[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_3, updated. RELEASE_3_3_7-10-g8e940af

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Thu Sep 16 16:55:07 CEST 2010


The branch, QA_3_3 has been updated
    via 8e940af24c14f5aa9b3a22883343e6974613fa63 (commit)
   from adaa35a87feeaf079d4178bb471073e0e19a75b6 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 8e940af24c14f5aa9b3a22883343e6974613fa63
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Thu Sep 16 16:46:45 2010 +0200

  Polish update (#3062614).

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 lang/polish-utf-8.inc.php | 698 ++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 344 insertions(+), 354 deletions(-)

diff --git a/lang/polish-utf-8.inc.php b/lang/polish-utf-8.inc.php
index d4de26d..d10c5c0 100644
--- a/lang/polish-utf-8.inc.php
+++ b/lang/polish-utf-8.inc.php
@@ -1,6 +1,12 @@
 <?php
 /* $Id$ */
 
+/**
+ * Translated by: Piotr Roszatycki
+ *        Jakub Wilk <ubanus at users.sourceforge.net>
+ *        Jarosław Głowacki <glowacki at europa.pl>
+ */
+
 $charset = 'utf-8';
 $text_dir = 'ltr';
 $number_thousands_separator = ' ';
@@ -49,12 +55,14 @@ $strAlterOrderBy = 'Sortowanie tabeli wg';
 $strAnalyze = 'Analizuj';
 $strAnalyzeTable = 'Analizuj tabelę';
 $strAnd = 'oraz';
+$strAndSmall = 'i';
 $strAndThen = 'a następnie';
 $strAngularLinks = 'Kanciaste połączenia';
 $strAnIndex = 'Do %s dodany został indeks';
 $strAny = 'Dowolny';
 $strAnyHost = 'Dowolny host';
 $strAnyUser = 'Dowolny użytkownik';
+$strApplyChanges = 'Zatwierdź wybrane zmiany';
 $strApproximateCount = 'Być może w przybliżeniu. Zobacz FAQ 3.11';
 $strAPrimaryKey = 'Do %s dodany został klucz podstawowy';
 $strArabic = 'Arabski';
@@ -125,6 +133,8 @@ $strCardinality = 'Moc';
 $strCaseInsensitive = 'bez rozróżniania wielkości liter';
 $strCaseSensitive = 'z rozróżnianiem wielkości liter';
 $strCentralEuropean = 'Środkowoeuropejski';
+$strClickToSelect = 'Kliknij, aby zaznaczyć';
+$strClickToUnselect = 'Kliknij, aby usunąć zaznaczenie';
 $strColComFeat = 'Wyświetl komentarze dla kolumn';
 $strCollation = 'Metoda porównywania napisów';
 $strColumnNames = 'Nazwy kolumn';
@@ -137,6 +147,7 @@ $strCompleteInserts = 'Pełne dodania';
 $strCompression = 'Typ kompresji';
 $strCompressionWillBeDetected = 'Rodzaj kompresji importowanych plików zostanie automatycznie rozpoznany jako jeden z: %s';
 $strConfigDefaultFileError = 'Nie udało się załadować domyślnej konfiguracji z pliku: "%1$s"';
+$strConfigDirectoryWarning = 'Katalog [code]config[/code], który jest używany przez skrypt konfiguracyjny. Będzie on nadal znajdował się w katalogu phpMyAdmina. Możesz go usunąć po skonfigurowaniu phpMyAdmina.';
 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nie zdołał odczytać Twojego pliku konfiguracji!<br />Może się to zdarzyć, jeśli PHP znajdzie w nim błąd składniowy lub nie może znaleźć tego pliku.<br />Proszę wywołać bezpośrednio plik konfiguracyjny używając poniższego linku i odczytać otrzymane komunikat(y) o błędach. W większości przypadków brakuje gdzieś cudzysłowu lub średnika.<br />Jeżeli otrzymasz pustą stronę, wszystko jest w porządku.';
 $strConfigureTableCoord = 'Proszę skonfigurować współrzędne dla tabeli %s';
 $strConnectionError = 'Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawienia.';
@@ -150,6 +161,8 @@ $strCopy = 'Kopiuj';
 $strCopyTableOK = 'Tabela %s została skopiowana do %s.';
 $strCopyTableSameNames = 'Nie można skopiować tabeli do niej samej!';
 $strCopyTable = 'Skopiuj tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):';
+$strCouldNotConnectSource = 'Nie można nawiązać połączenia z serwerem źródłowym';
+$strCouldNotConnectTarget = 'Nie można nawiązać połączenia z serwerem docelowym';
 $strCouldNotKill = 'phpMyAdminowi nie udało się unicestwić wątku %s. Prawdopodobnie został on już zamknięty.';
 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE przed skopiowaniem';
 $strCreateIndexTopic = 'Utwórz nowy indeksu';
@@ -163,12 +176,14 @@ $strCreateTable = 'Utwórz tabelę';
 $strCreateUserDatabase = 'Baza danych dla użytkownika';
 $strCreateUserDatabaseName = 'Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia';
 $strCreateUserDatabaseNone = 'Brak';
+$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Przyznanie wszystkich uprawnień do bazy danych "%s"';
 $strCreateUserDatabaseWildcard = 'Przyznaj wszystkie uprawienia do baz danych o nazwach pasujących do maski (nazwaużytkownika_%)';
 $strCreate = 'Utwórz';
 $strCreationDates = 'Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia';
 $strCriteria = 'Kryteria';
 $strCroatian = 'Chorwacki';
 $strCSV = 'CSV';
+$strCurrentServer = 'Bieżący serwer';
 $strCustomColor = 'Własny kolor';
 $strCyrillic = 'Cyrylica';
 $strCzech = 'Czeski';
@@ -200,16 +215,21 @@ $strDatabaseEmpty = 'Nazwa bazy danych jest pusta!';
 $strDatabaseExportOptions = 'Opcje eksportu bazy danych';
 $strDatabaseHasBeenCreated = 'Baza danych %1$s została utworzona.';
 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza danych %s została usunięta.';
+$strDatabaseNotExisting = 'Baza danych \'%s\' nie istnieje.';
 $strDatabases = 'Bazy danych';
 $strDatabasesDropped = '%s baz danych zostało pomyślnie usuniętych.';
+$strDatabase_src = 'Źródłowa baza danych';
 $strDatabasesStatsDisable = 'Wyłącz statystyki';
 $strDatabasesStatsEnable = 'Włącz statystyki';
 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Uwaga: Włączenie statystyk baz danych może spowodować duży ruch pomiędzy serwerem WWW a serwerem MySQL.';
 $strDatabasesStats = 'Statystyki baz danych';
+$strDatabase_trg = 'Docelowa baza danych';
 $strData = 'Dane';
 $strDataDict = 'Słownik danych';
+$strDataDiff = 'Różnica danych';
 $strDataOnly = 'Tylko dane';
 $strDataPages = 'Strony zawierające dane';
+$strDataSyn = 'Synchronizacja danych';
 $strDBComment = 'Komentarz bazy danych: ';
 $strDBCopy = 'Kopiuj bazę danych do';
 $strDbIsEmpty = 'Baza danych wydaje się pusta!';
@@ -226,15 +246,18 @@ $strDeleteAndFlush = 'Usuń użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia.
 $strDeleted = 'Rekord został skasowany';
 $strDeleteNoUsersSelected = 'Żaden użytkownik ze został zaznaczony do usunięcia!';
 $strDeleteRelation = 'Usuń związek';
+$strDeleteTrackingData = 'Usuń dane monitorujące tę tabelę';
 $strDelete = 'Usuń';
 $strDeleting = 'Usuwanie %s';
 $strDelimiter = 'Separator';
 $strDelOld = 'Aktualna strona ma powiązania z tabelą, która już nie istnieje. Czy chcesz usunąć te powiązania?';
 $strDescending = 'Malejąco';
 $strDescription = 'Opis';
+$strDesignerHelpDisplayField = 'Wyświetlane pole jest koloru różowego. Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie pola, kilknij ikonę "Wybierz pole do wyświetlenia", a następnie kliknij odpowiednią nazwę pola.';
 $strDesigner = 'Projektant';
 $strDetails = 'Szczegóły…';
 $strDictionary = 'słownik';
+$strDifference = 'Różnica';
 $strDirectLinks = 'Bezpośrednie połączenia';
 $strDirtyPages = 'Strony brudne';
 $strDisabled = 'wyłączone';
@@ -245,11 +268,13 @@ $strDisplayPDF = 'Wyświetl schemat PDF';
 $strDoAQuery = 'Wykonaj "zapytanie przez przykład" (znak globalny: "%")';
 $strDocSQL = 'DocSQL';
 $strDocu = 'Dokumentacja';
+$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Nie używaj AUTO_INCREMENT dla wartości zerowych';
 $strDownloadFile = 'Ściągnij plik';
 $strDoYouReally = 'Czy na pewno wykonać ';
 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Masz zamiar ZNISZCZYĆ całą bazę danych!';
 $strDropUsersDb = 'Usuń bazy danych o takich samych nazwach jak użytkownicy.';
 $strDrop = 'Usuń';
+$strDumpAllRows = 'Zrzuć wszystkie rekordy';
 $strDumpingData = 'Zrzut danych tabeli';
 $strDumpSaved = 'Zrzut został zapisany do pliku %s.';
 $strDumpXRows = 'Zrzuć %s rekordów zaczynając od rekordu %s.';
@@ -320,6 +345,8 @@ $strForeignKeyRelationAdded = 'Relacja FOREIGN KEY została dodana.';
 $strFormat = 'Format';
 $strFormEmpty = 'Brakująca wartość w formularzu!';
 $strFreePages = 'Strony puste';
+$strFullStart = 'Kompletny start';
+$strFullStop = 'Całkowity stop';
 $strFullText = 'Pełny tekst';
 $strFunction = 'Funkcja';
 $strFunctions = 'Funkcje';
@@ -335,6 +362,9 @@ $strGetMoreThemes = 'Pobierz więcej motywów!';
 $strGlobal = 'globalnie';
 $strGlobalPrivileges = 'Globalne uprawnienia';
 $strGlobalValue = 'Wartość globalna';
+$strGoToDatabase = 'Przejdź do bazy danych';
+$strGoToTable = 'Przejdź do tabeli';
+$strGoToView = 'Przejdź do widoku';
 $strGo = 'Wykonaj';
 $strGrantOption = 'Nadawanie';
 $strGreek = 'Grecki';
@@ -342,6 +372,7 @@ $strGzip = '".gz"';
 
 $strHandler = 'Obsługa';
 $strHasBeenAltered = 'zostało zamienione.';
+$strHaveBeenSynchronized = 'Wybrane tabele docelowe zostały zsynchronizowane z tabelami źródłowymi.';
 $strHaveToShow = 'Należy wybrać przynajmniej jedną kolumnę do wyświetlenia';
 $strHebrew = 'Hebrajski';
 $strHelp = 'Pomoc';
@@ -353,6 +384,7 @@ $strHomepageOfficial = 'Oficjalna strona phpMyAdmina';
 $strHome = 'Wejście';
 $strHostEmpty = 'Brak nazwy hosta!';
 $strHost = 'Host';
+$strHostTableExplanation = 'Kiedy tabela hosta jest w użyciu, to pole jest ignorowane i zamiast niego używane są wartości przechowywane w tabeli hosta.';
 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
 $strHungarian = 'Węgierski';
@@ -364,11 +396,25 @@ $strIEUnsupported = 'Internet Explorer nie obsługuje tej funkcji.';
 $strIgnoreDuplicates = 'Ignoruj zdublowane rekordy';
 $strIgnore = 'Ignoruj';
 $strIgnoreInserts = 'Użyj ignorowanych dodań';
+$strImportColNames = 'W pierwszym rekordzie znajdują się nazwy kolumn';
+$strImportEmptyRows = 'Nie importuj pustych rekordów';
 $strImportExportCoords = 'Importuj/eksportuj współrzędne schematu PDF';
 $strImportFiles = 'Import plików';
 $strImportFormat = 'Format importowanych plików';
 $strImport = 'Import';
+$strImportLargeFileUploading = 'Plik przesyłany na serwer jest prawdopodobnie większy niż maksymalny dozwolony rozmiar, lub wystąpił znany błąd w przeglądarkach opartych o silnik Webkit (Safari, Google Chrome, Arora itp.).';
+$strImportNoticePt1 = 'Następujące struktury zostały wcześniej utworzone lub zaktualizowane. Możesz:';
+$strImportNoticePt2 = 'Zobacz zawartość struktury klikając jej nazwę';
+$strImportNoticePt3 = 'Możesz zmienić wszystkie ustawienia klikając odnośnik "Opcje"';
+$strImportNoticePt4 = 'Edytuj strukturę po kliknięciu odnośnika "Struktura"';
+$strImportODS = 'Arkusz kalkulacyjny OpenDocument';
+$strImportODSCurrency = 'Importuj walutę (zamienia $5.00 na 5.00)';
+$strImportODSPercents = 'Importuj procenty jako liczby podzielone przez 100 (zamienia 12.00% na .12)';
+$strImportProceedingFile = 'Plik jest przetwarzany. Proszę o cierpliwość.';
 $strImportSuccessfullyFinished = 'Import zakończony sukcesem, wykonano %d zapytań.';
+$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Proszę o cierpliwość. Plik jest przesyłany na serwer. Szczegóły dotyczące postępu przesyłania nie są dostępne.';
+$strImportXLS = 'Skoroszyt Excel 97-2003 XLS';
+$strImportXLSX = 'Skoroszyt Excel 2007 XLSX';
 $strIndexes = 'Indeksy';
 $strIndexesSeemEqual = 'Indeksy %1$s i %2$s wyglądają na identyczne i jeden z nich mógłby zostać usunięty.';
 $strIndexHasBeenDropped = 'Klucz %s został usunięty';
@@ -460,6 +506,7 @@ $strMaximalQueryLength = 'Maksymalna długość utworzonego zapytania';
 $strMaximumSize = 'Maksymalny rozmiar: %s%s';
 $strMbExtensionMissing = 'Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zostało znalezione, a wygląda na to, że używasz wielobajtowego kodowania napisów. Bez rozszerzenia mbstring phpMyAdmin nie ma możliwości poprawnego rozbijania napisów, co może skutkować niespodziewanymi rezultatami.';
 $strMbOverloadWarning = 'Opcja mbstring.func_overload jest włączona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest ona niezgodna z phpMyAdminem i może powodować utratę niektórych danych!';
+$strMediaWiki = 'Tabela MediaWiki';
 $strMIME_available_mime = 'Dostępne typy MIME';
 $strMIME_available_transform = 'Dostępne transformacje';
 $strMIME_description = 'Opis';
@@ -499,6 +546,7 @@ $strMySQLSaid = 'MySQL zwrócił komunikat: ';
 $strMySQLShowProcess = 'Pokaż procesy';
 
 $strName = 'Nazwa';
+$strNavTableFilter = 'Filtr';
 $strNext = 'Następne';
 $strNoActivity = 'Brak aktywności przez co najmniej %s sekund, proszę zalogować się jeszcze raz';
 $strNoDatabases = 'Brak baz danych';
@@ -514,6 +562,7 @@ $strNoIndex = 'Brak zdefiniowanego indeksu!';
 $strNoIndexPartsDefined = 'Brak zdefiniowanych części indeksu!';
 $strNoModification = 'Bez zmian';
 $strNone = 'Brak';
+$strNoneDefault = 'Żaden';
 $strNo = 'Nie';
 $strNoOptions = 'Ten format nie ma żadnych opcji';
 $strNoPassword = 'Brak hasła';
@@ -527,6 +576,7 @@ $strNoTablesFound = 'Nie znaleziono tabeli w bazie danych.';
 $strNoThemeSupport = 'Brak obsługi motywów graficznych, proszę sprawdzić konfigurację i/lub motywy graficzne w katalogu %s.';
 $strNotNumber = 'To nie jest liczba!';
 $strNotOK = 'błąd';
+$strNotPresent = 'nie występuje';
 $strNotSet = 'Tabela <b>%s</b> nie została znaleziona lub nie jest ustawiona w %s';
 $strNoUsersFound = 'Nie znaleziono użytkownika(ów).';
 $strNoValidateSQL = 'Pomiń sprawdzanie poprawności SQL';
@@ -565,6 +615,9 @@ $strPasswordHashing = 'Sposób kodowania haseł';
 $strPassword = 'Hasło';
 $strPasswordChanged = 'Hasło dla %s zostało pomyślnie zmienione.';
 $strPasswordNotSame = 'Hasła nie są identyczne!';
+$strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'Wzrost rozmiaru plików obsługi danych (.xtd).';
+$strPBXTDataFileGrowSize = 'Wzrost rozmiaru pliku danych';
+$strPBXTDataLogThresholdDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku z dziennikiem danych. Domyślną wartością jest 64MB. PBXT może utworzyć co najwyżej 32000 dzienników danych, które są używane przez wszystkie tabele. A zatem zwiększenie wartości tej zmiennej spowoduje powiększenie całkowitej liczby dzienników danych przechowywanych w bazie danych.';
 $strPBXTDataLogThreshold = 'Próg dziennika danych.';
 $strPBXTGarbageThresholdDesc = 'Procent śmieci w dzienniku danych, nim zostanie skompaktowany. Liczba jest między 1 i 99. Domyślną wartością jest 50.';
 $strPBXTGarbageThreshold = 'Próg śmieci';
@@ -580,7 +633,11 @@ $strPBXTLogFileCountDesc = 'Liczba plików dziennika transakcji (pbxt/system/xlo
 $strPBXTLogFileCount = 'Liczba plików dziennika';
 $strPBXTLogFileThresholdDesc = 'Rozmiar logu transakcji przed rollover, and a new log is created. Domyślną wartośćią jest 16MB.';
 $strPBXTLogFileThreshold = 'Próg pliku dziennika';
+$strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci przydzielonej jako pamięć podręczna rekordów, używana do buforowania danych tabel. Domyślą wartością jest 32MB. Ta pamięć jest używana do zmian w plikach obsługi danych (.xtd) i wskaźnikach rekordów (.xtr).';
 $strPBXTRecordCacheSize = 'Rozmiar pamięci podręcznej rekordów';
+$strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'Wzrost rozmiaru plików zawierających wskaźniki rekordów (.xtr).';
+$strPBXTRowFileGrowSize = 'Wzrost rozmiaru pliku rekordu';
+$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'Rozmiar globalnego bufora loga transakcji (alokowane są 2 bufory tej wielkości). Wartość domyślna to 1MB.';
 $strPBXTTransactionBufferSize = 'Rozmiar bufora transakcji';
 $strPdfDbSchema = 'Schemat bazy danych "%s" - strona %s';
 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nie istnieje!';
@@ -593,6 +650,7 @@ $strPerMinute = 'na minutę';
 $strPerSecond = 'na sekundę';
 $strPersian = 'Perski';
 $strPhoneBook = 'książka telefoniczna';
+$strPhpArray = 'tablica PHP';
 $strPHPExtension = 'Rozszerzenie PHP';
 $strPhp = 'Utwórz kod PHP';
 $strPHPVersion = 'Wersja PHP';
@@ -601,6 +659,7 @@ $strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'Należy wybrać klucz główny lub klucz j
 $strPmaDocumentation = 'Dokumentacja phpMyAdmina';
 $strPmaUriError = 'Dyrektywa <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> musi być ustawiona w pliku konfiguracyjnym!';
 $strPolish = 'Polski';
+$strPort = 'Port';
 $strPortrait = 'Orientacja pionowa';
 $strPos1 = 'Początek';
 $strPrevious = 'Poprzednie';
@@ -660,6 +719,7 @@ $strPutColNames = 'Umieść nazwy pól w pierwszym rekordzie';
 $strQBEDel = 'Usuń';
 $strQBEIns = 'Dodaj';
 $strQBE = 'Zapytanie przez przykład';
+$strQueriesExecuted = 'Wykonane zostały następujące zapytania:';
 $strQueryCache = 'Pamięć podręczna zapytań';
 $strQueryFrame = 'Okienko zapytania';
 $strQueryOnDb = 'Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:';
@@ -677,6 +737,8 @@ $strRecommended = 'zalecana';
 $strRecords = 'Rekordy';
 $strReferentialIntegrity = 'Sprawdź spójność powiązań:';
 $strRefresh = 'Odśwież';
+$strRelationalDisplayField = 'Pole relacyjne';
+$strRelationalKey = 'Klucz relacyjny';
 $strRelationalSchema = 'Schemat relacyjny';
 $strRelationDeleted = 'Usunięto powiązanie';
 $strRelationNotWorking = 'Dodatkowe możliwości pracy z połączonymi tabelami zostały wyłączone. Aby dowiedzieć się, dlaczego - kliknij %stutaj%s.';
@@ -686,6 +748,8 @@ $strRelationView = 'Widok relacyjny';
 $strReloadingThePrivileges = 'Przeładuj uprawnienia';
 $strReloadPrivileges = 'Przeładuj uprawnienia';
 $strReload = 'Przeładuj';
+$strRemoteServer = 'Serwer zdalny';
+$strRemoveCRLF = 'Usuń znaki końca linii CRLF w polach';
 $strRemovePartitioning = 'Usuń partycjonowanie';
 $strRemoveSelectedUsers = 'Usuń zaznaczonych użytkowników';
 $strRenameDatabaseOK = 'Baza danych %s ma nazwę zmienioną na %s';
@@ -695,7 +759,48 @@ $strRepair = 'Napraw';
 $strRepairTable = 'Napraw tabelę';
 $strReplaceNULLBy = 'Zamiana NULL na';
 $strReplaceTable = 'Zamiana danych tabeli z plikiem';
+$strReplicationAddLines = 'Teraz dodaj następujące wiersze na końcu pliku my.cnf a następnie zrestartuj serwer MySQL.';
+$strReplicationAddSlaveUser = 'Dodaj użytkownika replikacji na serwerze podrzędnym';
+$strReplicationConfiguredMaster = 'Ten serwer jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji.';
+$strReplicationControlSlave = 'Kontrola serwera podrzędnego:';
+$strReplicationErrorGetPosition = 'Nie można odczytać pozycji loga na serwerze głównym. Możliwe, że jest problem z uprawnieniami na serwerze głównym.';
+$strReplicationErrorMasterConnect = 'Nie można nawiązać połączenia do serwera głównego %s.';
+$strReplicationChangedSuccesfully = 'Serwer główny zmieniony pomyślnie na %s';
+$strReplicationMasterConfiguration = 'Konfiguracja serwera głównego';
+$strReplicationMasterChooseAll = 'Replikuj wszystkie bazy danych; Pomiń:';
+$strReplicationMasterChooseIgn = 'Pomiń wszystkie bazy danych; Replikuj:';
+$strReplicationMasterChooseMode = 'Ten serwer nie jest skonfigurowany jako serwer główny w procesie replikacji. Możesz wybrać replikację wszystkich baz danych i pominąć pewne z nich (przydatne, jeśli chcesz replikować większość baz danych) albo możesz wybrać pominięcie replikacji wszystkich baz danych i wskazać tylko te, które mają być replikowane. Wybierz tryb:';
+$strReplicationMaster = 'Replikacja serwera głównego';
 $strReplication = 'Replikacja';
+$strReplicationRestartServer = 'Gdy zrestartowałeś już serwer MySQL kliknij przycisk Go. Powinieneś zobaczyć komunikat informujący, że serwer <b>jest</b> skonfigurowany jako główny';
+$strReplicationSelectDatabases = 'Wybierz bazy danych:';
+$strReplicationServernConfiguredMaster = 'Ten serwer nie jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji. Czy chcesz go <a href="%s">skonfigurować</a> ?';
+$strReplicationShowConnectedSlavesNote = 'Tylko serwery podrzędne uruchomione z opcją --report-host=host_name są widoczne na tej liście.';
+$strReplicationShowConnectedSlaves = 'Pokaż połączone serwery podrzędne';
+$strReplicationShowMasterStatus = 'Pokaż stan serwera głównego';
+$strReplicationSkippingErrorWarn = 'Pominięcie błędu(ów) może doprowadzić do braku synchronizacji serwera głównego i podrzędnego!';
+$strReplicationSlaveConfiguration = 'Konfiguracja serwera podrzędnego';
+$strReplicationSlaveConfigured = 'Serwer jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy chesz:';
+$strReplicationSlaveErrorManagement = 'Błąd zarządzania:';
+$strReplicationSlaveChangeMaster = 'Zmień lub skonfiguruj ponownie serwer główny';
+$strReplicationSlaveIOThreadNotRunning = 'Wątek IO serwera podrzędnego nie uruchomiony!';
+$strReplicationSlaveIOThread = 'Tylko wątek IO %s';
+$strReplicationSlaveNotConfigured = 'Ten serwer nie jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy chcesz go <a href="%s">skonfigurować</a> ?';
+$strReplicationSlave = 'Replikacja serwera podrzędnego';
+$strReplicationSlaveReset = 'Zrestartuj serwer podrzędny';
+$strReplicationSlaveSeeStatus = 'Zobacz status tabeli serwera podrzędnego';
+$strReplicationSlaveSkipCurrentError = 'Pomiń bieżący błąd';
+$strReplicationSlaveSkipNextErrors = 'błędy.';
+$strReplicationSlaveSkipNext = 'Pomiń następny';
+$strReplicationSlaveSQLThreadNotRunning = 'Wątek SQL serwera podrzędnego nie uruchomiony!';
+$strReplicationSlaveSQLThread = 'Tylko wątek SQL %s';
+$strReplicationStatusInfo = 'Ten serwer MySQL pracuje jako %s w procesie <b>replikacji</b>. Aby uzyskać dalsze informacje na temat stanu replikacji na serwerze przejdź do sekcji <a href="#replication">replikacja</a>.';
+$strReplicationStatus_master = 'Stan serwera głównego';
+$strReplicationStatus_slave = 'Stan serwera podrzędnego';
+$strReplicationStatus = 'Stan replikacji';
+$strReplicationSynchronize = 'Synchronizacja baz danych z serwera głównego';
+$strReplicationUnableToChange = 'Nie można zmienić serwera na główny';
+$strReplicationUnknownError = 'Nieznany błąd';
 $strReset = 'Resetuj';
 $strResourceLimits = 'Ograniczenia zasobów';
 $strRestartInsertion = 'Odśwież wstawianie z %s rekordami';
@@ -747,6 +852,7 @@ $strSelectBinaryLog = 'Wybierz dziennik binarny do podglądu';
 $strSelectFields = 'Wybór pól (co najmniej jedno):';
 $strSelectForeignKey = 'Wybierz klucz zewnętrzny';
 $strSelectNumRows = 'w zapytaniu';
+$strSelectReferencedKey = 'Wybierz klucz odwołujący';
 $strSelectTables = 'Wybierz tabele';
 $strSend = 'Zapisz jako plik';
 $strSent = 'Wysłane';
@@ -761,18 +867,25 @@ $strServerTabVariables = 'Zmienne';
 $strServerTrafficNotes = '<b>Ruch na serwerze</b>: Poniższe tabele pokazują statystyki ruchu na tym serwerze MySQL od rozpoczęcia jego pracy.';
 $strServerVars = 'Zmienne i ustawienia serwera';
 $strServerVersion = 'Wersja serwera';
+$strSessionGCWarning = 'Parametr PHP [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] ma mniejszą wartość niż czas przechowywania ciasteczka skonfigurowany w phpMyAdmin. Z tego powodu sesja wygaśnie wcześniej niż jest to skonfigurowane w phpMyAdmin.';
 $strSessionStartupErrorGeneral = 'Nie udało się bezbłędnie utworzyć sesji. Należy sprawdzić błędy w logach PHP i serwera WWW, a następnie właściwie skonfigurować instalację PHP.';
 $strSessionValue = 'Wartość sesji';
 $strSetEnumVal = 'Jeżeli pole jest typu "ENUM" lub "SET", wartości wprowadza się w formacie: \'a\',\'b\',\'c\'…<br />Jeżeli potrzeba wprowadzić odwrotny ukośnik ("\") lub apostrof ("\'"), należy je poprzedzić odwrotnym ukośnikiem (np.: \'\\\\xyz\' lub \'a\\\'b\').';
+$strSettings = 'ustawienia';
 $strSetupAllowAnywhereRecoding_name = 'Pozwalaj na konwersję kodowania napisów';
 $strSetupAllowArbitraryServer_desc = 'Włączenie powoduje, że przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka, użytkownik w formularzu logowania może wprowadzić dowolny serwer MySQL';
 $strSetupAllowArbitraryServerMsg = 'Ta [a@?page=form&formset=features#tab_Security]opcja[/a] powinna być wyłączona, ponieważ pozwala atakującemu metodą brute force zalogować się na dowolny serwer MySQL. Jeżeli wydaje się ona konieczna, należy użyć [a@?page=form&formset=features#tab_Security]listy zaufanych serwerów proxy[/a]. Jednakże ochrona oparta na adresy IP może nie być wiarygodna, jeżeli używany IP należy do ISP, do którego podłączonych jest tysiące użytkowników.';
 $strSetupAllowArbitraryServer_name = 'Pozwól logować się na dowolny serwera MySQL';
+$strSetupAllowUserDropDatabase_name = 'Pokaż odnośnik "Usuń bazę danych" zwykłym użytkownikom';
 $strSetupblowfish_secret_desc = 'Tajne hasło używane do szyfrowania ciasteczek przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka.';
 $strSetupBlowfishSecretCharsMsg = 'Klucz powinien zawierać znaki alfanumeryczne [em]i[/em] i specjalne.';
 $strSetupBlowfishSecretLengthMsg = 'Klucz jest za krótki, powinien mieć co najmniej 8 znaków.';
 $strSetupBlowfishSecretMsg = 'Klucz blowfish ne był ustawiony, natomiast włączone było uwierzytelnianie przez ciasteczka, więc klucz został wygenerowany. Jest on używany do szyfrowania ciasteczek.';
 $strSetupblowfish_secret_name = 'Sekret Blowfish';
+$strSetupBrowseMarkerEnable_desc = 'Podświetl zaznaczone rekordy';
+$strSetupBrowseMarkerEnable_name = 'Oznaczanie rekordów';
+$strSetupBrowsePointerEnable_desc = 'Podświetla rekord, na który wskazuje kursor myszy';
+$strSetupBrowsePointerEnable_name = 'Podświetl wskaźnik';
 $strSetupBZipDump_desc = 'Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] dla operacji importu i eksportu';
 $strSetupBZipDump_name = 'Bzip2';
 $strSetupBZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export](De)kompresja bzip2[/a] wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie.';
@@ -788,12 +901,27 @@ $strSetupDefaultCharset_desc = 'Domyślne kodowanie napisów używane przy konwe
 $strSetupDefaultCharset_name = 'Domyślne kodowanie napisów';
 $strSetupDefaultLanguage = 'Domyślny język';
 $strSetupDefaultServer = 'Domyślny serwer';
+$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu do bazy danych';
+$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Domyślna zakładka bazy danych';
+$strSetupDefaultTabServer_desc = 'Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły serwer';
+$strSetupDefaultTabServer_name = 'Domyślna zakładka serwera';
+$strSetupDefaultTabTable_desc = 'Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły tabeli';
+$strSetupDefaultTabTable_name = 'Domyślna zakładka tabeli';
 $strSetupDirectoryNotice = 'Wartość ta powinna być dwukrotnie sprawdzona aby mieć pewność iż ten katalog jest zabezpieczony przed jakimkolwiek dostępem.';
+$strSetupDisplayDatabasesList_desc = 'Pokaż wykaz baz danych jako listę zamiast listy rozwijanej';
+$strSetupDisplayDatabasesList_name = 'Wyświetl bazy danych w postaci listy';
 $strSetupDisplay = 'Pokaż';
+$strSetupDisplayServersList_desc = 'Pokaż wykaz serwerów jako listę zamiast listy rozwijanej';
+$strSetupDisplayServersList_name = 'Wyświetl serwery w postaci listy';
 $strSetupDonateLink = 'Przekazanie darowizny';
 $strSetupDownload = 'Ściągnij';
 $strSetupEndOfLine = 'Koniec linii';
 $strSetuperror_connection = 'Nie można połączyć się z serwerem MySQL';
+$strSetuperror_empty_pmadb_password = 'Pomiń hasło użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb';
+$strSetuperror_empty_pmadb_user = 'Pomiń użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb';
+$strSetuperror_empty_signon_session = 'Pomiń nazwę sesji pojedynczego logowania (Signon) podczas używania metody uwierzytelnienia Signon';
+$strSetuperror_empty_signon_url = 'Pomiń adres URL pojedynczego logowania Singon podczas używania metody uwierzytelnienia Signon';
+$strSetuperror_empty_user_for_config_auth = 'Pomiń nazwę użytkownika podczas używania metody uwierzytelnienia z pliku konfiguracyjnego';
 $strSetuperror_form = 'Wysłany formularz zawiera błędy';
 $strSetuperror_incorrect_ip_address = 'Nieprawidłowy adres IP: %s';
 $strSetuperror_incorrect_port = 'Nieprawdiłowy numer portu';
@@ -805,33 +933,54 @@ $strSetupExecTimeLimit_desc = 'Jak długo (w sekundach) może trwać wykonywanie
 $strSetupExecTimeLimit_name = 'Maksymalny czas wykonania';
 $strSetupExport_asfile_name = 'Zapisz jako plik';
 $strSetupExport_compression_name = 'Typ kompresji';
+$strSetupExport_file_template_database_name = 'Nazwa schematu bazy danych';
+$strSetupExport_file_template_server_name = 'Nazwa schematu serwera';
+$strSetupExport_file_template_table_name = 'Nazwa schematu tabeli';
 $strSetupExport_format_name = 'Format';
 $strSetupExport_charset_name = 'Kodowanie pliku';
 $strSetupExport_onserver_name = 'Zapisz na serwerze';
 $strSetupExport_onserver_overwrite_name = 'Nadpisuj istniejące pliki';
+$strSetupExport_remember_file_template_name = 'Zapamiętaj nazwę pliku schematu';
 $strSetupFalse = 'nie';
 $strSetupForceSSL_desc = 'Wymusza bezpiecznie połącznie podczas używania phpMyAdmina';
 $strSetupForceSSLMsg = 'Ta [a@?page=form&formset=features#tab_Security]opcja[/a] powinna być włączona, jeśli serwer WWW ją obsługuje.';
 $strSetupForceSSL_name = 'Wymuszaj połączenie SSL';
+$strSetupForeignKeyDropdownOrder_desc = 'Porządek sortowania pozycji w liście rozwijanej kluczy obcych; [kbd]content[/kbd] - dane referencyjne, [kbd]id[/kbd] - wartość klucza';
+$strSetupForeignKeyDropdownOrder_name = 'Porządek sortowania kluczy obcych';
+$strSetupForeignKeyMaxLimit_desc = 'Jeśli jest mniej pozycji zostanie użyta lista wyboru';
+$strSetupForeignKeyMaxLimit_name = 'Limit kluczy obcych';
 $strSetupForm_Browse_desc = 'Personalizuj tryb przeglądania';
 $strSetupForm_Browse = 'Tryb przeglądania';
 $strSetupForm_Edit_desc = 'Personalizuj tryb edycji';
 $strSetupForm_Edit = 'Tryb edycji';
+$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Dostosuj domyślne opcje eksportu';
 $strSetupForm_Export_defaults = 'Domyślne opcje eksportu';
+$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Dostosuj domyślne opcje importu';
 $strSetupForm_Import_defaults = 'Domyślne opcje importu';
+$strSetupForm_Import_export_desc = 'Ustaw katalogi importu i eksportu oraz opcje kompresji';
 $strSetupForm_Import_export = 'Import / eksport';
 $strSetupForm_Left_databases = 'Bazy danych';
+$strSetupForm_Left_databases_desc = 'Opcje wyświetlania baz danych';
+$strSetupForm_Left_frame_desc = 'Dostosuj wygląd ramki nawigacji';
 $strSetupForm_Left_frame = 'Ramka nawigacji';
+$strSetupForm_Left_servers_desc = 'Opcje wyświetlania serwerów';
 $strSetupForm_Left_servers = 'Serwery';
+$strSetupForm_Left_tables_desc = 'Opcje wyświetlania tabel';
 $strSetupForm_Left_tables = 'Tabele';
 $strSetupForm_Main_frame = 'Główna ramka';
+$strSetupForm_Other_core_settings_desc = 'Inne ustawienia';
 $strSetupForm_Other_core_settings = 'Inne kluczowe ustawienia';
+$strSetupForm_Query_window_desc = 'Dostosuj opcje okna zapytań';
 $strSetupForm_Query_window = 'Okienko zapytania';
 $strSetupForm_Security = 'Bezpieczeństwo';
+$strSetupForm_Security_desc = 'Proszę zauważyć, że phpMyAdmin jest po prostu interfejsem użytkownika i jego funkcje nie ograniczają MySQL';
 $strSetupForm_Server_config_desc = 'Zaawansowane ustawienia serwera; nie zmieniaj ich jeżeli nie jesteś pewien ich znaczenia';
 $strSetupForm_Server_config = 'Konfiguracja serwera';
 $strSetupForm_Server_desc = 'Podaj parametry dla połączenia z serwerem';
+$strSetupForm_Server_login_options_desc = 'Wprowadź opcje logowania do uwierzytelnienia Signon';
+$strSetupForm_Server_login_options = 'Opcje pojedynczego logowania (Signon)';
 $strSetupForm_Server_pmadb = 'Baza danych PMA';
+$strSetupForm_Server_pmadb_desc = 'Skonfiguruj bazę danych phpMyAdmin, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, zobacz więcej w dokumentacji [a at ../Documentation.html#linked-tables]linked-tables infrastructure[/a]';
 $strSetupForm_Server = 'Ustawienia podstawowe';
 $strSetupFormset_customization = 'Indywidualizacja';
 $strSetupFormset_export = 'Indywidualizacja opcji eksportu';
@@ -839,7 +988,9 @@ $strSetupFormset_features = 'Funkcje';
 $strSetupFormset_import = 'Indywidualizacja opcji importu';
 $strSetupFormset_left_frame = 'Indywidualizacja ramki nawigacyjnej';
 $strSetupFormset_main_frame = 'Indywidualizacja głównej ramkj';
+$strSetupForm_Sql_box_desc = 'Dostosuj odnośniki pokazywane w ramkach zapytań SQL';
 $strSetupForm_Sql_box = 'Okno zapytania SQL';
+$strSetupForm_Sql_queries_desc = 'Ustawienia zapytań SQL. Zobacz ustawienia opcji pola zapytań SQL [a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a]';
 $strSetupForm_Sql_queries = 'Zapytania SQL';
 $strSetupForm_Startup_desc = 'Personalizuj stronę startową';
 $strSetupForm_Startup = 'Strona startowa';
@@ -849,18 +1000,50 @@ $strSetupGZipDump_desc = 'Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/w
 $strSetupGZipDump_name = 'GZip';
 $strSetupGZipDumpWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export](De)kompresja gzip[/a] wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie.';
 $strSetupHomepageLink = 'Strona główna phpMyAdmina';
+$strSetupCharEditing_desc = 'Określa który typ kontroli edycji powinien być używany dla pól CHAR i VARCHAR; [kbd]input[/kbd] - pozwala na limitowanie długości wprowadzanych znaków, [kbd]textarea[/kbd] - pozwala na tworzenie nowych wierszy w polach';
+$strSetupCharEditing_name = 'Edycja pól CHAR';
+$strSetupCharTextareaCols_desc = 'Liczba kolumn w polach textarea CHAR/VARCHAR';
+$strSetupCharTextareaCols_name = 'Kolumny w polu textarea CHAR/VARCHAR';
+$strSetupCharTextareaRows_desc = 'Liczba wierszy w polach textarea CHAR/VARCHAR';
+$strSetupCharTextareaRows_name = 'Wiersze w polu textarea CHAR/VARCHAR';
 $strSetupCheckConfigurationPermissions_name = 'Sprawdź uprawnienia pliku konfiguracyjnego';
 $strSetupIconvExtraParams_name = 'Dodatkowe parametry dla iconv';
 $strSetupIgnoreErrors = 'Ignoruj błędy';
 $strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_desc = 'Włączenie powoduje, że phpMyAdmin będzie kontynuował obliczanie zapytania składającego się z wielu instrukcji, nawet jeśli wykonanie którejś z nich nie udało się';
 $strSetupIgnoreMultiSubmitErrors_name = 'Ignoruj błędy w ciągu instrukcji';
+$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'Pozwala przerwać import w przypadku, kiedy skrypt wykryje, że kończy się czas (maksymalny czas wykonywania skryptu). To może być dobry sposób na importowanie dużych plików, jednakże może on przerwać transakcje.';
+$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Import częściowy: pozwalaj przerwać';
+$strSetupImport_format_desc = 'Domyślny format oznacza, że ta lista zależy od położenia (bazy danych, tabeli) i tylko SQL jest zawsze dostępne';
 $strSetupImport_format_name = 'Format importowanych plików';
+$strSetupImport_skip_queries_desc = 'Liczba rekordów (zapytań) do pominięcia od początku';
+$strSetupImport_skip_queries_name = 'Import częściowy: pomiń zapytania';
 $strSetupInsecureConnectionMsg1 = 'W przypadku używania niezabezpieczonego połączenia, wszystkie dane (w tym niejawne, jak hasło) są przesyłanie w formie niezaszyfrowanej!';
 $strSetupInsecureConnectionMsg2 = 'Jeżeli serwer WWW jest skonfigurowany do obsługi zapytań HTTPS, należy skorzystać z [a@%s]tego linku[/a], aby zabezpieczyć połączenie.';
 $strSetupInsecureConnection = 'Niezabezpieczone połączenie';
+$strSetupInsertRows_desc = 'Pokazuje ile rekordów może zostać wstawionych w jednym czasie';
+$strSetupInsertRows_name = 'Liczba wstawianych rekordów';
+$strSetupLeftDefaultTabTable_name = 'Cel ikony szybkiej akcji';
 $strSetupLeftDisplayLogo_desc = 'Pokaż logo w lewej ramce';
 $strSetupLeftDisplayLogo_name = 'Pokaż logo';
+$strSetupLeftDisplayServers_desc = 'Wyświetla wybór serwera - w lewej ramce, na górze';
+$strSetupLeftDisplayServers_name = 'Wyświetlaj wybór serwerów';
+$strSetupLeftFrameDBSeparator_desc = 'Łańcuch znaków, który oddziela bazy danych na różne poziomy zagłębienia';
+$strSetupLeftFrameDBSeparator_name = 'Separator struktury drzewa bazy danych';
+$strSetupLeftFrameDBTree_desc = 'Tylko wersja uproszczona. Wyświetlaj bazy danych w postaci drzewa (określone przez separator zdefiniowany poniżej)';
+$strSetupLeftFrameDBTree_name = 'Wyświetla bazy danych w postaci drzewa';
+$strSetupLeftFrameLight_desc = 'Wyłącz, jeśli chcesz widzieć wszystkie bazy danych jednocześnie';
+$strSetupLeftFrameLight_name = 'Używaj uproszczonej wersji';
+$strSetupLeftFrameTableLevel_name = 'Maksymalny poziom zagłębienia tabeli';
+$strSetupLeftFrameTableSeparator_desc = 'Łańcuch znaków, który separuje tabele na różnych poziomach zagłębienia';
+$strSetupLeftFrameTableSeparator_name = 'Separator poziomów tabeli';
+$strSetupLeftLogoLink_name = 'Odnośnik URL do logo';
+$strSetupLeftLogoLinkWindow_desc = 'Otwieraj stronę w tym samym oknie ([kbd]main[/kbd]) lub w nowym oknie ([kbd]new[/kbd])';
+$strSetupLeftLogoLinkWindow_name = 'Cel odnośnika logo';
+$strSetupLeftPointerEnable_desc = 'Podświetla serwer po najechaniu kursorem myszy';
+$strSetupLeftPointerEnable_name = 'Włącz podświetlanie';
 $strSetupLetUserChoose = 'wybór pozostawiony użytkownikowi';
+$strSetupLightTabs_desc = 'Używaj mniej grafiki w zakładkach';
+$strSetupLightTabs_name = 'Uproszczone zakładki';
 $strSetupLoad = 'Załaduj';
 $strSetupLoginCookieDeleteAll_desc = 'Włączenie powoduje, że przy wylogowaniu usunięte zostaną ciasteczka dla wszystkich serwerów, a nie tylko bieżącego. Wyłączenie tej opcji powoduje, że gdy korzysta się z więcej niż jednego serwera, łatwo zapomnieć wylogować się z pozostałych.';
 $strSetupLoginCookieDeleteAll_name = 'Usuń wszystkie ciasteczka przy wylogowaniu';
@@ -875,78 +1058,156 @@ $strSetupMaxDbList_desc = 'Maksymalna liczba baz danych pokazywanych w lewej ram
 $strSetupMaxDbList_name = 'Maksimum baz danych';
 $strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_desc = 'Maksymalna liczba pokazywanych znaków zapytania SQL';
 $strSetupMaxCharactersInDisplayedSQL_name = 'Maksymalna pokazywana długość SQL';
+$strSetupMaxRows_desc = 'Liczba rekordów wyświetlana podczas przeglądania wyniku zapytania. Jeśli wynik zapytania zawiera więcej rekordów, zostaną wyświetlone odnośniki "Poprzednie" i "Następne".';
+$strSetupMaxRows_name = 'Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia';
 $strSetupMaxTableList_desc = 'Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel';
 $strSetupMaxTableList_name = 'Maksimum tabel';
 $strSetupMemoryLimit_desc = 'Ile pamięci może zaalokować skrypt, np. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] oznacza brak limitu)';
 $strSetupMemoryLimit_name = 'Limit pamięci';
+$strSetupNavigationBarIconic_desc = 'Używaj tylko ikon, tylko tekstu lub ikon i tekstu';
+$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Wygląd interfejsu paska nawigacji';
 $strSetupNewServer = 'Nowy serwer';
 $strSetupNoServers = 'Brak skonfigurowanych serwerów';
 $strSetupOBGzip_desc = 'Czy kompresować GZip-em wyjście w celu zwiększenia szybkości transferów HTTP';
 $strSetupOBGzip_name = 'Kompresja wyjścia GZip';
 $strSetupOptionNone = '- brak -';
+$strSetupOrder_desc = '[kbd]SMART[/kbd] - np. malejący porządek wyświetlania pól typu TIME, DATE, DATETIME i TIMESTAMP. W przeciwnym przypadku porządek rosnący.';
+$strSetupOrder_name = 'Domyslny porządek sortowania';
 $strSetupOverview = 'Opcje podstawowe';
 $strSetupPersistentConnections_desc = 'Czy użyć trwałych połączeń do baz danych MySQL';
 $strSetupPersistentConnections_name = 'Trwałe połączenia';
+$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Używaj tylko ikon, tylko tekstu lub ikon i tekstu';
+$strSetupPropertiesIconic_name = 'Wygląd interfejsu do operacji na tabeli';
+$strSetupProtectBinary_desc = 'Nie pozwala na edycję pól BLOB lub BLOB i BINARY';
+$strSetupProtectBinary_name = 'Chroń pola binarne';
+$strSetupQueryHistoryDB_desc = 'Włącz, jeśli chcesz przechowywać historię zapytań w bazie danych (wymaga pmadb). Jeśli jest wyłączona, to wykorzystywany jest podprogram JavaScript do wyświetlania historii zapytań (historia jest tracona przez zamknięcie okna).';
 $strSetupQueryHistoryDB_name = 'Permanentna historia zapytań';
 $strSetupQueryHistoryMax_desc = 'Ile zapytań ma być przechowywanych w historii';
 $strSetupQueryHistoryMax_name = 'Długość historii zapytań';
+$strSetupQueryWindowDefTab_desc = 'Zakładka wyświetlana po otwarciu nowego okna zapytań';
+$strSetupQueryWindowDefTab_name = 'Domyślna zakładka okna zapytań';
 $strSetupRecodingEngine_desc = 'Które funckje będą użyte do konwersji kodowania napisów';
 $strSetupRecodingEngine_name = 'Mechanizm konwersji kodowania napisów';
 $strSetupRestoreDefaultValue = 'Przywróć wartość domyślną';
 $strSetupRevertErroneousFields = 'Spróbuj przywrócić błędne pola do ich domyślnych wartości';
+$strSetupSaveDir_desc = 'Katalog na serwerze, w którym będą zapisywane eksportowane pliki';
+$strSetupSaveDir_name = 'Katalog do zapisu';
 $strSetupServerAuthConfigMsg = 'Został ustawiony typ autoryzacji [kbd]config[/kbd] z automatycznym logowaniem. Ustawienie to nie jest zalecane dla serwerów produkcyjnych, ponieważ do uzyskania dostępu do phpMyAdmina potrzebna jest znajomość tylko jego adresu URL. Zmień [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]typ autoryzacji[/a] na [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd].';
 $strSetupServerExtensionMsg = 'Z powodów wydajnościowych powinien być uzywany mysqli.';
+$strSetupServerNoPasswordMsg = 'Pozwalasz na połączenia do serwera bez podawania hasła.';
 $strSetupServersAdd = 'Dodaj nowy serwer';
 $strSetupServers_AllowDeny_order_desc = 'Należy pozostawić puste jeśli nie jest używane';
+$strSetupServers_AllowDeny_order_name = 'Porządek uwierzytelnienia hosta';
+$strSetupServers_AllowDeny_rules_desc = 'Pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych';
+$strSetupServers_AllowDeny_rules_name = 'Reguły uwierzytelnienia hosta';
 $strSetupServers_AllowNoPassword_name = 'Pozwól na logowanie bez hasła';
 $strSetupServers_AllowRoot_name = 'Pozwól na logowanie się roota';
+$strSetupServers_auth_swekey_config_desc = 'Plik konfiguracyjny do [a at http://swekey.com]sprzętowego uwierzytelnienia SweKey[/a]. Relatywna ścieżka do głównego katalogu phpMyAdmin, np. ./swekey.conf';
+$strSetupServers_auth_swekey_config_name = 'Plik konfiguracyjny SweKey';
 $strSetupServers_auth_type_desc = 'Jaka metoda uwierzytelniania ma być użyta';
 $strSetupServers_auth_type_name = 'Typ uwierzytelniania';
+$strSetupServers_bookmarktable_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać zakładek [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]bookmark[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_bookmark[/kbd]';
 $strSetupServers_bookmarktable_name = 'Tabela zakładek';
+$strSetupServers_column_info_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać komentarzy i typów mime. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_column_info[/kbd]';
+$strSetupServers_column_info_name = 'Tabela informacji o kolumnach';
 $strSetupServers_compress_desc = 'Czy połączenie do serwera MySQL ma być kompresowane';
 $strSetupServers_compress_name = 'Kompresja połączenia';
 $strSetupServers_connect_type_desc = 'Sposób połączenia z serwerem; w razie niepewności, należy pozostawić tcp';
 $strSetupServers_connect_type_name = 'Typ połączenia';
+$strSetupServers_controlpass_name = 'Hasło użytkownika monitorującego';
+$strSetupServers_controluser_desc = 'Specjalny użytkownik MySQL z ograniczonymi uprawnieniami. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]';
+$strSetupServers_controluser_name = 'Użytkownik monitorujący';
 $strSetupServers_CountTables_desc = 'Zliczaj tabele podczas pokazywania listy bazy danych';
 $strSetupServers_CountTables_name = 'Zliczaj tabele';
+$strSetupServers_designer_coords_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać trybu projektowania. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_designer_coords[/kbd]';
+$strSetupServers_designer_coords_name = 'Tabela trybu projektowania';
+$strSetupServers_DisableIS_desc = 'Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug tracker[/a] i [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]';
+$strSetupServers_DisableIS_name = 'Wyłącz używanie INFORMATION_SCHEMA';
 $strSetupServerSecurityInfoMsg = 'Jeżeli wydaje się to konieczne, można użyć dodatkowych ustawień bezpieczeństwa — [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]uwierzytelniania na podstawie hosta[/a] i [a@?page=form&formset=features#tab_Security]listy zaufanych serwerów proxy[/a]. Jednakże ochrona oparta na adresy IP może nie być wiarygodna, jeżeli używany IP należy do ISP, do którego podłączonych jest tysiące użytkowników.';
 $strSetupServersEdit = 'Edytuj serwer';
 $strSetupServers_extension_desc = 'Jakiego rozszerzenie PHP ma być użyte; o ile jest obsługiwane, należy podać mysqli';
 $strSetupServers_extension_name = 'Rozszerzenie PHP';
 $strSetupServers_hide_db_desc = 'Ukryj bazy danych pasujące do wyrażenia regularnego (PCRE)';
 $strSetupServers_hide_db_name = 'Ukryj bazy danych';
+$strSetupServers_history_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać historii zapytań SQL. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_history[/kbd]';
+$strSetupServers_history_name = 'Tabela historii zapytań SQL';
+$strSetupServers_host_desc = 'Nazwa hosta na którym uruchomiony jest serwer MySQL';
 $strSetupServers_host_name = 'Nazwa hosta serwera';
+$strSetupServers_LogoutURL_name = 'URL wylogowania';
 $strSetupServers_nopassword_desc = 'Ma być podejmowana próba łączenia się bez hasła';
 $strSetupServers_nopassword_name = 'Łącz się bez hasła';
 $strSetupServers_only_db_desc = 'Można użyć znaków wieloznacznych MySQL-a (% i _), należy poprzedzić je znakiem \\, by uzyskać je w znaczeniu dosłownym, np. \'moja\_baza\' a nie \'moja_baza\'';
 $strSetupServers_only_db_name = 'Pokaż tylko wymienione bazy danych';
 $strSetupServers_password_desc = 'Należy pozostawić puste w przypadku innego niż config typu uwierzytelniania';
 $strSetupServers_password_name = 'Hasło dla uwierzytelniania typu config';
+$strSetupServers_pdf_pages_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]';
+$strSetupServers_pdf_pages_name = 'Schemat PDF: strony tabeli';
 $strSetupServers_pmadb_desc = 'Baza danych używana prze funkcje związków, zakładek i generowania PDF-ów. Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]phpmyadmin[/kbd]';
 $strSetupServers_pmadb_name = 'Baza danych PMA';
 $strSetupServers_port_desc = 'Port na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną';
 $strSetupServers_port_name = 'Port serwera';
+$strSetupServers_relation_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_relation[/kbd]';
 $strSetupServers_relation_name = 'Tabela związków';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_desc = 'Polecenie SQL do pobrania dostępnych baz danych';
 $strSetupServers_ShowDatabasesCommand_name = 'Polecenie SHOW DATABASES';
+$strSetupServers_SignonSession_desc = 'Zobacz przykład usługi pojedynczego logowania (Signon) [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]';
+$strSetupServers_SignonSession_name = 'Nazwa sesji usługi pojedynczego logowania (Signon)';
+$strSetupServers_SignonURL_name = 'URL usługi pojedynczego logowania (Signon)';
 $strSetupServerSslMsg = 'Jeżeli połączenia SSL są obsługiwane przez serwer WWW, powinny być używane.';
 $strSetupServers_socket_desc = 'Gniazdko, na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną';
 $strSetupServers_socket_name = 'Gniazdo serwera';
+$strSetupServers_ssl_desc = 'Aktywuj SSL do połączeń z serwerem MySQL';
 $strSetupServers_ssl_name = 'Używaj SSL';
+$strSetupServers_table_coords_desc = 'Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_table_coords[/kbd]';
+$strSetupServers_table_coords_name = 'Schemat PDF: współrzędne tabeli';
+$strSetupServers_table_info_desc = 'Tabela opisująca wyświetlane pola. Pozostaw puste, aby nie było obsługiwane. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_table_info[/kbd]';
+$strSetupServers_table_info_name = 'Wyświetl pola tabeli';
 $strSetupServers_user_desc = 'Należy pozostawić puste w przypadku innego niż config typu uwierzytelniania';
 $strSetupServers_user_name = 'Użytkownik dla uwierzytelniania typu config';
+$strSetupServers_verbose_desc = 'Przyjazny opis serwera dla użytkownika. Pozostaw puste, aby wyświetlić nazwę hosta.';
+$strSetupServers_verbose_check_desc = 'Dezaktywuj jeśli jesteś pewien, że tabele pma_* są zaktualizowane. To zapobiega ciągłemu sprawdzaniu kompatybilności, przez co zwiększa wydajność';
+$strSetupServers_verbose_check_name = 'Szczegółowe sprawdzanie';
+$strSetupServers_verbose_name = 'Szczegółowa nazwa serwera';
 $strSetupSetValue = 'Ustaw wartość: %s';
+$strSetupShowAll_desc = 'Czy użytkownik powinien mieć wyświetlony przycisk "Pokaż wszystko (rekordy)"';
+$strSetupShowAll_name = 'Pozwól wyświetlać wszystkie rekordy';
+$strSetupShowCreateDb_name = 'Pokaż formularz tworzenia bazy danych';
 $strSetupShowForm = 'Pokaż formularz';
+$strSetupShowFunctionFields_desc = 'Wyświetla pola z funkcjami w trybie edycji/dodawania';
+$strSetupShowFunctionFields_name = 'Pokaż pola z funkcjami';
 $strSetupShowHiddenMessages = 'Pokaż ukryte wiadomości (#MSG_COUNT)';
+$strSetupShowChgPassword_desc = 'Proszę zauważyć, że włączenie tej opcji nie ma wpływu w trybie uwierzytelnienia [kbd]config[/kbd], ponieważ hasło jest silnie kodowane w pliku konfiguracyjnym. To nie ogranicza możliwości wykonania tego samego polecenia bezpośrednio';
+$strSetupShowChgPassword_name = 'Pokaż formularz zmiany hasła';
+$strSetupShowPhpInfo_desc = 'Pokazuje odnośnik do [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a]';
+$strSetupShowPhpInfo_name = 'Pokaż odnośnik phpinfo()';
+$strSetupShowServerInfo_name = 'Pokaż szczegółowe informacje o serwerze MySQL';
 $strSetupShowSQL_desc = 'Czy mają być pokazywane zapytania SQL generowane przez phpMyAdmina';
 $strSetupShowSQL_name = 'Pokaż zapytania SQL';
+$strSetupShowStats_desc = 'Pozwala wyświetlać statystyki bazy danych i tabeli (np. wykorzystanie miejsca)';
 $strSetupShowStats_name = 'Pokaż statystyki';
+$strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'Jeśli podpowiedzi są włączone i ustawiony jest komentarz do bazy danych, zamienia komentarz i nazwę bazy danych';
+$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Wyświetla komentarz do bazy danych zamiast jej nazwy';
+$strSetupShowTooltipAliasTB_desc = 'Gdy jest ustawione na [kbd]nested[/kbd], alias nazwy tabeli jest używany tylko do rozdzielania/zagnieżdżania tabel zgodnie z dyrektywą $cfg[\'LeftFrameTableSeparator\']. A więc tylko katalog jest nazywany jako alias, a nazwa tabeli pozostaje niezmieniona';
+$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Wyświetla komentarz do tabeli zamiast jej nazwy';
+$strSetupShowTooltip_name = 'Wyświetla komentarz do tabeli w postaci podpowiedzi';
+$strSetupSkipLockedTables_desc = 'Zaznacza używane tabele i umożliwia pokazanie baz danych z zablokowanymi tabelami';
 $strSetupSkipLockedTables_name = 'Pomiń zablokowane tabele';
 $strSetupSQLQuery_Edit_name = 'Edytuj';
 $strSetupSQLQuery_Explain_name = 'Wyjaśnij SQL';
 $strSetupSQLQuery_Refresh_name = 'Odśwież';
 $strSetupSQLQuery_ShowAsPHP_name = 'Utwórz kod PHP';
+$strSetupSQLQuery_Validate_name = 'Sprawdź poprawność SQL';
+$strSetupSuggestDBName_desc = 'Sugeruje nazwę bazy danych podczas operacji "Utwórz bazę danych" (jeśli możliwe) lub zostawia puste pole';
+$strSetupSuggestDBName_name = 'Zasugeruj nazwę nowej bazy danych';
 $strSetupTrue = 'tak';
+$strSetupTrustedProxies_desc = 'Wprowadź serwery pośredniczące (proxy) jako [kbd]IP: zaufany nagłówek HTTP[/kbd]. Następujący przykład określa jak phpMyAdmin powinien polegać na nagłówku HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) przesłanym przez serwer pośredniczący (proxy) 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]';
+$strSetupTrustedProxies_name = 'Lista zaufanych adresów IP serwerów pośredniczących (proxy) dla reguł allow/deny';
+$strSetupUploadDir_desc = 'Katalog na serwerze, do którego można przesyłać pliki w celu importowania';
+$strSetupUploadDir_name = 'Katalog na przesyłane pliki';
+$strSetupUseDbSearch_desc = 'Pozwól na przeszukiwanie całej bazy danych';
+$strSetupUseDbSearch_name = 'Przeszukiwanie bazy danych';
+$strSetupVerboseMultiSubmit_desc = 'Pokaż przetworzone rekordy każdej instrukcji w wielokrotnych zapytaniach. Zobacz libraries/import.lib.php, aby dowiedzieć się ile instrukcja może domyślnie zawierać zapytań.';
+$strSetupVerboseMultiSubmit_name = 'Szczegóły wielokrotnych instrukcji';
 $strSetupVersionCheckDataError = 'Odczytanie wersji nie udało się. Być może nie ma połączenia z Internetem lub serwer aktualizacji nie odpowiada.';
 $strSetupVersionCheckInvalid = 'Otrzymano od serwera nieprawidłowy numer wersji';
 $strSetupVersionCheckLink = 'Sprawdź, czy jest nowsza wersja';
@@ -962,6 +1223,9 @@ $strSetupZipDumpExportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_e
 $strSetupZipDumpImportWarning = '[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Dekompresja zip[/a] wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie.';
 $strSetupZipDump_name = 'ZIP';
 $strShowAll = 'Pokaż wszystko';
+$strShowBinaryContentsAsHex = 'Pokaż zawartość binarną w postaci szesnastkowej';
+$strShowBinaryContents = 'Pokaż zawartość binarną';
+$strShowBLOBContents = 'Pokaż zawartość BLOB';
 $strShowColor = 'Pokaż kolor';
 $strShowDatadictAs = 'Format słownika danych';
 $strShowFullQueries = 'Pokaż pełne zapytania';
@@ -972,6 +1236,7 @@ $strShowingPhp = 'Wyświetlany jest kod PHP.';
 $strShowingRecords = 'Pokaż rekordy ';
 $strShowingSQL = 'Wyświetlane jest zapytanie SQL.';
 $strShowKeys = 'Pokaż tylko klucze';
+$strShowMasterStatus = 'Pokaż stan serwera głównego';
 $strShowOpenTables = 'Pokaż otwarte tabele';
 $strShowPHPInfo = 'Informacje o PHP';
 $strShow = 'Pokaż';
@@ -1091,10 +1356,12 @@ $strSimplifiedChinese = 'Chiński uproszczony';
 $strSingly = '(pojedynczo)';
 $strSize = 'Rozmiar';
 $strSkipQueries = 'Liczba rekordów (zapytań), które należy z początku pominąć';
+$strSlaveConfigure = 'Upewnij się, że w pliku konfiguracyjnym (my.conf) jest wprowadzony unikalny ID serwera. Jeśli tak nie jest, dodaj następującą linię w sekcji [mysqld]:';
 $strSlovak = 'Słowacki';
 $strSlovenian = 'Słoweński';
 $strSmallBigAll = 'Wszystko małe/duże';
 $strSnapToGrid = 'Przyciągaj do siatki';
+$strSocket = 'Gniazdo';
 $strSocketProblem = '(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)';
 $strSortByKey = 'Sortuj wg klucza';
 $strSorting = 'Sortowanie';
@@ -1112,12 +1379,16 @@ $strSQL = 'SQL';
 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nieprawidłowy identyfikator';
 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Niezamknięty cudzysłów';
 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nieznany znak przestankowy';
+$strStandInStructureForView = 'Zastąpiona struktura widoku';
+$strStart = 'Start';
 $strStatCreateTime = 'Utworzenie';
 $strStatement = 'Cecha';
 $strStatCheckTime = 'Ostatnie sprawdzenie';
+$strStatic = 'statycznie';
 $strStatisticsOverrun = 'Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mogą się przekręcić, więc statystyki jakich dostarcza serwer MySQL nie są wiarygodne.';
 $strStatUpdateTime = 'Ostatnia aktualizacja';
 $strStatus = 'Status';
+$strStop = 'Stop';
 $strStorageEngine = 'Mechanizm składowania';
 $strStorageEngines = 'Mechanizmy składowania';
 $strStrucCSV = 'CSV';
@@ -1125,7 +1396,11 @@ $strStrucData = 'Struktura i dane';
 $strStrucExcelCSV = 'CSV dla MS Excel';
 $strStrucOnly = 'Tylko struktura';
 $strStructPropose = 'Analiza zawartości';
+$strStructureDiff = 'Różnica w strukturze' ;
+$strStructureForView = 'Struktura widoku';
+$strStructureLC = 'struktura';
 $strStructure = 'Struktura';
+$strStructureSyn = 'Synchronizacja struktury';
 $strSubmit = 'Wyślij';
 $strSuccess = 'Zapytanie SQL zostało wykonane pomyślnie';
 $strSuhosin = 'Serwer działa pod ochroną Suhosina. Możliwe problemy opisuje %sdokumentacja%s.';
@@ -1137,24 +1412,37 @@ $strSwekeyNoKeyId = 'Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza';
 $strSwekeyNoKey = 'Prawidłowy klucz uwierzytelniający nie jest podłączony';
 $strSwitchToDatabase = 'Przełącz do skopiowanej bazy danych';
 $strSwitchToTable = 'Przełącz na skopiowaną tabelę';
+$strSynchronizationNote = 'Docelowa baza danych zostanie w całości zsynchronizowana ze źródłową. Źródłowa baza danych pozostanie niezmieniona.';
+$strSynchronizeDb = 'Synchronizuj bazy danych';
+$strSynchronize = 'Synchronizacja';
 
+$strTableAddColumn = 'Dodaj kolumnę(y)';
 $strTableAlreadyExists = 'Tabela %s już istnieje!';
+$strTableAlterColumn = 'Modyfikuj kolumnę(y)';
 $strTableAlteredSuccessfully = 'Tabela %1$s została pomyślnie zmodyfikowana';
+$strTableAlterIndex = 'Modyfikuj indeks(y)';
+$strTableApplyIndex = 'Dołącz indeks(y)';
 $strTableComments = 'Komentarze tabeli';
+$strTableDeleteRows = 'Czy chcesz usunąć wszystkie poprzednie rekordy z tabel docelowych?';
 $strTableEmpty = 'Brak nazwy tabeli!';
 $strTableHasBeenCreated = 'Tabela %1$s została utworzona.';
 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s została usunięta';
 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s została opróżniona';
 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s została przeładowana';
+$strTableInsertRow = 'Dodaj rekord(y)';
 $strTableIsEmpty = 'Tabela wydaje się pusta!';
 $strTableMaintenance = 'Zarządzanie tabelą';
 $strTableName = 'Nazwa tabeli';
 $strTableOfContents = 'Spis treści';
 $strTableOptions = 'Opcje tabeli';
+$strTableRemoveColumn = 'Usuń kolumnę(y)';
+$strTableRemoveIndex = 'Usuń indeks(y)';
 $strTables = '%s tabel(a)';
 $strTableStructure = 'Struktura tabeli dla ';
 $strTable = 'Tabela';
+$strTableUpdateRow = 'Zaktualizuj rekord(y)';
 $strTakeIt = 'użyj';
+$strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Docelowa baza danych została zsynchronizowana ze źródłową';
 $strTblPrivileges = 'Uprawnienia specyficzne dla tabel';
 $strTempData = 'Dane tymczasowe';
 $strTextAreaLength = ' To pole może nie dać się edytować<br /> z powodu swojej długości ';
@@ -1179,6 +1467,54 @@ $strToggleSmallBig = 'Przełącz małe/duże';
 $strToSelectRelation = 'Aby wybrać powiązanie, kliknij :';
 $strTotalUC = 'Sumarycznie';
 $strTotal = 'wszystkich';
+$strTrackingActivated = 'Monitorowanie %s.%s zostało aktywowane.';
+$strTrackingActivateNow = 'Aktywuj teraz';
+$strTrackingActivateTrackingFor = 'Aktywuj monitorowanie %s.%s';
+$strTrackingCommentOut = 'Ujmij w komentarz te dwa wiersze jeśli ich nie potrzebujesz.';
+$strTrackingCreateVersionOf = 'Utwórz wersję %s dla %s.%s';
+$strTrackingCreateVersion = 'Utwórz wersję';
+$strTrackingDatabaseLog = 'Log bazy danych';
+$strTrackingDataDefinitionStatement = 'Instrukcja definiowania danych';
+$strTrackingDataManipulationStatement = 'Instrukcja przetwarzania danych';
+$strTrackingDate = 'Data';
+$strTrackingDeactivateNow = 'Dezaktywuj teraz';
+$strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Dezaktywuj monitorowanie %s.%s';
+$strTrackingExportAs = 'Eksportuj jako %s';
+$strTrackingIsActive = 'Monitorowanie jest aktywne.';
+$strTrackingIsNotActive = 'Monitorowanie nie jest aktywne.';
+$strTrackingMechanism = 'Mechanizm monitorowania';
+$strTracking = 'Monitorowanie';
+$strTrackingReportClose = 'Zamknij';
+$strTrackingReportForTable = 'Monitorowanie raportu tabeli `%s`';
+$strTrackingReport = 'Monitorowanie raportu';
+$strTrackingShowLogDateUsers = 'Pokaż %s w okresie od %s do %s użytkownika %s %s';
+$strTrackingShowVersions = 'Pokaż wersje';
+$strTrackingSQLDumpFile = 'Zrzut SQL (plik do pobrania)';
+$strTrackingSQLDump = 'Zrzut SQL';
+$strTrackingSQLExecuted = 'Instrukcje SQL zostały wykonane.';
+$strTrackingSQLExecutionAlert = 'Ta opcja zamienia twoją tabelę i zawarte w niej dane.';
+$strTrackingSQLExecution = 'Wykonanie SQL';
+$strTrackingSQLExported = 'Instrukcje SQL zostały wyeksportowane. Proszę skopiować zrzut lub go wykonać.';
+$strTrackingStatements = 'Monitorowanie instrukcji';
+$strTrackingStatusActive = 'aktywne';
+$strTrackingStatusNotActive = 'nie aktywne';
+$strTrackingStructureSnapshot = 'Migawka struktury';
+$strTrackingThCreated = 'Utworzone';
+$strTrackingThLastVersion = 'Ostatnia wersja';
+$strTrackingThUpdated = 'Zaktualizowane';
+$strTrackingThVersion = 'Wersja';
+$strTrackingTrackDDStatements = 'Monitoruj następujące instrukcje definiujące dane:';
+$strTrackingTrackDMStatements = 'Monitoruj następujące instrukcje przetwarzania danych:';
+$strTrackingTrackedTables = 'Monitorowane tabele';
+$strTrackingTrackTable = 'Monitoruj tabelę';
+$strTrackingUntrackedTables = 'Niemonitorowane tabele';
+$strTrackingUsername = 'Nazwa użytkownika';
+$strTrackingVersionActivated = 'Monitorowanie %s.%s , wersja %s jest aktywna.';
+$strTrackingVersionCreated = 'Wersja %s została utworzona, monitorowanie %s.%s jest aktywne.';
+$strTrackingVersionDeactivated = 'Monitorowanie %s.%s , wersja %s jest dezaktywowana.';
+$strTrackingVersionSnapshotSQL = 'Wersja %s migawki (kod SQL)';
+$strTrackingVersions = 'Wersje';
+$strTrackingYouCanExecute = 'Możesz wykonać zrzut poprzez utworzenie i użycie tymczasowej bazy danych. Upwenij się, że posiadasz do tego odpowiednie uprawnienia.';
 $strTraditionalChinese = 'Chiński tradycyjny';
 $strTraditionalSpanish = 'Tradycyjny hiszpański';
 $strTraffic = 'Ruch';
@@ -1264,6 +1600,14 @@ $strWithChecked = 'Zaznaczone:';
 $strWriteRequests = 'Żądań zapisu';
 $strWrongUser = 'Błędne pola użytkownik/hasło. Brak dostępu.';
 
+$strXMLError = 'Plik XML ma nieprawidłową strukturę lub jest niekompletny. Proszę skorygować problem i spróbować ponownie.';
+$strXMLExportContents = 'Eksportuj zawartość';
+$strXMLExportFunctions = 'Eksportuj funkcje';
+$strXMLExportProcedures = 'Eksportuj procedury';
+$strXMLExportStructs = 'Eksportuj schematy struktury (zalecane)';
+$strXMLExportTables = 'Eksportuj tabele';
+$strXMLExportTriggers = 'Eksportuj wyzwalacze';
+$strXMLExportViews = 'Eksportuj widoki';
 $strXML = 'XML';
 
 $strYes = 'Tak';
@@ -1271,358 +1615,4 @@ $strYes = 'Tak';
 $strZeroRemovesTheLimit = 'Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie.';
 $strZip = '".zip"';
 
-// To translate:
-$strAndSmall = 'and'; //to translate
-$strApplyChanges = 'Apply Selected Changes'; //to translate
-
-$strClickToSelect = 'Click to select'; //to translate
-$strClickToUnselect = 'Click to unselect'; //to translate
-$strConfigDirectoryWarning = 'Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin has been configured.'; //to translate
-$strCouldNotConnectSource = 'Could not connect to the source'; //to translate
-$strCouldNotConnectTarget = 'Could not connect to the target'; //to translate
-$strCreateUserDatabasePrivileges = 'Grant all privileges on database "%s"'; //to translate
-$strCurrentServer = 'Current server'; //to translate
-
-$strDatabaseNotExisting = '\'%s\' database does not exist.'; //to translate 
-$strDatabase_src = 'Source database'; //to translate
-$strDatabase_trg = 'Target database'; //to translate
-$strDataDiff = 'Data Difference'; //to translate
-$strDataSyn = 'Data Synchronization'; //to translate
-$strDeleteTrackingData = 'Delete tracking data for this table'; //to translate
-$strDesignerHelpDisplayField = 'The display field is shown in pink. To set/unset a field as the display field, click the "Choose field to display" icon, then click on the appropriate field name.'; //to translate
-$strDifference = 'Difference'; //to translate
-$strDoNotAutoIncrementZeroValues = 'Do not use AUTO_INCREMENT for zero values'; //to translate
-$strDumpAllRows = 'Dump all rows'; //to translate
-
-$strFullStart = 'Full start'; //to translate
-$strFullStop = 'Full stop'; //to translate
-
-$strGoToDatabase = 'Go to database'; //to translate
-$strGoToTable = 'Go to table'; //to translate
-$strGoToView = 'Go to view'; //to translate
-
-$strHaveBeenSynchronized = 'Selected target tables have been synchronized with source tables.'; //to translate
-$strHostTableExplanation = 'When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host table are used instead.'; //to translate
-
-$strImportColNames = 'Column names in first row'; //to translate
-$strImportEmptyRows = 'Do not import empty rows'; //to translate
-$strImportLargeFileUploading = 'The file being uploaded is probably larger than the maximum allowed size or this is a known bug in webkit based (Safari, Google Chrome, Arora etc.) browsers.'; //to translate
-$strImportNoticePt1 = 'The following structures have either been created or altered. Here you can:'; //to translate
-$strImportNoticePt2 = 'View a structure`s contents by clicking on its name'; //to translate
-$strImportNoticePt3 = 'Change any of its settings by clicking the corresponding "Options" link'; //to translate
-$strImportNoticePt4 = 'Edit its structure by following the "Structure" link'; //to translate
-$strImportODSCurrency = 'Import currencies ($5.00 to 5.00)'; //to translate
-$strImportODS = 'Open Document Spreadsheet'; //to translate
-$strImportODSPercents = 'Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)'; //to translate
-$strImportProceedingFile = 'The file is being processed, please be patient.'; //to translate
-$strImportUploadInfoNotAvailable = 'Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are not available.'; //to translate
-$strImportXLS = 'Excel 97-2003 XLS Workbook'; //to translate
-$strImportXLSX = 'Excel 2007 XLSX Workbook'; //to translate
-
-$strMediaWiki = 'MediaWiki Table'; //to translate
-
-$strNavTableFilter = 'Filter'; //to translate
-$strNoneDefault = 'None'; //to translate
-$strNotPresent = 'not present'; //to translate
-
-$strPBXTDataFileGrowSize = 'Data file grow size'; //to translate
-$strPBXTDataFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the handle data (.xtd) files.'; //to translate
-$strPBXTDataLogThresholdDesc = 'Maksymalny rozmiar pliku z dziennikiem danych. Domyślną wartością jest 64MB. PBXT może utworzyć co najwyżej 32000 dzienników danych, which are used by all tables. So the value of this variable can be increased to increase the total amount of data that can be stored in the database.'; //to translate
-$strPBXTRecordCacheSizeDesc = 'Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręszna rekordów, używana do buforowania danych tabel. Domyślą wartością jest 32MB. This memory is used to cache changes to the handle data (.xtd) and row pointer (.xtr) files.'; //to translate
-$strPBXTRowFileGrowSizeDesc = 'The grow size of the row pointer (.xtr) files.'; //to translate
-$strPBXTRowFileGrowSize = 'Row file grow size'; //to translate
-$strPBXTTransactionBufferSizeDesc = 'The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 buffers of this size). The default is 1MB.'; //to translate
-$strPhpArray = 'PHP array'; //to translate
-$strPort = 'Port'; //to translate
-
-$strQueriesExecuted = 'The following queries have been executed:'; //to translate
-
-$strRelationalDisplayField = 'Relational display field'; //to translate
-$strRelationalKey = 'Relational key'; //to translate
-$strRemoteServer = 'Remote server'; //to translate
-$strRemoveCRLF = 'Remove CRLF characters within fields'; //to translate
-$strReplicationAddLines = 'Now, add the following lines at the end of your my.cnf and please restart the MySQL server afterwards.'; //to translate
-$strReplicationAddSlaveUser = 'Add slave replication user'; //to translate
-$strReplicationConfiguredMaster = 'This server is configured as master in a replication process.'; //to translate
-$strReplicationControlSlave = 'Control slave:'; //to translate
-$strReplicationErrorGetPosition = 'Unable to read master log position. Possible privilege problem on master.'; //to translate
-$strReplicationErrorMasterConnect = 'Unable to connect to master %s.'; //to translate
-$strReplicationChangedSuccesfully = 'Master server changed succesfully to %s'; //to translate
-$strReplicationMasterConfiguration = 'Master configuration'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseAll = 'Replicate all databases; Ignore:'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseIgn = 'Ignore all databases; Replicate:'; //to translate
-$strReplicationMasterChooseMode = 'This server is not configured as master server in a replication process. You can choose from either replicating all databases and ignoring certain (useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to ignore all databases by default and allow only certain databases to be replicated. Please select the mode:'; //to translate
-$strReplicationMaster = 'Master replication'; //to translate
-$strReplicationRestartServer = 'Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as master'; //to translate
-$strReplicationSelectDatabases = 'Please select databases:'; //to translate
-$strReplicationServernConfiguredMaster = 'This server is not configured as master in a replication process. Would you like to <a href="%s">configure</a> it?'; //to translate
-$strReplicationShowConnectedSlavesNote = 'Only slaves started with the --report-host=host_name option are visible in this list.'; //to translate
-$strReplicationShowConnectedSlaves = 'Show connected slaves'; //to translate
-$strReplicationShowMasterStatus = 'Show master status'; //to translate
-$strReplicationSkippingErrorWarn = 'Skipping error(s) might lead into unsynchronized master and slave!'; //to translate
-$strReplicationSlaveConfiguration = 'Slave configuration'; //to translate
-$strReplicationSlaveConfigured = 'Server is configured as slave in a replication process. Would you like to:'; //to translate
-$strReplicationSlaveErrorManagement = 'Error management:'; //to translate
-$strReplicationSlaveChangeMaster = 'Change or reconfigure master server'; //to translate
-$strReplicationSlaveIOThread = 'IO Thread %s only'; //to translate
-$strReplicationSlaveIOThreadNotRunning = 'Slave IO Thread not running!'; //to translate
-$strReplicationSlaveNotConfigured = 'This server is not configured as slave in a replication process. Would you like to <a href="%s">configure</a> it?'; //to translate
-$strReplicationSlaveReset = 'Reset slave'; //to translate
-$strReplicationSlaveSeeStatus = 'See slave status table'; //to translate
-$strReplicationSlaveSkipCurrentError = 'Skip current error'; //to translate
-$strReplicationSlaveSkipNextErrors = 'errors.'; //to translate
-$strReplicationSlaveSkipNext = 'Skip next'; //to translate
-$strReplicationSlave = 'Slave replication'; //to translate
-$strReplicationSlaveSQLThreadNotRunning = 'Slave SQL Thread not running!'; //to translate
-$strReplicationSlaveSQLThread = 'SQL Thread %s only'; //to translate
-$strReplicationStatusInfo = 'This MySQL server works as %s in <b>replication</b> process. For further information about replication status on the server, please visit the <a href="#replication">replication section</a>.'; //to translate
-$strReplicationStatus_master = 'Master status'; //to translate
-$strReplicationStatus = 'Replication status'; //to translate
-$strReplicationStatus_slave = 'Slave status'; //to translate
-$strReplicationSynchronize = 'Synchronize databases with master'; //to translate
-$strReplicationUnableToChange = 'Unable to change master'; //to translate
-$strReplicationUnknownError = 'Unknown error'; //to translate
-
-$strSelectReferencedKey = 'Select referenced key'; //to translate
-$strSessionGCWarning = 'Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin.'; //to translate
-$strSettings = 'settings'; //to translate
-$strSetupAllowUserDropDatabase_name = 'Show "Drop database" link to normal users'; //to translate
-$strSetupBrowseMarkerEnable_desc = 'Highlight selected rows'; //to translate
-$strSetupBrowseMarkerEnable_name = 'Row marker'; //to translate
-$strSetupBrowsePointerEnable_desc = 'Highlight row pointed by the mouse cursor'; //to translate
-$strSetupBrowsePointerEnable_name = 'Highlight pointer'; //to translate
-$strSetupDefaultTabDatabase_desc = 'Tab that is displayed when entering a database'; //to translate
-$strSetupDefaultTabDatabase_name = 'Default database tab'; //to translate
-$strSetupDefaultTabServer_desc = 'Tab that is displayed when entering a server'; //to translate
-$strSetupDefaultTabServer_name = 'Default server tab'; //to translate
-$strSetupDefaultTabTable_desc = 'Tab that is displayed when entering a table'; //to translate
-$strSetupDefaultTabTable_name = 'Default table tab'; //to translate
-$strSetupDisplayDatabasesList_desc = 'Show database listing as a list instead of a drop down'; //to translate
-$strSetupDisplayDatabasesList_name = 'Display databases as a list'; //to translate
-$strSetupDisplayServersList_desc = 'Show server listing as a list instead of a drop down'; //to translate
-$strSetupDisplayServersList_name = 'Display servers as a list'; //to translate
-$strSetuperror_empty_pmadb_password = 'Empty phpMyAdmin control user password while using pmadb'; //to translate
-$strSetuperror_empty_pmadb_user = 'Empty phpMyAdmin control user while using pmadb'; //to translate
-$strSetuperror_empty_signon_session = 'Empty signon session name while using signon authentication method'; //to translate
-$strSetuperror_empty_signon_url = 'Empty signon URL while using signon authentication method'; //to translate
-$strSetuperror_empty_user_for_config_auth = 'Empty username while using config authentication method'; //to translate
-$strSetupExport_file_template_database_name = 'Database name template'; //to translate
-$strSetupExport_file_template_server_name = 'Server name template'; //to translate
-$strSetupExport_file_template_table_name = 'Table name template'; //to translate
-$strSetupExport_remember_file_template_name = 'Remember file name template'; //to translate
-$strSetupForeignKeyDropdownOrder_desc = 'Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value'; //to translate
-$strSetupForeignKeyDropdownOrder_name = 'Foreign key dropdown order'; //to translate
-$strSetupForeignKeyMaxLimit_desc = 'A dropdown will be used if fewer items are present'; //to translate
-$strSetupForeignKeyMaxLimit_name = 'Foreign key limit'; //to translate
-$strSetupForm_Export_defaults_desc = 'Customize default export options'; //to translate
-$strSetupForm_Import_defaults_desc = 'Customize default common import options'; //to translate
-$strSetupForm_Import_export_desc = 'Set import and export directories and compression options'; //to translate
-$strSetupForm_Left_databases_desc = 'Databases display options'; //to translate
-$strSetupForm_Left_frame_desc = 'Customize appearance of the navigation frame'; //to translate
-$strSetupForm_Left_servers_desc = 'Servers display options'; //to translate
-$strSetupForm_Left_tables_desc = 'Tables display options'; //to translate
-$strSetupForm_Other_core_settings_desc = 'Settings that didn\'t fit enywhere else'; //to translate
-$strSetupForm_Query_window_desc = 'Customize query window options'; //to translate
-$strSetupForm_Security_desc = 'Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not limit MySQL'; //to translate
-$strSetupForm_Server_login_options_desc = 'Enter login options for signon authentication'; //to translate
-$strSetupForm_Server_login_options = 'Signon login options'; //to translate
-$strSetupForm_Server_pmadb_desc = 'Configure phpMyAdmin database to gain access to additional features, see [a at ../Documentation.html#linked-tables]linked-tables infrastructure[/a] in documentation'; //to translate
-$strSetupForm_Sql_box_desc = 'Customize links shown in SQL Query boxes'; //to translate
-$strSetupForm_Sql_queries_desc = 'SQL queries settings, for SQL Query box options see [a@?page=form&formset=main_frame#tab_Sql_box]Navigation frame[/a] settings'; //to translate
-$strSetupCharEditing_desc = 'Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR fields; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/kbd] - allows newlines in fields'; //to translate
-$strSetupCharEditing_name = 'CHAR fields editing'; //to translate
-$strSetupCharTextareaCols_desc = 'Number of columns for CHAR/VARCHAR textareas'; //to translate
-$strSetupCharTextareaCols_name = 'CHAR textarea columns'; //to translate
-$strSetupCharTextareaRows_desc = 'Number of rows for CHAR/VARCHAR textareas'; //to translate
-$strSetupCharTextareaRows_name = 'CHAR textarea rows'; //to translate
-$strSetupImport_allow_interrupt_desc = 'Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.'; //to translate
-$strSetupImport_allow_interrupt_name = 'Partial import: allow interrupt'; //to translate
-$strSetupImport_format_desc = 'Default format, mind that this list depends on location (database, table) and only SQL is always avaiable'; //to translate
-$strSetupImport_skip_queries_desc = 'Number of records (queries) to skip from start'; //to translate
-$strSetupImport_skip_queries_name = 'Partial import: skip queries'; //to translate
-$strSetupInsertRows_desc = 'How many rows can be inserted at one time'; //to translate
-$strSetupInsertRows_name = 'Number of inserted rows'; //to translate
-$strSetupLeftDefaultTabTable_name = 'Target for quick access icon'; //to translate
-$strSetupLeftDisplayServers_desc = 'Display server choice at the top of the left frame'; //to translate
-$strSetupLeftDisplayServers_name = 'Display servers selection'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBSeparator_desc = 'String that separates databases into different tree levels'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBSeparator_name = 'Database tree separator'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBTree_desc = 'Only light version; display databases in a tree (determined by the separator defined below)'; //to translate
-$strSetupLeftFrameDBTree_name = 'Display databases in a tree'; //to translate
-$strSetupLeftFrameLight_desc = 'Disable this if you want to see all databases at once'; //to translate
-$strSetupLeftFrameLight_name = 'Use light version'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableLevel_name = 'Maximum table tree depth'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableSeparator_desc = 'String that separates tables into different tree levels'; //to translate
-$strSetupLeftFrameTableSeparator_name = 'Table tree separator'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLink_name = 'Logo link URL'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLinkWindow_desc = 'Open the linked page in the main window ([kbd]main[/kbd]) or in a new one ([kbd]new[/kbd])'; //to translate
-$strSetupLeftLogoLinkWindow_name = 'Logo link target'; //to translate
-$strSetupLeftPointerEnable_desc = 'Highlight server under the mouse cursor'; //to translate
-$strSetupLeftPointerEnable_name = 'Enable highlighting'; //to translate
-$strSetupLightTabs_desc = 'Use less graphically intense tabs'; //to translate
-$strSetupLightTabs_name = 'Light tabs'; //to translate
-$strSetupMaxRows_desc = 'Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown.'; //to translate
-$strSetupMaxRows_name = 'Maximum number of rows to display'; //to translate
-$strSetupNavigationBarIconic_desc = 'Use only icons, only text or both'; //to translate
-$strSetupNavigationBarIconic_name = 'Iconic navigation bar'; //to translate
-$strSetupOrder_desc = '[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for fields of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise'; //to translate
-$strSetupOrder_name = 'Default sorting order'; //to translate
-$strSetupPropertiesIconic_desc = 'Use only icons, only text or both'; //to translate
-$strSetupPropertiesIconic_name = 'Iconic table operations'; //to translate
-$strSetupProtectBinary_desc = 'Disallow BLOB or BLOB and BINARY fields from editing'; //to translate
-$strSetupProtectBinary_name = 'Protect binary fields'; //to translate
-$strSetupQueryHistoryDB_desc = 'Enable if you want DB-based query history (requires pmadb). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history (lost by window close).'; //to translate
-$strSetupQueryWindowDefTab_desc = 'Tab displayed when opening a new query window'; //to translate
-$strSetupQueryWindowDefTab_name = 'Default query window tab'; //to translate
-$strSetupSaveDir_desc = 'Directory where exports can be saved on server'; //to translate
-$strSetupSaveDir_name = 'Save directory'; //to translate
-$strSetupServerNoPasswordMsg = 'You allow for connecting to the server without a password.'; //to translate
-$strSetupServers_AllowDeny_order_name = 'Host authentication order'; //to translate
-$strSetupServers_AllowDeny_rules_desc = 'Leave blank for defaults'; //to translate
-$strSetupServers_AllowDeny_rules_name = 'Host authentication rules'; //to translate
-$strSetupServers_auth_swekey_config_desc = 'Config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware authentication[/a], relative to phpMyAdmin root directory, eg. ./swekey.conf'; //to translate
-$strSetupServers_auth_swekey_config_name = 'SweKey config file'; //to translate
-$strSetupServers_bookmarktable_desc = 'Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]bookmark[/a] support, suggested: [kbd]pma_bookmark[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_column_info_desc = 'Leave blank for no column comments/mime types, suggested: [kbd]pma_column_info[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_column_info_name = 'Column information table'; //to translate
-$strSetupServers_controlpass_name = 'Control user password'; //to translate
-$strSetupServers_controluser_desc = 'A special MySQL user configured with limited permissions, more information available on [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]'; //to translate
-$strSetupServers_controluser_name = 'Control user'; //to translate
-$strSetupServers_designer_coords_desc = 'Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_designer_coords_name = 'Designer table'; //to translate
-$strSetupServers_DisableIS_desc = 'More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]'; //to translate
-$strSetupServers_DisableIS_name = 'Disable use of INFORMATION_SCHEMA'; //to translate
-$strSetupServers_history_desc = 'Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_history_name = 'SQL query history table'; //to translate
-$strSetupServers_host_desc = 'Hostname where MySQL server is running'; //to translate
-$strSetupServers_LogoutURL_name = 'Logout URL'; //to translate
-$strSetupServers_pdf_pages_desc = 'Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_pdf_pages_name = 'PDF schema: pages table'; //to translate
-$strSetupServers_relation_desc = 'Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_SignonSession_desc = 'See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a] for an example'; //to translate
-$strSetupServers_SignonSession_name = 'Signon session name'; //to translate
-$strSetupServers_SignonURL_name = 'Signon URL'; //to translate
-$strSetupServers_ssl_desc = 'Enable SSL for connection to MySQL server'; //to translate
-$strSetupServers_table_coords_desc = 'Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_table_coords_name = 'PDF schema: table coordinates'; //to translate
-$strSetupServers_table_info_desc = 'Table to describe the display fields, leave blank for no support; suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]'; //to translate
-$strSetupServers_table_info_name = 'Display fields table'; //to translate
-$strSetupServers_verbose_desc = 'A user-friendly description of this server. Leave blank to display the hostname instead.'; //to translate
-$strSetupServers_verbose_check_desc = 'Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents compatibility checks and thereby increases performance'; //to translate
-$strSetupServers_verbose_check_name = 'Verbose check'; //to translate
-$strSetupServers_verbose_name = 'Verbose name of this server'; //to translate
-$strSetupShowAll_desc = 'Whether a user should be displayed a "show all (records)" button'; //to translate
-$strSetupShowAll_name = 'Allow to display all the rows'; //to translate
-$strSetupShowCreateDb_name = 'Show create database form'; //to translate
-$strSetupShowFunctionFields_desc = 'Display the function fields in edit/insert mode'; //to translate
-$strSetupShowFunctionFields_name = 'Show function fields'; //to translate
-$strSetupShowChgPassword_desc = 'Please note that enabling this has no effect with [kbd]config[/kbd] authentication mode because the password is hard coded in the configuration file; this does not limit the ability to execute the same command directly'; //to translate
-$strSetupShowChgPassword_name = 'Show password change form'; //to translate
-$strSetupShowPhpInfo_desc = 'Shows link to [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] output'; //to translate
-$strSetupShowPhpInfo_name = 'Show phpinfo() link'; //to translate
-$strSetupShowServerInfo_name = 'Show detailed MySQL server information'; //to translate
-$strSetupShowStats_desc = 'Allow to display database and table statistics (eg. space usage)'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasDB_desc = 'If tooltips are enabled and a database comment is set, this will flip the comment and the real name'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasDB_name = 'Display database comment instead of its name'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasTB_desc = 'When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only used to split/nest the tables according to the $cfg[\'LeftFrameTableSeparator\'] directive, so only the folder is called like the alias, the table name itself stays unchanged'; //to translate
-$strSetupShowTooltipAliasTB_name = 'Display table comment instead of its name'; //to translate
-$strSetupShowTooltip_name = 'Display table comments in tooltips'; //to translate
-$strSetupSkipLockedTables_desc = 'Mark used tables and make it possible to show databases with locked tables'; //to translate
-$strSetupSQLQuery_Validate_name = 'Validate SQL'; //to translate
-$strSetupSuggestDBName_desc = 'Suggest a database name on the "Create Database" form (if possible) or keep the text field empty'; //to translate
-$strSetupSuggestDBName_name = 'Suggest new database name'; //to translate
-$strSetupTrustedProxies_desc = 'Input proxies as [kbd]IP: trusted HTTP header[/kbd]. The following example specifies that phpMyAdmin should trust a HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) header coming from the proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]'; //to translate
-$strSetupTrustedProxies_name = 'List of trusted proxies for IP allow/deny'; //to translate
-$strSetupUploadDir_desc = 'Directory on server where you can upload files for import'; //to translate
-$strSetupUploadDir_name = 'Upload directory'; //to translate
-$strSetupUseDbSearch_desc = 'Allow for searching inside the entire database'; //to translate
-$strSetupUseDbSearch_name = 'Use database search'; //to translate
-$strSetupVerboseMultiSubmit_desc = 'Show affected rows of each statement on multiple-statement queries. See libraries/import.lib.php for defaults on how many queries a statement may contain.'; //to translate
-$strSetupVerboseMultiSubmit_name = 'Verbose multiple statements'; //to translate
-$strShowBinaryContentsAsHex = 'Show binary contents as HEX'; //to translate
-$strShowBinaryContents = 'Show binary contents'; //to translate
-$strShowBLOBContents = 'Show BLOB contents'; //to translate
-$strShowMasterStatus = 'Show master status'; //to translate
-$strSlaveConfigure = 'Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If not, please add the following line into [mysqld] section:'; //to translate
-$strSocket = 'Socket'; //to translate
-$strStandInStructureForView = 'Stand-in structure for view'; //to translate
-$strStart = 'Start'; //to translate
-$strStatic = 'static'; //to translate
-$strStop = 'Stop'; //to translate
-$strStructureDiff = 'Structure Difference' ; //to translate
-$strStructureForView = 'Structure for view'; //to translate
-$strStructureLC = 'structure'; //to translate
-$strStructureSyn = 'Structure Synchronization'; //to translate
-$strSynchronizationNote = 'Target database will be completely synchronized with source database. Source database will remain unchanged.'; //to translate
-$strSynchronizeDb = 'Synchronize Databases'; //to translate
-$strSynchronize = 'Synchronize'; //to translate
-
-$strTableAddColumn = 'Add column(s)'; //to translate
-$strTableAlterColumn = 'Alter column(s)'; //to translate
-$strTableAlterIndex = 'Alter index(s)'; //to translate
-$strTableApplyIndex = 'Apply index(s)'; //to translate
-$strTableDeleteRows = 'Would you like to delete all the previous rows from target tables?'; //to translate
-$strTableInsertRow = 'Insert row(s)'; //to translate
-$strTableRemoveColumn = 'Remove column(s)'; //to translate
-$strTableRemoveIndex = 'Remove index(s)'; //to translate
-$strTableUpdateRow = 'Update row(s)'; //to translate
-$strTargetDatabaseHasBeenSynchronized = 'Target database has been synchronized with source database'; //to translate
-$strTrackingActivated = 'Tracking of %s.%s is activated.'; //to translate
-$strTrackingActivateNow = 'Activate now'; //to translate
-$strTrackingActivateTrackingFor = 'Activate tracking for %s.%s'; //to translate
-$strTrackingCommentOut = 'Comment out these two lines if you do not need them.'; //to translate
-$strTrackingCreateVersion = 'Create version'; //to translate
-$strTrackingCreateVersionOf = 'Create version %s of %s.%s'; //to translate
-$strTrackingDatabaseLog = 'Database Log'; //to translate
-$strTrackingDataDefinitionStatement = 'Data definition statement'; //to translate
-$strTrackingDataManipulationStatement = 'Data manipulation statement'; //to translate
-$strTrackingDate = 'Date'; //to translate
-$strTrackingDeactivateNow = 'Deactivate now'; //to translate
-$strTrackingDeactivateTrackingFor = 'Deactivate tracking for %s.%s'; //to translate
-$strTrackingExportAs = 'Export as %s'; //to translate
-$strTrackingIsActive = 'Tracking is active.'; //to translate
-$strTrackingIsNotActive = 'Tracking is not active.'; //to translate
-$strTrackingMechanism = 'Tracking Mechanism'; //to translate
-$strTrackingReportClose = 'Close'; //to translate
-$strTrackingReportForTable = 'Tracking report for table `%s`'; //to translate
-$strTrackingReport = 'Tracking report'; //to translate
-$strTrackingShowLogDateUsers = 'Show %s with dates from %s to %s by user %s %s'; //to translate
-$strTrackingShowVersions = 'Show versions'; //to translate
-$strTrackingSQLDumpFile = 'SQL dump (file download)'; //to translate
-$strTrackingSQLDump = 'SQL dump'; //to translate
-$strTrackingSQLExecuted = 'SQL statements executed.'; //to translate
-$strTrackingSQLExecutionAlert = 'This option will replace your table and contained data.'; //to translate
-$strTrackingSQLExecution = 'SQL execution'; //to translate
-$strTrackingSQLExported = 'SQL statements exported. Please copy the dump or execute it.'; //to translate
-$strTrackingStatements = 'Tracking statements'; //to translate
-$strTrackingStatusActive = 'active'; //to translate
-$strTrackingStatusNotActive = 'not active'; //to translate
-$strTrackingStructureSnapshot = 'Structure snapshot'; //to translate
-$strTrackingThCreated = 'Created'; //to translate
-$strTrackingThLastVersion = 'Last version'; //to translate
-$strTrackingThUpdated = 'Updated'; //to translate
-$strTrackingThVersion = 'Version'; //to translate
-$strTrackingTrackDDStatements = 'Track these data definition statements:'; //to translate
-$strTrackingTrackDMStatements = 'Track these data manipulation statements:'; //to translate
-$strTrackingTrackedTables = 'Tracked tables'; //to translate
-$strTracking = 'Tracking'; //to translate
-$strTrackingTrackTable = 'Track table'; //to translate
-$strTrackingUntrackedTables = 'Untracked tables'; //to translate
-$strTrackingUsername = 'Username'; //to translate
-$strTrackingVersionActivated = 'Tracking for %s.%s , version %s is activated.'; //to translate
-$strTrackingVersionCreated = 'Version %s is created, tracking for %s.%s is activated.'; //to translate
-$strTrackingVersionDeactivated = 'Tracking for %s.%s , version %s is deactivated.'; //to translate
-$strTrackingVersionSnapshotSQL = 'Version %s snapshot (SQL code)'; //to translate
-$strTrackingVersions = 'Versions'; //to translate
-$strTrackingYouCanExecute = 'You can execute the dump by creating and using a temporary database. Please ensure that you have the privileges to do so.'; //to translate
-
-$strXMLError = 'The XML file specified was either malformed or incomplete. Please correct the issue and try again.'; //to translate
-$strXMLExportContents = 'Export contents'; //to translate
-$strXMLExportFunctions = 'Export functions'; //to translate
-$strXMLExportProcedures = 'Export procedures'; //to translate
-$strXMLExportStructs = 'Export Structure Schemas (recommended)'; //to translate
-$strXMLExportTables = 'Export tables'; //to translate
-$strXMLExportTriggers = 'Export triggers'; //to translate
-$strXMLExportViews = 'Export views'; //to translate
-
 ?>


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list