[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0ALPHA2-1833-ga3146e1

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Dec 7 15:56:47 CET 2010


The branch, master has been updated
    via a3146e142619d6a210b29157414f8e31f67da9a2 (commit)
   from e82183f55c18165a9f51bec7eaad030ec590bee2 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit a3146e142619d6a210b29157414f8e31f67da9a2
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Dec 7 15:56:30 2010 +0100

  Czech translation update.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  54 +++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 25 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index f551fdf..a1f8376 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-alpha3-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-07 09:47-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-07 12:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-07 15:56+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -617,8 +617,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:372 libraries/display_tbl.lib.php:1940
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -840,8 +840,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:58
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1598,8 +1598,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:106
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -4438,19 +4438,18 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se nahrát pluginy pro export, zkontrolujte prosím vaší instalaci!"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:87
-#, fuzzy
 #| msgid "Exporting databases in the current server"
 msgid "Exporting databases from the current server"
 msgstr "Exportuji databáze z aktuálního serveru"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:89
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Exporting tables in the database \"%s\""
 msgid "Exporting tables from \"%s\" database"
 msgstr "Exportuji tabulky z databáze „%s“"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:91
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Exporting rows in the table \"%s\""
 msgid "Exporting rows from \"%s\" table"
 msgstr "Exportuji řádky z tabulky „%s“"
@@ -4460,16 +4459,14 @@ msgid "Export Method:"
 msgstr "Způsob exportu:"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:113
-#, fuzzy
 #| msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
 msgid "Quick - display only the minimal options"
-msgstr "Rychlý - zobrazí jen minimum možností nastavení"
+msgstr "Rychlý - zobrazí jen minimum nastavení"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:129
-#, fuzzy
 #| msgid "Custom - display all possible options to configure"
 msgid "Custom - display all possible options"
-msgstr "Vlastní - zobrazí všechna možná nastavení"
+msgstr "Vlastní - zobrazí všechna nastavení"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:137
 msgid "Database(s):"
@@ -4532,8 +4529,8 @@ msgstr ", @TABLE@ bude nahrazen jménem tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -4577,7 +4574,6 @@ msgid "Format:"
 msgstr "Formát:"
 
 #: libraries/display_export.lib.php:336
-#, fuzzy
 #| msgid "Format-Specific Options:"
 msgid "Format-specific options:"
 msgstr "Parametry pro výstupní formát:"
@@ -6458,8 +6454,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:143
 msgid "Transformation options"
@@ -6500,8 +6496,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:725 server_engines.php:56
 #: tbl_operations.php:352
@@ -7108,8 +7104,8 @@ msgid ""
 "You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
 "script%s."
 msgstr ""
-"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím %"
-"sNastavovacího skriptu%s."
+"Více věcí můžete nastavit úpravou config.inc.php, např. použitím "
+"%sNastavovacího skriptu%s."
 
 #: prefs_manage.php:302
 msgid "Save to browser's storage"
@@ -7561,8 +7557,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -9037,8 +9033,8 @@ msgid ""
 "If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
 "cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
 msgstr ""
-"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie%"
-"s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
+"Při použití přihlašování přes cookies a při %sUkládádání přihlašovaci cookie"
+"%s vyšší než 0 musí být %sPlatnost přihlašovací cookie%s nastavena na vyšší "
 "hodnotu než je tato."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:266
@@ -9049,8 +9045,8 @@ msgid ""
 "protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - %"
-"somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
+"Pokud to považujete za nutné, použijte další možnosti zabezpečení - "
+"%somezení počítačů%s a %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně zabezpečení "
 "založené na IP adresách nemusí být spolehlivé, pokud je vaše IP adresa "
 "dynamicky přidělována poskytovatelem spolu s mnoha dalšími uživateli."
 


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list