[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_3_4-5771-g857b125

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Jul 20 11:11:32 CEST 2010


The branch, master has been updated
    via 857b1250e76068fd0713b1c657de901711b426c4 (commit)
    via 0f4dacb2b1ca17e508886133cb2680d12f27123f (commit)
   from fa44618a16731b0bde30011c27e509c0e17428fa (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 857b1250e76068fd0713b1c657de901711b426c4
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Jul 20 11:11:18 2010 +0200

  Czech translation update.

commit 0f4dacb2b1ca17e508886133cb2680d12f27123f
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue Jul 20 11:10:34 2010 +0200

  Missing format string, so mark it fuzzy.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  36 ++++++++++++++++++------------------
 po/ug.po |  2 +-
 2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 75d9703..5383e48 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-07-19 10:04-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-08 10:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-20 11:10+0200\n"
 "Last-Translator: Michal <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -613,8 +613,8 @@ msgstr "Sledování není zapnuté."
 #: db_structure.php:420 libraries/display_tbl.lib.php:1944
 #, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
-"s."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
+"%s."
 msgstr ""
 "Tento pohled má alespoň tolik řádek. Podrobnosti naleznete v %sdokumentaci%s."
 
@@ -805,8 +805,8 @@ msgstr "Výpis byl uložen do souboru %s."
 #: import.php:60
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
-"s for ways to workaround this limit."
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
+"%s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
 "Pravděpodobně jste se pokusili nahrát příliš velký soubor. Přečtěte si "
 "prosím %sdokumentaci%s, jak toto omezení obejít."
@@ -1001,7 +1001,6 @@ msgid "Choose column to display"
 msgstr "Zvolte která pole zobrazit"
 
 #: js/messages.php:66
-#, fuzzy
 #| msgid "Generate Password"
 msgid "Generate password"
 msgstr "Vytvořit heslo"
@@ -1478,8 +1477,8 @@ msgstr "Vítejte v %s"
 #: libraries/auth/config.auth.lib.php:107
 #, php-format
 msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
-"1$ssetup script%2$s to create one."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
+"%1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
 "Pravděpodobná příčina je, že nemáte vytvořený konfigurační soubor. Pro jeho "
 "vytvoření by se vám mohl hodit %1$snastavovací skript%2$s."
@@ -2035,8 +2034,8 @@ msgstr "jméno tabulky"
 #, php-format
 msgid ""
 "This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
-"3$s. Other text will be kept as is."
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
+"%3$s. Other text will be kept as is."
 msgstr ""
 "Tato hodnota je interpretována pomocí %1$sstrftime%2$s, takže můžete použít "
 "libovolné řetězce pro formátování data a času. Dále budou provedena "
@@ -3787,8 +3786,8 @@ msgid ""
 "For a list of available transformation options and their MIME type "
 "transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
-"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %"
-"spopisy transformací%s"
+"Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na "
+"%spopisy transformací%s"
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:145
 msgid "Transformation options"
@@ -3821,8 +3820,8 @@ msgid ""
 "No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
 "author what %s does."
 msgstr ""
-"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %"
-"s dělá."
+"Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co "
+"%s dělá."
 
 #: libraries/tbl_properties.inc.php:726 server_engines.php:58
 #: tbl_operations.php:355
@@ -4783,8 +4782,8 @@ msgstr "Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé."
 msgid ""
 "Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
 "tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
-"sreload the privileges%s before you continue."
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
+"%sreload the privileges%s before you continue."
 msgstr ""
 "Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z tabulek MySQL. Obsah těchto "
 "tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly "
@@ -7058,8 +7057,9 @@ msgstr ""
 "Nastavil jste typ autentizace [kbd]config[/kbd] a zadal jste uživatelské "
 "jméno a heslo pro automatické přihlášení, což není doporučená volba pro "
 "produkční servery. Kdokoli kdo zná URL phpMyAdminu může přímo přistoupit k "
-"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id=%1"
-"$d#tab_Server]typ autentizace[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/kbd]."
+"Vašemu phpMyAdmin panelu. Nastavte [a@?page=servers&mode=edit&id="
+"%1$d#tab_Server]typ autentizace[/a] na [kbd]cookie[/kbd] nebo [kbd]http[/"
+"kbd]."
 
 #: setup/lib/messages.inc.php:239
 msgid "You should use mysqli for performance reasons"
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 16481ed..3d1a1c5 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -800,7 +800,7 @@ msgid "Dump has been saved to file %s."
 msgstr "%s ھۆججىتىدە ساقلاندى."
 
 #: import.php:60
-#, php-format
+#, php-format, fuzzy
 msgid ""
 "You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
 "s for ways to workaround this limit."


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list