[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_3, updated. RELEASE_3_3_5-18-g80cca2d

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Aug 17 13:37:06 CEST 2010


The branch, QA_3_3 has been updated
    via 80cca2d68c0995a5c499f8b4ca8fa9d1a7c15fa6 (commit)
   from dda6de20d25f4622b36407c46e87d59d7820131c (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 80cca2d68c0995a5c499f8b4ca8fa9d1a7c15fa6
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Aug 17 13:36:41 2010 +0200

  Update translation based on current master branch.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/brazilian_portuguese-utf-8.inc.php |  12 ++--
 lang/slovenian-utf-8.inc.php      |  48 ++++++------
 lang/turkish-utf-8.inc.php       | 124 +++++++++++++++---------------
 lang/ukrainian-utf-8.inc.php      |  26 +++---
 4 files changed, 105 insertions(+), 105 deletions(-)

diff --git a/lang/brazilian_portuguese-utf-8.inc.php b/lang/brazilian_portuguese-utf-8.inc.php
index f9cca11..38afd61 100644
--- a/lang/brazilian_portuguese-utf-8.inc.php
+++ b/lang/brazilian_portuguese-utf-8.inc.php
@@ -1097,7 +1097,7 @@ $strForeignKeyRelationAdded = 'FOREIGN KEY relation added'; //to translate
 $strFullStart = 'Full start'; //to translate
 $strFullStop = 'Full stop'; //to translate
 
-$strGetMoreThemes = 'Get more themes!'; //to translate
+$strGetMoreThemes = 'Obter mais temas!';
 $strGoToDatabase = 'Go to database'; //to translate
 $strGoToTable = 'Go to table'; //to translate
 $strGoToView = 'Go to view'; //to translate
@@ -1570,11 +1570,11 @@ $strTableRemoveIndex = 'Remove index(s)'; //to translate
 $strTableUpdateRow = 'Update row(s)'; //to translate
 $strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Target database has been synchronized with source database'; //to translate
 $strTrackingActivated = 'Tracking of %s.%s is activated.'; //to translate
-$strTrackingActivateNow = 'Activate now'; //to translate
+$strTrackingActivateNow = 'Ativar agora';
 $strTrackingActivateTrackingFor = 'Activate tracking for %s.%s'; //to translate
 $strTrackingCommentOut = 'Comment out these two lines if you do not need them.'; //to translate
 $strTrackingCreateVersion = 'Create version'; //to translate
-$strTrackingCreateVersionOf = 'Create version %s of %s.%s'; //to translate
+$strTrackingCreateVersionOf = 'Criar versão %s de %s.%s';
 $strTrackingDatabaseLog = 'Database Log'; //to translate
 $strTrackingDataDefinitionStatement = 'Data definition statement'; //to translate
 $strTrackingDataManipulationStatement = 'Data manipulation statement'; //to translate
@@ -1585,15 +1585,15 @@ $strTrackingExportAs = 'Export as %s'; //to translate
 $strTrackingIsActive = 'Tracking is active.'; //to translate
 $strTrackingIsNotActive = 'Tracking is not active.'; //to translate
 $strTrackingMechanism = 'Tracking Mechanism'; //to translate
-$strTrackingReportClose = 'Close'; //to translate
+$strTrackingReportClose = 'Fechar';
 $strTrackingReportForTable = 'Tracking report for table `%s`'; //to translate
 $strTrackingReport = 'Tracking report'; //to translate
 $strTrackingShowLogDateUsers = 'Show %s with dates from %s to %s by user %s %s'; //to translate
-$strTrackingShowVersions = 'Show versions'; //to translate
+$strTrackingShowVersions = 'Exibir versões';
 $strTrackingSQLDumpFile = 'SQL dump (file download)'; //to translate
 $strTrackingSQLDump = 'SQL dump'; //to translate
 $strTrackingSQLExecuted = 'SQL statements executed.'; //to translate
-$strTrackingSQLExecutionAlert = 'This option will replace your table and contained data.'; //to translate
+$strTrackingSQLExecutionAlert = 'Esta opção irá substituir sua tabela e os dados nela contidos.';
 $strTrackingSQLExecution = 'SQL execution'; //to translate
 $strTrackingSQLExported = 'SQL statements exported. Please copy the dump or execute it.'; //to translate
 $strTrackingStatements = 'Tracking statements'; //to translate
diff --git a/lang/slovenian-utf-8.inc.php b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
index 9a95f7a..96c1fd3 100644
--- a/lang/slovenian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/slovenian-utf-8.inc.php
@@ -197,18 +197,18 @@ $strCheckTable = 'Preveri tabelo';
 $strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
 
 $strDanish = 'Dansko';
-$strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne zbirke je prazno!';
+$strDatabaseEmpty = 'Ime zbirke podatkov je prazno!';
 $strDatabaseExportOptions = 'Možnosti za izvoz zbirke podatkov';
 $strDatabaseHasBeenCreated = 'Podatkovna zbirka %1$s je ustvarjena.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna zbirka %s je zavržena.';
 $strDatabaseNotExisting = 'Podatkovna zbirka \'%s\' ne obstaja.';
 $strDatabase = 'Podatkovna zbirka';
-$strDatabasesDropped = '%s podatkovne zbirke so uspešno zavržene.';
+$strDatabasesDropped = '%s zbirke podatkov so uspešno zavržene.';
 $strDatabases = 'podatkovne baze';
 $strDatabase_src = 'Izvorna zbirka podatkov';
 $strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoči statistiko';
 $strDatabasesStatsEnable = 'Omogoči statistiko';
-$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogočitev statistike podatkovne zbirke lahko povzroči močno povečan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
+$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogočitev statistike zbirke podatkov lahko povzroči močno povečan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
 $strDatabasesStats = 'Statistika zbirk podatkov';
 $strDatabase_trg = 'Ciljna zbirka podatkov';
 $strDataDict = 'Slovar podatkov';
@@ -258,7 +258,7 @@ $strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Ne uporabi AUTO_INCREMENT za ničelne vredno
 $strDownloadFile = 'Prenesi datoteko';
 $strDoYouReally = 'Ali res želite ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIČILI celotno zbirko podatkov!';
-$strDropUsersDb = 'Izbriši podatkovne zbirke, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
+$strDropUsersDb = 'Izbriši zbirke podatkov, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
 $strDrop = 'Zavrzi';
 $strDumpAllRows = 'Odloži vse vrstice';
 $strDumpingData = 'Odloži podatke za tabelo';
@@ -312,7 +312,7 @@ $strFields = 'Polja';
 $strFieldsTerminatedBy = 'Polja zaključena z';
 $strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s že obstaja na strežniku, spremenite ime novi ali prepišite obstoječo datoteko.';
 $strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
-$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'ime podatkovne zbirke';
+$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'ime zbirke podatkov';
 $strFileNameTemplateDescriptionServer = 'ime strežnika';
 $strFileNameTemplateDescriptionTable = 'ime tabele';
 $strFileNameTemplateDescription = 'Vrednost je prevedena z uporabo %1$sstrftime%2$s, tako da lahko uporabljate nize za zapis časa. Dodatno bo prišlo še do naslednjih pretvorb: %3$s. Ostalo besedilo bo ostalo takšno, kot je.';
@@ -392,7 +392,7 @@ $strImportODSCurrency = 'Uvozi denarne enote ($5.00 v 5.00)';
 $strImportODSPercents = 'Uvozi odstotke kot ustrezne decimalne vrednosti (12.00% v ,12)';
 $strImportProceedingFile = 'Datoteka je v obdelavi, prosim, počakajte.';
 $strImportSuccessfullyFinished = 'Uvažanje je uspešno zaključeno, izvedenih je bilo %d poizvedb.';
-$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Prosim, bodite potrpežljivi, datoteka za nalaga. Podrobnosti o nalaganju niso na voljo.';
+$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Prosim, bodite potrpežljivi, datoteka se nalaga. Podrobnosti o nalaganju niso na voljo.';
 $strImport = 'Uvozi';
 $strImportXLS = 'Excelov delovni zvezek 97-2003 XLS';
 $strImportXLSX = 'Excelov delovni zvezek 2007 XLSX';
@@ -597,9 +597,9 @@ $strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
 $strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'Velikost rasti datotek za ravnanje s podatki (.xtd).';
 $strPBXTDataFileGrowSize = 'Velikost rasti podatkovnih datotek';
 $strPBXTDataLogThresholdDesc = 'Največja velikost podatkovnega dnevnika. Privzeta vrednost je 64 MB. PBXT lahko ustvari največ 32000 podatkovnih dnevnikov, katere uporabljajo vse tabele. Tako se lahko ta vrednost poveča za povečanje skupne količine podatkov, ki so lahko shranjeni v zbirki podatkov.';
-$strPBXTDataLogThreshold = 'Omejitev podatkovnega dnevnika';
+$strPBXTDataLogThreshold = 'Prag podatkovnega dnevnika';
 $strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Odstotek smeti v dnevniški datoteki, preden je ta stisnjena. Vrednost je med 1 in 99. Privzeto je 50.';
-$strPBXTGarbageThreshold = 'Omejitev smeti';
+$strPBXTGarbageThreshold = 'Prag smeti';
 $strPBXTCheckpointFrequencyDesc = 'Količina podatkov, zapisanih v dnevnik transakcij, preden se izvede nadzorna točka. Privzeta vrednost je 24 MB.';
 $strPBXTCheckpointFrequency = 'Pogostnost nadzornih točk';
 $strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'Količina pomnilnika uporabljena za predpomnjenje indeksov. Privzeta vrednost je 32 MB. Tukaj dodeljen pomnilnik se uporablja samo za predpomnjenje strani indeksov.';
@@ -611,7 +611,7 @@ $strPBXTLogCacheSize = 'Velikost predpomnilnika dnevnika';
 $strPBXTLogFileCountDesc = 'Število datotek transakcijskih dnevnikov (pbxt/system/xlog*.xt), ki jih vzdržuje sistem. Če število dnevnikov presega to vrednost, bodo stari dnevniki izbrani, v naprotnem primeru pa bodo preimenovani in dodeljena jim bo naslednja najvišja številka.';
 $strPBXTLogFileCount = 'Število dnevniških datotek';
 $strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Velikost dnevnika transakcij pred prehodom in ustvarjanjem novega dnevnika. Privzeta vrednost je 16 MB.';
-$strPBXTLogFileThreshold = 'Omejitev dnevniške datoetke';
+$strPBXTLogFileThreshold = 'Prag dnevniške datoteke';
 $strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Količina dodeljenega spomina zapisljivemu predpomnilniku, uporabljenemu za predpomnjenje podatkov tabele. Privzeta vrednost je 32 MB. Ta spomin se uporablja za predpomnjenje sprememb datotek oprimkov podatkov (.xtd) in kazalcev vrstic (.xtr).';
 $strPBXTRecordCacheSize = 'Velikost predpomnilnika zapisov';
 $strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'Velikost rasti datotek kazalca vrstic (.xtr).';
@@ -671,7 +671,7 @@ $strPrivDescInsert = 'Omogoča vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
 $strPrivDescLockTables = 'Omogoča zaklepanje tabel za trenutno temo.';
 $strPrivDescMaxConnections = 'Omeji število povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
 $strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji število poizved, ki jih uporabnik lahko pošlje strežniku v eni uri.';
-$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali podatkovne zbirke, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
+$strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali zbirke podatkov, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
 $strPrivDescMaxUserConnections = 'Omeji število sočasnih povezav, ki jih lahko ima uporabnik.';
 $strPrivDescProcess = 'Omogoča ogled procesov vseh uporabnikov';
 $strPrivDescReferences = 'V tej različici MySQL nima pomena.';
@@ -847,7 +847,7 @@ $strSetupAllowArbitraryServer_name = 'Dovoli prijavo v kateri koli strežnik MyS
 $strSetupAllowUserDropDatabase_name = 'Pokaži povezavo »Zavrzi zbirko podatkov« normalnim uporabnikom';
 $strSetupblowfish_secret_desc = 'Skrivno geslo, ki se uporabi pri šifriranju piškotkov v overovitvi [kbd]cookie[/kbd]';
 $strSetupBlowfishSecretCharsMsg = 'Ključ naj vsebuje črke, številke [em]in[/em] posebne znake';
-$strSetupBlowfishSecretLengthMsg = 'Ključ je prekratek, ima naj vsaj 8 znakov.';
+$strSetupBlowfishSecretLengthMsg = 'Ključ je prekratek, ima naj vsaj 8 znakov';
 $strSetupBlowfishSecretMsg = 'Ker niste določili skrivnega gesla (blowfish) in imate omogočeno overovitev s piškotki, je bil ključ za vas samodejno ustvarjen. Uporablja se pri šifriranju piškotkov; ne rabite si ga zapomniti.';
 $strSetupblowfish_secret_name = 'Skrivno geslo (blowfish)';
 $strSetupBrowseMarkerEnable_desc = 'Poudari izbrane vrstice';
@@ -860,7 +860,7 @@ $strSetupBZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export
 $strSetupCannotLoadConfigMsg = 'Prosimo, na spletnem strežniku ustvarite zapisljivo mapo [em]config[/em] v najvišjem nivoju mape phpMyAdmina, kot opisuje [a at ../Documentation.html#setup_script]dokumentacija[/a]. V naprotnem primeru jo boste lahko samo prenesli ali jo prikazali.';
 $strSetupCannotLoadConfig = 'Ne morem naložiti ali shraniti konfiguracije';
 $strSetupClear = 'Počisti';
-$strSetupCompressOnFly_desc = 'Stisne izvoze gzip/bzip2 med izvajanjem, brez večje porabe spomina; če naletite na težave z ustvarjenimi datotekami gzip/bzip2, to funkcijo onemogočite.';
+$strSetupCompressOnFly_desc = 'Stisne izvoze gzip/bzip2 med izvajanjem, brez večje porabe spomina; če naletite na težave z ustvarjenimi datotekami gzip/bzip2, to funkcijo onemogočite';
 $strSetupCompressOnFly_name = 'Stisni med izvajanjem';
 $strSetupConfigurationFile = 'Konfiguracijska datoteka';
 $strSetupConfirm_desc = 'Ali se naj prikaže opozorilo ("Ali res želite ..."), ko boste izgubili podatke';
@@ -869,8 +869,8 @@ $strSetupDefaultCharset_desc = 'Privzet nabor znakov uporabljen za pretvorbe';
 $strSetupDefaultCharset_name = 'Privzet nabor znakov';
 $strSetupDefaultLanguage = 'Privzet jezik';
 $strSetupDefaultServer = 'Privzet strežnik';
-$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Zavihek, ki se prikaže ob odprtju podatkovne zbirke';
-$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Privzet zavihek podatkovne zbirke';
+$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Zavihek, ki se prikaže ob odprtju zbirke podatkov';
+$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Privzet zavihek zbirke podatkov';
 $strSetupDefaultTabServer_desc = 'Zavihek, ki se prikaže ob odprtju strežnika';
 $strSetupDefaultTabServer_name = 'Privzet zavihek strežnika';
 $strSetupDefaultTabTable_desc = 'Zavihek, ki se prikaže ob odprtju tabele';
@@ -901,7 +901,7 @@ $strSetupExecTimeLimit_desc = 'Nastavi število sekund, ko se skript lahko izvaj
 $strSetupExecTimeLimit_name = 'Najdaljši čas izvajanja';
 $strSetupExport_asfile_name = 'Shrani kot datoteko';
 $strSetupExport_compression_name = 'Stiskanje';
-$strSetupExport_file_template_database_name = 'Predloga imena podatkovne zbirke';
+$strSetupExport_file_template_database_name = 'Predloga imena zbirke podatkov';
 $strSetupExport_file_template_server_name = 'Predloga imena strežnika';
 $strSetupExport_file_template_table_name = 'Predloga imena tabele';
 $strSetupExport_format_name = 'Oblika';
@@ -928,7 +928,7 @@ $strSetupForm_Import_defaults = 'Privzete možnosti uvoza';
 $strSetupForm_Import_export_desc = 'Nastavi mape za uvoz in izvoz ter možnosti stiskanja';
 $strSetupForm_Import_export = 'Uvoz / izvoz';
 $strSetupForm_Left_databases_desc = 'Možnosti prikaza podatkovnih zbirk';
-$strSetupForm_Left_databases = 'Podatkovne zbirke';
+$strSetupForm_Left_databases = 'Zbirke podatkov';
 $strSetupForm_Left_frame_desc = 'Prilagodite prikaz navigacijskega okvirja';
 $strSetupForm_Left_frame = 'Navigacijski okvir';
 $strSetupForm_Left_servers_desc = 'Možnosti prikaza strežnikov';
@@ -1023,7 +1023,7 @@ $strSetupMaxDbList_desc = 'Največje število podatkovnih zbirk prikazanih v lev
 $strSetupMaxDbList_name = 'Največ podatkovnih zbirk';
 $strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_desc = 'Največje število znakov pri prikazu poizvedbe SQL';
 $strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_name = 'Največja dolžina prikazanega SQL';
-$strSetupMaxRows_desc = 'Število prikazanih vrstic med brskanjem po množici rezultatov. Če množica rezultatov vsebuje več vrstic, se prikažeta povezavi "Prejšnja" in "Naslednja"';
+$strSetupMaxRows_desc = 'Število prikazanih vrstic med brskanjem po množici rezultatov. Če množica rezultatov vsebuje več vrstic, se prikažeta povezavi »Prejšnja« in »Naslednja«.';
 $strSetupMaxRows_name = 'Največje število vrstic za prikaz';
 $strSetupMaxTableList_desc = 'Največje število tabel prikazanih na seznamu tabel';
 $strSetupMaxTableList_name = 'Največ tabel';
@@ -1125,7 +1125,7 @@ $strSetupServers_table_coords_name = 'PDF-shema: koordinate tabel';
 $strSetupServers_user_desc = 'Pustite prazno, če ne uporabljate overovitve config';
 $strSetupServers_user_name = 'Uporabnik za overovitev config';
 $strSetupServers_verbose_desc = 'Uporabniku prijazen opis tega strežnika. Pustite prazno, če se naj namesto tega prikaže ime gostitelja.';
-$strSetupServers_verbose_check_desc = 'Onemogočite, če veste, da so vaše tabele pma_* ažurirane. To prepreči preverjanja združljivosti in tako poveča zmogljivost.';
+$strSetupServers_verbose_check_desc = 'Onemogočite, če veste, da so vaše tabele pma_* ažurirane. To prepreči preverjanja združljivosti in tako poveča zmogljivost';
 $strSetupServers_verbose_check_name = 'Preverjanje razširitve';
 $strSetupServers_verbose_name = 'Razširjeno ime tega strežnika';
 $strSetupSetValue = 'Določi vrednost: %s';
@@ -1143,7 +1143,7 @@ $strSetupShowPhpInfo_name = 'Prikaži povezavo phpinfo()';
 $strSetupShowServerInfo_name = 'Prikaži podrobne informacije o strežniku MySQL';
 $strSetupShowSQL_desc = 'Določi, ali se naj poizvedbe SQL, ki jih ustvari phpMyAdmin, prikažejo';
 $strSetupShowSQL_name = 'Pokaži poizvedbe SQL';
-$strSetupShowStats_desc = 'Dovoli prikaz statistike podatkovne zbirke in tabele (npr. poraba prostora)';
+$strSetupShowStats_desc = 'Dovoli prikaz statistike zbirke podatkov in tabele (npr. poraba prostora)';
 $strSetupShowStats_name = 'Pokaži statistiko';
 $strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'Če so zaslonski namigi omogočeni in ima zbirka podatkov določen komentar, bo to zamenjalo komentar in pravo ime';
 $strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Prikaži komentar zbirke podatkov namesto njenega imena';
@@ -1221,7 +1221,7 @@ $strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Število zahtev za branje naslednje
 $strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Število notranjih izjav ROLLBACK.';
 $strShowStatusHandler_updateDescr = 'Število zahtev za posodobitev vrstice v tabeli.';
 $strShowStatusHandler_writeDescr = 'Število zahtev za vstavitev vrstice v tabelo.';
-$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Število strani, ki vsebujejo podatke (umazane ali čiste)';
+$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Število strani, ki vsebujejo podatke (umazane ali čiste).';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Število trenutno umazanih strani.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Število strani zaloge medpomnilnika, za katere je bila zaprošena izplaknitev.';
 $strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Število prostih strani.';
@@ -1429,7 +1429,7 @@ $strTrackingActivateTrackingFor = 'Aktiviraj sledenje %s.%s';
 $strTrackingCommentOut = 'Če teh dveh vrstic ne potrebujete, ju dajte v komentar.';
 $strTrackingCreateVersionOf = 'Ustvari različico %s tabele %s.%s';
 $strTrackingCreateVersion = 'Ustvari različico';
-$strTrackingDatabaseLog = 'Dnevnik podatkovne zbirke';
+$strTrackingDatabaseLog = 'Dnevnik zbirke podatkov';
 $strTrackingDataDefinitionStatement = 'Stavek opredeljevanja podatkov';
 $strTrackingDataManipulationStatement = 'Stavek upravljanja s podatki';
 $strTrackingDate = 'Datum';
@@ -1477,7 +1477,7 @@ $strTransactionCoordinator = 'Koordinator transakcij';
 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikaži povezavo za prenos dvojiških podatkov polja. Prva možnost je ime dvojiške datoteke. Druga možnost je možno ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Če vnesete drugo možnost, mora biti prva možnost prazna.';
 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Prikaže šestnajstiško predstavljene podatke. Izbirni prvi parameter določa pogostost dodajanja presledkov (privzeto na 2 polzloga).';
 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikaže sličico, na katero lahko kliknete. Možnosti sta največja širina in višina v slikovnih pikah. Prvotna razmerja se obdržijo.';
-$strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
+$strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo za prenos slike.';
 $strTransformation_image_png__inline = 'Pokaži sliko/jpeg: vključeno';
 $strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate ročno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, druga možnost pa so parametri za program. Če tretji parameter nastavite na 1, bo s pomočjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Če nastavite četrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1).';
 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Prikaže vsebino polja takšno, kot je, brez obdelave s htmlspecialchars(). Zatorej se za polje predvideva, da vsebuje veljaven HTML.';
@@ -1532,8 +1532,8 @@ $strValidatorError = 'Ne morem inicializirati preverjevalnika SQL. Prosimo, prev
 $strValue = 'Vrednost';
 $strVar = 'Spremenljivka';
 $strVersionInformation = 'Podatki o različici';
-$strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja podatkovnih baz';
-$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
+$strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja zbirk podatkov';
+$strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja zbirke podatkov';
 $strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
 $strViewHasAtLeast = 'Pogled ima vsaj toliko vrstic. Prosimo, oglejte si %sdokumentacijo%s.';
 $strViewHasBeenDropped = 'Pogled %s je zavržen';
diff --git a/lang/turkish-utf-8.inc.php b/lang/turkish-utf-8.inc.php
index 9d39c63..1ffc70e 100644
--- a/lang/turkish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/turkish-utf-8.inc.php
@@ -52,7 +52,7 @@ $strAfterInsertNewInsert = 'Yeni başka bir satır ekle';
 $strAfterInsertNext = 'Sonraki satırı düzenle';
 $strAfterInsertSame = 'Bu sayfaya geri dön';
 $strAfter = '%s tablosundan sonra';
-$strAllowInterrupt = 'Küçük programcığın PHP zaman aşımı sınırına yaklaşıldığını algılaması durumunda içeri aktarımı kesmeye izin ver. Bu büyük dosyaların içeri aktarımı için iyi bir yol olabilir, ancak hareketleri kesebilir.';
+$strAllowInterrupt = 'Betiğin PHP zaman aşımı sınırına yaklaşıldığını algılaması durumunda içe aktarımı kesmeye izin verir. Bu büyük dosyaların içe aktarımı için iyi bir yol olabilir, ancak bu işlemleri bozabilir.';
 $strAllTableSameWidth = 'Bütün tablolar aynı genişlikte gösterilsin';
 $strAll = 'Tümü';
 $strAlterOrderBy = 'Tablo sıralamasını şuna göre değiştir';
@@ -126,8 +126,8 @@ $strBzip = '"bzip olarak"';
 
 $strCalendar = 'Takvim';
 $strCancel = 'İptal';
-$strCanNotLoadExportPlugins = 'Dışarı aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
-$strCanNotLoadImportPlugins = 'İçeri aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
+$strCanNotLoadExportPlugins = 'Dışa aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
+$strCanNotLoadImportPlugins = 'İçe aktarma eklentileri yüklenemedi, lütfen kurulumunuzu kontrol edin!';
 $strCannotLogin = 'MySQL sunucusuna oturum açılamıyor';
 $strCantLoad = '[a at http://php.net/%1$s at Documentation][em]%1$s[/em][/a] uzantısı yüklenemiyor. Lütfen PHP yapılandırmanızı kontrol edin.';
 $strCantLoadRecodeIconv = 'Karakter grubu dönüşümü için gerekli olan iconv veya recode uzantıları yüklenemedi. Ya PHP\'yi bu uzantıları etkinleştirmek için yapılandırın ya da phpMyAdmin içinde karakter grubu dönüşümünü etkisizleştirin.';
@@ -149,7 +149,7 @@ $strComment = 'Yorum';
 $strCompatibleHashing = 'MySQL 4.0 uyumlu';
 $strCompleteInserts = 'Bütün eklemeler';
 $strCompression = 'Sıkıştırma';
-$strCompressionWillBeDetected = 'İçeri aktarılmış dosya sıkıştırması otomatik olarak bu dosya türlerinden algılanacak: %s';
+$strCompressionWillBeDetected = 'İçe aktarılmış dosya sıkıştırması otomatik olarak bu dosya türlerinden algılanacak: %s';
 $strConfigDefaultFileError = 'Varsayılan yapılandırma bundan yüklenemedi: "%1$s"';
 $strConfigDirectoryWarning = 'Kur betiği tarafından kullanılan dizin [code]yapılandırması[/code] hala phpMyAdmin dizininiz içinde mevcut. Birkez phpMyAdmin yapılandırıldı mı bunu kaldırmalısınız.';
 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin yapılandırma dosyanızı okuyamadı!<br />Bu, eğer PHP, içinde ayrıştırma hatası bulursa ya da dosyayı bulamazsa meydana gelebilir.<br />Lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak yapılandırma dosyasını doğrudan çağırın ve aldığınız PHP hata mesaj(larını)ı okuyun. Çoğu durumda herhangi bir yerde tırnak veya noktalı virgül eksiktir.<br />Eğer boş bir sayfa karşınıza çıkıyorsa, her şey yolunda demektir.';
@@ -201,10 +201,10 @@ $strChangeCopyUser = 'Otutum Açma Bilgisini değiştir / Kullanıcıyı kopyala
 $strChange = 'Değiştir';
 $strChangeDisplay = 'Göstermek için alan seçin';
 $strChangePassword = 'Parola değiştir';
-$strCharset = 'Karakter grubu';
+$strCharset = 'Karakter Grubu';
 $strCharsetOfFile = 'Dosyanın karakter grubu:';
 $strCharsetsAndCollations = 'Karakter Grupları ve Karşılaştırmalar';
-$strCharsets = 'Karakter grupları';
+$strCharsets = 'Karakter Grupları';
 $strCheckAll = 'Tümünü Seç';
 $strCheckOverhead = 'Ek yükü olan tabloları kontrol et';
 $strCheckPrivsLong = '"%s" veritabanı için yetkileri kontrol et.';
@@ -215,7 +215,7 @@ $strChoosePage = 'Lütfen düzenlemek için sayfa seçin';
 
 $strDanish = 'Danca';
 $strDatabaseEmpty = 'Veritabanı adı boş!';
-$strDatabaseExportOptions = 'Veritabanı dışarı aktarma seçenekleri';
+$strDatabaseExportOptions = 'Veritabanı dışa aktarma seçenekleri';
 $strDatabaseHasBeenCreated = 'Veritabanı %1$s oluşturuldu.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = '%s veritabanı kaldırıldı.';
 $strDatabaseNotExisting = '\'%s\' veritabanı mevcut değil.';
@@ -291,7 +291,7 @@ $strEffective = 'Etkili';
 $strEmpty = 'Boşalt';
 $strEmptyResultSet = 'MySQL boş bir sonuç kümesi döndürdü (örn. sıfır satır).';
 $strEnabled = 'Etkin';
-$strEncloseInTransaction = 'İşlem içinde dışarı aktarmayı kapsa';
+$strEncloseInTransaction = 'İşlem içinde dışa aktarmayı kapsa';
 $strEndCut = 'END CUT';
 $strEndRaw = 'END RAW';
 $strEnd = 'Son';
@@ -315,9 +315,9 @@ $strEvents = 'Olaylar';
 $strExcelEdition = 'Excel yapısı';
 $strExecuteBookmarked = 'İşaretlenmiş sorguyu çalıştır';
 $strExplain = 'SQL\'i açıkla';
-$strExport = 'Dışarı Aktar';
-$strExportImportToScale = 'Ölçeklemek için İçeri/Dışarı Aktar';
-$strExportMustBeFile = 'Seçili dışarı aktarma türü dosyaya kaydedilmelidir!';
+$strExport = 'Dışa Aktar';
+$strExportImportToScale = 'Ölçeklemek için içe/dışa aktar';
+$strExportMustBeFile = 'Seçili dışa aktarma türü dosyaya kaydedilmelidir!';
 $strExtendedInserts = 'Genişletilmiş eklemeler';
 $strExtra = 'Ekstra';
 
@@ -338,7 +338,7 @@ $strFileNameTemplateDescriptionTable = 'tablo adı';
 $strFileNameTemplate = 'Dosya adı şablonu';
 $strFileNameTemplateRemember = 'şablonu hatırla';
 $strFiles = 'Dosyalar';
-$strFileToImport = 'İçeri aktarmak için dosya';
+$strFileToImport = 'İçe aktarmak için dosya';
 $strFlushPrivilegesNote = 'Not: phpMyAdmin kullanıcıların yetkilerini doğrudan MySQL\'in yetki tablolarından alır. Bu tabloların içerikleri, eğer elle değiştirildiyse sunucunun kullandığı yetkilerden farklı olabilir. Bu durumda devam etmeden önce %syetkileri yeniden yüklemeniz%s gerekir.';
 $strFlushQueryCache = 'Sorgu önbelleğini temizle';
 $strFlushTables = 'Tüm tabloları temizle (kapat)';
@@ -401,21 +401,21 @@ $strIgnoreDuplicates = 'Kopya satırları yoksay';
 $strIgnoreInserts = 'Yoksayılan eklemeleri kullan';
 $strIgnore = 'Yoksay';
 $strImportColNames = 'İlk sıradaki sütun isimleri';
-$strImportEmptyRows = 'Boş sıraları içeri aktarma';
-$strImportExportCoords = 'PDF şeması için düzenlemeleri İçeri/Dışarı Aktar';
-$strImportFiles = 'Dosyaları içeri aktar';
+$strImportEmptyRows = 'Boş satırları içe aktarma';
+$strImportExportCoords = 'PDF şeması için düzenlemeleri içe/dışa aktar';
+$strImportFiles = 'Dosyaları içe aktar';
 $strImportFormat = 'İçeri aktarılmış dosyanın biçimi';
-$strImport = 'İçeri Aktar';
+$strImport = 'İçe Aktar';
 $strImportLargeFileUploading = 'Gönderilen dosya muhtemelen en fazla izin verilen boyuttan büyük veya bu webkit tabanlı (Safari, Google Chrome, Arora vs.) tarayıcılardaki bilinen bir hatadır.';
 $strImportNoticePt1 = 'Aşağıdaki yapılar ya oluşturuldu ya da değiştirildi. Buyurun:';
 $strImportNoticePt2 = 'İsmine tıklayarak yapının içeriklerini görüntüleyin';
 $strImportNoticePt3 = 'Uyan "Seçenekler" bağlantısına tıklayarak bunun herhangi bir ayarını değiştirin';
 $strImportNoticePt4 = 'Aşağıdaki "Yapı" bağlantısıyla bunun yapısını düzenleyin';
 $strImportODS = 'Açık Kaynaklı Tablolama Belgesi';
-$strImportODSCurrency = 'Parasalları içeri aktar ($5.00\'dan 5.00\'a)';
-$strImportODSPercents = 'Yüzdeleri doğru ondalık olarak içeri aktar (%12.00\'dan .12\'ye)';
+$strImportODSCurrency = 'Parasalları içe aktar ($5.00\'ı 5.00\'a)';
+$strImportODSPercents = 'Yüzdeleri doğru ondalık olarak içe aktar (%12.00\'ı .12\'ye)';
 $strImportProceedingFile = 'Dosya işleme alındı, lütfen sabırlı olun.';
-$strImportSuccessfullyFinished = 'İçeri aktarma başarılı olarak bitti, %d sorgu çalıştırıldı.';
+$strImportSuccessfullyFinished = 'İçe aktarma başarılı olarak bitti, %d sorgu çalıştırıldı.';
 $strImportUploadInfoNotAvailable = 'Lütfen sabırlı olun, dosya gönderilmekte. Gönderme ile ilgili ayrıntılar mevcut değil.';
 $strImportXLS = 'Excel 97-2003 XLS Kitabı';
 $strImportXLSX = 'Excel 2007 XLSX Kitabı';
@@ -449,11 +449,11 @@ $strInvalidColumnCount = 'Sütun sayısı sıfırdan büyük olmalı.';
 $strInvalidColumn = 'Geçersiz sütun (%s) belirlenmiş!';
 $strInvalidCSVFieldCount = 'CSV girişinde %d. satırda geçersiz alan sayısı.';
 $strInvalidCSVFormat = 'CSV girişinin %d. satırında geçersiz biçim.';
-$strInvalidCSVParameter = 'CSV girişi için geçersiz parametre: %s';
+$strInvalidCSVParameter = 'CSV içe aktarma için geçersiz parametre: %s';
 $strInvalidDatabase = 'Geçersiz veritabanı';
 $strInvalidFieldAddCount = 'En az bir alan eklemek zorundasınız.';
 $strInvalidFieldCount = 'Tablonun en az bir alanı olmalı.';
-$strInvalidLDIImport = 'Bu eklenti sıkıştırılmış içeri aktarım dosyalarını desteklemez!';
+$strInvalidLDIImport = 'Bu eklenti sıkıştırılmış içe aktarım dosyalarını desteklemez!';
 $strInvalidRowNumber = '%d geçerli bir satır sayısı değil.';
 $strInvalidServerHostname = '%1$s sunucusu için geçersiz anamakine. Lütfen yapılandırmanızı gözden geçirin.';
 $strInvalidServerIndex = 'Geçersiz sunucu indeksi: "%s"';
@@ -555,7 +555,7 @@ $strNext = 'Sonraki';
 $strNoActivity = '%s saniye içinde hiçbir işlem yapılmadı, lütfen yeniden oturum açın';
 $strNoDatabasesSelected = 'Veritabanı seçilmedi.';
 $strNoDatabases = 'Veritabanı yok';
-$strNoDataReceived = 'İçeri aktarmak için veri alınmadı. Ya dosya adı gönderilmedi ya da PHP yapılandırmanız tarafından izin verilen en fazla boyut aşıldı. [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]SSS 1.16[/a]\'ya bakın.';
+$strNoDataReceived = 'İçe aktarmak için veri alınmadı. Ya dosya adı gönderilmedi ya da PHP yapılandırmanız tarafından izin verilen en fazla boyut aşıldı. [a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]SSS 1.16[/a]\'ya bakın.';
 $strNoDescription = 'Açıklama yok';
 $strNoDetailsForEngine = 'Bu depolama motoru için ayrıntılı durum bilgisi mevcut değil.';
 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" ifadesi etkisizleştirildi.';
@@ -608,7 +608,7 @@ $strPacked = 'Paketlendi';
 $strPageNumber = 'Sayfa numarası:';
 $strPagesToBeFlushed = 'Temizlenen sayfalar';
 $strPaperSize = 'Kağıt boyutu';
-$strPartialImport = 'Kısmi içeri aktarma';
+$strPartialImport = 'Kısmi içe aktarma';
 $strPartialText = 'Kısmi Metinler';
 $strPartition = 'Bölüm %s';
 $strPartitionDefinition = 'PARTITION tanımı';
@@ -622,9 +622,9 @@ $strPassword = 'Parola';
 $strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'İşlenen veri (.xtd) dosyalarının büyüme boyutu.';
 $strPBXTDataFileGrowSize = 'Veri dosyası büyüme boyutu';
 $strPBXTDataLogThresholdDesc = 'Veri günlük dosyasının en fazla boyutu. Varsayılan değer 64MB\'tır. PBXT tüm tablolar tarafından kullanılan en fazla 32000 veri günlüğü oluşturabilir. Bu yüzden veritabanında depolanabilir toplam veri miktarını arttırmak için bu değişkenin değeri arttırılabilir.';
-$strPBXTDataLogThreshold = 'Veri günlüğü başı';
-$strPBXTGarbageThreshold = 'Artık başı';
-$strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Küçültülmeden önce veri günlük dosyasındaki artık yüzdesi. Bu 1 ile 99 arasında bir değerdir. Varsayılan değer 50\'dir.';
+$strPBXTDataLogThreshold = 'Veri günlüğü eşiği';
+$strPBXTGarbageThreshold = 'Artık eşiği';
+$strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Ufaltılmadan önce veri günlük dosyasındaki artık yüzdesidir. Bu 1 ile 99 arasında bir değerdir. Varsayılan değer 50\'dir.';
 $strPBXTCheckpointFrequencyDesc = 'Kontrol noktası oluşturulmadan önce işlem günlüğüne yazılan veri miktarı. Varsayılan değer 24MB\'tır.';
 $strPBXTCheckpointFrequency = 'Kontrol noktası sıklığı';
 $strPBXTIndexCacheSizeDesc = 'Bu, indeks önbelleğine ayrılmış bellek miktarıdır. Varsayılan değer 32MB\'tır. Burada ayrılmış bellek sadece indeks sayfalarının önbelleklenmesi için kullanılır.';
@@ -636,7 +636,7 @@ $strPBXTLogCacheSize = 'Günlük önbellek boyutu';
 $strPBXTLogFileCountDesc = 'Bu, sistemin bakacağı işlem günlük dosyalarının (pbxt/system/xlog*.xt) sayısıdır. Eğer günlük sayısı bu değeri geçerse eski günlükler silinecektir, diğer taraftan yeniden adlandırılır ve bir sonraki en yüksek numara verilir.';
 $strPBXTLogFileCount = 'Günlük dosyası sayısı';
 $strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Yuvarlamadan önceki işlem günlüğü boyutu ve yeni günlük oluşturma. Varsayılan değer 16MB\'tır.';
-$strPBXTLogFileThreshold = 'Günlük dosyası başı';
+$strPBXTLogFileThreshold = 'Günlük dosyası eşiği';
 $strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Bu, önbellek tablosu verisi olarak kullanılmak üzere kayıt önbelleğine ayrılmış veri miktarıdır. Varsayılan değer 32MB\'tır. Bu bellek, tanıtıcı veri (.xtd) ve sıra işaretçisi (.xtr) dosyalarında önbellek değişimleri için kullanılır.';
 $strPBXTRecordCacheSize = 'Kayıt önbellek boyutu';
 $strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'Satır gösterge (.xtr) dosyalarının büyüme boyutu.';
@@ -689,7 +689,7 @@ $strPrivDescDropTbl = 'Tabloların kaldırılmasına izin verir.';
 $strPrivDescEvent = 'Olay zamanlayıcısı için olayları ayarlamaya izin verir';
 $strPrivDescExecute = 'Depolanmış işlemlerin çalıştırılmasına izin verir; bu MySQL sürümünde etkisi yoktur.';
 $strPrivDescExecute5 = 'Depolanan yordamların yürütülmesine izin verir.';
-$strPrivDescFile = 'Verinin içeri ve dışarı aktarılmasına izin verir.';
+$strPrivDescFile = 'Verinin içe ve dışa aktarılmasına izin verir.';
 $strPrivDescGrant = 'Yetki tablolarını yeniden yüklemeden yeni kullanıcıların ve yetkilerin eklenmesine izin verir.';
 $strPrivDescIndex = 'İndekslerin oluşturulmasına ve kaldırılmasına izin verir.';
 $strPrivDescInsert = 'Verinin eklenmesine ve yerinin değiştirilmesine izin verir.';
@@ -890,13 +890,13 @@ $strSetupBrowseMarkerEnable_desc = 'Seçili satırları vurgular';
 $strSetupBrowseMarkerEnable_name = 'Satır işaretleyicisi';
 $strSetupBrowsePointerEnable_desc = 'Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir';
 $strSetupBrowsePointerEnable_name = 'Vurgulama işaretçisi';
-$strSetupBZipDump_desc = 'İçeri ve dışarı aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] sıkıştırma etkin';
+$strSetupBZipDump_desc = 'İçe ve dışa aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] sıkıştırma etkin';
 $strSetupBZipDump_name = 'Bzip2';
 $strSetupBZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 sıkıştırması ve açması[/a] bu sistemde mevcut olmayan işlevleri (%s) gerektirir.';
 $strSetupCannotLoadConfigMsg = 'Lütfen [a at ../Documentation.html#setup_script]belge[/a] içinde açıklandığı gibi phpMyAdmin en yüksek düzey dizininde web sunucusu yazılabilir klasörü olarak [em]config[/em] oluşturun. Yoksa sadece indirmenize veya görüntülemenize izin verecektir.';
 $strSetupCannotLoadConfig = 'Yapılandırma yüklenemiyor veya kaydedilemiyor';
 $strSetupClear = 'Temizle';
-$strSetupCompressOnFly_desc = 'Daha fazla belleğe gerek kalmadan gzip/bzip2 dışarı aktarmalarını anında sıkıştırır; eğer gzip/bzip2 dosyalarını oluşturmada sorunlarla karşılaşırsanız bu özelliği etkisizleştirin';
+$strSetupCompressOnFly_desc = 'Daha fazla belleğe gerek kalmadan gzip/bzip2 dışa aktarmalarını anında sıkıştırır; eğer gzip/bzip2 dosyalarını oluşturmada sorunlarla karşılaşırsanız bu özelliği etkisizleştirin';
 $strSetupCompressOnFly_name = 'Anında sıkıştır';
 $strSetupConfigurationFile = 'Yapılandırma dosyası';
 $strSetupConfirm_desc = 'Veri kaybı yaşamamanız için bir uyarı ("... yapmak istediğiniz için emin misiniz?") görüntülenip görüntülenmeyeceğidir';
@@ -957,12 +957,12 @@ $strSetupForm_Browse_desc = 'Gözatma modunu özelleştirir';
 $strSetupForm_Browse = 'Gözatma modu';
 $strSetupForm_Edit_desc = 'Düzenleme modunu özelleştirir';
 $strSetupForm_Edit = 'Düzenleme modu';
-$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Varsayılan dışarı aktarma seçeneklerini özelleştirir';
-$strSetupForm_Export_defaults = 'Dışarı aktarma varsayılanları';
-$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Varsayılan genel içeri aktarma seçeneklerini özelleştirir';
-$strSetupForm_Import_defaults = 'İçeri aktarma varsayılanları';
-$strSetupForm_Import_export_desc = 'İçeri aktarma ve dışarı aktarma dizinlerini ve sıkıştırma seçeneklerini ayarlar';
-$strSetupForm_Import_export = 'İçeri Aktar / Dışarı Aktar';
+$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Varsayılan dışa aktarma seçeneklerini özelleştirir';
+$strSetupForm_Export_defaults = 'Dışa aktarma varsayılanları';
+$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Varsayılan genel içe aktarma seçeneklerini özelleştirir';
+$strSetupForm_Import_defaults = 'İçe aktarma varsayılanları';
+$strSetupForm_Import_export_desc = 'İçe ve dışa aktarma dizinlerini ve sıkıştırma seçeneklerini ayarlar';
+$strSetupForm_Import_export = 'İçe Aktar / Dışa Aktar';
 $strSetupForm_Left_databases_desc = 'Veritabanlarının görüntü seçenekleri';
 $strSetupForm_Left_databases = 'Veritabanları';
 $strSetupForm_Left_frame_desc = 'Rehber çerçevesinin görünümünü özelleştirir';
@@ -987,9 +987,9 @@ $strSetupForm_Server_pmadb_desc = 'İlave özelliklere erişim kazanmak için ph
 $strSetupForm_Server_pmadb = 'PMA veritabanı';
 $strSetupForm_Server = 'Temel ayarlar';
 $strSetupFormset_customization = 'Özelleştirme';
-$strSetupFormset_export = 'Dışarı aktarma seçeneklerini özelleştir';
+$strSetupFormset_export = 'Dışa aktarma seçeneklerini özelleştir';
 $strSetupFormset_features = 'Özellikler';
-$strSetupFormset_import = 'İçeri aktarma varsayılanlarını özelleştir';
+$strSetupFormset_import = 'İçe aktarma varsayılanlarını özelleştir';
 $strSetupFormset_left_frame = 'Rehber çerçeveyi özelleştir';
 $strSetupFormset_main_frame = 'Ana çerçeveyi özelleştir';
 $strSetupForm_Sql_box_desc = 'SQL Sorgu kutularında gösterilecek bağlantıları özelleştirir';
@@ -1000,7 +1000,7 @@ $strSetupForm_Startup = 'Başlangıç';
 $strSetupForm_Startup_desc = 'Başlangıç sayfasını özelleştirir';
 $strSetupForm_Tabs_desc = 'Sekmelerin nasıl çalışmasını istiyorsanız seçin';
 $strSetupForm_Tabs = 'Sekmeler';
-$strSetupGZipDump_desc = 'İçeri ve dışarı aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] sıkıştırma etkin';
+$strSetupGZipDump_desc = 'İçe ve dışa aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] sıkıştırma etkin';
 $strSetupGZipDump_name = 'GZip';
 $strSetupGZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]GZip sıkıştırması ve açması[/a] bu sistemde mevcut olmayan işlevleri (%s) gerektirir.';
 $strSetupHomepageLink = 'phpMyAdmin ana sayfası';
@@ -1015,12 +1015,12 @@ $strSetupIconvExtraParams_name = 'Iconv için ilave parametreler';
 $strSetupIgnoreErrors = 'Hataları yoksay';
 $strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_desc = 'Eğer etkinleştirilirse, phpMyAdmin çoklu ifade sorgularını hesaplamaya devam eder, eğer sorgulardan biri başarısız olsa bile';
 $strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_name = 'Çoklu ifade hatalarını yoksay';
-$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'İçeri aktarmayı yarıda kesmeye izin verildiği takdirde betik, kapatma zaman sınırını saptar. Bu büyük dosyaları içeri aktarmak için iyi bir yol olabilir, ancak bu işlemleri bozabilir.';
-$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Kısmi içeri aktarma: yarıda kesmeye izin ver';
+$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'Betiğin zaman sınırına yaklaşıldığını algılaması durumunda içe aktarımı kesmeye izin verir. Bu büyük dosyaları içe aktarmak için iyi bir yol olabilir, ancak bu işlemleri bozabilir.';
+$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Kısmi içe aktarma: yarıda kesmeye izin ver';
 $strSetupImport_format_desc = 'Varsayılan biçim; bu liste yerine göre (veritabanı, tablo) değişir ve sadece her zaman SQL vardır';
-$strSetupImport_format_name = 'İçeri aktarılmış dosyanın biçimi';
+$strSetupImport_format_name = 'İçe aktarılmış dosyanın biçimi';
 $strSetupImport_skip_queries_desc = 'Başlangıçtan atlanacak kayıt (sorgu) sayısı';
-$strSetupImport_skip_queries_name = 'Kısmi içeri aktarma: sorguları atla';
+$strSetupImport_skip_queries_name = 'Kısmi içe aktarma: sorguları atla';
 $strSetupInsecureConnection = 'Güvensiz bağlantı';
 $strSetupInsecureConnectionMsg1 = 'Güvenli bağlantı kullanmıyorsunuz; tüm veri (parola gibi hassas olabilecek bilgiler dahil) şifresiz olarak aktarılır!';
 $strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'Eğer sunucunuz aynı zamanda HTTPS isteklerini kabul etmek için yapılandırılmışsa güvenli bağlantı kullanmak için [a@%s]bu bağlantıyı[/a] takip edin.';
@@ -1094,7 +1094,7 @@ $strSetupRecodingEngine_desc = 'Karakter grubu dönüştürme için kullanılaca
 $strSetupRecodingEngine_name = 'Kaydetme motoru';
 $strSetupRestoreDefaultValue = 'Varsayılan değeri geri yükle';
 $strSetupRevertErroneousFields = 'Hatalı alanları varsayılan değerlerine döndürmeyi dene';
-$strSetupSaveDir_desc = 'Dışarı aktarmaların sunucu üzerinde kaydedilebileceği dizin';
+$strSetupSaveDir_desc = 'Dışa aktarmaların sunucu üzerinde kaydedilebileceği dizin';
 $strSetupSaveDir_name = 'Kayıt dizini';
 $strSetupServerAuthConfigMsg = '[kbd]Yapılandırma[/kbd] kimlik denetimi türünü ayarladınız ve buna otomatik oturum açma için kullanıcı adı ve parola dahildir, canlı anamakineler için istenmeyen bir seçenektir. phpMyAdmin URL\'nizi bilen veya tahmin eden herhangi biri doğrudan phpMyAdmin panelinize erişebilir. [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]Kimlik denetimi türünü[/a] [kbd]tanımlama bilgisine[/kbd] ya da [kbd]http[/kbd] olarak ayarlayın.';
 $strSetupServerExtensionMsg = 'Verim almak için mysqli kullanmalısınız';
@@ -1206,7 +1206,7 @@ $strSetupSuggestDBName_name = 'Yeni veritabanı adı öner';
 $strSetupTrue = 'evet';
 $strSetupTrustedProxies_desc = 'Proksileri [kbd]IP: güvenilir HTTP başlığı[/kbd] olarak girin. Aşağıdaki örnek phpMyAdmin\'in proksi 1.2.3.4\'ten gelen HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) başlığına güvenmesini belirler:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]';
 $strSetupTrustedProxies_name = 'IP İzin Verme/Reddetme için güvenilir proksi listesi';
-$strSetupUploadDir_desc = 'İçeri aktarmak için dosyaları gönderebileceğiniz sunucu üzerindeki dizin';
+$strSetupUploadDir_desc = 'İçe aktarmak için dosyaları gönderebileceğiniz sunucu üzerindeki dizin';
 $strSetupUploadDir_name = 'Gönderme dizini';
 $strSetupUseDbSearch_desc = 'Tüm veritabanı içinde aramaya izin verir';
 $strSetupUseDbSearch_name = 'Veritabanı aramayı kullan';
@@ -1222,7 +1222,7 @@ $strSetupVersionCheck = 'Sürüm kontrolü';
 $strSetupVersionCheckUnparsable = 'Eşleştirilemez sürüm dizgisi';
 $strSetupVersionCheckWrapperError = 'Ne URL ne de CURL mevcut. Sürüm kontrolü mümkün değil.';
 $strSetupWarning = 'Uyarı';
-$strSetupZipDump_desc = 'İçeri ve dışarı aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] sıkıştırma etkin';
+$strSetupZipDump_desc = 'İçe ve dışa aktarma işlemleri için [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] sıkıştırma etkin';
 $strSetupZipDumpExportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip sıkıştırması[/a] bu sistemde mevcut olmayan işlevleri (%s) gerektirir.';
 $strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Zip açması[/a] bu sistemde mevcut olmayan işlevleri (%s) gerektirir.';
 $strSetupZipDump_name = 'ZIP';
@@ -1374,7 +1374,7 @@ $strSpaceUsage = 'Alan kullanımı';
 $strSpanish = 'İspanyolca';
 $strSplitWordsWithSpace = 'Kelimeler boşlukla ayrılır (" ").';
 $strSQLCompatibility = 'SQL uyumluluk kipi';
-$strSQLExportType = 'Dışarı aktarma türü';
+$strSQLExportType = 'Dışa aktarma türü';
 $strSQLParserBugMessage = 'SQL ayrıştırıcısında bir hata bulabilme ihtimaliniz var. Lütfen sorgunuzu yakından dikkatli bir şekilde gözden geçirin ve tırnakların doğru ve uyumsuz olmadığını kontrol edin. Diğer muhtemel hata nedenleri tırnaklı metin alanının dışında binari ile dosya gönderiyor olmanız olabilir. Aynı zamanda sorgunuzu MySQL komut satırı arabiriminde deneyebilirsiniz. Eğer hata varsa, aşağıdaki MySQL sunucu hata çıktısı, sorunu teşhis etmenizde ayrıca size yardımcı olabilir. Eğer hala sorunlarınız varsa ya da komut satırı arabirimi başarılı olduğunda ayrıştırıcı başarısızsa, lütfen sorunlara neden olan SQL sorgu girişinizi tek bir sorguya indirgeyin ve aşağıdaki CUT bölümü içindeki veri yığını ile birlikte hata raporunu gönderin:';
 $strSQLParserUserError = 'SQL sorgunuzda bir hata olduğu görünüyor. MySQL sunucusu hata çıktısı aşağıdadır, eğer varsa, sorunu teşhis etmenizde ayrıca size yardımcı olabilir';
 $strSQLQuery = 'SQL sorgusu';
@@ -1410,8 +1410,8 @@ $strSuccess = 'SQL sorgunuz başarılı olarak çalıştırıldı';
 $strSuhosin = 'Sunucu Suhosin ile çalışıyor. Lütfen olası sorunlar için %sdocumentation%s belgesinden yararlanın.';
 $strSum = 'Toplam';
 $strSwedish = 'İsveççe';
-$strSwekeyAuthenticating = 'Kimlik denetleniyor...';
-$strSwekeyAuthFailed = 'Donanım kimlik denetimi başarısız';
+$strSwekeyAuthenticating = 'Kimlik doğrulanıyor...';
+$strSwekeyAuthFailed = 'Donanım kimlik doğrulama başarısız';
 $strSwekeyNoKey = 'Geçerli kimlik denetimi anahtarı takılı değil';
 $strSwekeyNoKeyId = '%s dosyası herhangi bir anahtar kimliği içermiyor';
 $strSwitchToDatabase = 'Kopyalanmış veritabanına geç';
@@ -1461,9 +1461,9 @@ $strTheme = 'Tema / Stil';
 $strThisHost = 'Bu Anamakine';
 $strThreads = 'İşlemler';
 $strThreadSuccessfullyKilled = '%s işlemi başarılı olarak sonlandırıldı.';
-$strTimeoutInfo = 'Önceki içeri aktarma zaman aşımına uğradı, sonradan yeniden gönderim %d konumundan devam edecek.';
-$strTimeoutNothingParsed = 'Ancak son çalıştırmada hiç veri ayrıştırılmadı, bu genellikle, php zaman sınırlarını arttırmadığınız sürece phpMyAdmin\'in bu içeri aktarmayı biteremeyeceği anlamına gelir.';
-$strTimeoutPassed = 'Küçük program zaman aşımı geçti, eğer içeri aktarmayı bitirmek istiyorsanız, lütfen aynı dosyayı yeniden gönderin ve içeri aktarma devam edecektir.';
+$strTimeoutInfo = 'Önceki içe aktarma zaman aşımına uğradı, sonradan yeniden gönderim %d konumundan devam edecek.';
+$strTimeoutNothingParsed = 'Ancak son çalıştırmada hiç veri ayrıştırılmadı, bu genellikle, php zaman sınırlarını arttırmadığınız sürece phpMyAdmin\'in bu içe aktarmayı biteremeyeceği anlamına gelir.';
+$strTimeoutPassed = 'Betik zaman aşımı geçti, eğer içe aktarmayı bitirmek istiyorsanız, lütfen aynı dosyayı yeniden gönderin ve içe aktarma devam edecektir.';
 $strTime = 'Süre';
 $strToFromPage = 'sayfadan/sayfaya';
 $strToggleScratchboard = 'Karalama panosunu değiştir';
@@ -1483,7 +1483,7 @@ $strTrackingDataManipulationStatement = 'Veri işleme ifadesi';
 $strTrackingDate = 'Tarih';
 $strTrackingDeactivateNow = 'Hemen devre dışı bırak';
 $strTrackingDeactivateTrackingFor = '%s.%s için izlemeyi devre dışı bırak';
-$strTrackingExportAs = '%s olarak dışarı aktar';
+$strTrackingExportAs = '%s olarak dışa aktar';
 $strTrackingIsActive = 'İzleme aktif.';
 $strTrackingIsNotActive = 'İzleme aktif değil.';
 $strTracking = 'İzleme';
@@ -1498,7 +1498,7 @@ $strTrackingSQLDump = 'SQL yığını';
 $strTrackingSQLExecuted = 'SQL ifadeleri çalıştırıldı.';
 $strTrackingSQLExecutionAlert = 'Bu seçenek tablolarınızı ve içerdiği veriyi değiştirecektir.';
 $strTrackingSQLExecution = 'SQL çalıştırma';
-$strTrackingSQLExported = 'SQL ifadeleri dışarı aktarıldı. Lütfen yığını kopyalayın ya da çalıştırın.';
+$strTrackingSQLExported = 'SQL ifadeleri dışa aktarıldı. Lütfen yığını kopyalayın ya da çalıştırın.';
 $strTrackingStatements = 'İzleme ifadeleri';
 $strTrackingStatusActive = 'aktif';
 $strTrackingStatusNotActive = 'aktif değil';
@@ -1590,7 +1590,7 @@ $strViewHasAtLeast = 'Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen
 $strViewHasBeenDropped = '%s görünümü kaldırıldı';
 $strViewImage = 'Resmi göster';
 $strViewName = 'GÖRÜNÜM adı';
-$strViewVideo = 'Videoyu göster';
+$strViewVideo = 'Görüntüyü göster';
 
 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Gönderme işi için ayarladığınız dizine ulaşılamıyor';
 $strWebServerUploadDirectory = 'web sunucusu gönderme dizini';
@@ -1605,13 +1605,13 @@ $strWriteRequests = 'Yazma istekleri';
 $strWrongUser = 'Yanlış kullanıcı adı/parola girdiniz. Erişim engellendi.';
 
 $strXMLError = 'Belirlenmiş XML dosyası ya kusurlu ya da tamamlanmamış. Lütfen sorunu düzeltin ve tekrar deneyin.';
-$strXMLExportContents = 'İçerikleri dışarı aktar';
-$strXMLExportFunctions = 'İşlevleri dışarı aktar';
-$strXMLExportProcedures = 'İşlemleri dışarı aktar';
-$strXMLExportStructs = 'Yapı Şemalarını dışarı aktar (önerilir)';
-$strXMLExportTables = 'Tabloları dışarı aktar';
-$strXMLExportTriggers = 'Tetikleyicileri dışarı aktar';
-$strXMLExportViews = 'Görünümleri dışarı aktar';
+$strXMLExportContents = 'İçerikleri dışa aktar';
+$strXMLExportFunctions = 'İşlevleri dışa aktar';
+$strXMLExportProcedures = 'İşlemleri dışa aktar';
+$strXMLExportStructs = 'Yapı Şemalarını dışa aktar (önerilir)';
+$strXMLExportTables = 'Tabloları dışa aktar';
+$strXMLExportTriggers = 'Tetikleyicileri dışa aktar';
+$strXMLExportViews = 'Görünümleri dışa aktar';
 $strXML = 'XML';
 
 $strYes = 'Evet';
diff --git a/lang/ukrainian-utf-8.inc.php b/lang/ukrainian-utf-8.inc.php
index 28bdbc5..3dd9109 100644
--- a/lang/ukrainian-utf-8.inc.php
+++ b/lang/ukrainian-utf-8.inc.php
@@ -126,7 +126,7 @@ $strChoosePage = 'Прошу вибрати сторінку для редагу
 $strDanish = 'Данське';
 $strDatabaseExportOptions = 'Налаштування експорту бази даних';
 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Базу даних %s знищено.';
-$strDatabasesDropped = '%s баз(а\и) даних успішно знищено.';
+$strDatabasesDropped = '%s база(и) даних успішно знищено.';
 $strDatabasesStatsDisable = 'Заборонити статистику';
 $strDatabasesStatsEnable = 'Дозволити статистику';
 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Примітка: Активізація збору статистики бази даних може спричинити значний трафік між веб сервером та базою даних MySQL.';
@@ -553,7 +553,7 @@ $strUnicode = 'Юнікод';
 $strUnique = 'Унікальне';
 $strUnknown = 'невідоме';
 $strUnselectAll = 'Зняти всі відмітки';
-$strUpdatePrivMessage = 'Було змінено привілеї для';
+$strUpdatePrivMessage = 'Ви оновили привілеї для %s.';
 $strUpdateProfileMessage = 'Профіль було поновлено.';
 $strUpdateQuery = 'Доповнити запит';
 $strUpdComTab = 'За інформацією як поновити Вашу таблицю Column_comments прошу дивитись у Документації';
@@ -598,7 +598,7 @@ $strZip = 'запакувати в "zip"';
 $strAccessDeniedCreateConfig = 'Probably reason of this is that you did not create configuration file. You might want to use %1$ssetup script%2$s to create one.'; //to translate
 $strActions = 'Actions'; //to translate
 $strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
-$strAddClause = 'Add %s'; //to translate
+$strAddClause = 'Додати %s';
 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
 $strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
 $strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
@@ -607,7 +607,7 @@ $strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
 $strAllowInterrupt = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
 $strAnalyze = 'Analyze'; //to translate
 $strAndSmall = 'and'; //to translate
-$strAndThen = 'and then'; //to translate
+$strAndThen = 'і потім';
 $strAngularLinks = 'Angular links'; //to translate
 $strApplyChanges = 'Apply Selected Changes'; //to translate
 $strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
@@ -661,7 +661,7 @@ $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
 $strControluserFailed = 'Connection for controluser as defined in your configuration failed.'; //to translate
 $strCopy = 'Copy'; //to translate
-$strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
+$strCopyDatabaseOK = 'Базу даних %s скопійовано в %s';
 $strCouldNotConnectSource = 'Could not connect to the source'; //to translate
 $strCouldNotConnectTarget = 'Could not connect to the target'; //to translate
 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
@@ -680,17 +680,17 @@ $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
 $strCheck = 'Check'; //to translate
 $strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
 
-$strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
-$strDatabaseHasBeenCreated = 'Database %1$s has been created.'; //to translate
+$strDatabaseEmpty = 'Ім\'я бази даних порожнє!';
+$strDatabaseHasBeenCreated = 'Базу даних %1$s створено.';
 $strDatabaseNotExisting = '\'%s\' database does not exist.'; //to translate 
 $strDatabase_src = 'Source database'; //to translate
 $strDatabase_trg = 'Target database'; //to translate
 $strDataDiff = 'Data Difference'; //to translate
 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
 $strDataSyn = 'Data Synchronization'; //to translate
-$strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
+$strDBCopy = 'Копіювати базу даних в';
 $strDbIsEmpty = 'Database seems to be empty!'; //to translate
-$strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
+$strDBRename = 'Перейменувати базу даних в';
 $strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
 $strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
@@ -957,7 +957,7 @@ $strReload = 'Reload'; //to translate
 $strRemoteServer = 'Remote server'; //to translate
 $strRemoveCRLF = 'Remove CRLF characters within fields'; //to translate
 $strRemovePartitioning = 'Remove partitioning'; //to translate
-$strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
+$strRenameDatabaseOK = 'Базу даних %s перейменовано в %s';
 $strRepair = 'Repair'; //to translate
 $strReplicationAddLines = 'Now, add the following lines at the end of your my.cnf and please restart the MySQL server afterwards.'; //to translate
 $strReplicationAddSlaveUser = 'Add slave replication user'; //to translate
@@ -1508,7 +1508,7 @@ $strSwekeyAuthenticating = 'Authenticating...'; //to translate
 $strSwekeyAuthFailed = 'Hardware authentication failed'; //to translate
 $strSwekeyNoKeyId = 'File %s does not contain any key id'; //to translate
 $strSwekeyNoKey = 'No valid authentication key plugged'; //to translate
-$strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
+$strSwitchToDatabase = 'Перейти до скопійованої бази даних';
 $strSynchronizationNote = 'Target database will be completely synchronized with source database. Source database will remain unchanged.'; //to translate
 $strSynchronizeDb = 'Synchronize Databases'; //to translate
 $strSynchronize = 'Synchronize'; //to translate
@@ -1612,7 +1612,7 @@ $strUploadErrorUnknown = 'Unknown error in file upload.'; //to translate
 $strUploadLimit = 'You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%s for ways to workaround this limit.'; //to translate
 $strUploadsNotAllowed = 'File uploads are not allowed on this server.'; //to translate
 $strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
-$strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
+$strUseThisValue = 'Використовувати це значення';
 
 $strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
 $strViewHasAtLeast = 'This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%s.'; //to translate
@@ -1624,7 +1624,7 @@ $strView = 'View'; //to translate
 
 $strWebServer = 'Web server'; //to translate
 $strWiki = 'Wiki'; //to translate
-$strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
+$strWindowNotFound = 'Активне вікно оглядача неможливо оновити. Можливо ви закрили батьківське вікно, або налаштування безпеки Вашого оглядача блокують між-віконні оновлення.';
 $strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
 
 $strXMLError = 'The XML file specified was either malformed or incomplete. Please correct the issue and try again.'; //to translate


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list