[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_9RC1-25257-g017eef0

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Dec 19 08:43:11 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 017eef008a5a8884383b51d6fbc4a0ac59648c63 (commit)
    via 5c0907bfaf24bc3a47a87b35062fbece4970a651 (commit)
   from 22ca3c304ecb1ccc5d47d2103920a9b8c6079e6a (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 017eef008a5a8884383b51d6fbc4a0ac59648c63
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 19 09:42:04 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5c0907bfaf24bc3a47a87b35062fbece4970a651
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Dec 19 09:41:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/pl.po |16810 +++++++++++++++++++-------------------------------------------
 1 files changed, 5083 insertions(+), 11727 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ec11d5f..6a01d4a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,11 +1,10 @@
-# Automatically generated <>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
+"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.8-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-14 18:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-05 19:44+0200\n"
-"Last-Translator: fungms <fungms at o2.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-06 09:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-19 09:41+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: polish <pl at li.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,4697 +14,3008 @@ msgstr ""
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
-#: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53 js/messages.php:349
-#: libraries/display_tbl.lib.php:358 server_privileges.php:1677
-msgid "Show all"
-msgstr "Pokaż wszystko"
+msgid ""
+" ... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
+"afterwards."
+msgstr ""
+" … usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia."
 
-#: browse_foreigners.php:70 libraries/PDF.class.php:42
-#: libraries/common.lib.php:2445
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1142
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1166
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:396
-#: libraries/select_lang.lib.php:487
-msgid "Page number:"
-msgstr "Numer strony:"
+msgid " ... delete the old one from the user tables."
+msgstr " … usuń starego z tabel użytkowników."
 
-#: browse_foreigners.php:138
 msgid ""
-"The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the "
-"parent window, or your browser's security settings are configured to block "
-"cross-window updates."
+" ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards."
+msgstr " … odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń."
+
+msgid " Because of its length,<br /> this column might not be editable "
 msgstr ""
-"Nie można zaktualizować docelowego okna przeglądarki. Być może zamknięto "
-"okno nadrzędne lub ustawienia zabezpieczeń przeglądarki są tak "
-"skonfigurowane, że blokują aktualizacje pomiędzy oknami."
+"Ze względu na jego długość,<br /> w tej kolumnie nie może być edytowalne"
 
-#: browse_foreigners.php:156 libraries/common.lib.php:3126
-#: libraries/common.lib.php:3133 libraries/common.lib.php:3342
-#: libraries/common.lib.php:3343 libraries/db_links.inc.php:60
-#: libraries/tbl_links.inc.php:68
-msgid "Search"
-msgstr "Szukaj"
+msgid " Note: MySQL privilege names are expressed in English "
+msgstr " Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
 
-#: browse_foreigners.php:159 db_operations.php:378 db_operations.php:418
-#: db_operations.php:528 db_operations.php:555 db_search.php:337
-#: db_structure.php:615 enum_editor.php:121 gis_data_editor.php:133
-#: gis_data_editor.php:166 gis_data_editor.php:315 js/messages.php:228
-#: libraries/Config.class.php:1332 libraries/Theme_Manager.class.php:309
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:245 libraries/common.lib.php:1371
-#: libraries/common.lib.php:2418 libraries/core.lib.php:513
-#: libraries/display_change_password.lib.php:72
-#: libraries/display_create_table.lib.php:61
-#: libraries/display_export.lib.php:349 libraries/display_import.lib.php:267
-#: libraries/display_tbl.lib.php:567 libraries/display_tbl.lib.php:697
-#: libraries/replication_gui.lib.php:76 libraries/replication_gui.lib.php:375
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:493 libraries/rte/rte_routines.lib.php:970
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1448
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:373
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:147
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:204
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:446
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:487
-#: libraries/select_server.lib.php:93 libraries/sql_query_form.lib.php:348
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:410 libraries/sql_query_form.lib.php:463
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:575 main.php:115 navigation.php:171
-#: navigation.php:209 pmd_pdf.php:120 prefs_manage.php:263
-#: prefs_manage.php:314 server_binlog.php:109 server_privileges.php:746
-#: server_privileges.php:1788 server_privileges.php:2152
-#: server_privileges.php:2199 server_privileges.php:2242
-#: server_replication.php:233 server_replication.php:316
-#: server_replication.php:347 server_synchronize.php:1309 tbl_change.php:340
-#: tbl_change.php:1073 tbl_change.php:1110 tbl_indexes.php:288
-#: tbl_operations.php:284 tbl_operations.php:321 tbl_operations.php:523
-#: tbl_operations.php:585 tbl_operations.php:768 tbl_select.php:235
-#: tbl_structure.php:672 tbl_structure.php:707 tbl_tracking.php:416
-#: tbl_tracking.php:554 tbl_zoom_select.php:313 view_create.php:181
-#: view_operations.php:99
-msgid "Go"
-msgstr "Przejdź"
+msgid " Row size "
+msgstr " Rozmiar wiersza "
 
-#: browse_foreigners.php:174 browse_foreigners.php:178
-#: libraries/Index.class.php:440 tbl_tracking.php:304
-msgid "Keyname"
-msgstr "Nazwa klucza"
+msgid " Show this query here again "
+msgstr " Wywołaj ponownie zapytanie "
 
-#: browse_foreigners.php:175 browse_foreigners.php:177
-#: server_collations.php:54 server_collations.php:66 server_engines.php:55
-#: server_plugins.php:147 server_status.php:1472
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
+msgid "\"%s\" requires %s extension"
+msgstr "\"%s\" wymaga rozszerzenia \"%s\""
 
-#: browse_foreigners.php:255 browse_foreigners.php:264
-#: browse_foreigners.php:276 browse_foreigners.php:284
-msgid "Use this value"
-msgstr "Użyj tej wartości"
+msgid "\"DROP DATABASE\" statements are disabled."
+msgstr "Polecenie \"DROP DATABASE\" jest zablokowane."
 
-#: bs_disp_as_mime_type.php:29 bs_play_media.php:35
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:385
-msgid "No blob streaming server configured!"
-msgstr ""
-"Nie skonfigurowano żadnego serwera do przesyłania danych binarnych (blob)!"
+msgctxt "$strShowStatusReset"
+msgid "Reset"
+msgstr "Zresetuj"
 
-#: bs_disp_as_mime_type.php:35
-msgid "Failed to fetch headers"
-msgstr "Nie udało się pobrać nagłówków"
+msgid "%1$d row affected."
+msgid_plural "%1$d rows affected."
+msgstr[0] "Zmodyfikowanych rekordów: %1$d."
+msgstr[1] "Zmodyfikowanych rekordów: %1$d."
+msgstr[2] "Zmodyfikowanych rekordów: %1$d."
 
-#: bs_disp_as_mime_type.php:41
-msgid "Failed to open remote URL"
-msgstr "Nie udało się otworzyć zdalnego adresu URL"
+msgid "%1$d row deleted."
+msgid_plural "%1$d rows deleted."
+msgstr[0] "Usuniętych rekordów: %1$d."
+msgstr[1] "Usuniętych rekordów: %1$d."
+msgstr[2] "Usuniętych rekordów: %1$d."
 
-#: changelog.php:32 license.php:28
-#, php-format
-msgid ""
-"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
-"for more information."
-msgstr ""
-"Plik %s nie jest dostępny na tym systemie, prosimy odwiedzić www.phpmyadmin."
-"net aby uzyskać więcej informacji."
+msgid "%1$d row inserted."
+msgid_plural "%1$d rows inserted."
+msgstr[0] "Wstawiony wiersz: %1$d."
+msgstr[1] "Wstawione wiersze: %1$d."
+msgstr[2] "Wstawionych wierszy: %1$d."
 
-#: db_create.php:60
-#, php-format
-msgid "Database %1$s has been created."
-msgstr "Baza danych %1$s została utworzona."
+msgid "%B %d, %Y at %I:%M %p"
+msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
 
-#: db_datadict.php:49 db_operations.php:370
-msgid "Database comment: "
-msgstr "Komentarz bazy danych: "
+msgid "%d is not valid row number."
+msgstr "%d nie jest prawidłowym numerem wiersza."
 
-#: db_datadict.php:153 libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1279
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:662 tbl_operations.php:366
-#: tbl_printview.php:124
-msgid "Table comments"
-msgstr "Komentarze tabeli"
+msgid "%s databases have been dropped successfully."
+msgstr "%s baz danych zostało pomyślnie usuniętych."
 
-#: db_datadict.php:162 db_qbe.php:196 libraries/Index.class.php:444
-#: libraries/export/htmlword.php:249 libraries/export/latex.php:394
-#: libraries/export/odt.php:300 libraries/export/texytext.php:228
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1305
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1326
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:267 libraries/tbl_select.lib.php:83
-#: tbl_change.php:318 tbl_indexes.php:213 tbl_printview.php:136
-#: tbl_relation.php:395 tbl_tracking.php:257 tbl_tracking.php:308
-#: tbl_zoom_select.php:433
-msgid "Column"
-msgstr "Kolumna"
+msgid "%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds"
+msgstr "%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund"
 
-#: db_datadict.php:163 db_printview.php:103 libraries/Index.class.php:441
-#: libraries/db_structure.lib.php:46 libraries/export/htmlword.php:250
-#: libraries/export/latex.php:395 libraries/export/odt.php:303
-#: libraries/export/texytext.php:229 libraries/rte/rte_list.lib.php:53
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:69 libraries/rte/rte_routines.lib.php:836
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:861
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1366
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1306
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1327
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:93 libraries/tbl_select.lib.php:84
-#: server_privileges.php:2256 tbl_change.php:297 tbl_change.php:324
-#: tbl_printview.php:137 tbl_printview.php:272 tbl_structure.php:202
-#: tbl_structure.php:767 tbl_tracking.php:258 tbl_tracking.php:305
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+msgid "%s has been disabled for this MySQL server."
+msgstr "Mechanizm %s został wyłączony dla tego serwera MySQL."
 
-#: db_datadict.php:165 libraries/Index.class.php:447
-#: libraries/export/htmlword.php:251 libraries/export/latex.php:396
-#: libraries/export/odt.php:306 libraries/export/texytext.php:230
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1308
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1329
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:102 tbl_change.php:333
-#: tbl_printview.php:138 tbl_structure.php:205 tbl_tracking.php:260
-#: tbl_tracking.php:311 tbl_zoom_select.php:434
-msgid "Null"
-msgstr "Null"
+msgid "%s is available on this MySQL server."
+msgstr "%s jest dostępny na tym serwerze MySQL."
 
-#: db_datadict.php:166 db_structure.php:538 libraries/export/htmlword.php:252
-#: libraries/export/latex.php:397 libraries/export/odt.php:309
-#: libraries/export/texytext.php:231
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1309
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1330
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:99 tbl_printview.php:139
-#: tbl_structure.php:206 tbl_tracking.php:261
-msgid "Default"
-msgstr "Domyślnie"
+msgid "%s is the default storage engine on this MySQL server."
+msgstr "%s to domyślny mechanizm składowania tego serwera MySQL."
 
-#: db_datadict.php:170 libraries/export/htmlword.php:254
-#: libraries/export/latex.php:399 libraries/export/odt.php:313
-#: libraries/export/texytext.php:233
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1311
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1332 tbl_printview.php:142
-msgid "Links to"
-msgstr "Łącza do"
-
-#: db_datadict.php:172 db_printview.php:109
-#: libraries/config/messages.inc.php:96 libraries/config/messages.inc.php:111
-#: libraries/config/messages.inc.php:133 libraries/export/htmlword.php:257
-#: libraries/export/latex.php:402 libraries/export/odt.php:318
-#: libraries/export/texytext.php:236
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1322
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1333
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:122 tbl_printview.php:144
-msgid "Comments"
-msgstr "Komentarze"
+msgid "%s match inside table <i>%s</i>"
+msgid_plural "%s matches inside table <i>%s</i>"
+msgstr[0] "%s trafień wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
+msgstr[1] "%s trafienia wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
+msgstr[2] "%s trafień wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
 
-#: db_datadict.php:233 js/messages.php:247 libraries/Index.class.php:349
-#: libraries/Index.class.php:376 libraries/Index.class.php:679
-#: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:51
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:230 libraries/export/htmlword.php:299
-#: libraries/export/latex.php:460 libraries/export/odt.php:357
-#: libraries/export/texytext.php:278 libraries/mult_submits.inc.php:285
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1357
-#: libraries/user_preferences.lib.php:284 prefs_manage.php:128
-#: server_privileges.php:1475 server_privileges.php:1485
-#: server_privileges.php:1732 server_privileges.php:1743
-#: server_privileges.php:2064 server_privileges.php:2069
-#: server_privileges.php:2372 sql.php:290 sql.php:354 tbl_printview.php:190
-#: tbl_structure.php:349 tbl_tracking.php:321 tbl_tracking.php:326
-msgid "No"
-msgstr "Nie"
+msgid "%s table"
+msgid_plural "%s tables"
+msgstr[0] "%s tabel"
+msgstr[1] "%s tabel(a)"
+msgstr[2] "%s tabel"
 
-#: db_datadict.php:233 js/messages.php:246 libraries/Index.class.php:350
-#: libraries/Index.class.php:375 libraries/Index.class.php:679
-#: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:51
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:230 libraries/export/htmlword.php:299
-#: libraries/export/latex.php:460 libraries/export/odt.php:357
-#: libraries/export/texytext.php:278 libraries/mult_submits.inc.php:46
-#: libraries/mult_submits.inc.php:78 libraries/mult_submits.inc.php:87
-#: libraries/mult_submits.inc.php:92 libraries/mult_submits.inc.php:97
-#: libraries/mult_submits.inc.php:102 libraries/mult_submits.inc.php:262
-#: libraries/mult_submits.inc.php:275 libraries/mult_submits.inc.php:284
-#: libraries/mult_submits.inc.php:291
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1357
-#: libraries/user_preferences.lib.php:284 prefs_manage.php:127
-#: server_databases.php:81 server_privileges.php:1473
-#: server_privileges.php:1483 server_privileges.php:1729
-#: server_privileges.php:1743 server_privileges.php:2064
-#: server_privileges.php:2067 server_privileges.php:2372 sql.php:353
-#: tbl_printview.php:190 tbl_structure.php:41 tbl_structure.php:349
-#: tbl_tracking.php:319 tbl_tracking.php:324
-msgid "Yes"
-msgstr "Tak"
+msgid ""
+"%sBzip2 compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
+"unavailable on this system."
+msgstr ""
+"%sKompresja bzip2 i dekompresja%s wymaga funkcji (%s), która nie jest "
+"dostępna w tym systemie."
 
-#: db_export.php:26
-msgid "View dump (schema) of database"
-msgstr "Zobacz zrzut (schemat) bazy danych"
+msgid ""
+"%sGZip compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
+"unavailable on this system."
+msgstr ""
+"%sKompresja Gzip i dekompresja%s wymaga funkcji (%s), która nie jest "
+"dostępna w tym systemie."
 
-#: db_export.php:30 db_printview.php:94 db_qbe.php:101 db_tracking.php:48
-#: export.php:354 navigation.php:296
-msgid "No tables found in database."
-msgstr "Nie znaleziono żadnych tabel w bazie danych."
+msgid ""
+"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session "
+"invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
+"(currently %d)."
+msgstr ""
+"%sWażności ciasteczko logowania%s większa niż 1440 sekund może spowodować "
+"losowe unieważnienie sesji, jeśli %ssession.gc_maxlifetime%s jest niższa niż "
+"jego wartość (obecnie %d)."
 
-#: db_export.php:40 db_search.php:319 server_export.php:26
-msgid "Select All"
-msgstr "Zaznacz wszystkie"
+msgid ""
+"%sLogin cookie validity%s should be set to 1800 seconds (30 minutes) at "
+"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation."
+msgstr ""
+"%sWażności ciasteczko logowania%s ma być ustawiona na 1800 sekund (30 "
+"minut), co najwyżej. Wartości większa niż 1800 mogą stwarzać zagrożenie dla "
+"bezpieczeństwa, takich jak personifikacji."
 
-#: db_export.php:42 db_search.php:322 server_export.php:28
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Usuń zaznaczenie"
+msgid ""
+"%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
+"system."
+msgstr ""
+"%sKompresja Zip% wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym systemie."
 
-#: db_operations.php:41 tbl_create.php:22
-msgid "The database name is empty!"
-msgstr "Nazwa bazy danych jest pusta!"
+msgid ""
+"%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
+"system."
+msgstr ""
+"%sDekompresja Zip%s wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym "
+"systemie."
 
-#: db_operations.php:280
-#, php-format
-msgid "Database %s has been renamed to %s"
-msgstr "Nazwa bazy danych %s została zmieniona na %s"
+msgid "'%s' database does not exist."
+msgstr "Baza danych '%s' nie istnieje."
 
-#: db_operations.php:284
-#, php-format
-msgid "Database %s has been copied to %s"
-msgstr "Baza danych %s została przekopiowana do %s"
+msgid ""
+"(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
+msgstr ""
+"(\"PRIMARY\" <b>musi</b> być nazwą <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)"
 
-#: db_operations.php:412
-msgid "Rename database to"
-msgstr "Zmień nazwę bazy danych na"
+msgid "(Generates a report containing the data of a single table)"
+msgstr "(Generuje raport zawierający danej pojedynczej tabeli.)"
 
-#: db_operations.php:438
-msgid "Remove database"
-msgstr "Usuń bazę danych"
+msgid "(continued)"
+msgstr "(kontynuacja)"
 
-#: db_operations.php:450
-#, php-format
-msgid "Database %s has been dropped."
-msgstr "Baza danych %s została usunięta."
+msgid "(or the local MySQL server's socket is not correctly configured)"
+msgstr ""
+"(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)"
 
-#: db_operations.php:455
-msgid "Drop the database (DROP)"
-msgstr "Usuń bazę danych (DROP)"
+msgid "(singly)"
+msgstr "(pojedynczo)"
 
-#: db_operations.php:484
-msgid "Copy database to"
-msgstr "Kopiuj bazę danych do"
+msgid "+ Add a new value"
+msgstr "Dodaj nową wartość"
 
-#: db_operations.php:491 tbl_operations.php:552 tbl_tracking.php:409
-msgid "Structure only"
-msgstr "Tylko struktura"
+msgid "+ Restart insertion and add a new value"
+msgstr "+ Zacznij od nowa i dodaj nową wartość"
 
-#: db_operations.php:492 tbl_operations.php:553 tbl_tracking.php:411
-msgid "Structure and data"
-msgstr "Struktura i dane"
+msgid ","
+msgstr ","
 
-#: db_operations.php:493 tbl_operations.php:554 tbl_tracking.php:410
-msgid "Data only"
-msgstr "Tylko dane"
+msgid ", @DATABASE@ will become the database name"
+msgstr ", @DATABASE@ zostanie zastąpione nazwą wybranej bazy danych"
 
-#: db_operations.php:501
-msgid "CREATE DATABASE before copying"
-msgstr "CREATE DATABASE przed przekopiowaniem"
+msgid ", @TABLE@ will become the table name"
+msgstr ", @TABLE@ zostanie zastąpione nazwą wybranej tabeli"
 
-#: db_operations.php:504 libraries/config/messages.inc.php:128
-#: libraries/config/messages.inc.php:129 libraries/config/messages.inc.php:131
-#: libraries/config/messages.inc.php:137 tbl_operations.php:560
-#, php-format
-msgid "Add %s"
-msgstr "Dodaj %s"
+msgid ", latest stable version:"
+msgstr ", ostatnia stabilna wersja:"
 
-#: db_operations.php:508 libraries/config/messages.inc.php:121
-#: tbl_operations.php:318 tbl_operations.php:562
-msgid "Add AUTO_INCREMENT value"
-msgstr "Dodaj wartość AUTO_INCREMENT"
+msgid "- none -"
+msgstr "- brak -"
 
-#: db_operations.php:512 tbl_operations.php:569
-msgid "Add constraints"
-msgstr "Dodaj ograniczenia"
+msgid "."
+msgstr "."
 
-#: db_operations.php:525
-msgid "Switch to copied database"
-msgstr "Przełącz do przekopiowanej bazy danych"
-
-#: db_operations.php:548 libraries/Index.class.php:446
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:20 libraries/db_structure.lib.php:48
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:113 libraries/tbl_properties.inc.php:100
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:668 libraries/tbl_select.lib.php:85
-#: server_collations.php:53 server_collations.php:65 tbl_operations.php:382
-#: tbl_structure.php:203 tbl_structure.php:872 tbl_tracking.php:259
-#: tbl_tracking.php:310
-msgid "Collation"
-msgstr "Metoda porównywania napisów"
+msgid "... keep the old one."
+msgstr "… pozostaw starego."
+
+msgid "<b>%s</b> table not found or not set in %s"
+msgstr "Tabela <b>%s</b> nie została znaleziona lub nie jest ustawiona w %s"
 
-#: db_operations.php:561
-#, php-format
 msgid ""
-"The phpMyAdmin configuration storage has been deactivated. To find out why "
-"click %shere%s."
+"<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the "
+"server."
 msgstr ""
-"Konfiguracja przechowywania w phpMyAdmin została wyłączona. Aby dowiedzieć "
-"się dlaczego, kliknij %shere%s."
+"<b>Statystyki zapytań</b>: Od rozpoczęcia jego pracy, do serwera zostało "
+"wysłanych %s zapytań."
 
-#: db_operations.php:595
-msgid "Edit or export relational schema"
-msgstr "Edytuj lub eksportuj schemat relacyjny"
-
-#: db_printview.php:101 db_tracking.php:86 db_tracking.php:188
-#: libraries/config/messages.inc.php:508 libraries/db_structure.lib.php:32
-#: libraries/export/pdf.php:95 libraries/export/xml.php:359
-#: libraries/header.inc.php:161 libraries/rte/rte_list.lib.php:59
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:310
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:272 server_privileges.php:1839
-#: server_privileges.php:1897 server_privileges.php:2166
-#: server_synchronize.php:436 server_synchronize.php:908 tbl_tracking.php:634
-msgid "Table"
-msgstr "Tabela"
+msgid ""
+"<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of "
+"this MySQL server since its startup."
+msgstr ""
+"<b>Ruch na serwerze</b>: Poniższe tabele pokazują statystyki ruchu na tym "
+"serwerze MySQL od rozpoczęcia jego pracy."
 
-#: db_printview.php:102 libraries/build_html_for_db.lib.php:31
-#: libraries/db_structure.lib.php:42 libraries/header_printview.inc.php:65
-#: libraries/import.lib.php:151 navigation.php:591 navigation.php:611
-#: tbl_printview.php:353 tbl_structure.php:363 tbl_structure.php:469
-#: tbl_structure.php:882
-msgid "Rows"
-msgstr "Wiersze"
+msgid "<b>Total:</b> <i>%s</i> match"
+msgid_plural "<b>Total:</b> <i>%s</i> matches"
+msgstr[0] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafień"
+msgstr[1] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafienia"
+msgstr[2] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafień"
 
-#: db_printview.php:106 libraries/db_structure.lib.php:53 tbl_indexes.php:214
-msgid "Size"
-msgstr "Rozmiar"
+msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
+msgstr "Opcje <code>CREATE TABLE</code>:"
 
-#: db_printview.php:159 db_structure.php:490 libraries/export/sql.php:791
-msgid "in use"
-msgstr "w użyciu"
+msgid "<code>INSERT DELAYED</code> statements"
+msgstr "Zapytania <code>INSERT DELAYED</code>"
 
-#: db_printview.php:184 libraries/db_info.inc.php:74
-#: libraries/export/sql.php:743
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1284 tbl_printview.php:393
-#: tbl_structure.php:914
-msgid "Creation"
-msgstr "Utworzenie"
+msgid "<code>INSERT IGNORE</code> statements"
+msgstr "Zapytania <code>INSERT IGNORE</code>"
 
-#: db_printview.php:193 libraries/db_info.inc.php:79
-#: libraries/export/sql.php:748
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1289 tbl_printview.php:403
-#: tbl_structure.php:922
-msgid "Last update"
-msgstr "Ostatnia aktualizacja"
+msgid "@SERVER@ will become the server name"
+msgstr "@SERVER@ zostanie zastąpione aktualną nazwą serwera"
 
-#: db_printview.php:202 libraries/db_info.inc.php:84
-#: libraries/export/sql.php:753
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1294 tbl_printview.php:413
-#: tbl_structure.php:930
-msgid "Last check"
-msgstr "Ostatnie sprawdzenie"
+msgid ""
+"A \":\" delimited list of metadata headers to be used to initialize the "
+"pbms_metadata_header table when a database is created."
+msgstr ""
+"\":\" rozdzielanie list rozdzielonymi nagłówkami metadanych będą używane do "
+"zainicjowania tabeli pbms_metadata_header, gdy baza danych jest tworzona."
 
-#: db_printview.php:219 db_structure.php:514
-#, php-format
-msgid "%s table"
-msgid_plural "%s tables"
-msgstr[0] "%s tabel"
-msgstr[1] "%s tabel(a)"
-msgstr[2] "%s tabel"
+msgid ""
+"A compressed file's name must end in <b>.[format].[compression]</b>. "
+"Example: <b>.sql.zip</b>"
+msgstr ""
+"Plik skompresowany musi mieć rozszerzenie <b>.[format].[kompresja]</b>, np. "
+"<b>.sql.zip</b>"
 
-#: db_qbe.php:41
-msgid "You have to choose at least one column to display"
-msgstr "Należy wybrać przynajmniej jedną kolumnę do wyświetlenia"
+msgid "A dropdown will be used if fewer items are present"
+msgstr "Jeśli jest mniej pozycji zostanie użyta lista wyboru"
 
-#: db_qbe.php:186
-#, php-format
-msgid "Switch to %svisual builder%s"
-msgstr "Przełącz do %svisual builder%s"
+msgid ""
+"A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
+"upgrading. The newest version is %s, released on %s."
+msgstr ""
+"Dostępna jest nowa wersja phpMyAdmina, należy rozważyć aktualizację. Nowa "
+"werja to %s, wydana dnia %s."
 
-#: db_qbe.php:222 libraries/db_structure.lib.php:90
-#: libraries/display_tbl.lib.php:995
-msgid "Sort"
-msgstr "Sortuj"
+msgid "A primary key has been added on %s"
+msgstr "Do %s dodany został klucz podstawowy"
 
-#: db_qbe.php:231 db_qbe.php:265 libraries/db_structure.lib.php:97
-#: libraries/db_structure.lib.php:106 libraries/display_tbl.lib.php:558
-#: libraries/display_tbl.lib.php:951 libraries/display_tbl.lib.php:954
-#: server_databases.php:162 server_databases.php:179 tbl_operations.php:279
-#: tbl_select.php:222
-msgid "Ascending"
-msgstr "Rosnąco"
+msgid ""
+"A special MySQL user configured with limited permissions, more information "
+"available on [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]"
+msgstr ""
+"Specjalny użytkownik MySQL z ograniczonymi uprawnieniami. Więcej informacji "
+"jest dostępnych pod adresem: [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]"
+"wiki[/a]"
 
-#: db_qbe.php:232 db_qbe.php:273 libraries/db_structure.lib.php:98
-#: libraries/db_structure.lib.php:107 libraries/display_tbl.lib.php:563
-#: libraries/display_tbl.lib.php:950 libraries/display_tbl.lib.php:955
-#: server_databases.php:162 server_databases.php:179 tbl_operations.php:280
-#: tbl_select.php:223
-msgid "Descending"
-msgstr "Malejąco"
+msgid ""
+"A user-friendly description of this server. Leave blank to display the "
+"hostname instead."
+msgstr ""
+"Przyjazny opis serwera dla użytkownika. Pozostaw puste, aby wyświetlić nazwę "
+"hosta."
 
-#: db_qbe.php:286 db_tracking.php:92 libraries/display_tbl.lib.php:426
-#: tbl_change.php:287 tbl_tracking.php:639
-msgid "Show"
-msgstr "Pokaż"
+msgid "A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected"
+msgstr ""
+"Ostrzeżenie jest wyświetlane na stronie głównej, jeśli wykryte jest "
+"rozszerzenie Suhosin"
 
-#: db_qbe.php:322
-msgid "Criteria"
-msgstr "Kryteria"
+msgid "Aborted"
+msgstr "Przerwane"
 
-#: db_qbe.php:375 db_qbe.php:457 db_qbe.php:549 db_qbe.php:580
-msgid "Ins"
-msgstr "Wprowadź"
+msgid "Access denied"
+msgstr "Brak dostępu"
 
-#: db_qbe.php:379 db_qbe.php:461 db_qbe.php:546 db_qbe.php:577
-msgid "And"
-msgstr "oraz"
+msgid "Action"
+msgstr "Działanie"
 
-#: db_qbe.php:388 db_qbe.php:469 db_qbe.php:551 db_qbe.php:582
-msgid "Del"
-msgstr "Usuń"
+msgid "Activate now"
+msgstr "Aktywuj teraz"
 
-#: db_qbe.php:392 db_qbe.php:473 db_qbe.php:544 db_qbe.php:575
-#: server_privileges.php:400 tbl_change.php:907 tbl_indexes.php:283
-#: tbl_select.php:196
-msgid "Or"
-msgstr "lub"
+msgid "Activate tracking for %s.%s"
+msgstr "Aktywuj monitorowanie %s.%s"
 
-#: db_qbe.php:529
-msgid "Modify"
-msgstr "Zmodyfikuj"
+msgid "Active options"
+msgstr "Aktywne opcje"
 
-#: db_qbe.php:606
-msgid "Add/Delete criteria rows"
-msgstr "Dodaj/usuń wiersze kryteriów"
+msgid "Add %s"
+msgstr "Dodaj %s"
 
-#: db_qbe.php:618
-msgid "Add/Delete columns"
-msgstr "Dodaj/usuń kolumny"
+msgid "Add %s column(s)"
+msgstr "Dodaj %s kolumnę(y)"
 
-#: db_qbe.php:631 db_qbe.php:656
-msgid "Update Query"
-msgstr "Aktualizuj zapytanie"
+msgid "Add %s statement"
+msgstr "Cecha"
 
-#: db_qbe.php:639
-msgid "Use Tables"
-msgstr "Użyj tabel"
+msgid "Add AUTO_INCREMENT value"
+msgstr "Dodaj wartości AUTO_INCREMENT"
 
-#: db_qbe.php:662
-#, php-format
-msgid "SQL query on database <b>%s</b>:"
-msgstr "Zapytanie SQL do bazy danych <b>%s</b>:"
+msgid "Add DROP DATABASE"
+msgstr "Dodaj DROP DATABASE"
 
-#: db_qbe.php:955 libraries/common.lib.php:1218
-msgid "Submit Query"
-msgstr "Wykonaj zapytanie"
+msgid "Add DROP TABLE"
+msgstr "Dodaj DROP TABLE"
 
-#: db_search.php:31 libraries/auth/config.auth.lib.php:77
-#: libraries/auth/config.auth.lib.php:96
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:570 libraries/auth/http.auth.lib.php:51
-#: libraries/auth/signon.auth.lib.php:237
-msgid "Access denied"
-msgstr "Dostęp zabroniony"
+msgid "Add DROP VIEW"
+msgstr "Dodaj DROP VIEW"
 
-#: db_search.php:43 db_search.php:286
-msgid "at least one of the words"
-msgstr "przynajmniej jedno ze słów"
+msgid "Add FULLTEXT index"
+msgstr "Dodaj FULLTEXT indeksu"
 
-#: db_search.php:44 db_search.php:287
-msgid "all words"
-msgstr "wszystkie słowa"
+msgid "Add a New User"
+msgstr "Dodaj nowego użytkownika"
 
-#: db_search.php:45 db_search.php:288
-msgid "the exact phrase"
-msgstr "dokładna fraza"
+msgid "Add a new User"
+msgstr "Dodaj nowego użytkownika"
 
-#: db_search.php:46 db_search.php:289
-msgid "as regular expression"
-msgstr "jako wyrażenie regularne"
+msgid "Add a new server"
+msgstr "Dodaj nowy serwer"
 
-#: db_search.php:209
-#, php-format
-msgid "Search results for \"<i>%s</i>\" %s:"
-msgstr "Szukaj rezultatów dla \"<i>%s</i>\" %s:"
+msgid "Add an option for column "
+msgstr "Dodaj opcję do kolumny"
 
-#: db_search.php:227
-#, php-format
-msgid "%s match inside table <i>%s</i>"
-msgid_plural "%s matches inside table <i>%s</i>"
-msgstr[0] "%s trafień wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
-msgstr[1] "%s trafienia wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
-msgstr[2] "%s trafień wewnątrz tabeli <i>%s</i>"
+msgid "Add column"
+msgstr "Dodaj kolumnę"
 
-#: db_search.php:234 libraries/common.lib.php:3128
-#: libraries/common.lib.php:3340 libraries/common.lib.php:3341
-#: libraries/tbl_links.inc.php:55 tbl_structure.php:569
-msgid "Browse"
-msgstr "Przeglądaj"
+msgid "Add column(s)"
+msgstr "Dodaj kolumnę(y)"
 
-#: db_search.php:239
-#, php-format
-msgid "Delete the matches for the %s table?"
-msgstr "Usuń wyniki dla tabeli %s?"
-
-#: db_search.php:239 libraries/display_tbl.lib.php:1418
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2465
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:197
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:273
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:308
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:338
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:403 pmd_general.php:417
-#: setup/frames/index.inc.php:139 setup/frames/index.inc.php:230
-#: tbl_tracking.php:426 tbl_tracking.php:447 tbl_tracking.php:504
-msgid "Delete"
-msgstr "Usuń"
+msgid "Add constraints"
+msgstr "Dodaj ograniczenia"
 
-#: db_search.php:252
-#, php-format
-msgid "<b>Total:</b> <i>%s</i> match"
-msgid_plural "<b>Total:</b> <i>%s</i> matches"
-msgstr[0] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafień"
-msgstr[1] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafienia"
-msgstr[2] "<b>W sumie:</b> <i>%s</i> trafień"
+msgid "Add index"
+msgstr "Dodaj indeks"
 
-#: db_search.php:274
-msgid "Search in database"
-msgstr "Szukaj w bazie danych"
+msgid "Add primary key"
+msgstr "Dodaj klucz główny"
 
-#: db_search.php:277
-msgid "Words or values to search for (wildcard: \"%\"):"
-msgstr "Szukane słowa lub wartości do (symbol wieloznaczny: \"%\"):"
+msgid "Add privileges on the following database"
+msgstr "Dodaj uprawnienia dla następującej bazy danych"
 
-#: db_search.php:282
-msgid "Find:"
-msgstr "Znajdź:"
+msgid "Add privileges on the following table"
+msgstr "Dodaj uprawnienia dla następującej tabeli"
 
-#: db_search.php:286 db_search.php:287
-msgid "Words are separated by a space character (\" \")."
-msgstr "Słowa rozdzielane są znakiem spacji(\" \")."
+msgid "Add search conditions (body of the \"where\" clause):"
+msgstr "Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla \"WHERE\"):"
 
-#: db_search.php:300
-msgid "Inside tables:"
-msgstr "Wewnątrz tabel:"
+msgid "Add slave replication user"
+msgstr "Dodaj użytkownika replikacji na serwerze podrzędnym"
 
-#: db_search.php:330
-msgid "Inside column:"
-msgstr "Wewnątrz kolumny:"
+msgid "Add statements:"
+msgstr "Cecha"
 
-#: db_structure.php:68
-msgid "No tables found in database"
-msgstr "Nie znaleziono żadnych tabel w bazie danych."
+msgid "Add to index  %s column(s)"
+msgstr "Dodaj  %s kolumn do indeksu "
 
-#: db_structure.php:315 tbl_operations.php:692
-#, php-format
-msgid "Table %s has been emptied"
-msgstr "Tabela %s została opróżniona"
+msgid "Add unique index"
+msgstr "Dodaj indeks unikatowy"
 
-#: db_structure.php:328 tbl_operations.php:709
-#, php-format
-msgid "View %s has been dropped"
-msgstr "Widok %s został usunięty"
+msgid "Add/Delete columns"
+msgstr "Dodaj/usuń kolumny"
 
-#: db_structure.php:328 tbl_operations.php:709
-#, php-format
-msgid "Table %s has been dropped"
-msgstr "Tabela %s została usunięta"
+msgid "Add/Delete criteria rows"
+msgstr "Dodaj/usuń kryteria wierszy"
 
-#: db_structure.php:338 tbl_create.php:281
-msgid "Tracking is active."
-msgstr "Śledzenie jest aktywne."
+msgid "Adding Primary Key"
+msgstr "Dodawanie klucza głównego"
 
-#: db_structure.php:343 tbl_create.php:284
-msgid "Tracking is not active."
-msgstr "Śledzenie jest nieaktywne."
+msgid "Additional custom header comment (\\n splits lines):"
+msgstr "Dodatkowe komentarz niestandardowych nagłówków (\\ndzieli wiersze):"
+
+msgid "Administration"
+msgstr "Administracja"
 
-#: db_structure.php:451 libraries/display_tbl.lib.php:2348
-#, php-format
 msgid ""
-"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation"
-"%s."
+"Advanced server configuration, do not change these options unless you know "
+"what they are for"
 msgstr ""
-"Ten widok ma przynajmniej taką ilość wierszy. Więcej informacji w "
-"%sdokumentacja%s."
-
-#: db_structure.php:467 db_structure.php:481 libraries/header.inc.php:161
-#: libraries/tbl_info.inc.php:60 tbl_structure.php:209
-msgid "View"
-msgstr "Widok"
+"Zaawansowane ustawienia serwera; nie zmieniaj ich jeżeli nie jesteś pewien "
+"ich znaczenia"
 
-#: db_structure.php:521 libraries/db_structure.lib.php:35
-#: libraries/server_links.inc.php:90 server_replication.php:31
-#: server_replication.php:162 server_status.php:595
-msgid "Replication"
-msgstr "Replikacja"
+msgid "After %s"
+msgstr "Po %s"
 
-#: db_structure.php:525
-msgid "Sum"
-msgstr "Suma"
+msgid "Aggregate"
+msgstr "Utwórz"
 
-#: db_structure.php:532 libraries/StorageEngine.class.php:338
-#, php-format
-msgid "%s is the default storage engine on this MySQL server."
-msgstr "%s to domyślny silnik przechowywania na tym serwerze MySQL."
+msgid "All"
+msgstr "Wszystko"
 
-#: db_structure.php:561 db_structure.php:578 db_structure.php:579
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2490 libraries/display_tbl.lib.php:2495
-#: libraries/mult_submits.inc.php:15 server_databases.php:263
-#: server_databases.php:268 server_privileges.php:1760 tbl_structure.php:557
-#: tbl_structure.php:566
-msgid "With selected:"
-msgstr "Z zaznaczeniem:"
+msgid "Allow for searching inside the entire database"
+msgstr "Pozwól na przeszukiwanie całej bazy danych"
 
-#: db_structure.php:564 libraries/display_tbl.lib.php:2485
-#: server_databases.php:265 server_privileges.php:684
-#: server_privileges.php:1763 tbl_structure.php:560
-msgid "Check All"
-msgstr "Zaznacz wszystkie"
+msgid ""
+"Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. "
+"This might be good way to import large files, however it can break "
+"transactions."
+msgstr ""
+"Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbliżający się "
+"koniec limitu czasu. Może to być dobry sposób importu dużych plików, "
+"jednakże może on popsuć transakcje."
 
-#: db_structure.php:568 libraries/display_tbl.lib.php:2486
-#: libraries/replication_gui.lib.php:35 server_databases.php:267
-#: server_privileges.php:687 server_privileges.php:1767 tbl_structure.php:564
-msgid "Uncheck All"
-msgstr "Usuń zaznaczenie"
+msgid "Allow login to any MySQL server"
+msgstr "Pozwól logować się na dowolny serwera MySQL"
 
-#: db_structure.php:573
-msgid "Check tables having overhead"
-msgstr "Zaznacz tabele z pustymi przestrzeniami po usuniętych rzędach"
-
-#: db_structure.php:581 libraries/common.lib.php:3353
-#: libraries/common.lib.php:3354 libraries/config/messages.inc.php:166
-#: libraries/db_links.inc.php:56 libraries/display_export.lib.php:79
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2508 libraries/display_tbl.lib.php:2649
-#: libraries/server_links.inc.php:65 libraries/tbl_links.inc.php:80
-#: prefs_manage.php:286 server_privileges.php:1449 server_status.php:1595
-#: setup/frames/menu.inc.php:21
-msgid "Export"
-msgstr "Eksport"
+msgid "Allow logins without a password"
+msgstr "Pozwól na logowanie bez hasła"
 
-#: db_structure.php:583 db_structure.php:639
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2598 tbl_structure.php:613
-msgid "Print view"
-msgstr "Widok do druku"
+msgid "Allow root login"
+msgstr "Pozwól na logowanie się roota"
 
-#: db_structure.php:587 libraries/common.lib.php:3349
-#: libraries/common.lib.php:3350
-msgid "Empty"
-msgstr "Opróżnij"
+msgid ""
+"Allow the interruption of an import in case the script detects it is close "
+"to the PHP timeout limit. <i>(This might be good way to import large files, "
+"however it can break transactions.)</i>"
+msgstr ""
+"Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbliżający się "
+"koniec limitu czasu. <i>(Może to być dobry sposób importu dużych plików, "
+"jednakże może on popsuć transakcje.)</i>"
 
-#: db_structure.php:589 db_tracking.php:105 enum_editor.php:116
-#: libraries/Index.class.php:490 libraries/common.lib.php:3347
-#: libraries/common.lib.php:3348 server_databases.php:269
-#: tbl_structure.php:150 tbl_structure.php:151 tbl_structure.php:573
-msgid "Drop"
-msgstr "Usuń"
+msgid "Allow third party framing"
+msgstr "Upoważniać kadrowanie strony"
 
-#: db_structure.php:591 tbl_operations.php:608
-msgid "Check table"
-msgstr "Sprawdź tabelę"
+msgid "Allow to display all the rows"
+msgstr "Pozwól wyświetlać wszystkie wiersze"
 
-#: db_structure.php:594 tbl_operations.php:657 tbl_structure.php:816
-msgid "Optimize table"
-msgstr "Optymalizuj tabelę"
+msgid "Allow to display database and table statistics (eg. space usage)"
+msgstr ""
+"Pozwala wyświetlać statystyki bazy danych i tabeli (np. wykorzystanie "
+"miejsca)"
 
-#: db_structure.php:596 tbl_operations.php:644
-msgid "Repair table"
-msgstr "Napraw tabelę"
+msgid "Allow users to customize this value"
+msgstr "Zezwól użytkownikom na zmianę tej wartości"
 
-#: db_structure.php:599 tbl_operations.php:631
-msgid "Analyze table"
-msgstr "Analizuj tabelę"
+msgid ""
+"Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables."
+msgstr ""
+"Pozwól dodawać użytkowników i nadawać uprawnienia bez przeładowywania tabeli "
+"uprawnień."
 
-#: db_structure.php:601
-msgid "Add prefix to table"
-msgstr "Dodaj prefiks do tabeli"
+msgid "Allows altering and dropping stored routines."
+msgstr "Pozwól modyfikować i usuwać procedury składowane."
 
-#: db_structure.php:603 libraries/mult_submits.inc.php:251
-msgid "Replace table prefix"
-msgstr "Zamień prefiks tabeli"
+msgid "Allows altering the structure of existing tables."
+msgstr "Pozwól zmieniać strukturę istniejących tabel."
 
-#: db_structure.php:605 libraries/mult_submits.inc.php:251
-msgid "Copy table with prefix"
-msgstr "Kopiuj tabelę z prefiksem"
+msgid "Allows changing data."
+msgstr "Pozwól zmieniać dane."
 
-#: db_structure.php:642 libraries/schema/User_Schema.class.php:423
-msgid "Data Dictionary"
-msgstr "Słownik danych"
+msgid ""
+"Allows connecting, even if maximum number of connections is reached; "
+"required for most administrative operations like setting global variables or "
+"killing threads of other users."
+msgstr ""
+"Pozwól na połączenie, nawet jeśli osiągnięta została maksymalna ilość "
+"połączeń; Wymagane dla większość operacji administracyjnych, takich jak "
+"ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie wątków innych użytkowników."
 
-#: db_tracking.php:80
-msgid "Tracked tables"
-msgstr "Tabele monitorowane"
-
-#: db_tracking.php:85 libraries/config/messages.inc.php:502
-#: libraries/export/htmlword.php:78 libraries/export/latex.php:156
-#: libraries/export/odt.php:114 libraries/export/pdf.php:95
-#: libraries/export/sql.php:602 libraries/export/texytext.php:66
-#: libraries/export/xml.php:292 libraries/header.inc.php:146
-#: libraries/header_printview.inc.php:60 server_databases.php:161
-#: server_privileges.php:1834 server_privileges.php:1897
-#: server_privileges.php:2160 server_status.php:1234
-#: server_synchronize.php:1277 server_synchronize.php:1281
-#: tbl_tracking.php:633
-msgid "Database"
-msgstr "Baza danych"
+msgid "Allows creating and dropping indexes."
+msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać indeksy."
 
-#: db_tracking.php:87
-msgid "Last version"
-msgstr "Ostatnia wersja"
+msgid "Allows creating and dropping triggers"
+msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać wyzwalacze."
 
-#: db_tracking.php:88 tbl_tracking.php:636
-msgid "Created"
-msgstr "Utworzone"
+msgid "Allows creating new databases and tables."
+msgstr "Pozwól tworzyć nowe bazy danych i tabele."
 
-#: db_tracking.php:89 tbl_tracking.php:637
-msgid "Updated"
-msgstr "Zaktualizowane"
+msgid "Allows creating new tables."
+msgstr "Pozwól tworzyć nowe tabele."
 
-#: db_tracking.php:90 js/messages.php:186 libraries/rte/rte_events.lib.php:380
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:67 libraries/server_links.inc.php:51
-#: server_status.php:1237 sql.php:892 tbl_tracking.php:638
-msgid "Status"
-msgstr "Status"
+msgid "Allows creating new views."
+msgstr "Pozwól tworzyć widoki."
 
-#: db_tracking.php:91 libraries/Index.class.php:438
-#: libraries/db_structure.lib.php:39 libraries/rte/rte_list.lib.php:52
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:61 libraries/rte/rte_list.lib.php:68
-#: server_databases.php:194 server_privileges.php:1706
-#: server_privileges.php:1901 server_privileges.php:2259 tbl_structure.php:211
-msgid "Action"
-msgstr "Działanie"
+msgid "Allows creating stored routines."
+msgstr "Pozwól tworzyć procedury składowane."
 
-#: db_tracking.php:102 js/messages.php:34
-msgid "Delete tracking data for this table"
-msgstr "Usuń dane monitorujące tę tabelę"
+msgid "Allows creating temporary tables."
+msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
 
-#: db_tracking.php:120 tbl_tracking.php:590 tbl_tracking.php:648
-msgid "active"
-msgstr "aktywne"
+msgid "Allows creating, dropping and renaming user accounts."
+msgstr "Pozwól tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy kont użytkowników."
 
-#: db_tracking.php:122 tbl_tracking.php:592 tbl_tracking.php:650
-msgid "not active"
-msgstr "nie aktywne"
+msgid "Allows deleting data."
+msgstr "Pozwól usuwać dane."
 
-#: db_tracking.php:135
-msgid "Versions"
-msgstr "Wersje"
+msgid "Allows dropping databases and tables."
+msgstr "Pozwól usuwać bazy danych i tabele."
 
-#: db_tracking.php:136 tbl_tracking.php:400 tbl_tracking.php:668
-msgid "Tracking report"
-msgstr "Monitorowanie raportu"
+msgid "Allows dropping tables."
+msgstr "Pozwól usuwać tabele."
 
-#: db_tracking.php:137 tbl_tracking.php:235 tbl_tracking.php:670
-msgid "Structure snapshot"
-msgstr "Migawka struktury"
+msgid "Allows executing stored routines."
+msgstr "Pozwól wykonywać procedury składowane."
 
-#: db_tracking.php:183
-msgid "Untracked tables"
-msgstr "Tabele niemonitorowane"
+msgid "Allows importing data from and exporting data into files."
+msgstr "Pozwól importować i eksportować dane z/do plików."
 
-#: db_tracking.php:201 tbl_structure.php:639
-msgid "Track table"
-msgstr "Monitoruj tabelę"
+msgid "Allows inserting and replacing data."
+msgstr "Pozwól dodawać i zamieniać dane."
 
-#: db_tracking.php:227
-msgid "Database Log"
-msgstr "Dziennik bazy danych"
+msgid "Allows locking tables for the current thread."
+msgstr "Pozwól blokować tabele dla aktualnego wątku."
 
-#: enum_editor.php:23 js/messages.php:265
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:690
-msgid "ENUM/SET editor"
-msgstr "Edytor ENUM/SET"
-
-#: enum_editor.php:28 js/messages.php:267
-msgid "Values for a new column"
-msgstr "Wartości dla nowej kolumny"
+msgid "Allows performing SHOW CREATE VIEW queries."
+msgstr "Pozwól wykonywać zapytania SHOW CREATE VIEW."
 
-#: enum_editor.php:30 js/messages.php:266
-#, php-format
-msgid "Values for column %s"
-msgstr "Wartość kolumny \"%s\""
+msgid "Allows reading data."
+msgstr "Pozwól czytać dane."
 
-#: enum_editor.php:34 js/messages.php:268
-msgid "Enter each value in a separate field"
-msgstr "Wprowadź każdą wartość do oddzielnego pola"
+msgid "Allows reloading server settings and flushing the server's caches."
+msgstr ""
+"Pozwól przeładowywać ustawienia serwera i opróżniać pamięć podręczną serwera."
 
-#: enum_editor.php:123
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Add a value"
-msgstr "Dodaj wartość"
+msgid "Allows shutting down the server."
+msgstr "Pozwól wyłączyć serwer."
 
-#: enum_editor.php:129 gis_data_editor.php:317
-msgid "Output"
-msgstr "Wynik"
+msgid "Allows the user to ask where the slaves / masters are."
+msgstr ""
+"Nadaj użytkownikowi prawo, by zapytać gdzie są serwery podrzędne / nadrzędne."
 
-#: enum_editor.php:130
-msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
-msgstr "Kopiuj i wklej połączone wartości do pola \"Długości/Wartości\""
+msgid "Allows to set up events for the event scheduler"
+msgstr "Pozwól ustawiać zdarzenia w harmonogramie zdarzeń"
 
-#: export.php:29
-msgid "Bad type!"
-msgstr "Typ nieprawidłowy!"
+msgid "Allows viewing processes of all users"
+msgstr "Pozwól oglądać procesy wszystkich użytkowników"
 
-#: export.php:77
-msgid "Selected export type has to be saved in file!"
-msgstr "Wybrany typ eksportu musi być zapisany do pliku!"
+msgid "Alter column(s)"
+msgstr "Modyfikuj kolumnę(y)"
 
-#: export.php:106
-msgid "Bad parameters!"
-msgstr "Parametry nieprawidłowe!"
+msgid "Alter table order by"
+msgstr "Sortowanie tabeli wg"
 
-#: export.php:166 export.php:191 export.php:652
-#, php-format
-msgid "Insufficient space to save the file %s."
-msgstr "Brak miejsca na zapis pliku %s."
+msgid "An index has been added on %s"
+msgstr "Do %s dodany został indeks"
 
-#: export.php:307
-#, php-format
 msgid ""
-"File %s already exists on server, change filename or check overwrite option."
+"An internal relation is not necessary when a corresponding FOREIGN KEY "
+"relation exists."
 msgstr ""
-"Plik %s już na serwerze istnieje. Zmień nazwę pliku lub zaznacz opcję "
-"nadpisywania plików."
+"Wewnętrzna relacja jest zbędna gdy istnieje odpowiednia relacja FOREIGN KEY."
 
-#: export.php:311 export.php:315
-#, php-format
-msgid "The web server does not have permission to save the file %s."
-msgstr "Serwer WWW nie ma praw do zapisu pliku %s."
+msgid "Analyze"
+msgstr "Analizuj"
 
-#: export.php:654
-#, php-format
-msgid "Dump has been saved to file %s."
-msgstr "Zrzut został zapisany do pliku %s."
+msgid "Analyze table"
+msgstr "Analizuj tabelę"
 
-#: file_echo.php:21
-msgid "Invalid export type"
-msgstr "Nieważny typ eksportu"
+msgid "And"
+msgstr "I"
 
-#: gis_data_editor.php:84
-#, php-format
-msgid "Value for the column \"%s\""
-msgstr "Wartość do kolumny \"%s\""
+msgid "Angular links"
+msgstr "Kanciaste połączenia"
 
-#: gis_data_editor.php:113 tbl_gis_visualization.php:172
-msgid "Use OpenStreetMaps as Base Layer"
-msgstr "Użyj OpenStreetMaps jako warstwy podstawowej"
+msgid "Any"
+msgstr "Dowolny"
 
-#: gis_data_editor.php:134
-msgid "SRID"
-msgstr "SRID"
+msgid "Any host"
+msgstr "Dowolny host"
 
-#: gis_data_editor.php:151 js/messages.php:322
-#: libraries/display_tbl.lib.php:685
-msgid "Geometry"
-msgstr "Geometria"
+msgid "Any user"
+msgstr "Dowolny użytkownik"
 
-#: gis_data_editor.php:172 js/messages.php:318
-msgid "Point"
-msgstr "Punkt"
+msgid "Appearance Settings"
+msgstr "Ustawienia wyglądu"
 
-#: gis_data_editor.php:173 gis_data_editor.php:197 gis_data_editor.php:245
-#: gis_data_editor.php:297 js/messages.php:316
-msgid "X"
-msgstr "X"
+msgid "Apply Selected Changes"
+msgstr "Zatwierdź wybrane zmiany"
 
-#: gis_data_editor.php:175 gis_data_editor.php:199 gis_data_editor.php:247
-#: gis_data_editor.php:299 js/messages.php:317
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
+msgid "Apply index(s)"
+msgstr "Dołącz indeks(y)"
 
-#: gis_data_editor.php:195 gis_data_editor.php:243 gis_data_editor.php:295
-#: js/messages.php:319
-#, php-format
-msgid "Point %d"
-msgstr "Punkt %d"
+msgid "Apr"
+msgstr "Kwi"
 
-#: gis_data_editor.php:204 gis_data_editor.php:250 gis_data_editor.php:302
-#: js/messages.php:325
-msgid "Add a point"
-msgstr "Dodaj punkt"
+msgid "April"
+msgstr "Kwiecień"
 
-#: gis_data_editor.php:220 js/messages.php:320
-msgid "Linestring"
-msgstr "Linia (linestring)"
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabski"
 
-#: gis_data_editor.php:223 gis_data_editor.php:279 js/messages.php:324
-msgid "Outer Ring"
-msgstr "Pierścień zewnętrzny"
+msgid "Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?"
+msgstr "Czy na pewno wyłączyć wszystkie odwołania do BLOBów z bazy danych %s?"
 
-#: gis_data_editor.php:225 gis_data_editor.php:281 js/messages.php:323
-msgid "Inner Ring"
-msgstr "Pierścień wewnętrzny"
+msgid "Area margins"
+msgstr "Obszar marginesów"
 
-#: gis_data_editor.php:252
-msgid "Add a linestring"
-msgstr "Dodaj linię (linestring)"
+msgid "Armenian"
+msgstr "Ormiański"
 
-#: gis_data_editor.php:252 gis_data_editor.php:304 js/messages.php:326
-msgid "Add an inner ring"
-msgstr "Dodaj pierścień wewnętrzny"
+msgid "As defined:"
+msgstr "Zdefiniowana następująco:"
 
-#: gis_data_editor.php:266 js/messages.php:321
-msgid "Polygon"
-msgstr "Kontur"
+msgid "Ascending"
+msgstr "Rosnąco"
 
-#: gis_data_editor.php:306 js/messages.php:327
-msgid "Add a polygon"
-msgstr "Dodaj kontur"
+msgid "At Beginning of Table"
+msgstr "Na początku tabeli"
 
-#: gis_data_editor.php:310
-msgid "Add geometry"
-msgstr "Dodaj geometrię"
+msgid "At End of Table"
+msgstr "Na końcu tabeli"
 
-#: gis_data_editor.php:318
-msgid ""
-"Chose \"GeomFromText\" from the \"Function\" column and paste the below "
-"string into the \"Value\" field"
-msgstr ""
-"Wybierz \"GeomFromText\" z kolumny \"Function\" i wklej poniżej napisu do "
-"pola \"Value\"."
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atrybuty"
 
-#: import.php:57
-#, php-format
-msgid ""
-"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation"
-"%s for ways to workaround this limit."
-msgstr ""
-"Prawdopodobnie próbowano przesłać na serwer zbyt duży plik. Aby poznać "
-"sposoby obejścia tego problemu, proszę zapoznać się z %sdokumenacja%s."
+msgid "Aug"
+msgstr "Sie"
 
-#: import.php:170 import.php:419
-msgid "Showing bookmark"
-msgstr "Pokazywanie zakładki"
+msgid "August"
+msgstr "Sierpień"
 
-#: import.php:180 import.php:415
-msgid "The bookmark has been deleted."
-msgstr "Zakładka została usunięta."
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Trwa uwierzytelnianie…"
 
-#: import.php:291 import.php:344 libraries/File.class.php:457
-#: libraries/File.class.php:540
-msgid "File could not be read"
-msgstr "Plik nie mógł być odczytany."
+msgid "Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnienie"
 
-#: import.php:299 import.php:308 import.php:327 import.php:336
-#: libraries/File.class.php:610 libraries/File.class.php:618
-#: libraries/File.class.php:634 libraries/File.class.php:642
-#, php-format
-msgid ""
-"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support "
-"for it is not implemented or disabled by your configuration."
-msgstr ""
-"Próbowano wczytać plik z nieobsługiwanym typem kompresji (%s). Powód: "
-"obsługa tego pliku nie została zaimplementowana, albo została wyłączona "
-"przez konfigurację."
+msgid "Authentication method to use"
+msgstr "Jaka metoda uwierzytelniania ma być użyta"
 
-#: import.php:349
-msgid ""
-"No data was received to import. Either no file name was submitted, or the "
-"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See "
-"[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
-msgstr ""
-"Nie otrzymano żadnych danych do importu. Powód: nie została wysłana nazwa "
-"pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny, dopuszczalny rozmiar pliku "
-"określa się w konfiguracji PHP). Zobacz: [a at ./Documentation."
-"html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
+msgid "Authentication settings"
+msgstr "Ustawienia uwierzytelniania"
 
-#: import.php:366
-msgid ""
-"Cannot convert file's character set without character set conversion library"
-msgstr ""
-"Nie można przekonwertować zestawu znaków bez biblioteki konwersji znaków"
+msgid "Authentication type"
+msgstr "Typ uwierzytelniania"
 
-#: import.php:390 libraries/display_import.lib.php:23
-msgid "Could not load import plugins, please check your installation!"
-msgstr "Nie udało się wczytać wtyczek importu, proszę sprawdzić instalację!"
+msgid "Autoextend increment"
+msgstr "Przyrost autoextend"
 
-#: import.php:421 sql.php:927
-#, php-format
-msgid "Bookmark %s created"
-msgstr "Zakładka %s została utworzona"
+msgid "Automatic layout based on"
+msgstr "Automatic layout based on"
 
-#: import.php:427 import.php:433
-#, php-format
-msgid "Import has been successfully finished, %d queries executed."
-msgstr "Import zakończony sukcesem, wykonano %d zapytań."
+msgid "Automatic recovery mode"
+msgstr "Tryb automatycznej naprawy"
 
-#: import.php:442
-msgid ""
-"Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same "
-"file and import will resume."
-msgstr ""
-"Limit czasu wykonania skryptu minął. Aby ukończyć import, proszę ponownie "
-"wczytać ten sam plik."
+msgid "Automatically appended backtick to the end of query!"
+msgstr "Automatically appended backtick to the end of query!"
 
-#: import.php:444
-msgid ""
-"However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin "
-"won't be able to finish this import unless you increase php time limits."
-msgstr ""
-"Podczas ostatniego uruchomienia nie zostały przetworzone żadne dane, co "
-"zwykle oznacza, że phpMyAdmin nie będzie mógł ukończyć importu bez "
-"zwiększenia limitów czasowych PHP."
+msgid "Automatically create versions"
+msgstr "Automatyczne tworzenie wersji"
 
-#: import.php:472 libraries/Message.class.php:175
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2385 libraries/rte/rte_routines.lib.php:1204
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:113 tbl_operations.php:229
-#: tbl_relation.php:284 tbl_row_action.php:126 view_operations.php:60
-msgid "Your SQL query has been executed successfully"
-msgstr "Zapytanie SQL zostało wykonane pomyślnie"
+msgid "Available MIME types"
+msgstr "Dostępne typy MIME"
 
-#: import_status.php:29 libraries/common.lib.php:709
-#: libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php:237 user_password.php:109
-msgid "Back"
-msgstr "Wstecz"
+msgid "Available transformations"
+msgstr "Dostępne transformacje"
 
-#: index.php:164
-msgid "phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser."
-msgstr ""
-"phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przeglądarkach z <b>obsługą ramek</b>"
+msgid "B"
+msgstr "bajtów"
 
-#: js/messages.php:27 libraries/import.lib.php:103 sql.php:247
-msgid "\"DROP DATABASE\" statements are disabled."
-msgstr "Zdania \"DROP DATABASE\" są wyłączone."
+msgid "BEGIN CUT"
+msgstr "TNIJ STĄD"
 
-#: js/messages.php:30 libraries/mult_submits.inc.php:280 sql.php:348
-msgid "Do you really want to "
-msgstr "Czy na pewno chcesz, aby ...?"
+msgid "BEGIN RAW"
+msgstr "SUROWE DANE STĄD"
 
-#: js/messages.php:31 libraries/mult_submits.inc.php:280 sql.php:333
-msgid "You are about to DESTROY a complete database!"
-msgstr "Masz zamiar ZNISZCZYĆ całą bazę danych!"
+msgid "Back"
+msgstr "Powrót"
 
-#: js/messages.php:32
-msgid "You are about to DESTROY a complete table!"
-msgstr "Masz zamiar ZNISZCZYĆ całą tabelę!"
+msgid "Baltic"
+msgstr "Bałtycki"
 
-#: js/messages.php:33
-msgid "You are about to TRUNCATE a complete table!"
-msgstr "Masz zamiar WYCZYŚCIĆ całą tabelę!"
+msgid "Bar"
+msgstr "Binarne"
 
-#: js/messages.php:35
-msgid "Deleting tracking data"
-msgstr "Usuwanie danych monitorowania"
+msgid "Bar type"
+msgstr "Rodzaj zapytania"
 
-#: js/messages.php:36
-msgid "Dropping Primary Key/Index"
-msgstr "Usuwanie klucza podstawowego/indeksu"
+msgid "Basic settings"
+msgstr "Ustawienia podstawowe"
 
-#: js/messages.php:37
-msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
-msgstr "Ta operacja może długo potrwać. Czy pomimo to kontynuować?"
+msgid "Begin"
+msgstr "Początek"
 
-#: js/messages.php:40
-msgid "You are about to DISABLE a BLOB Repository!"
-msgstr "Masz zamiar WYŁĄCZYĆ repozytorium BLOB!"
+msgid "Bigger textarea for LONGTEXT"
+msgstr "Większe pole edycji dla pola LONGTEXT"
 
-#: js/messages.php:41
-#, php-format
-msgid "Are you sure you want to disable all BLOB references for database %s?"
-msgstr ""
-"Czy na pewno wyłączyć wszystkie odwołania do repozytoriów BLOB z bazy danych "
-"%s?"
+msgid "Binary"
+msgstr "Binarne "
 
-#: js/messages.php:44
-msgid "Missing value in the form!"
-msgstr "W formularzu brakuje wartości!"
+msgid "Binary - do not edit"
+msgstr "Binarne - nie do edycji "
 
-#: js/messages.php:45
-msgid "This is not a number!"
-msgstr "To nie jest liczba!"
+msgid "Binary log"
+msgstr "Dziennik binarny"
 
-#: js/messages.php:46
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add Index"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
+msgid "Blowfish secret"
+msgstr "Sekret Blowfish"
 
-#: js/messages.php:47
-msgid "Edit Index"
-msgstr "Popraw Index"
+msgid "Bookmark %s created"
+msgstr "Zakładka %s utworzona"
 
-#: js/messages.php:48 tbl_indexes.php:293
-#, php-format
-msgid "Add %d column(s) to index"
-msgstr "Dodaj %d kolumn(ę) do indeksu"
+msgid "Bookmark table"
+msgstr "Tabela zakładek"
 
-#. l10n: Default description for the y-Axis of Charts
-#: js/messages.php:52
-msgid "Total count"
-msgstr "Całkowita liczba:"
+msgid "Bookmark this SQL query"
+msgstr "Pamiętaj zapytanie SQL"
 
-#: js/messages.php:55
-msgid "The host name is empty!"
-msgstr "Nazwa hosta jest pusta!"
+msgid "Bookmarked SQL query"
+msgstr "Zapamiętane zapytanie SQL"
 
-#: js/messages.php:56
-msgid "The user name is empty!"
-msgstr "Nazwa użytkownika jest pusta!"
+msgid "Both"
+msgstr "Oba"
 
-#: js/messages.php:57 server_privileges.php:1316 user_password.php:50
-msgid "The password is empty!"
-msgstr "Hasło jest puste!"
+msgid "Browse"
+msgstr "Przeglądaj"
 
-#: js/messages.php:58 server_privileges.php:1314 user_password.php:53
-msgid "The passwords aren't the same!"
-msgstr "Hasła nie są takie same!"
+msgid "Browse distinct values"
+msgstr "Przeglądaj różne wartości"
 
-#: js/messages.php:59 server_privileges.php:1773 server_privileges.php:1797
-#: server_privileges.php:2209 server_privileges.php:2410
-msgid "Add user"
-msgstr "Dodaj użytkownika"
+msgid "Browse foreign values"
+msgstr "Przeglądaj zewnętrzne wartości"
 
-#: js/messages.php:60
-msgid "Reloading Privileges"
-msgstr "Przeładowanie uprawnień"
+msgid "Browse mode"
+msgstr "Tryb przeglądania"
 
-#: js/messages.php:61
-msgid "Removing Selected Users"
-msgstr "Usuwanie zaznaczonych użytkowników"
+msgid "Browse your computer:"
+msgstr "Wyszukaj w komputerze"
 
-#: js/messages.php:62 js/messages.php:141 tbl_tracking.php:235
-#: tbl_tracking.php:400
-msgid "Close"
-msgstr "Zamknij"
+msgid "Browser transformation"
+msgstr "Sposób prezentacji danych"
 
-#: js/messages.php:65 js/messages.php:277 libraries/Index.class.php:468
-#: libraries/common.lib.php:648 libraries/common.lib.php:1194
-#: libraries/common.lib.php:3351 libraries/common.lib.php:3352
-#: libraries/config/messages.inc.php:482 libraries/display_tbl.lib.php:1382
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:196 setup/frames/index.inc.php:138
-msgid "Edit"
-msgstr "Edytuj"
+msgid "Buffer Pool"
+msgstr "Rezerwy buforowe"
 
-#: js/messages.php:66 server_status.php:801
-msgid "Live traffic chart"
-msgstr "wykresy ruchu na serwerze MySQL w czasie rzeczywistym"
+msgid "Buffer Pool Activity"
+msgstr "Aktywność rezerw buforowych"
 
-#: js/messages.php:67 server_status.php:804
-msgid "Live conn./process chart"
-msgstr "połączenia / procesy"
+msgid "Buffer Pool Usage"
+msgstr "Użycie rezerw buforowych"
 
-#: js/messages.php:68 server_status.php:822
-msgid "Live query chart"
-msgstr "Zapytania w czasie rzeczywistym"
+msgid "Buffer pool size"
+msgstr "Rozmiar rezerw buforowych"
 
-#: js/messages.php:70
-msgid "Static data"
-msgstr "Dane statyczne"
+msgid "Build Query"
+msgstr "Wykonaj zapytania"
 
-#. l10n: Total number of queries
-#: js/messages.php:72 libraries/build_html_for_db.lib.php:46
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:158 server_databases.php:222
-#: server_status.php:1121 server_status.php:1182 tbl_printview.php:310
-#: tbl_structure.php:804
-msgid "Total"
-msgstr "Ogółem"
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bułgarski"
 
-#. l10n: Other, small valued, queries
-#: js/messages.php:74 server_status.php:601 server_status.php:1020
-msgid "Other"
-msgstr "Inne"
+msgid "Busy pages"
+msgstr "Strony używane"
 
-#. l10n: Thousands separator
-#: js/messages.php:76 libraries/common.lib.php:1449
-msgid ","
-msgstr ","
+msgid "Bzip2"
+msgstr "Bzip2"
 
-#. l10n: Decimal separator
-#: js/messages.php:78 libraries/common.lib.php:1451
-msgid "."
-msgstr "."
+msgid "CHAR columns editing"
+msgstr "Edycja kolumny typu CHAR"
 
-#: js/messages.php:80
-msgid "KiB sent since last refresh"
-msgstr "Przesłane KiB od chwili ostatniego odświeżenia"
+msgid "CHAR textarea columns"
+msgstr "Kolumny w polu textarea CHAR/VARCHAR"
 
-#: js/messages.php:81
-msgid "KiB received since last refresh"
-msgstr "Otrzymane KiB od chwili ostatniego odświeżenia"
+msgid "CHAR textarea rows"
+msgstr "Wiersze w polu textarea CHAR/VARCHAR"
 
-#: js/messages.php:82
-msgid "Server traffic (in KiB)"
-msgstr "Ruch na serwerze (w KiB)"
+msgid "CREATE DATABASE before copying"
+msgstr "CREATE DATABASE przed przekopiowaniem"
 
-#: js/messages.php:83
-msgid "Connections since last refresh"
-msgstr "Połączenia od chwili ostatniego odświeżenia"
+msgid "CSV"
+msgstr "CSV"
 
-#: js/messages.php:84 js/messages.php:122 server_status.php:1230
-msgid "Processes"
-msgstr "Procesy"
+msgid "CSV for MS Excel"
+msgstr "CSV dla MS Excel"
 
-#: js/messages.php:85
-msgid "Connections / Processes"
-msgstr "Połączenia / Procesy"
+msgid "CSV using LOAD DATA"
+msgstr "CSV przy użyciu LOAD DATA"
 
-#. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
-#: js/messages.php:87
-msgid "Questions since last refresh"
-msgstr "Pytania od ostatniego odświeżania"
+msgid "Can't copy table to same one!"
+msgstr "Nie można przekopiować tabeli do niej samej!"
 
-#. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
-#: js/messages.php:89
-msgid "Questions (executed statements by the server)"
-msgstr "Pytania (zdania wykonane za pomocą serwera)"
+msgid "Can't move table to same one!"
+msgstr "Nie można przenieść tabeli do niej samej!"
 
-#: js/messages.php:91 server_status.php:783
-msgid "Query statistics"
-msgstr "Statystyki zapytań"
+msgid "Can't rename index to PRIMARY!"
+msgstr "Nie można zmienić nazwy indeksu na PRIMARY!"
 
-#: js/messages.php:94
-msgid "Local monitor configuration incompatible"
-msgstr "Niedostosowana konfiguracja monitora lokalnego"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: js/messages.php:95
-msgid ""
-"The chart arrangement configuration in your browsers local storage is not "
-"compatible anymore to the newer version of the monitor dialog. It is very "
-"likely that your current configuration will not work anymore. Please reset "
-"your configuration to default in the <i>Settings</i> menu."
-msgstr ""
-"Układ interfejsu przeglądarki jest niedostosowany do nowszej wersji okna "
-"dialogowego monitora. Prawdopodobnie, bieżąca konfiguracja nie będzie już "
-"działać. Proszę ją zresetować, a następnie wybrać konfigurację domyślną z "
-"menu <i>Ustawienia</i>."
-
-#: js/messages.php:97
-msgid "Query cache efficiency"
-msgstr "Wydajność pamięci podręcznej zapytań"
-
-#: js/messages.php:98
-msgid "Query cache usage"
-msgstr "Użycie pamięci podręcznej zapytań"
-
-#: js/messages.php:99
-msgid "Query cache used"
-msgstr "Użyta pamięć podręczna zapytań"
+msgid "Cannot connect: invalid settings."
+msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawienia."
 
-#: js/messages.php:101
-msgid "System CPU Usage"
-msgstr "Systemowe zużycie CPU"
+msgid "Cannot load or save configuration"
+msgstr "Nie udało się załadować lub zapisać konfiguracji"
 
-#: js/messages.php:102
-msgid "System memory"
-msgstr "Pamięć systemowa"
+msgid "Cannot log in to the MySQL server"
+msgstr "Nie udało się zalogować na serwer MySQL"
 
-#: js/messages.php:103
-msgid "System swap"
-msgstr "Systemowa przestrzeń wymiany"
+msgid "Cannot save settings, submitted form contains errors"
+msgstr "Nie można zapisać ustawień, złożony formularz zawiera błędy"
 
-#. l10n: shortcuts for Megabyte
-#: js/messages.php:104 js/messages.php:127 libraries/common.lib.php:1399
-#: server_status.php:1675
-msgid "MiB"
-msgstr "MiB"
+msgid "Cardinality"
+msgstr "Moc"
 
-#. l10n: shortcuts for Kilobyte
-#: js/messages.php:105 js/messages.php:126 libraries/common.lib.php:1397
-#: server_status.php:1675
-msgid "KiB"
-msgstr "KiB"
+msgid "Central European"
+msgstr "Środkowoeuropejski"
 
-#: js/messages.php:107
-msgid "Average load"
-msgstr "Przeciętne obciążenie systemu"
+msgid "Change"
+msgstr "Zmień"
 
-#: js/messages.php:108
-msgid "Total memory"
-msgstr "Pamięć ogółem"
+msgid "Change Login Information / Copy User"
+msgstr "Zmień dane użytkownika / Kopiuj użytkownika"
 
-#: js/messages.php:109
-msgid "Cached memory"
-msgstr "Pamięć podręczna"
+msgid "Change Password"
+msgstr "Zmień hasło"
 
-#: js/messages.php:110
-msgid "Buffered memory"
-msgstr "Pamięć buforowa"
+msgid ""
+"Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
+msgstr "Możesz zmienić wszystkie ustawienia klikając odnośnik \"Opcje\""
 
-#: js/messages.php:111
-msgid "Free memory"
-msgstr "Pamięć dostępna"
+msgid "Change or reconfigure master server"
+msgstr "Zmień lub skonfiguruj ponownie serwer główny"
 
-#: js/messages.php:112
-msgid "Used memory"
-msgstr "Pamięć użyta"
+msgid "Change password"
+msgstr "Zmień hasło"
 
-#: js/messages.php:114
-msgid "Total Swap"
-msgstr "Przestrzeń wymiany ogółem"
+msgid "Changes tracking"
+msgstr "Śledzenie zmian"
 
-#: js/messages.php:115
-msgid "Cached Swap"
-msgstr "Podręczna przestrzeń wymiany"
+msgid "Changing Charset"
+msgstr "Zmiana kodowania"
 
-#: js/messages.php:116
-msgid "Used Swap"
-msgstr "Użyta przestrzeń wymiany"
+msgid "Character Sets and Collations"
+msgstr "Kodowania znaków i metody porównywania"
 
-#: js/messages.php:117
-msgid "Free Swap"
-msgstr "Dostępna przestrzeń wymiany"
+msgid "Character set of the file"
+msgstr "Kodowanie znaków pliku"
 
-#: js/messages.php:119
-msgid "Bytes sent"
-msgstr "Bajty wysłane"
+msgid "Character set of the file:"
+msgstr "Kodowanie znaków pliku:"
 
-#: js/messages.php:120
-msgid "Bytes received"
-msgstr "Bajty otrzymane"
+msgid "Charset"
+msgstr "Kodowanie znaków"
 
-#: js/messages.php:121 server_status.php:1140
-msgid "Connections"
-msgstr "Połączenia"
+msgid "Charsets"
+msgstr "Kodowania znaków"
 
-#. l10n: shortcuts for Byte
-#: js/messages.php:125 libraries/common.lib.php:1395
-msgid "B"
-msgstr "bajtów"
+msgid "Chart generated successfully."
+msgstr "Wykres generowany pomyślnie."
 
-#. l10n: shortcuts for Gigabyte
-#: js/messages.php:128 libraries/common.lib.php:1401
-msgid "GiB"
-msgstr "GB"
+msgid "Check"
+msgstr "Sprawdź"
 
-#. l10n: shortcuts for Terabyte
-#: js/messages.php:129 libraries/common.lib.php:1403
-msgid "TiB"
-msgstr "TB"
+msgid "Check All"
+msgstr "Zaznacz wszystkie"
 
-#. l10n: shortcuts for Petabyte
-#: js/messages.php:130 libraries/common.lib.php:1405
-msgid "PiB"
-msgstr "PB"
+msgid "Check Privileges"
+msgstr "Sprawdź uprawnienia"
 
-#. l10n: shortcuts for Exabyte
-#: js/messages.php:131 libraries/common.lib.php:1407
-msgid "EiB"
-msgstr "EB"
+msgid "Check config file permissions"
+msgstr "Sprawdź uprawnienia pliku konfiguracyjnego"
 
-#: js/messages.php:132
-#, php-format
-msgid "%d table(s)"
-msgstr "%d tabel(e/a)"
+msgid "Check for latest version"
+msgstr "Sprawdź, czy jest nowsza wersja"
 
-#. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
-#: js/messages.php:135
-msgid "Questions"
-msgstr "Pytania"
+msgid "Check privileges for database "%s"."
+msgstr "Sprawdź uprawnienia bazy danych "%s"."
 
-#: js/messages.php:136 server_status.php:1095
-msgid "Traffic"
-msgstr "Ruch"
+msgid "Check referential integrity:"
+msgstr "Sprawdź spójność powiązań:"
 
-#: js/messages.php:137 libraries/server_links.inc.php:73
-#: server_status.php:1550
-msgid "Settings"
-msgstr "Ustawienia"
+msgid "Check table"
+msgstr "Sprawdź tabelę"
 
-#: js/messages.php:138
-msgid "Remove chart"
-msgstr "Usuń wykres"
+msgid "Check tables having overhead"
+msgstr "Zaznacz nieoptymalne"
 
-#: js/messages.php:139
-msgid "Edit title and labels"
-msgstr "Edytuj tytuł i etykiety"
+msgid "Checkpoint frequency"
+msgstr "Częstotliwość punktów kontrolnych"
 
-#: js/messages.php:140
-msgid "Add chart to grid"
-msgstr "Przeciągnij wykres do siatki"
+msgid "Choose column to display"
+msgstr "Wybierz kolumny do wyświetlenia"
 
-#: js/messages.php:142
-msgid "Please add at least one variable to the series"
-msgstr "Proszę dodać do serii przynajmniej jedną zmienną"
+msgid "Choose how you want tabs to work"
+msgstr "Wybierz sposób działania zakładek"
 
-#: js/messages.php:143 libraries/display_export.lib.php:308
-#: libraries/display_tbl.lib.php:565 libraries/export/sql.php:1093
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:530 pmd_general.php:504
-#: server_privileges.php:2050 server_status.php:1263 server_status.php:1692
-#: tbl_zoom_select.php:151 tbl_zoom_select.php:278
-msgid "None"
-msgstr "Żadna"
+msgid "Clear"
+msgstr "Wyczyść"
 
-#: js/messages.php:144
-msgid "Resume monitor"
-msgstr "Wznów monitor"
+msgid "Click to select"
+msgstr "Kliknij, aby zaznaczyć"
 
-#: js/messages.php:145
-msgid "Pause monitor"
-msgstr "Wstrzymaj monitor"
+msgid "Click to unselect"
+msgstr "Kliknij, aby usunąć zaznaczenie"
 
-#: js/messages.php:147
-msgid "general_log and slow_query_log are enabled."
-msgstr "general_log i slow_query_log są włączone."
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
 
-#: js/messages.php:148
-msgid "general_log is enabled."
-msgstr "general_log jest włączony."
+msgid "Closed"
+msgstr "Zamknięty"
 
-#: js/messages.php:149
-msgid "slow_query_log is enabled."
-msgstr "slow_query_log jest włączony."
+msgid "Collation"
+msgstr "Metoda porównywania znaków"
 
-#: js/messages.php:150
-msgid "slow_query_log and general_log are disabled."
-msgstr "slow_query_log and general_log są wyłączone."
+msgid "Column"
+msgstr "Kolumna"
 
-#: js/messages.php:151
-msgid "log_output is not set to TABLE."
-msgstr "log_output nie jest ustawiony dla polecenia TABLE."
+msgid "Column %s has been dropped"
+msgstr "Kolumna %s została upuszczona"
 
-#: js/messages.php:152
-msgid "log_output is set to TABLE."
-msgstr "log_output jest ustawiony dla polecenia TABLE."
+msgid "Column count has to be larger than zero."
+msgstr "Liczba kolumn musi być większa niż zero."
 
-#: js/messages.php:153
-#, php-format
-msgid ""
-"slow_query_log is enabled, but the server logs only queries that take longer "
-"than %d seconds. It is advisable to set this long_query_time 0-2 seconds, "
-"depending on your system."
-msgstr ""
-"slow_query_log jest włączony, ale serwer rejestruje tylko te zapytania, "
-"które trwają dłużej niż %d sekund. Wskazane jest, aby ustawić "
-"long_query_time na 0-2 sekund, w zależności od systemu."
+msgid "Column information table"
+msgstr "Tabela informacji o kolumnach"
 
-#: js/messages.php:154
-#, php-format
-msgid "long_query_time is set to %d second(s)."
-msgstr "long_query_time jest ustawiony na %d sekund."
+msgid "Column names"
+msgstr "Nazwy kolumn"
 
-#: js/messages.php:155
-msgid ""
-"Following settings will be applied globally and reset to default on server "
-"restart:"
-msgstr ""
-"Następujace ustawienia będą zastosowane globalnie i zresetowane do ustawień "
-"domyślnych po restarcie serwera:"
+msgid "Column names in first row"
+msgstr "W pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn"
 
-#. l10n: %s is FILE or TABLE
-#: js/messages.php:157
-#, php-format
-msgid "Set log_output to %s"
-msgstr "Ustaw log_output do %s"
+msgid "Column names: "
+msgstr "Nazwy kolumn:"
 
-#. l10n: Enable in this context means setting a status variable to ON
-#: js/messages.php:159
-#, php-format
-msgid "Enable %s"
-msgstr "Włącz %s"
+msgid "Column-specific privileges"
+msgstr "Uprawnienia specyficzne dla kolumn"
 
-#. l10n: Disable in this context means setting a status variable to OFF
-#: js/messages.php:161
-#, php-format
-msgid "Disable %s"
-msgstr "Wyłacz %s"
+msgid "Columns"
+msgstr "Kolumny"
 
-#. l10n: %d seconds
-#: js/messages.php:163
-#, php-format
-msgid "Set long_query_time to %ds"
-msgstr "Ustaw long_query_time do %ds"
+msgid "Columns enclosed by"
+msgstr "Kolumny otoczone"
 
-#: js/messages.php:164
-msgid ""
-"You can't change these variables. Please log in as root or contact your "
-"database administrator."
-msgstr ""
-"Nie można zmienić tych zmiennych. Proszę zalogować się jako root lub "
-"skontaktować z administratorem bazy danych."
+msgid "Columns enclosed with:"
+msgstr "Kolumny dołączyć:"
 
-#: js/messages.php:165
-msgid "Change settings"
-msgstr "Zmiana ustawień"
+msgid "Columns escaped by"
+msgstr "Nazwy kolumn"
 
-#: js/messages.php:166
-msgid "Current settings"
-msgstr "Ustawienia bieżące"
+msgid "Columns escaped with:"
+msgstr "Kolumna uciekła z:"
 
-#: js/messages.php:168 server_status.php:1640
-msgid "Chart Title"
-msgstr "Tytuł wykresu"
+msgid "Columns separated with:"
+msgstr "Kolumny oddzielone:"
 
-#. l10n: As in differential values
-#: js/messages.php:170
-msgid "Differential"
-msgstr "Różnica"
+msgid "Columns terminated by"
+msgstr "Kolumny zakończone przez"
 
-#: js/messages.php:171
-#, php-format
-msgid "Divided by %s:"
-msgstr "Dzielone przez %s:"
+msgid "Command"
+msgstr "Polecenie"
 
-#: js/messages.php:173
-msgid "From slow log"
-msgstr "Z dziennika <i>slow</i>"
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentarz"
 
-#: js/messages.php:174
-msgid "From general log"
-msgstr "Z dziennika ogólnego"
+msgid "Comment out these two lines if you do not need them."
+msgstr "Ujmij w komentarz te dwa wiersze jeśli ich nie potrzebujesz."
 
-#: js/messages.php:175
-msgid "Analysing & loading logs. This may take a while."
-msgstr "Analizowanie i wczytywanie dzienników. Może to trochę potrwać ..."
+msgid "Comments"
+msgstr "Komentarze"
 
-#: js/messages.php:176
-#, fuzzy
-#| msgid "Read requests"
-msgid "Cancel request"
-msgstr "Żądań odczytu"
+msgid "Compress connection"
+msgstr "Kompresja połączenia"
 
-#: js/messages.php:177
-msgid ""
-"This column shows the amount of identical queries that are grouped together. "
-"However only the SQL query itself has been used as a grouping criteria, so "
-"the other attributes of queries, such as start time, may differ."
-msgstr ""
-"Ta kolumna pokazuje ilość identycznych zapytań pogrupowanych razem. Jednak, "
-"jako kryterium grupowania, zostało użyte tylko samo zapytanie SQL, a więc "
-"inne atrybuty zapytań, takie jak np. czas uruchomienia zapytania, mogą się "
-"różnić."
+msgid "Compress connection to MySQL server"
+msgstr "Czy połączenie do serwera MySQL ma być kompresowane"
 
-#: js/messages.php:178
 msgid ""
-"Since grouping of INSERTs queries has been selected, INSERT queries into the "
-"same table are also being grouped together, disregarding of the inserted "
-"data."
-msgstr ""
-"Ponieważ wybrane zostało grupowanie zapytań INSERT, zapytania INSERT do tej "
-"samej tabeli są także pogrupowane razem, niezależnie od wprowadzonych danych."
-
-#: js/messages.php:179
-msgid "Log data loaded. Queries executed in this time span:"
-msgstr "Wczytano dane dziennika. Zapytania wykonane w tym okresie czasu:"
-
-#: js/messages.php:181
-msgid "Jump to Log table"
-msgstr "Przejdź do tabeli dziennika"
-
-#: js/messages.php:182
-msgid "Log analysed, but no data found in this time span."
+"Compress gzip/bzip2 exports on the fly without the need for much memory; if "
+"you encounter problems with created gzip/bzip2 files disable this feature"
 msgstr ""
-"Przeanalizowano dziennik, lecz nie znaleziono zadnych danych w tym okresie "
-"czasu."
-
-#: js/messages.php:184
-#, fuzzy
-#| msgid "Analyze"
-msgid "Analyzing..."
-msgstr "Analizuj"
-
-#: js/messages.php:185
-#, fuzzy
-#| msgid "Explain SQL"
-msgid "Explain output"
-msgstr "Wyjaśnij SQL"
-
-#: js/messages.php:187 js/messages.php:487 libraries/rte/rte_list.lib.php:62
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326 server_status.php:1236 sql.php:893
-msgid "Time"
-msgstr "Czas"
-
-#: js/messages.php:188
-#, fuzzy
-#| msgid "Total:"
-msgid "Total time:"
-msgstr "Ogółem:"
-
-#: js/messages.php:189
-#, fuzzy
-#| msgid "Profiling"
-msgid "Profiling results"
-msgstr "Profilowanie"
-
-#: js/messages.php:190
-#, fuzzy
-#| msgid "Table"
-msgctxt "Display format"
-msgid "Table"
-msgstr "Tabela"
+"Kompresuje eksporty gzip/bzip2 w locie, bez dużego zapotrzebowania na "
+"pamięć; w przypadku wystąpienia problemów z tworzonymi plikami gzip/bzip2, "
+"należy wyłączyć tę funkcję"
 
-#: js/messages.php:191
-#, fuzzy
-#| msgid "Charts"
-msgid "Chart"
-msgstr "Wykresy"
+msgid "Compress on the fly"
+msgstr "Kompresuj w locie"
 
-#. l10n: A collection of available filters
-#: js/messages.php:194
-msgid "Log table filter options"
-msgstr "Opcje filtra tabeli dziennika"
+msgid "Compression"
+msgstr "Typ kompresji"
 
-#. l10n: Filter as in "Start Filtering"
-#: js/messages.php:196
-msgid "Filter"
-msgstr "Filtr"
+msgid "Compression:"
+msgstr "Kompresja:"
 
-#: js/messages.php:197
-#, fuzzy
-msgid "Filter queries by word/regexp:"
-msgstr "Zapytania filtrowane przez wyraz/regexp:"
+msgid "Config authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie w pliku configuracyjnym"
 
-#: js/messages.php:198
-msgid "Group queries, ignoring variable data in WHERE clauses"
-msgstr "Grupa zapytań, ignorująca dane zmiennej w przypadkach WHERE"
+msgid "Configuration contains incorrect data for some fields."
+msgstr "Konfiguracja ma błędy w niektórych polach."
 
-#: js/messages.php:199
-msgid "Sum of grouped rows:"
-msgstr "Suma pogrupowanych wierszy:"
+msgid "Configuration file"
+msgstr "Plik konfiguracyjny"
 
-#: js/messages.php:200
-msgid "Total:"
-msgstr "Ogółem:"
+msgid "Configuration has been saved"
+msgstr "Konfiguracja została zapamiętana"
 
-#: js/messages.php:202
-msgid "Loading logs"
-msgstr "Wczytywanie dzienników"
+msgid "Configuration storage"
+msgstr "Konfiguracja magazynu"
 
-#: js/messages.php:203
-msgid "Monitor refresh failed"
-msgstr "Nie udało się odświeżyć monitora"
+msgid "Configuration: %s"
+msgstr "Konfiguracja: %s"
 
-#: js/messages.php:204
 msgid ""
-"While requesting new chart data the server returned an invalid response. "
-"This is most likely because your session expired. Reloading the page and "
-"reentering your credentials should help."
+"Configure phpMyAdmin configuration storage to gain access to additional "
+"features, see [a at Documentation.html#linked-tables]phpMyAdmin configuration "
+"storage[/a] in documentation"
 msgstr ""
-"Podczas pobierania danych nowego wykresu serwer zwrócił błędną odpowiedź. "
-"Zapewne ponieważ twoja sesja wygasła. Odświeżenie strony i uzupełnienie "
-"poświadczeń powinno pomóc."
+"Konfiguracja pamięcimagazywnowania konfiguracji phpMyAdmin, aby uzyskać "
+"dostęp do dodatkowych opcji, patrz [a at Documentation.html # związane Stoły] "
+"przechowywanie konfiguracji phpMyAdmin [/ a] w dokumentacji"
 
-#: js/messages.php:205
-msgid "Reload page"
-msgstr "Ponownie wczytaj stronę"
-
-#: js/messages.php:207
-msgid "Affected rows:"
-msgstr "Zmodyfikowanych wierszy:"
+msgid "Confirm DROP queries"
+msgstr "Potwierdzanie zapytań DROP"
 
-#: js/messages.php:209
-#, fuzzy
-#| msgid "Failed parsing config file. It doesn't seem to be valid JSON code"
-msgid "Failed parsing config file. It doesn't seem to be valid JSON code."
-msgstr ""
-"Nie udało się przetworzyć pliku konfiguracyjnego. Prawdopodobnie nie zawiera "
-"prawidłowego kodu JSON"
+msgid "Connect without password"
+msgstr "Łącz się bez hasła"
 
-#: js/messages.php:210
-msgid ""
-"Failed building chart grid with imported config. Resetting to default "
-"config..."
+msgid "Connection for controluser as defined in your configuration failed."
 msgstr ""
-"Nie udało się zbudować siatki wykresu z importowanej konfiguracji. "
-"Przywracanie domyślnej konfiguracji..."
+"Połączenie dla użytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku "
+"konfiguracyjnym nie powiodło się."
 
-#: js/messages.php:211 libraries/config/messages.inc.php:172
-#: libraries/db_links.inc.php:82 libraries/display_import.lib.php:126
-#: libraries/server_links.inc.php:69 libraries/tbl_links.inc.php:89
-#: prefs_manage.php:229 server_status.php:1595 setup/frames/menu.inc.php:20
-msgid "Import"
-msgstr "Import"
+msgid "Connection type"
+msgstr "Typ połączenia"
 
-#: js/messages.php:213
-msgid "Analyse Query"
-msgstr "Analizuj Zapytanie"
+msgid "Connections"
+msgstr "Połączenia"
 
-#: js/messages.php:217
-msgid "Advisor system"
-msgstr "Doradca systemu"
+msgid "Constraints for dumped tables"
+msgstr "Ograniczenia dla zrzutów tabel"
 
-#: js/messages.php:218
-msgid "Possible performance issues"
-msgstr "Możliwe problemy z wydajnością"
+msgid "Constraints for table"
+msgstr "Ograniczenia dla tabeli"
 
-#: js/messages.php:219
-msgid "Issue"
-msgstr "Zagadnienie"
+msgid "Content of table @TABLE@"
+msgstr "Zawartość tabeli @TABLE@"
 
-#: js/messages.php:220
-msgid "Recommendation"
-msgstr "Rekomendacja"
+msgid "Continue insertion with %s rows"
+msgstr "Kontynuuj wstawianie %s wierszy"
 
-#: js/messages.php:221
-msgid "Rule details"
-msgstr "Szczegóły warunku…"
+msgid "Continued table caption"
+msgstr "Kontynuacja nagłówka tabeli"
 
-#: js/messages.php:222
-#, fuzzy
-#| msgid "Authentication type"
-msgid "Justification"
-msgstr "Typ uwierzytelniania"
+msgid "Continuous image"
+msgstr "Ciągłym obrazem"
 
-#: js/messages.php:223
-msgid "Used variable / formula"
-msgstr "Użyta zmienna / formuła"
+msgid "Contribute"
+msgstr "Współpraca"
 
-#: js/messages.php:224
-msgid "Test"
-msgstr "Test"
+msgid "Control slave:"
+msgstr "Kontrola serwera podrzędnego:"
 
-#: js/messages.php:229 pmd_general.php:382 pmd_general.php:419
-#: pmd_general.php:539 pmd_general.php:587 pmd_general.php:663
-#: pmd_general.php:717 pmd_general.php:780
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+msgid "Control user"
+msgstr "Użytkownik monitorujący"
 
-#: js/messages.php:232
-msgid "Loading"
-msgstr "Wczytywanie"
+msgid "Control user password"
+msgstr "Hasło użytkownika monitorującego"
 
-#: js/messages.php:233
-msgid "Processing Request"
-msgstr "Przetwarzanie wywołania"
+msgid "Convert to Kana"
+msgstr "Konwersja do Kana"
 
-#: js/messages.php:234 libraries/rte/rte_export.lib.php:39
-msgid "Error in Processing Request"
-msgstr "Błąd przetwarzania wywołania"
+msgid ""
+"Converts an (IPv4) Internet network address into a string in Internet "
+"standard dotted format."
+msgstr "Konwertuj adresy IP (IPv4) na format z kropkami."
 
-#: js/messages.php:235
-msgid "Dropping Column"
-msgstr "Usuwanie Kolumny"
+msgid "Cookie authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie ciasteczkami"
 
-#: js/messages.php:236
-msgid "Adding Primary Key"
-msgstr "Dodawanie klucza głównego"
+msgid "Cookies must be enabled past this point."
+msgstr "Odtąd musi być włączona obsługa ciasteczek."
 
-#: js/messages.php:237 libraries/relation.lib.php:80 pmd_general.php:380
-#: pmd_general.php:537 pmd_general.php:585 pmd_general.php:661
-#: pmd_general.php:715 pmd_general.php:778
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
 
-#: js/messages.php:238
-msgid "Click to dismiss this notification"
-msgstr "Kliknij aby zamknąć to powiadomienie"
+msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
+msgstr "Kopiuj i wklej połączone wartości do pola \"Długości/Wartości\""
 
-#: js/messages.php:241
-msgid "Renaming Databases"
-msgstr "Zmiana nazwy bazy danych"
+msgid "Copy database to"
+msgstr "Kopiuj bazę danych do"
 
-#: js/messages.php:242
-msgid "Reload Database"
-msgstr "Przeładowanie bazy danych"
+msgid "Copy table to (database<b>.</b>table):"
+msgstr "Kopiuj tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):"
 
-#: js/messages.php:243
 msgid "Copying Database"
 msgstr "Kopiowanie bazy danych"
 
-#: js/messages.php:244
-msgid "Changing Charset"
-msgstr "Zmieniam kodowanie znaków"
-
-#: js/messages.php:245
-msgid "Table must have at least one column"
-msgstr "Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę"
+msgid "Could not connect to MySQL server"
+msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
 
-#: js/messages.php:250
-msgid "Insert Table"
-msgstr "Wstaw tabelę"
+msgid "Could not connect to the source"
+msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem źródłowym"
 
-#: js/messages.php:251
-msgid "Hide indexes"
-msgstr "Ukryj indeksy"
+msgid "Could not connect to the target"
+msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem docelowym"
 
-#: js/messages.php:252
-msgid "Show indexes"
-msgstr "Pokaż indeksy"
+msgid "Could not import configuration"
+msgstr "Nie można zaimportować konfiguracji"
 
-#: js/messages.php:255
-msgid "Searching"
-msgstr "Wyszukiwanie"
+msgid "Could not load default configuration from: %1$s"
+msgstr "Nie można załadować domyślnej konfiguracji z: %1$s"
 
-#: js/messages.php:256
-msgid "Hide search results"
-msgstr "Ukryj wyniki wyszukiwania"
+msgid "Could not load export plugins, please check your installation!"
+msgstr "Nie udało się załadować modułów eksportu, proszę sprawdzić instalację!"
 
-#: js/messages.php:257
-msgid "Show search results"
-msgstr "Pokaż wyniki wyszukiwania"
+msgid "Could not load import plugins, please check your installation!"
+msgstr "Nie udało się załadować modułów importu, proszę sprawdzić instalację!"
 
-#: js/messages.php:258
-#, fuzzy
-#| msgid "Browse"
-msgid "Browsing"
-msgstr "Przeglądaj"
+msgid "Could not open file: %s"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku: %s"
 
-#: js/messages.php:259
-msgid "Deleting"
-msgstr "Usuwanie"
+msgid "Could not save configuration"
+msgstr "Nie można zapisać konfiguracji"
 
-#: js/messages.php:262
-msgid "The definition of a stored function must contain a RETURN statement!"
-msgstr "Definicji funkcji składowanej musi zawierać instrukcję RETURN!"
+msgid "Count tables"
+msgstr "Zliczaj tabele"
 
-#: js/messages.php:269
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Add %d value(s)"
-msgstr "Dodaj %d wartości"
+msgid "Count tables when showing database list"
+msgstr "Zliczaj tabele podczas pokazywania listy bazy danych"
 
-#: js/messages.php:272
-msgid ""
-"Note: If the file contains multiple tables, they will be combined into one"
-msgstr "Jeżeli plik zawiera kilka tabel, zostaną one połączone w jedną"
+msgid "Create"
+msgstr "Utwórz"
 
-#: js/messages.php:275
-msgid "Hide query box"
-msgstr "Ukryj okno zapytań"
+msgid "Create PHP Code"
+msgstr "Utwórz kod PHP"
 
-#: js/messages.php:276
-msgid "Show query box"
-msgstr "Pokaż okno zapytań"
+msgid "Create Table"
+msgstr "Utwórz tabelę"
 
-#: js/messages.php:278 tbl_row_action.php:28
-msgid "No rows selected"
-msgstr "Żaden wiersz nie został zaznaczony"
+msgid "Create User"
+msgstr "Utwórz użytkownika"
 
-#: js/messages.php:279 libraries/common.lib.php:2743
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2499 querywindow.php:87 tbl_structure.php:149
-#: tbl_structure.php:572
-msgid "Change"
-msgstr "Zmień"
+msgid "Create a new index"
+msgstr "Utwórz nowy indeksu"
 
-#: js/messages.php:280
-msgid "Query execution time"
-msgstr "Czas wykonania zapytania"
+msgid "Create a new user with the same privileges and ..."
+msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i …"
 
-#: js/messages.php:283 libraries/config/FormDisplay.tpl.php:355
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:352
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:714 setup/frames/config.inc.php:39
-#: setup/frames/index.inc.php:228 tbl_change.php:1025
-#: tbl_gis_visualization.php:193 tbl_indexes.php:280 tbl_relation.php:559
-msgid "Save"
-msgstr "Zachowaj"
+msgid "Create a page"
+msgstr "Utwórz nową stronę"
 
-#: js/messages.php:286
-msgid "Hide search criteria"
-msgstr "Ukryj okno zapytania SQL"
+msgid "Create a page and export to it"
+msgstr "Utwórz stronę i eksport do niej"
 
-#: js/messages.php:287
-msgid "Show search criteria"
-msgstr "Wyświetl kryteria wyszukiwania"
+msgid "Create a pma user and give access to these tables."
+msgstr "Utwórz użytkownika pma i nadaj mu prawa do tych tabel."
 
-#: js/messages.php:290 libraries/tbl_select.lib.php:110
-#, fuzzy
-#| msgid "Search"
-msgid "Zoom Search"
-msgstr "Szukaj"
+msgid "Create an index on  %s columns"
+msgstr "Utwórz indeks na kolumnach %s"
 
-#: js/messages.php:292
-#, fuzzy
-msgid "Each point represents a data row."
-msgstr "Każdy punkt reprezentuje wiersz danych."
+msgid "Create database with same name and grant all privileges"
+msgstr "Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia"
 
-#: js/messages.php:294
-msgid "Hovering over a point will show its label."
-msgstr "Najechanie na punkt pokaże jego etykietę."
+msgid "Create new database"
+msgstr "Utwórz nową bazę danych"
 
-#: js/messages.php:296
-msgid "Use mousewheel to zoom in or out of the plot."
-msgstr "Użyj pokrętła myszy aby powiększy lub pomniejszyć wykres."
+msgctxt "Create none database for user"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#: js/messages.php:298
-msgid "Click and drag the mouse to navigate the plot."
-msgstr "Kliknij i przeciągnij myszą, aby poruszać się po wykresie."
+msgid "Create relation"
+msgstr "Utwórz relację"
 
-#: js/messages.php:300
-msgid "Click reset zoom link to come back to original state."
-msgstr ""
-"Kliknij w link zresetowania powiększenia by wrócić do pierwotnego stanu."
+msgid "Create table"
+msgstr "Utwórz tabelę"
 
-#: js/messages.php:302
-msgid "Click a data point to view and possibly edit the data row."
-msgstr "Kliknij na punkt danych oraz możliwość edytowania wiersza danych."
+msgid "Create table on database %s"
+msgstr "Utwórz nową tabelę w bazie danych %s"
 
-#: js/messages.php:304
-msgid "The plot can be resized by dragging it along the bottom right corner."
-msgstr ""
-"Widok może być poszerzany przez przeciąganie wzdłuż dolnego prawego "
-"narożnika."
+msgid ""
+"Create the needed tables with the <code>script/create_tables.sql</code>."
+msgstr "Utwórz wymagane tabele używając <code>script/create_tables.sql</code>."
 
-#: js/messages.php:306
-msgid "Strings are converted into integer for plotting"
-msgstr "Ciągi znaków zamienione na liczby całkowite do wyświetlenia"
+msgid "Create version"
+msgstr "Utwórz wersję"
 
-#: js/messages.php:308
-msgid "Select two columns"
-msgstr "Wybierz dwie kolumny"
+msgid "Create version %s of %s.%s"
+msgstr "Utwórz wersję %s dla %s.%s"
 
-#: js/messages.php:309
-msgid "Select two different columns"
-msgstr "Wybierz dwie różne kolumny"
+msgid "Create view"
+msgstr "Utwórz widok"
 
-#: js/messages.php:310
-#, fuzzy
-#| msgid "Query results operations"
-msgid "Query results"
-msgstr "Wyniki zapytania"
+msgid "Created"
+msgstr "Utworzone"
 
-#: js/messages.php:311
-msgid "Data point content"
-msgstr "Zawartość punktu danych"
+msgid "Creation"
+msgstr "Utworzenie"
 
-#: js/messages.php:314 tbl_change.php:312 tbl_indexes.php:228
-#: tbl_indexes.php:255
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignoruj"
+msgid "Creation of PDFs"
+msgstr "Tworzenie PDF-ów"
 
-#: js/messages.php:315 libraries/display_tbl.lib.php:1383
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopiuj"
+msgid "Creation/Update/Check dates"
+msgstr "Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia"
 
-#: js/messages.php:330
-msgid "Add columns"
-msgstr "Dodaj kolumny"
+msgid "Criteria"
+msgstr "Kryteria"
 
-#: js/messages.php:333
-msgid "Select referenced key"
-msgstr "Wybierz klucz odwołujący"
+msgid "Croatian"
+msgstr "Chorwacki"
 
-#: js/messages.php:334
-msgid "Select Foreign Key"
-msgstr "Wybierz klucz zewnętrzny"
+msgid "Current Server"
+msgstr "Bieżący serwer "
 
-#: js/messages.php:335
-msgid "Please select the primary key or a unique key"
-msgstr "Należy wybrać klucz główny lub klucz jednoznaczny"
+msgid "Current connection"
+msgstr "Bieżące połączenie"
 
-#: js/messages.php:336 pmd_general.php:77 tbl_relation.php:541
-msgid "Choose column to display"
-msgstr "Wybierz kolumny do wyświetlenia"
+msgid "Current server"
+msgstr "Bieżący serwer"
 
-#: js/messages.php:337
-msgid ""
-"You haven't saved the changes in the layout. They will be lost if you don't "
-"save them. Do you want to continue?"
-msgstr ""
-"Nie zapisałeś zmian w układzie. Zostaną one utracone, jeżeli ich nie "
-"zapiszesz. Czy chcesz kontynuować ?"
+msgid "Custom"
+msgstr "Własna"
 
-#: js/messages.php:340
-msgid "Add an option for column "
-msgstr "Dodaj opcję do kolumny"
+msgid "Custom - display all possible options"
+msgstr "Własna - wyświetli wszystkie możliwe opcje"
 
-#: js/messages.php:343
-msgid "Press escape to cancel editing"
-msgstr "Aby przerwać edycję wciśnij \"escape\""
+msgid "Custom - display all possible options to configure"
+msgstr "Własna - wyświetl wszystkie opcje konfiguracyjne"
 
-#: js/messages.php:344
-msgid ""
-"You have edited some data and they have not been saved. Are you sure you "
-"want to leave this page before saving the data?"
-msgstr ""
-"Nie zapisałeś zmian po edycji. Jesteś pewien że chcesz opuścić stronę nie "
-"zapisując zmian?"
+msgid "Custom - like above, but without the quick/custom choice"
+msgstr "Własna - jak wyżej, ale bez wyboru szybkiego/włąsnego"
 
-#: js/messages.php:345
-msgid "Drag to reorder"
-msgstr "Przeciągnij, aby uporządkować"
+msgid "Customize appearance of the navigation frame"
+msgstr "Dostosuj wygląd ramki nawigacji"
 
-#: js/messages.php:346
-msgid "Click to sort"
-msgstr "Kliknij, aby posortować"
+msgid "Customize browse mode"
+msgstr "Dostosuj tryb przeglądania"
 
-#: js/messages.php:347
-msgid "Click to mark/unmark"
-msgstr "Kliknij aby zaznaczyć/odznaczyć"
+msgid "Customize default common import options"
+msgstr "Dostosuj domyślne opcje importu"
 
-#: js/messages.php:348
-msgid "Click the drop-down arrow<br />to toggle column's visibility"
-msgstr "Kliknij strzałką w-dół<br/> aby przestawić widoczność kolumn"
+msgid "Customize default export options"
+msgstr "Dostosuj domyślne opcje eksportu"
 
-#: js/messages.php:350
-msgid ""
-"This table does not contain a unique column. Features related to the grid "
-"edit, checkbox, Edit, Copy and Delete links may not work after saving."
-msgstr ""
-"Ta tabela nie ma unikalnej kolumny. Możliwość edytowania siatki, pól wyboru, "
-"Edycji, Kopiowania i Kasowania mogą nie działać po zapisaniu."
+msgid "Customize default options"
+msgstr "Dostosuj ustawienia domyślne"
 
-#: js/messages.php:351
-msgid ""
-"You can also edit most columns<br />by clicking directly on their content."
-msgstr ""
-"Możesz także edytować większość kolumn<br/>klikając wprost na ich zawartość."
+msgid "Customize edit mode"
+msgstr "Dostosuj tryb edycji"
 
-#: js/messages.php:352
-#, fuzzy
-#| msgid "Go to view"
-msgid "Go to link"
-msgstr "Przejdź do widoku"
+msgid "Customize export options"
+msgstr "Dostosowanie opcji eksportu"
 
-#: js/messages.php:355
-msgid "Generate password"
-msgstr "Wygeneruj hasło"
+msgid "Customize import defaults"
+msgstr "Dostosowanie opcji importu"
 
-#: js/messages.php:356 libraries/replication_gui.lib.php:369
-msgid "Generate"
-msgstr "Generuj"
+msgid "Customize links shown in SQL Query boxes"
+msgstr "Dostosuj odnośniki pokazywane w ramkach zapytań SQL"
 
-#: js/messages.php:357
-#, fuzzy
-#| msgid "Change password"
-msgid "Change Password"
-msgstr "Zmień hasło"
+msgid "Customize main frame"
+msgstr "Dostosowanie ramki głównej"
 
-#: js/messages.php:360 tbl_structure.php:465
-msgid "More"
-msgstr "Więcej"
+msgid "Customize navigation frame"
+msgstr "Dostosowanie ramki nawigacyjnej"
 
-#: js/messages.php:363 setup/lib/index.lib.php:173
-#, php-format
-msgid ""
-"A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider "
-"upgrading. The newest version is %s, released on %s."
-msgstr ""
-"Dostępna jest nowa wersja phpMyAdmina, należy rozważyć aktualizację. Nowa "
-"wersja to %s, wydana dnia %s."
+msgid "Customize query window options"
+msgstr "Dostosuj opcje okna zapytań"
 
-#. l10n: Latest available phpMyAdmin version
-#: js/messages.php:365
-msgid ", latest stable version:"
-msgstr ", ostatnia stabilna wersja:"
+msgid "Customize startup page"
+msgstr "Personalizuj stronę startową"
 
-#: js/messages.php:366
-msgid "up to date"
-msgstr "Aktualny"
+msgid "Customize text input fields"
+msgstr "Dostosuj pola wprowadzania tekstu"
 
-#. l10n: Display text for calendar close link
-#: js/messages.php:385
-msgid "Done"
-msgstr "Zakończ"
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Cyrylica"
 
-#: js/messages.php:389
-#, fuzzy
-#| msgid "Prev"
-msgctxt "Previous month"
-msgid "Prev"
-msgstr "Poprzedni"
+msgid "Czech"
+msgstr "Czeski"
 
-#: js/messages.php:394
-#, fuzzy
-#| msgid "Next"
-msgctxt "Next month"
-msgid "Next"
-msgstr "Następne"
+msgid "Czech-Slovak"
+msgstr "Czesko-słowacki"
 
-#. l10n: Display text for current month link in calendar
-#: js/messages.php:397
-msgid "Today"
-msgstr "Dzisiaj"
+msgid "Danish"
+msgstr "Duński"
 
-#: js/messages.php:400
-msgid "January"
-msgstr "Styczeń"
+msgid "Data"
+msgstr "Dane"
 
-#: js/messages.php:401
-msgid "February"
-msgstr "Luty"
+msgid "Data Dictionary"
+msgstr "Słownik danych"
 
-#: js/messages.php:402
-msgid "March"
-msgstr "Marzec"
+msgid "Data Difference"
+msgstr "Różnica danych"
 
-#: js/messages.php:403
-msgid "April"
-msgstr "Kwiecień"
+msgid "Data Synchronization"
+msgstr "Synchronizacja danych"
 
-#: js/messages.php:404
-msgid "May"
-msgstr "Maj"
+msgid "Data definition statement"
+msgstr "Instrukcja definiowania danych"
 
-#: js/messages.php:405
-msgid "June"
-msgstr "Czerwiec"
+msgid "Data dump options"
+msgstr "Opcje zrzutu danych"
 
-#: js/messages.php:406
-msgid "July"
-msgstr "Lipiec"
+msgid "Data file grow size"
+msgstr "Wzrost rozmiaru pliku danych"
 
-#: js/messages.php:407
-msgid "August"
-msgstr "Sierpień"
+msgid "Data files"
+msgstr "Pliki danych"
 
-#: js/messages.php:408
-msgid "September"
-msgstr "Wrzesień"
+msgid "Data home directory"
+msgstr "Katalog domowy danych"
 
-#: js/messages.php:409
-msgid "October"
-msgstr "Październik"
+msgid "Data log threshold"
+msgstr "Próg dziennika danych."
 
-#: js/messages.php:410
-msgid "November"
-msgstr "Listopad"
+msgid "Data manipulation statement"
+msgstr "Instrukcja przetwarzania danych"
 
-#: js/messages.php:411
-msgid "December"
-msgstr "Grudzień"
+msgid "Data only"
+msgstr "Tylko dane"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:415 libraries/common.lib.php:1606
-msgid "Jan"
-msgstr "Sty"
+msgid "Data pointer size"
+msgstr "Rozmiar wskaźnika danych"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:417 libraries/common.lib.php:1608
-msgid "Feb"
-msgstr "Lut"
+msgid "Database"
+msgstr "Baza danych"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:419 libraries/common.lib.php:1610
-msgid "Mar"
-msgstr "Mar"
+msgid "Database %1$s has been created."
+msgstr "Baza danych %1$s została utworzona."
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:421 libraries/common.lib.php:1612
-msgid "Apr"
-msgstr "Kwi"
+msgid "Database %s has been copied to %s"
+msgstr "Baza danych %s została przekopiowana do %s"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:423 libraries/common.lib.php:1614
-#, fuzzy
-#| msgid "May"
-msgctxt "Short month name"
-msgid "May"
-msgstr "Maj"
+msgid "Database %s has been dropped."
+msgstr "Baza danych %s została usunięta."
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:425 libraries/common.lib.php:1616
-msgid "Jun"
-msgstr "Cze"
+msgid "Database %s has been renamed to %s"
+msgstr "Baza danych %s ma nazwę zmienioną na %s"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:427 libraries/common.lib.php:1618
-msgid "Jul"
-msgstr "Lip"
+msgid "Database Log"
+msgstr "Log bazy danych"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:429 libraries/common.lib.php:1620
-msgid "Aug"
-msgstr "Sie"
+msgid "Database comment: "
+msgstr "Komentarz bazy danych: "
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:431 libraries/common.lib.php:1622
-msgid "Sep"
-msgstr "Wrz"
+msgid "Database export options"
+msgstr "Opcje eksportu bazy danych"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:433 libraries/common.lib.php:1624
-msgid "Oct"
-msgstr "Paź"
+msgid "Database for user"
+msgstr "Baza danych dla użytkownika"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:435 libraries/common.lib.php:1626
-msgid "Nov"
-msgstr "Lis"
+msgid "Database name"
+msgstr "Nazwa bazu danych"
 
-#. l10n: Short month name
-#: js/messages.php:437 libraries/common.lib.php:1628
-msgid "Dec"
-msgstr "Gru"
+msgid "Database name template"
+msgstr "Nazwa schematu bazy danych"
 
-#: js/messages.php:440
-msgid "Sunday"
-msgstr "Niedziela"
+msgid "Database seems to be empty!"
+msgstr "Baza danych wydaje się pusta!"
 
-#: js/messages.php:441
-msgid "Monday"
-msgstr "Poniedziałek"
+msgid ""
+"Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with:"
+msgstr ""
+"System bazy danych lub starszego serwera MySQL w celu maksymalizacji "
+"zgodności produkcji z:"
 
-#: js/messages.php:442
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Wtorek"
-
-#: js/messages.php:443
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Środa"
+msgid "Database tree separator"
+msgstr "Separator struktury drzewa bazy danych"
 
-#: js/messages.php:444
-msgid "Thursday"
-msgstr "Czwartek"
+msgid ""
+"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See [a at http://wiki."
+"phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
+"no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
+msgstr ""
+"Baza danych używana prze funkcje związków, zakładek i generowania PDF-ów. "
+"Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/"
+"pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]"
+"phpmyadmin[/kbd]"
 
-#: js/messages.php:445
-msgid "Friday"
-msgstr "Piątek"
+msgid "Database(s):"
+msgstr "Baza(y) danych:"
 
-#: js/messages.php:446
-msgid "Saturday"
-msgstr "Sobota"
+msgid "Database-specific privileges"
+msgstr "Uprawnienia specyficzne dla baz danych"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:450
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Short week day name"
-#| msgid "Sun"
-msgid "Sun"
-msgstr "Nie"
+msgid "Databases"
+msgstr "Bazy danych"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:452 libraries/common.lib.php:1633
-msgid "Mon"
-msgstr "Pon"
+msgid "Databases display options"
+msgstr "Opcje wyświetlania baz danych"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:454 libraries/common.lib.php:1635
-msgid "Tue"
-msgstr "Wto"
+msgid "Databases statistics"
+msgstr "Statystyki baz danych"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:456 libraries/common.lib.php:1637
-msgid "Wed"
-msgstr "Śro"
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:458 libraries/common.lib.php:1639
-msgid "Thu"
-msgstr "Czw"
+msgid "Deactivate now"
+msgstr "Dezaktywuj teraz"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:460 libraries/common.lib.php:1641
-msgid "Fri"
-msgstr "Pią"
+msgid "Deactivate tracking for %s.%s"
+msgstr "Dezaktywuj monitorowanie %s.%s"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: js/messages.php:462 libraries/common.lib.php:1643
-msgid "Sat"
-msgstr "Sob"
+msgid "Debug SQL"
+msgstr "Debug SQL"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:466
-#, fuzzy
-#| msgid "Sun"
-msgid "Su"
-msgstr "Nie"
+msgid "Dec"
+msgstr "Gru"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:468
-msgid "Mo"
-msgstr "Pn"
+msgid "December"
+msgstr "Grudzień"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:470
-msgid "Tu"
-msgstr "Wt"
+msgid "Default"
+msgstr "Domyślnie"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:472
-msgid "We"
-msgstr "Śr"
+msgid "Default database tab"
+msgstr "Domyślna zakładka bazy danych"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:474
-#, fuzzy
-#| msgid "Thu"
-msgid "Th"
-msgstr "Czw"
+msgid "Default display direction"
+msgstr "Domyślne wyświetlanie kierunku"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:476
-msgid "Fr"
-msgstr "Pt"
+msgid ""
+"Default format; be aware that this list depends on location (database, "
+"table) and only SQL is always available"
+msgstr ""
+"Domyślny format oznacza, że ta lista zależy od położenia (bazy danych, "
+"tabeli) i tylko SQL jest zawsze dostępne"
 
-#. l10n: Minimal week day name
-#: js/messages.php:478
-#, fuzzy
-#| msgid "Sat"
-msgid "Sa"
-msgstr "Sob"
+msgid "Default language"
+msgstr "Domyślny język"
 
-#. l10n: Column header for week of the year in calendar
-#: js/messages.php:480
-msgid "Wk"
-msgstr "Wk"
+msgid "Default query window tab"
+msgstr "Domyślna zakładka okna zapytań"
 
-#: js/messages.php:488
-msgid "Hour"
-msgstr "Godzina"
+msgid "Default server"
+msgstr "Domyślny serwer"
 
-#: js/messages.php:489
-msgid "Minute"
-msgstr "Minuta"
+msgid "Default server tab"
+msgstr "Domyślna zakładka serwera"
 
-#: js/messages.php:490
-msgid "Second"
-msgstr "Sekunda"
+msgid "Default sorting order"
+msgstr "Domyslny porządek sortowania"
 
-#: libraries/Advisor.class.php:168
-#, php-format
-msgid "Failed formatting string for rule '%s'. PHP threw following error: %s"
-msgstr ""
+msgid "Default table tab"
+msgstr "Domyślna zakładka tabeli"
 
-#: libraries/Advisor.class.php:326 server_status.php:950
-msgid "per second"
-msgstr "na sekundę"
+msgid "Default theme %s not found!"
+msgstr "Nie znaleziono domyślnego motywu graficznego %s!"
 
-#: libraries/Advisor.class.php:329 server_status.php:945
-msgid "per minute"
-msgstr "na minutę"
+msgid "Default title"
+msgstr "Domyślny tytuł"
 
-#: libraries/Advisor.class.php:332 server_status.php:941 server_status.php:977
-#: server_status.php:1096 server_status.php:1141
-msgid "per hour"
-msgstr "na godzinę"
+msgid "Define how long (in seconds) a login cookie is valid"
+msgstr "Jak długo (w sekundach) ważny będzie ciasteczko logowania"
 
-#: libraries/Advisor.class.php:335
-msgid "per day"
+msgid ""
+"Define whether the previous login should be recalled or not in cookie "
+"authentication mode"
 msgstr ""
+"Określa czy przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka ma być przypominana "
+"poprzednia nazwa użytkownika"
 
-#: libraries/Config.class.php:703
-msgid "Remove \"./config\" directory before using phpMyAdmin!"
-msgstr "Usuń katalog \"./Config\" phpMyAdmin przed użyciem!"
-
-#: libraries/Config.class.php:727
-#, php-format
-msgid "Existing configuration file (%s) is not readable."
-msgstr "Istniejący plik konfiguracyjny (%s) nie jest czytelny."
-
-#: libraries/Config.class.php:752
-msgid "Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!"
-msgstr "Złe uprawnienia pliku konfiguracyjnego, nie powinien być zapisywalny!"
-
-#: libraries/Config.class.php:1303
-msgid "Font size"
-msgstr "Rozmiar pisma"
-
-#: libraries/Error_Handler.class.php:62
-msgid "Too many error messages, some are not displayed."
+msgid ""
+"Defines how long (in seconds) a login cookie should be stored in browser. "
+"The default of 0 means that it will be kept for the existing session only, "
+"and will be deleted as soon as you close the browser window. This is "
+"recommended for non-trusted environments."
 msgstr ""
+"Jak długo (w sekundach) ciasteczko logowania ma być przechowywane przez "
+"przeglądarkę. Domyślna wartość 0 oznacza, że będzie przechowane tylko "
+"podczas bieżącej sesji, tj. że zostanie skasowane po zamknięciu okna "
+"przeglądarki. Takie rozwiązanie jest preferowane w środowisku niegodnym "
+"zaufania."
 
-#: libraries/File.class.php:221
-msgid "File was not an uploaded file."
-msgstr "Plik nie został przesłany."
+msgid "Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
+msgstr ""
+"Definiuje listę instrukcji automatycznego tworzenia używa dla nowych wersji."
 
-#: libraries/File.class.php:260 libraries/File.class.php:389
-#, fuzzy
-#| msgid "Unknown error in file upload."
-msgid "Unknown error while uploading."
-msgstr "Nieznany błąd przesyłania pliku."
+msgid "Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
+msgstr "Czy mają być pokazywane zapytania SQL generowane przez phpMyAdmina"
 
-#: libraries/File.class.php:278
-msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
+msgid ""
+"Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
+"insert mode"
 msgstr ""
-"Rozmiar wrzucanego pliku jest większy niż wartość dyrektywy "
-"upload_max_filesize w php.ini."
+"Określa czy typ pola powinny być początkowo wyświetlany w trybie edycji/"
+"wstawiania"
 
-#: libraries/File.class.php:281
 msgid ""
-"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in "
-"the HTML form."
+"Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR "
+"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
+"kbd] - allows newlines in columns"
 msgstr ""
-"Rozmiar wrzucanego pliku jest więcszy niż wartość dyrektywy MAX_FILE_SIZE "
-"określonej w formularzu HTML."
+"Określa jaki rodzaj pól edycyjnych powinna zostać użyta do kolumn typu CHAR "
+"i VARCHAR; [kbd]input[/ kbd] - umożliwia ograniczenie długości wejściowych, "
+"[kbd]textarea[/ kbd] - pozwala nowej linii w kolumnach"
 
-#: libraries/File.class.php:284
-msgid "The uploaded file was only partially uploaded."
-msgstr "Plik został przesłany jedynie częściowo."
+msgid "Defragment table"
+msgstr "Defragmentuj tabelę"
 
-#: libraries/File.class.php:287
-msgid "Missing a temporary folder."
-msgstr "Nie znaleziono katalogu tymczasowego."
+msgid "Del"
+msgstr "Usuń"
 
-#: libraries/File.class.php:290
-msgid "Failed to write file to disk."
-msgstr "Nie udało się zapisać pliku na dysk."
+msgid "Delayed inserts"
+msgstr "Opóźnione dodania"
 
-#: libraries/File.class.php:293
-msgid "File upload stopped by extension."
-msgstr "Przesłanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie."
+msgid "Delete"
+msgstr "Usuń"
 
-#: libraries/File.class.php:296
-msgid "Unknown error in file upload."
-msgstr "Nieznany błąd przesyłania pliku."
+msgid "Delete all cookies on logout"
+msgstr "Usuń wszystkie ciasteczka przy wylogowaniu"
 
-#: libraries/File.class.php:496
-msgid ""
-"Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
-"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
-msgstr ""
-"Błąd podczas przenoszenia przesłanego pliku. Zobacz [a at ./Documentation."
-"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
+msgid "Delete data or table"
+msgstr "Usuń dane lub tabelę"
 
-#: libraries/File.class.php:508
-msgid "Error while moving uploaded file."
-msgstr "Błąd podczas przenoszenia przesyłanego pliku."
+msgid "Delete relation"
+msgstr "Usuń relację"
 
-#: libraries/File.class.php:516
-msgid "Cannot read (moved) upload file."
-msgstr "Nie można odczytać (przeniesionego) wysyłanego pliku."
+msgid "Delete the matches for the %s table?"
+msgstr "Usuń wszystkie trafienia dla tabeli %s?"
 
-#: libraries/Index.class.php:419 tbl_relation.php:522
-msgid "No index defined!"
-msgstr "Brak zdefiniowanego indeksu!"
+msgid "Delete the table (DROP)"
+msgstr "Usuń tabelę (DROP)"
 
-#: libraries/Index.class.php:423 libraries/build_html_for_db.lib.php:41
-#: tbl_structure.php:693 tbl_tracking.php:300
-msgid "Indexes"
-msgstr "Indeksy"
+msgid "Delete tracking data for this table"
+msgstr "Usuń dane monitorujące tę tabelę"
 
-#: libraries/Index.class.php:442 libraries/tbl_properties.inc.php:472
-#: tbl_structure.php:154 tbl_structure.php:159 tbl_structure.php:576
-#: tbl_tracking.php:306
-msgid "Unique"
-msgstr "Jednoznaczny"
+msgid "Deleting %s"
+msgstr "Usuwanie %s"
 
-#: libraries/Index.class.php:443 tbl_tracking.php:307
-msgid "Packed"
-msgstr "Spakowany"
+msgid "Deleting tracking data"
+msgstr "Usuwanie danych nt. śledzenia"
 
-#: libraries/Index.class.php:445 tbl_tracking.php:309
-msgid "Cardinality"
-msgstr "Moc"
+msgid "Delimiter"
+msgstr "Separator"
 
-#: libraries/Index.class.php:448 libraries/rte/rte_events.lib.php:480
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:957 tbl_tracking.php:263
-#: tbl_tracking.php:312
-msgid "Comment"
-msgstr "Komentarz"
+msgid "Descending"
+msgstr "Malejąco"
 
-#: libraries/Index.class.php:474
-msgid "The primary key has been dropped"
-msgstr "Klucz podstawowy został usunięty"
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
 
-#: libraries/Index.class.php:478
-#, php-format
-msgid "Index %s has been dropped"
-msgstr "Klucz %s został usunięty"
+msgid "Designer"
+msgstr "Widok projektu"
 
-#: libraries/Index.class.php:573
-#, php-format
-msgid ""
-"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
-"removed."
-msgstr ""
-"Indeksy %1$s i %2$s wyglądają na identyczne i jeden z nich mógłby zostać "
-"usunięty."
+msgid "Designer table"
+msgstr "Tabela trybu projektowania"
 
-#: libraries/List_Database.class.php:379 libraries/config/messages.inc.php:179
-#: libraries/server_links.inc.php:43 server_databases.php:104
-#: server_privileges.php:1834
-msgid "Databases"
-msgstr "Bazy danych"
+msgid "Details..."
+msgstr "Szczegóły…"
 
-#: libraries/Message.class.php:193 libraries/blobstreaming.lib.php:356
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:365 libraries/common.lib.php:614
-#: libraries/core.lib.php:210 libraries/import.lib.php:140 tbl_change.php:903
-#: tbl_operations.php:229 tbl_relation.php:282 view_operations.php:60
-msgid "Error"
-msgstr "Błąd"
+msgid "Developer"
+msgstr "Programista"
 
-#: libraries/Message.class.php:241
-#, php-format
-msgid "%1$d row affected."
-msgid_plural "%1$d rows affected."
-msgstr[0] "Zmodyfikowanych wierszy: %1$d."
-msgstr[1] "Zmodyfikowanych wierszy: %1$d."
-msgstr[2] "Zmodyfikowanych wierszy: %1$d."
+msgid "Difference"
+msgstr "Różnica"
 
-#: libraries/Message.class.php:257
-#, php-format
-msgid "%1$d row deleted."
-msgid_plural "%1$d rows deleted."
-msgstr[0] "Usuniętych wierszy: %1$d."
-msgstr[1] "Usuniętych wierszy: %1$d."
-msgstr[2] "Usuniętych wierszy: %1$d."
+msgid "Direct links"
+msgstr "Bezpośrednie połączenia"
 
-#: libraries/Message.class.php:273
-#, php-format
-msgid "%1$d row inserted."
-msgid_plural "%1$d rows inserted."
-msgstr[0] "Wstawionych wierszy: %1$d."
-msgstr[1] "Wstawionych wierszy: %1$d."
-msgstr[2] "Wstawionych wierszy: %1$d."
+msgid ""
+"Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still "
+"exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin "
+"has been configured."
+msgstr ""
+"Katalog [code]config[/code], który jest używany przez skrypt konfiguracyjny. "
+"Będzie on nadal znajdował się w katalogu phpMyAdmina. Możesz go usunąć po "
+"skonfigurowaniu phpMyAdmina."
 
-#: libraries/PDF.class.php:81
-msgid "Error while creating PDF:"
-msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia PDF: "
+msgid "Directory on server where you can upload files for import"
+msgstr ""
+"Katalog na serwerze, do którego można przesyłać pliki w celu importowania"
 
-#: libraries/RecentTable.class.php:107
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot load or save configuration"
-msgid "Could not save recent table"
-msgstr "Nie udało się załadować lub zapisać konfiguracji"
+msgid "Directory where exports can be saved on server"
+msgstr "Katalog na serwerze, w którym będą zapisywane eksportowane pliki"
 
-#: libraries/RecentTable.class.php:142
-msgid "Recent tables"
-msgstr "Ostatnio przeglądane"
+msgid "Dirty pages"
+msgstr "Strony brudne"
 
-#: libraries/RecentTable.class.php:149
-msgid "There are no recent tables"
-msgstr "Brak ostatnio przeglądanych tabel"
+msgid "Disable foreign key checks"
+msgstr "Wyłącz sprawdzanie kluczy zewnętrznych"
 
-#: libraries/StorageEngine.class.php:203
 msgid ""
-"There is no detailed status information available for this storage engine."
-msgstr "Brak szczegółowych informacji o tym mechanizmie składowania"
-
-#: libraries/StorageEngine.class.php:341
-#, php-format
-msgid "%s is available on this MySQL server."
-msgstr "%s jest dostępny na tym serwerze MySQL."
+"Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents "
+"compatibility checks and thereby increases performance"
+msgstr ""
+"Dezaktywuj jeśli jesteś pewien, że tabele pma_* są zaktualizowane. To "
+"zapobiega ciągłemu sprawdzaniu kompatybilności, przez co zwiększa wydajność"
 
-#: libraries/StorageEngine.class.php:344
-#, php-format
-msgid "%s has been disabled for this MySQL server."
-msgstr "Mechanizm %s został wyłączony w tym serwerze MySQL."
+msgid "Disable some of the warnings shown by phpMyAdmin"
+msgstr "Wyłącz część ostrzeżeń wyświetlanych przez phpMyAdmin"
 
-#: libraries/StorageEngine.class.php:348
-#, php-format
-msgid "This MySQL server does not support the %s storage engine."
-msgstr "Ten serwer MySQL nie obsługuje mechanizmu składowania %s."
-
-#: libraries/Table.class.php:329
-#, fuzzy
-#| msgid "Show slave status"
-msgid "unknown table status: "
-msgstr "Status serwera podrzędnego"
-
-#: libraries/Table.class.php:1116
-msgid "Invalid database"
-msgstr "Niewłaściwa baza danych"
-
-#: libraries/Table.class.php:1130 tbl_get_field.php:25
-msgid "Invalid table name"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
-
-#: libraries/Table.class.php:1161
-#, php-format
-msgid "Error renaming table %1$s to %2$s"
-msgstr "Błąd podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s"
-
-#: libraries/Table.class.php:1248
-#, php-format
-msgid "Table %s has been renamed to %s"
-msgstr "Tabela %s ma nazwę zmienioną na %s"
-
-#: libraries/Table.class.php:1380
-msgid "Could not save table UI preferences"
-msgstr ""
-
-#: libraries/Table.class.php:1403
-#, php-format
 msgid ""
-"Failed to cleanup table UI preferences (see $cfg['Servers'][$i]"
-"['MaxTableUiprefs'] %s)"
+"Disable the default warning that is displayed if mcrypt is missing for "
+"cookie authentication"
 msgstr ""
+"Wyłącz domyślne ostrzeżenie rozszerzenia mcrypt, które pojawia się przy "
+"autoryzacji ciasteczkami"
 
-#: libraries/Table.class.php:1529
-#, php-format
 msgid ""
-"Cannot save UI property \"%s\". The changes made will not be persistent "
-"after you refresh this page. Please check if the table structure has been "
-"changed."
+"Disable the default warning that is displayed on the database details "
+"Structure page if any of the required tables for the phpMyAdmin "
+"configuration storage could not be found"
 msgstr ""
+"Wyłącz ostrzeżenia domyślne wyświetlane w szczegółach bazy struktury strony, "
+"jeśli którekolwiek z tabel do przechowywania konfiguracji phpMyAdmin nie "
+"można znaleźć"
 
-#: libraries/Theme.class.php:145
-#, php-format
-msgid "No valid image path for theme %s found!"
-msgstr ""
-"Nie znaleziono prawidłowej ścieżki do obrazka dla motywu graficznego %s!"
+msgid "Disable this if you want to see all databases at once"
+msgstr "Wyłącz, jeśli chcesz widzieć wszystkie bazy danych jednocześnie"
 
-#: libraries/Theme.class.php:352
-msgid "No preview available."
-msgstr "Podgląd niedostępny."
+msgid "Disable use of INFORMATION_SCHEMA"
+msgstr "Wyłącz używanie INFORMATION_SCHEMA"
 
-#: libraries/Theme.class.php:355
-msgid "take it"
-msgstr "użyj"
+msgid "Disabled"
+msgstr "Wyłączone"
 
-#: libraries/Theme_Manager.class.php:110
-#, php-format
-msgid "Default theme %s not found!"
-msgstr "Nie znaleziono domyślnego motywu graficznego %s!"
+msgid "Disallow BLOB and BINARY columns from editing"
+msgstr "Nie zezwalaj na BLOB i BINARNE kolumny z edycji"
 
-#: libraries/Theme_Manager.class.php:151
-#, php-format
-msgid "Theme %s not found!"
-msgstr "Nie znaleziono motywu graficznego %s!"
+msgid "Display"
+msgstr "Pokaż"
 
-#: libraries/Theme_Manager.class.php:217
-#, php-format
-msgid "Theme path not found for theme %s!"
-msgstr "Nie znaleziono ścieżki do motywu %s!"
+msgid "Display Features"
+msgstr "Funkcje wyświetlania"
 
-#: libraries/Theme_Manager.class.php:296 themes.php:20 themes.php:27
-msgid "Theme"
-msgstr "Motyw"
+msgid "Display MIME types"
+msgstr "Wyświetl typy MIME"
 
-#: libraries/auth/config.auth.lib.php:71
-msgid "Cannot connect: invalid settings."
-msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawienia."
+msgid "Display all tables with the same width"
+msgstr "Wyświetl wszystkie tabele z taką samą szerokością"
 
-#: libraries/auth/config.auth.lib.php:85
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:172 libraries/auth/http.auth.lib.php:64
-#, php-format
-msgid "Welcome to %s"
-msgstr "Witamy w %s"
+msgid "Display chart"
+msgstr "Wyświetl wykres"
 
-#: libraries/auth/config.auth.lib.php:100
-#, php-format
-msgid ""
-"You probably did not create a configuration file. You might want to use the "
-"%1$ssetup script%2$s to create one."
-msgstr ""
-"Prawdopodobnie powodem jest brak utworzonego pliku konfiguracyjnego. Do jego "
-"stworzenia można użyć %1$sskryptu instalacyjnego%2$s."
+msgid "Display columns table"
+msgstr "Wyświetl kolumny tabeli"
+
+msgid "Display comments"
+msgstr "Wyświetl komentarze"
 
-#: libraries/auth/config.auth.lib.php:109
 msgid ""
-"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the "
-"connection. You should check the host, username and password in your "
-"configuration and make sure that they correspond to the information given by "
-"the administrator of the MySQL server."
+"Display comments <i>(includes info such as export timestamp, PHP version, "
+"and server version)</i>"
 msgstr ""
-"phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił "
-"połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w "
-"pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom danym "
-"przez administratora serwera MySQL."
+"Wyświetl komentarze <i>(zawiera informacje takie jak znacznik czasowy "
+"eksportu, wersję PHP, wersję serwera)</i>"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:35
-msgid "Failed to use Blowfish from mcrypt!"
-msgstr ""
+msgid "Display database comment instead of its name"
+msgstr "Wyświetla komentarz do bazy danych zamiast jej nazwy"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:197
-msgid "Log in"
-msgstr "Login"
+msgid "Display databases as a list"
+msgstr "Wyświetl bazy danych w postaci listy"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:199
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:201
-#: libraries/navigation_header.inc.php:91
-#: libraries/navigation_header.inc.php:94
-#: libraries/navigation_header.inc.php:96
-msgid "phpMyAdmin documentation"
-msgstr "Dokumentacja phpMyAdmina"
+msgid "Display databases in a tree"
+msgstr "Wyświetla bazy danych w postaci drzewa"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:211
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:212
-msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
-msgstr "Można podać nawę hosta/adres IP i port oddzielone spacją."
+msgid "Display direction for altering/creating columns"
+msgstr "Wyświetl kierunek dla dodawania/zmiany kolumn"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:211
-msgid "Server:"
-msgstr "Serwer"
+msgid "Display errors"
+msgstr "Wyświetl błędy"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:216
-msgid "Username:"
-msgstr "Użytkownik:"
+msgid "Display foreign key relationships"
+msgstr "Wyświetlanie związki z kluczem zewnętrznym"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:220
-msgid "Password:"
-msgstr "Hasło:"
+msgid "Display logo"
+msgstr "Wyświetl logo"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:227
-msgid "Server Choice"
-msgstr "Wybór serwera"
+msgid "Display order:"
+msgstr "Kolejność wyświetlania:"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:273 libraries/header.inc.php:87
-msgid "Cookies must be enabled past this point."
-msgstr "Odtąd musi być włączona obsługa ciasteczek."
+msgid "Display relational schema"
+msgstr "Wyświetl schemat relacyjny"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:568
-#: libraries/auth/signon.auth.lib.php:235
-msgid ""
-"Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
-msgstr "Konfiguracja zabrania logowania bez hasła (zobacz AllowNoPassword)"
+msgid "Display server choice at the top of the left frame"
+msgstr "Wyświetla wybór serwera - w lewej ramce, na górze"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:572
-#: libraries/auth/signon.auth.lib.php:239
-#, php-format
-msgid "No activity within %s seconds; please log in again"
-msgstr ""
-"Brak aktywności przez co najmniej %s sekund, proszę zalogować się jeszcze raz"
+msgid "Display servers as a list"
+msgstr "Wyświetl serwery w postaci listy"
 
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:582
-#: libraries/auth/cookie.auth.lib.php:584
-#: libraries/auth/signon.auth.lib.php:243
-msgid "Cannot log in to the MySQL server"
-msgstr "Nie udało się zalogować na serwer MySQL"
+msgid "Display servers selection"
+msgstr "Wyświetlaj wybór serwerów"
 
-#: libraries/auth/http.auth.lib.php:69
-msgid "Wrong username/password. Access denied."
-msgstr "Błędne pola użytkownik/hasło. Brak dostępu."
+msgid "Display table comment instead of its name"
+msgstr "Wyświetla komentarz do tabeli zamiast jej nazwy"
 
-#: libraries/auth/signon.auth.lib.php:88
-#, fuzzy
-#| msgid "Config authentication"
-msgid "Can not find signon authentication script:"
-msgstr "Uwierzytelnianie w pliku configuracyjnym"
+msgid "Display table comments in tooltips"
+msgstr "Wyświetla komentarz do tabeli w postaci podpowiedzi"
 
-#: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:116
-#, php-format
-msgid "File %s does not contain any key id"
-msgstr "Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza"
+msgid "Display the function fields in edit/insert mode"
+msgstr "Wyświetla pola z funkcjami w trybie edycji/dodawania"
 
-#: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:156
-#: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:176
-msgid "Hardware authentication failed"
-msgstr "Uwierzytelnianie sprzętowe nie powiodło się"
+msgid "Displaying Column Comments"
+msgstr "Wyświetl komentarze dla kolumn"
 
-#: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:163
-msgid "No valid authentication key plugged"
-msgstr "Prawidłowy klucz uwierzytelniający nie jest podłączony"
+msgid ""
+"Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp column as "
+"formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be "
+"added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a "
+"different date/time format string. Third option determines whether you want "
+"to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for that. "
+"According to that, date format has different value - for \"local\" see the "
+"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using "
+"gmdate() function."
+msgstr ""
+"Wyświetla TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne kolumny timestamp unix "
+"jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to offset (w godzinach), które "
+"zostaną dodane do znacznika czasu (domyślnie: 0). Użyj drugą opcję, aby "
+"określić inny termin daty/czasu. Trzecia opcja określa, czy chcesz zobaczyć "
+"lokalną datę lub UTC jeden (użyj\"local\" lub \"utc\" strun) za to. Zgodnie "
+"z tym, format daty ma inną wartość - dla \"lokalnego\" można znaleźć w "
+"dokumentacji PHP strftime() i dla \"utc\" to odbywa się za pomocą funkcji "
+"gmdate()."
 
-#: libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php:195
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Trwa uwierzytelnianie…"
+msgid ""
+"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height "
+"in pixels. The original aspect ratio is preserved."
+msgstr ""
+"Wyświetla klikalną miniaturkę; opcje: szerokość,wysokość w pikselach "
+"(oryginalne proporcje zostaną zachowane)"
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:272
-msgid "PBMS error"
-msgstr "Błąd PBMS"
+msgid ""
+"Displays a link to download the binary data of the column. You can use the "
+"first option to specify the filename, or use the second option as the name "
+"of a column which contains the filename. If you use the second option, you "
+"need to set the first option to the empty string."
+msgstr ""
+"Wyświetla link do pobrania danych binarnych w kolumnie. Możesz skorzystać z "
+"pierwszej opcji, aby określić nazwę pliku, lub użyć drugiej opcji, jako "
+"nazwy kolumny, która zawiera nazwę pliku. Jeśli użyjesz drugiej opcji, "
+"należy ustawić pierwszą opcję, jako ciąg pusty."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:306
-msgid "PBMS connection failed:"
-msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
+msgid "Displays a link to download this image."
+msgstr "Wyświetla odnośnik do tego obrazu (bezpośrednie ściągnięcie BLOBa)."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:361
-msgid "PBMS get BLOB info failed:"
+msgid ""
+"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL "
+"prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
+"the link."
 msgstr ""
+"Wyświetla link; kolumna zawiera nazwę pliku. Pierwsza opcja to prefiks URL "
+"jak \"http://www.example.com/\". Druga opcja to tytuł linku."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:373
-#, fuzzy
-#| msgid "get BLOB Content-Type failed"
-msgid "PBMS get BLOB Content-Type failed"
-msgstr "Pobieranie Content-Type dla pola BLOB nie udało się"
-
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:401
-msgid "View image"
-msgstr "Zobacz obraz"
+msgid ""
+"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to "
+"skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the "
+"number of characters to return (Default: until end of string). The third "
+"option is the string to append and/or prepend when truncation occurs "
+"(Default: \"...\")."
+msgstr ""
+"Pokazuje jedynie część napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma "
+"zacząć się wyświetlanie tekstu (domyślnie 0). Druga opcja to ilość "
+"zwracanego tekstu. Jeżeli jest pusta, zwracany jest cały pozostały tekst. "
+"Trzecia opcja określa jakie znaki zostaną dodane do wyjścia, jeżeli zwracany "
+"jest część napisu (domyślnie: …) ."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:408
-msgid "Play audio"
-msgstr "Odegraj dźwięk"
+msgid ""
+"Displays an image and a link; the column contains the filename. The first "
+"option is a URL prefix like \"http://www.example.com/\". The second and "
+"third options are the width and the height in pixels."
+msgstr ""
+"Wyświetla obraz oraz link; kolumna zawiera nazwę pliku. Pierwsza opcja to "
+"prefiks URL jak \"http://www.example.com/\". Druga i trzecia opcja jest "
+"szerokością i wysokością w pikselach."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:417
-msgid "View video"
-msgstr "Obejrzyj film"
+msgid ""
+"Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter "
+"specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles)."
+msgstr ""
+"Wyświetla szesnastkową reprezentację danych. Opcjonalny pierwszy parametr "
+"określa jak często dodawane będą spacje (domyślnie: co 2 półbajty)."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:423
-msgid "Download file"
-msgstr "Ściągnij plik"
+msgid ""
+"Displays the contents of the column as-is, without running it through "
+"htmlspecialchars(). That is, the column is assumed to contain valid HTML."
+msgstr ""
+"Wyświetla zawartość kolumny jak jest, bez uruchamiania go przez "
+"htmlspecialchars(). Oznacza to, że kolumna jest Zakłada się, że zawierają "
+"prawidłowe HTML."
 
-#: libraries/blobstreaming.lib.php:494
-#, php-format
-msgid "Could not open file: %s"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pliku: %s"
+msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
+msgstr "Wykonaj \"zapytanie przez przykład\" (znak globalny: \"%\")"
 
-#: libraries/bookmark.lib.php:73
-msgid "shared"
-msgstr "współdzielone"
+msgid "Do not abort on INSERT error"
+msgstr "Nie przerywaj w przypadku błędów WSTAWIANIA wierszy"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:26
-#: libraries/config/messages.inc.php:185 libraries/export/xml.php:51
-#: server_status.php:597
-msgid "Tables"
-msgstr "Tabele"
+msgid "Do not change the password"
+msgstr "Nie zmieniaj hasła"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:36 libraries/config/setup.forms.php:304
-#: libraries/config/setup.forms.php:340 libraries/config/setup.forms.php:363
-#: libraries/config/setup.forms.php:368
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:202
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:238
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:261
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:266
-#: libraries/export/latex.php:212 libraries/export/sql.php:1093
-#: server_privileges.php:614 server_replication.php:314 tbl_printview.php:276
-#: tbl_structure.php:773
-msgid "Data"
-msgstr "Dane"
+msgid "Do not import empty rows"
+msgstr "Nie importuj pustych wierszy"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:51 libraries/db_structure.lib.php:55
-#: tbl_printview.php:295 tbl_structure.php:790
-msgid "Overhead"
-msgstr "Nadmiar"
+msgid "Do not overwrite this query from outside the window"
+msgstr "Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:94
-msgid "Jump to database"
-msgstr "Przejdź do bazy danych"
+msgid "Do not use <code>AUTO_INCREMENT</code> for zero values"
+msgstr "Nie używaj <code>AUTO_INCREMENT</code> dla wartości zerowych"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:131
-msgid "Not replicated"
-msgstr "Nie zreplikowane"
+msgid "Do not use AUTO_INCREMENT for zero values"
+msgstr "Nie używaj AUTO_INCREMENT dla wartości zerowych"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:137
-#, fuzzy
-#| msgid "Replication"
-msgid "Replicated"
-msgstr "Replikacja"
+msgid "Do you really want to "
+msgstr "Czy na pewno wykonać "
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:151
-#, php-format
-msgid "Check privileges for database "%s"."
-msgstr "Sprawdź uprawnienia bazy danych "%s"."
+msgid "Do you want to import remaining settings?"
+msgstr "Chcesz zaimportować pozostałe ustawienia?"
 
-#: libraries/build_html_for_db.lib.php:154
-msgid "Check Privileges"
-msgstr "Sprawdź uprawnienia"
+msgid "DocSQL"
+msgstr "DocSQL"
 
-#: libraries/common.inc.php:151
-msgid "possible exploit"
-msgstr ""
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentacja"
 
-#: libraries/common.inc.php:160
-msgid "numeric key detected"
+msgid ""
+"Documentation and further information about PBMS can be found on %sThe "
+"PrimeBase Media Streaming home page%s."
 msgstr ""
+"Dokumentacja i dodatkowe informacje o PBMS można znaleźć na %sStronie "
+"domowej The PrimeBase Media Streaming%s."
 
-#: libraries/common.inc.php:607
-msgid "Failed to read configuration file"
-msgstr "Odczytanie pliku konfuguracyjnego nie powiodło się"
-
-#: libraries/common.inc.php:608
 msgid ""
-"This usually means there is a syntax error in it, please check any errors "
-"shown below."
+"Documentation and further information about PBXT can be found on the %"
+"sPrimeBase XT Home Page%s."
 msgstr ""
-"To zazwyczaj oznacza, że ​​jest błąd składni, sprawdź wszelkie błędy poniżej."
+"Dokumentacja i dodatkowe informacje o PBXT można znaleźć na %sStronie "
+"domowej PrimeBase XT%s."
 
-#: libraries/common.inc.php:615
-#, php-format
-msgid "Could not load default configuration from: %1$s"
-msgstr "Nie udało się załadować domyślnej konfiguracji z pliku: %1$s"
+msgid "Donate"
+msgstr "Przekaż darowiznę"
 
-#: libraries/common.inc.php:620
-msgid ""
-"The <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> directive MUST be set in your "
-"configuration file!"
-msgstr ""
-"Dyrektywa <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> musi być ustawiona w pliku "
-"konfiguracyjnym!"
+msgid "Done"
+msgstr "Zakończ"
 
-#: libraries/common.inc.php:650
-#, php-format
-msgid "Invalid server index: %s"
-msgstr "Niepoprawny indeks serwera: %s"
+msgid "Double size of textarea for LONGTEXT columns"
+msgstr "Większe pole edycji dla pola LONGTEXT"
 
-#: libraries/common.inc.php:657
-#, php-format
-msgid "Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration."
-msgstr ""
-"Niewłaściwa nazwa hosta serwera %1$s. Proszę przyjrzeć się konfiguracji."
+msgid "Download"
+msgstr "Ściągnij"
 
-#: libraries/common.inc.php:666 libraries/config/messages.inc.php:506
-#: libraries/header.inc.php:134 main.php:171 server_status.php:782
-#: server_synchronize.php:1257
-msgid "Server"
-msgstr "Serwer"
+msgid "Download file"
+msgstr "Ściągnij plik"
 
-#: libraries/common.inc.php:845
-msgid "Invalid authentication method set in configuration:"
-msgstr "W konfiguracji ustawiono błędną metodę uwierzytelniania:"
+msgid "Drop"
+msgstr "Usuń"
 
-#: libraries/common.inc.php:960
-#, php-format
-msgid "You should upgrade to %s %s or later."
-msgstr "Zaleca się aktualizację do %s w wersji %s lub nowszej."
+msgid "Drop the database (DROP)"
+msgstr "Usuń bazę danych (DROP)"
 
-#: libraries/common.lib.php:195
-#, php-format
-msgid "Max: %s%s"
-msgstr "Maksymalny rozmiar: %s%s"
+msgid "Drop the databases that have the same names as the users."
+msgstr "Usuń bazy danych o takich samych nazwach jak użytkownicy."
 
-#. l10n: Please check that translation actually exists.
-#: libraries/common.lib.php:450
-msgctxt "MySQL 5.5 documentation language"
-msgid "en"
-msgstr "en"
+msgid "Dropping Column"
+msgstr "Usuwanie Kolumny"
 
-#. l10n: Please check that translation actually exists.
-#: libraries/common.lib.php:454
-msgctxt "MySQL 5.1 documentation language"
-msgid "en"
-msgstr "en"
+msgid "Dropping Event"
+msgstr "Usuwanie Zdarzenia"
 
-#. l10n: Please check that translation actually exists.
-#: libraries/common.lib.php:458
-msgctxt "MySQL 5.0 documentation language"
-msgid "en"
-msgstr "en"
+msgid "Dropping Primary Key/Index"
+msgstr "Usuwanie klucza podstawowego/indeksu"
 
-#: libraries/common.lib.php:472 libraries/common.lib.php:474
-#: libraries/common.lib.php:476 libraries/common.lib.php:494
-#: libraries/common.lib.php:498 libraries/common.lib.php:517
-#: libraries/common.lib.php:520 libraries/config/FormDisplay.tpl.php:140
-#: libraries/display_export.lib.php:234 libraries/engines/pbms.lib.php:71
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:106 libraries/navigation_header.inc.php:106
-#: libraries/navigation_header.inc.php:107 libraries/relation.lib.php:78
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:384 libraries/sql_query_form.lib.php:387
-#: main.php:238 server_variables.php:129
-msgid "Documentation"
-msgstr "Dokumentacja"
+msgid "Dropping Procedure"
+msgstr "Usuwanie Procedury"
 
-#: libraries/common.lib.php:626 libraries/header_printview.inc.php:63
-#: server_status.php:584 server_status.php:1239
-msgid "SQL query"
-msgstr "Zapytanie SQL"
+msgid ""
+"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and "
+"reloaded between servers in different time zones)</i>"
+msgstr ""
+"Zrzuć znacznik czasu kolumn w UTC <i>(włączenie znacznik czasu kolumn bedzie "
+"zrzucone i przełądowane między serwerami w różnych strefach czasowych)</i>"
 
-#: libraries/common.lib.php:667 libraries/rte/rte_events.lib.php:103
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:108 libraries/rte/rte_events.lib.php:118
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:131 libraries/rte/rte_routines.lib.php:253
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:258
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:268
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:282
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1254
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:76 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:81
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:91
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:104
-msgid "MySQL said: "
-msgstr "MySQL zwrócił komunikat: "
+msgid "Dump all rows"
+msgstr "Zrzuć wszystkie wiersze"
 
-#: libraries/common.lib.php:1127
-#, fuzzy
-#| msgid "Could not connect to MySQL server"
-msgid "Failed to connect to SQL validator!"
-msgstr "Nie udane połączenie z walidatorem MySQL!"
+msgid ""
+"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes "
+"0x616263)</i>"
+msgstr ""
+"Zrzuć binarne kolumny w postaci szesnastkowej <i>(np. \"abc\" zmienia się na "
+"0x616263)</i>"
 
-#: libraries/common.lib.php:1168 libraries/config/messages.inc.php:483
-msgid "Explain SQL"
-msgstr "Wyjaśnij SQL"
+msgid "Dump has been saved to file %s."
+msgstr "Zrzut został zapisany do pliku %s."
 
-#: libraries/common.lib.php:1172
-msgid "Skip Explain SQL"
-msgstr "Pomiń wyjaśnienie SQL"
+msgid "Dump some row(s)"
+msgstr "Eksportuj wybrane wiersze"
 
-#: libraries/common.lib.php:1207
-msgid "Without PHP Code"
-msgstr "Bez kodu PHP"
+msgid "Dump table"
+msgstr "Zrzut tabeli"
 
-#: libraries/common.lib.php:1210 libraries/config/messages.inc.php:485
-msgid "Create PHP Code"
-msgstr "Utwórz kod PHP"
+msgid "Dumping data for table"
+msgstr "Zrzut danych tabeli"
 
-#: libraries/common.lib.php:1230 libraries/config/messages.inc.php:484
-#: server_status.php:793 server_status.php:815 server_status.php:834
-msgid "Refresh"
-msgstr "Odśwież"
+msgid "END CUT"
+msgstr "TNIJ DOTĄD"
 
-#: libraries/common.lib.php:1240
-msgid "Skip Validate SQL"
-msgstr "Pomiń sprawdzanie poprawności SQL"
+msgid "END RAW"
+msgstr "SUROWE DANE DOTĄD"
 
-#: libraries/common.lib.php:1243 libraries/config/messages.inc.php:487
-msgid "Validate SQL"
-msgstr "Sprawdź poprawność SQL"
+msgid "ENUM or SET data too long?"
+msgstr "Dane dla ENUM lub SET zbyt długie?"
 
-#: libraries/common.lib.php:1302
-msgid "Inline edit of this query"
-msgstr "Szybka edycja tego zapytania"
+msgid "Edit"
+msgstr "Edytuj"
 
-#: libraries/common.lib.php:1304
-#, fuzzy
-#| msgid "Engines"
-msgctxt "Inline edit query"
-msgid "Inline"
-msgstr "Mechanizmy"
+msgid "Edit Privileges"
+msgstr "Edytuj uprawnienia"
 
-#: libraries/common.lib.php:1370 sql.php:888
-msgid "Profiling"
-msgstr "Profilowanie"
+msgid "Edit SQL queries in popup window"
+msgstr "Edycja zapytań SQL w oknie popup"
 
-#. l10n: Short week day name
-#: libraries/common.lib.php:1631
-msgctxt "Short week day name"
-msgid "Sun"
-msgstr "Nie"
+msgid "Edit in window"
+msgstr "Edytuj w oknie"
 
-#. l10n: See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
-#: libraries/common.lib.php:1647
-#: libraries/transformations/text_plain__dateformat.inc.php:35
-msgid "%B %d, %Y at %I:%M %p"
-msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
+msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
+msgstr "Edytuj strukturę po kliknięciu odnośnika \"Struktura\""
 
-#: libraries/common.lib.php:1980
-#, php-format
-msgid "%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds"
-msgstr "%s dni, %s godzin, %s minut i %s sekund"
+msgid "Edit mode"
+msgstr "Tryb edycji"
 
-#: libraries/common.lib.php:2071
-msgid "Missing parameter:"
-msgstr "Brakujący parametr:"
+msgid "Edit next row"
+msgstr "Edytuj następny wiersz"
 
-#: libraries/common.lib.php:2454 libraries/common.lib.php:2457
-#: libraries/display_tbl.lib.php:306
-#, fuzzy
-#| msgid "Begin"
-msgctxt "First page"
-msgid "Begin"
-msgstr "Początek"
+msgid "Edit or export relational schema"
+msgstr "Edytuj lub eksportuj schemat relacji"
 
-#: libraries/common.lib.php:2455 libraries/common.lib.php:2458
-#: libraries/display_tbl.lib.php:307 server_binlog.php:135
-#: server_binlog.php:137
-msgctxt "Previous page"
-msgid "Previous"
-msgstr "Poprzedni"
+msgid "Edit server"
+msgstr "Edytuj serwer"
 
-#: libraries/common.lib.php:2485 libraries/common.lib.php:2488
-#: libraries/display_tbl.lib.php:372 server_binlog.php:170
-#: server_binlog.php:172
-msgctxt "Next page"
-msgid "Next"
-msgstr "Następny"
+msgid "Effective"
+msgstr "Efektywne"
 
-#: libraries/common.lib.php:2486 libraries/common.lib.php:2489
-#: libraries/display_tbl.lib.php:389
-#, fuzzy
-#| msgid "End"
-msgctxt "Last page"
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
+msgid "EiB"
+msgstr "EB"
 
-#: libraries/common.lib.php:2556
-#, php-format
-msgid "Jump to database "%s"."
-msgstr "Przejście do bazy danych "%s"."
+msgid "Empty"
+msgstr "Wyczyść"
 
-#: libraries/common.lib.php:2576
-#, php-format
-msgid "The %s functionality is affected by a known bug, see %s"
-msgstr "Funkcja %s jest dotknięta przez znany błąd, zobacz %s"
+msgid "Empty phpMyAdmin control user password while using pmadb"
+msgstr ""
+"Pomiń hasło użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb"
 
-#: libraries/common.lib.php:2750
-#, fuzzy
-#| msgid "Click to select"
-msgid "Click to toggle"
-msgstr "Kliknij, aby zaznaczyć"
+msgid "Empty phpMyAdmin control user while using pmadb"
+msgstr "Pomiń użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb"
 
-#: libraries/common.lib.php:3124 libraries/common.lib.php:3131
-#: libraries/common.lib.php:3346 libraries/config/setup.forms.php:295
-#: libraries/config/setup.forms.php:332 libraries/config/setup.forms.php:358
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:193
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:230
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:256
-#: libraries/db_links.inc.php:48 libraries/export/latex.php:371
-#: libraries/import.lib.php:1125 libraries/tbl_links.inc.php:61
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:591 pmd_general.php:140
-#: server_privileges.php:614 server_replication.php:313 tbl_tracking.php:253
-msgid "Structure"
-msgstr "Struktura"
+msgid "Empty signon URL while using signon authentication method"
+msgstr ""
+"Pomiń adres URL pojedynczego logowania Singon podczas używania metody "
+"uwierzytelnienia Signon"
 
-#: libraries/common.lib.php:3125 libraries/common.lib.php:3132
-#: libraries/config/messages.inc.php:216 libraries/db_links.inc.php:53
-#: libraries/export/sql.php:25 libraries/import/sql.php:18
-#: libraries/server_links.inc.php:47 libraries/tbl_links.inc.php:65
-#: querywindow.php:64
-msgid "SQL"
-msgstr "SQL"
+msgid "Empty signon session name while using signon authentication method"
+msgstr ""
+"Pomiń nazwę sesji pojedynczego logowania (Signon) podczas używania metody "
+"uwierzytelnienia Signon"
 
-#: libraries/common.lib.php:3127 libraries/common.lib.php:3344
-#: libraries/common.lib.php:3345 libraries/sql_query_form.lib.php:282
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:285 libraries/tbl_links.inc.php:74
-msgid "Insert"
-msgstr "Dodaj"
+msgid "Empty the table (TRUNCATE)"
+msgstr "Pusta tabela (TRUNCATE)"
 
-#: libraries/common.lib.php:3134 libraries/db_links.inc.php:85
-#: libraries/tbl_links.inc.php:93 libraries/tbl_links.inc.php:114
-#: view_operations.php:87
-msgid "Operations"
-msgstr "Operacje"
+msgid "Empty username while using config authentication method"
+msgstr ""
+"Pomiń nazwę użytkownika podczas używania metody uwierzytelnienia z pliku "
+"konfiguracyjnego"
 
-#: libraries/common.lib.php:3278 libraries/sql_query_form.lib.php:435
-#: prefs_manage.php:239
-msgid "Browse your computer:"
-msgstr "Wyszukaj w komputerze"
+msgid "Enable Ajax"
+msgstr "Włącz Ajax"
 
-#: libraries/common.lib.php:3297
-#, php-format
-msgid "Select from the web server upload directory <b>%s</b>:"
-msgstr "Wybierz z katalogu <tt>upload</tt> serwera WWW <b>%s</b>:"
+msgid "Enable SQL Validator"
+msgstr "Włącz walidator SQL"
 
-#: libraries/common.lib.php:3318 libraries/sql_query_form.lib.php:444
-#: tbl_change.php:904
-msgid "The directory you set for upload work cannot be reached"
-msgstr "Nie można znaleźć katalogu do zapisu przesyłanych plików"
+msgid "Enable SSL for connection to MySQL server"
+msgstr "Aktywuj SSL do połączeń z serwerem MySQL"
 
-#: libraries/common.lib.php:3327
-msgid "There are no files to upload"
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
+msgid "Enable Statistics"
+msgstr "Włącz statystyki"
 
-#: libraries/common.lib.php:3355 libraries/common.lib.php:3356
-msgid "Execute"
-msgstr "Wykonaj"
+msgid ""
+"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] compression for "
+"import and export operations"
+msgstr ""
+"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] dla "
+"operacji importu i eksportu"
 
-#: libraries/common.lib.php:3831
-msgid "Print"
-msgstr "Drukuj"
+msgid ""
+"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] compression for import "
+"and export operations"
+msgstr ""
+"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] dla "
+"operacji importu i eksportu"
 
-#: libraries/config.values.php:45 libraries/config.values.php:47
-#: libraries/config.values.php:51
-msgid "Both"
-msgstr "Oba"
+msgid ""
+"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression "
+"for import and export operations"
+msgstr ""
+"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP"
+"[/a] dla operacji importu i eksportu"
 
-#: libraries/config.values.php:47
-msgid "Nowhere"
-msgstr "Nigdzie"
+msgid ""
+"Enable advanced features in configuration file (<code>config.inc.php</"
+"code>), for example by starting from <code>config.sample.inc.php</code>."
+msgstr ""
+"Włącz zaawansowane funkcje w pliku konfiguracyjnym (<code>config.inc.php</"
+"code>), na przykład zaczynając od <code>config.sample.inc.php</code>."
 
-#: libraries/config.values.php:47
-msgid "Left"
-msgstr "Lewy"
+msgid "Enable highlighting"
+msgstr "Włącz podświetlanie"
 
-#: libraries/config.values.php:47
-msgid "Right"
-msgstr "Prawy"
+msgid ""
+"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration "
+"storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
+"(lost by window close)."
+msgstr ""
+"Włącz jeśli chcesz DB oparte na historii zapytań (phpMyAdmin wymaga "
+"przechowywania konfiguracji). Jeśli jest wyłączona, to korzysta z JS-"
+"procedury, aby wyświetlić historię zapytań (utracone przez zamknięte okna)."
 
-#: libraries/config.values.php:76
-msgid "Open"
-msgstr "Otwórz"
+msgid "Enable the Developer tab in settings"
+msgstr "Włącz zakładkę Developerską w ustawieniach"
 
-#: libraries/config.values.php:77
-#, fuzzy
-#| msgid "Close"
-msgid "Closed"
-msgstr "Zamknij"
+msgid "Enabled"
+msgstr "Włączone"
 
-#: libraries/config.values.php:78 libraries/config/FormDisplay.tpl.php:199
-#: libraries/relation.lib.php:82 libraries/relation.lib.php:89
-#: pmd_relation_new.php:66
-msgid "Disabled"
-msgstr "Wyłączone"
+msgid "Enables check for latest version on main phpMyAdmin page"
+msgstr "Włącza sprawdzanie czy są aktualizacje phpMyAdmin"
 
-#: libraries/config.values.php:99 libraries/export/htmlword.php:25
-#: libraries/export/latex.php:42 libraries/export/odt.php:34
-#: libraries/export/sql.php:129 libraries/export/texytext.php:24
-msgid "structure"
-msgstr "struktura"
+msgid ""
+"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin "
+"inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
+"cross-frame scripting attacks"
+msgstr ""
+"Włączenie umożliwia stronie zlokalizowanej na innej domenie, połączyć się z "
+"wewnątrznymi ramkami phpMyAdmin, i jest potencjalną [strong] luką "
+"bezpieczeństwa [/strong] pozwalającą na ataki skryptem na ramki"
 
-#: libraries/config.values.php:100 libraries/export/htmlword.php:25
-#: libraries/export/latex.php:42 libraries/export/odt.php:34
-#: libraries/export/sql.php:130 libraries/export/texytext.php:24
-msgid "data"
-msgstr "dane"
+msgid "Enclose export in a transaction"
+msgstr "Obejmij eksport transakcją"
 
-#: libraries/config.values.php:101 libraries/export/htmlword.php:25
-#: libraries/export/latex.php:42 libraries/export/odt.php:34
-#: libraries/export/sql.php:131 libraries/export/texytext.php:24
-msgid "structure and data"
-msgstr "struktura i dane"
+msgid "Enclose table and column names with backquotes"
+msgstr "Załączyć nazwy tabel i kolumn z cudzysłowy"
 
-#: libraries/config.values.php:103
-msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
-msgstr "Pokaż tylko podstawowe opcje do konfiguracji"
+msgid ""
+"Enclose table and field names with backquotes <i>(Protects field and table "
+"names formed with special characters or keywords)</i>"
+msgstr ""
+"Załączyć nazwy tabel i pól z cudzysłowy<i>(Ochrona nazw pól i tabel "
+"utworzonych ze znaków specjalnych lub słów kluczowych)</i>"
 
-#: libraries/config.values.php:104
-msgid "Custom - display all possible options to configure"
-msgstr "Pełna - wyświetl wszystkie opcje konfiguracyjne"
+msgid "Encoding Conversion:"
+msgstr "Kodowanie konwersji:"
 
-#: libraries/config.values.php:105
-msgid "Custom - like above, but without the quick/custom choice"
-msgstr "Pełna - jak wyżej, ale bez wyboru Szybki/Pełny"
+msgid "End"
+msgstr "Koniec"
 
-#: libraries/config.values.php:123
-#, fuzzy
-#| msgid "Complete inserts"
-msgid "complete inserts"
-msgstr "Pełne dodania"
+msgid "End of line"
+msgstr "Koniec linii"
 
-#: libraries/config.values.php:124
-#, fuzzy
-#| msgid "Extended inserts"
-msgid "extended inserts"
-msgstr "Rozszerzone dodania"
+msgid "Engines"
+msgstr "Mechanizmy"
 
-#: libraries/config.values.php:125
-msgid "both of the above"
-msgstr "oba powyższe"
+msgid "English"
+msgstr "Angielski"
 
-#: libraries/config.values.php:126
-msgid "neither of the above"
-msgstr "żadne z powyższych"
+msgid "Enter each value in a separate field."
+msgstr "Wprowadź wartości w osobnych polach"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:83
-#: libraries/config/validate.lib.php:438
-msgid "Not a positive number"
-msgstr "Liczba nie jest dodatnia"
+msgid "Enter manually"
+msgstr "Wprowadź ręcznie"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:84
-#: libraries/config/validate.lib.php:450
-msgid "Not a non-negative number"
-msgstr "Liczba nie jest nieujemna"
+msgid "Enter server connection parameters"
+msgstr "Podaj parametry dla połączenia z serwerem"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:85
-#: libraries/config/validate.lib.php:426
-msgid "Not a valid port number"
-msgstr "Nieprawidłowy numer portu"
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:86
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:547
-#: libraries/config/validate.lib.php:378 libraries/config/validate.lib.php:465
-msgid "Incorrect value"
-msgstr "Nieprawidłowa wartość"
-
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:87
-#: libraries/config/validate.lib.php:479
-#, php-format
-msgid "Value must be equal or lower than %s"
-msgstr "Wartość musi być mniejsza bądź równa %s"
+msgid "Error creating foreign key on %1$s (check data types)"
+msgstr ""
+"Błąd podczas tworzenia klucza zewnętrznego na %1$s (należy sprawdzić typy "
+"danych)"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:511
-#, php-format
-msgid "Missing data for %s"
-msgstr "Brakuje danych dla %s"
+msgid "Error in Processing Request"
+msgstr "Błąd przetwarzania wywołania"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:708
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:712
-#, fuzzy
-#| msgid "Variable"
-msgid "unavailable"
-msgstr "Zmienna"
+msgid "Error in ZIP archive:"
+msgstr "Błąd w archiwum ZIP:"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:709
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:713
-#, php-format
-msgid "\"%s\" requires %s extension"
-msgstr "\"%s\" wymaga rozszerzenia %s"
+msgid "Error management:"
+msgstr "Błąd zarządzania:"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:727
-#, php-format
-msgid "import will not work, missing function (%s)"
-msgstr "import nie zadziała, brak funkcji (%s)"
+msgid ""
+"Error moving the uploaded file, see [a at ./Documentation."
+"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
+msgstr ""
+"Błąd podczas przenoszenia przesłanego pliku. Zobacz [a at ./Documentation."
+"html#faq1_11 at Documentation]FAQ 1.11[/a]"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:731
-#, php-format
-msgid "export will not work, missing function (%s)"
-msgstr "export nie zadziała, brak funkcji (%s)"
+msgid "Error renaming table %1$s to %2$s"
+msgstr "Błąd podczas zmiany nazwy tabeli z %1$s na %2$s"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:738
-msgid "SQL Validator is disabled"
-msgstr "Walidator SQL jest wyłączony"
+msgid "Error saving coordinates for Designer."
+msgstr "Błąd podczas zapisywania współrzędnych w widoku projektu."
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:745
-#, fuzzy
-msgid "SOAP extension not found"
-msgstr "Nie znaleziono rozszerzenia SOAP"
+msgid "Error: Relation not added."
+msgstr "Błąd: relacja nie została dodana."
 
-#: libraries/config/FormDisplay.class.php:753
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Maximum tables"
-msgid "maximum %s"
-msgstr "Maksimum tabel"
+msgid "Error: relation already exists."
+msgstr "Błąd: relacja już istnieje."
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:141 main.php:239
-msgid "Wiki"
-msgstr "Wiki"
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:199
-msgid "This setting is disabled, it will not be applied to your configuration"
-msgstr ""
-"Te ustawienia są nieaktywne. Nie będą miały wpływu na twoją konfigurację"
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estoński"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:274
-#, php-format
-msgid "Set value: %s"
-msgstr "Ustaw wartość: %s"
+msgid "Event"
+msgstr "Zdarzenie"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:279
-#: libraries/config/messages.inc.php:358
-msgid "Restore default value"
-msgstr "Przywróć wartość domyślną"
+msgid "Event type"
+msgstr "Typ zdarzenia"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:295
-msgid "Allow users to customize this value"
-msgstr "Zezwól użytkownikom na zmianę tej wartości"
+msgid "Events"
+msgstr "Zdarzenia"
 
-#: libraries/config/FormDisplay.tpl.php:356
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:508 prefs_manage.php:318
-#: prefs_manage.php:323 tbl_change.php:1074
-msgid "Reset"
-msgstr "Resetuj"
+msgid "Excel edition"
+msgstr "Wydanie Excela"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:17
-msgid "Improves efficiency of screen refresh"
-msgstr "Poprawia wydajność odświeżania strony"
+msgid "Excel edition:"
+msgstr "Wydanie Excela"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:18
-msgid "Enable Ajax"
-msgstr "Włącz Ajax"
+msgid "Except"
+msgstr "Oprócz"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:19
-msgid ""
-"If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
-msgstr ""
-"Włączenie powoduje, że przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka, użytkownik w "
-"formularzu logowania może wprowadzić dowolny serwer MySQL"
+msgid "Existing settings will be overwritten!"
+msgstr "Istniejące ustawienia zostaną nadpisane!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:20
-msgid "Allow login to any MySQL server"
-msgstr "Pozwól logować się na dowolny serwer MySQL"
+msgid "Explain SQL"
+msgstr "Wyjaśnij SQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:21
-msgid ""
-"Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin "
-"inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing "
-"cross-frame scripting attacks"
-msgstr ""
+msgid "Export"
+msgstr "Eksport"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:22
-msgid "Allow third party framing"
-msgstr ""
+msgid "Export Method:"
+msgstr "Sposób eksportu:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:23
-msgid "Show "Drop database" link to normal users"
-msgstr "Pokaż odnośnik "Usuń bazę danych" zwykłym użytkownikom"
+msgid "Export as %s"
+msgstr "Eksportuj jako %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:24
-msgid ""
-"Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
-"authentication"
-msgstr ""
-"Tajne hasło używane do szyfrowania ciasteczek przy uwierzytelnianiu przez "
-"ciasteczka."
+msgid "Export contents"
+msgstr "Eksportuj zawartość"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:25
-msgid "Blowfish secret"
-msgstr "Sekret Blowfish"
+msgid "Export defaults"
+msgstr "Domyślne opcje eksportu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:26
-msgid "Highlight selected rows"
-msgstr "Podświetl zaznaczone wiersze"
+msgid "Export method"
+msgstr "Sposób eksportu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:27
-msgid "Row marker"
-msgstr "Oznaczanie rekordów"
+msgid "Export time in UTC"
+msgstr "Eksport czasu w UTC"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:28
-msgid "Highlight row pointed by the mouse cursor"
-msgstr "Podświetla wiersz, na który wskazuje kursor myszy"
+msgid "Export to selected page"
+msgstr "Eksport do wybranej strony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:29
-msgid "Highlight pointer"
-msgstr "Podświetl wskaźnik"
+msgid "Export type"
+msgstr "Rodzaj eksportu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:30
-msgid ""
-"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] compression for "
-"import and export operations"
-msgstr ""
-"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2]bzip2[/a] dla "
-"operacji importu i eksportu"
+msgid "Export/Import to scale"
+msgstr "Eksport/import w skali"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:31
-msgid "Bzip2"
-msgstr "Bzip2"
+msgid "Exporting databases from the current server"
+msgstr "Eksport bazy danych z bieżącego serwera"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:32
-msgid ""
-"Defines which type of editing controls should be used for CHAR and VARCHAR "
-"columns; [kbd]input[/kbd] - allows limiting of input length, [kbd]textarea[/"
-"kbd] - allows newlines in columns"
-msgstr ""
+msgid "Exporting rows from \"%s\" table"
+msgstr "Eksport wierszy z tabeli \"%s\""
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:33
-msgid "CHAR columns editing"
-msgstr "Edycja kolumny typu CHAR"
+msgid "Exporting tables from \"%s\" database"
+msgstr "Eksportowanie tabel z \"%s\" bazy danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:34
-msgid ""
-"Defines the minimum size for input fields generated for CHAR and VARCHAR "
-"columns"
-msgstr ""
+msgid "Extra"
+msgstr "Dodatkowo"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Customize export options"
-msgid "Minimum size for input field"
-msgstr "Indywidualizacja opcji eksportu"
+msgid "Extra parameters for iconv"
+msgstr "Dodatkowe parametry dla iconv"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:36
-msgid ""
-"Defines the maximum size for input fields generated for CHAR and VARCHAR "
-"columns"
-msgstr ""
+msgid "FOREIGN KEY"
+msgstr "KLUCZ OBCY"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:37
-#, fuzzy
-#| msgid "Maximum size for temporary sort files"
-msgid "Maximum size for input field"
-msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania"
+msgid "FOREIGN KEY relation added"
+msgstr "Relacja FOREIGN KEY została dodana."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:38
-msgid "Number of columns for CHAR/VARCHAR textareas"
-msgstr "Liczba kolumn w polach textarea CHAR/VARCHAR"
+msgid "Failed attempts"
+msgstr "Nieudane próby"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:39
-msgid "CHAR textarea columns"
-msgstr "Kolumny w polu textarea CHAR/VARCHAR"
+msgid "Failed to connect to SQL validator!"
+msgstr "Nie udało się połączyć z walidator SQL!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:40
-msgid "Number of rows for CHAR/VARCHAR textareas"
-msgstr "Liczba wierszy w polach textarea CHAR/VARCHAR"
+msgid "Failed to fetch headers"
+msgstr "Nie udało się pobrać nagłówków"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:41
-msgid "CHAR textarea rows"
-msgstr "Wiersze w polu textarea CHAR/VARCHAR"
+msgid "Failed to open remote URL"
+msgstr "Nie udało się otworzyć zewnętrznego adresu URL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:42
-msgid "Check config file permissions"
-msgstr "Sprawdź uprawnienia pliku konfiguracyjnego"
+msgid "Failed to write file to disk."
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku na dysk."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:43
-msgid ""
-"Compress gzip/bzip2 exports on the fly without the need for much memory; if "
-"you encounter problems with created gzip/bzip2 files disable this feature"
-msgstr ""
-"Kompresuje eksporty gzip/bzip2 w locie, bez dużego zapotrzebowania na "
-"pamięć; w przypadku wystąpienia problemów z tworzonymi plikami gzip/bzip2, "
-"należy wyłączyć tę funkcję"
+msgid "Features"
+msgstr "Funkcje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:44
-msgid "Compress on the fly"
-msgstr "Kompresuj w locie"
+msgid "Feb"
+msgstr "Lut"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:45 setup/frames/config.inc.php:25
-#: setup/frames/index.inc.php:166
-msgid "Configuration file"
-msgstr "Plik konfiguracyjny"
+msgid "February"
+msgstr "Luty"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:46
 msgid ""
-"Whether a warning ("Are your really sure...") should be displayed "
-"when you're about to lose data"
+"File %s already exists on server, change filename or check overwrite option."
 msgstr ""
-"Czy w wypadku ryzyka utraty danych ma być pokazywane ostrzeżenie ("Czy "
-"na pewno wykonać…")"
+"Plik %s już istnieje na serwerze, zmień nazwę pliku lub zaznacz opcję "
+"nadpisywania plików."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:47
-msgid "Confirm DROP queries"
-msgstr "Potwierdzanie zapytań DROP"
+msgid "File %s does not contain any key id"
+msgstr "Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:48
-msgid "Debug SQL"
-msgstr ""
+msgid "File could not be read"
+msgstr "Nie można odczytać pliku"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:49
-#, fuzzy
-msgid "Default display direction"
-msgstr "Opcje eksportu bazy danych"
+msgid "File doesn't exist"
+msgstr "Plik nie istnieje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:50
-msgid "Tab that is displayed when entering a database"
-msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu do bazy danych"
+msgid "File may be compressed (%s) or uncompressed."
+msgstr "Plik może być skompresowany (%s) bądź nie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:51
-msgid "Default database tab"
-msgstr "Domyślna zakładka bazy danych"
+msgid "File name template:"
+msgstr "Nazwa pliku szablonu:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:52
-msgid "Tab that is displayed when entering a server"
-msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły serwer"
+msgid "File to Import:"
+msgstr "Import z pliku:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:53
-msgid "Default server tab"
-msgstr "Domyślna zakładka serwera"
+msgid "File upload stopped by extension."
+msgstr "Przesłanie pliku zostało zatrzymane przez rozszerzenie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:54
-msgid "Tab that is displayed when entering a table"
-msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły tabeli"
+msgid "File uploads are not allowed on this server."
+msgstr "Serwer nie pozwala na przesyłanie plików."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:55
-msgid "Default table tab"
-msgstr "Domyślna zakładka tabeli"
+msgid "Files"
+msgstr "Pliki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:56
-msgid "Show binary contents as HEX by default"
-msgstr "Domyślnie pokaż treść kolumn binarnych jako wartość HEX"
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtr"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:57 libraries/display_tbl.lib.php:671
-msgid "Show binary contents as HEX"
-msgstr "Pokaż zawartość binarną w postaci szesnastkowej"
+msgid "Find:"
+msgstr "Znajdź:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:58
-msgid "Show database listing as a list instead of a drop down"
-msgstr "Pokaż wykaz baz danych jako listę zamiast listy rozwijanej"
+msgid "Flush (close) all tables"
+msgstr "Przeładuj (zamknij) wszystkie tabele"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:59
-msgid "Display databases as a list"
-msgstr "Wyświetl bazy danych w postaci listy"
+msgid "Flush query cache"
+msgstr "Opróżnij bufor podręczny zapytań"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:60
-msgid "Show server listing as a list instead of a drop down"
-msgstr "Pokaż wykaz serwerów jako listę zamiast listy rozwijanej"
+msgid "Flush the table (FLUSH)"
+msgstr "Flush the table (FLUSH)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:61
-msgid "Display servers as a list"
-msgstr "Wyświetl serwery w postaci listy"
+msgid "Font size"
+msgstr "Rozmiar czcionki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:62
 msgid ""
-"Disable the table maintenance mass operations, like optimizing or repairing "
-"the selected tables of a database."
+"For a list of available transformation options and their MIME type "
+"transformations, click on %stransformation descriptions%s"
 msgstr ""
+"Aby uzyskać listę dostępnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij %"
+"sopisy transformacji%s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:63
-#, fuzzy
-#| msgid "Table maintenance"
-msgid "Disable multi table maintenance"
-msgstr "Zarządzanie tabelą"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:64
-msgid "Edit SQL queries in popup window"
-msgstr "Edycja zapytań SQL w oknie popup"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:65
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit next row"
-msgid "Edit in window"
-msgstr "Edytuj następny rekord"
+msgid ""
+"For compatibility reasons the chart image is segmented by default, select "
+"this to draw the whole chart in one image."
+msgstr ""
+"Ze względu na kompatybilność obraz wykresu jest podzielony domyślne, wybierz "
+"ten, aby narysować cały wykres w jednym obrazie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:66
-msgid "Display errors"
-msgstr "Wyświetl błędy"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:67
-#, fuzzy
-#| msgid "Ignore errors"
-msgid "Gather errors"
-msgstr "Ignoruj błędy"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:68
-msgid "Show icons for warning, error and information messages"
-msgstr "Pokaż ikony ostrzeżenia, komunikaty o błędach i komunikaty"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:69
-msgid "Iconic errors"
-msgstr "Wyświetl ikony błędów"
+msgid ""
+"For default values, please enter just a single value, without backslash "
+"escaping or quotes, using this format: a"
+msgstr ""
+"Dla wartości domyślnych, proszę wprowadzić po prostu pojedynczą wartość, bez "
+"cytowania odwrotnym ukośnikiem czy ujmowania w cudzysłowy, używając takiego "
+"formatu: a"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:70
 msgid ""
-"Set the number of seconds a script is allowed to run ([kbd]0[/kbd] for no "
-"limit)"
+"For further information about replication status on the server, please visit "
+"the <a href=#replication>replication section</a>."
 msgstr ""
-"Jak długo (w sekundach) może trwać wykonywanie skryptu ([kbd]0[/kbd] oznacza "
-"brak limitu)"
+"Więcej informacji na temat stanu replikacji na serwerze, odwiedź <a "
+"href=#replication>sekcja replikacji</a>."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:71
-msgid "Maximum execution time"
-msgstr "Maksymalny czas wykonania"
+msgid "Force SSL connection"
+msgstr "Wymuszaj połączenie SSL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:72 prefs_manage.php:297
-msgid "Save as file"
-msgstr "Zapisz jako plik"
+msgid "Force secured connection while using phpMyAdmin"
+msgstr "Wymusza bezpiecznie połącznie podczas używania phpMyAdmina"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:73 libraries/config/messages.inc.php:241
-msgid "Character set of the file"
-msgstr "Kodowanie pliku"
+msgid "Foreign key constraint"
+msgstr "Ograniczenie klucza obcego"
+
+msgid "Foreign key dropdown order"
+msgstr "Porządek sortowania kluczy obcych"
+
+msgid "Foreign key limit"
+msgstr "Limit kluczy obcych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:74 libraries/config/messages.inc.php:90
-#: tbl_gis_visualization.php:181 tbl_printview.php:335 tbl_structure.php:842
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:75
-msgid "Compression"
-msgstr "Typ kompresji"
+msgid "Format of imported file"
+msgstr "Format importowanych plików"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:76 libraries/config/messages.inc.php:83
-#: libraries/config/messages.inc.php:91 libraries/config/messages.inc.php:95
-#: libraries/config/messages.inc.php:108 libraries/config/messages.inc.php:110
-#: libraries/config/messages.inc.php:143 libraries/config/messages.inc.php:146
-#: libraries/config/messages.inc.php:148 libraries/export/csv.php:30
-#: libraries/export/excel.php:25 libraries/export/htmlword.php:30
-#: libraries/export/latex.php:72 libraries/export/ods.php:25
-#: libraries/export/odt.php:58 libraries/export/texytext.php:28
-msgid "Put columns names in the first row"
-msgstr "Umieść nazwy kolumn w pierwszym wierszu"
+msgid "Format-Specific Options:"
+msgstr "Opcje formatu:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:77 libraries/config/messages.inc.php:243
-#: libraries/config/messages.inc.php:250 libraries/import/csv.php:76
-#: libraries/import/ldi.php:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Fields enclosed by"
-msgid "Columns enclosed by"
-msgstr "Pola zawarte w"
+msgid "Format-specific options:"
+msgstr "Format poszczególnych opcji:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:78 libraries/config/messages.inc.php:244
-#: libraries/config/messages.inc.php:251 libraries/import/csv.php:81
-#: libraries/import/ldi.php:43
-#, fuzzy
-#| msgid "Fields escaped by"
-msgid "Columns escaped by"
-msgstr "Pola poprzedzone przez"
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:79 libraries/config/messages.inc.php:85
-#: libraries/config/messages.inc.php:92 libraries/config/messages.inc.php:101
-#: libraries/config/messages.inc.php:109 libraries/config/messages.inc.php:113
-#: libraries/config/messages.inc.php:144 libraries/config/messages.inc.php:147
-#: libraries/config/messages.inc.php:149 libraries/export/texytext.php:27
-msgid "Replace NULL by"
-msgstr "Zamiana NULL na"
+msgid "Formats text as SQL query with syntax highlighting."
+msgstr "Formatuj tekst traktując jako zapytanie SQL z podświetlaniem składni."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:80 libraries/config/messages.inc.php:86
-msgid "Remove CRLF characters within columns"
-msgstr "Usuń znaki nowej lini z kolumn"
+msgid "Fr"
+msgstr "Pią"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:81 libraries/config/messages.inc.php:247
-#: libraries/config/messages.inc.php:255 libraries/import/csv.php:63
-#: libraries/import/ldi.php:41
-#, fuzzy
-#| msgid "Lines terminated by"
-msgid "Columns terminated by"
-msgstr "Linie zakończone przez"
+msgid "Free pages"
+msgstr "Strony puste"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:82 libraries/config/messages.inc.php:242
-#: libraries/import/csv.php:86 libraries/import/ldi.php:44
-msgid "Lines terminated by"
-msgstr "Linie zakończone przez"
+msgid "Fri"
+msgstr "Pią"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:84
-msgid "Excel edition"
-msgstr "Wydanie Excela"
+msgid "Friday"
+msgstr "Piątek"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:87
-msgid "Database name template"
-msgstr "Nazwa schematu bazy danych"
+msgid "Full start"
+msgstr "Pełny start"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:88
-msgid "Server name template"
-msgstr "Nazwa schematu serwera"
+msgid "Full stop"
+msgstr "Pełne zatrzymanie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:89
-msgid "Table name template"
-msgstr "Nazwa schematu tabeli"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:93 libraries/config/messages.inc.php:106
-#: libraries/config/messages.inc.php:115 libraries/config/messages.inc.php:139
-#: libraries/config/messages.inc.php:145 libraries/export/htmlword.php:24
-#: libraries/export/latex.php:40 libraries/export/odt.php:32
-#: libraries/export/sql.php:123 libraries/export/texytext.php:23
-#, fuzzy
-#| msgid "%s table(s)"
-msgid "Dump table"
-msgstr "%s tabel(a)"
+msgid "Full texts"
+msgstr "Pełny teksty"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:94 libraries/export/latex.php:32
-msgid "Include table caption"
-msgstr "Załącz nagłówek tabeli"
+msgid "Fulltext"
+msgstr "Pełny tekst"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:97 libraries/config/messages.inc.php:103
-#: libraries/export/latex.php:50 libraries/export/latex.php:74
-msgid "Table caption"
-msgstr "Nagłówek tabeli"
+msgid "Function"
+msgstr "Funkcja"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:98 libraries/config/messages.inc.php:104
-msgid "Continued table caption"
-msgstr "Kontynuacja nagłówka tabeli"
+msgid "Function to use when dumping data:"
+msgstr "Funkcja eksportu danych:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:99 libraries/config/messages.inc.php:105
-#: libraries/export/latex.php:54 libraries/export/latex.php:78
-msgid "Label key"
-msgstr "Etykieta klucza"
+msgid "Functions"
+msgstr "Funkcje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:100 libraries/config/messages.inc.php:112
-#: libraries/config/messages.inc.php:136 libraries/export/odt.php:324
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:135
-msgid "MIME type"
-msgstr "Typ MIME"
+msgid "GD extension is needed for charts."
+msgstr "Rozszerzenie GD jest wymagane, do generowania wykresów."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:102 libraries/config/messages.inc.php:114
-#: libraries/config/messages.inc.php:138 tbl_relation.php:392
-msgid "Relations"
-msgstr "Relacje"
+msgid "GZip"
+msgstr "GZip"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:107
-#, fuzzy
-#| msgid "Export type"
-msgid "Export method"
-msgstr "Rodzaj eksportu"
+msgid "GZip output buffering"
+msgstr "Kompresja wyjścia GZip"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:116 libraries/config/messages.inc.php:118
-msgid "Save on server"
-msgstr "Zapisz na serwerze"
+msgid "Garbage Threshold"
+msgstr "Próg śmieci "
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:117 libraries/config/messages.inc.php:119
-#: libraries/display_export.lib.php:190 libraries/display_export.lib.php:216
-msgid "Overwrite existing file(s)"
-msgstr "Nadpisuj istniejące pliki"
+msgid "Garbage threshold"
+msgstr "Próg śmieci"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:120
-msgid "Remember file name template"
-msgstr "Zapamiętaj nazwę pliku schematu"
+msgid "Gather errors"
+msgstr "Zbierz błędy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:122
-#, fuzzy
-#| msgid "Enclose table and field names with backquotes"
-msgid "Enclose table and column names with backquotes"
-msgstr "Użyj cudzysłowów z nazwami tabel i pól"
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:123 libraries/config/messages.inc.php:262
-#: libraries/display_export.lib.php:348
-msgid "SQL compatibility mode"
-msgstr "Tryb zgodności SQL"
+msgid "General Settings"
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:124 libraries/export/sql.php:190
-#, fuzzy
-msgid "<code>CREATE TABLE</code> options:"
-msgstr "<code>, ZMIENNA as mojanazwa</code>"
+msgid "General relation features"
+msgstr "Ogólne funkcje relacyjne"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:125
-msgid "Creation/Update/Check dates"
-msgstr "Daty utworzenia/aktualizacji/sprawdzenia"
+msgid "Generate"
+msgstr "Generuj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:126
-msgid "Use delayed inserts"
-msgstr "Użyj opóźnionych dodań"
+msgid "Generate Password"
+msgstr "Generuj hasło"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:127 libraries/export/sql.php:81
-msgid "Disable foreign key checks"
-msgstr "Wyłącz sprawdzanie kluczy zewnętrznych"
+msgid "Generate password"
+msgstr "Wygeneruj hasło"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:130
-msgid "Use hexadecimal for BLOB"
-msgstr "Użyj liczb szesnastkowych dla typu BLOB"
+msgid "Generated by"
+msgstr "Wygenerowany przez"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:132
-msgid "Use ignore inserts"
-msgstr "Użyj ignorowanych dodań"
+msgid "Generation Time"
+msgstr "Czas wygenerowania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:134
-msgid "Syntax to use when inserting data"
-msgstr "Składnia używana do wstawiania wierszy"
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruziński"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:135 libraries/export/sql.php:285
-msgid "Maximal length of created query"
-msgstr "Maksymalna długość utworzonego zapytania"
+msgid "German"
+msgstr "Niemiecki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:140
-msgid "Export type"
-msgstr "Rodzaj eksportu"
+msgid "Get more editing space"
+msgstr "Więcej miejsca dla edycji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:141 libraries/export/sql.php:73
-msgid "Enclose export in a transaction"
-msgstr "Obejmij eksport transakcją"
+msgid "Get more themes!"
+msgstr "Pobierz więcej motywów!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:142
-msgid "Export time in UTC"
-msgstr "Czas dokonania exportu (UTC)"
+msgid "Get support"
+msgstr "Pomoc techniczna"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:150
-msgid "Force secured connection while using phpMyAdmin"
-msgstr "Wymusza bezpiecznie połącznie podczas używania phpMyAdmina"
+msgid "GiB"
+msgstr "GB"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:151
-msgid "Force SSL connection"
-msgstr "Wymuszaj połączenie SSL"
+msgid "Gives access to the complete list of databases."
+msgstr "Daj dostęp do pełnej listy baz danych."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:152
-msgid ""
-"Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is "
-"the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value"
-msgstr ""
-"Porządek sortowania pozycji w liście rozwijanej kluczy obcych; [kbd]content[/"
-"kbd] - dane referencyjne, [kbd]id[/kbd] - wartość klucza"
+msgid "Global privileges"
+msgstr "Globalne uprawnienia"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:153
-msgid "Foreign key dropdown order"
-msgstr "Porządek sortowania kluczy obcych"
+msgid "Global value"
+msgstr "Wartość globalna"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:154
-msgid "A dropdown will be used if fewer items are present"
-msgstr "Jeśli jest mniej pozycji zostanie użyta lista wyboru"
+msgid "Go"
+msgstr "Wykonaj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:155
-msgid "Foreign key limit"
-msgstr "Limit kluczy obcych"
+msgid "Go back to previous page"
+msgstr "Wróć"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:156
-msgid "Browse mode"
-msgstr "Tryb przeglądania"
+msgid "Go back to this page"
+msgstr "Powrót do tej strony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:157
-msgid "Customize browse mode"
-msgstr "Personalizuj tryb przeglądania"
+msgid "Go to database"
+msgstr "Przejdź do bazy danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:159 libraries/config/messages.inc.php:161
-#: libraries/config/messages.inc.php:178 libraries/config/messages.inc.php:189
-#: libraries/config/messages.inc.php:191 libraries/config/messages.inc.php:219
-#: libraries/config/messages.inc.php:231
-#, fuzzy
-msgid "Customize default options"
-msgstr "Dostosuj ustawienia domyślne"
+msgid "Go to table"
+msgstr "Przejdź do tabeli"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:160 libraries/config/setup.forms.php:242
-#: libraries/config/setup.forms.php:315
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:142
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:213 libraries/export/csv.php:19
-#: libraries/import/csv.php:22
-msgid "CSV"
-msgstr "CSV"
+msgid "Go to view"
+msgstr "Przejdź do widoku"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:162
-msgid "Developer"
-msgstr "Programista"
+msgid "Got invalid version string from server"
+msgstr "Otrzymano od serwera nieprawidłowy numer wersji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:163
-msgid "Settings for phpMyAdmin developers"
-msgstr "Ustawienia dla programistów phpMyAdmin"
+msgid "Grant"
+msgstr "Nadawanie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:164
-msgid "Edit mode"
-msgstr "Tryb edycji"
+msgid "Grant all privileges on database "%s""
+msgstr "Przyznanie wszystkich uprawnień do bazy danych "%s""
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:165
-msgid "Customize edit mode"
-msgstr "Personalizuj tryb edycji"
+msgid "Grant all privileges on wildcard name (username\\_%)"
+msgstr ""
+"Przyznaj wszystkie uprawienia do baz danych o nazwach pasujących do maski "
+"(nazwaużytkownika_%)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:167
-msgid "Export defaults"
-msgstr "Domyślne opcje eksportu"
+msgid "Greek"
+msgstr "Grecki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:168
-msgid "Customize default export options"
-msgstr "Dostosuj domyślne opcje eksportu"
+msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth"
+msgstr "Nazwa \"Auth Realm\" wyświetlana przy autoryzacji HTTP Basic"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:169 libraries/config/messages.inc.php:211
-#: setup/frames/menu.inc.php:16
-msgid "Features"
-msgstr "Funkcje"
+msgid "HTTP Realm"
+msgstr "HTTP Realm"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:170
-msgid "General"
-msgstr "Ogólne"
+msgid "HTTP authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie HTTP"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:171
-msgid "Set some commonly used options"
-msgstr "Zestaw najczęściej używane opcje"
+msgid "Handler"
+msgstr "Obsługa"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:173
-msgid "Import defaults"
-msgstr "Domyślne opcje importu"
+msgid "Hardware authentication failed"
+msgstr "Uwierzytelnianie sprzętowe nie powiodło się"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:174
-msgid "Customize default common import options"
-msgstr "Dostosuj domyślne opcje importu"
+msgid "Has no effect in this MySQL version."
+msgstr "Nie ma żadnych skutków w tej wersji MySQL."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:175
-msgid "Import / export"
-msgstr "Import / eksport"
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrajski"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:176
-msgid "Set import and export directories and compression options"
-msgstr "Ustaw katalogi importu i eksportu oraz opcje kompresji"
+msgid "Height"
+msgstr "Wysokość"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:177 libraries/export/latex.php:27
-msgid "LaTeX"
-msgstr "LaTeX"
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:180
-msgid "Databases display options"
-msgstr "Opcje wyświetlania baz danych"
+msgid "Hide"
+msgstr "Ukryj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:181 setup/frames/menu.inc.php:18
-msgid "Navigation frame"
-msgstr "Ramka nawigacji"
+msgid "Hide databases"
+msgstr "Ukryj bazy danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:182
-msgid "Customize appearance of the navigation frame"
-msgstr "Dostosuj wygląd ramki nawigacji"
+msgid "Hide databases matching regular expression (PCRE)"
+msgstr "Ukryj bazy danych pasujące do wyrażenia regularnego (PCRE)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:183 libraries/select_server.lib.php:35
-#: setup/frames/index.inc.php:111
-msgid "Servers"
-msgstr "Serwery"
+msgid "Hide query box"
+msgstr "Ukryj okno zapytań"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:184
-msgid "Servers display options"
-msgstr "Opcje wyświetlania serwerów"
+msgid "Hide search criteria"
+msgstr "Ukryj okno zapytania SQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:186
-msgid "Tables display options"
-msgstr "Opcje wyświetlania tabel"
+msgid "Hide/Show Tables with no relation"
+msgstr "Ukryj/pokaż tabele bez relacji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:187 setup/frames/menu.inc.php:19
-msgid "Main frame"
-msgstr "Główna ramka"
+msgid "Hide/Show all"
+msgstr "Ukryj/pokaż wszystko"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:188
-msgid "Microsoft Office"
-msgstr "Microsoft Office"
+msgid "Highlight pointer"
+msgstr "Podświetl wskaźnik"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:190
-#, fuzzy
-#| msgid "Open Document Text"
-msgid "Open Document"
-msgstr "Tekst w formacie Open Document"
+msgid "Highlight row pointed by the mouse cursor"
+msgstr "Podświetla wiersz, na który wskazuje kursor myszy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:192
-msgid "Other core settings"
-msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
+msgid "Highlight selected rows"
+msgstr "Podświetl zaznaczone wiersze"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:193
-msgid "Settings that didn't fit enywhere else"
-msgstr "Inne ustawienia"
+msgid "Highlight server under the mouse cursor"
+msgstr "Podświetla serwer po najechaniu kursorem myszy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:194
-#, fuzzy
-#| msgid "Page number:"
-msgid "Page titles"
-msgstr "Numer strony:"
+msgid "Home"
+msgstr "Wejście"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:195
-msgid ""
-"Specify browser's title bar text. Refer to [a at Documentation."
-"html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings that can be used to "
-"get special values."
-msgstr ""
-"Określ tytuł. Przeczytaj szczegóły w [a at Documentation.html#cfg_TitleTable]"
-"dokumentacji[/a], żeby dowiedzieć się więcej."
+msgid "Host"
+msgstr "Host"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:196
-#: libraries/navigation_header.inc.php:79
-#: libraries/navigation_header.inc.php:82
-#: libraries/navigation_header.inc.php:85
-msgid "Query window"
-msgstr "Okienko zapytania"
+msgid "Host authorization order"
+msgstr "Cel autoryzacji hosta"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:197
-msgid "Customize query window options"
-msgstr "Dostosuj opcje okna zapytań"
+msgid "Host authorization rules"
+msgstr "Reguły autoryzacji hosta"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:198
-msgid "Security"
-msgstr "Bezpieczeństwo"
+msgid "Hostname where MySQL server is running"
+msgstr "Nazwa hosta na którym uruchomiony jest serwer MySQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:199
-msgid ""
-"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not "
-"limit MySQL"
-msgstr ""
-"Proszę zauważyć, że phpMyAdmin jest po prostu interfejsem użytkownika i jego "
-"funkcje nie ograniczają MySQL"
+msgid "Hour"
+msgstr "Godzina"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:200
-msgid "Basic settings"
-msgstr "Ustawienia podstawowe"
+msgid "How many queries are kept in history"
+msgstr "Ile zapytań ma być przechowywanych w historii"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:201
-msgid "Authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie"
+msgid "How many rows can be inserted at one time"
+msgstr "Pokazuje ile wierszy może zostać wstawionych w jednym czasie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:202
-msgid "Authentication settings"
-msgstr "Ustawienia dot. uwierzytelniania"
+msgid "How many temporary files mysqld has created."
+msgstr "Ile plików tymczasowych utworzył mysqld."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:203
-msgid "Server configuration"
-msgstr "Konfiguracja serwera"
+msgid "How to connect to server, keep [kbd]tcp[/kbd] if unsure"
+msgstr ""
+"Sposób połączenia z serwerem; w razie niepewności, należy pozostawić tcp"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:204
 msgid ""
-"Advanced server configuration, do not change these options unless you know "
-"what they are for"
+"However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin "
+"won't be able to finish this import unless you increase php time limits."
 msgstr ""
-"Zaawansowane ustawienia serwera; nie zmieniaj ich jeżeli nie jesteś pewien "
-"ich znaczenia"
+"Jednakże, podczas ostatniego uruchomienia nie zostały przetworzone żadne "
+"dane, co zwykle oznacza, że phpMyAdmin nie będzie w stanie ukończyć tego "
+"importu bez zwiększenia limitów czasowych PHP."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:205
-msgid "Enter server connection parameters"
-msgstr "Podaj parametry dla połączenia z serwerem"
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Węgierski"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:206
-#, fuzzy
-#| msgid "Configuration"
-msgid "Configuration storage"
-msgstr "Konfiguracja"
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandzki"
+
+msgid "Iconic errors"
+msgstr "Wyświetl ikony błędów"
+
+msgid "Iconic navigation bar"
+msgstr "Wygląd interfejsu paska nawigacji"
+
+msgid "Iconic table operations"
+msgstr "Wygląd interfejsu do operacji na tabeli"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:207
 msgid ""
-"Configure phpMyAdmin configuration storage to gain access to additional "
-"features, see [a at Documentation.html#linked-tables]phpMyAdmin configuration "
-"storage[/a] in documentation"
+"If TRUE, logout deletes cookies for all servers; when set to FALSE, logout "
+"only occurs for the current server. Setting this to FALSE makes it easy to "
+"forget to log out from other servers when connected to multiple servers."
 msgstr ""
+"Włączenie powoduje, że przy wylogowaniu usunięte zostaną ciasteczka dla "
+"wszystkich serwerów, a nie tylko bieżącego. Wyłączenie tej opcji powoduje, "
+"że gdy korzysta się z więcej niż jednego serwera, łatwo zapomnieć wylogować "
+"się z pozostałych."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:208
-msgid "Changes tracking"
-msgstr "Śledzenie zmian"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:209
 msgid ""
-"Tracking of changes made in database. Requires the phpMyAdmin configuration "
-"storage."
+"If column type is \"enum\" or \"set\", please enter the values using this "
+"format: 'a','b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or "
+"a single quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash "
+"(for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgstr ""
-"Śledzenie zmian w bazie danych. Wymaga przechowywania konfiguracji "
-"phpMyAdmin."
+"Jeśli kolumna jest typu \"enum\" lub \"set\", proszę wpisać wartości w tym "
+"formacie: 'a', 'b', 'c'...<br />Jeśli kiedykolwiek trzeba umieścić ukośnik "
+"(\"\\\") lub pojedynczy cudzysłów (\"\") wśród tych wartości, należy "
+"poprzedzić go odwrotnym ukośnikiem (np. '\\\\xyz' lub '\\'b')."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:210
-msgid "Customize export options"
-msgstr "Dostosowanie opcji eksportu"
+msgid ""
+"If enabled user can enter any MySQL server in login form for cookie auth"
+msgstr ""
+"Włączenie powoduje, że przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka, użytkownik w "
+"formularzu logowania może wprowadzić dowolny serwer MySQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:212
-msgid "Customize import defaults"
-msgstr "Dostosowanie opcji importu"
+msgid ""
+"If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even "
+"if one of the queries failed"
+msgstr ""
+"Włączenie powoduje, że phpMyAdmin będzie kontynuował obliczanie zapytania "
+"składającego się z wielu instrukcji, nawet jeśli wykonanie którejś z nich "
+"nie udało się"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:213
-msgid "Customize navigation frame"
-msgstr "Dostosowanie ramki nawigacyjnej"
+msgid ""
+"If the data in each row of the file is not in the same order as in the "
+"database, list the corresponding column names here. Column names must be "
+"separated by commas and not enclosed in quotations."
+msgstr ""
+"Jeśli dane w każdym wierszu pliku nie są w takiej samej kolejności jak w "
+"bazie danych, lista odpowiednich nazw kolumn tutaj. Nazwy kolumn muszą być "
+"oddzielone przecinkami, a nie zamknięte cudzysłowami."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:214
-msgid "Customize main frame"
-msgstr "Dostosowanie ramki głównej"
+msgid ""
+"If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger "
+"than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache "
+"method."
+msgstr ""
+"Jeżeli plik tymczasowy użyty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM byłby "
+"większy o wartość tu określoną, niż w wypadku zastosowania metody pamięci "
+"podręcznej kluczy, preferuj tę drugą metodę."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:215 libraries/config/messages.inc.php:220
-#: setup/frames/menu.inc.php:17
-msgid "SQL queries"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgid ""
+"If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in "
+"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting process."
+msgstr ""
+"Jeśli ta wartość jest większa niż 1, indeksy tabeli MyISAM są tworzone "
+"równolegle (każdy indeks we własnym wątku) podczas naprawy przez proces "
+"sortowania."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:217
-msgid "SQL Query box"
-msgstr "Okno zapytania SQL"
+msgid ""
+"If tooltips are enabled and a database comment is set, this will flip the "
+"comment and the real name"
+msgstr ""
+"Jeśli podpowiedzi są włączone i ustawiony jest komentarz do bazy danych, "
+"zamienia komentarz i nazwę bazy danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:218
-msgid "Customize links shown in SQL Query boxes"
-msgstr "Dostosuj odnośniki pokazywane w ramkach zapytań SQL"
+msgid ""
+"If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
+"cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
+msgstr ""
+"W przypadku korzystania z uwierzytelniania cookie i przechowywać %"
+"sciasteczek logowania%s nie jest 0, %sWażności plików cookie%s logowania "
+"muszą być ustawione na wartość mniejsza lub równa jej."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:221
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL queries"
-msgid "SQL queries settings"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgid ""
+"If you feel this is necessary, use additional protection settings - %shost "
+"authentication%s settings and %strusted proxies list%s. However, IP-based "
+"protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
+"of users, including you, are connected to."
+msgstr ""
+"Jeśli uważasz, że jest to konieczne, należy stosować dodatkowe ustawienia "
+"ochrony - ustawienia %suwierzytelniania hosta%s i %slisty zaufanych%s "
+"serwerów proxy. Jednak ochrona IP może nie być wiarygodna, czy IP należy do "
+"ISP, w którym tysiące użytkowników, łącznie z Tobą, są podłączeni."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:222
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL history"
-msgid "SQL Validator"
-msgstr "Historia SQL"
+msgid ""
+"If you have a custom username, specify it here (defaults to [kbd]anonymous[/"
+"kbd])"
+msgstr ""
+"Jeśli masz swoją nazwa użytkownika, ustaw ją tutaj (domyślnie [kbd]anonymous"
+"[/kbd])"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:223
 msgid ""
 "If you wish to use the SQL Validator service, you should be aware that "
 "[strong]all SQL statements are stored anonymously for statistical purposes[/"
 "strong].[br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Mimer SQL Validator[/a], "
 "Copyright 2002 Upright Database Technology. All rights reserved.[/em]"
 msgstr ""
+"Jeśli chcesz skorzystać z usługi Weryfikcji SQL, należy pamiętać, że "
+"wszystkie [strong]instrukcje SQL są przechowywane anonimowo do celów "
+"statystycznych[/strong]. [br][em][a at http://sqlvalidator.mimer.com/]Usługę "
+"Mimer SQL Validator[/a], Prawo autorskie 2002 Upright Database Technology. "
+"Wszelkie prawa zastrzeżone.[/em]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:224
-msgid "Startup"
-msgstr "Strona startowa"
+msgid ""
+"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this "
+"link[/a] to use a secure connection."
+msgstr ""
+"Jeżeli serwer WWW jest skonfigurowany do obsługi zapytań HTTPS, należy "
+"skorzystać z [a@%s]tego linku[/a], aby zabezpieczyć połączenie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:225
-msgid "Customize startup page"
-msgstr "Personalizuj stronę startową"
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignoruj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:226
-msgid "Tabs"
-msgstr "Zakładki"
+msgid "Ignore all databases; Replicate:"
+msgstr "Pomiń wszystkie bazy danych; Replikuj:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:227
-msgid "Choose how you want tabs to work"
-msgstr "Wybierz sposób działania zakładek"
+msgid "Ignore errors"
+msgstr "Ignoruj błędy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:228
-#, fuzzy
-#| msgid "Use text field"
-msgid "Text fields"
-msgstr "Użyj pola tekstowego"
+msgid "Ignore multiple statement errors"
+msgstr "Ignoruj błędy w ciągu instrukcji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:229
-#, fuzzy
-#| msgid "Customize export options"
-msgid "Customize text input fields"
-msgstr "Indywidualizacja opcji eksportu"
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:230 libraries/export/texytext.php:18
-msgid "Texy! text"
-msgstr "Tekst Texy!"
+msgid "Import / export"
+msgstr "Import / eksport"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:232
-msgid "Warnings"
-msgstr "Ostrzeżenia"
+msgid "Import currencies ($5.00 to 5.00)"
+msgstr "Importuj walutę (zamienia $5.00 na 5.00)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:233
-msgid "Disable some of the warnings shown by phpMyAdmin"
-msgstr "Wyłącz część ostrzeżeń wyświetlanych przez phpMyAdmin"
+msgid "Import currencies <i>(ex. $5.00 to 5.00)</i>"
+msgstr "Importuj waluty <i>(np. $5.00 do 5.00)</ i>"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:234
-msgid ""
-"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] compression for import "
-"and export operations"
-msgstr ""
-"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip]gzip[/a] dla "
-"operacji importu i eksportu"
+msgid "Import defaults"
+msgstr "Domyślne opcje importu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:235
-msgid "GZip"
-msgstr "GZip"
+msgid "Import files"
+msgstr "Import plików"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:236
-msgid "Extra parameters for iconv"
-msgstr "Dodatkowe parametry dla iconv"
+msgid "Import from browser's storage"
+msgstr "Import z pamięci przeglądarki."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:237
-msgid ""
-"If enabled, phpMyAdmin continues computing multiple-statement queries even "
-"if one of the queries failed"
-msgstr ""
-"Włączenie powoduje, że phpMyAdmin będzie kontynuował obliczanie zapytania "
-"składającego się z wielu instrukcji, nawet jeśli wykonanie którejś z nich "
-"nie udało się"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:238
-msgid "Ignore multiple statement errors"
-msgstr "Ignoruj błędy w ciągu instrukcji"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:239
-msgid ""
-"Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. "
-"This might be good way to import large files, however it can break "
-"transactions."
-msgstr ""
-"Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbliżający się "
-"koniec limitu czasu. Może to być dobry sposób importu dużych plików, "
-"jednakże może on popsuć transakcje."
+msgid "Import from file"
+msgstr "Importuj z pliku"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:240
-msgid "Partial import: allow interrupt"
-msgstr "Import częściowy: pozwalaj przerwać"
+msgid "Import from selected page"
+msgstr "Import z wybranej strony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:245 libraries/config/messages.inc.php:252
-#: libraries/import/csv.php:27 libraries/import/ldi.php:40
-msgid "Do not abort on INSERT error"
-msgstr "Nie przerywaj w przypadku błędów WSTAWIANIA wierszy"
+msgid "Import has been successfully finished, %d queries executed."
+msgstr "Import zakończony sukcesem, wykonano %d zapytań."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:246 libraries/config/messages.inc.php:254
-#: libraries/import/csv.php:26 libraries/import/ldi.php:39
-msgid "Replace table data with file"
-msgstr "Zamiana danych tabeli z plikiem"
+msgid "Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)"
+msgstr ""
+"Importuj procenty jako liczby podzielone przez 100 (zamienia 12.00% na .12)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:248
-msgid ""
-"Default format; be aware that this list depends on location (database, "
-"table) and only SQL is always available"
+msgid "Import percentages as proper decimals <i>(ex. 12.00% to .12)</i>"
 msgstr ""
-"Domyślny format oznacza, że ta lista zależy od położenia (bazy danych, "
-"tabeli) i tylko SQL jest zawsze dostępne"
+"Importuj procenty jako dane \"po przecinku\" <i>np: 12.00% jako 0.12</i>"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:249
-msgid "Format of imported file"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"
+msgstr "Importuj/eksportuj współrzędne schematu PDF"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:253 libraries/import/ldi.php:46
-msgid "Use LOCAL keyword"
-msgstr "Użyj słowa kluczowego LOCAL"
+msgid "Importing into the current server"
+msgstr "Importowanie do bieżącego serwera"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:256 libraries/config/messages.inc.php:264
-#: libraries/config/messages.inc.php:265
-msgid "Column names in first row"
-msgstr "W pierwszym rekordzie znajdują się nazwy kolumn"
+msgid "Importing into the database \"%s\""
+msgstr "Import do bazy danych \"%s\""
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:257 libraries/import/ods.php:34
-msgid "Do not import empty rows"
-msgstr "Nie importuj pustych rekordów"
+msgid "Importing into the table \"%s\""
+msgstr "Import do tabeli \"%s\""
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:258
-msgid "Import currencies ($5.00 to 5.00)"
-msgstr "Importuj walutę (zamienia $5.00 na 5.00)"
+msgid "Improves efficiency of screen refresh"
+msgstr "Poprawia wydajność odświeżania strony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:259
-msgid "Import percentages as proper decimals (12.00% to .12)"
+msgid ""
+"Include a timestamp of when databases were created, last updated, and last "
+"checked"
 msgstr ""
-"Importuj procenty jako liczby podzielone przez 100 (zamienia 12.00% na .12)"
+"Dołącz znacznik czasu, gdy bazy danych zostały stworzone, ostatnio "
+"aktualizowane i ostatnio sprawdzane"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:260
-#, fuzzy
-#| msgid "Number of records (queries) to skip from start"
-msgid "Number of queries to skip from start"
-msgstr "Liczba rekordów (zapytań), które należy z początku pominąć"
+msgid "Include table caption"
+msgstr "Dołącz podpis tabeli"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:261
-msgid "Partial import: skip queries"
-msgstr "Import częściowy: pomiń zapytania"
+msgid "Includes all privileges except GRANT."
+msgstr "Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:263
-msgid "Do not use AUTO_INCREMENT for zero values"
-msgstr "Nie używaj AUTO_INCREMENT dla wartości zerowych"
+msgid "Incorrect IP address: %s"
+msgstr "Nieprawidłowy adres IP: %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:266
-msgid "Initial state for sliders"
-msgstr "Początkowy stan pasków przesuwania"
+msgid "Incorrect value"
+msgstr "Nieprawidłowa wartość"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:267
-msgid "How many rows can be inserted at one time"
-msgstr "Pokazuje ile rekordów może zostać wstawionych w jednym czasie"
+msgid "Index"
+msgstr "Indeks"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:268
-msgid "Number of inserted rows"
-msgstr "Liczba wstawianych rekordów"
+msgid "Index %s has been dropped"
+msgstr "Klucz %s został usunięty"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:269
-msgid "Target for quick access icon"
-msgstr "Cel ikony szybkiej akcji"
+msgid "Index cache size"
+msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej indeksów"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:270
-msgid "Show logo in left frame"
-msgstr "Pokaż logo w lewej ramce"
+msgid "Index name:"
+msgstr "Nazwa indeksu :"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:271
-msgid "Display logo"
-msgstr "Pokaż logo"
+msgid "Index type:"
+msgstr "Rodzaj indeksu :"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:272
-msgid "Display server choice at the top of the left frame"
-msgstr "Wyświetla wybór serwera - w lewej ramce, na górze"
+msgid "Indexes"
+msgstr "Indeksy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:273
-msgid "Display servers selection"
-msgstr "Wyświetlaj wybór serwerów"
+msgid "Information"
+msgstr "Informacje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:274
-#, fuzzy
-#| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
-msgid "Minimum number of tables to display the table filter box"
-msgstr "Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel"
+msgid "Initial state for sliders"
+msgstr "Początkowy stan pasków przesuwania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:275
-msgid "String that separates databases into different tree levels"
-msgstr ""
-"Łańcuch znaków, który oddziela bazy danych na różne poziomy zagłębienia"
+msgid "Inline"
+msgstr "Mechanizmy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:276
-msgid "Database tree separator"
-msgstr "Separator struktury drzewa bazy danych"
+msgid "Inline Edit"
+msgstr "Inline Edit"
+
+msgid "Inline edit of this query"
+msgstr "Szybka edycja tego zapytania"
+
+msgid "InnoDB Status"
+msgstr "Status InnoDB"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:277
 msgid ""
-"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator "
-"defined below)"
+"Input proxies as [kbd]IP: trusted HTTP header[/kbd]. The following example "
+"specifies that phpMyAdmin should trust a HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-"
+"For) header coming from the proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: "
+"HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 msgstr ""
-"Tylko wersja uproszczona. Wyświetlaj bazy danych w postaci drzewa (określone "
-"przez separator zdefiniowany poniżej)"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:278
-msgid "Display databases in a tree"
-msgstr "Wyświetla bazy danych w postaci drzewa"
+"Wprowadź serwery pośredniczące (proxy) jako [kbd]IP: zaufany nagłówek HTTP[/"
+"kbd]. Następujący przykład określa jak phpMyAdmin powinien polegać na "
+"nagłówku HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) przesłanym przez serwer "
+"pośredniczący (proxy) 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:279
-msgid "Disable this if you want to see all databases at once"
-msgstr "Wyłącz, jeśli chcesz widzieć wszystkie bazy danych jednocześnie"
+msgid "Ins"
+msgstr "Dodaj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:280
-msgid "Use light version"
-msgstr "Używaj uproszczonej wersji"
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Niezabezpieczone połączenie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:281
-msgid "Maximum table tree depth"
-msgstr "Maksymalny poziom zagłębienia tabeli"
+msgid "Insert"
+msgstr "Wstaw"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:282
-msgid "String that separates tables into different tree levels"
-msgstr "Łańcuch znaków, który separuje tabele na różnych poziomach zagłębienia"
+msgid "Insert another new row"
+msgstr "Wstaw nowy wiersz"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:283
-msgid "Table tree separator"
-msgstr "Separator poziomów tabeli"
+msgid "Insert as new row"
+msgstr "Wstaw jako nowy wiersz"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:284
-msgid "URL where logo in the navigation frame will point to"
-msgstr "Adres URL, który będzie wskazywany przez logo w ramce nawigacji"
+msgid "Insert as new row and ignore errors"
+msgstr "Wstaw jko nowy wiersz i ignoruj błędy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:285
-msgid "Logo link URL"
-msgstr "Odnośnik URL do logo"
+msgid "Insert row(s)"
+msgstr "Wstaw wiersz(e)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:286
-msgid ""
-"Open the linked page in the main window ([kbd]main[/kbd]) or in a new one "
-"([kbd]new[/kbd])"
-msgstr ""
-"Otwieraj stronę w tym samym oknie ([kbd]main[/kbd]) lub w nowym oknie ([kbd]"
-"new[/kbd])"
+msgid "Inserted row id: %1$d"
+msgstr "Id wstawionego wiersza: %1$d"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:287
-msgid "Logo link target"
-msgstr "Cel odnośnika logo"
+msgid "Inside column:"
+msgstr "Wewnątrz kolumny:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:288
-msgid "Highlight server under the mouse cursor"
-msgstr "Podświetla serwer po najechaniu kursorem myszy"
+msgid "Inside table(s):"
+msgstr "Wewnątrz tabel(i):"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:289
-msgid "Enable highlighting"
-msgstr "Włącz podświetlanie"
+msgid "Instead of <code>INSERT</code> statements, use:"
+msgstr "Zamiast zapytań <code>INSERT</code> użyj:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:290
-#, fuzzy
-#| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
-msgid "Maximum number of recently used tables; set 0 to disable"
-msgstr "Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel"
+msgid "Insufficient space to save the file %s."
+msgstr "Brak miejsca na zapis pliku %s."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:291
-msgid "Recently used tables"
-msgstr "Aktualnie wykorzystywane tabele"
+msgid "Internal relation"
+msgstr "Wewnętrzne relacje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:292
-msgid "Use less graphically intense tabs"
-msgstr "Używaj mniej grafiki w zakładkach"
+msgid "Internal relation added"
+msgstr "Dodano wewnętrzne powiązanie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:293
-msgid "Light tabs"
-msgstr "Uproszczone zakładki"
+msgid "Internal relations"
+msgstr "Wewnętrzne relacje"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:294
-#, fuzzy
-#| msgid "imum number of characters used when a SQL query is displayed"
-msgid ""
-"Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view"
-msgstr "Maksymalna liczba pokazywanych znaków zapytania SQL"
+msgid "Invalid Identifer"
+msgstr "Nieprawidłowy identyfikator"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:295
-msgid "Limit column characters"
-msgstr "Limit znaków w kolumnie"
+msgid "Invalid authentication method set in configuration:"
+msgstr "W konfiguracji ustawiono błędną metodę uwierzytelniania:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:296
 msgid ""
-"If TRUE, logout deletes cookies for all servers; when set to FALSE, logout "
-"only occurs for the current server. Setting this to FALSE makes it easy to "
-"forget to log out from other servers when connected to multiple servers."
+"Invalid column (%s) specified! Ensure that columns names are spelled "
+"correctly, separated by commas, and not enclosed in quotes."
 msgstr ""
-"Włączenie powoduje, że przy wylogowaniu usunięte zostaną ciasteczka dla "
-"wszystkich serwerów, a nie tylko bieżącego. Wyłączenie tej opcji powoduje, "
-"że gdy korzysta się z więcej niż jednego serwera, łatwo zapomnieć wylogować "
-"się z pozostałych."
+"Nieprawidłowa kolumna (% s) określona! Upewnij się, że nazwy kolumn są "
+"napisane poprawnie, oddzielone przecinkami, a nie w cudzysłowie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:297
-msgid "Delete all cookies on logout"
-msgstr "Usuń wszystkie ciasteczka przy wylogowaniu"
+msgid "Invalid column count in CSV input on line %d."
+msgstr "Niewłaściwa suma kolumn w CSV w linii %d."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:298
-msgid ""
-"Define whether the previous login should be recalled or not in cookie "
-"authentication mode"
-msgstr ""
-"Określa czy przy uwierzytelnianiu przez ciasteczka ma być przypominana "
-"poprzednia nazwa użytkownika"
+msgid "Invalid database"
+msgstr "Niewłaściwa baza danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:299
-msgid "Recall user name"
-msgstr "Przypominaj nazwę użytkownika"
+msgid "Invalid format of CSV input on line %d."
+msgstr "Niewłaściwy format w linii %d danych wejściowych CSV."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:300
-msgid ""
-"Defines how long (in seconds) a login cookie should be stored in browser. "
-"The default of 0 means that it will be kept for the existing session only, "
-"and will be deleted as soon as you close the browser window. This is "
-"recommended for non-trusted environments."
+msgid "Invalid hostname for server %1$s. Please review your configuration."
 msgstr ""
-"Jak długo (w sekundach) ciasteczko logowania ma być przechowywane przez "
-"przeglądarkę. Domyślna wartość 0 oznacza, że będzie przechowane tylko "
-"podczas bieżącej sesji, tj. że zostanie skasowane po zamknięciu okna "
-"przeglądarki. Takie rozwiązanie jest preferowane w środowisku niegodnym "
-"zaufania."
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:301
-msgid "Login cookie store"
-msgstr "Przechowywania ciasteczka logowania"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:302
-msgid "Define how long (in seconds) a login cookie is valid"
-msgstr "Jak długo (w sekundach) ważny będzie ciasteczko logowania"
+"Niewłaściwa nazwa hosta serwera %1$s. Proszę przyjrzeć się konfiguracji."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:303
-msgid "Login cookie validity"
-msgstr "Ważność ciasteczka logowania"
+msgid "Invalid parameter for CSV import: %s"
+msgstr "Niewłaściwy parametr importu CSV: %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:304
-msgid "Double size of textarea for LONGTEXT columns"
-msgstr "Większe pole edycji dla pola LONGTEXT"
+msgid "Invalid server index: %s"
+msgstr "Nieprawidłowy indeks serwera: %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:305
-msgid "Bigger textarea for LONGTEXT"
-msgstr "Większe pole edycji dla pola LONGTEXT"
+msgid "Invalid table name"
+msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:306
-msgid "Use icons on main page"
-msgstr "Użyj ikon na stronie głównej"
+msgid "JSON encoder is needed for chart tooltips."
+msgstr "Koder JSON jest potrzebny, dla dymków wykresów."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:307
-msgid "Maximum number of characters used when a SQL query is displayed"
-msgstr "Maksymalna liczba pokazywanych znaków zapytania SQL"
+msgid "Jan"
+msgstr "Sty"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:308
-msgid "Maximum displayed SQL length"
-msgstr "Maksymalna pokazywana długość SQL"
+msgid "January"
+msgstr "Styczeń"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:309 libraries/config/messages.inc.php:314
-#: libraries/config/messages.inc.php:341
-msgid "Users cannot set a higher value"
-msgstr "Użytkownicy nie mogą ustawić wyższej wartości"
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japoński"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:310
-msgid "Maximum number of databases displayed in left frame and database list"
+msgid ""
+"Javascript support is missing or disabled in your browser, some phpMyAdmin "
+"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh "
+"automatically."
 msgstr ""
-"Maksymalna liczba baz danych pokazywanych w lewej ramce i na liście baz "
-"danych"
+"Obsługa Javascript jest brakująca lub wyłączona w przeglądarce, niektórych "
+"funkcji phpMyAdmin będzie brakować. Np. ramki nawigacyjne nie bedą "
+"odświeżane automatycznie."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:311
-msgid "Maximum databases"
-msgstr "Maksimum baz danych"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:312
-msgid ""
-"Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set "
-"contains more rows, "Previous" and "Next" links will be "
-"shown."
-msgstr ""
-"Liczba wierszy wyświetlanych podczas przeglądania zestawu wyników. Jeśli "
-"zestaw składa się z większej ilości wierszy, zostanie pokazany link "
-"Poprzednie/Następne."
+msgid "Joins"
+msgstr "Złączenia"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:313
-msgid "Maximum number of rows to display"
-msgstr "Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia"
+msgid "Jul"
+msgstr "Lip"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:315
-msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
-msgstr "Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel"
+msgid "July"
+msgstr "Lipiec"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:316
-msgid "Maximum tables"
-msgstr "Maksimum tabel"
+msgid "Jump to database"
+msgstr "Przejdź do bazy danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:317
-msgid ""
-"Disable the default warning that is displayed if mcrypt is missing for "
-"cookie authentication"
-msgstr ""
-"Wyłącz domyślne ostrzeżenie rozszerzenia mcrypt, które pojawia się przy "
-"autoryzacji ciasteczkami"
+msgid "Jump to database "%s"."
+msgstr "Przejście do bazy danych "%s"."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:318
-msgid "mcrypt warning"
-msgstr "ostrzeżenie rozszerzenia mcrypt"
+msgid "Jun"
+msgstr "Cze"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:319
-msgid ""
-"The number of bytes a script is allowed to allocate, eg. [kbd]32M[/kbd] "
-"([kbd]0[/kbd] for no limit)"
-msgstr ""
-"Ile pamięci może zaalokować skrypt, np. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] oznacza "
-"brak limitu)"
+msgid "June"
+msgstr "Czerwiec"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:320
-msgid "Memory limit"
-msgstr "Limit pamięci"
+msgid "Key cache"
+msgstr "Bufor klucza"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:321
-msgid "These are Edit, Copy and Delete links"
-msgstr "Są to linki Edytuj, Kopiuj i Usuń"
+msgid "Key is too short, it should have at least 8 characters."
+msgstr "Klucz jest zbyt krótki, powinien mieć co najmniej 8 znaków."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:322
-msgid "Where to show the table row links"
-msgstr "Gdzie wyświetlać linki wiersza tabeli"
+msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters."
+msgstr "Klucz powinien zawierać litery, cyfry [em]i[/em] znaki specjalne."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:323
-msgid "Use natural order for sorting table and database names"
-msgstr "Użyj naturalnego sortowania tabel i baz danych"
+msgid "Keyname"
+msgstr "Nazwa klucza"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:324
-#, fuzzy
-#| msgid "Alter table order by"
-msgid "Natural order"
-msgstr "Sortowanie tabeli wg"
+msgid "KiB"
+msgstr "KB"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:325 libraries/config/messages.inc.php:335
-msgid "Use only icons, only text or both"
-msgstr "Używaj tylko ikon, tylko tekstu lub ikon i tekstu"
+msgid "Kill"
+msgstr "Zabij"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:326
-msgid "Iconic navigation bar"
-msgstr "Wygląd interfejsu paska nawigacji"
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreański"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:327
-msgid "use GZip output buffering for increased speed in HTTP transfers"
-msgstr ""
-"Czy kompresować GZip-em wyjście w celu zwiększenia szybkości transferów HTTP"
+msgid "LaTeX"
+msgstr "LaTeX"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:328
-msgid "GZip output buffering"
-msgstr "Kompresja wyjścia GZip"
+msgid "Label"
+msgstr "Nazwa"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:329
-msgid ""
-"[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, "
-"DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise"
-msgstr ""
+msgid "Label key"
+msgstr "Etykieta klucza"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:330
-msgid "Default sorting order"
-msgstr "Domyslny porządek sortowania"
+msgid "Landscape"
+msgstr "Orientacja pozioma"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:331
-msgid "Use persistent connections to MySQL databases"
-msgstr "Czy użyć trwałych połączeń do baz danych MySQL"
+msgid "Language"
+msgstr "Język"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:332
-msgid "Persistent connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgid "Last check"
+msgstr "Ostatnie sprawdzenie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:333
-msgid ""
-"Disable the default warning that is displayed on the database details "
-"Structure page if any of the required tables for the phpMyAdmin "
-"configuration storage could not be found"
-msgstr ""
-"Wyłącz ostrzeżenie domyślnie wyświetlane w szczegółach bazy danych struktury "
-"strony, jeśli którejkolwiek z tabel do przechowywania konfiguracji "
-"phpMyAdmin nie można znaleźć"
+msgid "Last update"
+msgstr "Ostatnia aktualizacja"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:334
-msgid "Missing phpMyAdmin configuration storage tables"
-msgstr "Brakuje tabel przechowujących konfigurację phpMyAdmin"
+msgid "Last version"
+msgstr "Ostatnia wersja"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:336
-msgid "Iconic table operations"
-msgstr "Wygląd interfejsu do operacji na tabeli"
+msgid "Latched pages"
+msgstr "Zablokowane strony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:337
-msgid "Disallow BLOB and BINARY columns from editing"
-msgstr ""
+msgid "Latvian"
+msgstr "Łotewski"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:338
-msgid "Protect binary columns"
-msgstr "Chroń kolumny binarne"
+msgid "Leave blank for defaults"
+msgstr "Pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:339
 msgid ""
-"Enable if you want DB-based query history (requires phpMyAdmin configuration "
-"storage). If disabled, this utilizes JS-routines to display query history "
-"(lost by window close)."
+"Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/"
+"kbd]"
 msgstr ""
+"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać trybu projektowania. Sugerowana nazwa: "
+"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:340
-msgid "Permanent query history"
-msgstr "Permanentna historia zapytań"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:342
-msgid "How many queries are kept in history"
-msgstr "Ile zapytań ma być przechowywanych w historii"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:343
-msgid "Query history length"
-msgstr "Długość historii zapytań"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:344
-msgid "Tab displayed when opening a new query window"
-msgstr "Zakładka wyświetlana po otwarciu nowego okna zapytań"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:345
-msgid "Default query window tab"
-msgstr "Domyślna zakładka okna zapytań"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:346
-msgid "Query window height (in pixels)"
-msgstr "Wysokość pola zapytania (w pikselach)"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:347
-msgid "Query window height"
-msgstr "Wysokość pola zapytania"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:348
-msgid "Query window width (in pixels)"
-msgstr "Szerokość pola zapytania (w pikselach)"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:349
-msgid "Query window width"
-msgstr "Szerokość pola zapytania"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:350
-msgid "Select which functions will be used for character set conversion"
-msgstr "Wybierz funckje, które będą użyte do konwersji kodowania napisów"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:351
-msgid "Recoding engine"
-msgstr "Mechanizm konwersji kodowania napisów"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:352
-msgid "When browsing tables, the sorting of each table is remembered"
-msgstr "Podczas przeglądania tabel, sortowanie każdej tabeli jest zapamiętane"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:353
-#, fuzzy
-#| msgid "Rename table to"
-msgid "Remember table's sorting"
-msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:354
-msgid "Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
+msgid ""
+"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]"
 msgstr ""
+"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]"
+"pma_pdf_pages[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:355
-#, fuzzy
-#| msgid "Repair threads"
-msgid "Repeat headers"
-msgstr "Liczba wątków naprawiających"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:356
-msgid "Show help button instead of Documentation text"
-msgstr "Pokaż przycisk pomocy zamiast tekstu Dokumentacji"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:357
-msgid "Show help button"
-msgstr "Pokaż przycisk pomocy"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:359
-msgid "Save all edited cells at once"
-msgstr "Zapisz wszystkie edytowane komórki naraz"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:360
-msgid "Directory where exports can be saved on server"
-msgstr "Katalog na serwerze, w którym będą zapisywane eksportowane pliki"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:361
-msgid "Save directory"
-msgstr "Katalog do zapisu"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:362
-msgid "Leave blank if not used"
-msgstr "Należy pozostawić puste jeśli nie jest używane"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:363
-#, fuzzy
-msgid "Host authorization order"
-msgstr "Typ uwierzytelniania"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:364
-msgid "Leave blank for defaults"
-msgstr "Pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:365
-#, fuzzy
-msgid "Host authorization rules"
-msgstr "Uwierzytelnianie sprzętowe nie powiodło się"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:366
-msgid "Allow logins without a password"
-msgstr "Pozwól na logowanie bez hasła"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:367
-msgid "Allow root login"
-msgstr "Pozwól na logowanie się roota"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:368
-msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth"
+msgid ""
+"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]"
 msgstr ""
-"Nazwa <i>HTTP Basic Auth Realm</i> ma być wyświetlana przy autoryzacji HTTP"
+"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]"
+"pma_table_coords[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:369
-msgid "HTTP Realm"
+msgid ""
+"Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/"
+"kbd]"
 msgstr ""
+"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać historii zapytań SQL. Sugerowana nazwa: "
+"[kbd]pma_history[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:370
 msgid ""
-"The path for the config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware "
-"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/"
-"swekey.conf)"
+"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]pma_tracking[/"
+"kbd]"
 msgstr ""
-"Plik konfiguracyjny do [a at http://swekey.com]sprzętowego uwierzytelnienia "
-"SweKey[/a]. Relatywna ścieżka do głównego katalogu phpMyAdmin, np. ./swekey."
-"conf"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:371
-msgid "SweKey config file"
-msgstr "Plik konfiguracyjny SweKey"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:372
-msgid "Authentication method to use"
-msgstr "Jaka metoda uwierzytelniania ma być użyta"
+"Puste pole oznacza brak wsparcia śledzenia zapytań SQL, zaproponował: [kbd]"
+"pma_tracking[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:373 setup/frames/index.inc.php:127
-msgid "Authentication type"
-msgstr "Typ uwierzytelniania"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:374
 msgid ""
 "Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/bookmark]bookmark[/a] "
 "support, suggested: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
@@ -4713,11 +3023,13 @@ msgstr ""
 "Pozostaw puste, aby nie obsługiwać zakładek [a at http://wiki.phpmyadmin.net/"
 "pma/bookmark]bookmark[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_bookmark[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:375
-msgid "Bookmark table"
-msgstr "Tabela zakładek"
+msgid ""
+"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links"
+"[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+msgstr ""
+"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/"
+"relation]relation-links[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_relation[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:376
 msgid ""
 "Leave blank for no column comments/mime types, suggested: [kbd]"
 "pma_column_info[/kbd]"
@@ -4725,9185 +3037,4229 @@ msgstr ""
 "Pozostaw puste, aby nie obsługiwać komentarzy i typów mime. Sugerowana "
 "nazwa: [kbd]pma_column_info[/kbd]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:377
-msgid "Column information table"
-msgstr "Tabela informacji o kolumnach"
-
-#: libraries/config/messages.inc.php:378
-msgid "Compress connection to MySQL server"
-msgstr "Czy połączenie do serwera MySQL ma być kompresowane"
+msgid "Leave blank if not used"
+msgstr "Pozostaw puste, jeśli nie są używane"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:379
-msgid "Compress connection"
-msgstr "Kompresja połączenia"
+msgid "Leave empty if not using config auth"
+msgstr "Pozostaw puste w przypadku innego niż config auth"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:380
-msgid "How to connect to server, keep [kbd]tcp[/kbd] if unsure"
-msgstr ""
-"Sposób połączenia z serwerem; w razie niepewności, należy pozostawić tcp"
+msgid "Legend margins"
+msgstr "Marginesy legendy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:381
-msgid "Connection type"
-msgstr "Typ połączenia"
+msgid "Length/Values"
+msgstr "Długość/Wartości*"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:382
-msgid "Control user password"
-msgstr "Hasło użytkownika monitorującego"
+msgid "Let every user access this bookmark"
+msgstr "Niech każdy użytkownik ma dostęp do tej zakładki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:383
-msgid ""
-"A special MySQL user configured with limited permissions, more information "
-"available on [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]wiki[/a]"
-msgstr ""
-"Specjalny użytkownik MySQL z ograniczonymi uprawnieniami. Więcej informacji "
-"jest dostępnych pod adresem: [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/controluser]"
-"wiki[/a]"
+msgid "Light tabs"
+msgstr "Uproszczone zakładki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:384
-msgid "Control user"
-msgstr "Użytkownik monitorujący"
+msgid "Limit column characters"
+msgstr "Limit znaków w kolumnie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:385
 msgid ""
-"An alternate host to hold the configuration storage; leave blank to use the "
-"already defined host"
+"Limits the number of commands that change any table or database the user may "
+"execute per hour."
 msgstr ""
-"Alternatywny hosta do przechowywania konfiguracji, pozostaw puste, aby użyć "
-"już zdefiniowanego hosta"
+"Ogranicz liczbę poleceń zmieniających jakąkolwiek tabelę lub bazę danych, "
+"które może wykonać użytkownik w ciągu godziny."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:386
-#, fuzzy
-#| msgid "Control user"
-msgid "Control host"
-msgstr "Użytkownik monitorujący"
+msgid "Limits the number of new connections the user may open per hour."
+msgstr ""
+"Ogranicz liczbę nowych połączeń, które może otworzyć użytkownik w ciągu "
+"godziny."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:387
-msgid "Count tables when showing database list"
-msgstr "Zliczaj tabele podczas pokazywania listy bazy danych"
+msgid "Limits the number of queries the user may send to the server per hour."
+msgstr "Ogranicz liczbę zapytań, które może wysłać użytkownik w ciągu godziny."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:388
-msgid "Count tables"
-msgstr "Zliczaj tabele"
+msgid "Limits the number of simultaneous connections the user may have."
+msgstr "Ogranicz liczbę jednoczesnych połączeń, które może użytkownik."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:389
-msgid ""
-"Leave blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/"
-"kbd]"
-msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać trybu projektowania. Sugerowana nazwa: "
-"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
+msgid "Line"
+msgstr "Linia"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:390
-msgid "Designer table"
-msgstr "Tabela trybu projektowania"
+msgid "Lines terminated by"
+msgstr "Linie zakończone przez"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:391
-msgid ""
-"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug "
-"tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
-msgstr ""
-"Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: [a at http://sf.net/support/"
-"tracker.php?aid=1849494]PMA bug tracker[/a] i [a at http://bugs.mysql.com/19588]"
-"MySQL Bugs[/a]"
+msgid "Lines terminated with:"
+msgstr "Linie zakończone przez:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:392
-msgid "Disable use of INFORMATION_SCHEMA"
-msgstr "Wyłącz używanie INFORMATION_SCHEMA"
+msgid "Link not found"
+msgstr "Łącze nie znalezione"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:393
-msgid "What PHP extension to use; you should use mysqli if supported"
-msgstr ""
-"Jakiego rozszerzenie PHP ma być użyte; o ile jest obsługiwane, należy podać "
-"mysqli"
+msgid "Links to"
+msgstr "Łącze"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:394
-msgid "PHP extension to use"
-msgstr "Rozszerzenie PHP"
+msgid "List of changes"
+msgstr "Lista zmian"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:395
-msgid "Hide databases matching regular expression (PCRE)"
-msgstr "Ukryj bazy danych pasujące do wyrażenia regularnego (PCRE)"
+msgid "List of trusted proxies for IP allow/deny"
+msgstr ""
+"Lista zaufanych adresów IP serwerów pośredniczących (proxy) dla reguł allow/"
+"deny"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:396
-msgid "Hide databases"
-msgstr "Ukryj bazy danych"
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litewski"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:397
-msgid ""
-"Leave blank for no SQL query history support, suggested: [kbd]pma_history[/"
-"kbd]"
-msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać historii zapytań SQL. Sugerowana nazwa: "
-"[kbd]pma_history[/kbd]"
+msgid "Load"
+msgstr "Załaduj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:398
-msgid "SQL query history table"
-msgstr "Tabela historii zapytań SQL"
+msgid "Loading"
+msgstr "Wczytywanie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:399
-msgid "Hostname where MySQL server is running"
-msgstr "Nazwa hosta na którym uruchomiony jest serwer MySQL"
+msgid "Local"
+msgstr "Host lokalny"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:400
-msgid "Server hostname"
-msgstr "Nazwa hosta serwera"
+msgid "Location of the text file"
+msgstr "Lokalizacja pliku tekstowego"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:401
-msgid "Logout URL"
-msgstr "URL wylogowania"
+msgid "Log buffer size"
+msgstr "Rozmiar bufora dziennika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:402
-msgid ""
-"Limits number of table preferences which are stored in database, the oldest "
-"records are automatically removed"
-msgstr ""
-"Preferencje ograniczeń liczby tabel, które są przechowywane w bazie danych, "
-"najstarsze rekordy są automatycznie usuwane"
+msgid "Log cache size"
+msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dziennika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:403
-#, fuzzy
-#| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
-msgid "Maximal number of table preferences to store"
-msgstr "Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel"
+msgid "Log file count"
+msgstr "Liczba plików dziennika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:404
-msgid "Try to connect without password"
-msgstr "Ma być podejmowana próba łączenia się bez hasła"
+msgid "Log file threshold"
+msgstr "Próg pliku dziennika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:405
-msgid "Connect without password"
-msgstr "Łącz się bez hasła"
+msgid "Log in"
+msgstr "Login"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:406
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "n use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want use ir "
-#| "literal instances, i.e. use 'my\\_db' and not 'my_db'"
-msgid ""
-"You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
-"use their literal instances, i.e. use [kbd]'my\\_db'[/kbd] and not "
-"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter "
-"their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
-"alphabetical order."
-msgstr ""
-"You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
-"use their literal instances, i.e. use [kbd]'my\\_db'[/kbd] and not "
-"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter "
-"their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
-"alphabetical order."
+msgid "Log name"
+msgstr "Nazwa dziennika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:407
-msgid "Show only listed databases"
-msgstr "Pokaż tylko wymienione bazy danych"
+msgid "Log out"
+msgstr "Wyjście"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:408 libraries/config/messages.inc.php:449
-msgid "Leave empty if not using config auth"
-msgstr ""
-"Należy pozostawić puste w przypadku innego niż config typu uwierzytelniania"
+msgid "Login Information"
+msgstr "Dane użytkownika"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:409
-msgid "Password for config auth"
-msgstr "Hasło dla uwierzytelniania typu config"
+msgid "Login cookie store"
+msgstr "Przechowywania ciasteczka logowania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:410
 msgid ""
-"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_pdf_pages[/kbd]"
+"Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, "
+"because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
 msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]"
-"pma_pdf_pages[/kbd]"
+"Przechowywanie ciasteczka logowania jest niższa niż ważność plików "
+"ciasteczek skonfigurowanego w phpMyAdmin, z tego powodu, swój login wygasa "
+"wcześniej niż skonfigurowane w phpMyAdmin."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:411
-msgid "PDF schema: pages table"
-msgstr "Schemat PDF: strony tabeli"
+msgid "Login cookie validity"
+msgstr "Ważność ciasteczka logowania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:412
 msgid ""
-"Database used for relations, bookmarks, and PDF features. See [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
-"no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
-msgstr ""
-"Baza danych używana prze funkcje związków, zakładek i generowania PDF-ów. "
-"Pełna informacja znajduje się na stronie [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/"
-"pmadb]pmadb[/a]. Puste pole oznacza brak obsługi. Domyślna wartość: [kbd]"
-"phpmyadmin[/kbd]"
+"Login without a password is forbidden by configuration (see AllowNoPassword)"
+msgstr "Konfiguracja zabrania logowania bez hasła (zobacz AllowNoPassword)"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:413
-#, fuzzy
-#| msgid "database name"
-msgid "Database name"
-msgstr "nazwa bazy danych"
+msgid "Logo link URL"
+msgstr "Odnośnik URL do logo"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:414
-msgid "Port on which MySQL server is listening, leave empty for default"
-msgstr ""
-"Port na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną"
+msgid "Logo link target"
+msgstr "Cel odnośnika logo"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:415
-msgid "Server port"
-msgstr "Port serwera"
+msgid "Logout URL"
+msgstr "URL wylogowania"
+
+msgid "MIME TYPES FOR TABLE"
+msgstr "TYPY MIME TABELI"
+
+msgid "MIME type"
+msgstr "Typ MIME"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:416
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "blank for no column comments/mime types, suggested: d]_column_info[/kbd]"
 msgid ""
-"Leave blank for no \"persistent\" recently used tables across sessions, "
-"suggested: [kbd]pma_recent[/kbd]"
-msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać komentarzy i typów mime. Sugerowana "
-"nazwa: [kbd]pma_column_info[/kbd]"
+"MIME types printed in italics do not have a separate transformation function"
+msgstr "Typy MIME wydrukowane kursywą nie mają osobnej funkcji transformacji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:417
-#, fuzzy
-#| msgid "Recall user name"
-msgid "Recently used table"
-msgstr "Przypominaj nazwę użytkownika"
+msgid "Main frame"
+msgstr "Główna ramka"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:418
 msgid ""
-"Leave blank for no [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/relation]relation-links"
-"[/a] support, suggested: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If "
+"not, please add the following line into [mysqld] section:"
 msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/"
-"relation]relation-links[/a]. Sugerowana nazwa: [kbd]pma_relation[/kbd]"
+"Upewnij się, że w pliku konfiguracyjnym (my.conf) jest wprowadzony unikalny "
+"ID serwera. Jeśli tak nie jest, dodaj następującą linię w sekcji [mysqld]:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:419
-msgid "Relation table"
-msgstr "Tabela relacji"
+msgid "Manage your settings"
+msgstr "Zarządzaj ustawieniami"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:420
-msgid "SQL command to fetch available databases"
-msgstr "Polecenie SQL do pobrania dostępnych baz danych"
+msgid "Mar"
+msgstr "Mar"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:421
-msgid "SHOW DATABASES command"
-msgstr "Polecenie SHOW DATABASES"
+msgid "March"
+msgstr "Marzec"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:422
 msgid ""
-"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types"
-"[/a] for an example"
+"Mark used tables and make it possible to show databases with locked tables"
 msgstr ""
-"Zobacz przykład usługi pojedynczego logowania (Signon) [a at http://wiki."
-"phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]"
+"Zaznacza używane tabele i umożliwia pokazanie baz danych z zablokowanymi "
+"tabelami"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:423
-msgid "Signon session name"
-msgstr "Nazwa sesji usługi pojedynczego logowania (Signon)"
+msgid "Master configuration"
+msgstr "Konfiguracja serwera głównego"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:424
-msgid "Signon URL"
-msgstr "URL usługi pojedynczego logowania (Signon)"
+msgid "Master replication"
+msgstr "Replikacja serwera głównego"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:425
-msgid "Socket on which MySQL server is listening, leave empty for default"
-msgstr ""
-"Gniazdko, na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość "
-"domyślną"
+msgid "Master server changed succesfully to %s"
+msgstr "Serwer główny zmieniony pomyślnie na %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:426
-msgid "Server socket"
-msgstr "Gniazdo serwera"
+msgid "Master status"
+msgstr "Stan serwera głównego"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:427
-msgid "Enable SSL for connection to MySQL server"
-msgstr "Aktywuj SSL do połączeń z serwerem MySQL"
+msgid "Max Keep Alive"
+msgstr "Maksymalna ilość połączeń \"Keep Alive\""
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:428
-msgid "Use SSL"
-msgstr "Używaj SSL"
+msgid "Max: %s%s"
+msgstr "Maksymalny rozmiar: %s%s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:429
-msgid ""
-"Leave blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/kbd]"
-msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]"
-"pma_table_coords[/kbd]"
+msgid "Maximal length of created query"
+msgstr "Maksymalna długość utworzonego zapytania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:430
-msgid "PDF schema: table coordinates"
-msgstr "Schemat PDF: współrzędne tabeli"
+msgid "Maximum databases"
+msgstr "Maksimum baz danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:431
-msgid ""
-"Table to describe the display columns, leave blank for no support; "
-"suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
-msgstr ""
+msgid "Maximum displayed SQL length"
+msgstr "Maksymalna pokazywana długość SQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:432
-#, fuzzy
-#| msgid "Displaying Column Comments"
-msgid "Display columns table"
-msgstr "Wyświetl komentarze dla kolumn"
+msgid "Maximum execution time"
+msgstr "Maksymalny czas wykonania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:433
-#, fuzzy
-#| msgid "blank for no PDF schema support, suggested: [kbd]pma_table_coords[/]"
 msgid ""
-"Leave blank for no \"persistent\" tables'UI preferences across sessions, "
-"suggested: [kbd]pma_table_uiprefs[/kbd]"
+"Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view"
 msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać schematu PDF. Sugerowana nazwa: [kbd]"
-"pma_table_coords[/kbd]"
+"Maksymalna liczba znaków pokazano w nie-numerycznej kolumnie na widoku "
+"przeglądania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:434
-#, fuzzy
-#| msgid "User preferences storage table"
-msgid "UI preferences table"
-msgstr "Tabela przechowująca preferencje użytkowników"
+msgid "Maximum number of characters used when a SQL query is displayed"
+msgstr "Maksymalna liczba pokazywanych znaków zapytania SQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:435
-msgid ""
-"Whether a DROP DATABASE IF EXISTS statement will be added as first line to "
-"the log when creating a database."
+msgid "Maximum number of databases displayed in left frame and database list"
 msgstr ""
+"Maksymalna liczba baz danych pokazywanych w lewej ramce i na liście baz "
+"danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:436
-msgid "Add DROP DATABASE"
-msgstr "Dodaj DROP DATABASE"
+msgid "Maximum number of rows to display"
+msgstr "Maksymalna liczba wierszy do wyświetlenia"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:437
-msgid ""
-"Whether a DROP TABLE IF EXISTS statement will be added as first line to the "
-"log when creating a table."
-msgstr ""
+msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
+msgstr "Maksymalna liczba tabel pokazywanych na liście tabel"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:438
-msgid "Add DROP TABLE"
-msgstr "Dodaj DROP TABLE"
+msgid "Maximum size for temporary files on index creation"
+msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:439
-msgid ""
-"Whether a DROP VIEW IF EXISTS statement will be added as first line to the "
-"log when creating a view."
-msgstr ""
+msgid "Maximum size for temporary sort files"
+msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:440
-msgid "Add DROP VIEW"
-msgstr "Dodaj DROP VIEW"
+msgid "Maximum table tree depth"
+msgstr "Maksymalny poziom zagłębienia tabeli"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:441
-msgid "Defines the list of statements the auto-creation uses for new versions."
-msgstr ""
-"Definiuje listę instrukcji automatycznego tworzenia używa nowych wersji."
+msgid "Maximum tables"
+msgstr "Maksimum tabel"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:442
-#, fuzzy
-#| msgid "Statements"
-msgid "Statements to track"
-msgstr "Cecha"
+msgid "May"
+msgstr "Maj"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:443
 msgid ""
-"Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]pma_tracking[/"
-"kbd]"
+"May be approximate. See [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ "
+"3.11[/a]"
 msgstr ""
+"Może być w przybliżeniu. Zobacz [a at ./Documentation."
+"html#faq3_11 at Documentation]FAQ 3.11[/a]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:444
-msgid "SQL query tracking table"
-msgstr "Tabela śledzenia zapytań SQL"
+msgid "MediaWiki Table"
+msgstr "Tabela MediaWiki"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:445
-msgid ""
-"Whether the tracking mechanism creates versions for tables and views "
-"automatically."
-msgstr ""
-"Nawet mechanizm śledzenia tworzy wersje dla tabel i widoków automatycznie."
+msgid "Memory limit"
+msgstr "Limit pamięci"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:446
-#, fuzzy
-#| msgid "Automatic recovery mode"
-msgid "Automatically create versions"
-msgstr "Tryb automatycznej naprawy"
+msgid "Merge with current configuration"
+msgstr "Scal z aktualną konfiguracją"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:447
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "blank for no Designer support, suggested: [kbd]pma_designer_coords[/]"
-msgid ""
-"Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
-"pma_userconfig[/kbd]"
-msgstr ""
-"Pozostaw puste, aby nie obsługiwać trybu projektowania. Sugerowana nazwa: "
-"[kbd]pma_designer_coords[/kbd]"
+msgid "Metadata Headers"
+msgstr "Nagłówki metadanych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:448
-msgid "User preferences storage table"
-msgstr "Tabela przechowująca preferencje użytkowników"
+msgid "MiB"
+msgstr "MB"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:450
-msgid "User for config auth"
-msgstr "Użytkownik dla uwierzytelniania typu config"
+msgid "Microsoft Office"
+msgstr "Microsoft Office"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:451
-msgid ""
-"Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents "
-"compatibility checks and thereby increases performance"
-msgstr ""
-"Dezaktywuj jeśli jesteś pewien, że tabele pma_* są zaktualizowane. To "
-"zapobiega ciągłemu sprawdzaniu kompatybilności, przez co zwiększa wydajność"
+msgid "Microsoft Word 2000"
+msgstr "Microsoft Word 2000"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:452
-msgid "Verbose check"
-msgstr "Szczegółowe sprawdzanie"
+msgid "Minimum number of tables to display the table filter box"
+msgstr "Maksymalna liczba tabel wyświetlana na liście tabel"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:453
-msgid ""
-"A user-friendly description of this server. Leave blank to display the "
-"hostname instead."
-msgstr ""
-"Przyjazny opis serwera dla użytkownika. Pozostaw puste, aby wyświetlić nazwę "
-"hosta."
+msgid "Minute"
+msgstr "Minuta"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:454
-msgid "Verbose name of this server"
-msgstr "Szczegółowa nazwa serwera"
+msgid "Missing a temporary folder."
+msgstr "Brakuje folderu tymczasowego."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:455
-msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
-msgstr ""
+msgid "Missing data for %s"
+msgstr "Brakuje danych dla %s"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:456
-msgid "Allow to display all the rows"
-msgstr "Pozwól wyświetlać wszystkie rekordy"
+msgid "Missing phpMyAdmin configuration storage tables"
+msgstr "Brakuje tabel przechowujących konfigurację phpMyAdmin"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:457
-msgid ""
-"Please note that enabling this has no effect with [kbd]config[/kbd] "
-"authentication mode because the password is hard coded in the configuration "
-"file; this does not limit the ability to execute the same command directly"
-msgstr ""
-"Proszę zauważyć, że włączenie tej opcji nie ma wpływu w trybie "
-"uwierzytelnienia [kbd]config[/kbd], ponieważ hasło jest silnie kodowane w "
-"pliku konfiguracyjnym. To nie ogranicza możliwości wykonania tego samego "
-"polecenia bezpośrednio"
+msgid "Missing value in the form!"
+msgstr "Brakująca wartość w formularzu!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:458
-msgid "Show password change form"
-msgstr "Pokaż formularz zmiany hasła"
+msgid "Mo"
+msgstr "Pon"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:459
-msgid "Show create database form"
-msgstr "Pokaż formularz tworzenia bazy danych"
+msgid "Modifications have been saved"
+msgstr "Modyfikacja została zapisana"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:460
-msgid ""
-"Defines whether or not type display direction option is shown when browsing "
-"a table"
-msgstr ""
+msgid "Modify"
+msgstr "Modyfikacja"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:461
-#, fuzzy
-msgid "Show display direction"
-msgstr "Opcje eksportu bazy danych"
+msgid "Modify an index"
+msgstr "Modyfikacja indeksu"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "Pon"
+
+msgid "Monday"
+msgstr "Poniedziałek"
+
+msgid "More"
+msgstr "Więcej"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:462
 msgid ""
-"Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
-"insert mode"
+"More information on [a at http://sf.net/support/tracker.php?aid=1849494]PMA bug "
+"tracker[/a] and [a at http://bugs.mysql.com/19588]MySQL Bugs[/a]"
 msgstr ""
+"Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: [a at http://sf.net/support/"
+"tracker.php?aid=1849494]PMA bug tracker[/a] i [a at http://bugs.mysql.com/19588]"
+"MySQL Bugs[/a]"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:463
-#, fuzzy
-#| msgid "Show open tables"
-msgid "Show field types"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
+msgid "More settings"
+msgstr "Więcej ustawień"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:464
-msgid "Display the function fields in edit/insert mode"
-msgstr "Wyświetla pola z funkcjami w trybie edycji/dodawania"
+msgid "Move Menu"
+msgstr "Przesuń menu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:465
-msgid "Show function fields"
-msgstr "Pokaż pola z funkcjami"
+msgid "Move table to (database<b>.</b>table):"
+msgstr "Przenieś tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:466
-msgid "Whether to show hint or not"
-msgstr ""
+msgid "Multi"
+msgstr "Multi"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:467
-#, fuzzy
-#| msgid "Show grid"
-msgid "Show hint"
-msgstr "Pokaż siatkę"
+msgid "MySQL 4.0 compatible"
+msgstr "Kompatybilny z MySQL 4.0"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:468
-msgid ""
-"Shows link to [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] "
-"output"
-msgstr ""
-"Pokazuje odnośnik do [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()"
-"[/a]"
+msgctxt "MySQL 5.0 documentation language"
+msgid "en"
+msgstr "en"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:469
-msgid "Show phpinfo() link"
-msgstr "Pokaż odnośnik phpinfo()"
+msgctxt "MySQL 5.1 documentation language"
+msgid "en"
+msgstr "en"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:470
-msgid "Show detailed MySQL server information"
-msgstr "Pokaż szczegółowe informacje o serwerze MySQL"
+msgctxt "MySQL 5.5 documentation language"
+msgid "en"
+msgstr "en"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:471
-msgid "Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
-msgstr "Czy mają być pokazywane zapytania SQL generowane przez phpMyAdmina"
+msgid "MySQL charset"
+msgstr "Kodowanie znaków dla MySQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:472
-msgid "Show SQL queries"
-msgstr "Pokaż zapytania SQL"
+msgid "MySQL client version"
+msgstr "Wersja MySQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:473
-msgid "Allow to display database and table statistics (eg. space usage)"
-msgstr ""
-"Pozwala wyświetlać statystyki bazy danych i tabeli (np. wykorzystanie "
-"miejsca)"
+msgid "MySQL connection collation"
+msgstr "Sortowanie połączeń MySQL"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:474
-msgid "Show statistics"
-msgstr "Pokaż statystyki"
+msgid "MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows)."
+msgstr "MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy)."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:475
-msgid ""
-"If tooltips are enabled and a database comment is set, this will flip the "
-"comment and the real name"
-msgstr ""
-"Jeśli podpowiedzi są włączone i ustawiony jest komentarz do bazy danych, "
-"zamienia komentarz i nazwę bazy danych"
+msgid "MySQL said: "
+msgstr "MySQL zwrócił komunikat: "
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:476
-msgid "Display database comment instead of its name"
-msgstr "Wyświetla komentarz do bazy danych zamiast jej nazwy"
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:477
-msgid ""
-"When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only "
-"used to split/nest the tables according to the $cfg"
-"['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like the "
-"alias, the table name itself stays unchanged"
-msgstr ""
-"Gdy jest ustawione na [kbd]nested[/kbd], alias nazwy tabeli jest używany "
-"tylko do rozdzielania/zagnieżdżania tabel zgodnie z dyrektywą $cfg"
-"['LeftFrameTableSeparator']. A więc tylko katalog jest nazywany jako alias, "
-"a nazwa tabeli pozostaje niezmieniona"
+msgid "Natural order"
+msgstr "Naturalny porządek"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:478
-msgid "Display table comment instead of its name"
-msgstr "Wyświetla komentarz do tabeli zamiast jej nazwy"
+msgid "Navigation frame"
+msgstr "Ramka nawigacji"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:479
-msgid "Display table comments in tooltips"
-msgstr "Wyświetla komentarz do tabeli w postaci podpowiedzi"
+msgid "Needed for the replication slaves."
+msgstr "Potrzebne dla replikacji serwera podrzędnego."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:480
 msgid ""
-"Mark used tables and make it possible to show databases with locked tables"
+"Neither URL wrapper nor CURL is available. Version check is not possible."
 msgstr ""
-"Zaznacza używane tabele i umożliwia pokazanie baz danych z zablokowanymi "
-"tabelami"
+"URL wrapper ani CURL nie są dostępnie. Sprawdzenie wersji jest niemożliwe."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:481
-msgid "Skip locked tables"
-msgstr "Pomiń zablokowane tabele"
+msgid "New name"
+msgstr "Nowa nazwa"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:486
-msgid "Requires SQL Validator to be enabled"
-msgstr "Wymaga włączenia walidatora SQL"
+msgid "New page name: "
+msgstr "Nowa nazwa strony:"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:488
-#: libraries/display_change_password.lib.php:40
-#: libraries/replication_gui.lib.php:62 libraries/replication_gui.lib.php:63
-#: libraries/replication_gui.lib.php:341 libraries/replication_gui.lib.php:345
-#: libraries/replication_gui.lib.php:355 server_privileges.php:879
-#: server_privileges.php:883 server_privileges.php:894
-#: server_privileges.php:1702 server_synchronize.php:1273
-msgid "Password"
-msgstr "Hasło"
+msgid "New server"
+msgstr "Nowy serwer"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:489
-msgid ""
-"[strong]Warning:[/strong] requires PHP SOAP extension or PEAR SOAP to be "
-"installed"
-msgstr ""
-"[strong]Ostrzeżenie:[/strong] wymaga zainstalowanego rozszerzenia PHP SOAP "
-"lub PEAR SOAP"
+msgid "Next"
+msgstr "Następne"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:490
-msgid "Enable SQL Validator"
-msgstr "Włącz walidator SQL"
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:491
-msgid ""
-"If you have a custom username, specify it here (defaults to [kbd]anonymous[/"
-"kbd])"
-msgstr ""
-"Jeśli masz swoją nazwa użytkownika, ustaw ją tutaj (domyślnie [kbd]anonymous"
-"[/kbd])"
+msgid "No Password"
+msgstr "Brak hasła"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:492 tbl_tracking.php:445
-#: tbl_tracking.php:502
-msgid "Username"
-msgstr "Nazwa użytkownika"
+msgid "No Privileges"
+msgstr "Brak uprawnień"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:493
-msgid ""
-"Suggest a database name on the "Create Database" form (if "
-"possible) or keep the text field empty"
+msgid "No activity within %s seconds; please log in again"
 msgstr ""
-"Sugeruje nazwę bazy danych podczas operacji "Utwórz bazę danych" "
-"(jeśli możliwe) lub zostawia puste pole"
+"Brak aktywności przez co najmniej %s sekund, proszę zalogować się jeszcze raz"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:494
-msgid "Suggest new database name"
-msgstr "Zasugeruj nazwę nowej bazy danych"
+msgid "No blob streaming server configured!"
+msgstr "Nie skonfigurowano żadnego serwera blob"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:495
-msgid "A warning is displayed on the main page if Suhosin is detected"
-msgstr ""
-"Ostrzeżenie jest wyświetlane na stronie głównej, jeśli wykryte jest "
-"rozszerzenie Suhosin"
+msgid "No change"
+msgstr "Bez zmian"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:496
-msgid "Suhosin warning"
-msgstr "Ostrzeżenie Suhosin"
+msgid "No data found for the chart."
+msgstr "Nie znaleziono danych do wykresu."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:497
 msgid ""
-"Textarea size (columns) in edit mode, this value will be emphasized for SQL "
-"query textareas (*2) and for query window (*1.25)"
+"No data was received to import. Either no file name was submitted, or the "
+"file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See "
+"[a at ./Documentation.html#faq1_16 at Documentation]FAQ 1.16[/a]."
 msgstr ""
+"Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa "
+"pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku "
+"określa się w konfiguracji PHP). Zobacz FAQ 1.16."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:498
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
-msgid "Textarea columns"
-msgstr "Dodaj/usuń pola"
+msgid "No databases"
+msgstr "Brak baz danych"
+
+msgid "No databases selected."
+msgstr "Żadna baza danych nie został wybrana."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:499
 msgid ""
-"Textarea size (rows) in edit mode, this value will be emphasized for SQL "
-"query textareas (*2) and for query window (*1.25)"
-msgstr ""
-"Wielkość pola textarea (wierszy) w trybie edycji. Wartość będzie powięszkona "
-"dla zapytań SQL (*@) i okna zapytań (*1.25)"
+"No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
+"author what %s does."
+msgstr "Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszę zapytać autora, co robi %s."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:500
-msgid "Textarea rows"
-msgstr "Wierszy w polu textarea"
+msgid "No files found inside ZIP archive!"
+msgstr "Archiwum ZIP jest puste!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:501
-msgid "Title of browser window when a database is selected"
-msgstr "Tytuł okna, jeśli jest wybrana baza danych"
+msgid "No index defined!"
+msgstr "Brak zdefiniowanego indeksu!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:503
-msgid "Title of browser window when nothing is selected"
-msgstr "Tytuł okna, jeśli nic nie jest wybrane"
+msgid "No index parts defined!"
+msgstr "Brak zdefiniowanych części indeksu!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:504
-msgid "Default title"
-msgstr "Domyślny tytuł"
+msgid "No newer stable version is available"
+msgstr "Nowsza stabilna wersja nie jest dostępna"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:505
-msgid "Title of browser window when a server is selected"
-msgstr "Tytuł okna, jeśli wybrany jest serwer"
+msgid "No preview available."
+msgstr "Podgląd niedostępny."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:507
-msgid "Title of browser window when a table is selected"
-msgstr ""
+msgid "No privileges."
+msgstr "Brak uprawnień."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:509
-msgid ""
-"Input proxies as [kbd]IP: trusted HTTP header[/kbd]. The following example "
-"specifies that phpMyAdmin should trust a HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-"
-"For) header coming from the proxy 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: "
-"HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
-msgstr ""
-"Wprowadź serwery pośredniczące (proxy) jako [kbd]IP: zaufany nagłówek HTTP[/"
-"kbd]. Następujący przykład określa jak phpMyAdmin powinien polegać na "
-"nagłówku HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) przesłanym przez serwer "
-"pośredniczący (proxy) 1.2.3.4:[br][kbd]1.2.3.4: HTTP_X_FORWARDED_FOR[/kbd]"
+msgid "No rows selected"
+msgstr "Nie wybrano wierszy"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:510
-msgid "List of trusted proxies for IP allow/deny"
-msgstr ""
-"Lista zaufanych adresów IP serwerów pośredniczących (proxy) dla reguł allow/"
-"deny"
+msgid "No tables found in database"
+msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:511
-msgid "Directory on server where you can upload files for import"
+msgid "No tables found in database."
+msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych."
+
+msgid ""
+"No themes support; please check your configuration and/or your themes in "
+"directory %s."
 msgstr ""
-"Katalog na serwerze, do którego można przesyłać pliki w celu importowania"
+"Brak obsługi motywów, proszę sprawdzić konfigurację i/lub motywy w katalogu %"
+"s."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:512
-msgid "Upload directory"
-msgstr "Katalog na przesyłane pliki"
+msgid "No user found."
+msgstr "Żadnego użytkownika nie znaleziono."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:513
-msgid "Allow for searching inside the entire database"
-msgstr "Pozwól na przeszukiwanie całej bazy danych"
+msgid "No users selected for deleting!"
+msgstr "Żaden użytkownik ze został zaznaczony do usunięcia!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:514
-msgid "Use database search"
-msgstr "Przeszukiwanie bazy danych"
+msgid "No valid authentication key plugged"
+msgstr "Prawidłowy klucz uwierzytelniający nie jest podłączony"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:515
-msgid ""
-"When disabled, users cannot set any of the options below, regardless of the "
-"checkbox on the right"
+msgid "No valid image path for theme %s found!"
 msgstr ""
-"Kiedy wyłączone, użytkownicy nie mogą zmienić żadnej z poniższych opcji , "
-"wyłączając zaznaczone po prawej"
+"Nie znaleziono prawidłowej ścieżki do obrazka dla motywu graficznego %s!"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:516
-msgid "Enable the Developer tab in settings"
-msgstr "Włącz zakładkę Developerską w ustawieniach"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+msgctxt "None encoding conversion"
+msgid "None"
+msgstr "Brak "
+
+msgctxt "None for default"
+msgid "None"
+msgstr "Brak "
+
+msgctxt "None privileges"
+msgid "None"
+msgstr "Brak "
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:517
 msgid ""
-"Show affected rows of each statement on multiple-statement queries. See "
-"libraries/import.lib.php for defaults on how many queries a statement may "
-"contain."
+"Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. "
+"However, if it's necessary to read or create a page and no clean pages are "
+"available, it's necessary to wait for pages to be flushed first. This "
+"counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set "
+"properly, this value should be small."
 msgstr ""
-"Pokaż przetworzone rekordy każdej instrukcji w wielokrotnych zapytaniach. "
-"Zobacz libraries/import.lib.php, aby dowiedzieć się ile instrukcja może "
-"domyślnie zawierać zapytań."
+"Zwykle zapis do puli bufora InnoDB obywa się w tle. Jednakże, jeśli "
+"niezbędny jest odczyt lub utworzenie strony a brak jest czystych stron, "
+"konieczne jest najpierw oczekiwanie na wymiecienie stron. Ten licznik "
+"wskazuje liczbę wystąpień takich oczekiwań. Jeżeli rozmiar puli bufora był "
+"ustawiony właściwie, wartość ta powinna być mała."
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:518
-msgid "Verbose multiple statements"
-msgstr "Szczegóły wielokrotnych instrukcji"
+msgid "Not a non-negative number"
+msgstr "Liczba nie jest nieujemna"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:519 setup/frames/index.inc.php:242
-msgid "Check for latest version"
-msgstr "Sprawdź, czy jest nowsza wersja"
+msgid "Not a positive number"
+msgstr "Liczba nie jest dodatnia"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:520
-msgid "Enables check for latest version on main phpMyAdmin page"
-msgstr "Włącza sprawdzanie czy są aktualizacje phpMyAdmin"
+msgid "Not a valid port number"
+msgstr "Nieprawidłowy numer portu"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:521 setup/lib/index.lib.php:121
-#: setup/lib/index.lib.php:131 setup/lib/index.lib.php:151
-#: setup/lib/index.lib.php:161 setup/lib/index.lib.php:172
-#: setup/lib/index.lib.php:179 setup/lib/index.lib.php:185
-#: setup/lib/index.lib.php:224
-msgid "Version check"
-msgstr "Sprawdzenie wersji"
+msgid "Not replicated"
+msgstr "Nie zreplikowane"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:522
 msgid ""
-"Enable [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP[/a] compression "
-"for import and export operations"
+"Note that not every result table can be put to the chart. See <a href=\"./"
+"Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
 msgstr ""
-"Włącza format kompresji [a at http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)]ZIP"
-"[/a] dla operacji importu i eksportu"
+"Pamiętaj, że nie każde wyniki tabeli można umieścić na wykresie. Zobacz <a "
+"href=\"./Documentation.html#faq6_29\" target=\"Documentation\">FAQ 6.29</a>"
 
-#: libraries/config/messages.inc.php:523
-msgid "ZIP"
-msgstr "ZIP"
-
-#: libraries/config/setup.forms.php:41
-msgid "Config authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie w pliku configuracyjnym"
+msgid ""
+"Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic "
+"between the web server and the MySQL server."
+msgstr ""
+"Uwaga: Włączenie statystyk baz danych może spowodować duży ruch pomiędzy "
+"serwerem WWW a serwerem MySQL."
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:45
-msgid "Cookie authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie ciasteczkami"
+msgid "Note: Generating the query chart can take a long time."
+msgstr "Uwaga: Generowanie zapytań wykresu może zająć dużo czasu."
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:48
-msgid "HTTP authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie HTTP"
+msgid "Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit."
+msgstr "Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie."
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:51
-#, fuzzy
-msgid "Signon authentication"
-msgstr "Typ uwierzytelniania"
+msgid ""
+"Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
+"tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
+"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should %"
+"sreload the privileges%s before you continue."
+msgstr ""
+"Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia użytkowników wprost z tabeli uprawnień "
+"MySQL-a. Zawartość tej tabeli, jeśli zostały w niej dokonane ręczne zmiany, "
+"może się różnić od uprawnień jakich faktycznie używa serwer. W takim "
+"przypadku powinieneś przed dalszą pracą %sprzeładować uprawnienia%s."
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:250
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:150 libraries/import/ldi.php:35
-msgid "CSV using LOAD DATA"
-msgstr "CSV przy użyciu LOAD DATA"
+msgid "Nov"
+msgstr "Lis"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:259 libraries/config/setup.forms.php:352
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:158
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:250 libraries/export/ods.php:18
-#: libraries/import/ods.php:29
-msgid "Open Document Spreadsheet"
-msgstr "Arkusz kalkulacyjny OpenDocument"
+msgid "November"
+msgstr "Listopad"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:266
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:165
-msgid "Quick"
-msgstr "Szybko"
+msgid ""
+"Now, add the following lines at the end of [mysqld] section in your my.cnf "
+"and please restart the MySQL server afterwards."
+msgstr ""
+"Teraz dodaj następujące wiersze na końcu pliku my.cnf a następnie zrestartuj "
+"serwer MySQL."
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:270
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:169
-#, fuzzy
-#| msgid "Custom color"
-msgid "Custom"
-msgstr "Własny kolor"
+msgid "Null"
+msgstr "Null"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:291
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:189
-msgid "Database export options"
-msgstr "Opcje eksportu bazy danych"
+msgid "Number of columns"
+msgstr "Liczba kolumn"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:324
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:222
-#: libraries/export/excel.php:18
-msgid "CSV for MS Excel"
-msgstr "CSV dla MS Excel"
+msgid "Number of columns for CHAR/VARCHAR textareas"
+msgstr "Liczba kolumn w polach textarea CHAR/VARCHAR"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:347
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:245
-#: libraries/export/htmlword.php:18
-msgid "Microsoft Word 2000"
-msgstr "Microsoft Word 2000"
+msgid "Number of inserted rows"
+msgstr "Liczba wstawianych wierszy"
 
-#: libraries/config/setup.forms.php:356
-#: libraries/config/user_preferences.forms.php:254 libraries/export/odt.php:22
-msgid "Open Document Text"
-msgstr "Tekst w formacie Open Document"
+msgid "Number of queries to skip from start"
+msgstr "Liczba zapytań, aby przejść od początku"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:198
-msgid "Could not initialize Drizzle connection library"
+msgid ""
+"Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set "
+"contains more rows, "Previous" and "Next" links will be "
+"shown."
 msgstr ""
+"Liczba wierszy wyświetlanych podczas przeglądania zestawu wyników. Jeśli "
+"zestaw składa się z większej ilości wierszy, zostanie pokazany link "
+"Poprzednie/Następne."
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:205 libraries/config/validate.lib.php:212
-#, fuzzy
-#| msgid "Could not connect to MySQL server"
-msgid "Could not connect to Drizzle server"
-msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
+msgid "Number of rows for CHAR/VARCHAR textareas"
+msgstr "Liczba wierszy w polach textarea CHAR/VARCHAR"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:223 libraries/config/validate.lib.php:230
-msgid "Could not connect to MySQL server"
-msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
+msgid "Number of rows per page"
+msgstr "Liczba wierszy na stronie"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:254
-msgid "Empty username while using config authentication method"
-msgstr ""
-"Pomiń nazwę użytkownika podczas używania metody uwierzytelnienia z pliku "
-"konfiguracyjnego"
+msgid "Number of rows to skip, starting from the first row:"
+msgstr "Liczba wierszy do pominięcia, począwszy od pierwszego rzędu:"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:258
-msgid "Empty signon session name while using signon authentication method"
-msgstr ""
-"Pomiń nazwę sesji pojedynczego logowania (Signon) podczas używania metody "
-"uwierzytelnienia Signon"
+msgid "Number of rows:"
+msgstr "Liczba wierszy:"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:262
-msgid "Empty signon URL while using signon authentication method"
-msgstr ""
-"Pomiń adres URL pojedynczego logowania Singon podczas używania metody "
-"uwierzytelnienia Signon"
+msgid "Number of tables"
+msgstr "Liczba tabel"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:295
-msgid "Empty phpMyAdmin control user while using pmadb"
-msgstr "Pomiń użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb"
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:299
-msgid "Empty phpMyAdmin control user password while using pmadb"
-msgstr ""
-"Pomiń hasło użytkownika monitorującego phpMyAdmin podczas używania pmadb"
+msgid "Object creation options"
+msgstr "Opcje tworzenia obiektów"
 
-#: libraries/config/validate.lib.php:385
-#, php-format
-msgid "Incorrect IP address: %s"
-msgstr "Nieprawidłowy adres IP: %s"
+msgid "Object creation options (all are recommended)"
+msgstr "Opcje tworzenia obiektów (wszystkie są polecane)"
 
-#. l10n: Please check that translation actually exists.
-#: libraries/core.lib.php:247
-msgctxt "PHP documentation language"
-msgid "en"
-msgstr "pl"
+msgid "Oct"
+msgstr "Paź"
 
-#: libraries/core.lib.php:266
-#, php-format
-msgid "The %s extension is missing. Please check your PHP configuration."
-msgstr "Brak rozszerzenia %s. Proszę sprawdzić konfigurację PHP."
+msgid "October"
+msgstr "Październik"
 
-#: libraries/core.lib.php:414
-msgid "possible deep recursion attack"
-msgstr ""
+msgid "Official Homepage"
+msgstr "Oficjalna strona phpMyAdmina"
 
-#: libraries/database_interface.lib.php:1813
-#, fuzzy
-#| msgid " the local MySQL server's socket is not correctly configured)"
 msgid ""
-"The server is not responding (or the local server's socket is not correctly "
-"configured)."
+"On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as "
+"reported by the MySQL server may be incorrect."
 msgstr ""
-"(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)"
+"Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mogą się przekręcić, więc statystyki "
+"jakich dostarcza serwer MySQL nie są wiarygodne."
 
-#: libraries/database_interface.lib.php:1816
-#, fuzzy
-#| msgid "The server is not responding"
-msgid "The server is not responding."
-msgstr "Serwer nie odpowiada"
+msgid ""
+"Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you "
+"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as "
+"master"
+msgstr ""
+"Gdy zrestartowałeś już serwer MySQL kliknij przycisk Go. Powinieneś zobaczyć "
+"komunikat informujący, że serwer <b>jest</b> skonfigurowany jako główny"
 
-#: libraries/database_interface.lib.php:1820
-msgid "Please check privileges of directory containing database."
+msgid ""
+"Only light version; display databases in a tree (determined by the separator "
+"defined below)"
 msgstr ""
+"Tylko wersja uproszczona. Wyświetlaj bazy danych w postaci drzewa (określone "
+"przez separator zdefiniowany poniżej)"
 
-#: libraries/database_interface.lib.php:1828
-msgid "Details..."
-msgstr "Szczegóły…"
+msgid "Only show keys"
+msgstr "Pokaż tylko klucze"
 
-#: libraries/db_links.inc.php:42 libraries/db_links.inc.php:43
-#: libraries/db_links.inc.php:44
-msgid "Database seems to be empty!"
-msgstr "Baza danych wydaje się pusta!"
+msgid ""
+"Only slaves started with the --report-host=host_name option are visible in "
+"this list."
+msgstr ""
+"Tylko serwery podrzędne uruchomione z opcją --report-host=host_name są "
+"widoczne na tej liście."
 
-#: libraries/db_links.inc.php:65 libraries/relation.lib.php:144
-#: libraries/tbl_links.inc.php:97
-msgid "Tracking"
-msgstr "Monitorowanie"
+msgid "Open"
+msgstr "Otwórz"
 
-#: libraries/db_links.inc.php:70
-msgid "Query"
-msgstr "Zapytanie przez przykład"
-
-#: libraries/db_links.inc.php:75 libraries/relation.lib.php:132
-msgid "Designer"
-msgstr "Widok projektu"
-
-#: libraries/db_links.inc.php:92 server_privileges.php:121
-#: server_privileges.php:1898 server_privileges.php:2257
-msgid "Privileges"
-msgstr "Uprawnienia"
+msgid "Open Document"
+msgstr "Otwórz dokument"
 
-#: libraries/db_links.inc.php:96 libraries/rte/rte_words.lib.php:25
-msgid "Routines"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgid "Open Document Spreadsheet"
+msgstr "Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego"
 
-#: libraries/db_links.inc.php:100 libraries/export/sql.php:641
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:49
-msgid "Events"
-msgstr "Zdarzenia"
+msgid "Open Document Text"
+msgstr "Otwórz dokument tekstowy"
 
-#: libraries/db_links.inc.php:104 libraries/export/sql.php:1032
-#: libraries/export/xml.php:57 libraries/rte/rte_words.lib.php:37
-#: libraries/tbl_links.inc.php:103
-msgid "Triggers"
-msgstr "Wyzwalacze"
+msgid "Open new phpMyAdmin window"
+msgstr "Otwórz nowe okno phpMyAdmina"
 
-#: libraries/db_structure.lib.php:43 libraries/display_tbl.lib.php:2220
 msgid ""
-"May be approximate. See [a at ./Documentation.html#faq3_11 at Documentation]FAQ "
-"3.11[/a]"
+"Open the linked page in the main window ([kbd]main[/kbd]) or in a new one "
+"([kbd]new[/kbd])"
 msgstr ""
-"Może być w przybliżeniu. Zobacz [a at ./Documentation."
-"html#faq3_11 at Documentation]FAQ 3.11[/a]"
+"Otwieraj stronę w tym samym oknie ([kbd]main[/kbd]) lub w nowym oknie ([kbd]"
+"new[/kbd])"
 
-#: libraries/dbi/drizzle.dbi.lib.php:114 libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php:117
-#: libraries/dbi/mysqli.dbi.lib.php:186
-msgid "Connection for controluser as defined in your configuration failed."
-msgstr ""
-"Połączenie dla użytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku "
-"konfiguracyjnym nie powiodło się."
+msgid "Operations"
+msgstr "Operacje"
 
-#: libraries/display_change_password.lib.php:29 main.php:94
-#: user_password.php:105 user_password.php:123
-msgid "Change password"
-msgstr "Zmień hasło"
+msgid "Operator"
+msgstr "Operator"
 
-#: libraries/display_change_password.lib.php:34
-#: libraries/replication_gui.lib.php:351 server_privileges.php:890
-msgid "No Password"
-msgstr "Brak hasła"
+msgid "Optimize"
+msgstr "Optymalizuj"
 
-#: libraries/display_change_password.lib.php:45
-#: libraries/replication_gui.lib.php:359 libraries/replication_gui.lib.php:362
-#: server_privileges.php:898 server_privileges.php:901
-msgid "Re-type"
-msgstr "Ponownie"
+msgid "Optimize table"
+msgstr "Optymalizuj tabelę"
 
-#: libraries/display_change_password.lib.php:51
-msgid "Password Hashing"
-msgstr "Sposób kodowania haseł"
+msgid "Options"
+msgstr "Opcje"
 
-#: libraries/display_change_password.lib.php:65
-#, fuzzy
-#| msgid "MySQL 4.0 compatible"
-msgid "MySQL 4.0 compatible"
-msgstr "Kompatybilny z MySQL-em 4.0"
+msgid "Or"
+msgstr "lub"
 
-#: libraries/display_create_database.lib.php:21
-#: libraries/display_create_database.lib.php:39
-msgid "Create database"
-msgstr "Utwórz bazę danych"
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientacja"
 
-#: libraries/display_create_database.lib.php:33
-msgid "Create"
-msgstr "Utwórz"
+msgid "Original position"
+msgstr "Oryginalna pozycja"
 
-#: libraries/display_create_database.lib.php:43 server_privileges.php:123
-#: server_privileges.php:1587 server_replication.php:33
-msgid "No Privileges"
-msgstr "Brak uprawnień"
+msgid "Other core settings"
+msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
 
-#: libraries/display_create_table.lib.php:46 pmd_general.php:71
-#: server_synchronize.php:442 server_synchronize.php:914
-msgid "Create table"
-msgstr "Utwórz tabelę"
+msgid "Output"
+msgstr "Wyjście"
 
-#: libraries/display_create_table.lib.php:51 libraries/rte/rte_list.lib.php:51
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:57 libraries/rte/rte_list.lib.php:66
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:860
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1365 libraries/tbl_properties.inc.php:92
-#: setup/frames/index.inc.php:126 tbl_structure.php:201
-msgid "Name"
-msgstr "Nazwa"
+msgid "Output:"
+msgstr "Wyjście:"
 
-#: libraries/display_create_table.lib.php:55
-#, fuzzy
-#| msgid "Number of fields"
-msgid "Number of columns"
-msgstr "Liczba pól"
+msgid "Overhead"
+msgstr "Nadmiar"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:37
-msgid "Could not load export plugins, please check your installation!"
-msgstr "Nie udało się załadować modułów eksportu, proszę sprawdzić instalację!"
+msgid "Overview"
+msgstr "Opcje podstawowe"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:82
-#, fuzzy
-#| msgid "Allows locking tables for the current thread."
-msgid "Exporting databases from the current server"
-msgstr "Pozwól blokować tabele dla aktualnego wątku."
+msgid "Overwrite existing file(s)"
+msgstr "Nadpisz istniejące pliki"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:84
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Create table on database %s"
-msgid "Exporting tables from \"%s\" database"
-msgstr "Utwórz nową tabelę w bazie danych %s"
+msgid "PARTITION definition"
+msgstr "Definicja partycji"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:86
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Create table on database %s"
-msgid "Exporting rows from \"%s\" table"
-msgstr "Utwórz nową tabelę w bazie danych %s"
+msgid "PBMS connection failed:"
+msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:92
-#, fuzzy
-#| msgid "Export type"
-msgid "Export Method:"
-msgstr "Rodzaj eksportu"
+msgid "PBMS error"
+msgstr "Błąd PBMS"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:108
-msgid "Quick - display only the minimal options"
-msgstr ""
+msgid "PBMS get BLOB info failed:"
+msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:124
-#, fuzzy
-#| msgid "Customize default export options"
-msgid "Custom - display all possible options"
-msgstr "Dostosuj domyślne opcje eksportu"
+msgid "PDF"
+msgstr "PDF"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:132
-#, fuzzy
-#| msgid "Databases"
-msgid "Database(s):"
-msgstr "Bazy danych"
+msgid "PDF schema: pages table"
+msgstr "Schemat PDF: strony tabeli"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:134
-#, fuzzy
-#| msgid "Tables"
-msgid "Table(s):"
-msgstr "Tabele"
+msgid "PDF schema: table coordinates"
+msgstr "Schemat PDF: współrzędne tabeli"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:144
-#, fuzzy
-#| msgid "Rows"
-msgid "Rows:"
-msgstr "Rekordów"
+msgid "PHP Version"
+msgstr "Wersja PHP"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:152
-msgid "Dump some row(s)"
-msgstr "Eksportuj wybrane wiersze"
+msgid "PHP array"
+msgstr "tablica PHP"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:154
-#, fuzzy
-#| msgid "Number of fields"
-msgid "Number of rows:"
-msgstr "Liczba pól"
+msgctxt "PHP documentation language"
+msgid "en"
+msgstr "pl"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:157
-msgid "Row to begin at:"
-msgstr "Wiersze od:"
+msgid "PHP extension"
+msgstr "Rozszerzenie PHP"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:168
-msgid "Dump all rows"
-msgstr "Zrzuć wszystkie rekordy"
+msgid "PHP extension to use"
+msgstr "Rozszerzenie PHP do użycia"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:176 libraries/display_export.lib.php:197
-msgid "Output:"
-msgstr "Wyjście:"
+msgid "Packed"
+msgstr "Spakowany"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:183 libraries/display_export.lib.php:209
-#, php-format
-msgid "Save on server in the directory <b>%s</b>"
-msgstr "Zapisz na serwerze w katalogu <b>%s</b>"
+msgid "Page"
+msgstr "Strona"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:201
-#, fuzzy
-#| msgid "Save as file"
-msgid "Save output to a file"
-msgstr "Zapisz jako plik"
+msgid "Page creation failed"
+msgstr "Błąd tworzenia strony"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:222
-#, fuzzy
-#| msgid "File name template"
-msgid "File name template:"
-msgstr "Szablon nazwy"
+msgid "Page has been created"
+msgstr "Strona została stworzona"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:224
-msgid "@SERVER@ will become the server name"
-msgstr "@SERVER@ zostanie zastąpione aktualną nazwą serwera"
+msgid "Page name"
+msgstr "Nazwa strony"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:226
-msgid ", @DATABASE@ will become the database name"
-msgstr ", @DATABASE@ zostanie zastąpione nazwą wybranej bazy danych"
+msgid "Page number:"
+msgstr "Numer strony:"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:228
-msgid ", @TABLE@ will become the table name"
-msgstr ", @TABLE@ zostanie zastąpione nazwą wybranej tabeli"
+msgid "Page titles"
+msgstr "Tytuł strony"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:232
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "alue is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time matting "
-#| "ings. Additionally the following transformations will pen: %3$s. Other t "
-#| "will be kept as is."
-msgid ""
-"This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
-"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: "
-"%3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
-msgstr ""
-"Interpretacja tej wartości należy do funkcji %1$sstrftime%2$s i można użyć "
-"jej napisów formatujących. Dodatkowo zostaną zastosowane następujące "
-"przekształcenia: %3$s. Pozostały tekst będzie niezmieniony."
+msgid "Pages containing data"
+msgstr "Strony zawierające dane"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:270
-msgid "use this for future exports"
-msgstr "użyj tych wartości dla późniejszych eksportów"
+msgid "Pages to be flushed"
+msgstr "Strony do wymiecenia"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:276 libraries/display_import.lib.php:188
-#: libraries/display_import.lib.php:201 libraries/sql_query_form.lib.php:460
-msgid "Character set of the file:"
-msgstr "Kodowanie pliku:"
+msgid "Paper size"
+msgstr "Rozmiar papieru"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:306
-#, fuzzy
-#| msgid "Compression"
-msgid "Compression:"
-msgstr "Typ kompresji"
+msgid "Partial Import:"
+msgstr "Częściowy Import:"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:310
-#, fuzzy
-#| msgid "\"zipped\""
-msgid "zipped"
-msgstr "\".zip\""
+msgid "Partial import: allow interrupt"
+msgstr "Import częściowy: pozwalaj przerwać"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:312
-#, fuzzy
-#| msgid "\"gzipped\""
-msgid "gzipped"
-msgstr "\".gz\""
+msgid "Partial import: skip queries"
+msgstr "Import częściowy: pomiń zapytania"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:314
-#, fuzzy
-#| msgid "\"bzipped\""
-msgid "bzipped"
-msgstr "\".bz2\""
+msgid "Partial texts"
+msgstr "Częściowe teksty"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:323
-#, fuzzy
-#| msgid "Save as file"
-msgid "View output as text"
-msgstr "Zapisz jako plik"
+msgid "Partition %s"
+msgstr "Partycja %s"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:328 libraries/display_import.lib.php:244
-#: libraries/export/codegen.php:38
-#, fuzzy
-#| msgid "Format"
-msgid "Format:"
-msgstr "Format"
+msgid "Partition maintenance"
+msgstr "Zarządzanie partycjami"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:333
-#, fuzzy
-#| msgid "Transformation options"
-msgid "Format-specific options:"
-msgstr "Opcje transformacji"
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:334
-msgid ""
-"Scroll down to fill in the options for the selected format and ignore the "
-"options for other formats."
-msgstr ""
+msgid "Password Hashing"
+msgstr "Sposób kodowania haseł"
 
-#: libraries/display_export.lib.php:342 libraries/display_import.lib.php:260
-#, fuzzy
-#| msgid "Recoding engine"
-msgid "Encoding Conversion:"
-msgstr "Mechanizm konwersji kodowania napisów"
+msgid "Password for config auth"
+msgstr "Hasło dla uwierzytelniania konfiguracji"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:66
-msgid ""
-"The file being uploaded is probably larger than the maximum allowed size or "
-"this is a known bug in webkit based (Safari, Google Chrome, Arora etc.) "
-"browsers."
-msgstr ""
-"Plik przesyłany na serwer jest prawdopodobnie większy niż maksymalny "
-"dozwolony rozmiar, lub wystąpił znany błąd w przeglądarkach opartych o "
-"silnik Webkit (Safari, Google Chrome, Arora itp.)."
+msgid "Password:"
+msgstr "Hasło:"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:76
-msgid "The file is being processed, please be patient."
-msgstr "Plik jest przetwarzany. Proszę o cierpliwość."
+msgid "Pending log file writes."
+msgstr "Liczba zapisów do pliku dziennika w toku."
 
-#: libraries/display_import.lib.php:98
-msgid ""
-"Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are "
-"not available."
-msgstr ""
-"Proszę o cierpliwość. Plik jest przesyłany na serwer. Szczegóły dotyczące "
-"postępu przesyłania nie są dostępne."
+msgid "Permanent query history"
+msgstr "Permanentna historia zapytań"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:129
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot log in to the MySQL server"
-msgid "Importing into the current server"
-msgstr "Nie udało się zalogować na serwer MySQL"
+msgid "Persian"
+msgstr "Perski"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:131
-#, fuzzy, php-format
-msgid "Importing into the database \"%s\""
-msgstr "Brak baz danych"
+msgid "Persistent connections"
+msgstr "Trwałe połączenia"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:133
-#, fuzzy, php-format
-msgid "Importing into the table \"%s\""
-msgstr "Brak baz danych"
+msgid "PiB"
+msgstr "PB"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:139
-#, fuzzy
-#| msgid "File to import"
-msgid "File to Import:"
-msgstr "Plik do importu"
+msgid "Pie"
+msgstr "PB"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:156
-#, php-format
-msgid "File may be compressed (%s) or uncompressed."
-msgstr "Plik może być skompresowany (%s) bądź nie."
+msgid "Play audio"
+msgstr "Odtwórz dźwięk"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:158
 msgid ""
-"A compressed file's name must end in <b>.[format].[compression]</b>. "
-"Example: <b>.sql.zip</b>"
+"Please be patient, the file is being uploaded. Details about the upload are "
+"not available."
 msgstr ""
-"Plik skompresowany musi mieć rozszerzenie <b>.[format].[kompresja]</b>, np. "
-"<b>.sql.zip</b>"
+"Prosimy o cierpliwość, plik jest przesyłany. Szczegółowe informacje na temat "
+"wysyłania nie są dostępne."
 
-#: libraries/display_import.lib.php:178
-msgid "File uploads are not allowed on this server."
-msgstr "Serwer nie pozwala na przesyłanie plików."
+msgid "Please choose a page to edit"
+msgstr "Proszę wybrać stronę do edycji"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:208
-#, fuzzy
-#| msgid "Partial import"
-msgid "Partial Import:"
-msgstr "Import częściowy"
+msgid "Please configure the coordinates for table %s"
+msgstr "Proszę skonfigurować współrzędne dla tabeli %s"
 
-#: libraries/display_import.lib.php:214
-#, php-format
 msgid ""
-"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d."
+"Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top "
+"level directory as described in [a at Documentation.html#setup_script]"
+"documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display it."
 msgstr ""
-"Poprzedni import przekroczył limit czasu, ponowne przesłanie tego pliku "
-"spowoduje kontynuacje od miejsca %d."
+"Proszę stworzyć serwer zapisu internetowej folderze [em]koniguracji[/em] w "
+"głównym katalogu phpMyAdmina w sposób opisany w [a at Documentation."
+"html#setup_script]dokumentacji (po angielsku)[/a]. W przeciwnym razie będzie "
+"tylko mogli pobrać lub wyświetlić to."
 
-#: libraries/display_import.lib.php:221
 msgid ""
-"Allow the interruption of an import in case the script detects it is close "
-"to the PHP timeout limit. <i>(This might be good way to import large files, "
-"however it can break transactions.)</i>"
+"Please enter the values for transformation options using this format: 'a', "
+"100, b,'c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or a single "
+"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example "
+"'\\\\xyz' or 'a\\'b')."
 msgstr ""
-"Zezwól na przerwanie importu w przypadku, gdy skrypt wykryje zbliżający się "
-"koniec limitu czasu PHP. <i>(Może to być dobry sposób na import dużych "
-"plików, jednak może uszkodzić transakcje).</i>"
-
-#: libraries/display_import.lib.php:228
-#, fuzzy
-#| msgid "Number of records (queries) to skip from start"
-msgid "Number of rows to skip, starting from the first row:"
-msgstr "Liczba rekordów (zapytań), które należy z początku pominąć"
+"Proszę wprowadzić wartości dla transformacji w następującym formacie: 'a', "
+"100, b,'c'…<br />Jeżeli potrzeba wprowadzić odwrotny ukośnik (\"\\\") lub "
+"apostrof (\"'\"), należy je poprzedzić odwrotnym ukośnikiem (np.: '\\\\xyz' "
+"lub 'a\\'b')."
 
-#: libraries/display_import.lib.php:250
-msgid "Format-Specific Options:"
-msgstr "Opcje formatu:"
+msgid ""
+"Please note that enabling this has no effect with [kbd]config[/kbd] "
+"authentication mode because the password is hard coded in the configuration "
+"file; this does not limit the ability to execute the same command directly"
+msgstr ""
+"Proszę zauważyć, że włączenie tej opcji nie ma wpływu w trybie "
+"uwierzytelnienia [kbd]config[/kbd], ponieważ hasło jest silnie kodowane w "
+"pliku konfiguracyjnym. To nie ogranicza możliwości wykonania tego samego "
+"polecenia bezpośrednio"
 
-#: libraries/display_select_lang.lib.php:46
-#: libraries/display_select_lang.lib.php:47 setup/frames/index.inc.php:72
-msgid "Language"
-msgstr "Język"
+msgid ""
+"Please note that phpMyAdmin is just a user interface and its features do not "
+"limit MySQL"
+msgstr ""
+"Proszę zauważyć, że phpMyAdmin jest po prostu interfejsem użytkownika i jego "
+"funkcje nie ograniczają MySQL"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:405
-#, fuzzy
-#| msgid "Save directory"
-msgid "Save edited data"
-msgstr "Katalog do zapisu"
+msgid ""
+"Please see the documentation on how to update your column_comments table"
+msgstr ""
+"Informacje o tym, jak zaktualizować tabelę Column_comments znajdują się w "
+"dokumentacji"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:411
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
-msgid "Restore column order"
-msgstr "Dodaj/usuń pola"
+msgid "Please select a database"
+msgstr "Proszę wybrać bazę danych"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:422
-#, php-format
-msgid "%d is not valid row number."
-msgstr "%d nie jest prawidłowym numerem rekordu."
-
-#: libraries/display_tbl.lib.php:427
-#, fuzzy
-#| msgid "Start"
-msgid "Start row"
-msgstr "Start"
-
-#: libraries/display_tbl.lib.php:429
-#, fuzzy
-#| msgid "Number of fields"
-msgid "Number of rows"
-msgstr "Liczba pól"
-
-#: libraries/display_tbl.lib.php:434
-#, fuzzy
-#| msgid "More"
-msgid "Mode"
-msgstr "Więcej"
+msgid "Please select databases:"
+msgstr "Wybierz bazy danych:"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:436
-msgid "horizontal"
-msgstr "poziomo"
+msgid "Please select the primary key or a unique key"
+msgstr "Należy wybrać klucz główny lub klucz jednoznaczny"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:437
-msgid "horizontal (rotated headers)"
-msgstr "poziomo (obrócone nagłówki)"
+msgid "Polish"
+msgstr "Polski"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:438
-msgid "vertical"
-msgstr "pionowo"
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:444
-#, php-format
-msgid "Headers every %s rows"
+msgid "Port on which MySQL server is listening, leave empty for default"
 msgstr ""
+"Port na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość domyślną"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:547
-msgid "Sort by key"
-msgstr "Sortuj wg klucza"
+msgid "Portrait"
+msgstr "Orientacja pionowa"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:619 libraries/export/codegen.php:41
-#: libraries/export/csv.php:34 libraries/export/excel.php:37
-#: libraries/export/htmlword.php:33 libraries/export/json.php:29
-#: libraries/export/latex.php:35 libraries/export/mediawiki.php:23
-#: libraries/export/ods.php:29 libraries/export/odt.php:27
-#: libraries/export/pdf.php:29 libraries/export/php_array.php:29
-#: libraries/export/sql.php:88 libraries/export/texytext.php:31
-#: libraries/export/xml.php:27 libraries/export/yaml.php:30
-#: libraries/import.lib.php:1104 libraries/import.lib.php:1125
-#: libraries/import/csv.php:33 libraries/import/docsql.php:35
-#: libraries/import/ldi.php:49 libraries/import/ods.php:39
-#: libraries/import/shp.php:22 libraries/import/sql.php:20
-#: libraries/import/xml.php:32 libraries/rte/rte_routines.lib.php:863
-#: tbl_select.php:175 tbl_structure.php:858
-msgid "Options"
-msgstr "Opcje"
+msgid "Position"
+msgstr "Pozycja"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:624 libraries/display_tbl.lib.php:642
-#, fuzzy
-#| msgid "Partial Texts"
-msgid "Partial texts"
-msgstr "Skrócony tekst"
+msgid "Prev"
+msgstr "Poprzedni"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:625 libraries/display_tbl.lib.php:646
-#, fuzzy
-#| msgid "Full Texts"
-msgid "Full texts"
-msgstr "Pełny tekst"
+msgid "Previous"
+msgstr "Poprzednie"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:659
-msgid "Relational key"
-msgstr "Klucz relacyjny"
+msgid ""
+"Previous import timed out, after resubmitting will continue from position %d."
+msgstr ""
+"Poprzedni import przekroczył limit czasu, ponowne przedłożenie tego pliku "
+"spowoduje kontynuacje od miejsca %d."
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:660
-#, fuzzy
-#| msgid "Relational schema"
-msgid "Relational display column"
-msgstr "Schemat relacyjny"
+msgid "Primary"
+msgstr "Podstawowy"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:667
-msgid "Show binary contents"
-msgstr "Pokaż zawartość binarną"
+msgid "PrimeBase XT Home Page"
+msgstr "Strona główna PrimeBase XT"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:669
-msgid "Show BLOB contents"
-msgstr "Pokaż zawartość BLOB"
+msgid "Print"
+msgstr "Drukuj"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:679 pmd_general.php:147 tbl_change.php:324
-#: tbl_change.php:330
-msgid "Hide"
-msgstr "Ukryj"
+msgid "Print view"
+msgstr "Podgląd wydruku"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:679 libraries/relation.lib.php:116
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:136 transformation_overview.php:46
-msgid "Browser transformation"
-msgstr "Sposób prezentacji danych"
+msgid "Print view (with full texts)"
+msgstr "Podgląd wydruku (z pełnymi tekstami)"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:686
-msgid "Well Known Text"
-msgstr ""
+msgid "Privileges"
+msgstr "Uprawnienia"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:687
-msgid "Well Known Binary"
-msgstr ""
+msgid "Problems with indexes of table `%s`"
+msgstr "Problemy z indeksami tabeli `%s`"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:1398 libraries/display_tbl.lib.php:1410
-msgid "The row has been deleted"
-msgstr "Rekord został skasowany"
+msgid "Procedures"
+msgstr "Procedury"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:1437 libraries/display_tbl.lib.php:2465
-#: server_status.php:1259
-msgid "Kill"
-msgstr "Unicestwij"
+msgid "Processes"
+msgstr "Procesy"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2324
-msgid "in query"
-msgstr "w zapytaniu"
+msgid "Processing Request"
+msgstr "Przetwarzanie wywołania"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2356
-msgid "Showing rows"
-msgstr "Pokaż rekordy "
+msgid "Profiling"
+msgstr "Profilowanie"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2366
-msgid "total"
-msgstr "wszystkich"
+msgid "Propose table structure"
+msgstr "Zaproponowanie struktury tabeli"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2374 sql.php:726
-#, php-format
-msgid "Query took %01.4f sec"
-msgstr "Wykonanie zapytania trwało %01.4f sekund(y)"
+msgid "Protect binary columns"
+msgstr "Chroń kolumny binarne"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2577
-msgid "Query results operations"
-msgstr "Operacja na wynikach zapytania"
+msgid "Protocol version"
+msgstr "Wersja protokołu"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2606
-msgid "Print view (with full texts)"
-msgstr "Widok do druku (z pełnymi tekstami)"
+msgid "Put columns names in the first row"
+msgstr "Umieść nazwy kolumn w pierwszym wierszu"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2656 tbl_chart.php:86
-#, fuzzy
-#| msgid "Display PDF schema"
-msgid "Display chart"
-msgstr "Wyświetl schemat PDF"
+msgid "Query"
+msgstr "Zapytanie"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2672
-msgid "Visualize GIS data"
-msgstr ""
+msgid "Query cache"
+msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2693
-#, fuzzy
-msgid "Create view"
-msgstr "Utwórz związek"
+msgid "Query execution time comparison (in microseconds)"
+msgstr "Porównanie czasu wykonywania zapytania (w milisekundach)"
 
-#: libraries/display_tbl.lib.php:2800
-msgid "Link not found"
-msgstr "Łącze nie znalezione"
+msgid "Query history length"
+msgstr "Długość historii zapytań"
 
-#: libraries/engines/bdb.lib.php:20 main.php:237
-msgid "Version information"
-msgstr "Informacja o wersji"
+msgid "Query results"
+msgstr "Wyniki zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:20
-msgid "Data home directory"
-msgstr "Katalog domowy danych"
+msgid "Query results operations"
+msgstr "Operacja na wynikach zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:21
-msgid "The common part of the directory path for all InnoDB data files."
-msgstr "Wspólna część ścieżki do wszystkich plików danych InnoDB."
+msgid "Query statistics"
+msgstr "Statystyki zapytań"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:24
-msgid "Data files"
-msgstr "Pliki danych"
+msgid "Query took %01.4f sec"
+msgstr "Wykonanie zapytania trwało %01.4f sekund(y)"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:27
-msgid "Autoextend increment"
-msgstr "Przyrost autoextend"
+msgid "Query type"
+msgstr "Rodzaj zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:28
-msgid ""
-"The increment size for extending the size of an autoextending tablespace "
-"when it becomes full."
-msgstr ""
-"Rozmiar o jaki automatycznie powiększy się tabela, kiedy zostanie zapełniona."
+msgid "Query window"
+msgstr "Okienko zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:32
-msgid "Buffer pool size"
-msgstr "Rozmiar rezerw buforowych"
+msgid "Query window height"
+msgstr "Wysokość pola zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:33
-msgid ""
-"The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its "
-"tables."
-msgstr ""
-"Ilość pamięci, której InnoDB używa do buforowania danych i indeksów swoich "
-"tabel."
+msgid "Query window height (in pixels)"
+msgstr "Wysokość pola zapytania (w pikselach)"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:130
-msgid "Buffer Pool"
-msgstr "Rezerwy buforowe"
+msgid "Query window width"
+msgstr "Szerokość pola zapytania"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:131 server_status.php:645
-msgid "InnoDB Status"
-msgstr "Status InnoDB"
+msgid "Query window width (in pixels)"
+msgstr "Szerokość pola zapytania (w pikselach)"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:153
-msgid "Buffer Pool Usage"
-msgstr "Użycie rezerw buforowych"
+msgid "Quick"
+msgstr "Szybko"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:161
-msgid "pages"
-msgstr "stron"
+msgid "Quick - display only the minimal options"
+msgstr "Szybko - wyświetlane są tylko minimalne opcje"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:170
-msgid "Free pages"
-msgstr "Strony puste"
+msgid "Quick - display only the minimal options to configure"
+msgstr "Pokaż tylko podstawowe opcje do konfiguracji"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:176
-msgid "Dirty pages"
-msgstr "Strony brudne"
+msgid "Quick steps to setup advanced features:"
+msgstr "Szybkie kroki w celu konfiguracji zaawansowanych funkcji:"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:182
-msgid "Pages containing data"
-msgstr "Strony zawierające dane"
+msgid "RELATIONS FOR TABLE"
+msgstr "RELACJE TABELI"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:188
-msgid "Pages to be flushed"
-msgstr "Strony do wymiecenia"
+msgid "Radar"
+msgstr "Radar"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:194
-msgid "Busy pages"
-msgstr "Strony używane"
+msgid "Re-login to phpMyAdmin to load the updated configuration file."
+msgstr ""
+"Zaloguj się ponownie do phpMyAdmin, żeby załadować zmieniony plik "
+"konfiguracyjny."
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:203
-msgid "Latched pages"
-msgstr "Stron zatrzaśniętych"
+msgid "Re-type"
+msgstr "Ponownie"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:214
-msgid "Buffer Pool Activity"
-msgstr "Aktywność rezerw buforowych"
+msgid "Read misses"
+msgstr "Pominięty odczyt"
+
+msgid "Read misses in %"
+msgstr "Pominięty odczyt w %"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:218
 msgid "Read requests"
-msgstr "Żądań odczytu"
+msgstr "Żądania odczytu"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:224
-msgid "Write requests"
-msgstr "Żądań zapisu"
+msgid ""
+"Reading of version failed. Maybe you're offline or the upgrade server does "
+"not respond."
+msgstr ""
+"Odczytanie wersji nie udało się. Być może nie ma połączenia z Internetem lub "
+"serwer aktualizacji nie odpowiada."
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:230
-msgid "Read misses"
-msgstr "Chybienia odczytu"
+msgid "Rebuild"
+msgstr "Przebuduj"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:236
-msgid "Write waits"
-msgstr "Oczekiwania na zapis"
+msgid "Recall user name"
+msgstr "Przypominaj nazwę użytkownika"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:242
-msgid "Read misses in %"
-msgstr "Chybienia odczytu w %"
+msgid "Received"
+msgstr "Otrzymane"
 
-#: libraries/engines/innodb.lib.php:250
-msgid "Write waits in %"
-msgstr "Oczekiwania zapisu w %"
+msgid "Recoding engine"
+msgstr "Konwersja silnika"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:22
-msgid "Data pointer size"
-msgstr "Rozmiar wskaźnika danych"
+msgid "Record cache size"
+msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej rekordów"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:23
-msgid ""
-"The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM "
-"tables when no MAX_ROWS option is specified."
-msgstr ""
-"Domyślny rozmiar wskaźnika w bajtach, który jest używany przez CREATE TABLE "
-"dla tabel MyISAM, gdy nie określono opcji MAX_ROWS."
+msgid "Redraw"
+msgstr "Przerysuj"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:27
-msgid "Automatic recovery mode"
-msgstr "Tryb automatycznej naprawy"
+msgid "Refresh"
+msgstr "Odśwież"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:28
-msgid ""
-"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --"
-"myisam-recover server startup option."
-msgstr ""
-"Tryb w którym po awarii tabele MyISAM są automatycznie naprawiane; włączany "
-"przez opcję startową serwera --myisam-recover."
+msgid "Related Links"
+msgstr "Powiązane linki"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:31
-msgid "Maximum size for temporary sort files"
-msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla sortowania"
+msgid "Relation deleted"
+msgstr "Usunięto powiązanie"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:32
-msgid ""
-"The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-"
-"creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA "
-"INFILE)."
-msgstr ""
-"Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego może zostać użyty przy "
-"ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER "
-"TABLE lub LOAD DATA INFILE)."
+msgid "Relation operator"
+msgstr "Operator relacji"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:36
-msgid "Maximum size for temporary files on index creation"
-msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dla tworzenia indeksu"
+msgid "Relation table"
+msgstr "Tabela relacji"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:37
-msgid ""
-"If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger "
-"than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache "
-"method."
-msgstr ""
-"Jeżeli plik tymczasowy użyty przy szybkim tworzeniu indeksu MyISAM byłby "
-"większy o wartość tu określoną, niż w wypadku zastosowania metody pamięci "
-"podręcznej kluczy, preferuj tę drugą metodę."
+msgid "Relation view"
+msgstr "Widok relacyjny"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:41
-msgid "Repair threads"
-msgstr "Liczba wątków naprawiających"
+msgid "Relational display column"
+msgstr "Relacyjne wyświetlania kolumn"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:42
-msgid ""
-"If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in "
-"parallel (each index in its own thread) during the repair by sorting process."
-msgstr ""
-"Wartość większa niż 1 oznacza, że indeksy tabel MyISAM są tworzone "
-"współbieżnie (każdy indeks ma swój wątek) podczas naprawy przez proces "
-"sortujący."
+msgid "Relational key"
+msgstr "Klucz relacyjny"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:46
-msgid "Sort buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora dla sortowania"
+msgid "Relational schema"
+msgstr "Schemat relacyjny"
 
-#: libraries/engines/myisam.lib.php:47
-msgid ""
-"The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR "
-"TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE."
-msgstr ""
-"Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas "
-"operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE "
-"INDEX lub ALTER TABLE."
+msgid "Relations"
+msgstr "Relacje"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:30
-#, fuzzy
-#| msgid "Garbage threshold"
-msgid "Garbage Threshold"
-msgstr "Próg śmieci"
+msgid "Reload"
+msgstr "Przeładuj"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:31
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "rcentage of garbage in a data log file before it is compacted. This a ue "
-#| "between 1 and 99. The default is 50."
-msgid "The percentage of garbage in a repository file before it is compacted."
-msgstr ""
-"Procent śmieci w dzienniku danych, nim zostanie skompaktowany. Liczba jest "
-"między 1 i 99. Domyślną wartością jest 50."
+msgid "Reload Database"
+msgstr "Przeładuj bazę danych"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:35 libraries/replication_gui.lib.php:70
-#: server_synchronize.php:1261
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+msgid "Reload navigation frame"
+msgstr "Przeładuj ramki nawigacji"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:36
-msgid ""
-"The port for the PBMS stream-based communications. Setting this value to 0 "
-"will disable HTTP communication with the daemon."
-msgstr ""
+msgid "Reloading Privileges"
+msgstr "Przeładowanie uprawnień"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:40
-msgid "Repository Threshold"
-msgstr ""
+msgid "Reloading the privileges"
+msgstr "Przeładuj uprawnienia"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:41
-msgid ""
-"The maximum size of a BLOB repository file. You may use Kb, MB or GB to "
-"indicate the unit of the value. A value in bytes is assumed when no unit is "
-"specified."
-msgstr ""
+msgid "Remember file name template"
+msgstr "Zapamiętaj nazwę pliku szablonu"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:45
-msgid "Temp Blob Timeout"
-msgstr ""
+msgid "Remote server"
+msgstr "Serwer zdalny"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:46
-msgid ""
-"The timeout, in seconds, for temporary BLOBs. Uploaded BLOB data is removed "
-"after this time, unless they are referenced by a record in the database."
-msgstr ""
+msgid "Remove BLOB Repository Reference"
+msgstr "Usuń odołanie do repozytorium BLOBów"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:50
-#, fuzzy
-#| msgid "Log file threshold"
-msgid "Temp Log Threshold"
-msgstr "Próg pliku dziennika"
+msgid "Remove CRLF characters within columns"
+msgstr "Usuń znaki nowej lini z kolumn"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:51
-msgid ""
-"The maximum size of a temporary BLOB log file. You may use Kb, MB or GB to "
-"indicate the unit of the value. A value in bytes is assumed when no unit is "
-"specified."
-msgstr ""
+msgid "Remove carriage return/line feed characters within columns"
+msgstr "Usuń znaki nowej lini z kolumn"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:55
-msgid "Max Keep Alive"
-msgstr "Maksymalna ilość połączeń \"Keep Alive\""
+msgid "Remove column(s)"
+msgstr "Usuń kolumnę(y)"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:56
-msgid ""
-"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this "
-"time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds (1/1000)."
-msgstr ""
+msgid "Remove database"
+msgstr "Usuń bazę danych"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:60
-msgid "Metadata Headers"
-msgstr "Nagłówki metadanych"
+msgid "Remove index(s)"
+msgstr "Usuń indeks(y)"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:61
-msgid ""
-"A \":\" delimited list of metadata headers to be used to initialize the "
-"pbms_metadata_header table when a database is created."
-msgstr ""
+msgid "Remove partitioning"
+msgstr "Usuń partycjonowanie"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:94
-#, php-format
-msgid ""
-"Documentation and further information about PBMS can be found on %sThe "
-"PrimeBase Media Streaming home page%s."
-msgstr ""
+msgid "Remove selected users"
+msgstr "Usuń zaznaczonych użytkowników"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:96 libraries/engines/pbxt.lib.php:127
-#, fuzzy
-#| msgid "Relations"
-msgid "Related Links"
-msgstr "Relacje"
+msgid "Removing Selected Users"
+msgstr "Usuń zaznaczonych użytkowników"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:98
-msgid "The PrimeBase Media Streaming Blog by Barry Leslie"
-msgstr ""
+msgid "Rename database to"
+msgstr "Zmień nazwę bazy danych na"
 
-#: libraries/engines/pbms.lib.php:99
-msgid "PrimeBase XT Home Page"
-msgstr "Strona główna PrimeBase XT"
+msgid "Rename table to"
+msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:22
-msgid "Index cache size"
-msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej indeksów"
+msgid "Rename to"
+msgstr "Zmień nazwę na"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:23
-msgid ""
-"This is the amount of memory allocated to the index cache. Default value is "
-"32MB. The memory allocated here is used only for caching index pages."
-msgstr ""
-"Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna indeksów. Domyślną "
-"wartością jest 32MB. Pamięc jest używana tylko do buforowane stron indeksów."
+msgid "Rename view to"
+msgstr "Zmień nazwę widoku na"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:27
-msgid "Record cache size"
-msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej rekordów"
+msgid "Renaming Databases"
+msgstr "Zmiana nazwy bazy danych"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:28
-msgid ""
-"This is the amount of memory allocated to the record cache used to cache "
-"table data. The default value is 32MB. This memory is used to cache changes "
-"to the handle data (.xtd) and row pointer (.xtr) files."
-msgstr ""
-"Ilość pamięci przydzielonej jako pamięć podręczna rekordów, używana do "
-"buforowania danych tabel. Domyślą wartością jest 32MB. Ta pamięć jest "
-"używana do zmian w plikach obsługi danych (.xtd) i wskaźnikach rekordów (."
-"xtr)."
+msgid "Repair"
+msgstr "Napraw"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:32
-msgid "Log cache size"
-msgstr "Rozmiar pamięci podręcznej dziennika"
+msgid "Repair table"
+msgstr "Napraw tabelę"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:33
-msgid ""
-"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on "
-"transaction log data. The default is 16MB."
-msgstr ""
-"Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna dziennika transakcji. "
-"Domyślną wartością jest 16MB."
+msgid "Repair threads"
+msgstr "Napraw wątki"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:37
-msgid "Log file threshold"
-msgstr "Próg pliku dziennika"
+msgid "Repeat headers"
+msgstr "Powtórz nagłówki"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:38
-msgid ""
-"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The "
-"default value is 16MB."
+msgid "Repeat the headers every X cells, [kbd]0[/kbd] deactivates this feature"
 msgstr ""
-"Rozmiar logu transakcji przed rollover, and a new log is created. Domyślną "
-"wartośćią jest 16MB."
+"Powtarzanie nagłówków każdej komórki X, [kbd]0[/kbd] wyłącza tę funkcję"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:42
-msgid "Transaction buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora transakcji"
+msgid "Replace NULL by"
+msgstr "Zamiana NULL na"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:43
-msgid ""
-"The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 "
-"buffers of this size). The default is 1MB."
-msgstr ""
-"Rozmiar globalnego bufora loga transakcji (alokowane są 2 bufory tej "
-"wielkości). Wartość domyślna to 1MB."
+msgid "Replace NULL with:"
+msgstr "Zamiana NULL z:"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:47
-msgid "Checkpoint frequency"
-msgstr "Częstotliwość punktów kontrolnych"
+msgid "Replace existing bookmark of same name"
+msgstr "Zastąp istniejącą zakładkę o tej samej nazwie"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:48
-msgid ""
-"The amount of data written to the transaction log before a checkpoint is "
-"performed. The default value is 24MB."
-msgstr ""
-"Ilość danych zapisanych do dziennika transakcji przed wykonaniem punktu "
-"kontrolnego. Domyślną wartością jest 24MB."
+msgid "Replace table data with file"
+msgstr "Zamiana danych tabeli z plikiem"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:52
-msgid "Data log threshold"
-msgstr "Próg dziennika danych."
+msgid "Replicate all databases; Ignore:"
+msgstr "Replikuj wszystkie bazy danych; Pomiń:"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:53
-msgid ""
-"The maximum size of a data log file. The default value is 64MB. PBXT can "
-"create a maximum of 32000 data logs, which are used by all tables. So the "
-"value of this variable can be increased to increase the total amount of data "
-"that can be stored in the database."
-msgstr ""
-"Maksymalny rozmiar pliku z dziennikiem danych. Domyślną wartością jest 64MB. "
-"PBXT może utworzyć co najwyżej 32000 dzienników danych, które są używane "
-"przez wszystkie tabele. A zatem zwiększenie wartości tej zmiennej spowoduje "
-"powiększenie całkowitej liczby dzienników danych przechowywanych w bazie "
-"danych."
+msgid "Replicated"
+msgstr "Replikacja"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:57
-msgid "Garbage threshold"
-msgstr "Próg śmieci"
+msgid "Replication"
+msgstr "Replikacja"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:58
-msgid ""
-"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is "
-"a value between 1 and 99. The default is 50."
-msgstr ""
-"Procent śmieci w dzienniku danych, nim zostanie skompaktowany. Liczba jest "
-"między 1 i 99. Domyślną wartością jest 50."
+msgid "Replication status"
+msgstr "Stan replikacji"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:62
-msgid "Log buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora dziennika"
+msgid "Report title:"
+msgstr "Tytuł raportu"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:63
-msgid ""
-"The size of the buffer used when writing a data log. The default is 256MB. "
-"The engine allocates one buffer per thread, but only if the thread is "
-"required to write a data log."
-msgstr ""
-"Rozmiar bufora używanego podczas zapisu dziennika danych. Domyślną wartością "
-"jest 256MB. Silnik alokuje jeden bufor na wątek, ale tylko gdy wątek musi "
-"zapisać dane do dziennika."
+msgid "Repository Threshold"
+msgstr "Próg repozytorium"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:67
-msgid "Data file grow size"
-msgstr "Wzrost rozmiaru pliku danych"
+msgid "Requires SQL Validator to be enabled"
+msgstr "Wymaga włączenia walidatora SQL"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:68
-msgid "The grow size of the handle data (.xtd) files."
-msgstr "Wzrost rozmiaru plików obsługi danych (.xtd)."
+msgid "Reset"
+msgstr "Resetuj"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:72
-msgid "Row file grow size"
-msgstr "Wzrost rozmiaru pliku rekordu"
+msgid "Reset slave"
+msgstr "Zrestartuj serwer podrzędny"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:73
-msgid "The grow size of the row pointer (.xtr) files."
-msgstr "Wzrost rozmiaru plików zawierających wskaźniki rekordów (.xtr)."
+msgid "Resource limits"
+msgstr "Ograniczenia zasobów"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:77
-msgid "Log file count"
-msgstr "Liczba plików dziennika"
+msgid "Restore default value"
+msgstr "Przywróć wartość domyślną"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:78
-msgid ""
-"This is the number of transaction log files (pbxt/system/xlog*.xt) the "
-"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs "
-"will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
-"number."
-msgstr ""
-"Liczba plików dziennika transakcji (pbxt/system/xlog*.xt), które będzie "
-"utwrzymywał system. Jeżeli liczba dzienników przekroczy tę wartość, stare "
-"dzienniki zostaną usunięte, w przeciwnym przypadku zmieniana jest ich nazwa "
-"i dostają kolejny najwyższy numer."
+msgid "Return type"
+msgstr "Zwracany typ"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:125
-#, php-format
-msgid ""
-"Documentation and further information about PBXT can be found on the "
-"%sPrimeBase XT Home Page%s."
-msgstr ""
+msgid "Revoke"
+msgstr "Cofnij"
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:129
-msgid "The PrimeBase XT Blog by Paul McCullagh"
+msgid "Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
 msgstr ""
+"Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia użytkownikom, a następnie usuń ich."
 
-#: libraries/engines/pbxt.lib.php:130
-msgid "The PrimeBase Media Streaming (PBMS) home page"
-msgstr ""
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumuński"
 
-#: libraries/export/csv.php:24 libraries/import/csv.php:28
-#, fuzzy
-#| msgid "Lines terminated by"
-msgid "Columns separated with:"
-msgstr "Linie zakończone przez"
+msgid "Routines"
+msgstr "Procedury i funkcje"
 
-#: libraries/export/csv.php:25 libraries/import/csv.php:29
-#, fuzzy
-#| msgid "Fields enclosed by"
-msgid "Columns enclosed with:"
-msgstr "Pola zawarte w"
+msgid "Row Statistics"
+msgstr "Statystyka wiersza"
 
-#: libraries/export/csv.php:26 libraries/import/csv.php:30
-#, fuzzy
-#| msgid "Fields escaped by"
-msgid "Columns escaped with:"
-msgstr "Pola poprzedzone przez"
+msgid "Row file grow size"
+msgstr "Wzrost rozmiaru pliku wiersza"
 
-#: libraries/export/csv.php:27 libraries/import/csv.php:31
-#, fuzzy
-#| msgid "Lines terminated by"
-msgid "Lines terminated with:"
-msgstr "Linie zakończone przez"
+msgid "Row length"
+msgstr "Długość wiersza"
 
-#: libraries/export/csv.php:28 libraries/export/excel.php:23
-#: libraries/export/htmlword.php:29 libraries/export/latex.php:80
-#: libraries/export/ods.php:24 libraries/export/odt.php:60
-#, fuzzy
-#| msgid "Replace NULL by"
-msgid "Replace NULL with:"
-msgstr "Zamiana NULL na"
+msgid "Row marker"
+msgstr "Oznaczanie wiersza"
 
-#: libraries/export/csv.php:29 libraries/export/excel.php:24
-msgid "Remove carriage return/line feed characters within columns"
-msgstr ""
+msgid "Row to begin at:"
+msgstr "Wiersz rozpoczynający się:"
 
-#: libraries/export/excel.php:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Excel edition"
-msgid "Excel edition:"
-msgstr "Wydanie Excela"
+msgid "Rows"
+msgstr "Wiersze"
 
-#: libraries/export/htmlword.php:28 libraries/export/latex.php:70
-#: libraries/export/odt.php:56 libraries/export/sql.php:222
-#: libraries/export/texytext.php:26 libraries/export/xml.php:73
-#, fuzzy
-msgid "Data dump options"
-msgstr "Opcje eksportu bazy danych"
+msgid "Rows:"
+msgstr "Wiersze:"
 
-#: libraries/export/htmlword.php:121 libraries/export/odt.php:173
-#: libraries/export/sql.php:1188 libraries/export/texytext.php:109
-msgid "Dumping data for table"
-msgstr "Zrzut danych tabeli"
+msgid "Run SQL query/queries on database %s"
+msgstr "Wykonanie zapytania/zapytań SQL do bazy danych %s"
 
-#: libraries/export/htmlword.php:195 libraries/export/odt.php:249
-#: libraries/export/sql.php:1021 libraries/export/texytext.php:177
-msgid "Table structure for table"
-msgstr "Struktura tabeli dla "
+msgid "Run SQL query/queries on server %s"
+msgstr "Uruchom zapytanie/zapytania SQL na serwerze %s"
 
-#: libraries/export/latex.php:14
-msgid "Content of table @TABLE@"
-msgstr "Zawartość tabeli @TABLE@"
+msgid "Runtime Information"
+msgstr "Informacje o działaniu serwera"
 
-#: libraries/export/latex.php:15
-msgid "(continued)"
-msgstr "(kontynuacja)"
+msgid "Russian"
+msgstr "Rosyjski"
 
-#: libraries/export/latex.php:16
-msgid "Structure of table @TABLE@"
-msgstr "Struktura tabeli @TABLE@"
+msgid "SCHEMA ERROR: "
+msgstr "Błąd SCHEMA:"
 
-#: libraries/export/latex.php:48 libraries/export/odt.php:40
-#: libraries/export/sql.php:142
-#, fuzzy
-#| msgid "Transformation options"
-msgid "Object creation options"
-msgstr "Opcje transformacji"
+msgid "SHOW DATABASES command"
+msgstr "Polecenie SHOW DATABASES"
 
-#: libraries/export/latex.php:52 libraries/export/latex.php:76
-#, fuzzy
-#| msgid "Table caption"
-msgid "Table caption (continued)"
-msgstr "Nagłówek tabeli"
+msgid "SOAP extension not found"
+msgstr "Rozszerzenie SOAP nie jest zainstalowane"
 
-#: libraries/export/latex.php:57 libraries/export/odt.php:43
-#: libraries/export/sql.php:56
-#, fuzzy
-#| msgid "Disable foreign key checks"
-msgid "Display foreign key relationships"
-msgstr "Wyłącz sprawdzanie kluczy zewnętrznych"
+msgid "SQL"
+msgstr "SQL"
 
-#: libraries/export/latex.php:60 libraries/export/odt.php:46
-#, fuzzy
-#| msgid "Displaying Column Comments"
-msgid "Display comments"
-msgstr "Wyświetl komentarze dla kolumn"
+msgid "SQL Query box"
+msgstr "Okno zapytania SQL"
 
-#: libraries/export/latex.php:63 libraries/export/odt.php:49
-#: libraries/export/sql.php:63
-#, fuzzy
-#| msgid "Available MIME types"
-msgid "Display MIME types"
-msgstr "Dostępne typy MIME"
+msgid "SQL Validator"
+msgstr "walidator SQL"
 
-#: libraries/export/latex.php:132 libraries/export/sql.php:482
-#: libraries/export/xml.php:131 libraries/header_printview.inc.php:59
-#: libraries/replication_gui.lib.php:66 libraries/replication_gui.lib.php:179
-#: libraries/replication_gui.lib.php:275 libraries/replication_gui.lib.php:278
-#: libraries/replication_gui.lib.php:335 server_privileges.php:814
-#: server_privileges.php:817 server_privileges.php:873
-#: server_privileges.php:1701 server_privileges.php:2255
-#: server_status.php:1233
-msgid "Host"
-msgstr "Host"
+msgid "SQL Validator is disabled"
+msgstr "Walidator SQL jest wyłączony"
 
-#: libraries/export/latex.php:137 libraries/export/sql.php:487
-#: libraries/export/xml.php:136 libraries/header_printview.inc.php:61
-msgid "Generation Time"
-msgstr "Czas wygenerowania"
+msgid "SQL command to fetch available databases"
+msgstr "Polecenie SQL do pobrania dostępnych baz danych"
 
-#: libraries/export/latex.php:138 libraries/export/sql.php:489
-#: libraries/export/xml.php:137
-msgid "Server version"
-msgstr "Wersja serwera"
+msgid "SQL compatibility mode"
+msgstr "Tryb zgodności SQL"
 
-#: libraries/export/latex.php:139 libraries/export/sql.php:490
-#: libraries/export/xml.php:138
-msgid "PHP Version"
-msgstr "Wersja PHP"
+msgid "SQL compatibility mode:"
+msgstr "Tryb zgodności SQL:"
 
-#: libraries/export/mediawiki.php:15
-msgid "MediaWiki Table"
-msgstr "Tabela MediaWiki"
+msgid "SQL dump"
+msgstr "Zrzut SQL"
 
-#: libraries/export/pdf.php:18
-msgid "PDF"
-msgstr "PDF"
+msgid "SQL dump (file download)"
+msgstr "Zrzut SQL (plik do pobrania)"
 
-#: libraries/export/pdf.php:24
-msgid "(Generates a report containing the data of a single table)"
-msgstr "(Generuje raport zawierający danej pojedynczej tabeli.)"
+msgid "SQL execution"
+msgstr "Wykonanie SQL"
 
-#: libraries/export/pdf.php:25
-#, fuzzy
-#| msgid "Report title"
-msgid "Report title:"
-msgstr "Tytuł raportu"
+msgid "SQL history"
+msgstr "Historia SQL"
 
-#: libraries/export/php_array.php:18
-msgid "PHP array"
-msgstr "tablica PHP"
+msgid "SQL queries"
+msgstr "Zapytania SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:40
-msgid ""
-"Display comments <i>(includes info such as export timestamp, PHP version, "
-"and server version)</i>"
-msgstr ""
+msgid "SQL queries settings"
+msgstr "Ustawienia zapytania SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Add custom comment into header (\\n splits lines)"
-msgid "Additional custom header comment (\\n splits lines):"
-msgstr "Dodaj do nagłówka własny komentarz (\\n oddziela linie)"
+msgid "SQL query"
+msgstr "Zapytanie SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:50
-msgid ""
-"Include a timestamp of when databases were created, last updated, and last "
-"checked"
-msgstr ""
+msgid "SQL query history table"
+msgstr "Tabela historii zapytań SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:100
-msgid ""
-"Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with:"
-msgstr ""
+msgid "SQL query on database <b>%s</b>:"
+msgstr "Zapytanie SQL dla bazy danych <b>%s</b>:"
 
-#: libraries/export/sql.php:114 libraries/export/sql.php:173
-#: libraries/export/sql.php:180
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Statements"
-msgid "Add %s statement"
-msgstr "Cecha"
+msgid "SQL query tracking table"
+msgstr "Tabela śledzenia zapytań SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:152
-#, fuzzy
-#| msgid "Statements"
-msgid "Add statements:"
-msgstr "Cecha"
+msgid "SQL result"
+msgstr "Wynik SQL"
 
-#: libraries/export/sql.php:211
-msgid ""
-"Enclose table and column names with backquotes <i>(Protects column and table "
-"names formed with special characters or keywords)</i>"
+msgid "SQL statements executed."
+msgstr "Instrukcje SQL zostały wykonane."
+
+msgid "SQL statements exported. Please copy the dump or execute it."
 msgstr ""
-"Załącz nazwy tabel i kolumn w odwrotnych znakach cudzysłowów <i>(Ochrania to "
-"nazwy kolumn i tabel, które utworzono z udziałem znaków specjalnych i słów "
-"kluczowych)</i>"
+"Instrukcje SQL zostały wyeksportowane. Proszę skopiować zrzut lub go wykonać."
 
-#: libraries/export/sql.php:231
-msgid "Instead of <code>INSERT</code> statements, use:"
-msgstr "Zamiast zapytań <code>INSERT</code> użyj:"
+msgid "Sa"
+msgstr "Sob"
 
-#: libraries/export/sql.php:238
-msgid "<code>INSERT DELAYED</code> statements"
-msgstr "Zapytania <code>INSERT DELAYED</code>"
+msgid "Sat"
+msgstr "Sob"
 
-#: libraries/export/sql.php:245
-msgid "<code>INSERT IGNORE</code> statements"
-msgstr "Zapytania <code>INSERT IGNORE</code>"
+msgid "Saturday"
+msgstr "Sobota"
 
-#: libraries/export/sql.php:255
-msgid "Function to use when dumping data:"
-msgstr "Funkcja eksportu danych:"
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
 
-#: libraries/export/sql.php:268
-msgid "Syntax to use when inserting data:"
-msgstr "Funkcja importu danych:"
+msgid "Save as file"
+msgstr "Zapisz jako plik"
 
-#: libraries/export/sql.php:274
-msgid ""
-"include column names in every <code>INSERT</code> statement <br />   "
-"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
-"(1,2,3)</code>"
-msgstr ""
-"dołączaj nazwy kolumn w każdym zapytaniu <code>INSERT</code> <br />  "
-"    Np: <code>INSERTI NTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
-"(1,2,3)</code>"
+msgid "Save directory"
+msgstr "Katalog do zapisu"
 
-#: libraries/export/sql.php:275
-msgid ""
-"insert multiple rows in every <code>INSERT</code> statement<br />   "
-"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), "
-"(7,8,9)</code>"
-msgstr ""
+msgid "Save on server"
+msgstr "Zapisz na serwerze"
 
-#: libraries/export/sql.php:276
-msgid ""
-"both of the above<br />       Example: <code>INSERT INTO "
-"tbl_name (col_A,col_B) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>"
-msgstr ""
+msgid "Save on server in the directory <b>%s</b>"
+msgstr "Zapisz na serwerze w katalogu <b>%s</ b>"
 
-#: libraries/export/sql.php:277
-msgid ""
-"neither of the above<br />       Example: <code>INSERT INTO "
-"tbl_name VALUES (1,2,3)</code>"
-msgstr ""
+msgid "Save output to a file"
+msgstr "Zapisz wynik do pliku"
+
+msgid "Save position"
+msgstr "Zapamiętaj pozycję"
+
+msgid "Save to browser's storage"
+msgstr "Zapisz w pamięci przeglądarki"
+
+msgid "Saved on: @DATE@"
+msgstr "Zapisane: @DATE@"
+
+msgid "Schema of the %s database - Page %s"
+msgstr "Schemat bazy danych %s - Strona %s"
 
-#: libraries/export/sql.php:292
 msgid ""
-"Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, \"abc\" becomes "
-"0x616263)</i>"
+"Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same "
+"file and import will resume."
 msgstr ""
+"Limit czasu wykonania skryptu minął; aby ukończyć import, proszę przedłożyć "
+"ten sam plik a import zostanie wznowiony."
 
-#: libraries/export/sql.php:301
 msgid ""
-"Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and "
-"reloaded between servers in different time zones)</i>"
+"Scroll down to fill in the options for the selected format and ignore the "
+"options for other formats."
 msgstr ""
+"Przewiń do wypełnienia w opcji dla wybranego formatu i ignorowanie opcji dla "
+"innych formatów."
 
-#: libraries/export/sql.php:342 libraries/export/xml.php:45
-msgid "Procedures"
-msgstr "Procedury"
+msgid "Search"
+msgstr "Szukaj"
 
-#: libraries/export/sql.php:359 libraries/export/xml.php:40
-msgid "Functions"
-msgstr "Funkcje"
+msgid "Search in database"
+msgstr "Szukaj w bazie danych"
 
-#: libraries/export/sql.php:855
-msgid "Constraints for dumped tables"
-msgstr "Ograniczenia dla zrzutów tabel"
+msgid "Search results for \"<i>%s</i>\" %s:"
+msgstr "Szukaj w rezultatach dla \"<i>%s</i>\" %s:"
 
-#: libraries/export/sql.php:864
-msgid "Constraints for table"
-msgstr "Ograniczenia dla tabeli"
+msgid "Searching"
+msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: libraries/export/sql.php:963
-msgid "MIME TYPES FOR TABLE"
-msgstr "TYPY MIME TABELI"
+msgid "Second"
+msgstr "Sekunda"
 
-#: libraries/export/sql.php:975
-msgid "RELATIONS FOR TABLE"
-msgstr "RELACJE TABELI"
+msgid ""
+"Secret passphrase used for encrypting cookies in [kbd]cookie[/kbd] "
+"authentication"
+msgstr ""
+"Tajne hasło używane do szyfrowania ciasteczek przy uwierzytelnianiu przez "
+"ciasteczka."
 
-#: libraries/export/sql.php:1044
-msgid "Structure for view"
-msgstr "Struktura widoku"
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpieczeństwo"
 
-#: libraries/export/sql.php:1053
-msgid "Stand-in structure for view"
-msgstr "Zastąpiona struktura widoku"
+msgid ""
+"See [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types"
+"[/a] for an example"
+msgstr ""
+"Zobacz przykład usługi pojedynczego logowania (Signon) [a at http://wiki."
+"phpmyadmin.net/pma/auth_types#signon]authentication types[/a]"
 
-#: libraries/export/sql.php:1112
-#, fuzzy
-#| msgid "Allows reading data."
-msgid "Error reading data:"
-msgstr "Pozwól czytać dane."
+msgid "See slave status table"
+msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
 
-#: libraries/export/xml.php:19 libraries/import/xml.php:28
-msgid "XML"
-msgstr "XML"
+msgid "Select All"
+msgstr "Zaznacz wszystkie"
 
-#: libraries/export/xml.php:34
-msgid "Object creation options (all are recommended)"
-msgstr "Opcje tworzenia obiektów (wszystkie są polecane)"
+msgid "Select Export Relational Type"
+msgstr "Wybierz typ eksportu relacyjnych"
 
-#: libraries/export/xml.php:62
-#, fuzzy
-#| msgid "View"
-msgid "Views"
-msgstr "Perspektywa"
+msgid "Select Foreign Key"
+msgstr "Wybierz klucz zewnętrzny"
 
-#: libraries/export/xml.php:78
-msgid "Export contents"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgid "Select Tables"
+msgstr "Wybierz tabele"
 
-#: libraries/footer.inc.php:163 libraries/footer.inc.php:165
-#: libraries/footer.inc.php:168
-msgid "Open new phpMyAdmin window"
-msgstr "Otwórz nowe okno phpMyAdmina"
+msgid "Select binary log to view"
+msgstr "Wybierz dziennik binarny do podglądu"
 
-#: libraries/gis_visualization.lib.php:134
-#, fuzzy
-#| msgid "No data found for the chart."
-msgid "No data found for GIS visualization."
-msgstr "Nie znaleziono danych do wykresu."
+msgid "Select columns (at least one):"
+msgstr "Wybierz kolumny (przynajmniej jedną):"
 
-#: libraries/header_http.inc.php:15 libraries/header_meta_style.inc.php:15
-msgid "GLOBALS overwrite attempt"
-msgstr ""
+msgid "Select from the web server upload directory <b>%s</b>:"
+msgstr "Wybierz z serwera przesłać katalog stron <b>%s</b>:"
 
-#: libraries/header_printview.inc.php:49 libraries/header_printview.inc.php:57
-msgid "SQL result"
-msgstr "Rezultat SQL"
+msgid "Select page"
+msgstr "Wybierz stronę"
 
-#: libraries/header_printview.inc.php:62
-msgid "Generated by"
-msgstr "Wygenerowany przez"
+msgid "Select referenced key"
+msgstr "Wybierz klucz odwołujący"
 
-#: libraries/import.lib.php:157 libraries/rte/rte_routines.lib.php:1248
-#: sql.php:722 tbl_change.php:188 tbl_get_field.php:34
-msgid "MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows)."
-msgstr "MySQL zwrócił pusty wynik (zero rekordów)."
+msgid "Select which functions will be used for character set conversion"
+msgstr "Wybierz funckje, które będą użyte do konwersji kodowania znaków"
 
-#: libraries/import.lib.php:1100
-msgid ""
-"The following structures have either been created or altered. Here you can:"
-msgstr ""
-"Następujące struktury zostały wcześniej utworzone lub zaktualizowane. Możesz:"
+msgid "Selected export type has to be saved in file!"
+msgstr "Wybrany typ eksportu musi być zapisany do pliku"
 
-#: libraries/import.lib.php:1101
-#, fuzzy
-#| msgid "View a structure`s contents by clicking on its name"
-msgid "View a structure's contents by clicking on its name"
-msgstr "Zobacz zawartość struktury klikając jej nazwę"
+msgid "Selected target tables have been synchronized with source tables."
+msgstr ""
+"Wybrane tabele docelowe zostały zsynchronizowane z tabelami źródłowymi."
 
-#: libraries/import.lib.php:1102
-msgid ""
-"Change any of its settings by clicking the corresponding \"Options\" link"
-msgstr "Możesz zmienić wszystkie ustawienia klikając odnośnik \"Opcje\""
+msgid "Sent"
+msgstr "Wysłane"
 
-#: libraries/import.lib.php:1103
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
-msgid "Edit structure by following the \"Structure\" link"
-msgstr "Edytuj strukturę po kliknięciu odnośnika \"Struktura\""
+msgid "Sep"
+msgstr "Wrz"
 
-#: libraries/import.lib.php:1106
-msgid "Go to database"
-msgstr "Przejdź do bazy danych"
+msgid "September"
+msgstr "Wrzesień"
 
-#: libraries/import.lib.php:1109 libraries/import.lib.php:1132
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Missing data for %s"
-msgid "Edit settings for %s"
-msgstr "Brakuje danych dla %s"
+msgid "Server"
+msgstr "Serwer"
 
-#: libraries/import.lib.php:1127
-msgid "Go to table"
-msgstr "Przejdź do tabeli"
+msgid "Server Choice"
+msgstr "Wybór serwera"
 
-#: libraries/import.lib.php:1130
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Structure only"
-msgid "Structure of %s"
-msgstr "Tylko struktura"
+msgid "Server ID"
+msgstr "ID serwera"
 
-#: libraries/import.lib.php:1136
-msgid "Go to view"
-msgstr "Przejdź do widoku"
+msgid "Server configuration"
+msgstr "Konfiguracja serwera"
 
-#: libraries/import/csv.php:38 libraries/import/ods.php:33
-msgid ""
-"The first line of the file contains the table column names <i>(if this is "
-"unchecked, the first line will become part of the data)</i>"
-msgstr ""
-"Pierwsza linia pliku zawiera nazwy kolumn <i>(jeśli wyłączone, pierwsza "
-"linia będzie częścią danych)</i>"
+msgid "Server hostname"
+msgstr "Nazwa hosta serwera"
 
-#: libraries/import/csv.php:40
 msgid ""
-"If the data in each row of the file is not in the same order as in the "
-"database, list the corresponding column names here. Column names must be "
-"separated by commas and not enclosed in quotations."
+"Server is configured as slave in a replication process. Would you like to:"
 msgstr ""
+"Serwer jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy chesz:"
 
-#: libraries/import/csv.php:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Column names"
-msgid "Column names: "
-msgstr "Nazwy kolumn"
+msgid "Server name template"
+msgstr "Nazwa schematu serwera"
 
-#: libraries/import/csv.php:62 libraries/import/csv.php:75
-#: libraries/import/csv.php:80 libraries/import/csv.php:85
-#, php-format
-msgid "Invalid parameter for CSV import: %s"
-msgstr "Niewłaściwy parametr importu CSV: %s"
+msgid "Server port"
+msgstr "Port serwera"
 
-#: libraries/import/csv.php:132
-#, php-format
 msgid ""
-"Invalid column (%s) specified! Ensure that columns names are spelled "
-"correctly, separated by commas, and not enclosed in quotes."
+"Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible "
+"issues."
 msgstr ""
+"Serwer działa pod ochroną Suhosina. Możliwe problemy opisuje %sdokumentacja%"
+"s."
 
-#: libraries/import/csv.php:191 libraries/import/csv.php:446
-#, php-format
-msgid "Invalid format of CSV input on line %d."
-msgstr "Niewłaściwy format w linii %d danych wejściowych CSV."
+msgid "Server socket"
+msgstr "Gniazdo serwera"
 
-#: libraries/import/csv.php:332
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Invalid field count in CSV input on line %d."
-msgid "Invalid column count in CSV input on line %d."
-msgstr "Niewłaściwa liczba pól w linii %d danych wejściowych CSV."
+msgid "Server variables and settings"
+msgstr "Zmienne i ustawienia serwera"
 
-#: libraries/import/docsql.php:28
-msgid "DocSQL"
-msgstr "DocSQL"
+msgid "Server version"
+msgstr "Wersja serwera"
 
-#: libraries/import/docsql.php:32 libraries/tbl_properties.inc.php:568
-#: server_synchronize.php:441 server_synchronize.php:913
-msgid "Table name"
-msgstr "Nazwa tabeli"
+msgid "Server:"
+msgstr "Serwer:"
 
-#: libraries/import/ldi.php:45 libraries/schema/User_Schema.class.php:351
-#: view_create.php:147
-msgid "Column names"
-msgstr "Nazwy kolumn"
+msgid "Servers"
+msgstr "Serwery"
 
-#: libraries/import/ldi.php:57
-msgid "This plugin does not support compressed imports!"
-msgstr "Ten moduł nie obsługuje skompresowanych importów!"
+msgid "Servers display options"
+msgstr "Opcje wyświetlania serwerów"
 
-#: libraries/import/ods.php:35
-msgid "Import percentages as proper decimals <i>(ex. 12.00% to .12)</i>"
-msgstr ""
-"Importuj procenty jako dane \"po przecinku\" <i>np: 12.00% jako 0.12</i>"
+msgid "Session value"
+msgstr "Wartość sesji"
 
-#: libraries/import/ods.php:36
-msgid "Import currencies <i>(ex. $5.00 to 5.00)</i>"
-msgstr ""
+msgid "Set import and export directories and compression options"
+msgstr "Ustaw katalogi importu i eksportu oraz opcje kompresji"
+
+msgid "Set some commonly used options"
+msgstr "Ustaw niektóre często używane opcje"
 
-#: libraries/import/ods.php:88 libraries/import/xml.php:83
-#: libraries/import/xml.php:139
 msgid ""
-"The XML file specified was either malformed or incomplete. Please correct "
-"the issue and try again."
+"Set the number of seconds a script is allowed to run ([kbd]0[/kbd] for no "
+"limit)"
 msgstr ""
-"Plik XML ma nieprawidłową strukturę lub jest niekompletny. Proszę skorygować "
-"problem i spróbować ponownie."
+"Jak długo (w sekundach) może trwać wykonywanie skryptu ([kbd]0[/kbd] oznacza "
+"brak limitu)"
 
-#: libraries/import/shp.php:19
-msgid "ESRI Shape File"
-msgstr ""
+msgid "Set value: %s"
+msgstr "Ustaw wartość: %s"
 
-#: libraries/import/shp.php:280
-#, php-format
-msgid "There was an error importing the ESRI shape file: \"%s\"."
-msgstr ""
+msgid "Settings"
+msgstr "Ustawienia"
 
-#: libraries/import/shp.php:336
-msgid ""
-"You tried to import an invalid file or the imported file contains invalid "
-"data"
-msgstr ""
+msgid "Settings for phpMyAdmin developers"
+msgstr "Ustawienia dla programistów phpMyAdmin"
 
-#: libraries/import/shp.php:338
-#, php-format
-msgid "MySQL Spatial Extension does not support ESRI type \"%s\"."
-msgstr ""
+msgid "Settings that didn't fit enywhere else"
+msgstr "Inne ustawienia"
 
-#: libraries/import/shp.php:376
-#, fuzzy
-#| msgid "File %s does not contain any key id"
-msgid "The imported file does not contain any data"
-msgstr "Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza"
+msgid "Settings will be imported from your browser's local storage."
+msgstr "Ustawienia będą zaimportowane z pamięci przeglądarki."
 
-#: libraries/import/sql.php:33
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL compatibility mode"
-msgid "SQL compatibility mode:"
-msgstr "Tryb zgodności SQL"
+msgid "Settings will be saved in your browser's local storage."
+msgstr "Ustawienia zostaną zapisane w lokalnej pamięci przeglądarki."
 
-#: libraries/import/sql.php:43
-msgid "Do not use <code>AUTO_INCREMENT</code> for zero values"
-msgstr "Nie używaj <code>AUTO_INCREMENT</code> dla wartości zerowych"
+msgctxt "Short month name"
+msgid "May"
+msgstr "Maj"
 
-#: libraries/kanji-encoding.lib.php:147
-#, fuzzy
-#| msgid "None"
-msgctxt "None encoding conversion"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+msgid "Show"
+msgstr "Pokaż"
 
-#. l10n: This is currently used only in Japanese locales
-#: libraries/kanji-encoding.lib.php:153
-msgid "Convert to Kana"
-msgstr ""
+msgid "Show %s with dates from %s to %s by user %s %s"
+msgstr "Pokaż %s w okresie od %s do %s użytkownika %s %s"
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:254
-#, fuzzy
-#| msgid "Fri"
-msgid "From"
-msgstr "Pią"
+msgid "Show "Drop database" link to normal users"
+msgstr "Pokaż odnośnik "Usuń bazę danych" zwykłym użytkownikom"
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:257
-msgid "To"
-msgstr ""
+msgid "Show BLOB contents"
+msgstr "Pokaż zawartość BLOB"
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:262 libraries/mult_submits.inc.php:275
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:395
-msgid "Submit"
-msgstr "Wyślij"
+msgid "Show Full Queries"
+msgstr "Pokaż pełne zapytania"
+
+msgid "Show PHP information"
+msgstr "Informacje o PHP"
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:267
-msgid "Add table prefix"
+msgid "Show SQL queries"
+msgstr "Pokaż zapytania SQL"
+
+msgid ""
+"Show affected rows of each statement on multiple-statement queries. See "
+"libraries/import.lib.php for defaults on how many queries a statement may "
+"contain."
 msgstr ""
+"Pokaż przetworzone wiersze każdej instrukcji w wielokrotnych zapytaniach. "
+"Zobacz libraries/import.lib.php, aby dowiedzieć się ile instrukcja może "
+"domyślnie zawierać zapytań."
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:270
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add prefix"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
+msgid "Show all"
+msgstr "Pokaż wszystko"
 
-#: libraries/mult_submits.inc.php:482 tbl_replace.php:344
-msgid "No change"
-msgstr "Bez zmian"
+msgid "Show binary contents"
+msgstr "Pokaż binarne treści"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:113
-msgid "Charset"
-msgstr "Kodowanie napisów"
+msgid "Show binary contents as HEX"
+msgstr "Pokaż binarne treści jako HEX"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:212 libraries/mysql_charsets.lib.php:413
-#: tbl_change.php:572
-msgid "Binary"
-msgstr "Binarne "
+msgid "Show binary contents as HEX by default"
+msgstr "Pokaż binarne treści jako HEX domyślnie"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:224
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bułgarski"
+msgid "Show color"
+msgstr "Pokaż kolor"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:228 libraries/mysql_charsets.lib.php:353
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Chiński uproszczony"
+msgid "Show connected slaves"
+msgstr "Pokaż połączone serwery podrzędne"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:230 libraries/mysql_charsets.lib.php:373
-msgid "Traditional Chinese"
-msgstr "Chiński tradycyjny"
+msgid "Show create database form"
+msgstr "Pokaż formularz tworzenia bazy danych"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:234 libraries/mysql_charsets.lib.php:420
-msgid "case-insensitive"
-msgstr "bez rozróżniania wielkości liter"
+msgid "Show database listing as a list instead of a drop down"
+msgstr "Pokaż wykaz baz danych jako listę zamiast listy rozwijanej"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:237 libraries/mysql_charsets.lib.php:422
-msgid "case-sensitive"
-msgstr "z rozróżnianiem wielkości liter"
+msgid "Show detailed MySQL server information"
+msgstr "Pokaż szczegółowe informacje o serwerze MySQL"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:240
-msgid "Croatian"
-msgstr "Chorwacki"
+msgid "Show dimension of tables"
+msgstr "Pokaż wymiary tabel"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:243
-msgid "Czech"
-msgstr "Czeski"
+msgid "Show field types"
+msgstr "Pokaż typy pól"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:246
-msgid "Danish"
-msgstr "Duński"
+msgid "Show form"
+msgstr "Pokaż formularz"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:249
-msgid "English"
-msgstr "Angielski"
+msgid "Show function fields"
+msgstr "Pokaż pola z funkcjami"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:252
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
+msgid "Show grid"
+msgstr "Pokaż siatkę"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:255
-msgid "Estonian"
-msgstr "Estoński"
+msgid "Show help button"
+msgstr "Pokaż przycisk pomocy"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:258 libraries/mysql_charsets.lib.php:261
-msgid "German"
-msgstr "Niemiecki"
+msgid "Show help button instead of Documentation text"
+msgstr "Pokaż przycisk pomoc zamiast tekstu Dokumentacji"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:258
-msgid "dictionary"
-msgstr "słownik"
+msgid "Show hidden messages (#MSG_COUNT)"
+msgstr "Pokaż ukryte wiadomości (#MSG_COUNT)"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:261
-msgid "phone book"
-msgstr "książka telefoniczna"
+msgid "Show icons for warning, error and information messages"
+msgstr "Pokaż ikony dla ostrzeżeń, błędy i wiadomości informacyjne"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:264
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Węgierski"
+msgid "Show insert query"
+msgstr "Pokaż wstawiane zapytanie"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:267
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandzki"
+msgid "Show logo in left frame"
+msgstr "Pokaż logo w lewej ramce"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:270 libraries/mysql_charsets.lib.php:360
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japoński"
+msgid "Show master status"
+msgstr "Pokaż stan serwera głównego"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:273
-msgid "Latvian"
-msgstr "Łotewski"
+msgid "Show more actions"
+msgstr "Pokaż więcej akcji"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:276
-msgid "Lithuanian"
-msgstr "Litewski"
+msgid "Show only listed databases"
+msgstr "Pokaż tylko wymienione bazy danych"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:279 libraries/mysql_charsets.lib.php:382
-msgid "Korean"
-msgstr "Koreański"
+msgid "Show open tables"
+msgstr "Pokaż otwarte tabele"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:282
-msgid "Persian"
-msgstr "Perski"
+msgid "Show password change form"
+msgstr "Pokaż formularz zmiany hasła"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:285
-msgid "Polish"
-msgstr "Polski"
+msgid "Show phpinfo() link"
+msgstr "Pokaż odnośnik phpinfo()"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:288 libraries/mysql_charsets.lib.php:336
-msgid "West European"
-msgstr "Zachodnioeuropejski"
+msgid "Show processes"
+msgstr "Pokaż procesy"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:291
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumuński"
+msgid "Show query box"
+msgstr "Pokaż okno zapytań"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:294
-msgid "Slovak"
-msgstr "Słowacki"
+msgid "Show query chart"
+msgstr "Pokaż zapytanie wykresu"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:297
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Słoweński"
+msgid "Show search criteria"
+msgstr "Pokaż kryteria wyszukiwania"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:300
-msgid "Spanish"
-msgstr "Hiszpański"
+msgid "Show server listing as a list instead of a drop down"
+msgstr "Pokaż wykaz serwerów jako listę zamiast listy rozwijanej"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:303
-msgid "Traditional Spanish"
-msgstr "Tradycyjny hiszpański"
+msgid "Show slave hosts"
+msgstr "Pokaż podrzędne hosty"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:306 libraries/mysql_charsets.lib.php:403
-msgid "Swedish"
-msgstr "Szwedzki"
+msgid "Show slave status"
+msgstr "Status serwera podrzędnego"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:309 libraries/mysql_charsets.lib.php:406
-msgid "Thai"
-msgstr "Tajski"
+msgid "Show statistics"
+msgstr "Pokaż statystyki"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:312 libraries/mysql_charsets.lib.php:400
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turecki"
+msgid "Show table row links on left side"
+msgstr "Pokaż linki do wiersza tabeli po lewej stronie"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:315 libraries/mysql_charsets.lib.php:397
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ukraiński"
+msgid "Show table row links on right side"
+msgstr "Pokaż linki do wiersza tabeli po prawej stronie"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:318 libraries/mysql_charsets.lib.php:327
-msgid "Unicode"
-msgstr "Unicode"
+msgid "Show tables"
+msgstr "Pokaż tabele"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:318 libraries/mysql_charsets.lib.php:327
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:336 libraries/mysql_charsets.lib.php:343
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:365 libraries/mysql_charsets.lib.php:376
-msgid "multilingual"
-msgstr "wiele języków"
+msgid "Show versions"
+msgstr "Pokaż wersje"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:343
-msgid "Central European"
-msgstr "Środkowoeuropejski"
+msgid "Show/Hide left menu"
+msgstr "Pokaż/ukryj lewe menu"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:348
-msgid "Russian"
-msgstr "Rosyjski"
+msgid "Showing SQL query"
+msgstr "Wyświetl zapytanie SQL"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:365
-msgid "Baltic"
-msgstr "Bałtycki"
+msgid "Showing as PHP code"
+msgstr "Pokaż jako kod PHP"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:370
-msgid "Armenian"
-msgstr "Ormiański"
+msgid "Showing bookmark"
+msgstr "Pokaż zakładkę"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:376
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Cyrylica"
+msgid "Showing rows"
+msgstr "Pokaż wiersze "
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:379
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabski"
+msgid ""
+"Shows link to [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()[/a] "
+"output"
+msgstr ""
+"Pokazuje odnośnik do [a at http://php.net/manual/function.phpinfo.php]phpinfo()"
+"[/a]"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:385
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrajski"
+msgid "Signon URL"
+msgstr "URL usługi pojedynczego logowania (Signon)"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:388
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruziński"
+msgid "Signon authentication"
+msgstr "Zarejestruj się na uwierzytelnianie"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:391
-msgid "Greek"
-msgstr "Grecki"
+msgid "Signon session name"
+msgstr "Nazwa sesji usługi pojedynczego logowania (Signon)"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:394
-msgid "Czech-Slovak"
-msgstr "Czesko-słowacki"
+msgid "Simplified Chinese"
+msgstr "Chiński uproszczony"
 
-#: libraries/mysql_charsets.lib.php:409 libraries/mysql_charsets.lib.php:416
-msgid "unknown"
-msgstr "nieznany"
+msgid "Size"
+msgstr "Rozmiar"
 
-#: libraries/navigation_header.inc.php:57
-#: libraries/navigation_header.inc.php:59
-#: libraries/navigation_header.inc.php:60
-msgid "Home"
-msgstr "Strona główna"
+msgid "Skip Explain SQL"
+msgstr "Pomiń wyjaśnienie SQL"
 
-#: libraries/navigation_header.inc.php:69
-#: libraries/navigation_header.inc.php:71
-#: libraries/navigation_header.inc.php:72
-msgid "Log out"
-msgstr "Wyjście"
+msgid "Skip Validate SQL"
+msgstr "Pomiń sprawdzanie poprawności SQL"
 
-#: libraries/navigation_header.inc.php:115
-#: libraries/navigation_header.inc.php:117
-#: libraries/navigation_header.inc.php:119
-msgid "Reload navigation frame"
-msgstr "Przeładuj ramkę nawigacyjną"
+msgid "Skip current error"
+msgstr "Pomiń bieżący błąd"
 
-#: libraries/plugin_interface.lib.php:309
-msgid "This format has no options"
-msgstr "Ten format nie ma żadnych opcji"
+msgid "Skip locked tables"
+msgstr "Pomiń zablokowane tabele"
 
-#: libraries/relation.lib.php:76
-msgid "not OK"
-msgstr "błąd"
+msgid "Skip next"
+msgstr "Pomiń następny"
 
-#: libraries/relation.lib.php:81
-msgid "Enabled"
-msgstr "Włączone"
+msgid "Skipping errors might lead into unsynchronized master and slave!"
+msgstr ""
+"Włącznie \"omijania błędów\" może powodować rozsynchronizowanie serwera "
+"master i slave!"
 
-#: libraries/relation.lib.php:88 libraries/relation.lib.php:100
-#: pmd_relation_new.php:66
-msgid "General relation features"
-msgstr "Ogólne funkcje relacyjne"
+msgid "Slave IO Thread not running!"
+msgstr "Wątek IO serwera podrzędnego nie uruchomiony!"
 
-#: libraries/relation.lib.php:104
-msgid "Display Features"
-msgstr "Funkcje wyświetlania"
+msgid "Slave SQL Thread not running!"
+msgstr "Wątek SQL serwera podrzędnego nie uruchomiony!"
 
-#: libraries/relation.lib.php:110
-msgid "Creation of PDFs"
-msgstr "Tworzenie PDF-ów"
+msgid "Slave configuration"
+msgstr "Konfiguracja serwera podrzędnego"
 
-#: libraries/relation.lib.php:114
-msgid "Displaying Column Comments"
-msgstr "Wyświetl komentarze dla kolumn"
+msgid "Slave replication"
+msgstr "Replikacja serwera podrzędnego"
 
-#: libraries/relation.lib.php:119
-msgid ""
-"Please see the documentation on how to update your column_comments table"
-msgstr ""
-"Informacje o tym, jak zaktualizować tabelę Column_comments znajdują się w "
-"dokumentacji"
+msgid "Slave status"
+msgstr "Stan serwera podrzędnego"
 
-#: libraries/relation.lib.php:124 libraries/sql_query_form.lib.php:368
-msgid "Bookmarked SQL query"
-msgstr "Zapamiętane zapytanie SQL"
+msgid "Slovak"
+msgstr "Słowacki"
 
-#: libraries/relation.lib.php:128 querywindow.php:74 querywindow.php:169
-msgid "SQL history"
-msgstr "Historia SQL"
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Słoweński"
 
-#: libraries/relation.lib.php:136
-#, fuzzy
-#| msgid "Persistent connections"
-msgid "Persistent recently used tables"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgid "Small/Big All"
+msgstr "Wszystko małe/duże"
 
-#: libraries/relation.lib.php:140
-msgid "Persistent tables' UI preferences"
-msgstr ""
+msgid "Snap to grid"
+msgstr "Przyciągaj do siatki"
 
-#: libraries/relation.lib.php:148
-msgid "User preferences"
-msgstr "Preferencje użytkowników"
+msgid "Socket"
+msgstr "Gniazdo"
 
-#: libraries/relation.lib.php:152
-msgid "Quick steps to setup advanced features:"
-msgstr "Szybkie ustawienia zaawansowanych funkcjonalności:"
+msgid "Socket on which MySQL server is listening, leave empty for default"
+msgstr ""
+"Gniazdko, na którym nasłuchuje serwer MySQL, pole puste oznacza wartość "
+"domyślną"
 
-#: libraries/relation.lib.php:154
-msgid ""
-"Create the needed tables with the <code>script/create_tables.sql</code>."
-msgstr "Utwórz wymagane tabele używając <code>script/create_tables.sql</code>."
+msgid "Sort"
+msgstr "Sortuj"
 
-#: libraries/relation.lib.php:155
-msgid "Create a pma user and give access to these tables."
-msgstr "Utwórz użytkownika pma i nadaj mu prawa do tych tabel."
+msgid "Sort buffer size"
+msgstr "Rozmiar bufora sortowania"
+
+msgid "Sort by key"
+msgstr "Sortuj wg klucza"
 
-#: libraries/relation.lib.php:156
 msgid ""
-"Enable advanced features in configuration file (<code>config.inc.php</"
-"code>), for example by starting from <code>config.sample.inc.php</code>."
+"Sort order for items in a foreign-key dropdown box; [kbd]content[/kbd] is "
+"the referenced data, [kbd]id[/kbd] is the key value"
 msgstr ""
+"Porządek sortowania pozycji w liście rozwijanej kluczy obcych; [kbd]content[/"
+"kbd] - dane referencyjne, [kbd]id[/kbd] - wartość klucza"
 
-#: libraries/relation.lib.php:157
-msgid "Re-login to phpMyAdmin to load the updated configuration file."
-msgstr ""
-"Zaloguj się ponownie do phpMyAdmin, żeby załadować zmieniony plik "
-"konfiguracyjny."
+msgid "Sorting"
+msgstr "Sortowanie"
 
-#: libraries/relation.lib.php:1130
-msgid "no description"
-msgstr "brak opisu"
+msgid "Source database"
+msgstr "Źródło bazy danych"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:54
-msgid "Slave configuration"
-msgstr "Konfiguracja serwera podrzędnego"
+msgid "Space usage"
+msgstr "Wykorzystanie przestrzeni"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:54 server_replication.php:353
-msgid "Change or reconfigure master server"
-msgstr "Zmień lub skonfiguruj ponownie serwer główny"
+msgid "Spanish"
+msgstr "Hiszpański"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:55
 msgid ""
-"Make sure, you have unique server-id in your configuration file (my.cnf). If "
-"not, please add the following line into [mysqld] section:"
+"Specify browser's title bar text. Refer to [a at Documentation."
+"html#cfg_TitleTable]documentation[/a] for magic strings that can be used to "
+"get special values."
 msgstr ""
-"Upewnij się, że w pliku konfiguracyjnym (my.conf) jest wprowadzony unikalny "
-"ID serwera. Jeśli tak nie jest, dodaj następującą linię w sekcji [mysqld]:"
-
-#: libraries/replication_gui.lib.php:58 libraries/replication_gui.lib.php:59
-#: libraries/replication_gui.lib.php:255 libraries/replication_gui.lib.php:258
-#: libraries/replication_gui.lib.php:265 server_privileges.php:794
-#: server_privileges.php:797 server_privileges.php:804
-#: server_synchronize.php:1269
-msgid "User name"
-msgstr "Nazwa użytkownika"
-
-#: libraries/replication_gui.lib.php:107
-msgid "Master status"
-msgstr "Stan serwera głównego"
+"Określ tytuł. Przeczytaj szczegóły w [a at Documentation.html#cfg_TitleTable]"
+"dokumentacji[/a], żeby dowiedzieć się więcej."
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:109
-msgid "Slave status"
-msgstr "Stan serwera podrzędnego"
+msgid "Stacked"
+msgstr "Spakowany"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:118 libraries/sql_query_form.lib.php:380
-#: server_status.php:1470 server_variables.php:123
-msgid "Variable"
-msgstr "Zmienna"
+msgid "Stand-in structure for view"
+msgstr "Zastąpiona struktura widoku"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:119
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1370 libraries/tbl_select.lib.php:87
-#: pmd_general.php:470 pmd_general.php:529 pmd_general.php:652
-#: pmd_general.php:769 server_status.php:1471 tbl_change.php:334
-#: tbl_printview.php:329 tbl_structure.php:834 tbl_zoom_select.php:435
-msgid "Value"
-msgstr "Wartość"
+msgid "Start IO Thread only"
+msgstr "Tylko początek IO wątku"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:178 server_binlog.php:183
-msgid "Server ID"
-msgstr "ID serwera"
+msgid "Start SQL Thread only"
+msgstr "Tylko początek wątku SQL"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:197
-msgid ""
-"Only slaves started with the --report-host=host_name option are visible in "
-"this list."
-msgstr ""
-"Tylko serwery podrzędne uruchomione z opcją --report-host=host_name są "
-"widoczne na tej liście."
+msgid "Startup"
+msgstr "Uruchamianie"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:246 server_replication.php:192
-msgid "Add slave replication user"
-msgstr "Dodaj użytkownika replikacji na serwerze podrzędnym"
+msgid "Statements"
+msgstr "Cecha"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:260 server_privileges.php:799
-msgid "Any user"
-msgstr "Dowolny użytkownik"
+msgid "Statements to track"
+msgstr "Sprawozdanie do śledzenia"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:261 libraries/replication_gui.lib.php:329
-#: libraries/replication_gui.lib.php:352 server_privileges.php:800
-#: server_privileges.php:867 server_privileges.php:891
-#: server_privileges.php:2109 server_privileges.php:2139
-msgid "Use text field"
-msgstr "Użyj pola tekstowego"
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:308 server_privileges.php:847
-msgid "Any host"
-msgstr "Dowolny host"
+msgid "Stop IO Thread only"
+msgstr "Zatrzymaj tylko wątek IO"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:312 server_privileges.php:851
-msgid "Local"
-msgstr "Host lokalny"
+msgid "Stop SQL Thread only"
+msgstr "Tylko zatrzymaj wątek SQL"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:318 server_privileges.php:856
-msgid "This Host"
-msgstr "Ten host"
+msgid "Storage Engine"
+msgstr "Mechanizm składowania"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:324 server_privileges.php:862
-msgid "Use Host Table"
-msgstr "Użyj tabeli hostów"
+msgid "Storage Engines"
+msgstr "Mechanizmy składowania"
 
-#: libraries/replication_gui.lib.php:337 server_privileges.php:875
-msgid ""
-"When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host "
-"table are used instead."
+msgid "String that separates databases into different tree levels"
 msgstr ""
-"Kiedy tabela hosta jest w użyciu, to pole jest ignorowane i zamiast niego "
-"używane są wartości przechowywane w tabeli hosta."
-
-#: libraries/replication_gui.lib.php:366
-msgid "Generate Password"
-msgstr "Generuj hasło"
+"Łańcuch znaków, który oddziela bazy danych na różne poziomy zagłębienia"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:102 libraries/rte/rte_events.lib.php:107
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:130 libraries/rte/rte_routines.lib.php:252
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:257
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:281
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1253
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:75 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:80
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:103
-#, php-format
-msgid "The following query has failed: \"%s\""
-msgstr "Wykonanie następującego zapytania nie powiodło się: \"%s\""
+msgid "String that separates tables into different tree levels"
+msgstr "Łańcuch znaków, który separuje tabele na różnych poziomach zagłębienia"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:116
-msgid "Sorry, we failed to restore the dropped event."
-msgstr ""
+msgid "Structure"
+msgstr "Struktura"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:117 libraries/rte/rte_routines.lib.php:267
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:90
-msgid "The backed up query was:"
-msgstr ""
+msgid "Structure Difference"
+msgstr "Różnica w strukturze"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:121
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %s has been dropped"
-msgid "Event %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %s została usunięta"
+msgid "Structure Synchronization"
+msgstr "Synchronizacja struktury"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:133
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %1$s has been created."
-msgid "Event %1$s has been created."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgid "Structure and data"
+msgstr "Struktura i dane"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:141 libraries/rte/rte_routines.lib.php:292
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:114
-msgid "<b>One or more errors have occured while processing your request:</b>"
-msgstr ""
+msgid "Structure for view"
+msgstr "Struktura widoku"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:185
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit server"
-msgid "Edit event"
-msgstr "Edytuj serwer"
+msgid "Structure of table @TABLE@"
+msgstr "Struktura tabeli @TABLE@"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:212 libraries/rte/rte_routines.lib.php:370
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1275
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1311
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:187
-#, fuzzy
-#| msgid "Error in Processing Request"
-msgid "Error in processing request"
-msgstr "Błąd przetwarzania wywołania"
+msgid "Structure only"
+msgstr "Tylko struktura"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:371 libraries/rte/rte_routines.lib.php:828
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:302
-#, fuzzy
-#| msgid "Details..."
-msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły…"
+msgid "Structure snapshot"
+msgstr "Migawka struktury"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:374
-#, fuzzy
-#| msgid "Event type"
-msgid "Event name"
-msgstr "Typ zdarzenia"
+msgid "Su"
+msgstr "Ni"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:395 server_binlog.php:182
-msgid "Event type"
-msgstr "Typ zdarzenia"
+msgid "Submit"
+msgstr "Wyślij"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:416 libraries/rte/rte_routines.lib.php:849
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Change"
-msgid "Change to %s"
-msgstr "Zmień"
+msgid "Submit Query"
+msgstr "Wykonaj zapytania"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:422
-msgid "Execute at"
-msgstr ""
+msgid "Submitted form contains errors"
+msgstr "Wysłany formularz zawiera błędy"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:430
-#, fuzzy
-#| msgid "Execute bookmarked query"
-msgid "Execute every"
-msgstr "Wykonaj zapamiętanego zapytania"
+msgid ""
+"Suggest a database name on the "Create Database" form (if "
+"possible) or keep the text field empty"
+msgstr ""
+"Sugeruje nazwę bazy danych podczas operacji "Utwórz bazę danych" "
+"(jeśli możliwe) lub zostawia puste pole"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:449
-#, fuzzy
-#| msgid "Startup"
-msgctxt "Start of recurring event"
-msgid "Start"
-msgstr "Strona startowa"
+msgid "Suggest new database name"
+msgstr "Zasugeruj nazwę nowej bazy danych"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:457
-#, fuzzy
-#| msgid "End"
-msgctxt "End of recurring event"
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
+msgid "Suhosin warning"
+msgstr "Ostrzeżenie Suhosin"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:465 libraries/rte/rte_routines.lib.php:923
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:354
-#, fuzzy
-#| msgid "Description"
-msgid "Definition"
-msgstr "Opis"
+msgid "Sum"
+msgstr "Suma"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:471
-#, fuzzy
-#| msgid "Complete inserts"
-msgid "On completion preserve"
-msgstr "Pełne dodania"
+msgid "Sun"
+msgstr "Nie"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:475 libraries/rte/rte_routines.lib.php:933
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:360
-msgid "Definer"
-msgstr ""
+msgid "Sunday"
+msgstr "Niedziela"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:518 libraries/rte/rte_routines.lib.php:997
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:398
-msgid "The definer must be in the \"username at hostname\" format"
-msgstr ""
+msgid "SweKey config file"
+msgstr "Plik konfiguracyjny SweKey"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:525
-msgid "You must provide an event name"
-msgstr ""
+msgid "Swedish"
+msgstr "Szwedzki"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:537
-msgid "You must provide a valid interval value for the event."
-msgstr ""
+msgid "Switch to"
+msgstr "Przełącz na"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:549
-msgid "You must provide a valid execution time for the event."
-msgstr ""
+msgid "Switch to copied database"
+msgstr "Przełącz na przekopiowaną bazę danych"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:553
-msgid "You must provide a valid type for the event."
-msgstr ""
+msgid "Switch to copied table"
+msgstr "Przełącz na przekopiowaną tabelę"
 
-#: libraries/rte/rte_events.lib.php:572
-msgid "You must provide an event definition."
-msgstr ""
+msgid "Synchronize"
+msgstr "Synchronizacja"
 
-#: libraries/rte/rte_footer.lib.php:29 server_privileges.php:2407
-msgid "New"
-msgstr ""
+msgid "Synchronize Databases"
+msgstr "Synchronizuj bazy danych"
 
-#: libraries/rte/rte_footer.lib.php:91
-msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgid "Synchronize databases with master"
+msgstr "Synchronizacja baz danych z serwera głównego"
 
-#: libraries/rte/rte_footer.lib.php:96
-msgid "ON"
-msgstr ""
+msgid "Syntax to use when inserting data"
+msgstr "Składnia do użycia podczas wstawiania danych"
 
-#: libraries/rte/rte_footer.lib.php:108
-msgid "Event scheduler status"
-msgstr ""
+msgid "Syntax to use when inserting data:"
+msgstr "Składnia do użycia podczas wstawiania danych:"
 
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:54
-#, fuzzy
-#| msgid "Return type"
-msgid "Returns"
-msgstr "Zwracany typ"
+msgid "Tab displayed when opening a new query window"
+msgstr "Zakładka wyświetlana po otwarciu nowego okna zapytań"
 
-#: libraries/rte/rte_list.lib.php:63 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:340
-msgid "Event"
-msgstr "Zdarzenie"
+msgid "Tab that is displayed when entering a database"
+msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu do bazy danych"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:64
-msgid ""
-"You are using PHP's deprecated 'mysql' extension, which is not capable of "
-"handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!</"
-"b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
-msgstr ""
+msgid "Tab that is displayed when entering a server"
+msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły serwer"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:245
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1005
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Invalid server index: \"%s\""
-msgid "Invalid routine type: \"%s\""
-msgstr "Niewłaściwy numer serwera: \"%s\""
+msgid "Tab that is displayed when entering a table"
+msgstr "Zakładka, która jest wyświetlana po wejściu w szczegóły tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:266
-msgid "Sorry, we failed to restore the dropped routine."
-msgstr ""
+msgid "Table"
+msgstr "Tabela"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:271
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %s has been dropped"
-msgid "Routine %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %s została usunięta"
+msgid "Table %1$s has been altered successfully"
+msgstr "Tabela %1$s została pomyślnie zmodyfikowana"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:284
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %1$s has been created."
-msgid "Routine %1$s has been created."
+msgid "Table %1$s has been created."
 msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:344
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit mode"
-msgid "Edit routine"
-msgstr "Tryb edycji"
+msgid "Table %s already exists!"
+msgstr "Tabela %s już istnieje!"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:831
-#, fuzzy
-#| msgid "Routines"
-msgid "Routine name"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgid "Table %s has been copied to %s."
+msgstr "Tabela %s została przekopiowana do %s."
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:854
-msgid "Parameters"
-msgstr ""
+msgid "Table %s has been dropped"
+msgstr "Tabela %s została usunięta"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:859
-#, fuzzy
-#| msgid "Direct links"
-msgid "Direction"
-msgstr "Bezpośrednie połączenia"
+msgid "Table %s has been emptied"
+msgstr "Tabela %s została opróżniona"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:862 libraries/tbl_properties.inc.php:98
-msgid "Length/Values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgid "Table %s has been flushed"
+msgstr "Tabela %s została przeładowana"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:877
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add parameter"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
+msgid "Table %s has been moved to %s."
+msgstr "Tabela %s została przeniesiona do %s."
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:881
-#, fuzzy
-#| msgid "Remove database"
-msgid "Remove last parameter"
-msgstr "Usuń bazę danych"
+msgid "Table %s has been renamed to %s"
+msgstr "Tabela %s ma nazwę zmienioną na %s"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:886
-msgid "Return type"
-msgstr "Zwracany typ"
+msgid "Table caption"
+msgstr "Nagłówek tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:892
-#, fuzzy
-#| msgid "Length/Values"
-msgid "Return length/values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgid "Table caption (continued)"
+msgstr "Podpis tabeli (kontynuowanie)"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:898
-#, fuzzy
-#| msgid "Table options"
-msgid "Return options"
-msgstr "Opcje tabeli"
+msgid "Table comments"
+msgstr "Komentarze tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:929
-msgid "Is deterministic"
-msgstr ""
+msgid "Table maintenance"
+msgstr "Zarządzanie tabelą"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:938
-#, fuzzy
-#| msgid "Security"
-msgid "Security type"
-msgstr "Bezpieczeństwo"
+msgid "Table must have at least one column"
+msgstr "Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:945
-msgid "SQL data access"
-msgstr ""
+msgid "Table name"
+msgstr "Nazwa tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1010
-msgid "You must provide a routine name"
-msgstr ""
+msgid "Table name template"
+msgstr "Nazwa szablonu tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1036
-#, php-format
-msgid "Invalid direction \"%s\" given for parameter."
-msgstr ""
+msgid "Table of contents"
+msgstr "Spis treści"
+
+msgid "Table options"
+msgstr "Opcje tabeli"
+
+msgid "Table seems to be empty!"
+msgstr "Tabela wydaje się być pusta!"
+
+msgid "Table structure for table"
+msgstr "Struktura tabeli dla tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1048
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1086
 msgid ""
-"You must provide length/values for routine parameters of type ENUM, SET, "
-"VARCHAR and VARBINARY."
+"Table to describe the display columns, leave blank for no support; "
+"suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 msgstr ""
+"Tabela do opisu wyświetlania kolumn, pozostaw puste bez wsparcia; "
+"zasugerował: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1066
-msgid "You must provide a name and a type for each routine parameter."
-msgstr ""
+msgid "Table tree separator"
+msgstr "Separator poziomów tabeli"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1076
-msgid "You must provide a valid return type for the routine."
-msgstr ""
+msgid "Table(s):"
+msgstr "Tabela(e):"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1120
-msgid "You must provide a routine definition."
-msgstr ""
+msgid "Table-specific privileges"
+msgstr "Uprawnienia specyficzne dla tabel"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1209
-#, php-format
-msgid "%d row affected by the last statement inside the procedure"
-msgid_plural "%d rows affected by the last statement inside the procedure"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgid "Tables"
+msgstr "Tabele"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1225
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Allows executing stored routines."
-msgid "Execution results of routine %s"
-msgstr "Pozwól wykonywać procedury składowane."
+msgid "Tables display options"
+msgstr "Opcje wyświetlania tabel"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1299
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1305
-msgid "Execute routine"
-msgstr ""
+msgid "Tabs"
+msgstr "Zakładki"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1358
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1361
-#, fuzzy
-#| msgid "Routines"
-msgid "Routine parameters"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgid "Target database"
+msgstr "Docelowa baza danych"
 
-#: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1368 libraries/tbl_select.lib.php:79
-#: tbl_change.php:292 tbl_change.php:330
-msgid "Function"
-msgstr "Funkcja"
+msgid "Target database has been synchronized with source database"
+msgstr "Docelowa baza danych została zsynchronizowana ze źródłową"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:89
-msgid "Sorry, we failed to restore the dropped trigger."
+msgid ""
+"Target database will be completely synchronized with source database. Source "
+"database will remain unchanged."
 msgstr ""
+"Docelowa baza danych zostanie w całości zsynchronizowana ze źródłową. "
+"Źródłowa baza danych pozostanie niezmieniona."
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:94
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %s has been dropped"
-msgid "Trigger %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %s została usunięta"
-
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:106
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %1$s has been created."
-msgid "Trigger %1$s has been created."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgid "Target for quick access icon"
+msgstr "Cel dla szybkie ikona dostępu"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:161
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Edit trigger"
-msgstr "Dodaj nowy serwer"
+msgid "Temp Blob Timeout"
+msgstr "Temp Blob Timeout"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:305
-#, fuzzy
-#| msgid "Triggers"
-msgid "Trigger name"
-msgstr "Wyzwalacze"
+msgid "Temp Log Threshold"
+msgstr "Próg dziennika danych."
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:405
-msgid "You must provide a trigger name"
-msgstr ""
+msgid "Temporary data"
+msgstr "Dane tymczasowe"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:410
-msgid "You must provide a valid timing for the trigger"
-msgstr ""
+msgid "Text fields"
+msgstr "Pole tekstowe"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:415
-msgid "You must provide a valid event for the trigger"
-msgstr ""
+msgid "Textarea columns"
+msgstr "Kolumny textarea"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:421
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid table name"
-msgid "You must provide a valid table name"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
+msgid "Textarea rows"
+msgstr "Wierszy w polu textarea"
 
-#: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:427
-msgid "You must provide a trigger definition."
+msgid ""
+"Textarea size (columns) in edit mode, this value will be emphasized for SQL "
+"query textareas (*2) and for query window (*1.25)"
 msgstr ""
+"Rozmiar pola tekstowego (kolumny) w trybie edycji, wartość ta będzie "
+"eksponowana zapytaniem SQL pola tekstowego (*2) i okna kwerendy (*1,25)"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:18
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add routine"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
+msgid ""
+"Textarea size (rows) in edit mode, this value will be emphasized for SQL "
+"query textareas (*2) and for query window (*1.25)"
+msgstr ""
+"Wielkość pola textarea (wierszy) w trybie edycji. Wartość będzie powięszkona "
+"dla zapytań SQL (*@) i okna zapytań (*1.25)"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:20
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Export defaults"
-msgid "Export of routine %s"
-msgstr "Domyślne opcje eksportu"
+msgid "Texy! text"
+msgstr "Tekst Texy!"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:21
-#, fuzzy
-#| msgid "Routines"
-msgid "routine"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgid "Th"
+msgstr "Czw"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:22
-#, fuzzy
-#| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
-msgid "You do not have the necessary privileges to create a routine"
-msgstr "Brak wystarczających uprawnień!"
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:23
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "No tables found in database"
-msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono żadnych tabel w bazie danych."
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:24
-#, fuzzy
-#| msgid "There are no files to upload"
-msgid "There are no routines to display."
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:30
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Add trigger"
-msgstr "Dodaj nowy serwer"
+msgid "Thai"
+msgstr "Tajski"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:32
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Export contents"
-msgid "Export of trigger %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgid "The %s extension is missing. Please check your PHP configuration."
+msgstr "Brak rozszerzenia %s. Proszę sprawdzić konfigurację PHP."
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Triggers"
-msgid "trigger"
-msgstr "Wyzwalacze"
+msgid ""
+"The %s file is not available on this system, please visit www.phpmyadmin.net "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Plik %s nie jest dostępny na tym systemie, prosimy odwiedzić www.phpmyadmin."
+"net aby uzyskać więcej informacji."
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:34
-#, fuzzy
-#| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
-msgid "You do not have the necessary privileges to create a trigger"
-msgstr "Brak wystarczających uprawnień!"
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:35
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "No tables found in database"
-msgid "No trigger with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono żadnych tabel w bazie danych."
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:36
-#, fuzzy
-#| msgid "There are no files to upload"
-msgid "There are no triggers to display."
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Add event"
-msgstr "Dodaj nowy serwer"
+msgid "The %s functionality is affected by a known bug, see %s"
+msgstr "Funkcja %s jest dotknięta przez znany błąd, zobacz %s"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:44
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Export contents"
-msgid "Export of event %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgid "The %s table doesn't exist!"
+msgstr "Tabela '%s' nie istnieje!"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Event"
-msgid "event"
-msgstr "Zdarzenie"
+msgid ""
+"The <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> directive MUST be set in your "
+"configuration file!"
+msgstr ""
+"Dyrektywa <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> musi być ustawiona w pliku "
+"konfiguracyjnym!"
 
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:46
-#, fuzzy
-#| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
-msgid "You do not have the necessary privileges to create an event"
-msgstr "Brak wystarczających uprawnień!"
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:47
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "No tables found in database"
-msgid "No event with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono żadnych tabel w bazie danych."
-
-#: libraries/rte/rte_words.lib.php:48
-#, fuzzy
-#| msgid "There are no files to upload"
-msgid "There are no events to display."
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
-
-#: libraries/schema/Dia_Relation_Schema.class.php:230
-#: libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php:420
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:393
-#: libraries/schema/Svg_Relation_Schema.class.php:387
-#: libraries/schema/Visio_Relation_Schema.class.php:219
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "The \"%s\" table doesn't exist!"
-msgid "The %s table doesn't exist!"
-msgstr "Tabela \"%s\" nie istnieje!"
-
-#: libraries/schema/Dia_Relation_Schema.class.php:265
-#: libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php:469
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:433
-#: libraries/schema/Svg_Relation_Schema.class.php:438
-#: libraries/schema/Visio_Relation_Schema.class.php:270
-#, php-format
-msgid "Please configure the coordinates for table %s"
-msgstr "Proszę skonfigurować współrzędne dla tabeli %s"
+msgid ""
+"The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a "
+"table with a given name. This is called discovery. Handler_discover "
+"indicates the number of time tables have been discovered."
+msgstr ""
+"Serwer MySQL może zapytać mechanizm składowania Cluster NDB, czy ma "
+"informacje o tabeli o zadanej nazwie. Nazywamy to odkryciem (<i>discovery</"
+"i>). Handler_discover wskazuje, ile razy tabela została odkryta."
 
-#: libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php:823
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:836
-#: libraries/schema/Svg_Relation_Schema.class.php:803
-#: libraries/schema/Visio_Relation_Schema.class.php:537
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Schema of the \"%s\" database - Page %s"
-msgid "Schema of the %s database - Page %s"
-msgstr "Schemat bazy danych \"%s\" - strona %s"
+msgid "The PrimeBase Media Streaming (PBMS) home page"
+msgstr "Strona domowa The PrimeBase Media Streaming (PBMS)"
 
-#: libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php:200
-#, fuzzy
-#| msgid "File %s does not contain any key id"
-msgid "This page does not contain any tables!"
-msgstr "Plik %s nie zawiera żadnego identyfikatora klucza"
+msgid "The PrimeBase Media Streaming Blog by Barry Leslie"
+msgstr "PrimeBase Media Streaming Blog wg Barry Leslie"
 
-#: libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php:228
-msgid "SCHEMA ERROR: "
-msgstr "Błąd SCHEMA:"
+msgid "The PrimeBase XT Blog by Paul McCullagh"
+msgstr "PrimeBase XT Blog wg Paul McCullagh"
 
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:858
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1171
-msgid "Relational schema"
-msgstr "Schemat relacyjny"
-
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1134
-msgid "Table of contents"
-msgstr "Spis treści"
-
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1307
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1328
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:101 tbl_structure.php:204
-msgid "Attributes"
-msgstr "Atrybuty"
-
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1310
-#: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1331 tbl_structure.php:207
-#: tbl_tracking.php:262
-msgid "Extra"
-msgstr "Dodatkowo"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:116
-msgid "Create a page"
-msgstr "Utwórz nową stronę"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:122
-#, fuzzy
-#| msgid "Page number:"
-msgid "Page name"
-msgstr "Numer strony:"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:126
-#, fuzzy
-#| msgid "Automatic layout"
-msgid "Automatic layout based on"
-msgstr "Układ automatyczny"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:129
-msgid "Internal relations"
-msgstr "Wewnętrzne relacje"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:139
-msgid "FOREIGN KEY"
-msgstr "KLUCZ OBCY"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:173
-msgid "Please choose a page to edit"
-msgstr "Proszę wybrać stronę do edycji"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:178
-#, fuzzy
-#| msgid "Select Tables"
-msgid "Select page"
-msgstr "Wybierz tabele"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:244
-msgid "Select Tables"
-msgstr "Wybierz tabele"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:382
-#, fuzzy
-#| msgid "Relational schema"
-msgid "Display relational schema"
-msgstr "Schemat relacyjny"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:392
-msgid "Select Export Relational Type"
-msgstr ""
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:413
-msgid "Show grid"
-msgstr "Pokaż siatkę"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:415
-msgid "Show color"
-msgstr "Pokaż kolor"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:417
-msgid "Show dimension of tables"
-msgstr "Pokaż wymiary tabel"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:420
-msgid "Display all tables with the same width"
-msgstr "Wyświetl wszystkie tabele z taką samą szerokością"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:425
-msgid "Only show keys"
-msgstr "Pokaż tylko klucze"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:427
-msgid "Landscape"
-msgstr "Orientacja pozioma"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:428
-msgid "Portrait"
-msgstr "Orientacja pionowa"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:430
-#, fuzzy
-#| msgid "Creation"
-msgid "Orientation"
-msgstr "Utworzenie"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:443
-msgid "Paper size"
-msgstr "Rozmiar papieru"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:482
-msgid ""
-"The current page has references to tables that no longer exist. Would you "
-"like to delete those references?"
-msgstr ""
-"Aktualna strona ma powiązania z tabelą, która już nie istnieje. Czy chcesz "
-"usunąć te powiązania?"
-
-#: libraries/schema/User_Schema.class.php:507
-msgid "Toggle scratchboard"
-msgstr "włącz / wyłącz scratchboard"
-
-#. l10n: Text direction, use either ltr or rtl
-#: libraries/select_lang.lib.php:476
-msgid "ltr"
-msgstr "ltr"
-
-#: libraries/select_lang.lib.php:493 libraries/select_lang.lib.php:499
-#: libraries/select_lang.lib.php:505
-#, php-format
-msgid "Unknown language: %1$s."
-msgstr "Nieznany język: %1$s."
-
-#: libraries/select_server.lib.php:32 libraries/select_server.lib.php:37
-#, fuzzy
-#| msgid "Server"
-msgid "Current Server"
-msgstr "Serwer"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:60
-#, fuzzy
-#| msgid "User"
-msgid "Users"
-msgstr "Użytkownik"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:79 server_synchronize.php:1154
-#: server_synchronize.php:1162
-msgid "Synchronize"
-msgstr "Synchronizacja"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:84 server_binlog.php:77
-#: server_status.php:590
-msgid "Binary log"
-msgstr "Dziennik binarny"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:95 server_engines.php:121
-#: server_engines.php:125 server_status.php:643
-msgid "Variables"
-msgstr "Zmienne"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:99
-msgid "Charsets"
-msgstr "Kodowania napisów"
-
-#: libraries/server_links.inc.php:104 server_plugins.php:47
-#: server_plugins.php:80
-msgid "Plugins"
-msgstr ""
-
-#: libraries/server_links.inc.php:108
-msgid "Engines"
-msgstr "Mechanizmy"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1301 server_synchronize.php:1186
-msgid "Source database"
-msgstr "Źródłowa baza danych"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1303
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1311
-msgid "Current server"
-msgstr "Bieżący serwer"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1305
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1313
-msgid "Remote server"
-msgstr "Serwer zdalny"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1308
-msgid "Difference"
-msgstr "Różnica"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1309 server_synchronize.php:1188
-msgid "Target database"
-msgstr "Docelowa baza danych"
-
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1344
-#: libraries/server_synchronize.lib.php:1353
-msgid "Click to select"
-msgstr "Kliknij, aby zaznaczyć"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:189
-#, php-format
-msgid "Run SQL query/queries on server %s"
-msgstr "Uruchom zapytanie/zapytania SQL na serwerze %s"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:206 libraries/sql_query_form.lib.php:228
-#, php-format
-msgid "Run SQL query/queries on database %s"
-msgstr "Wykonanie zapytania/zapytań SQL do bazy danych %s"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:260 navigation.php:269
-#: setup/frames/index.inc.php:232
-msgid "Clear"
-msgstr "Wyczyść"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:265
-#, fuzzy
-#| msgid "Column names"
-msgid "Columns"
-msgstr "Nazwy kolumn"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:300 sql.php:967 sql.php:984
-msgid "Bookmark this SQL query"
-msgstr "Pamiętaj zapytanie SQL"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:307 sql.php:978
-msgid "Let every user access this bookmark"
-msgstr "Pozwól na dostęp wszystkim użytkownikom"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:313
-msgid "Replace existing bookmark of same name"
-msgstr "Zamień istniejące zapamiętane zapytanie o tej samej nazwie"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:329
-msgid "Do not overwrite this query from outside the window"
-msgstr "Nie nadpisuj tego zapytania spoza okna"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:336
-msgid "Delimiter"
-msgstr "Separator"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:344
-msgid "Show this query here again"
-msgstr "Wywołaj ponownie zapytanie "
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:399
-msgid "View only"
-msgstr "Tylko pokaż"
-
-#: libraries/sql_query_form.lib.php:447 tbl_change.php:907
-msgid "web server upload directory"
-msgstr "katalog serwera WWW do przesyłania plików"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:136
-msgid ""
-"There seems to be an error in your SQL query. The MySQL server error output "
-"below, if there is any, may also help you in diagnosing the problem"
-msgstr ""
-"Wygląda na to, że w twoim zapytaniu SQL jest błąd. W znalezieniu przyczyny "
-"problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu serwera "
-"MySQL."
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:175
-msgid ""
-"There is a chance that you may have found a bug in the SQL parser. Please "
-"examine your query closely, and check that the quotes are correct and not "
-"mis-matched. Other possible failure causes may be that you are uploading a "
-"file with binary outside of a quoted text area. You can also try your query "
-"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if "
-"there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still have "
-"problems or if the parser fails where the command line interface succeeds, "
-"please reduce your SQL query input to the single query that causes problems, "
-"and submit a bug report with the data chunk in the CUT section below:"
-msgstr ""
-"Istnieje szansa, że właśnie znaleziono błąd w analizatorze składni SQL. "
-"Proszę zbadać bliżej swoje zapytanie i sprawdzić, czy cudzysłowy są poprawne "
-"i dobrze sparowane. Inną możliwą przyczyną niepowodzenia może być wysyłanie "
-"pliku ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujętego w cudzysłowy. Można "
-"również sprawdzić zapytanie SQL poprzez linię poleceń MySQL-a. W znalezieniu "
-"przyczyny problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu "
-"serwera MySQL. Jeśli nadal występują z problemy lub analizator składni "
-"zgłasza usterkę a linia poleceń - nie, ogranicz sekwencję zapytań SQL do "
-"pojedynczego, które powoduje problemy i zgłoś błąd, dołączając fragment "
-"danych zawarty w poniższej sekcji TNIJ:"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:177
-msgid "BEGIN CUT"
-msgstr "TNIJ STĄD"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:179
-msgid "END CUT"
-msgstr "TNIJ DOTĄD"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:181
-msgid "BEGIN RAW"
-msgstr "SUROWE DANE STĄD"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:185
-msgid "END RAW"
-msgstr "SUROWE DANE DOTĄD"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:382
-msgid "Automatically appended backtick to the end of query!"
-msgstr ""
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:385
-msgid "Unclosed quote"
-msgstr "Niezamknięty cudzysłów"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:537
-msgid "Invalid Identifer"
-msgstr "Nieprawidłowy identyfikator"
-
-#: libraries/sqlparser.lib.php:653
-msgid "Unknown Punctuation String"
-msgstr "Nieznany znak przestankowy"
-
-#: libraries/sqlvalidator.lib.php:67
-#, php-format
-msgid ""
-"The SQL validator could not be initialized. Please check if you have "
-"installed the necessary PHP extensions as described in the %sdocumentation%s."
-msgstr ""
-"Analizator składni SQL nie mógł zostać zainicjowany. Sprawdź, czy "
-"zainstalowane są niezbędne rozszerzenia PHP, tak jak zostało to opisane w "
-"%sdokumentacji%s."
-
-#: libraries/tbl_links.inc.php:118 libraries/tbl_links.inc.php:119
-msgid "Table seems to be empty!"
-msgstr "Tabela wydaje się pusta!"
-
-#: libraries/tbl_links.inc.php:126
-#, php-format
-msgid "Tracking of %s.%s is activated."
-msgstr "Monitorowanie %s.%s zostało aktywowane."
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:98
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ld type is \"enum\" or \"set\", please enter the values using this "
-#| "mat: ,'b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") a "
-#| "single te (\"'\") amongst those values, precede it with a kslash (for "
-#| "example xyz' or 'a\\'b')."
-msgid ""
-"If column type is \"enum\" or \"set\", please enter the values using this "
-"format: 'a','b','c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or "
-"a single quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash "
-"(for example '\\\\xyz' or 'a\\'b')."
-msgstr ""
-"Jeżeli pole jest typu \"ENUM\" lub \"SET\", wartości wprowadza się w "
-"formacie: 'a','b','c'…<br />Jeżeli potrzeba wprowadzić odwrotny ukośnik (\"\\"
-"\") lub apostrof (\"'\"), należy je poprzedzić odwrotnym ukośnikiem (np.: '\\"
-"\\xyz' lub 'a\\'b')."
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:99
-msgid ""
-"For default values, please enter just a single value, without backslash "
-"escaping or quotes, using this format: a"
-msgstr ""
-"Dla wartości domyślnych, proszę wprowadzić po prostu pojedynczą wartość, bez "
-"cytowania odwrotnym ukośnikiem czy ujmowania w cudzysłowy, używając takiego "
-"formatu: a"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:109 libraries/tbl_properties.inc.php:478
-#: tbl_printview.php:285 tbl_structure.php:153 tbl_structure.php:158
-#: tbl_structure.php:577 tbl_structure.php:781
-msgid "Index"
-msgstr "Indeks"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:129
-#, php-format
-msgid ""
-"For a list of available transformation options and their MIME type "
-"transformations, click on %stransformation descriptions%s"
-msgstr ""
-"Aby uzyskać listę dostępnych opcji transformacji i ich typów MIME, kliknij "
-"%sopisy transformacji%s"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:137
-msgid "Transformation options"
-msgstr "Opcje transformacji"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:138
-msgid ""
-"Please enter the values for transformation options using this format: 'a', "
-"100, b,'c'...<br />If you ever need to put a backslash (\"\\\") or a single "
-"quote (\"'\") amongst those values, precede it with a backslash (for example "
-"'\\\\xyz' or 'a\\'b')."
-msgstr ""
-"Proszę wprowadzić wartości dla transformacji w następującym formacie: 'a', "
-"100, b,'c'…<br />Jeżeli potrzeba wprowadzić odwrotny ukośnik (\"\\\") lub "
-"apostrof (\"'\"), należy je poprzedzić odwrotnym ukośnikiem (np.: '\\\\xyz' "
-"lub 'a\\'b')."
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:321
-msgid "ENUM or SET data too long?"
-msgstr "Dane dla ENUM lub SET zbyt długie?"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:327
-msgid "Get more editing space"
-msgstr "Więcej miejsca dla edycji"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:351
-#, fuzzy
-#| msgid "None"
-msgctxt "for default"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:352
-msgid "As defined:"
-msgstr "Zdefiniowana następująco:"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:466 tbl_structure.php:152
-#: tbl_structure.php:157 tbl_structure.php:575
-msgid "Primary"
-msgstr "Podstawowy"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:485 tbl_structure.php:156
-#: tbl_structure.php:161 tbl_structure.php:584
-msgid "Fulltext"
-msgstr "Pełny tekst"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:535 transformation_overview.php:57
-#, php-format
-msgid ""
-"No description is available for this transformation.<br />Please ask the "
-"author what %s does."
-msgstr "Transformacja ta nie ma opisu.<br />Proszę zapytać autora, co robi %s."
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:574 tbl_structure.php:652
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Add %s field(s)"
-msgid "Add %s column(s)"
-msgstr "Dodaj %s pól"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:576 tbl_structure.php:646
-#, fuzzy
-#| msgid "You have to add at least one field."
-msgid "You have to add at least one column."
-msgstr "Należy dodać przynajmniej jedno pole."
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:664 server_engines.php:54
-#: tbl_operations.php:374
-msgid "Storage Engine"
-msgstr "Mechanizm składowania"
-
-#: libraries/tbl_properties.inc.php:693
-msgid "PARTITION definition"
-msgstr "Definicja partycji"
-
-#: libraries/tbl_select.lib.php:86 pmd_general.php:481 pmd_general.php:501
-#: pmd_general.php:623 pmd_general.php:636 pmd_general.php:699
-#: pmd_general.php:753
-msgid "Operator"
-msgstr "Operator"
-
-#: libraries/tbl_select.lib.php:103
-#, fuzzy
-#| msgid "Search"
-msgid "Table Search"
-msgstr "Szukaj"
-
-#: libraries/tbl_select.lib.php:181 tbl_change.php:1000
-#, fuzzy
-#| msgid "Insert"
-msgid "Edit/Insert"
-msgstr "Dodaj"
-
-#: libraries/transformations/application_octetstream__download.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ys a link to download the binary data of the field. You can use the st "
-#| "ion to specify the filename, or use the second option as the e of a "
-#| "fieldich contains the filename. If you use the second ion, you need to "
-#| "set therst option to the empty string."
-msgid ""
-"Displays a link to download the binary data of the column. You can use the "
-"first option to specify the filename, or use the second option as the name "
-"of a column which contains the filename. If you use the second option, you "
-"need to set the first option to the empty string."
-msgstr ""
-"Wyświetla link do ściągnięcia binarnych danych z tego pola. Pierwsza opcja "
-"to nazwa pliku binarnego. Drugą opcją jest możliwa nazwa pola zawierającego "
-"nazwę pliku. Jeżeli dana jest druga opcja, pierwsza musi być pustym napisem"
-
-#: libraries/transformations/application_octetstream__hex.inc.php:10
-msgid ""
-"Displays hexadecimal representation of data. Optional first parameter "
-"specifies how often space will be added (defaults to 2 nibbles)."
-msgstr ""
-"Wyświetla szesnastkową reprezentację danych. Opcjonalny pierwszy parametr "
-"określa jak często dodawane będą spacje (domyślnie: co 2 półbajty)."
-
-#: libraries/transformations/image_jpeg__inline.inc.php:10
-#: libraries/transformations/image_png__inline.inc.php:10
-msgid ""
-"Displays a clickable thumbnail. The options are the maximum width and height "
-"in pixels. The original aspect ratio is preserved."
-msgstr ""
-"Wyświetla klikalną miniaturkę; opcje: szerokość,wysokość w pikselach "
-"(oryginalne proporcje zostaną zachowane)"
-
-#: libraries/transformations/image_jpeg__link.inc.php:10
-msgid "Displays a link to download this image."
-msgstr "Wyświetla odnośnik do tego obrazu (bezpośrednie ściągnięcie BLOBa)."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__dateformat.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ys a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp field as matted "
-#| "e. The first option is the offset (in hours) which will be ed to the "
-#| "estamp (Default: 0). Use second option to specify a ferent date/time mat "
-#| "string. Third option determines whether you t to see local date or one "
-#| "(use \"local\" or \"utc\" strings) for t. According to that, date mat has "
-#| "different value - for \"local\" the documentation for PHP's ftime() "
-#| "function and for \"utc\" it is e using gmdate() function."
-msgid ""
-"Displays a TIME, TIMESTAMP, DATETIME or numeric unix timestamp column as "
-"formatted date. The first option is the offset (in hours) which will be "
-"added to the timestamp (Default: 0). Use second option to specify a "
-"different date/time format string. Third option determines whether you want "
-"to see local date or UTC one (use \"local\" or \"utc\" strings) for that. "
-"According to that, date format has different value - for \"local\" see the "
-"documentation for PHP's strftime() function and for \"utc\" it is done using "
-"gmdate() function."
-msgstr ""
-"Wyświetla pola typu TIME, TIMESTAMP, DATETIME lub numeryczne uniksowe "
-"znaczniki czasu jako sformatowane daty. Pierwsza opcja to przesunięcie (w "
-"godzinach) które zostanie dodane do znacznika czasu (domyślnie: 0). Drugą "
-"opcją można określić inny napis formatujący datę/czas. Trzecia opcja określa "
-"czy daty mają być lokalne (\"local\") czy w UTC (\"utc\"). Od tego wyboru "
-"zależy format daty: w przypadku \"local\" jest taki jak dla funkcji PHP "
-"strftime(), w przypadku \"utc\" — gmdate()."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__external.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ONLY: Launches an external application and feeds it the field data ndard "
-#| "input. Returns the standard output of the application. The ault is y, to "
-#| "pretty-print HTML code. For security reasons, you e to manually t the "
-#| "file libraries/transformations/t_plain__external.inc.php and list tools "
-#| "you want to make ilable. The first option is then the number of program "
-#| "you want to and the second option is the parameters for the gram. The "
-#| "third ion, if set to 1, will convert the output using lspecialchars() "
-#| "fault 1). The fourth option, if set to 1, will prevent pping and ure that "
-#| "the output appears all on one line (Default 1)."
-msgid ""
-"LINUX ONLY: Launches an external application and feeds it the column data "
-"via standard input. Returns the standard output of the application. The "
-"default is Tidy, to pretty-print HTML code. For security reasons, you have "
-"to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc."
-"php and list the tools you want to make available. The first option is then "
-"the number of the program you want to use and the second option is the "
-"parameters for the program. The third option, if set to 1, will convert the "
-"output using htmlspecialchars() (Default 1). The fourth option, if set to 1, "
-"will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line "
-"(Default 1)."
-msgstr ""
-"TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i przekazuje dane pól na "
-"standardowe wejście. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. Domyślnie "
-"jest to Tidy, który porządkuje kod HTML. Ze względu na bezpieczeństwo, "
-"należy ręcznie zmodyfikować plik libraries/transformations/"
-"text_plain__external.inc.php i dodać narzędzie, na którego uruchamianie "
-"pozwalasz. Pierwszą opcją jest liczba programów, których chcesz użyć, a "
-"drugą są parametry programu. Jeżeli trzeci parametr jest ustawiony na 1 "
-"(jest to domyślna wartość), zostanie dokonana konwersja wyjścia poprzez "
-"użycie htmlspecialchars(). Jeżeli czwarty parametr został ustawiony na 1 "
-"(jest to domyślna wartość), zawartość komórki nie będzie zawijana, tak że "
-"całe wyjście zostanie pokazane bez zmian formatu."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__formatted.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ys the contents of the field as-is, without running it through ecialchars"
-#| "(). That is, the field is assumed to contain valid HTML."
-msgid ""
-"Displays the contents of the column as-is, without running it through "
-"htmlspecialchars(). That is, the column is assumed to contain valid HTML."
-msgstr ""
-"Zachowuje oryginalne formatowanie pola. Neutralizowanie znaków "
-"niespecjalnych nie jest dokonywane."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__imagelink.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ys an image and a link; the field contains the filename. The first ion "
-#| "isURL prefix like \"http://www.example.com/\". The second and rd options "
-#| "the width and the height in pixels."
-msgid ""
-"Displays an image and a link; the column contains the filename. The first "
-"option is a URL prefix like \"http://www.example.com/\". The second and "
-"third options are the width and the height in pixels."
-msgstr ""
-"Wyświetla obrazek i link, pole zawiera nazwę pliku; pierwszą opcję jest "
-"prefiks, taki jak \"http://domena.com/\", drugą opcją jest szerokość w "
-"pikselach, trzecią opcją jest wysokość."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__link.inc.php:10
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ys a link; the field contains the filename. The first option is a "
-#| "prefixke \"http://www.example.com/\". The second option is a title the "
-#| "link."
-msgid ""
-"Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL "
-"prefix like \"http://www.example.com/\". The second option is a title for "
-"the link."
-msgstr ""
-"Wyświetla link, pole zawiera nazwę pliku; pierwsza opcja to prefiks, taki "
-"jak \"http://domena.com/\", druga opcja to tytuł linku."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__longToIpv4.inc.php:10
-msgid ""
-"Converts an (IPv4) Internet network address into a string in Internet "
-"standard dotted format."
-msgstr "Konwertuj adresy IP (IPv4) na format z kropkami."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__sql.inc.php:10
-msgid "Formats text as SQL query with syntax highlighting."
-msgstr "Formatuj tekst traktując jako zapytanie SQL z podświetlaniem składni."
-
-#: libraries/transformations/text_plain__substr.inc.php:10
-msgid ""
-"Displays a part of a string. The first option is the number of characters to "
-"skip from the beginning of the string (Default 0). The second option is the "
-"number of characters to return (Default: until end of string). The third "
-"option is the string to append and/or prepend when truncation occurs "
-"(Default: \"...\")."
-msgstr ""
-"Pokazuje jedynie część napisu. Pierwsza opcja to offset, od którego ma "
-"zacząć się wyświetlanie tekstu (domyślnie 0). Druga opcja to ilość "
-"zwracanego tekstu. Jeżeli jest pusta, zwracany jest cały pozostały tekst. "
-"Trzecia opcja określa jakie znaki zostaną dodane do wyjścia, jeżeli zwracany "
-"jest część napisu (domyślnie: …) ."
-
-#: libraries/user_preferences.inc.php:33
-#, fuzzy
-#| msgid "Other core settings"
-msgid "Manage your settings"
-msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
-
-#: libraries/user_preferences.inc.php:50 prefs_manage.php:289
-#, fuzzy
-#| msgid "Modifications have been saved"
-msgid "Configuration has been saved"
-msgstr "Modyfikacje zostały zapamiętane"
-
-#: libraries/user_preferences.inc.php:71
-#, php-format
-msgid ""
-"Your preferences will be saved for current session only. Storing them "
-"permanently requires %sphpMyAdmin configuration storage%s."
-msgstr ""
-"Twoje preferencje będą uwzględnione tylko w aktualnej sesji. Przechowywanie "
-"ich wymaga %sphpMyAdmin configuration storage%s."
-
-#: libraries/user_preferences.lib.php:116
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot load or save configuration"
-msgid "Could not save configuration"
-msgstr "Nie udało się załadować lub zapisać konfiguracji"
-
-#: libraries/user_preferences.lib.php:282
-msgid ""
-"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to "
-"import it for current session?"
-msgstr ""
-"Twoja przeglądarka przechowuje konfigurację phpMyAdmin dla tej domeny. "
-"Chcesz je zaimportować do tej sesji?"
-
-#: libraries/zip_extension.lib.php:26
-msgid "No files found inside ZIP archive!"
-msgstr "Archiwum ZIP jest puste!"
-
-#: libraries/zip_extension.lib.php:53 libraries/zip_extension.lib.php:55
-#: libraries/zip_extension.lib.php:70
-msgid "Error in ZIP archive:"
-msgstr "Błąd w archiwum ZIP:"
-
-#: main.php:65
-#, fuzzy
-#| msgid "General relation features"
-msgid "General Settings"
-msgstr "Ogólne funkcje relacyjne"
-
-#: main.php:109
-#, fuzzy
-#| msgid "MySQL connection collation"
-msgid "Server connection collation"
-msgstr "System porównań dla połączenia MySQL"
-
-#: main.php:124
-#, fuzzy
-#| msgid "Other core settings"
-msgid "Appearance Settings"
-msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
-
-#: main.php:153 prefs_manage.php:272
-#, fuzzy
-#| msgid "Other core settings"
-msgid "More settings"
-msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
-
-#: main.php:169
-#, fuzzy
-#| msgid "Database for user"
-msgid "Database server"
-msgstr "Baza danych dla użytkownika"
-
-#: main.php:172
-msgid "Software"
-msgstr ""
-
-#: main.php:173
-msgid "Software version"
-msgstr "Wersja oprogramowania"
-
-#: main.php:175
-msgid "Protocol version"
-msgstr "Wersja protokołu"
-
-#: main.php:179 server_privileges.php:1545 server_privileges.php:1700
-#: server_privileges.php:1824 server_privileges.php:2254
-#: server_status.php:1232
-msgid "User"
-msgstr "Użytkownik"
-
-#: main.php:184
-msgid "Server charset"
-msgstr "Kodowania znaków serwera"
-
-#: main.php:196
-msgid "Web server"
-msgstr "Serwer WWW"
-
-#: main.php:209
-msgid "Database client version"
-msgstr "Wersja klienta bazy danych"
-
-#: main.php:213
-msgid "PHP extension"
-msgstr "Rozszerzenie PHP"
-
-#: main.php:221
-msgid "Show PHP information"
-msgstr "Informacje o PHP"
-
-#: main.php:242
-msgid "Official Homepage"
-msgstr "Oficjalna strona phpMyAdmina"
-
-#: main.php:243
-msgid "Contribute"
-msgstr "Wesprzyj projekt"
-
-#: main.php:244
-msgid "Get support"
-msgstr "Uzyskaj wsparcie"
-
-#: main.php:245
-msgid "List of changes"
-msgstr "Lista zmian"
-
-#: main.php:269
-msgid ""
-"Your configuration file contains settings (root with no password) that "
-"correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is "
-"running with this default, is open to intrusion, and you really should fix "
-"this security hole by setting a password for user 'root'."
-msgstr ""
-"Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (konto roota bez hasła), które "
-"odpowiadają domyślnemu uprzywilejowanemu kontu MySQL. Twój serwer MySQL "
-"działa z takim ustawieniem, jest otwarty dla włamywaczy. Ta luka w "
-"bezpieczeństwie naprawdę powinna zostać naprawiona."
-
-#: main.php:277
-msgid ""
-"You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This "
-"option is incompatible with phpMyAdmin and might cause some data to be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"Opcja mbstring.func_overload jest włączona w pliku konfiguracyjnym PHP. Jest "
-"ona niezgodna z phpMyAdminem i może powodować utratę niektórych danych!"
-
-#: main.php:285
-msgid ""
-"The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using a "
-"multibyte charset. Without the mbstring extension phpMyAdmin is unable to "
-"split strings correctly and it may result in unexpected results."
-msgstr ""
-"Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zostało znalezione, a wygląda na to, "
-"że używasz wielobajtowego kodowania napisów. Bez rozszerzenia mbstring "
-"phpMyAdmin nie ma możliwości poprawnego rozbijania napisów, co może "
-"skutkować niespodziewanymi rezultatami."
-
-#: main.php:293
-msgid ""
-"Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
-"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie "
-"validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire "
-"sooner than configured in phpMyAdmin."
-msgstr ""
-"Parametr PHP [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
-"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] ma mniejszą wartość niż "
-"czas przechowywania ciasteczka skonfigurowany w phpMyAdmin. Z tego powodu "
-"sesja wygaśnie wcześniej niż jest to skonfigurowane w phpMyAdmin."
-
-#: main.php:300
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "HP parameter http://php.net/manual/en/session.configuration.#ini.session."
-#| "gc-lifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that kie validity "
-#| "figured in phpMyAdmin, because of this, your login l expire sooner than "
-#| "figured in phpMyAdmin."
-msgid ""
-"Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, "
-"because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
-msgstr ""
-"Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, "
-"because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin."
-
-#: main.php:308
-msgid "The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
-msgstr ""
-"Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy kodującej (blowfish_secret)."
-
-#: main.php:316
-msgid ""
-"Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still "
-"exists in your phpMyAdmin directory. You should remove it once phpMyAdmin "
-"has been configured."
-msgstr ""
-"Katalog [code]config[/code], który jest używany przez skrypt konfiguracyjny. "
-"Będzie on nadal znajdował się w katalogu phpMyAdmina. Możesz go usunąć po "
-"skonfigurowaniu phpMyAdmina."
-
-#: main.php:322
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ditional features for working with linked tables have been ctivated. To d "
-#| "out why click %shere%s."
-msgid ""
-"The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some "
-"extended features have been deactivated. To find out why click %shere%s."
-msgstr ""
-"Dodatkowe możliwości pracy z połączonymi tabelami zostały wyłączone. Aby "
-"dowiedzieć się, dlaczego - kliknij %stutaj%s."
-
-#: main.php:337
-msgid ""
-"Javascript support is missing or disabled in your browser, some phpMyAdmin "
-"functionality will be missing. For example navigation frame will not refresh "
-"automatically."
-msgstr ""
-
-#: main.php:356
-#, php-format
-msgid ""
-"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. "
-"This may cause unpredictable behavior."
-msgstr ""
-"Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP różni się od wersji %s serwera MySQL. "
-"Może to powodować nieprzewidywalne zachowanie."
-
-#: main.php:380
-#, php-format
-msgid ""
-"Server running with Suhosin. Please refer to %sdocumentation%s for possible "
-"issues."
-msgstr ""
-"Serwer działa pod ochroną Suhosina. Możliwe problemy opisuje %sdokumentacja"
-"%s."
-
-#: navigation.php:182 server_databases.php:284 server_synchronize.php:1294
-msgid "No databases"
-msgstr "Brak baz danych"
-
-#: navigation.php:270
-#, fuzzy
-#| msgid "Alter table order by"
-msgid "Filter tables by name"
-msgstr "Sortowanie tabeli wg"
-
-#: navigation.php:303 navigation.php:304
-#, fuzzy
-#| msgid "Create table"
-msgctxt "short form"
-msgid "Create table"
-msgstr "Utwórz tabelę"
-
-#: navigation.php:309 navigation.php:473
-msgid "Please select a database"
-msgstr "Proszę wybrać bazę danych"
-
-#: pmd_general.php:64
-msgid "Show/Hide left menu"
-msgstr "Pokaż/ukryj lewe menu"
-
-#: pmd_general.php:68
-msgid "Save position"
-msgstr "Zapamiętaj pozycję"
-
-#: pmd_general.php:74 pmd_general.php:346
-msgid "Create relation"
-msgstr "Utwórz relację"
-
-#: pmd_general.php:80
-msgid "Reload"
-msgstr "Przeładuj"
-
-#: pmd_general.php:83
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoc"
-
-#: pmd_general.php:87
-msgid "Angular links"
-msgstr "Kanciaste połączenia"
-
-#: pmd_general.php:87
-msgid "Direct links"
-msgstr "Bezpośrednie połączenia"
-
-#: pmd_general.php:91
-msgid "Snap to grid"
-msgstr "Przyciągaj do siatki"
-
-#: pmd_general.php:95
-msgid "Small/Big All"
-msgstr "Wszystko małe/duże"
-
-#: pmd_general.php:98
-msgid "Toggle small/big"
-msgstr "Przełącz małe/duże"
-
-#: pmd_general.php:99
-#, fuzzy
-#| msgid "To select relation, click :"
-msgid "Toggle relation lines"
-msgstr "Aby wybrać powiązanie, kliknij :"
-
-#: pmd_general.php:104 pmd_pdf.php:76
-msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"
-msgstr "Importuj/eksportuj współrzędne schematu PDF"
-
-#: pmd_general.php:110
-#, fuzzy
-#| msgid "Submit Query"
-msgid "Build Query"
-msgstr "Wykonaj zapytania"
-
-#: pmd_general.php:115
-msgid "Move Menu"
-msgstr "Przesuń menu"
-
-#: pmd_general.php:126
-msgid "Hide/Show all"
-msgstr "Ukryj/pokaż wszystko"
-
-#: pmd_general.php:130
-msgid "Hide/Show Tables with no relation"
-msgstr "Ukryj/pokaż tabele bez relacji"
-
-#: pmd_general.php:170
-msgid "Number of tables"
-msgstr "Liczba tabel"
-
-#: pmd_general.php:412
-msgid "Delete relation"
-msgstr "Usuń relację"
-
-#: pmd_general.php:454 pmd_general.php:513
-#, fuzzy
-#| msgid "Relation deleted"
-msgid "Relation operator"
-msgstr "Usunięto powiązanie"
-
-#: pmd_general.php:464 pmd_general.php:523 pmd_general.php:646
-#: pmd_general.php:763
-#, fuzzy
-#| msgid "Export"
-msgid "Except"
-msgstr "Eksport"
-
-#: pmd_general.php:470 pmd_general.php:529 pmd_general.php:652
-#: pmd_general.php:769
-#, fuzzy
-#| msgid "in query"
-msgid "subquery"
-msgstr "w zapytaniu"
-
-#: pmd_general.php:474 pmd_general.php:570
-#, fuzzy
-msgid "Rename to"
-msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
-
-#: pmd_general.php:476 pmd_general.php:575
-#, fuzzy
-#| msgid "User name"
-msgid "New name"
-msgstr "Nazwa użytkownika"
-
-#: pmd_general.php:479 pmd_general.php:694
-#, fuzzy
-#| msgid "Create"
-msgid "Aggregate"
-msgstr "Utwórz"
-
-#: pmd_general.php:804
-#, fuzzy
-#| msgid "Table options"
-msgid "Active options"
-msgstr "Opcje tabeli"
-
-#: pmd_pdf.php:30
-#, fuzzy
-msgid "Page has been created"
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
-
-#: pmd_pdf.php:33
-msgid "Page creation failed"
-msgstr "Błąd tworzenia strony"
-
-#: pmd_pdf.php:85
-#, fuzzy
-#| msgid "pages"
-msgid "Page"
-msgstr "stron"
-
-#: pmd_pdf.php:95
-#, fuzzy
-#| msgid "Import files"
-msgid "Import from selected page"
-msgstr "Import plików"
-
-#: pmd_pdf.php:96
-#, fuzzy
-#| msgid "Export/Import to scale"
-msgid "Export to selected page"
-msgstr "Eksport/import w skali"
-
-#: pmd_pdf.php:98
-#, fuzzy
-#| msgid "Create a new index"
-msgid "Create a page and export to it"
-msgstr "Utwórz nowy indeksu"
-
-#: pmd_pdf.php:107
-#, fuzzy
-#| msgid "User name"
-msgid "New page name: "
-msgstr "Nazwa użytkownika"
-
-#: pmd_pdf.php:110
-msgid "Export/Import to scale"
-msgstr "Eksport/import w skali"
-
-#: pmd_pdf.php:115
-msgid "recommended"
-msgstr "zalecana"
-
-#: pmd_relation_new.php:27
-msgid "Error: relation already exists."
-msgstr "Błąd: relacja już istnieje."
-
-#: pmd_relation_new.php:59 pmd_relation_new.php:84
-msgid "Error: Relation not added."
-msgstr "Błąd: relacja nie została dodana."
-
-#: pmd_relation_new.php:60
-msgid "FOREIGN KEY relation added"
-msgstr "Relacja FOREIGN KEY została dodana."
-
-#: pmd_relation_new.php:82
-msgid "Internal relation added"
-msgstr "Dodano wewnętrzne powiązanie"
-
-#: pmd_relation_upd.php:58
-msgid "Relation deleted"
-msgstr "Usunięto powiązanie"
-
-#: pmd_save_pos.php:45
-msgid "Error saving coordinates for Designer."
-msgstr "Błąd podczas zapisywania współrzędnych w widoku projektu."
-
-#: pmd_save_pos.php:53
-msgid "Modifications have been saved"
-msgstr "Modyfikacje zostały zapamiętane"
-
-#: prefs_forms.php:78
-#, fuzzy
-#| msgid "Submitted form contains errors"
-msgid "Cannot save settings, submitted form contains errors"
-msgstr "Wysłany formularz zawiera błędy"
-
-#: prefs_manage.php:78
-#, fuzzy
-#| msgid "Could not load default configuration from: \"%1$s\""
-msgid "Could not import configuration"
-msgstr "Nie udało się załadować domyślnej konfiguracji z pliku: \"%1$s\""
-
-#: prefs_manage.php:110
-msgid "Configuration contains incorrect data for some fields."
-msgstr "Konfiguracja ma błędy w niektórych polach."
-
-#: prefs_manage.php:126
-msgid "Do you want to import remaining settings?"
-msgstr "Chcesz zaimportować pozostałe ustawienia?"
-
-#: prefs_manage.php:223 prefs_manage.php:249
-msgid "Saved on: @DATE@"
-msgstr "Zapisane: @DATE@"
-
-#: prefs_manage.php:237
-#, fuzzy
-#| msgid "Import files"
-msgid "Import from file"
-msgstr "Import plików"
-
-#: prefs_manage.php:243
-msgid "Import from browser's storage"
-msgstr "Import z pamięci przeglądarki."
-
-#: prefs_manage.php:246
-msgid "Settings will be imported from your browser's local storage."
-msgstr "Ustawienia będą zaimportowane z pamięci przeglądarki."
-
-#: prefs_manage.php:252
-#, fuzzy
-#| msgid "Other core settings"
-msgid "You have no saved settings!"
-msgstr "Inne kluczowe ustawienia"
-
-#: prefs_manage.php:256 prefs_manage.php:310
-msgid "This feature is not supported by your web browser"
-msgstr "Ta funkcjonalność nie jest dostępna w twojej przeglądarce"
-
-#: prefs_manage.php:261
-#, fuzzy
-#| msgid "Server configuration"
-msgid "Merge with current configuration"
-msgstr "Konfiguracja serwera"
-
-#: prefs_manage.php:275
-#, php-format
-msgid ""
-"You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
-"script%s."
-msgstr ""
-
-#: prefs_manage.php:300
-msgid "Save to browser's storage"
-msgstr "Zapisz w pamięci przeglądarki"
-
-#: prefs_manage.php:304
-msgid "Settings will be saved in your browser's local storage."
-msgstr "Ustawienia zostaną zapisane w lokalnej pamięci przeglądarki."
-
-#: prefs_manage.php:306
-msgid "Existing settings will be overwritten!"
-msgstr "Istniejące ustawienia zostaną nadpisane!"
-
-#: prefs_manage.php:321
-msgid "You can reset all your settings and restore them to default values."
-msgstr ""
-"Możesz zresetować wszystkie ustawienia i przywrócić im wartości domyślne."
-
-#: querywindow.php:69
-msgid "Import files"
-msgstr "Import plików"
-
-#: querywindow.php:80
-msgid "All"
-msgstr "Wszystko"
-
-#: schema_edit.php:38 schema_edit.php:44 schema_edit.php:50 schema_edit.php:55
-#, php-format
-msgid "<b>%s</b> table not found or not set in %s"
-msgstr "Tabela <b>%s</b> nie została znaleziona lub nie jest ustawiona w %s"
-
-#: schema_export.php:39
-#, fuzzy
-#| msgid "The \"%s\" table doesn't exist!"
-msgid "File doesn't exist"
-msgstr "Tabela \"%s\" nie istnieje!"
-
-#: server_binlog.php:87
-msgid "Select binary log to view"
-msgstr "Wybierz dziennik binarny do podglądu"
-
-#: server_binlog.php:103 server_status.php:599
-msgid "Files"
-msgstr "Pliki"
-
-#: server_binlog.php:150 server_binlog.php:152 server_status.php:1243
-#: server_status.php:1245
-msgid "Truncate Shown Queries"
-msgstr "Ucinaj wyświetlane zapytania"
-
-#: server_binlog.php:158 server_binlog.php:160 server_status.php:1243
-#: server_status.php:1245
-msgid "Show Full Queries"
-msgstr "Pokaż pełne zapytania"
-
-#: server_binlog.php:180
-msgid "Log name"
-msgstr "Nazwa dziennika"
-
-#: server_binlog.php:181
-msgid "Position"
-msgstr "Pozycja"
-
-#: server_binlog.php:184
-msgid "Original position"
-msgstr "Oryginalna pozycja"
-
-#: server_binlog.php:185 tbl_structure.php:760
-msgid "Information"
-msgstr "Informacje"
-
-#: server_collations.php:39
-msgid "Character Sets and Collations"
-msgstr "Kodowania napisów i metody porównywania napisów"
-
-#: server_databases.php:69
-msgid "No databases selected."
-msgstr "Żadna baza danych nie został wybrana."
-
-#: server_databases.php:80
-#, php-format
-msgid "%s databases have been dropped successfully."
-msgstr "%s baz danych zostało pomyślnie usuniętych."
-
-#: server_databases.php:104
-msgid "Databases statistics"
-msgstr "Statystyki baz danych"
-
-#: server_databases.php:186 server_replication.php:179
-#: server_replication.php:207
-msgid "Master replication"
-msgstr "Replikacja serwera głównego"
-
-#: server_databases.php:188 server_replication.php:246
-msgid "Slave replication"
-msgstr "Replikacja serwera podrzędnego"
-
-#: server_databases.php:275 server_databases.php:276
-msgid "Enable Statistics"
-msgstr "Włącz statystyki"
-
-#: server_databases.php:278
-msgid ""
-"Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic "
-"between the web server and the MySQL server."
-msgstr ""
-"Uwaga: Włączenie statystyk baz danych może spowodować duży ruch pomiędzy "
-"serwerem WWW a serwerem MySQL."
-
-#: server_engines.php:45
-msgid "Storage Engines"
-msgstr "Mechanizmy składowania"
-
-#: server_export.php:20
-msgid "View dump (schema) of databases"
-msgstr "Zrzut baz danych"
-
-#: server_plugins.php:81
-msgid "Modules"
-msgstr ""
-
-#: server_plugins.php:102
-msgid "Begin"
-msgstr "Początek"
-
-#: server_plugins.php:111
-msgid "Plugin"
-msgstr ""
-
-#: server_plugins.php:112 server_plugins.php:146
-msgid "Module"
-msgstr ""
-
-#: server_plugins.php:113 server_plugins.php:148
-msgid "Library"
-msgstr ""
-
-#: server_plugins.php:114 server_plugins.php:149 tbl_tracking.php:635
-msgid "Version"
-msgstr "Wersja"
-
-#: server_plugins.php:115 server_plugins.php:150
-msgid "Author"
-msgstr ""
-
-#: server_plugins.php:116 server_plugins.php:151
-msgid "License"
-msgstr "Licencja"
-
-#: server_plugins.php:182
-#, fuzzy
-#| msgid "Disabled"
-msgid "disabled"
-msgstr "Wyłączone"
-
-#: server_privileges.php:34 server_privileges.php:369
-msgid "Includes all privileges except GRANT."
-msgstr "Wszystkie uprawnienia, oprócz GRANT."
-
-#: server_privileges.php:35 server_privileges.php:245
-#: server_privileges.php:630
-msgid "Allows altering the structure of existing tables."
-msgstr "Pozwól zmieniać strukturę istniejących tabel."
-
-#: server_privileges.php:36 server_privileges.php:303
-#: server_privileges.php:636
-msgid "Allows altering and dropping stored routines."
-msgstr "Pozwól modyfikować i usuwać procedury składowane."
-
-#: server_privileges.php:37 server_privileges.php:213
-#: server_privileges.php:629
-msgid "Allows creating new databases and tables."
-msgstr "Pozwól tworzyć nowe bazy danych i tabele."
-
-#: server_privileges.php:38 server_privileges.php:299
-#: server_privileges.php:635
-msgid "Allows creating stored routines."
-msgstr "Pozwól tworzyć procedury składowane."
-
-#: server_privileges.php:39 server_privileges.php:629
-msgid "Allows creating new tables."
-msgstr "Pozwól tworzyć nowe tabele."
-
-#: server_privileges.php:40 server_privileges.php:257
-#: server_privileges.php:633
-msgid "Allows creating temporary tables."
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
-
-#: server_privileges.php:41 server_privileges.php:307
-#: server_privileges.php:669
-msgid "Allows creating, dropping and renaming user accounts."
-msgstr "Pozwól tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy kont użytkowników."
-
-#: server_privileges.php:42 server_privileges.php:273
-#: server_privileges.php:286 server_privileges.php:641
-#: server_privileges.php:645
-msgid "Allows creating new views."
-msgstr "Pozwól tworzyć widoki."
-
-#: server_privileges.php:43 server_privileges.php:209
-#: server_privileges.php:621
-msgid "Allows deleting data."
-msgstr "Pozwól usuwać dane."
-
-#: server_privileges.php:44 server_privileges.php:217
-#: server_privileges.php:632
-msgid "Allows dropping databases and tables."
-msgstr "Pozwól usuwać bazy danych i tabele."
-
-#: server_privileges.php:45 server_privileges.php:632
-msgid "Allows dropping tables."
-msgstr "Pozwól usuwać tabele."
-
-#: server_privileges.php:46 server_privileges.php:277
-#: server_privileges.php:649
-msgid "Allows to set up events for the event scheduler"
-msgstr "Pozwól ustawiać zdarzenia w harmonogramie zdarzeń"
-
-#: server_privileges.php:47 server_privileges.php:311
-#: server_privileges.php:637
-msgid "Allows executing stored routines."
-msgstr "Pozwól wykonywać procedury składowane."
-
-#: server_privileges.php:48 server_privileges.php:233
-#: server_privileges.php:624
-msgid "Allows importing data from and exporting data into files."
-msgstr "Pozwól importować i eksportować dane z/do plików."
-
-#: server_privileges.php:49 server_privileges.php:655
-msgid ""
-"Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables."
-msgstr ""
-"Pozwól dodawać użytkowników i nadawać uprawnienia bez przeładowywania tabeli "
-"uprawnień."
-
-#: server_privileges.php:50 server_privileges.php:241
-#: server_privileges.php:631
-msgid "Allows creating and dropping indexes."
-msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać indeksy."
-
-#: server_privileges.php:51 server_privileges.php:201
-#: server_privileges.php:550 server_privileges.php:619
-msgid "Allows inserting and replacing data."
-msgstr "Pozwól dodawać i zamieniać dane."
-
-#: server_privileges.php:52 server_privileges.php:261
-#: server_privileges.php:664
-msgid "Allows locking tables for the current thread."
-msgstr "Pozwól blokować tabele dla aktualnego wątku."
-
-#: server_privileges.php:53 server_privileges.php:728
-#: server_privileges.php:730
-msgid "Limits the number of new connections the user may open per hour."
-msgstr ""
-"Ogranicz liczbę nowych połączeń, które może otworzyć użytkownik w ciągu "
-"godziny."
-
-#: server_privileges.php:54 server_privileges.php:716
-#: server_privileges.php:718
-msgid "Limits the number of queries the user may send to the server per hour."
-msgstr "Ogranicz liczbę zapytań, które może wysłać użytkownik w ciągu godziny."
-
-#: server_privileges.php:55 server_privileges.php:722
-#: server_privileges.php:724
-msgid ""
-"Limits the number of commands that change any table or database the user may "
-"execute per hour."
-msgstr ""
-"Ogranicz liczbę poleceń zmieniających jakąkolwiek tabelę lub bazę danych, "
-"które może wykonać użytkownik w ciągu godziny."
-
-#: server_privileges.php:56 server_privileges.php:734
-#: server_privileges.php:736
-msgid "Limits the number of simultaneous connections the user may have."
-msgstr "Ogranicz liczbę jednoczesnych połączeń, które może użytkownik."
-
-#: server_privileges.php:57 server_privileges.php:229
-#: server_privileges.php:659
-msgid "Allows viewing processes of all users"
-msgstr "Pozwól oglądać procesy wszystkich użytkowników"
-
-#: server_privileges.php:58 server_privileges.php:237
-#: server_privileges.php:560 server_privileges.php:665
-msgid "Has no effect in this MySQL version."
-msgstr "Nie ma żadnych skutków w tej wersji MySQL."
-
-#: server_privileges.php:59 server_privileges.php:221
-#: server_privileges.php:660
-msgid "Allows reloading server settings and flushing the server's caches."
-msgstr ""
-"Pozwól przeładowywać ustawienia serwera i opróżniać pamięć podręczną serwera."
-
-#: server_privileges.php:60 server_privileges.php:269
-#: server_privileges.php:667
-msgid "Allows the user to ask where the slaves / masters are."
-msgstr ""
-"Nadaj użytkownikowi prawo, by zapytać gdzie są serwery podrzędne / nadrzędne."
-
-#: server_privileges.php:61 server_privileges.php:265
-#: server_privileges.php:668
-msgid "Needed for the replication slaves."
-msgstr "Potrzebne dla replikacji serwera podrzędnego."
-
-#: server_privileges.php:62 server_privileges.php:197
-#: server_privileges.php:545 server_privileges.php:618
-msgid "Allows reading data."
-msgstr "Pozwól czytać dane."
-
-#: server_privileges.php:63 server_privileges.php:249
-#: server_privileges.php:662
-msgid "Gives access to the complete list of databases."
-msgstr "Daj dostęp do pełnej listy baz danych."
-
-#: server_privileges.php:64 server_privileges.php:290
-#: server_privileges.php:295 server_privileges.php:634
-msgid "Allows performing SHOW CREATE VIEW queries."
-msgstr "Pozwól wykonywać zapytania SHOW CREATE VIEW."
-
-#: server_privileges.php:65 server_privileges.php:225
-#: server_privileges.php:661
-msgid "Allows shutting down the server."
-msgstr "Pozwól wyłączyć serwer."
-
-#: server_privileges.php:66 server_privileges.php:253
-#: server_privileges.php:658
-msgid ""
-"Allows connecting, even if maximum number of connections is reached; "
-"required for most administrative operations like setting global variables or "
-"killing threads of other users."
-msgstr ""
-"Pozwól na połączenie, nawet jeśli osiągnięta została maksymalna ilość "
-"połączeń; Wymagane dla większość operacji administracyjnych, takich jak "
-"ustawianie zmiennych globalnych czy unicestwianie wątków innych użytkowników."
-
-#: server_privileges.php:67 server_privileges.php:281
-#: server_privileges.php:650
-msgid "Allows creating and dropping triggers"
-msgstr "Pozwól tworzyć i usuwać wyzwalacze."
-
-#: server_privileges.php:68 server_privileges.php:205
-#: server_privileges.php:555 server_privileges.php:620
-msgid "Allows changing data."
-msgstr "Pozwól zmieniać dane."
-
-#: server_privileges.php:69 server_privileges.php:363
-msgid "No privileges."
-msgstr "Brak uprawnień."
-
-#: server_privileges.php:405 server_privileges.php:406
-#, fuzzy
-#| msgid "None"
-msgctxt "None privileges"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: server_privileges.php:536 server_privileges.php:681
-#: server_privileges.php:1894 server_privileges.php:1900
-msgid "Table-specific privileges"
-msgstr "Uprawnienia specyficzne dla tabel"
-
-#: server_privileges.php:537 server_privileges.php:689
-#: server_privileges.php:1704
-msgid "Note: MySQL privilege names are expressed in English"
-msgstr "Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
-
-#: server_privileges.php:614
-msgid "Administration"
-msgstr "Administracja"
-
-#: server_privileges.php:678 server_privileges.php:1703
-msgid "Global privileges"
-msgstr "Globalne uprawnienia"
-
-#: server_privileges.php:680 server_privileges.php:1894
-msgid "Database-specific privileges"
-msgstr "Uprawnienia specyficzne dla baz danych"
-
-#: server_privileges.php:712
-msgid "Resource limits"
-msgstr "Ograniczenia zasobów"
-
-#: server_privileges.php:713
-msgid "Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit."
-msgstr "Uwaga: Ustawienie tych opcji na 0 (zero) usuwa ograniczenie."
-
-#: server_privileges.php:791
-msgid "Login Information"
-msgstr "Dane użytkownika"
-
-#: server_privileges.php:885
-msgid "Do not change the password"
-msgstr "Nie zmieniaj hasła"
-
-#: server_privileges.php:917 server_privileges.php:2393
-#, fuzzy
-#| msgid "No user(s) found."
-msgid "No user found."
-msgstr "Nie znaleziono użytkownika(ów)."
-
-#: server_privileges.php:961
-#, php-format
-msgid "The user %s already exists!"
-msgstr "Użytkownik %s już istnieje!"
-
-#: server_privileges.php:1045
-msgid "You have added a new user."
-msgstr "Nowy użytkownik został dodany."
-
-#: server_privileges.php:1273
-#, php-format
-msgid "You have updated the privileges for %s."
-msgstr "Uaktualniłeś uprawnienia dla %s."
-
-#: server_privileges.php:1295
-#, php-format
-msgid "You have revoked the privileges for %s"
-msgstr "Uprawnienia dla %s zostały cofnięte"
-
-#: server_privileges.php:1331
-#, php-format
-msgid "The password for %s was changed successfully."
-msgstr "Hasło dla %s zostało pomyślnie zmienione."
-
-#: server_privileges.php:1351
-#, php-format
-msgid "Deleting %s"
-msgstr "Usuwanie %s"
-
-#: server_privileges.php:1365
-msgid "No users selected for deleting!"
-msgstr "Żaden użytkownik ze został zaznaczony do usunięcia!"
-
-#: server_privileges.php:1368
-msgid "Reloading the privileges"
-msgstr "Przeładuj uprawnienia"
-
-#: server_privileges.php:1386
-msgid "The selected users have been deleted successfully."
-msgstr "Wybrani użytkownicy zostali pomyślnie usunięci."
-
-#: server_privileges.php:1421
-msgid "The privileges were reloaded successfully."
-msgstr "Uprawnienia zostały pomyślnie przeładowane."
-
-#: server_privileges.php:1432 server_privileges.php:1823
-msgid "Edit Privileges"
-msgstr "Edytuj uprawnienia"
-
-#: server_privileges.php:1441
-msgid "Revoke"
-msgstr "Cofnij"
-
-#: server_privileges.php:1468 server_privileges.php:1724
-#: server_privileges.php:2347
-msgid "Any"
-msgstr "Dowolny"
-
-#: server_privileges.php:1565
-#, fuzzy
-#| msgid "User overview"
-msgid "Users overview"
-msgstr "Opis użytkownika"
-
-#: server_privileges.php:1705 server_privileges.php:1899
-#: server_privileges.php:2258
-msgid "Grant"
-msgstr "Nadawanie"
-
-#: server_privileges.php:1778
-msgid "Remove selected users"
-msgstr "Usuń zaznaczonych użytkowników"
-
-#: server_privileges.php:1781
-msgid "Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards."
-msgstr ""
-"Cofnij wszystkie aktywne uprawnienia użytkownikom, a następnie usuń ich."
-
-#: server_privileges.php:1782 server_privileges.php:1783
-#: server_privileges.php:1784
-msgid "Drop the databases that have the same names as the users."
-msgstr "Usuń bazy danych o takich samych nazwach jak użytkownicy."
-
-#: server_privileges.php:1805
-#, php-format
-msgid ""
-"Note: phpMyAdmin gets the users' privileges directly from MySQL's privilege "
-"tables. The content of these tables may differ from the privileges the "
-"server uses, if they have been changed manually. In this case, you should "
-"%sreload the privileges%s before you continue."
-msgstr ""
-"Uwaga: phpMyAdmin pobiera uprawnienia użytkowników wprost z tabeli uprawnień "
-"MySQL-a. Zawartość tej tabeli, jeśli zostały w niej dokonane ręczne zmiany, "
-"może się różnić od uprawnień jakich faktycznie używa serwer. W takim "
-"przypadku powinieneś przed dalszą pracą %sprzeładować uprawnienia%s."
-
-#: server_privileges.php:1858
-msgid "The selected user was not found in the privilege table."
-msgstr "Wybrany użytkownik nie został znaleziony w tabeli uprawnień."
-
-#: server_privileges.php:1900
-msgid "Column-specific privileges"
-msgstr "Uprawnienia specyficzne dla kolumn"
-
-#: server_privileges.php:2106
-msgid "Add privileges on the following database"
-msgstr "Dodaj uprawnienia dla następującej bazy danych"
-
-#: server_privileges.php:2124
-msgid "Wildcards % and _ should be escaped with a \\ to use them literally"
-msgstr ""
-"Aby użyć symboli wieloznacznych _ i % w znaczeniu dosłownym, należy je "
-"poprzedzić znakiem \\ "
-
-#: server_privileges.php:2127
-msgid "Add privileges on the following table"
-msgstr "Dodaj uprawnienia dla następującej tabeli"
-
-#: server_privileges.php:2184
-msgid "Change Login Information / Copy User"
-msgstr "Zmień dane użytkownika / Kopiuj użytkownika"
-
-#: server_privileges.php:2187
-msgid "Create a new user with the same privileges and ..."
-msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i …"
-
-#: server_privileges.php:2189
-msgid "... keep the old one."
-msgstr "… pozostaw starego."
-
-#: server_privileges.php:2190
-msgid "... delete the old one from the user tables."
-msgstr "… usuń starego z tabel użytkowników."
-
-#: server_privileges.php:2191
-msgid ""
-"... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards."
-msgstr "… odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń."
-
-#: server_privileges.php:2192
-msgid ""
-"... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
-"afterwards."
-msgstr ""
-" … usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia."
-
-#: server_privileges.php:2215
-msgid "Database for user"
-msgstr "Baza danych dla użytkownika"
-
-#: server_privileges.php:2219
-#, fuzzy
-#| msgid "None"
-msgctxt "Create none database for user"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: server_privileges.php:2220
-msgid "Create database with same name and grant all privileges"
-msgstr "Utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia"
-
-#: server_privileges.php:2221
-msgid "Grant all privileges on wildcard name (username\\_%)"
-msgstr ""
-"Przyznaj wszystkie uprawienia do baz danych o nazwach pasujących do maski "
-"(nazwa_użytkownika\\_%)"
-
-#: server_privileges.php:2225
-#, php-format
-msgid "Grant all privileges on database "%s""
-msgstr "Przyznanie wszystkich uprawnień do bazy danych "%s""
-
-#: server_privileges.php:2250
-#, php-format
-msgid "Users having access to "%s""
-msgstr "Użytkownicy mający dostęp do "%s""
-
-#: server_privileges.php:2358
-msgid "global"
-msgstr "globalnie"
-
-#: server_privileges.php:2360
-msgid "database-specific"
-msgstr "specyficzne dla bazy danych"
-
-#: server_privileges.php:2362
-msgid "wildcard"
-msgstr "znak wieloznaczny"
-
-#: server_privileges.php:2402
-#, fuzzy
-#| msgid "View %s has been dropped"
-msgid "User has been added."
-msgstr "Widok %s został usunięty"
-
-#: server_replication.php:49
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany błąd"
-
-#: server_replication.php:56
-#, php-format
-msgid "Unable to connect to master %s."
-msgstr "Nie można nawiązać połączenia do serwera głównego %s."
-
-#: server_replication.php:63
-msgid ""
-"Unable to read master log position. Possible privilege problem on master."
-msgstr ""
-"Nie można odczytać pozycji loga na serwerze głównym. Możliwe, że jest "
-"problem z uprawnieniami na serwerze głównym."
-
-#: server_replication.php:69
-msgid "Unable to change master"
-msgstr "Nie można zmienić serwera na główny"
-
-#: server_replication.php:72
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Master server changed succesfully to %s"
-msgid "Master server changed successfully to %s"
-msgstr "Serwer główny zmieniony pomyślnie na %s"
-
-#: server_replication.php:180
-msgid "This server is configured as master in a replication process."
-msgstr "Ten serwer jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji."
-
-#: server_replication.php:182 server_status.php:620
-msgid "Show master status"
-msgstr "Pokaż stan serwera głównego"
-
-#: server_replication.php:185
-msgid "Show connected slaves"
-msgstr "Pokaż połączone serwery podrzędne"
-
-#: server_replication.php:208
-#, php-format
-msgid ""
-"This server is not configured as master in a replication process. Would you "
-"like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
-msgstr ""
-"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji. Czy "
-"chcesz go <a href=\"%s\">skonfigurować</a> ?"
-
-#: server_replication.php:215
-msgid "Master configuration"
-msgstr "Konfiguracja serwera głównego"
-
-#: server_replication.php:216
-msgid ""
-"This server is not configured as master server in a replication process. You "
-"can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
-"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to "
-"ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
-"replicated. Please select the mode:"
-msgstr ""
-"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako serwer główny w procesie replikacji. "
-"Możesz wybrać replikację wszystkich baz danych i pominąć pewne z nich "
-"(przydatne, jeśli chcesz replikować większość baz danych) albo możesz wybrać "
-"pominięcie replikacji wszystkich baz danych i wskazać tylko te, które mają "
-"być replikowane. Wybierz tryb:"
-
-#: server_replication.php:219
-msgid "Replicate all databases; Ignore:"
-msgstr "Replikuj wszystkie bazy danych; Pomiń:"
-
-#: server_replication.php:220
-msgid "Ignore all databases; Replicate:"
-msgstr "Pomiń wszystkie bazy danych; Replikuj:"
-
-#: server_replication.php:223
-msgid "Please select databases:"
-msgstr "Wybierz bazy danych:"
-
-#: server_replication.php:226
-msgid ""
-"Now, add the following lines at the end of [mysqld] section in your my.cnf "
-"and please restart the MySQL server afterwards."
-msgstr ""
-"Teraz dodaj następujące wiersze na końcu pliku my.cnf a następnie zrestartuj "
-"serwer MySQL."
-
-#: server_replication.php:228
-msgid ""
-"Once you restarted MySQL server, please click on Go button. Afterwards, you "
-"should see a message informing you, that this server <b>is</b> configured as "
-"master"
-msgstr ""
-"Gdy zrestartowałeś już serwer MySQL kliknij przycisk Go. Powinieneś zobaczyć "
-"komunikat informujący, że serwer <b>jest</b> skonfigurowany jako główny"
-
-#: server_replication.php:291
-msgid "Slave SQL Thread not running!"
-msgstr "Wątek SQL serwera podrzędnego nie uruchomiony!"
-
-#: server_replication.php:294
-msgid "Slave IO Thread not running!"
-msgstr "Wątek IO serwera podrzędnego nie uruchomiony!"
-
-#: server_replication.php:303
-msgid ""
-"Server is configured as slave in a replication process. Would you like to:"
-msgstr ""
-"Serwer jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy chesz:"
-
-#: server_replication.php:306
-msgid "See slave status table"
-msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
-
-#: server_replication.php:309
-msgid "Synchronize databases with master"
-msgstr "Synchronizacja baz danych z serwera głównego"
-
-#: server_replication.php:320
-msgid "Control slave:"
-msgstr "Kontrola serwera podrzędnego:"
-
-#: server_replication.php:323
-msgid "Full start"
-msgstr "Kompletny start"
-
-#: server_replication.php:323
-msgid "Full stop"
-msgstr "Całkowity stop"
-
-#: server_replication.php:324
-msgid "Reset slave"
-msgstr "Zrestartuj serwer podrzędny"
-
-#: server_replication.php:326
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL Thread %s only"
-msgid "Start SQL Thread only"
-msgstr "Tylko wątek SQL %s"
-
-#: server_replication.php:328
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL Thread %s only"
-msgid "Stop SQL Thread only"
-msgstr "Tylko wątek SQL %s"
-
-#: server_replication.php:331
-#, fuzzy
-#| msgid "IO Thread %s only"
-msgid "Start IO Thread only"
-msgstr "Tylko wątek IO %s"
-
-#: server_replication.php:333
-#, fuzzy
-#| msgid "IO Thread %s only"
-msgid "Stop IO Thread only"
-msgstr "Tylko wątek IO %s"
-
-#: server_replication.php:338
-msgid "Error management:"
-msgstr "Błąd zarządzania:"
-
-#: server_replication.php:340
-msgid "Skipping errors might lead into unsynchronized master and slave!"
-msgstr ""
-"Włącznie \"omijania błędów\" może powodować rozsynchronizowanie serwera "
-"master i slave!"
-
-#: server_replication.php:342
-msgid "Skip current error"
-msgstr "Pomiń bieżący błąd"
-
-#: server_replication.php:343
-msgid "Skip next"
-msgstr "Pomiń następny"
-
-#: server_replication.php:346
-msgid "errors."
-msgstr "błędy."
-
-#: server_replication.php:361
-#, php-format
-msgid ""
-"This server is not configured as slave in a replication process. Would you "
-"like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
-msgstr ""
-"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy "
-"chcesz go <a href=\"%s\">skonfigurować</a> ?"
-
-#: server_status.php:453
-#, php-format
-msgid "Thread %s was successfully killed."
-msgstr "Wątek %s został pomyślnie unicestwiony."
-
-#: server_status.php:455
-#, php-format
-msgid ""
-"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed."
-msgstr ""
-"phpMyAdminowi nie udało się unicestwić wątku %s. Prawdopodobnie został on "
-"już zamknięty."
-
-#: server_status.php:587
-msgid "Handler"
-msgstr "Obsługa"
-
-#: server_status.php:588
-msgid "Query cache"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
-
-#: server_status.php:589
-msgid "Threads"
-msgstr "Wątki"
-
-#: server_status.php:591
-msgid "Temporary data"
-msgstr "Dane tymczasowe"
-
-#: server_status.php:592
-msgid "Delayed inserts"
-msgstr "Opóźnione dodania"
-
-#: server_status.php:593
-msgid "Key cache"
-msgstr "Bufor podręczny indeksów"
-
-#: server_status.php:594
-msgid "Joins"
-msgstr "Złączenia"
-
-#: server_status.php:596
-msgid "Sorting"
-msgstr "Sortowanie"
-
-#: server_status.php:598
-msgid "Transaction coordinator"
-msgstr "Koordynator transakcji"
-
-#: server_status.php:610
-msgid "Flush (close) all tables"
-msgstr "Przeładuj (zamknij) wszystkie tabele"
-
-#: server_status.php:612
-msgid "Show open tables"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
-
-#: server_status.php:617
-msgid "Show slave hosts"
-msgstr "Pokaż podrzędne hosty"
-
-#: server_status.php:623
-msgid "Show slave status"
-msgstr "Status serwera podrzędnego"
-
-#: server_status.php:628
-msgid "Flush query cache"
-msgstr "Opróżnij bufor podręczny zapytań"
-
-#: server_status.php:777
-msgid "Runtime Information"
-msgstr "Informacje o działaniu serwera"
-
-#: server_status.php:784
-#, fuzzy
-#| msgid "See slave status table"
-msgid "All status variables"
-msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
-
-#: server_status.php:785
-msgid "Monitor"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:786
-msgid "Advisor"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:796 server_status.php:818
-msgid "Refresh rate: "
-msgstr "Częstotliwość odświeżania: "
-
-#: server_status.php:837 server_variables.php:115
-#, fuzzy
-msgid "Filters"
-msgstr "Filtr"
-
-#: server_status.php:839 server_variables.php:117
-#, fuzzy
-#| msgid "Do not change the password"
-msgid "Containing the word:"
-msgstr "Nie zmieniaj hasła"
-
-#: server_status.php:844
-#, fuzzy
-#| msgid "Show open tables"
-msgid "Show only alert values"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
-
-#: server_status.php:848
-msgid "Filter by category..."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:862
-#, fuzzy
-#| msgid "Show open tables"
-msgid "Show unformatted values"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
-
-#: server_status.php:866
-#, fuzzy
-#| msgid "Relations"
-msgid "Related links:"
-msgstr "Relacje"
-
-#: server_status.php:899
-#, fuzzy
-#| msgid "Query type"
-msgid "Run analyzer"
-msgstr "Rodzaj zapytania"
-
-#: server_status.php:900
-#, fuzzy
-#| msgid "Introduction"
-msgid "Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
-
-#: server_status.php:907
-msgid ""
-"The Advisor system can provide recommendations on server variables by "
-"analyzing the server status variables."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:909
-msgid ""
-"Do note however that this system provides recommendations based on simple "
-"calculations and by rule of thumb which may not necessarily apply to your "
-"system."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:911
-msgid ""
-"Prior to changing any of the configuration, be sure to know what you are "
-"changing (by reading the documentation) and how to undo the change. Wrong "
-"tuning can have a very negative effect on performance."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:913
-msgid ""
-"The best way to tune your system would be to change only one setting at a "
-"time, observe or benchmark your database, and undo the change if there was "
-"no clearly measurable improvement."
-msgstr ""
-
-#. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
-#: server_status.php:935
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Customize startup page"
-msgid "Questions since startup: %s"
-msgstr "Personalizuj stronę startową"
-
-#: server_status.php:971 tbl_printview.php:328 tbl_structure.php:833
-msgid "Statements"
-msgstr "Cecha"
-
-#. l10n: # = Amount of queries
-#: server_status.php:974
-msgid "#"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1046
-#, php-format
-msgid "Network traffic since startup: %s"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1054
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "s MySQL server has been running for %s. It started up on %s."
-msgid "This MySQL server has been running for %1$s. It started up on %2$s."
-msgstr "Serwer MySQL działa przez %s. Początek pracy: %s."
-
-#: server_status.php:1064
-msgid ""
-"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in <b>replication</"
-"b> process."
-msgstr ""
-"Ten serwer MySQL jest ustawiony jako <b>master</b> i <b>slave</b> w procesie "
-"<b>replikacji</b>."
-
-#: server_status.php:1066
-msgid "This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1068
-msgid "This MySQL server works as <b>slave</b> in <b>replication</b> process."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1071
-msgid ""
-"For further information about replication status on the server, please visit "
-"the <a href=\"#replication\">replication section</a>."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1080
-msgid "Replication status"
-msgstr "Stan replikacji"
-
-#: server_status.php:1095
-msgid ""
-"On a busy server, the byte counters may overrun, so those statistics as "
-"reported by the MySQL server may be incorrect."
-msgstr ""
-"Na aktywnym serwerze liczniki bajtów mogą się przekręcić, więc statystyki "
-"jakich dostarcza serwer MySQL nie są wiarygodne."
-
-#: server_status.php:1101
-msgid "Received"
-msgstr "Otrzymane"
-
-#: server_status.php:1111
-msgid "Sent"
-msgstr "Wysłane"
-
-#: server_status.php:1147
-msgid "max. concurrent connections"
-msgstr "Maks. jednoczesnych połączeń"
-
-#: server_status.php:1154
-msgid "Failed attempts"
-msgstr "Nieudane próby"
-
-#: server_status.php:1168
-msgid "Aborted"
-msgstr "Przerwane"
-
-#: server_status.php:1231
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: server_status.php:1235
-msgid "Command"
-msgstr "Polecenie"
-
-#: server_status.php:1297
-msgid ""
-"The number of connections that were aborted because the client died without "
-"closing the connection properly."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1298
-#, fuzzy
-#| msgid "Could not connect to MySQL server"
-msgid "The number of failed attempts to connect to the MySQL server."
-msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
-
-#: server_status.php:1299
-msgid ""
-"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that "
-"exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
-"statements from the transaction."
-msgstr ""
-"Liczba transakcji, które używały pamięci podręcznej tymczasowego dziennika "
-"binarnego, które przekroczyły wartość binlog_cache_size i do zapisania "
-"instrukcji transakcji został użyty plik tymczasowy."
-
-#: server_status.php:1300
-msgid "The number of transactions that used the temporary binary log cache."
-msgstr ""
-"Liczba transakcji, które używały pamięci podręcznej tymczasowego dziennika "
-"binarnego."
-
-#: server_status.php:1301
-msgid ""
-"The number of connection attempts (successful or not) to the MySQL server."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1302
-msgid ""
-"The number of temporary tables on disk created automatically by the server "
-"while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want "
-"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-"
-"based instead of disk-based."
-msgstr ""
-"Liczba tabel tymczasowych na dysku utworzonych automatycznie przez serwer "
-"podczas wykonywanie instrukcji. Przy dużej wartości Created_tmp_disk_tables, "
-"zwiększenie wartości tmp_table_size spowoduje tworzenie tymczasowych tabel w "
-"pamięci, a nie na dysku."
-
-#: server_status.php:1303
-msgid "How many temporary files mysqld has created."
-msgstr "Ile plików tymczasowych utworzył mysqld."
-
-#: server_status.php:1304
-msgid ""
-"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server "
-"while executing statements."
-msgstr ""
-"Liczba tabel tymczasowych w pamięci, utworzonych automatycznie przez serwer "
-"podczas wykonywania instrukcji."
-
-#: server_status.php:1305
-msgid ""
-"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred "
-"(probably duplicate key)."
-msgstr ""
-"Liczba rekordów zapisanych przy pomocy INSERT DELAYED, dla których wystąpił "
-"jakiś błąd (prawdopodobnie zdublowany klucz)."
-
-#: server_status.php:1306
-msgid ""
-"The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table "
-"on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread."
-msgstr ""
-"Liczba użytych wątków obsługujących INSERT DELAYED. Każda osobna tabela, na "
-"której wykonuje się INSERT DELAYED dostaje własny wątek."
-
-#: server_status.php:1307
-msgid "The number of INSERT DELAYED rows written."
-msgstr "Liczba rekordów zapisanych poprzez INSERT DELAYED."
-
-#: server_status.php:1308
-msgid "The number of executed FLUSH statements."
-msgstr "Liczba wykonanych instrukcji FLUSH."
-
-#: server_status.php:1309
-msgid "The number of internal COMMIT statements."
-msgstr "Liczba wewnętrznych instrukcji COMMIT."
-
-#: server_status.php:1310
-msgid "The number of times a row was deleted from a table."
-msgstr "Ile razy rekord został usunięty z tabeli."
-
-#: server_status.php:1311
-msgid ""
-"The MySQL server can ask the NDB Cluster storage engine if it knows about a "
-"table with a given name. This is called discovery. Handler_discover "
-"indicates the number of time tables have been discovered."
-msgstr ""
-"Serwer MySQL może zapytać mechanizm składowania Cluster NDB, czy ma "
-"informacje o tabeli o zadanej nazwie. Nazywamy to odkryciem (<i>discovery</"
-"i>). Handler_discover wskazuje, ile razy tabela została odkryta."
-
-#: server_status.php:1312
-msgid ""
-"The number of times the first entry was read from an index. If this is high, "
-"it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, "
-"SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
-msgstr ""
-"Ile razy z indeksu została odczytana pierwsza pozycja. Duża wartość "
-"sugeruje, że serwer wykonuje pełnych przeszukań indeksów; na przykład SELECT "
-"col1 FROM foo, przy założeniu, że col1 jest zindeksowane."
-
-#: server_status.php:1313
-msgid ""
-"The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is "
-"a good indication that your queries and tables are properly indexed."
-msgstr ""
-"Liczba żądań odczytu rekordu na podstawie indeksu. Duża wartość to dobra "
-"oznaka tego, że zapytania i tabele są właściwie zindeksowane."
-
-#: server_status.php:1314
-msgid ""
-"The number of requests to read the next row in key order. This is "
-"incremented if you are querying an index column with a range constraint or "
-"if you are doing an index scan."
-msgstr ""
-"Liczba żądań odczytu następnego rekordu w porządku indeksowym. Ta wartość "
-"jest zwiększana przy odpytywaniu o zindeksowaną kolumnę na ograniczonym "
-"przedziale lub przy przeszukiwaniu indeksu."
-
-#: server_status.php:1315
-msgid ""
-"The number of requests to read the previous row in key order. This read "
-"method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC."
-msgstr ""
-"Liczba żądań odczytu poprzedniego rekordu w porządku indeksowym. Metoda "
-"używana głównie do optymalizacji ORDER BY … DESC."
-
-#: server_status.php:1316
-msgid ""
-"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high "
-"if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
-"probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or "
-"you have joins that don't use keys properly."
-msgstr ""
-"Liczba żądań odczytu następnego rekordu na podstawie stałego położenia. "
-"Wartość jest duża przy wykonywaniu dużej ilości zapytań wymagających "
-"sortowania rezultatu. Prawdopodobnie wykonano wiele zapytań wymagających "
-"przeszukania całej tabeli lub złączeń, które nie używają poprawnie indeksów."
-
-#: server_status.php:1317
-msgid ""
-"The number of requests to read the next row in the data file. This is high "
-"if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your "
-"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take "
-"advantage of the indexes you have."
-msgstr ""
-"Liczba żądań odczytu następnego rekord w pliku z danymi. Wartość jest duża "
-"przy wykonywania wielu przeszukiwań tabeli. Ogólnie sugeruje to, że tabele "
-"nie są poprawnie zindeksowane lub że zapytania nie są napisane w sposób "
-"pozwalający skorzystać z istniejących indeksów."
-
-#: server_status.php:1318
-msgid "The number of internal ROLLBACK statements."
-msgstr "Liczba wewnętrznych instrukcji ROLLBACK."
-
-#: server_status.php:1319
-msgid "The number of requests to update a row in a table."
-msgstr "Liczba żądań zmiany rekordu w tabeli."
-
-#: server_status.php:1320
-msgid "The number of requests to insert a row in a table."
-msgstr "Liczba żądań dodania rekordu do tabeli."
-
-#: server_status.php:1321
-msgid "The number of pages containing data (dirty or clean)."
-msgstr "Liczba stron zawierających dane (brudnych lub czystych)."
-
-#: server_status.php:1322
-msgid "The number of pages currently dirty."
-msgstr "Liczba aktualnie brudnych stron."
-
-#: server_status.php:1323
-msgid "The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
-msgstr "Liczba stron w puli bufora, których wymiecienia zażądano."
-
-#: server_status.php:1324
-msgid "The number of free pages."
-msgstr "Liczba wolnych stron."
-
-#: server_status.php:1325
-msgid ""
-"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently "
-"being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
-"reason."
-msgstr ""
-"Liczba stron zatrzaśniętych w puli bufora InnoDB. Są to strony aktualnie "
-"odczytywane lub zapisywane lub takie, które nie mogą zostać wymiecione lub "
-"usunięte z jakiegoś innego powodu."
-
-#: server_status.php:1326
-msgid ""
-"The number of pages busy because they have been allocated for administrative "
-"overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
-"be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - "
-"Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data."
-msgstr ""
-"Liczba strony stron zajętych z powodu ich alokacji dla celów "
-"administracyjnych takich jak blokady rekordu lub adaptacyjny indeks "
-"haszujący. Wartość ta może też zostać policzona jako "
-"Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - "
-"Innodb_buffer_pool_pages_data."
-
-#: server_status.php:1327
-msgid "Total size of buffer pool, in pages."
-msgstr "Łączny rozmiar puli bufora, w stronach."
-
-#: server_status.php:1328
-msgid ""
-"The number of \"random\" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a "
-"query is to scan a large portion of a table but in random order."
-msgstr ""
-"Liczba \"losowych\" odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. "
-"Występuje gdy zapytane przeszukiwałoby duże fragmenty tabeli, ale w dowolnej "
-"kolejności."
-
-#: server_status.php:1329
-msgid ""
-"The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when "
-"InnoDB does a sequential full table scan."
-msgstr ""
-"Liczba sekwencyjnych odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. "
-"Występuje gdy InnoDB wykonuje sekwencyjne pełne przeszukiwanie tabeli."
-
-#: server_status.php:1330
-msgid "The number of logical read requests InnoDB has done."
-msgstr "Liczba żądań logicznych odczytów które wykonał InnoDB."
-
-#: server_status.php:1331
-msgid ""
-"The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool "
-"and had to do a single-page read."
-msgstr ""
-"Liczba logicznych odczytów, których InnoDB nie mógł zaspokoić pulą bufora i "
-"musiał wykonać odczyt pojedynczej strony."
-
-#: server_status.php:1332
-msgid ""
-"Normally, writes to the InnoDB buffer pool happen in the background. "
-"However, if it's necessary to read or create a page and no clean pages are "
-"available, it's necessary to wait for pages to be flushed first. This "
-"counter counts instances of these waits. If the buffer pool size was set "
-"properly, this value should be small."
-msgstr ""
-"Zwykle zapis do puli bufora InnoDB obywa się w tle. Jednakże, jeśli "
-"niezbędny jest odczyt lub utworzenie strony a brak jest czystych stron, "
-"konieczne jest najpierw oczekiwanie na wymiecienie stron. Ten licznik "
-"wskazuje liczbę wystąpień takich oczekiwań. Jeżeli rozmiar puli bufora był "
-"ustawiony właściwie, wartość ta powinna być mała."
-
-#: server_status.php:1333
-msgid "The number writes done to the InnoDB buffer pool."
-msgstr "Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB."
-
-#: server_status.php:1334
-msgid "The number of fsync() operations so far."
-msgstr "Liczba dotąd wykonanych operacji fsync()."
-
-#: server_status.php:1335
-msgid "The current number of pending fsync() operations."
-msgstr "Aktualna liczba operacji fsync() w toku."
-
-#: server_status.php:1336
-msgid "The current number of pending reads."
-msgstr "Aktualna liczba odczytów w toku."
-
-#: server_status.php:1337
-msgid "The current number of pending writes."
-msgstr "Aktualna liczba zapisów w toku."
-
-#: server_status.php:1338
-msgid "The amount of data read so far, in bytes."
-msgstr "Ilość dotąd odczytanych danych, w bajtach."
-
-#: server_status.php:1339
-msgid "The total number of data reads."
-msgstr "Łączna liczba odczytów danych."
-
-#: server_status.php:1340
-msgid "The total number of data writes."
-msgstr "Łączna liczba zapisów danych."
-
-#: server_status.php:1341
-msgid "The amount of data written so far, in bytes."
-msgstr "Ilość dotąd zapisanych danych, w bajtach."
-
-#: server_status.php:1342
-msgid "The number of pages that have been written for doublewrite operations."
-msgstr "Liczba przeprowadzonych zapisów typu <i>doublewrite</i>."
-
-#: server_status.php:1343
-msgid "The number of doublewrite operations that have been performed."
-msgstr "Liczba stron zapisanych przy zapisie typu <i>doublewrite</i>."
-
-#: server_status.php:1344
-msgid ""
-"The number of waits we had because log buffer was too small and we had to "
-"wait for it to be flushed before continuing."
-msgstr ""
-"Ile razy czekano, bo bufor dziennika był zbyt mały i przed wznowieniem pracy "
-"oczekiwano na jego opróżnienie."
-
-#: server_status.php:1345
-msgid "The number of log write requests."
-msgstr "Liczba żądań zapisów do dziennika."
-
-#: server_status.php:1346
-msgid "The number of physical writes to the log file."
-msgstr "Liczba fizycznych zapisów do pliku dziennika."
-
-#: server_status.php:1347
-msgid "The number of fsync() writes done to the log file."
-msgstr "Liczba synchronicznych zapisów do pliku dziennika."
-
-#: server_status.php:1348
-msgid "The number of pending log file fsyncs."
-msgstr "Liczba wywołań fsync dla pliku dziennika w toku."
-
-#: server_status.php:1349
-msgid "Pending log file writes."
-msgstr "Liczba zapisów do pliku dziennika w toku."
-
-#: server_status.php:1350
-msgid "The number of bytes written to the log file."
-msgstr "Liczba bajtów zapisanych do pliku dziennika."
-
-#: server_status.php:1351
-msgid "The number of pages created."
-msgstr "Liczba utworzonych stron."
-
-#: server_status.php:1352
-msgid ""
-"The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in "
-"pages; the page size allows them to be easily converted to bytes."
-msgstr ""
-"Wkompilowana wielkość strony InnoDB (domyślnie 16KB). Wiele wartości jest "
-"mierzonych w stronach; znajomość wielkości strony pozwala na ich łatwą "
-"konwersję na bajty."
-
-#: server_status.php:1353
-msgid "The number of pages read."
-msgstr "Liczba odczytanych stron."
-
-#: server_status.php:1354
-msgid "The number of pages written."
-msgstr "Liczba zapisanych stron."
-
-#: server_status.php:1355
-msgid "The number of row locks currently being waited for."
-msgstr "Liczba blokad rekordów na które aktualnie się czeka."
-
-#: server_status.php:1356
-msgid "The average time to acquire a row lock, in milliseconds."
-msgstr "Średni czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach."
-
-#: server_status.php:1357
-msgid "The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds."
-msgstr "Całkowity czas zużyty na uzyskiwanie blokad rekordów, w milisekundach."
-
-#: server_status.php:1358
-msgid "The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds."
-msgstr "Maksymalny czas uzyskania blokady rekordu, w milisekundach."
-
-#: server_status.php:1359
-msgid "The number of times a row lock had to be waited for."
-msgstr "Ile razy czekano na blokadę rekordu."
-
-#: server_status.php:1360
-msgid "The number of rows deleted from InnoDB tables."
-msgstr "Liczba rekordów usuniętych z tabel InnoDB."
-
-#: server_status.php:1361
-msgid "The number of rows inserted in InnoDB tables."
-msgstr "Liczba rekordów dodanych do tabel InnoDB."
-
-#: server_status.php:1362
-msgid "The number of rows read from InnoDB tables."
-msgstr "Liczba rekordów odczytanych z tabel InnoDB."
-
-#: server_status.php:1363
-msgid "The number of rows updated in InnoDB tables."
-msgstr "Liczba rekordów zmienionych w tabelach InnoDB."
-
-#: server_status.php:1364
-msgid ""
-"The number of key blocks in the key cache that have changed but haven't yet "
-"been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks."
-msgstr ""
-"Liczba bloków w buforze podręcznym indeksów, które zostały zmodyfikowane ale "
-"jeszcze nie wymiecione na dysk. Wcześniej zmienna miała nazwę "
-"Not_flushed_key_blocks."
-
-#: server_status.php:1365
-msgid ""
-"The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to "
-"determine how much of the key cache is in use."
-msgstr ""
-"Liczba nieużywanych bloków w buforze podręcznym indeksów. Można użyć tej "
-"wartości do określenia jaka część bufora indeksów jest w użyciu."
-
-#: server_status.php:1366
-msgid ""
-"The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark "
-"that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at "
-"one time."
-msgstr ""
-"Liczba użytych bloków w buforze podręcznym indeksów. Ta wartość to próg, "
-"który wskazuje maksymalną liczbę kiedykolwiek jednocześnie użytych bloków."
-
-#: server_status.php:1367
-msgid "The number of requests to read a key block from the cache."
-msgstr "Liczba żądań odczytu bloku z bufora podręcznego indeksów."
-
-#: server_status.php:1368
-msgid ""
-"The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, "
-"then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate "
-"can be calculated as Key_reads/Key_read_requests."
-msgstr ""
-"Liczba fizycznych odczytów bloków indeksów z dysku. Duża wartość key_reads "
-"oznacza, że prawdopodobnie wartość key_buffer_size jest zbyt mała. "
-"Współczynnik chybień bufora podręcznego można policzyć ze wzoru Key_reads/"
-"Key_read_requests."
-
-#: server_status.php:1369
-msgid "The number of requests to write a key block to the cache."
-msgstr "Liczba żądań zapisów bloków indeksów to bufora podręcznego."
-
-#: server_status.php:1370
-msgid "The number of physical writes of a key block to disk."
-msgstr "Liczba fizycznych zapisów bloków indeksów na dysk."
-
-#: server_status.php:1371
-msgid ""
-"The total cost of the last compiled query as computed by the query "
-"optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the "
-"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet."
-msgstr ""
-"Całkowity koszta ostatnio skompilowanego zapytania, wyliczony przez "
-"optymalizator zapytań. Przydatny do porównań kosztów różnych planów "
-"wykonania tego samego zapytania. Domyślna wartość 0 oznacza, że jeszcze "
-"żadne zapytanie nie zostało skompilowane."
-
-#: server_status.php:1372
-msgid ""
-"The maximum number of connections that have been in use simultaneously since "
-"the server started."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1373
-msgid "The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues."
-msgstr "Liczba rekordów oczekujących na zapisanie w kolejkach INSERT DELAYED."
-
-#: server_status.php:1374
-msgid ""
-"The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your "
-"table cache value is probably too small."
-msgstr ""
-"Liczba kiedykolwiek otwartych tabel. Jeśli ta wartość jest duża, "
-"prawdopodobnie wielkość pamięci podręcznej tabel jest zbyt mała."
-
-#: server_status.php:1375
-msgid "The number of files that are open."
-msgstr "Liczba otwartych plików."
-
-#: server_status.php:1376
-msgid "The number of streams that are open (used mainly for logging)."
-msgstr ""
-"Liczba otwartych strumieni (używanych głownie do rejestracji w dzienniku)."
-
-#: server_status.php:1377
-msgid "The number of tables that are open."
-msgstr "Liczba otwartych tabel."
-
-#: server_status.php:1378
-msgid ""
-"The number of free memory blocks in query cache. High numbers can indicate "
-"fragmentation issues, which may be solved by issuing a FLUSH QUERY CACHE "
-"statement."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1379
-msgid "The amount of free memory for query cache."
-msgstr "Ilość dostępnej pamięci w podręcznym buforze zapytań."
-
-#: server_status.php:1380
-msgid "The number of cache hits."
-msgstr "Liczba trafień pamięci podręcznej."
-
-#: server_status.php:1381
-msgid "The number of queries added to the cache."
-msgstr "Liczba zapytań dodanych do pamięci podręcznej."
-
-#: server_status.php:1382
-msgid ""
-"The number of queries that have been removed from the cache to free up "
-"memory for caching new queries. This information can help you tune the query "
-"cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
-"decide which queries to remove from the cache."
-msgstr ""
-"Liczba zapytań, które zostały usunięte z pamięci podręcznej, by zwolnic "
-"pamięć do buforowania nowych zapytań. Ta informacje może pomóc dostroić "
-"wielkość bufora podręcznego. Do decydowania o tym, które zapytania usunąć z "
-"bufora podręcznego używana jest strategia \"najpierw najdłużej nieużywany"
-"\" (<i>least recently used</i> - LRU)."
-
-#: server_status.php:1383
-msgid ""
-"The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the "
-"query_cache_type setting)."
-msgstr ""
-"Liczba niezbuforowanych zapytań (nie dających się zbuforować lub "
-"niezbuforowanych z powodu ustawienia query_cache_type)."
-
-#: server_status.php:1384
-msgid "The number of queries registered in the cache."
-msgstr "Liczba zapytań zarejestrowanych w buforze podręcznym."
-
-#: server_status.php:1385
-msgid "The total number of blocks in the query cache."
-msgstr "Całkowita liczba bloków w buforze podręcznym zapytań."
-
-#: server_status.php:1386
-msgid "The status of failsafe replication (not yet implemented)."
-msgstr "Stan replikacji zabezpieczającej (jeszcze nie zaimplementowane)."
-
-#: server_status.php:1387
-msgid ""
-"The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you "
-"should carefully check the indexes of your tables."
-msgstr ""
-"Liczba złączeń nie używających indeksów. Wartość różna od 0 sugeruje "
-"staranne przyjrzenie się indeksom tabel."
-
-#: server_status.php:1388
-msgid "The number of joins that used a range search on a reference table."
-msgstr ""
-"Liczba złączeń w których użyto wyszukiwania zakresowego na pierwszej "
-"złączanej tabeli."
-
-#: server_status.php:1389
-msgid ""
-"The number of joins without keys that check for key usage after each row. "
-"(If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)"
-msgstr ""
-"Liczba złączeń bez użycia indeksów gdy możliwość ich użycia była sprawdzana "
-"dla każdego rekordu. (Wartość różna od 0 sugeruje staranne przyjrzenie się "
-"indeksom tabel.)"
-
-#: server_status.php:1390
-msgid ""
-"The number of joins that used ranges on the first table. (It's normally not "
-"critical even if this is big.)"
-msgstr ""
-"Liczba złączeń w których użyto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. "
-"(Nawet duża wartość nie ma kluczowego znaczenia.)"
-
-#: server_status.php:1391
-msgid "The number of joins that did a full scan of the first table."
-msgstr "Liczba złączeń, które przeszukały w pełni pierwszą tabelę."
-
-#: server_status.php:1392
-msgid "The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread."
-msgstr ""
-"Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzędny wątek SQL."
-
-#: server_status.php:1393
-msgid ""
-"Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has "
-"retried transactions."
-msgstr ""
-"Ile raz łącznie (od startu) podrzędny wątek SQL replikacji ponawiał "
-"transakcje."
-
-#: server_status.php:1394
-msgid "This is ON if this server is a slave that is connected to a master."
-msgstr ""
-"ON oznacza, że ten serwer jest podrzędny i jest podłączony go serwera "
-"głównego."
-
-#: server_status.php:1395
-msgid ""
-"The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to "
-"create."
-msgstr ""
-"Liczba wątków, których utworzenie trwało dłużej niż slow_launch_time sekund."
-
-#: server_status.php:1396
-msgid ""
-"The number of queries that have taken more than long_query_time seconds."
-msgstr ""
-"Liczba zapytań, których wykonanie zajęło więcej niż long_query_time sekund."
-
-#: server_status.php:1397
-msgid ""
-"The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value "
-"is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size "
-"system variable."
-msgstr ""
-"Liczba przebiegów scalania, które musiał wykonać algorytm sortujący. Przy "
-"dużej wartości, warto wziąć pod uwagę zwiększenie wartości zmiennej "
-"systemowej sort_buffer_size."
-
-#: server_status.php:1398
-msgid "The number of sorts that were done with ranges."
-msgstr "Liczba sortowań wykonanych przy użyciu zakresów."
-
-#: server_status.php:1399
-msgid "The number of sorted rows."
-msgstr "Liczba posortowanych rekordów."
-
-#: server_status.php:1400
-msgid "The number of sorts that were done by scanning the table."
-msgstr "Liczba sortowań wykonanych poprzez przeszukiwanie tabeli."
-
-#: server_status.php:1401
-msgid "The number of times that a table lock was acquired immediately."
-msgstr "Ile razy blokada tabeli została uzyskana natychmiastowo."
-
-#: server_status.php:1402
-msgid ""
-"The number of times that a table lock could not be acquired immediately and "
-"a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you "
-"should first optimize your queries, and then either split your table or "
-"tables or use replication."
-msgstr ""
-"Ile razy blokada tabeli nie mogła zostać uzyskana natychmiastowo i niezbędne "
-"było oczekiwanie. Przy wysoka wartość oraz problemach z wydajnością powinno "
-"się najpierw zoptymalizować zapytania, a następnie podzielić tabelę (tabele) "
-"lub użyć replikacji."
-
-#: server_status.php:1403
-msgid ""
-"The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be "
-"calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should "
-"raise your thread_cache_size."
-msgstr ""
-"Liczba wątków w buforze podręcznym wątków. Współczynnik trafienia w bufor "
-"może być wyliczony ze wzoru Threads_created/Connections. Kolor czerwony "
-"oznacza, że powinno się zwiększyć thread_cache_size."
-
-#: server_status.php:1404
-msgid "The number of currently open connections."
-msgstr "Liczba aktualnie otwartych połączeń."
-
-#: server_status.php:1405
-msgid ""
-"The number of threads created to handle connections. If Threads_created is "
-"big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this "
-"doesn't give a notable performance improvement if you have a good thread "
-"implementation.)"
-msgstr ""
-"Liczba wątków utworzonych by obsłużyć połączenia. Jeżeli wartość "
-"Threads_created jest duża, można chcieć zwiększyć wartość thread_cache_size. "
-"(W przypadku dobrej implementacja wątków zwykle nie daje to zauważalnego "
-"polepszenia wydajności.)"
-
-#: server_status.php:1406
-msgid "The number of threads that are not sleeping."
-msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
-
-#: server_status.php:1546
-#, fuzzy
-#| msgid "Start"
-msgid "Start Monitor"
-msgstr "Start"
-
-#: server_status.php:1555
-#, fuzzy
-#| msgid "Introduction"
-msgid "Instructions/Setup"
-msgstr "Wprowadzenie"
-
-#: server_status.php:1560
-msgid "Done rearranging/editing charts"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1567 server_status.php:1638
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add chart"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
-
-#: server_status.php:1569
-msgid "Rearrange/edit charts"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1573
-#, fuzzy
-msgid "Refresh rate"
-msgstr "Odśwież"
-
-#: server_status.php:1578
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
-msgid "Chart columns"
-msgstr "Dodaj/usuń pola"
-
-#: server_status.php:1594
-#, fuzzy
-#| msgid "Error management:"
-msgid "Chart arrangement"
-msgstr "Błąd zarządzania:"
-
-#: server_status.php:1594
-msgid ""
-"The arrangement of the charts is stored to the browsers local storage. You "
-"may want to export it if you have a complicated set up."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1595
-#, fuzzy
-#| msgid "Restore default value"
-msgid "Reset to default"
-msgstr "Przywróć wartość domyślną"
-
-#: server_status.php:1599
-#, fuzzy
-#| msgid "Introduction"
-msgid "Monitor Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
-
-#: server_status.php:1600
-msgid ""
-"The phpMyAdmin Monitor can assist you in optimizing the server configuration "
-"and track down time intensive queries. For the latter you will need to set "
-"log_output to 'TABLE' and have either the slow_query_log or general_log "
-"enabled. Note however, that the general_log produces a lot of data and "
-"increases server load by up to 15%"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1605
-msgid ""
-"Unfortunately your Database server does not support logging to table, which "
-"is a requirement for analyzing the database logs with phpMyAdmin. Logging to "
-"table is supported by MySQL 5.1.6 and onwards. You may still use the server "
-"charting features however."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1618
-msgid "Using the monitor:"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1620
-msgid ""
-"Your browser will refresh all displayed charts in a regular interval. You "
-"may add charts and change the refresh rate under 'Settings', or remove any "
-"chart using the cog icon on each respective chart."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1622
-msgid ""
-"To display queries from the logs, select the relevant time span on any chart "
-"by holding down the left mouse button and panning over the chart. Once "
-"confirmed, this will load a table of grouped queries, there you may click on "
-"any occuring SELECT statements to further analyze them."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1629
-msgid "Please note:"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1631
-msgid ""
-"Enabling the general_log may increase the server load by 5-15%. Also be "
-"aware that generating statistics from the logs is a load intensive task, so "
-"it is advisable to select only a small time span and to disable the "
-"general_log and empty its table once monitoring is not required any more."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1643
-#, fuzzy
-#| msgid "Remove database"
-msgid "Preset chart"
-msgstr "Usuń bazę danych"
-
-#: server_status.php:1647
-#, fuzzy
-#| msgid "See slave status table"
-msgid "Status variable(s)"
-msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
-
-#: server_status.php:1649
-#, fuzzy
-#| msgid "Select Tables"
-msgid "Select series:"
-msgstr "Wybierz tabele"
-
-#: server_status.php:1651
-msgid "Commonly monitored"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1666
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid table name"
-msgid "or type variable name:"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
-
-#: server_status.php:1670
-msgid "Display as differential value"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1672
-msgid "Apply a divisor"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1679
-msgid "Append unit to data values"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1685
-#, fuzzy
-#| msgid "Add a new server"
-msgid "Add this series"
-msgstr "Dodaj nowy serwer"
-
-#: server_status.php:1687
-msgid "Clear series"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1690
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL queries"
-msgid "Series in Chart:"
-msgstr "Zapytania SQL"
-
-#: server_status.php:1703
-#, fuzzy
-#| msgid "Show statistics"
-msgid "Log statistics"
-msgstr "Pokaż statystyki"
-
-#: server_status.php:1704
-#, fuzzy
-#| msgid "Select Tables"
-msgid "Selected time range:"
-msgstr "Wybierz tabele"
-
-#: server_status.php:1709
-msgid "Only retrieve SELECT,INSERT,UPDATE and DELETE Statements"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1714
-msgid "Remove variable data in INSERT statements for better grouping"
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1719
-msgid "Choose from which log you want the statistics to be generated from."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1721
-msgid "Results are grouped by query text."
-msgstr ""
-
-#: server_status.php:1726
-#, fuzzy
-#| msgid "Query type"
-msgid "Query analyzer"
-msgstr "Rodzaj zapytania"
-
-#: server_status.php:1766
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Second"
-msgid "%d second"
-msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "Sekunda"
-msgstr[1] "Sekunda"
-msgstr[2] "Sekunda"
-
-#: server_status.php:1768
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Minute"
-msgid "%d minute"
-msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "Minuta"
-msgstr[1] "Minuta"
-msgstr[2] "Minuta"
-
-#: server_synchronize.php:99
-msgid "Could not connect to the source"
-msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem źródłowym"
-
-#: server_synchronize.php:102
-msgid "Could not connect to the target"
-msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem docelowym"
-
-#: server_synchronize.php:130 server_synchronize.php:133 tbl_create.php:55
-#: tbl_get_field.php:19
-#, php-format
-msgid "'%s' database does not exist."
-msgstr "Baza danych '%s' nie istnieje."
-
-#: server_synchronize.php:282
-msgid "Structure Synchronization"
-msgstr "Synchronizacja struktury"
-
-#: server_synchronize.php:286
-msgid "Data Synchronization"
-msgstr "Synchronizacja danych"
-
-#: server_synchronize.php:401 server_synchronize.php:852
-msgid "not present"
-msgstr "nie występuje"
-
-#: server_synchronize.php:437 server_synchronize.php:909
-msgid "Structure Difference"
-msgstr "Różnica w strukturze"
-
-#: server_synchronize.php:438 server_synchronize.php:910
-msgid "Data Difference"
-msgstr "Różnica danych"
-
-#: server_synchronize.php:443 server_synchronize.php:915
-msgid "Add column(s)"
-msgstr "Dodaj kolumnę(y)"
-
-#: server_synchronize.php:444 server_synchronize.php:916
-msgid "Remove column(s)"
-msgstr "Usuń kolumnę(y)"
-
-#: server_synchronize.php:445 server_synchronize.php:917
-msgid "Alter column(s)"
-msgstr "Modyfikuj kolumnę(y)"
-
-#: server_synchronize.php:446 server_synchronize.php:918
-msgid "Remove index(s)"
-msgstr "Usuń indeks(y)"
-
-#: server_synchronize.php:447 server_synchronize.php:919
-msgid "Apply index(s)"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
-
-#: server_synchronize.php:448 server_synchronize.php:920
-msgid "Update row(s)"
-msgstr "Zaktualizuj rekord(y)"
-
-#: server_synchronize.php:449 server_synchronize.php:921
-msgid "Insert row(s)"
-msgstr "Dodaj rekord(y)"
-
-#: server_synchronize.php:460 server_synchronize.php:933
-msgid "Would you like to delete all the previous rows from target tables?"
-msgstr "Czy chcesz usunąć wszystkie poprzednie rekordy z tabel docelowych?"
-
-#: server_synchronize.php:465 server_synchronize.php:938
-msgid "Apply Selected Changes"
-msgstr "Zatwierdź wybrane zmiany"
-
-#: server_synchronize.php:469 server_synchronize.php:941
-msgid "Synchronize Databases"
-msgstr "Synchronizuj bazy danych"
-
-#: server_synchronize.php:483
-msgid "Selected target tables have been synchronized with source tables."
+msgid ""
+"The SQL validator could not be initialized. Please check if you have "
+"installed the necessary PHP extensions as described in the %sdocumentation%s."
 msgstr ""
-"Wybrane tabele docelowe zostały zsynchronizowane z tabelami źródłowymi."
-
-#: server_synchronize.php:988
-msgid "Target database has been synchronized with source database"
-msgstr "Docelowa baza danych została zsynchronizowana ze źródłową"
-
-#: server_synchronize.php:1046
-#, fuzzy
-msgid "Executed queries"
-msgstr "Zapytania SQL"
+"Analizator składni SQL nie mógł zostać zainicjowany. Sprawdź, czy "
+"zainstalowane są niezbędne rozszerzenia PHP, tak jak zostało to opisane w %"
+"sdokumentacji%s."
 
-#: server_synchronize.php:1202
-msgid "Enter manually"
+msgid ""
+"The XML file specified was either malformed or incomplete. Please correct "
+"the issue and try again."
 msgstr ""
+"Plik XML ma nieprawidłową strukturę lub jest niekompletny. Proszę skorygować "
+"problem i spróbować ponownie."
 
-#: server_synchronize.php:1210
-#, fuzzy
-#| msgid "Insecure connection"
-msgid "Current connection"
-msgstr "Niezabezpieczone połączenie"
-
-#: server_synchronize.php:1250
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Configuration"
-msgid "Configuration: %s"
-msgstr "Konfiguracja"
+msgid "The amount of data read so far, in bytes."
+msgstr "Ilość dotąd odczytanych danych, w bajtach."
 
-#: server_synchronize.php:1265
-msgid "Socket"
-msgstr "Gniazdo"
+msgid "The amount of data written so far, in bytes."
+msgstr "Ilość dotąd zapisanych danych, w bajtach."
 
-#: server_synchronize.php:1313
 msgid ""
-"Target database will be completely synchronized with source database. Source "
-"database will remain unchanged."
-msgstr ""
-"Docelowa baza danych zostanie w całości zsynchronizowana ze źródłową. "
-"Źródłowa baza danych pozostanie niezmieniona."
-
-#: server_variables.php:80
-msgid "Setting variable failed"
+"The amount of data written to the transaction log before a checkpoint is "
+"performed. The default value is 24MB."
 msgstr ""
+"Ilość danych zapisanych do dziennika transakcji przed wykonaniem punktu "
+"kontrolnego. Domyślną wartością jest 24MB."
 
-#: server_variables.php:99
-msgid "Server variables and settings"
-msgstr "Zmienne i ustawienia serwera"
+msgid "The amount of free memory for query cache."
+msgstr "Ilość dostępnej pamięci w podręcznym buforze zapytań."
 
-#: server_variables.php:126 server_variables.php:152
-msgid "Session value"
-msgstr "Wartość sesji"
+msgid ""
+"The amount of memory allocated to the transaction log cache used to cache on "
+"transaction log data. The default is 16MB."
+msgstr ""
+"Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna dziennika transakcji. "
+"Domyślną wartością jest 16MB."
 
-#: server_variables.php:126
-msgid "Global value"
-msgstr "Wartość globalna"
+msgid "The average time to acquire a row lock, in milliseconds."
+msgstr "Średni czas uzyskania blokady wiersza, w milisekundach."
 
-#: setup/frames/config.inc.php:38 setup/frames/index.inc.php:226
-msgid "Download"
-msgstr "Ściągnij"
+msgid "The bookmark has been deleted."
+msgstr "Zakładka została usunięta."
 
-#: setup/frames/form.inc.php:25
-msgid "Incorrect formset, check $formsets array in setup/frames/form.inc.php"
+msgid ""
+"The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR "
+"TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE."
 msgstr ""
+"Bufor, który jest alokowany w czasie sortowania indeksów MyISAM podczas "
+"operacji REPAIR TABLE albo gdy indeksy są tworzone przez polecenia CREATE "
+"INDEX lub ALTER TABLE."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:49
-msgid "Cannot load or save configuration"
-msgstr "Nie udało się załadować lub zapisać konfiguracji"
+msgid "The common part of the directory path for all InnoDB data files."
+msgstr "Wspólna część ścieżki do wszystkich plików danych InnoDB."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:50
 msgid ""
-"Please create web server writable folder [em]config[/em] in phpMyAdmin top "
-"level directory as described in [a at Documentation.html#setup_script]"
-"documentation[/a]. Otherwise you will be only able to download or display it."
+"The compiled-in InnoDB page size (default 16KB). Many values are counted in "
+"pages; the page size allows them to be easily converted to bytes."
 msgstr ""
-"Należy w głównym katalogu phpMyAdmina utworzyć katalog [em]config[/em] z "
-"możliwością zapisu przez serwer WWW, w sposób opisany w [a at ./Documentation."
-"html#setup_script]dokumentacji[/a]. W przeciwnym przypadku konfigurację "
-"będzie można tylko ściągnąć lub obejrzeć."
+"Wkompilowana wielkość strony InnoDB (domyślnie 16KB). Wiele wartości jest "
+"mierzonych w stronach; znajomość wielkości strony pozwala na ich łatwą "
+"konwersję na bajty."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:57
-msgid ""
-"You are not using a secure connection; all data (including potentially "
-"sensitive information, like passwords) is transferred unencrypted!"
+msgid "The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)."
 msgstr ""
-"W przypadku używania niezabezpieczonego połączenia, wszystkie dane (w tym "
-"niejawne, jak hasło) są przesyłanie w formie niezaszyfrowanej!"
+"Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy kodującej (blowfish_secret)."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:61
-#, php-format
-msgid ""
-"If your server is also configured to accept HTTPS requests follow [a@%s]this "
-"link[/a] to use a secure connection."
-msgstr ""
-"Jeżeli serwer WWW jest skonfigurowany do obsługi zapytań HTTPS, należy "
-"skorzystać z [a@%s]tego linku[/a], aby zabezpieczyć połączenie."
+msgid "The current number of pending fsync() operations."
+msgstr "Aktualna liczba operacji fsync() w toku."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:65
-msgid "Insecure connection"
-msgstr "Niezabezpieczone połączenie"
+msgid "The current number of pending reads."
+msgstr "Aktualna liczba odczytów w toku."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:93
-#, fuzzy
-#| msgid "Configuration"
-msgid "Configuration saved."
-msgstr "Konfiguracja"
+msgid "The current number of pending writes."
+msgstr "Aktualna liczba zapisów w toku."
 
-#: setup/frames/index.inc.php:94
 msgid ""
-"Configuration saved to file config/config.inc.php in phpMyAdmin top level "
-"directory, copy it to top level one and delete directory config to use it."
+"The current page has references to tables that no longer exist. Would you "
+"like to delete those references?"
 msgstr ""
+"Bieżąca strona ma odniesienia do tabel, które już nie istnieją. Czy chcesz "
+"usunąć te powiązania?"
 
-#: setup/frames/index.inc.php:101 setup/frames/menu.inc.php:15
-msgid "Overview"
-msgstr "Opcje podstawowe"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:109
-msgid "Show hidden messages (#MSG_COUNT)"
-msgstr "Pokaż ukryte wiadomości (#MSG_COUNT)"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:149
-msgid "There are no configured servers"
-msgstr "Brak skonfigurowanych serwerów"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:157
-msgid "New server"
-msgstr "Nowy serwer"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:186
-msgid "Default language"
-msgstr "Domyślny język"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:196
-msgid "let the user choose"
-msgstr "wybór pozostawiony użytkownikowi"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:207
-msgid "- none -"
-msgstr "- brak -"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:210
-msgid "Default server"
-msgstr "Domyślny serwer"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:220
-msgid "End of line"
-msgstr "Koniec linii"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:225
-msgid "Display"
-msgstr "Pokaż"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:229
-msgid "Load"
-msgstr "Załaduj"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:240
-msgid "phpMyAdmin homepage"
-msgstr "Strona główna phpMyAdmina"
-
-#: setup/frames/index.inc.php:241
-msgid "Donate"
-msgstr "Przekazanie darowizny"
-
-#: setup/frames/servers.inc.php:28
-msgid "Edit server"
-msgstr "Edytuj serwer"
-
-#: setup/frames/servers.inc.php:37
-msgid "Add a new server"
-msgstr "Dodaj nowy serwer"
+msgid "The database name is empty!"
+msgstr "Nazwa bazy danych jest pusta!"
 
-#: setup/index.php:22
-msgid "Wrong GET file attribute value"
+msgid ""
+"The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM "
+"tables when no MAX_ROWS option is specified."
 msgstr ""
+"Domyślny rozmiar wskaźnika w bajtach, który jest używany przez CREATE TABLE "
+"dla tabel MyISAM, gdy nie określono opcji MAX_ROWS."
 
-#: setup/lib/form_processing.lib.php:43
-msgid "Warning"
-msgstr "Ostrzeżenie"
-
-#: setup/lib/form_processing.lib.php:44
-msgid "Submitted form contains errors"
-msgstr "Wysłany formularz zawiera błędy"
-
-#: setup/lib/form_processing.lib.php:45
-msgid "Try to revert erroneous fields to their default values"
-msgstr "Spróbuj przywrócić błędne pola do ich domyślnych wartości"
-
-#: setup/lib/form_processing.lib.php:48
-msgid "Ignore errors"
-msgstr "Ignoruj błędy"
-
-#: setup/lib/form_processing.lib.php:50
-msgid "Show form"
-msgstr "Pokaż formularz"
+msgid "The directory you set for upload work cannot be reached"
+msgstr "Nie można znaleźć katalogu do zapisu przesyłanych plików"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:122
 msgid ""
-"Neither URL wrapper nor CURL is available. Version check is not possible."
+"The display column is shown in pink. To set/unset a column as the display "
+"column, click the \"Choose column to display\" icon, then click on the "
+"appropriate column name."
 msgstr ""
-"URL wrapper ani CURL nie są dostępnie. Sprawdzenie wersji jest niemożliwe."
+"Wyświetlania kolumna jest pokazywana w kolorze różowym. Aby ustawić/zmienić "
+"kolumny jak wyświetlanie kolumn, kliknij \"Wybierz kolumny do wyświetlenia"
+"\", a następnie kliknij odpowiednią nazwę kolumny."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:132
 msgid ""
-"Reading of version failed. Maybe you're offline or the upgrade server does "
-"not respond."
+"The file being uploaded is probably larger than the maximum allowed size or "
+"this is a known bug in webkit based (Safari, Google Chrome, Arora etc.) "
+"browsers."
 msgstr ""
-"Odczytanie wersji nie udało się. Być może nie ma połączenia z Internetem lub "
-"serwer aktualizacji nie odpowiada."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:152
-msgid "Got invalid version string from server"
-msgstr "Otrzymano od serwera nieprawidłowy numer wersji"
+"Plik przesyłany na serwer jest prawdopodobnie większy niż maksymalny "
+"dozwolony rozmiar, lub wystąpił znany błąd w przeglądarkach opartych o "
+"silnik Webkit (Safari, Google Chrome, Arora itp.)."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:162
-msgid "Unparsable version string"
-msgstr "Nie udało się zanalizować numeru wersji"
+msgid "The file is being processed, please be patient."
+msgstr "Plik jest przetwarzany. Proszę o cierpliwość."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:180
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "e using subversion version, run [kbd]svn update[/kbd] :-)[br]The est ble "
-#| "version is %s, released on %s."
 msgid ""
-"You are using Git version, run [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]The latest stable "
-"version is %s, released on %s."
+"The first line of the file contains the table column names <i>(if this is "
+"unchecked, the first line will become part of the data)</i>"
 msgstr ""
-"Używana jest wersja z subversion, należy uruchomić [kbd]svn update[/kbd] :-)"
-"[br]Najnowsza stabilna wersja to %s, wydana dnia %s."
+"Pierwsza linia pliku zawiera nazwy kolumn <i>(jeśli wyłączone, pierwsza "
+"linia będzie częścią danych)</i>"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:186
-msgid "No newer stable version is available"
-msgstr "Nowsza stabilna wersja nie jest dostępna"
+msgid "The following queries have been executed:"
+msgstr "Wykonane zostały następujące zapytania:"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:274
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "a@?page=form&formset=features#tab_Security]option[/a] should be abled "
-#| "it allows attackers to bruteforce login to any MySQL server. you feel s "
-#| "is necessary, use [a@?page=form&mset=features#tab_Security]trusted "
-#| "xies list[/a]. However, IP-based tection may not be reliable if your IP "
-#| "ongs to an ISP where usands of users, including you, are connected to."
 msgid ""
-"This %soption%s should be disabled as it allows attackers to bruteforce "
-"login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use %strusted "
-"proxies list%s. However, IP-based protection may not be reliable if your IP "
-"belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
+"The following structures have either been created or altered. Here you can:"
 msgstr ""
-"Ta [a@?page=form&formset=features#tab_Security]opcja[/a] powinna być "
-"wyłączona, ponieważ pozwala atakującemu metodą brute force zalogować się na "
-"dowolny serwer MySQL. Jeżeli wydaje się ona konieczna, należy użyć [a@?"
-"page=form&formset=features#tab_Security]listy zaufanych serwerów proxy[/"
-"a]. Jednakże ochrona oparta na adresy IP może nie być wiarygodna, jeżeli "
-"używany IP należy do ISP, do którego podłączonych jest tysiące użytkowników."
+"Następujące struktury zostały wcześniej utworzone lub zaktualizowane. Możesz:"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:276
-msgid ""
-"You didn't have blowfish secret set and have enabled cookie authentication, "
-"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; "
-"you don't need to remember it."
-msgstr ""
-"Klucz blowfish ne był ustawiony, natomiast włączone było uwierzytelnianie "
-"przez ciasteczka, więc klucz został wygenerowany. Jest on używany do "
-"szyfrowania ciasteczek."
+msgid "The grow size of the handle data (.xtd) files."
+msgstr "Wzrost rozmiaru plików obsługi danych (.xtd)."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:277
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ge=form&formset=features#tab_Import_export]Bzip2 compression "
-#| "ompression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on s system."
-msgid ""
-"%sBzip2 compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
-"unavailable on this system."
-msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export](De)kompresja bzip2[/a] "
-"wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie."
+msgid "The grow size of the row pointer (.xtr) files."
+msgstr "Wzrost rozmiaru plików zawierających wskaźniki wierszy (.xtr)."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:279
-msgid ""
-"This value should be double checked to ensure that this directory is neither "
-"world accessible nor readable or writable by other users on your server."
-msgstr ""
-"Wartość ta powinna być dwukrotnie sprawdzona aby mieć pewność iż ten katalog "
-"jest zabezpieczony przed jakimkolwiek dostępem."
+msgid "The host name is empty!"
+msgstr "Nazwa hosta jest pusta!"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:280
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it"
-msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
+msgid ""
+"The indexes %1$s and %2$s seem to be equal and one of them could possibly be "
+"removed."
 msgstr ""
-"Jeżeli połączenia SSL są obsługiwane przez serwer WWW, powinny być używane."
+"Indeksy %1$s i %2$s wyglądają na identyczne i jeden z nich mógłby zostać "
+"usunięty."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:282
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ge=form&formset=features#tab_Import_export]GZip compression and "
-#| "ression[/a] requires functions (%s) which are unavailable on this tem."
 msgid ""
-"%sGZip compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
-"unavailable on this system."
+"The maximum size of a BLOB repository file. You may use Kb, MB or GB to "
+"indicate the unit of the value. A value in bytes is assumed when no unit is "
+"specified."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export](De)kompresja gzip[/a] "
-"wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie."
+"Maksymalny rozmiar pliku repozytorium BLOB. Możesz użyć Kb, MB lub GB "
+"wskazać jednostkę wartości.Wartość w bajtach zakłada się, gdy żadna "
+"jednostka jest określona."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:284
-#, php-format
 msgid ""
-"%sLogin cookie validity%s greater than 1440 seconds may cause random session "
-"invalidation if %ssession.gc_maxlifetime%s is lower than its value "
-"(currently %d)."
+"The maximum size of a data log file. The default value is 64MB. PBXT can "
+"create a maximum of 32000 data logs, which are used by all tables. So the "
+"value of this variable can be increased to increase the total amount of data "
+"that can be stored in the database."
 msgstr ""
+"Maksymalny rozmiar pliku z dziennikiem danych. Domyślną wartością jest 64MB. "
+"PBXT może utworzyć co najwyżej 32000 dzienników danych, które są używane "
+"przez wszystkie tabele. A zatem zwiększenie wartości tej zmiennej spowoduje "
+"powiększenie całkowitej liczby dzienników danych przechowywanych w bazie "
+"danych."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:286
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ge=form&formset=features#tab_Security]Login cookie validity[/a] uld be "
-#| "to 1800 seconds (30 minutes) at most. Values larger than 0 may pose a "
-#| "urity risk such as impersonation."
 msgid ""
-"%sLogin cookie validity%s should be set to 1800 seconds (30 minutes) at "
-"most. Values larger than 1800 may pose a security risk such as impersonation."
+"The maximum size of a temporary BLOB log file. You may use Kb, MB or GB to "
+"indicate the unit of the value. A value in bytes is assumed when no unit is "
+"specified."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Security]Ważność ciasteczka logowania[/a] "
-"powinna wynosić co najwyżej 1800 sekund (30 minut). Większe wartości mogą "
-"stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak możliwość podszycia się."
+"Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego dziennika BLOB. Możesz użyć Kb, MB lub "
+"GB wskazać jednostkę wartości. Wartość w bajtach Zakłada się, gdy żadna "
+"jednostka jest określona."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:288
-#, php-format
 msgid ""
-"If using cookie authentication and %sLogin cookie store%s is not 0, %sLogin "
-"cookie validity%s must be set to a value less or equal to it."
+"The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-"
+"creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA "
+"INFILE)."
 msgstr ""
+"Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego, którego może zostać użyty przy "
+"ponownym tworzeniu indeksu MyISAM (podczas operacji REPAIR TABLE, ALTER "
+"TABLE lub LOAD DATA INFILE)."
+
+msgid "The maximum time to acquire a row lock, in milliseconds."
+msgstr "Maksymalny czas uzyskania blokady wiersza, w milisekundach."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:290
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| " feel this is necessary, use additional protection settings - ?"
-#| "e=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server_config]host tication[/a] "
-#| "settings and ?page=form&mset=features#tab_Security]trusted proxies "
-#| "list[/a]. ever, IP-based tection may not be reliable if your IP belongs "
-#| "to an ISP re usands of users, including you, are connected to."
-msgid ""
-"If you feel this is necessary, use additional protection settings - %shost "
-"authentication%s settings and %strusted proxies list%s. However, IP-based "
-"protection may not be reliable if your IP belongs to an ISP where thousands "
-"of users, including you, are connected to."
-msgstr ""
-"Jeżeli wydaje się to konieczne, można użyć dodatkowych ustawień "
-"bezpieczeństwa — [a@?page=servers&mode=edit&id="
-"%1$d#tab_Server_config]uwierzytelniania na podstawie hosta[/a] i [a@?"
-"page=form&formset=features#tab_Security]listy zaufanych serwerów proxy[/"
-"a]. Jednakże ochrona oparta na adresy IP może nie być wiarygodna, jeżeli "
-"używany IP należy do ISP, do którego podłączonych jest tysiące użytkowników."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:292
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "t the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username sword "
-#| "for auto-login, which is not a desirable option for live ts. Anyoneo "
-#| "knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly ess your phpMyAdmin el. "
-#| "Set [a@?page=servers&mode=edit&id=d#tab_Server]authenticationpe[/"
-#| "a] to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]httpbd]."
 msgid ""
-"You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and "
-"password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. "
-"Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your "
-"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]"
-"http[/kbd]."
+"The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using a "
+"multibyte charset. Without the mbstring extension phpMyAdmin is unable to "
+"split strings correctly and it may result in unexpected results."
 msgstr ""
-"Został ustawiony typ autoryzacji [kbd]config[/kbd] z automatycznym "
-"logowaniem. Ustawienie to nie jest zalecane dla serwerów produkcyjnych, "
-"ponieważ do uzyskania dostępu do phpMyAdmina potrzebna jest znajomość tylko "
-"jego adresu URL. Zmień [a@?page=servers&mode=edit&id=%1$d#tab_Server]"
-"typ autoryzacji[/a] na [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd]."
+"Rozszerzenie PHP o nazwie mbstring nie zostało znalezione, a wygląda na to, "
+"że używasz wielobajtowego kodowania napisów. Bez rozszerzenia mbstring "
+"phpMyAdmin nie ma możliwości poprawnego rozbijania napisów, co może "
+"skutkować niespodziewanymi rezultatami."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:294
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ge=form&formset=features#tab_Import_export]Zip compression[/a] uires "
-#| "ctions (%s) which are unavailable on this system."
 msgid ""
-"%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
-"system."
+"The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --"
+"myisam-recover server startup option."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Kompresja zip[/a] "
-"wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie."
+"Tryb w którym po awarii tabele MyISAM są automatycznie naprawiane; włączany "
+"przez opcję startową serwera --myisam-recover."
+
+msgid "The name of the primary key must be \"PRIMARY\"!"
+msgstr "Nazwą podstawowego klucza musi być… PRIMARY!"
 
-#: setup/lib/index.lib.php:296
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid ""
-#| "ge=form&formset=features#tab_Import_export]Zip ompression[/requires "
-#| "functions (%s) which are unavailable on this system."
 msgid ""
-"%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
-"system."
+"The number of \"random\" read-aheads InnoDB initiated. This happens when a "
+"query is to scan a large portion of a table but in random order."
 msgstr ""
-"[a@?page=form&formset=features#tab_Import_export]Dekompresja zip[/a] "
-"wymaga funkcji (%s) która nie jest dostępna w tym systemie."
+"Liczba \"losowych\" odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. "
+"Występuje gdy zapytane przeszukiwałoby duże fragmenty tabeli, ale w dowolnej "
+"kolejności."
 
-#: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
-#| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it"
-msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
+msgid ""
+"The number of INSERT DELAYED handler threads in use. Every different table "
+"on which one uses INSERT DELAYED gets its own thread."
 msgstr ""
-"Jeżeli połączenia SSL są obsługiwane przez serwer WWW, powinny być używane."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:336
-#, fuzzy
-#| msgid "You should use mysqli for performance reasons"
-msgid "You should use mysqli for performance reasons."
-msgstr "Z powodów wydajnościowych powinien być uzywany mysqli."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:367
-msgid "You allow for connecting to the server without a password."
-msgstr "Pozwalasz na połączenia do serwera bez podawania hasła."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:389
-#, fuzzy
-#| msgid "Key is too short, it should have at least 8 characters"
-msgid "Key is too short, it should have at least 8 characters."
-msgstr "Klucz jest za krótki, powinien mieć co najmniej 8 znaków."
-
-#: setup/lib/index.lib.php:396
-#, fuzzy
-#| msgid " should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters"
-msgid "Key should contain letters, numbers [em]and[/em] special characters."
-msgstr "Klucz powinien zawierać znaki alfanumeryczne [em]i[/em] i specjalne."
+"Liczba użytych wątków obsługujących INSERT DELAYED. Każda osobna tabela, na "
+"której wykonuje się INSERT DELAYED dostaje własny wątek."
 
-#: setup/validate.php:22
-#, fuzzy
-#| msgid "No databases"
-msgid "Wrong data"
-msgstr "Brak baz danych"
+msgid "The number of INSERT DELAYED rows written."
+msgstr "Liczba wierszy zapisanych poprzez INSERT DELAYED."
 
-#: sql.php:103 tbl_change.php:262 tbl_select.php:28 tbl_zoom_select.php:58
-msgid "Browse foreign values"
-msgstr "Przeglądaj zewnętrzne wartości"
+msgid "The number of buffer pool pages that have been requested to be flushed."
+msgstr "Liczba stron w puli bufora, których wymiecienia zażądano."
 
-#: sql.php:212
-#, php-format
-msgid "Using bookmark \"%s\" as default browse query."
+msgid ""
+"The number of bytes a script is allowed to allocate, eg. [kbd]32M[/kbd] "
+"([kbd]0[/kbd] for no limit)"
 msgstr ""
+"Ile pamięci może zaalokować skrypt, np. [kbd]32M[/kbd] ([kbd]0[/kbd] oznacza "
+"brak limitu)"
 
-#: sql.php:698 tbl_replace.php:400
-#, php-format
-msgid "Inserted row id: %1$d"
-msgstr "Identyfikator wstawionego rekordu: %1$d"
-
-#: sql.php:715
-msgid "Showing as PHP code"
-msgstr "Wyświetlany jest kod PHP."
-
-#: sql.php:718 tbl_replace.php:374
-msgid "Showing SQL query"
-msgstr "Wyświetlane jest zapytanie SQL."
+msgid "The number of bytes written to the log file."
+msgstr "Liczba bajtów zapisanych do pliku dziennika."
 
-#: sql.php:720
-#, fuzzy
-#| msgid "Validate SQL"
-msgid "Validated SQL"
-msgstr "Sprawdź poprawność SQL"
+msgid "The number of cache hits."
+msgstr "Liczba trafień pamięci podręcznej."
 
-#: sql.php:940
-#, php-format
-msgid "Problems with indexes of table `%s`"
-msgstr "Problemy z indeksami tabeli `%s`"
+msgid "The number of currently open connections."
+msgstr "Liczba aktualnie otwartych połączeń."
 
-#: sql.php:972
-msgid "Label"
-msgstr "Nazwa"
+msgid "The number of doublewrite operations that have been performed."
+msgstr "Liczba stron zapisanych przy zapisie typu <i>doublewrite</i>."
 
-#: tbl_addfield.php:185 tbl_alter.php:99 tbl_indexes.php:98
-#, php-format
-msgid "Table %1$s has been altered successfully"
-msgstr "Tabela %1$s została pomyślnie zmodyfikowana"
+msgid "The number of executed FLUSH statements."
+msgstr "Liczba wykonanych instrukcji FLUSH."
 
-#: tbl_change.php:699
-#, fuzzy
-#| msgid "ause of its length,<br /> this field might not be editable "
-msgid "Because of its length,<br /> this column might not be editable"
-msgstr "To pole może nie dać się edytować<br /> z powodu swojej długości "
+msgid "The number of files that are open."
+msgstr "Liczba otwartych plików."
 
-#: tbl_change.php:817
-msgid "Remove BLOB Repository Reference"
-msgstr "Usuń odołanie do repozytorium BLOBów"
+msgid "The number of free memory blocks in query cache."
+msgstr "Liczba wolnych bloków pamięci w podręcznym buforze zapytań."
 
-#: tbl_change.php:821
-msgid "Binary - do not edit"
-msgstr "Binarne - nie do edycji "
+msgid "The number of free pages."
+msgstr "Liczba wolnych stron."
 
-#: tbl_change.php:871
-msgid "Upload to BLOB repository"
-msgstr "Prześlij do repozytorium BLOBów"
+msgid "The number of fsync() operations so far."
+msgstr "Liczba dotąd wykonanych operacji fsync()."
 
-#: tbl_change.php:1029
-msgid "Insert as new row"
-msgstr "Dodaj jako nowy rekord"
+msgid "The number of fsync() writes done to the log file."
+msgstr "Liczba synchronicznych zapisów do pliku dziennika."
 
-#: tbl_change.php:1030
-msgid "Insert as new row and ignore errors"
+msgid ""
+"The number of in-memory temporary tables created automatically by the server "
+"while executing statements."
 msgstr ""
+"Liczba tabel tymczasowych w pamięci, utworzonych automatycznie przez serwer "
+"podczas wykonywania instrukcji."
 
-#: tbl_change.php:1031
-#, fuzzy
-msgid "Show insert query"
-msgstr "Wyświetlane jest zapytanie SQL."
-
-#: tbl_change.php:1042
-msgid "and then"
-msgstr "a następnie"
-
-#: tbl_change.php:1046
-msgid "Go back to previous page"
-msgstr "Wróć"
-
-#: tbl_change.php:1047
-msgid "Insert another new row"
-msgstr "Dodaj nowy rekord"
+msgid "The number of internal COMMIT statements."
+msgstr "Liczba wewnętrznych instrukcji COMMIT."
 
-#: tbl_change.php:1051
-msgid "Go back to this page"
-msgstr "Powrót do tej strony"
+msgid "The number of internal ROLLBACK statements."
+msgstr "Liczba wewnętrznych instrukcji ROLLBACK."
 
-#: tbl_change.php:1059
-msgid "Edit next row"
-msgstr "Edytuj następny rekord"
+msgid "The number of joins that did a full scan of the first table."
+msgstr "Liczba złączeń, które przeszukały w pełni pierwszą tabelę."
 
-#: tbl_change.php:1070
 msgid ""
-"Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere"
+"The number of joins that do not use indexes. If this value is not 0, you "
+"should carefully check the indexes of your tables."
 msgstr ""
-"Klawisz TAB przemieszcza pomiędzy wartościami, CTRL+strzałka przenosi w "
-"dowolne miejsce"
-
-#: tbl_change.php:1108
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Restart insertion with %s rows"
-msgid "Continue insertion with %s rows"
-msgstr "Odśwież wstawianie z %s rekordami"
-
-#: tbl_chart.php:88
-#, fuzzy
-#| msgid "Mar"
-msgctxt "Chart type"
-msgid "Bar"
-msgstr "Mar"
-
-#: tbl_chart.php:89
-#, fuzzy
-#| msgid "Column"
-msgctxt "Chart type"
-msgid "Column"
-msgstr "Kolumna"
+"Liczba złączeń nie używających indeksów. Wartość różna od 0 sugeruje "
+"staranne przyjrzenie się indeksom tabel."
 
-#: tbl_chart.php:90
-msgctxt "Chart type"
-msgid "Line"
+msgid "The number of joins that used a range search on a reference table."
 msgstr ""
+"Liczba złączeń w których użyto wyszukiwania zakresowego na pierwszej "
+"złączanej tabeli."
 
-#: tbl_chart.php:91
-#, fuzzy
-#| msgid "Engines"
-msgctxt "Chart type"
-msgid "Spline"
-msgstr "Mechanizmy"
-
-#: tbl_chart.php:92
-#, fuzzy
-#| msgid "PiB"
-msgctxt "Chart type"
-msgid "Pie"
-msgstr "PB"
-
-#: tbl_chart.php:94
-#, fuzzy
-#| msgid "Packed"
-msgid "Stacked"
-msgstr "Spakowany"
-
-#: tbl_chart.php:97
-#, fuzzy
-#| msgid "Report title"
-msgid "Chart title"
-msgstr "Tytuł raportu"
-
-#: tbl_chart.php:103
-msgid "X-Axis:"
+msgid ""
+"The number of joins that used ranges on the first table. (It's normally not "
+"critical even if this is big.)"
 msgstr ""
+"Liczba złączeń w których użyto zakresów w stosunku do pierwszej tabeli. "
+"(Nawet duża wartość nie ma kluczowego znaczenia.)"
 
-#: tbl_chart.php:117
-#, fuzzy
-#| msgid "SQL queries"
-msgid "Series:"
-msgstr "Zapytania SQL"
-
-#: tbl_chart.php:119
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
-msgid "The remaining columns"
-msgstr "Dodaj/usuń pola"
-
-#: tbl_chart.php:132
-msgid "X-Axis label:"
+msgid ""
+"The number of joins without keys that check for key usage after each row. "
+"(If this is not 0, you should carefully check the indexes of your tables.)"
 msgstr ""
+"Liczba złączeń bez użycia indeksów gdy możliwość ich użycia była sprawdzana "
+"dla każdego wiersza. (Wartość różna od 0 sugeruje staranne przyjrzenie się "
+"indeksom tabel.)"
 
-#: tbl_chart.php:133
-#, fuzzy
-#| msgid "Value"
-msgid "X Values"
-msgstr "Wartość"
-
-#: tbl_chart.php:134
-msgid "Y-Axis label:"
+msgid ""
+"The number of key blocks in the key cache that have changed but haven't yet "
+"been flushed to disk. It used to be known as Not_flushed_key_blocks."
 msgstr ""
+"Liczba bloków w buforze podręcznym indeksów, które zostały zmodyfikowane ale "
+"jeszcze nie wymiecione na dysk. Wcześniej zmienna miała nazwę "
+"Not_flushed_key_blocks."
 
-#: tbl_chart.php:134
-#, fuzzy
-#| msgid "Value"
-msgid "Y Values"
-msgstr "Wartość"
-
-#: tbl_create.php:31
-#, php-format
-msgid "Table %s already exists!"
-msgstr "Tabela %s już istnieje!"
-
-#: tbl_create.php:227
-#, php-format
-msgid "Table %1$s has been created."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgid ""
+"The number of latched pages in InnoDB buffer pool. These are pages currently "
+"being read or written or that can't be flushed or removed for some other "
+"reason."
+msgstr ""
+"Liczba stron zatrzaśniętych w puli bufora InnoDB. Są to strony aktualnie "
+"odczytywane lub zapisywane lub takie, które nie mogą zostać wymiecione lub "
+"usunięte z jakiegoś innego powodu."
 
-#: tbl_export.php:24
-msgid "View dump (schema) of table"
-msgstr "Zrzut tabeli"
+msgid "The number of log write requests."
+msgstr "Liczba żądań zapisów do dziennika."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:112
-#, fuzzy
-#| msgid "Display servers selection"
-msgid "Display GIS Visualization"
-msgstr "Wyświetlaj wybór serwerów"
+msgid "The number of logical read requests InnoDB has done."
+msgstr "Liczba żądań logicznych odczytów które wykonał InnoDB."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:128
-msgid "Width"
+msgid ""
+"The number of logical reads that InnoDB could not satisfy from buffer pool "
+"and had to do a single-page read."
 msgstr ""
+"Liczba logicznych odczytów, których InnoDB nie mógł zaspokoić pulą bufora i "
+"musiał wykonać odczyt pojedynczej strony."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:132
-msgid "Height"
+msgid ""
+"The number of merge passes the sort algorithm has had to do. If this value "
+"is large, you should consider increasing the value of the sort_buffer_size "
+"system variable."
 msgstr ""
+"Liczba przebiegów scalania, które musiał wykonać algorytm sortujący. Przy "
+"dużej wartości, warto wziąć pod uwagę zwiększenie wartości zmiennej "
+"systemowej sort_buffer_size."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:136
-#, fuzzy
-#| msgid "Add/Delete Field Columns"
-msgid "Label column"
-msgstr "Dodaj/usuń pola"
-
-#: tbl_gis_visualization.php:138
-#, fuzzy
-#| msgid "- none -"
-msgid "-- None --"
-msgstr "- brak -"
-
-#: tbl_gis_visualization.php:151
-#, fuzzy
-#| msgid "Log file count"
-msgid "Spatial column"
-msgstr "Liczba plików dziennika"
-
-#: tbl_gis_visualization.php:175
-msgid "Redraw"
+msgid ""
+"The number of non-cached queries (not cachable, or not cached due to the "
+"query_cache_type setting)."
 msgstr ""
+"Liczba niezbuforowanych zapytań (nie dających się zbuforować lub "
+"niezbuforowanych z powodu ustawienia query_cache_type)."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:177
-#, fuzzy
-#| msgid "Save as file"
-msgid "Save to file"
-msgstr "Zapisz jako plik"
+msgid ""
+"The number of pages busy because they have been allocated for administrative "
+"overhead such as row locks or the adaptive hash index. This value can also "
+"be calculated as Innodb_buffer_pool_pages_total - "
+"Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data."
+msgstr ""
+"Liczba strony stron zajętych z powodu ich alokacji dla celów "
+"administracyjnych takich jak blokady wiersza lub adaptacyjny indeks "
+"haszujący. Wartość ta może też zostać policzona jako "
+"Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - "
+"Innodb_buffer_pool_pages_data."
 
-#: tbl_gis_visualization.php:178
-#, fuzzy
-#| msgid "Table name"
-msgid "File name"
-msgstr "Nazwa tabeli"
+msgid "The number of pages containing data (dirty or clean)."
+msgstr "Liczba stron zawierających dane (brudnych lub czystych)."
 
-#: tbl_indexes.php:66
-msgid "The name of the primary key must be \"PRIMARY\"!"
-msgstr "Nazwą podstawowego klucza musi być… PRIMARY!"
+msgid "The number of pages created."
+msgstr "Liczba utworzonych stron."
 
-#: tbl_indexes.php:75
-msgid "Can't rename index to PRIMARY!"
-msgstr "Nie można zmienić nazwy indeksu na PRIMARY!"
+msgid "The number of pages currently dirty."
+msgstr "Liczba aktualnie brudnych stron."
 
-#: tbl_indexes.php:91
-msgid "No index parts defined!"
-msgstr "Brak zdefiniowanych części indeksu!"
+msgid "The number of pages read."
+msgstr "Liczba odczytanych stron."
 
-#: tbl_indexes.php:173 tbl_structure.php:169 tbl_structure.php:170
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add index"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
+msgid "The number of pages that have been written for doublewrite operations."
+msgstr "Liczba przeprowadzonych zapisów typu <i>doublewrite</i>."
 
-#: tbl_indexes.php:175
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit mode"
-msgid "Edit index"
-msgstr "Tryb edycji"
+msgid "The number of pages written."
+msgstr "Liczba zapisanych stron."
 
-#: tbl_indexes.php:187
-msgid "Index name:"
-msgstr "Nazwa indeksu :"
+msgid "The number of pending log file fsyncs."
+msgstr "Liczba wywołań fsync dla pliku dziennika w toku."
 
-#: tbl_indexes.php:188
 msgid ""
-"(\"PRIMARY\" <b>must</b> be the name of and <b>only of</b> a primary key!)"
+"The number of physical reads of a key block from disk. If Key_reads is big, "
+"then your key_buffer_size value is probably too small. The cache miss rate "
+"can be calculated as Key_reads/Key_read_requests."
 msgstr ""
-"(\"PRIMARY\" <b>musi</b> być nazwą <b>jedynie</b> klucza podstawowego!)"
+"Liczba fizycznych odczytów bloków indeksów z dysku. Duża wartość key_reads "
+"oznacza, że prawdopodobnie wartość key_buffer_size jest zbyt mała. "
+"Współczynnik chybień bufora podręcznego można policzyć ze wzoru Key_reads/"
+"Key_read_requests."
 
-#: tbl_indexes.php:199
-msgid "Index type:"
-msgstr "Rodzaj indeksu :"
+msgid "The number of physical writes of a key block to disk."
+msgstr "Liczba fizycznych zapisów bloków indeksów na dysk."
 
-#: tbl_indexes.php:285
-#, php-format
-msgid "Add to index  %s column(s)"
-msgstr "Dodaj  %s kolumn do indeksu "
+msgid "The number of physical writes to the log file."
+msgstr "Liczba fizycznych zapisów do pliku dziennika."
 
-#: tbl_move_copy.php:44
-msgid "Can't move table to same one!"
-msgstr "Nie można przenieść tabeli do niej samej!"
+msgid "The number of queries added to the cache."
+msgstr "Liczba zapytań dodanych do pamięci podręcznej."
 
-#: tbl_move_copy.php:46
-msgid "Can't copy table to same one!"
-msgstr "Nie można przekopiować tabeli do niej samej!"
+msgid "The number of queries registered in the cache."
+msgstr "Liczba zapytań zarejestrowanych w buforze podręcznym."
 
-#: tbl_move_copy.php:54
-#, php-format
-msgid "Table %s has been moved to %s."
-msgstr "Tabela %s została przeniesiona do %s."
+msgid ""
+"The number of queries that have been removed from the cache to free up "
+"memory for caching new queries. This information can help you tune the query "
+"cache size. The query cache uses a least recently used (LRU) strategy to "
+"decide which queries to remove from the cache."
+msgstr ""
+"Liczba zapytań, które zostały usunięte z pamięci podręcznej, by zwolnic "
+"pamięć do buforowania nowych zapytań. Ta informacje może pomóc dostroić "
+"wielkość bufora podręcznego. Do decydowania o tym, które zapytania usunąć z "
+"bufora podręcznego używana jest strategia \"najpierw najdłużej nieużywany"
+"\" (<i>least recently used</i> - LRU)."
 
-#: tbl_move_copy.php:56
-#, php-format
-msgid "Table %s has been copied to %s."
-msgstr "Tabela %s została przekopiowana do %s."
+msgid ""
+"The number of queries that have taken more than long_query_time seconds."
+msgstr ""
+"Liczba zapytań, których wykonanie zajęło więcej niż long_query_time sekund."
 
-#: tbl_move_copy.php:81
-msgid "The table name is empty!"
-msgstr "Brak nazwy tabeli!"
+msgid "The number of requests to insert a row in a table."
+msgstr "Liczba żądań dodania wiersza do tabeli."
 
-#: tbl_operations.php:268
-msgid "Alter table order by"
-msgstr "Sortowanie tabeli wg"
+msgid "The number of requests to read a key block from the cache."
+msgstr "Liczba żądań odczytu bloku z bufora podręcznego indeksów."
 
-#: tbl_operations.php:277
-msgid "(singly)"
-msgstr "(pojedynczo)"
+msgid ""
+"The number of requests to read a row based on a fixed position. This is high "
+"if you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You "
+"probably have a lot of queries that require MySQL to scan whole tables or "
+"you have joins that don't use keys properly."
+msgstr ""
+"Liczba żądań odczytu następnego wiersza na podstawie stałego położenia. "
+"Wartość jest duża przy wykonywaniu dużej ilości zapytań wymagających "
+"sortowania rezultatu. Prawdopodobnie wykonano wiele zapytań wymagających "
+"przeszukania całej tabeli lub złączeń, które nie używają poprawnie indeksów."
 
-#: tbl_operations.php:297
-msgid "Move table to (database<b>.</b>table):"
-msgstr "Przenieś tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):"
+msgid ""
+"The number of requests to read a row based on a key. If this is high, it is "
+"a good indication that your queries and tables are properly indexed."
+msgstr ""
+"Liczba żądań odczytu wiersza na podstawie indeksu. Duża wartość to dobra "
+"oznaka tego, że zapytania i tabele są właściwie zindeksowane."
 
-#: tbl_operations.php:355
-msgid "Table options"
-msgstr "Opcje tabeli"
+msgid ""
+"The number of requests to read the next row in key order. This is "
+"incremented if you are querying an index column with a range constraint or "
+"if you are doing an index scan."
+msgstr ""
+"Liczba żądań odczytu następnego wiersza w porządku indeksowym. Ta wartość "
+"jest zwiększana przy odpytywaniu o zindeksowaną kolumnę na ograniczonym "
+"przedziale lub przy przeszukiwaniu indeksu."
 
-#: tbl_operations.php:359
-msgid "Rename table to"
-msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
+msgid ""
+"The number of requests to read the next row in the data file. This is high "
+"if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your "
+"tables are not properly indexed or that your queries are not written to take "
+"advantage of the indexes you have."
+msgstr ""
+"Liczba żądań odczytu następnego wiersza w pliku z danymi. Wartość jest duża "
+"przy wykonywania wielu przeszukiwań tabeli. Ogólnie sugeruje to, że tabele "
+"nie są poprawnie zindeksowane lub że zapytania nie są napisane w sposób "
+"pozwalający skorzystać z istniejących indeksów."
 
-#: tbl_operations.php:535
-msgid "Copy table to (database<b>.</b>table):"
-msgstr "Kopiuj tabelę do (bazadanych<b>.</b>tabela):"
+msgid ""
+"The number of requests to read the previous row in key order. This read "
+"method is mainly used to optimize ORDER BY ... DESC."
+msgstr ""
+"Liczba żądań odczytu poprzedniego wiersza w porządku indeksowym. Metoda "
+"używana głównie do optymalizacji ORDER BY … DESC."
 
-#: tbl_operations.php:582
-msgid "Switch to copied table"
-msgstr "Przełącz na przekopiowaną tabelę"
+msgid "The number of requests to update a row in a table."
+msgstr "Liczba żądań zmiany wiersza w tabeli."
 
-#: tbl_operations.php:594
-msgid "Table maintenance"
-msgstr "Zarządzanie tabelą"
+msgid "The number of requests to write a key block to the cache."
+msgstr "Liczba żądań zapisów bloków indeksów to bufora podręcznego."
 
-#: tbl_operations.php:618
-msgid "Defragment table"
-msgstr "Defragmentuj tabelę"
+msgid "The number of row locks currently being waited for."
+msgstr "Liczba blokad wiersza na które aktualnie się czeka."
 
-#: tbl_operations.php:666
-#, php-format
-msgid "Table %s has been flushed"
-msgstr "Tabela %s została przeładowana"
+msgid "The number of rows deleted from InnoDB tables."
+msgstr "Liczba wierszy usuniętych z tabel InnoDB."
 
-#: tbl_operations.php:672
-#, fuzzy
-#| msgid "Flush the table (\"FLUSH\")"
-msgid "Flush the table (FLUSH)"
-msgstr "Przeładuj tabelę (\"FLUSH\")"
+msgid "The number of rows inserted in InnoDB tables."
+msgstr "Liczba wierszy dodanych do tabel InnoDB."
 
-#: tbl_operations.php:681
-#, fuzzy
-#| msgid "Dumping data for table"
-msgid "Delete data or table"
-msgstr "Zrzut danych tabeli"
+msgid "The number of rows read from InnoDB tables."
+msgstr "Liczba wierszy odczytanych z tabel InnoDB."
 
-#: tbl_operations.php:696
-msgid "Empty the table (TRUNCATE)"
-msgstr ""
+msgid "The number of rows updated in InnoDB tables."
+msgstr "Liczba wierszy zmienionych w tabelach InnoDB."
 
-#: tbl_operations.php:716
-#, fuzzy
-msgid "Delete the table (DROP)"
-msgstr "Brak baz danych"
+msgid "The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues."
+msgstr "Liczba wierszy oczekujących na zapisanie w kolejkach INSERT DELAYED."
 
-#: tbl_operations.php:738
-msgid "Partition maintenance"
-msgstr "Zarządzanie partycjami"
+msgid ""
+"The number of rows written with INSERT DELAYED for which some error occurred "
+"(probably duplicate key)."
+msgstr ""
+"Liczba wierszy zapisanych przy pomocy INSERT DELAYED, dla których wystąpił "
+"jakiś błąd (prawdopodobnie zdublowany klucz)."
 
-#: tbl_operations.php:746
-#, php-format
-msgid "Partition %s"
-msgstr "Partycja %s"
+msgid ""
+"The number of sequential read-aheads InnoDB initiated. This happens when "
+"InnoDB does a sequential full table scan."
+msgstr ""
+"Liczba sekwencyjnych odczytów z wyprzedzeniem zainicjowanych przez InnoDB. "
+"Występuje gdy InnoDB wykonuje sekwencyjne pełne przeszukiwanie tabeli."
 
-#: tbl_operations.php:749
-msgid "Analyze"
-msgstr "Analizuj"
+msgid "The number of sorted rows."
+msgstr "Liczba posortowanych wierszy."
 
-#: tbl_operations.php:750
-msgid "Check"
-msgstr "Sprawdź"
+msgid "The number of sorts that were done by scanning the table."
+msgstr "Liczba sortowań wykonanych poprzez przeszukiwanie tabeli."
 
-#: tbl_operations.php:751
-msgid "Optimize"
-msgstr "Optymalizuj"
+msgid "The number of sorts that were done with ranges."
+msgstr "Liczba sortowań wykonanych przy użyciu zakresów."
 
-#: tbl_operations.php:752
-msgid "Rebuild"
-msgstr "Przebuduj"
+msgid "The number of streams that are open (used mainly for logging)."
+msgstr ""
+"Liczba otwartych strumieni (używanych głownie do rejestracji w dzienniku)."
 
-#: tbl_operations.php:753
-msgid "Repair"
-msgstr "Napraw"
+msgid "The number of tables that are open."
+msgstr "Liczba otwartych tabel."
 
-#: tbl_operations.php:765
-msgid "Remove partitioning"
-msgstr "Usuń partycjonowanie"
+msgid ""
+"The number of tables that have been opened. If opened tables is big, your "
+"table cache value is probably too small."
+msgstr ""
+"Liczba kiedykolwiek otwartych tabel. Jeśli ta wartość jest duża, "
+"prawdopodobnie wielkość pamięci podręcznej tabel jest zbyt mała."
 
-#: tbl_operations.php:791
-msgid "Check referential integrity:"
-msgstr "Sprawdź spójność powiązań:"
+msgid "The number of temporary tables currently open by the slave SQL thread."
+msgstr ""
+"Liczba tymczasowych tabel aktualnie otwartych przez podrzędny wątek SQL."
 
-#: tbl_printview.php:72
-#, fuzzy
-#| msgid "Show tables"
-msgid "Showing tables"
-msgstr "Pokaż tabele"
+msgid ""
+"The number of temporary tables on disk created automatically by the server "
+"while executing statements. If Created_tmp_disk_tables is big, you may want "
+"to increase the tmp_table_size value to cause temporary tables to be memory-"
+"based instead of disk-based."
+msgstr ""
+"Liczba tabel tymczasowych na dysku utworzonych automatycznie przez serwer "
+"podczas wykonywanie instrukcji. Przy dużej wartości Created_tmp_disk_tables, "
+"zwiększenie wartości tmp_table_size spowoduje tworzenie tymczasowych tabel w "
+"pamięci, a nie na dysku."
 
-#: tbl_printview.php:269 tbl_structure.php:764
-msgid "Space usage"
-msgstr "Wykorzystanie przestrzeni"
+msgid ""
+"The number of threads created to handle connections. If Threads_created is "
+"big, you may want to increase the thread_cache_size value. (Normally this "
+"doesn't give a notable performance improvement if you have a good thread "
+"implementation.)"
+msgstr ""
+"Liczba wątków utworzonych by obsłużyć połączenia. Jeżeli wartość "
+"Threads_created jest duża, można chcieć zwiększyć wartość thread_cache_size. "
+"(W przypadku dobrej implementacja wątków zwykle nie daje to zauważalnego "
+"polepszenia wydajności.)"
 
-#: tbl_printview.php:273 tbl_structure.php:768
-msgid "Usage"
-msgstr "Wykorzystanie"
+msgid ""
+"The number of threads in the thread cache. The cache hit rate can be "
+"calculated as Threads_created/Connections. If this value is red you should "
+"raise your thread_cache_size."
+msgstr ""
+"Liczba wątków w buforze podręcznym wątków. Współczynnik trafienia w bufor "
+"może być wyliczony ze wzoru Threads_created/Connections. Kolor czerwony "
+"oznacza, że powinno się zwiększyć thread_cache_size."
 
-#: tbl_printview.php:300 tbl_structure.php:795
-msgid "Effective"
-msgstr "Efektywne"
+msgid "The number of threads that are not sleeping."
+msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
 
-#: tbl_printview.php:325 tbl_structure.php:830
-msgid "Row Statistics"
-msgstr "Statystyka rekordów"
+msgid ""
+"The number of threads that have taken more than slow_launch_time seconds to "
+"create."
+msgstr ""
+"Liczba wątków, których utworzenie trwało dłużej niż slow_launch_time sekund."
 
-#: tbl_printview.php:339 tbl_structure.php:845
-msgid "static"
-msgstr "statycznie"
+msgid "The number of times a row lock had to be waited for."
+msgstr "Ile razy czekano na blokadę wiersza."
 
-#: tbl_printview.php:341 tbl_structure.php:847
-msgid "dynamic"
-msgstr "zmienny"
+msgid "The number of times a row was deleted from a table."
+msgstr "Ile razy wiersz został usunięty z tabeli."
 
-#: tbl_printview.php:363 tbl_structure.php:890
-msgid "Row length"
-msgstr "Długość rekordu"
+msgid ""
+"The number of times that a table lock could not be acquired immediately and "
+"a wait was needed. If this is high, and you have performance problems, you "
+"should first optimize your queries, and then either split your table or "
+"tables or use replication."
+msgstr ""
+"Ile razy blokada tabeli nie mogła zostać uzyskana natychmiastowo i niezbędne "
+"było oczekiwanie. Przy wysoka wartość oraz problemach z wydajnością powinno "
+"się najpierw zoptymalizować zapytania, a następnie podzielić tabelę (tabele) "
+"lub użyć replikacji."
+
+msgid "The number of times that a table lock was acquired immediately."
+msgstr "Ile razy blokada tabeli została uzyskana natychmiastowo."
 
-#: tbl_printview.php:373 tbl_structure.php:898
-msgid "Row size"
-msgstr "Rozmiar rekordu "
+msgid ""
+"The number of times the first entry was read from an index. If this is high, "
+"it suggests that the server is doing a lot of full index scans; for example, "
+"SELECT col1 FROM foo, assuming that col1 is indexed."
+msgstr ""
+"Ile razy z indeksu została odczytana pierwsza pozycja. Duża wartość "
+"sugeruje, że serwer wykonuje pełnych przeszukań indeksów; na przykład SELECT "
+"col1 FROM foo, przy założeniu, że col1 jest zindeksowane."
 
-#: tbl_printview.php:383 tbl_structure.php:906
-msgid "Next autoindex"
+msgid ""
+"The number of transactions that used the temporary binary log cache but that "
+"exceeded the value of binlog_cache_size and used a temporary file to store "
+"statements from the transaction."
 msgstr ""
+"Liczba transakcji, które używały pamięci podręcznej tymczasowego dziennika "
+"binarnego, które przekroczyły wartość binlog_cache_size i do zapisania "
+"instrukcji transakcji został użyty plik tymczasowy."
 
-#: tbl_relation.php:271
-#, php-format
-msgid "Error creating foreign key on %1$s (check data types)"
+msgid "The number of transactions that used the temporary binary log cache."
 msgstr ""
-"Błąd podczas tworzenia klucza zewnętrznego na %1$s (należy sprawdzić typy "
-"danych)"
+"Liczba transakcji, które używały pamięci podręcznej tymczasowego dziennika "
+"binarnego."
 
-#: tbl_relation.php:398
-#, fuzzy
-#| msgid "Internal relations"
-msgid "Internal relation"
-msgstr "Wewnętrzne relacje"
+msgid ""
+"The number of unused blocks in the key cache. You can use this value to "
+"determine how much of the key cache is in use."
+msgstr ""
+"Liczba nieużywanych bloków w buforze podręcznym indeksów. Można użyć tej "
+"wartości do określenia jaka część bufora indeksów jest w użyciu."
 
-#: tbl_relation.php:400
 msgid ""
-"An internal relation is not necessary when a corresponding FOREIGN KEY "
-"relation exists."
+"The number of used blocks in the key cache. This value is a high-water mark "
+"that indicates the maximum number of blocks that have ever been in use at "
+"one time."
 msgstr ""
-"Wewnętrzna relacja jest zbędna gdy istnieje odpowiednia relacja FOREIGN KEY."
+"Liczba użytych bloków w buforze podręcznym indeksów. Ta wartość to próg, "
+"który wskazuje maksymalną liczbę kiedykolwiek jednocześnie użytych bloków."
 
-#: tbl_relation.php:406
-msgid "Foreign key constraint"
+msgid ""
+"The number of waits we had because log buffer was too small and we had to "
+"wait for it to be flushed before continuing."
 msgstr ""
+"Ile razy czekano, bo bufor dziennika był zbyt mały i przed wznowieniem pracy "
+"oczekiwano na jego opróżnienie."
 
-#: tbl_select.php:84
-msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
-msgstr "Wykonaj \"zapytanie przez przykład\" (znak globalny: \"%\")"
+msgid "The number writes done to the InnoDB buffer pool."
+msgstr "Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB."
 
-#: tbl_select.php:178
-msgid "Select columns (at least one):"
-msgstr "Wybór kolumn (co najmniej jedno):"
+msgid "The password for %s was changed successfully."
+msgstr "Hasło dla %s zostało zmienione."
 
-#: tbl_select.php:196
-msgid "Add search conditions (body of the \"where\" clause):"
-msgstr "Dodaj warunki przeszukiwania (warunek dla \"WHERE\"):"
+msgid "The password is empty!"
+msgstr "Hasło jest puste!"
 
-#: tbl_select.php:203
-msgid "Number of rows per page"
-msgstr "rekordów na stronie"
+msgid "The passwords aren't the same!"
+msgstr "Hasła nie są identyczne!"
 
-#: tbl_select.php:209
-msgid "Display order:"
-msgstr "Kolejność wyświetlania:"
+msgid ""
+"The path for the config file for [a at http://swekey.com]SweKey hardware "
+"authentication[/a] (not located in your document root; suggested: /etc/"
+"swekey.conf)"
+msgstr ""
+"Plik konfiguracyjny do [a at http://swekey.com]sprzętowego uwierzytelnienia "
+"SweKey[/a]. Relatywna ścieżka do głównego katalogu phpMyAdmin, np. ./swekey."
+"conf"
 
-#: tbl_structure.php:155 tbl_structure.php:160 tbl_structure.php:581
-msgid "Spatial"
+msgid ""
+"The percentage of garbage in a data log file before it is compacted. This is "
+"a value between 1 and 99. The default is 50."
 msgstr ""
+"Procent śmieci w dzienniku danych, nim zostanie skompaktowany. Liczba jest "
+"między 1 i 99. Domyślną wartością jest 50."
 
-#: tbl_structure.php:162 tbl_structure.php:166
-msgid "Browse distinct values"
-msgstr "Przeglądaj różne wartości"
+msgid "The percentage of garbage in a repository file before it is compacted."
+msgstr "Procent śmieci w pliku repozytorium przed jego kompaktowaniem."
 
-#: tbl_structure.php:167 tbl_structure.php:168
-msgid "Add primary key"
+msgid ""
+"The phpMyAdmin configuration storage has been deactivated. To find out why "
+"click %shere%s."
 msgstr ""
+"Konfiguracja magazynowania phpMyAdmin została dezaktywowana. Aby dowiedzieć "
+"się dlaczego kliknij %stutaj%s."
 
-#: tbl_structure.php:171 tbl_structure.php:172
-msgid "Add unique index"
+msgid ""
+"The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some "
+"extended features have been deactivated. To find out why click %shere%s."
 msgstr ""
+"Przechowywania konfiguracji phpMyAdmin nie jest w pełni skonfigurowane, "
+"niektóre rozszerzone funkcje zostały wyłączone. Aby dowiedzieć się dlaczego "
+"kliknij %stutaj%s."
 
-#: tbl_structure.php:173 tbl_structure.php:174
-#, fuzzy
-#| msgid "Apply index(s)"
-msgid "Add SPATIAL index"
-msgstr "Dołącz indeks(y)"
-
-#: tbl_structure.php:175 tbl_structure.php:176
-msgid "Add FULLTEXT index"
+msgid ""
+"The port for the PBMS stream-based communications. Setting this value to 0 "
+"will disable HTTP communication with the daemon."
 msgstr ""
+"Port dla komunikacji strumienia bazy PBMS. Ustawienie wartości 0 spowoduje "
+"wyłączenie komunikacji HTTP z demonem."
 
-#: tbl_structure.php:359
-#, fuzzy
-#| msgid "None"
-msgctxt "None for default"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
-
-#: tbl_structure.php:372
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Table %s has been dropped"
-msgid "Column %s has been dropped"
-msgstr "Tabela %s została usunięta"
-
-#: tbl_structure.php:383 tbl_structure.php:477
-#, php-format
-msgid "A primary key has been added on %s"
-msgstr "Do %s dodany został klucz podstawowy"
-
-#: tbl_structure.php:398 tbl_structure.php:413 tbl_structure.php:433
-#: tbl_structure.php:448 tbl_structure.php:490 tbl_structure.php:503
-#: tbl_structure.php:517 tbl_structure.php:530
-#, php-format
-msgid "An index has been added on %s"
-msgstr "Do %s dodany został indeks"
-
-#: tbl_structure.php:465
-#, fuzzy
-#| msgid "Show versions"
-msgid "Show more actions"
-msgstr "Pokaż wersje"
-
-#: tbl_structure.php:607
-#, fuzzy
-#| msgid "Print view"
-msgid "Edit view"
-msgstr "Widok do druku"
+msgid "The primary key has been dropped"
+msgstr "Klucz podstawowy został usunięty"
 
-#: tbl_structure.php:624
-msgid "Relation view"
-msgstr "Widok relacyjny"
+msgid "The privileges were reloaded successfully."
+msgstr "Uprawnienia były przeładowane pomyślnie."
 
-#: tbl_structure.php:632
-msgid "Propose table structure"
-msgstr "Analiza zawartości"
+msgid "The profile has been updated."
+msgstr "Profil został zaktualizowany."
 
-#: tbl_structure.php:650
-#, fuzzy
-#| msgid "Add %s field(s)"
-msgid "Add column"
-msgstr "Dodaj %s pól"
+msgid ""
+"The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./Documentation."
+"html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
+msgstr ""
+"W wyniku tej kwerendy nie może być używany dla wykresu. Zobacz [a at ./"
+"Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
 
-#: tbl_structure.php:664
-msgid "At End of Table"
-msgstr "Na końcu tabeli"
+msgid "The row has been deleted"
+msgstr "Wiersz został usunięty"
 
-#: tbl_structure.php:665
-msgid "At Beginning of Table"
-msgstr "Na początku tabeli"
+msgid "The selected user was not found in the privilege table."
+msgstr "Wybrany użytkownik nie został znaleziony w tabeli uprawnień."
 
-#: tbl_structure.php:666
-#, php-format
-msgid "After %s"
-msgstr "Po %s"
+msgid "The selected users have been deleted successfully."
+msgstr "Wybrani użytkownicy zostali usunięci pomyślnie."
 
-#: tbl_structure.php:703
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Create an index on %s columns"
-msgid "Create an index on  %s columns"
-msgstr "Utwórz indeks dla %s kolumn"
+msgid "The server is not responding"
+msgstr "Serwer nie odpowiada"
 
-#: tbl_structure.php:861
-msgid "partitioned"
-msgstr "partycjonowanie"
+msgid ""
+"The size of a transaction log before rollover, and a new log is created. The "
+"default value is 16MB."
+msgstr ""
+"Wielkość dziennika transakcji sprzed rollover, i nowy log jest tworzony. "
+"Domyślną wartością jest 16MB."
 
-#: tbl_tracking.php:109
-#, php-format
-msgid "Tracking report for table `%s`"
-msgstr "Monitorowanie raportu tabeli `%s`"
+msgid ""
+"The size of the buffer used when writing a data log. The default is 256MB. "
+"The engine allocates one buffer per thread, but only if the thread is "
+"required to write a data log."
+msgstr ""
+"Wielkość bufora podczas używania dziennika danych. Domyślnie jest to 256MB. "
+"Silnik przydziela jeden bufor na wątek, ale tylko wtedy, gdy wątek jest "
+"wymagany do zapisu dziennika danych."
 
-#: tbl_tracking.php:173
-#, php-format
-msgid "Version %s is created, tracking for %s.%s is activated."
-msgstr "Wersja %s została utworzona, monitorowanie %s.%s jest aktywne."
+msgid ""
+"The size of the global transaction log buffer (the engine allocates 2 "
+"buffers of this size). The default is 1MB."
+msgstr ""
+"Wielkość ogólnego bufora dziennika transakcji (silnik przydziela 2 bufory "
+"tej wielkości). Domyślnie jest to 1MB."
 
-#: tbl_tracking.php:181
-#, php-format
-msgid "Tracking for %s.%s , version %s is deactivated."
-msgstr "Monitorowanie %s.%s , wersja %s jest dezaktywowana."
+msgid ""
+"The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its "
+"tables."
+msgstr ""
+"Wielkość pamięci bufora InnoDB używa do buforowania danych i indeksów swoich "
+"tabel."
 
-#: tbl_tracking.php:189
-#, php-format
-msgid "Tracking for %s.%s , version %s is activated."
-msgstr "Monitorowanie %s.%s , wersja %s jest aktywna."
+msgid "The status of failsafe replication (not yet implemented)."
+msgstr "Stan replikacji bez awaryjnie (jeszcze nie zaimplementowano)."
 
-#: tbl_tracking.php:199
-msgid "SQL statements executed."
-msgstr "Instrukcje SQL zostały wykonane."
+msgid "The table name is empty!"
+msgstr "Nazwa tabeli jest pusta!"
 
-#: tbl_tracking.php:205
 msgid ""
-"You can execute the dump by creating and using a temporary database. Please "
-"ensure that you have the privileges to do so."
+"The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the "
+"parent window, or your browser's security settings are configured to block "
+"cross-window updates."
 msgstr ""
-"Możesz wykonać zrzut poprzez utworzenie i użycie tymczasowej bazy danych. "
-"Upwenij się, że posiadasz do tego odpowiednie uprawnienia."
+"Okno przeglądarki docelowej nie może być aktualizowane. Może masz zamknięte "
+"okna rodzica, lub ustawienia zabezpieczeń przeglądarki są skonfigurowane do "
+"blokowania aktualizacji miedzy oknami."
 
-#: tbl_tracking.php:206
-msgid "Comment out these two lines if you do not need them."
-msgstr "Ujmij w komentarz te dwa wiersze jeśli ich nie potrzebujesz."
+msgid ""
+"The timeout for inactive connection with the keep-alive flag set. After this "
+"time the connection will be closed. The time-out is in milliseconds (1/1000)."
+msgstr ""
+"Limit czasu dla nieaktywnych połączeń z usawioną flagą żywy. Po tym czasie "
+"połączenie zostanie zamknięte. Czasu jest w milisekundach (1/1000)."
 
-#: tbl_tracking.php:215
-msgid "SQL statements exported. Please copy the dump or execute it."
+msgid ""
+"The timeout, in seconds, for temporary BLOBs. Uploaded BLOB data is removed "
+"after this time, unless they are referenced by a record in the database."
 msgstr ""
-"Instrukcje SQL zostały wyeksportowane. Proszę skopiować zrzut lub go wykonać."
+"Limit czasu w sekundach, do tymczasowego BLOB. Przesłane dane BLOB są "
+"usuwane po upływie tego czasu, chyba że odwołują się do wiersza w bazie "
+"danych."
 
-#: tbl_tracking.php:246
-#, php-format
-msgid "Version %s snapshot (SQL code)"
-msgstr "Wersja %s migawki (kod SQL)"
+msgid ""
+"The total cost of the last compiled query as computed by the query "
+"optimizer. Useful for comparing the cost of different query plans for the "
+"same query. The default value of 0 means that no query has been compiled yet."
+msgstr ""
+"Całkowity koszt ostatnie zapytanie skompilowane obliczonego przez "
+"optymalizator kwerendy. Użyteczna przy porównywaniu kosztów różnych planów "
+"kwerend dla tego samego zapytania. Domyśla wartość 0 onazcza, że kwerenda "
+"została opracowana jeszcze."
 
-#: tbl_tracking.php:373
-msgid "Tracking data definition successfully deleted"
-msgstr "Śledzenie definicji danych skasowane z powodzeniem"
+msgid "The total number of blocks in the query cache."
+msgstr "Całkowita liczba bloków w buforze podręcznym zapytań."
 
-#: tbl_tracking.php:375 tbl_tracking.php:392
-msgid "Query error"
-msgstr "Błąd zapytania"
+msgid "The total number of data reads."
+msgstr "Łączna liczba odczytów danych."
 
-#: tbl_tracking.php:390
-msgid "Tracking data manipulation successfully deleted"
-msgstr "Śledzenie manipulacji na danych skasowane z powodzeniem"
+msgid "The total number of data writes."
+msgstr "Łączna liczba zapisów danych."
 
-#: tbl_tracking.php:402
-msgid "Tracking statements"
-msgstr "Monitorowanie instrukcji"
+msgid "The total time spent in acquiring row locks, in milliseconds."
+msgstr "Całkowity czas zużyty na uzyskiwanie blokad wierszy, w milisekundach."
 
-#: tbl_tracking.php:418 tbl_tracking.php:546
-#, php-format
-msgid "Show %s with dates from %s to %s by user %s %s"
-msgstr "Pokaż %s w okresie od %s do %s użytkownika %s %s"
+msgid ""
+"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in "
+"the HTML form."
+msgstr ""
+"Przesłany plik przekracza dyrektywę MAX_FILE_SIZE, który został określony w "
+"formularzu HTML."
 
-#: tbl_tracking.php:423
-msgid "Delete tracking data row from report"
-msgstr "Usuń wiersz danych monitorujące z raportu"
+msgid "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini."
+msgstr ""
+"Przesłany plik przekracza dyrektywę upload_max_filesize w pliku php.ini."
 
-#: tbl_tracking.php:434
-msgid "No data"
-msgstr "Brak danych"
+msgid "The uploaded file was only partially uploaded."
+msgstr "Przesłany plik był tylko częściowo przesłany."
 
-#: tbl_tracking.php:444 tbl_tracking.php:501
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
+msgid "The user %s already exists!"
+msgstr "Użytkownik %s już istnieje!"
 
-#: tbl_tracking.php:446
-msgid "Data definition statement"
-msgstr "Instrukcja definiowania danych"
+msgid "The user name is empty!"
+msgstr "Nazwa użytkownika jest pusta!"
 
-#: tbl_tracking.php:503
-msgid "Data manipulation statement"
-msgstr "Instrukcja przetwarzania danych"
+msgid "The web server does not have permission to save the file %s."
+msgstr "Serwer WWW nie ma uprawnień do zapisania pliku %s."
 
-#: tbl_tracking.php:549
-msgid "SQL dump (file download)"
-msgstr "Zrzut SQL (plik do pobrania)"
+msgid "Theme %s not found!"
+msgstr "Motywu %s nie znaleziono!"
 
-#: tbl_tracking.php:550
-msgid "SQL dump"
-msgstr "Zrzut SQL"
+msgid "Theme / Style"
+msgstr "Motyw / Styl"
 
-#: tbl_tracking.php:551
-msgid "This option will replace your table and contained data."
-msgstr "Ta opcja zamienia twoją tabelę i zawarte w niej dane."
+msgid "Theme path not found for theme %s!"
+msgstr "Nie znaleziono ścieżki do motywu %s!"
 
-#: tbl_tracking.php:551
-msgid "SQL execution"
-msgstr "Wykonanie SQL"
+msgid "There are no configured servers"
+msgstr "Nie ma skonfigurowanych serwerów"
 
-#: tbl_tracking.php:563
-#, php-format
-msgid "Export as %s"
-msgstr "Eksportuj jako %s"
+msgid "There are no files to upload"
+msgstr "Brak plików do wysłania"
 
-#: tbl_tracking.php:603
-msgid "Show versions"
-msgstr "Pokaż wersje"
+msgid ""
+"There is a chance that you may have found a bug in the SQL parser. Please "
+"examine your query closely, and check that the quotes are correct and not "
+"mis-matched. Other possible failure causes may be that you are uploading a "
+"file with binary outside of a quoted text area. You can also try your query "
+"on the MySQL command line interface. The MySQL server error output below, if "
+"there is any, may also help you in diagnosing the problem. If you still have "
+"problems or if the parser fails where the command line interface succeeds, "
+"please reduce your SQL query input to the single query that causes problems, "
+"and submit a bug report with the data chunk in the CUT section below:"
+msgstr ""
+"Istnieje szansa, że właśnie znaleziono błąd w analizatorze składni SQL. "
+"Proszę zbadać bliżej swoje zapytanie i sprawdzić, czy cudzysłowy są poprawne "
+"i dobrze sparowane. Inną możliwą przyczyną niepowodzenia może być wysyłanie "
+"pliku ze znakami binarnymi poza obszarem tekstu ujętego w cudzysłowy. Można "
+"również sprawdzić zapytanie SQL poprzez linię poleceń MySQL-a. W znalezieniu "
+"przyczyny problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu "
+"serwera MySQL. Jeśli nadal występują z problemy lub analizator składni "
+"zgłasza usterkę a linia poleceń - nie, ogranicz sekwencję zapytań SQL do "
+"pojedynczego, które powoduje problemy i zgłoś błąd, dołączając fragment "
+"danych zawarty w poniższej sekcji TNIJ:"
 
-#: tbl_tracking.php:687
-#, php-format
-msgid "Deactivate tracking for %s.%s"
-msgstr "Dezaktywuj monitorowanie %s.%s"
+msgid ""
+"There is no detailed status information available for this storage engine."
+msgstr "Brak szczegółowych informacji o tym mechanizmie składowania"
 
-#: tbl_tracking.php:689
-msgid "Deactivate now"
-msgstr "Dezaktywuj teraz"
+msgid ""
+"There seems to be an error in your SQL query. The MySQL server error output "
+"below, if there is any, may also help you in diagnosing the problem"
+msgstr ""
+"Wygląda na to, że w twoim zapytaniu SQL jest błąd. W znalezieniu przyczyny "
+"problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu serwera "
+"MySQL."
 
-#: tbl_tracking.php:700
-#, php-format
-msgid "Activate tracking for %s.%s"
-msgstr "Aktywuj monitorowanie %s.%s"
+msgid "These are Edit, Inline edit, Copy and Delete links"
+msgstr "To są linki Edycja, Edycja w lini, Kopiuj i Usuń"
 
-#: tbl_tracking.php:702
-msgid "Activate now"
-msgstr "Aktywuj teraz"
+msgid ""
+"This %soption%s should be disabled as it allows attackers to bruteforce "
+"login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use %strusted "
+"proxies list%s. However, IP-based protection may not be reliable if your IP "
+"belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
+msgstr ""
+"Ta %opcja%s powinna być wyłączona, ponieważ umożliwia napastnikowi "
+"bruteforce zalogować do dowolnego serwera MySQL. Jeśli uważasz, że jest to "
+"konieczne, należy użyć %sstrusted lista pełnomocników%s. Jednakże ochrona IP "
+"możę nie być wiarygodna, czy IP należy do ISP, w którym tysiące "
+"użytkowników, łącznie z Tobą, są podłączeni."
 
-#: tbl_tracking.php:715
-#, php-format
-msgid "Create version %s of %s.%s"
-msgstr "Utwórz wersję %s dla %s.%s"
+msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
+msgstr "Ta %sopcja%s powinna być włączona, jeśli serwer WWW ją obsługuje."
 
-#: tbl_tracking.php:719
-msgid "Track these data definition statements:"
-msgstr "Monitoruj następujące instrukcje definiujące dane:"
+msgid "This Host"
+msgstr "Ten host"
 
-#: tbl_tracking.php:727
-msgid "Track these data manipulation statements:"
-msgstr "Monitoruj następujące instrukcje przetwarzania danych:"
+msgid "This MySQL server does not support the %s storage engine."
+msgstr "Ten serwer MySQL nie obsługuje mechanizmu składowania %s."
 
-#: tbl_tracking.php:735
-msgid "Create version"
-msgstr "Utwórz wersję"
+msgid "This MySQL server has been running for %s. It started up on %s."
+msgstr "Ten serwer MySQL działa już od: %s. Wszystko zaczęło się o: %s."
 
-#: tbl_zoom_select.php:135
-msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\") for two different columns"
+msgid ""
+"This MySQL server works as <b>master</b> and <b>slave</b> in <b>replication</"
+"b> process."
 msgstr ""
-"Wykonaj \"zapytanie przez przykład\" (dowolny ciąg znaków: \"%\") dla dwóch "
-"osobnych kolumn"
+"Ten serwer MySQL jest ustawiony jako <b>główny</b> i <b>podrzędny</b> w "
+"procesie <b>replikacji</b>."
 
-#: tbl_zoom_select.php:145
-msgid "Additional search criteria"
-msgstr "Dodatkowe kryteria wyszukiwania"
+msgid "This MySQL server works as <b>master</b> in <b>replication</b> process."
+msgstr ""
+"Ten serwer MySQL jest ustawiony jako <b>master</b> i <b>slave</b> w procesie "
+"<b>replikacji</b>."
 
-#: tbl_zoom_select.php:276
-msgid "Use this column to label each point"
+msgid "This MySQL server works as <b>slave</b> in <b>replication</b> process."
 msgstr ""
+"Ten serwer MySQL jest pracuje jako <b>główny</b> i <b>podrzędny</b> w "
+"procesie <b>replikacji</b>."
 
-#: tbl_zoom_select.php:296
-#, fuzzy
-#| msgid "Maximum number of rows to display"
-msgid "Maximum rows to plot"
-msgstr "Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia"
+msgid "This feature is not supported by your web browser"
+msgstr "Ta funkcja nie jest obsługiwana przez twoją przeglądarkę internetową"
 
-#: tbl_zoom_select.php:410
-msgid "Browse/Edit the points"
-msgstr ""
+msgid "This format has no options"
+msgstr "Ten format nie ma żadnych opcji"
 
-#: tbl_zoom_select.php:417
-msgid "How to use"
-msgstr "Jak używać"
+msgid "This is ON if this server is a slave that is connected to a master."
+msgstr ""
+"ON oznacza, że ten serwer jest podrzędny i jest podłączony go serwera "
+"głównego."
 
-#: themes.php:28
-msgid "Get more themes!"
-msgstr "Pobierz więcej motywów!"
+msgid "This is not a number!"
+msgstr "To nie jest liczba!"
 
-#: transformation_overview.php:24
-msgid "Available MIME types"
-msgstr "Dostępne typy MIME"
+msgid ""
+"This is the amount of memory allocated to the index cache. Default value is "
+"32MB. The memory allocated here is used only for caching index pages."
+msgstr ""
+"Ilość pamięci zaalokowanej jako pamięć podręczna indeksów. Domyślną "
+"wartością jest 32MB. Pamięc jest używana tylko do buforowane stron indeksów."
 
-#: transformation_overview.php:37
 msgid ""
-"MIME types printed in italics do not have a separate transformation function"
+"This is the amount of memory allocated to the record cache used to cache "
+"table data. The default value is 32MB. This memory is used to cache changes "
+"to the handle data (.xtd) and row pointer (.xtr) files."
 msgstr ""
-"Typy MIME pisane czcionką pochyloną nie mają oddzielnej funkcji transformacji"
+"Jest to ilość pamięci przeznaczonej do zapisu cache używanego do buforowania "
+"danych w tabeli. Domyślną wartością jest 32MB. Pamięć ta jest używana do "
+"buforowania zmian danych (.xtd) i wskaźnika wiersza (.xtr)."
 
-#: transformation_overview.php:42
-msgid "Available transformations"
-msgstr "Dostępne transformacje"
+msgid ""
+"This is the number of transaction log files (pbxt/system/xlog*.xt) the "
+"system will maintain. If the number of logs exceeds this value then old logs "
+"will be deleted, otherwise they are renamed and given the next highest "
+"number."
+msgstr ""
+"Jest to liczba plików dziennika transakcji (pbxt/system/xlog*.xt) systemu "
+"utrzymania. Jeżeli liczba dzienników przekroczy tę wartość, następnie stare "
+"dzienniki zostaną usunięte, w przeciwnym razie zostana zmienione nazyw i "
+"dostana nastepny najwyższy numer."
 
-#: transformation_overview.php:47
-#, fuzzy
-#| msgid "Description"
-msgctxt "for MIME transformation"
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
+msgid "This operation could take a long time. Proceed anyway?"
+msgstr "Ta operacja może długo trwać. Mimo to wykonać?"
 
-#: user_password.php:34
-msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
-msgstr "Brak wystarczających uprawnień by się tu znajdować!"
+msgid "This option will replace your table and contained data."
+msgstr "Ta opcja zamienia twoją tabelę i zawarte w niej dane."
 
-#: user_password.php:96
-msgid "The profile has been updated."
-msgstr "Profil został uaktualniony."
+msgid "This page does not contain any tables!"
+msgstr "Ta strona nie zawiera żadnych tabel!"
 
-#: view_create.php:141
-msgid "VIEW name"
-msgstr "Nazwa WIDOKU"
+msgid "This plugin does not support compressed imports!"
+msgstr "Ten moduł nie obsługuje skompresowanych importów!"
 
-#: view_operations.php:91
-msgid "Rename view to"
-msgstr "Zmień nazwę perspektywy na"
+msgid "This server is configured as master in a replication process."
+msgstr "Ten serwer jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji."
 
-#: po/advisory_rules.php:5
-msgid "Uptime below one day"
-msgstr "Czas uruchomienia poniżej jednej doby"
+msgid ""
+"This server is not configured as master in a replication process. Would you "
+"like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
+msgstr ""
+"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako główny w procesie replikacji. Czy "
+"chcesz go <a href=\"%s\">skonfigurować</a> ?"
 
-#: po/advisory_rules.php:6
-msgid "Uptime is less than 1 day, performance tuning may not be accurate."
+msgid ""
+"This server is not configured as master server in a replication process. You "
+"can choose from either replicating all databases and ignoring certain "
+"(useful if you want to replicate majority of databases) or you can choose to "
+"ignore all databases by default and allow only certain databases to be "
+"replicated. Please select the mode:"
 msgstr ""
-"Czas uruchomienia poniżej 1 doby, dostrajanie wydajności może nie być "
-"właściwe."
+"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako serwer główny w procesie replikacji. "
+"Można wybrać albo z replikacji wszystkich baz danych, i ignorowanie "
+"niektórych (przydatne, jeśli chce powtórzyć większość baz danych) lub można "
+"wybrać do ignorowania wszystkie bazy danych domyślnie i pozwala jedynie na "
+"niektóre bazy danych które mają być replikowane. Wybierz tryb:"
 
-#: po/advisory_rules.php:7
 msgid ""
-"To have more accurate averages it is recommended to let the server run for "
-"longer than a day before running this analyzer"
+"This server is not configured as slave in a replication process. Would you "
+"like to <a href=\"%s\">configure</a> it?"
 msgstr ""
-"Aby uzyskać lepsze średnie zalecane jest by serwer pracował dłużej niż dzień "
-"przed wykonaniem tej analizy."
+"Ten serwer nie jest skonfigurowany jako podrzędny w procesie replikacji. Czy "
+"chcesz go <a href=\"%s\">skonfigurować</a> ?"
 
-#: po/advisory_rules.php:8
-#, php-format
-msgid "The uptime is only %s"
-msgstr "Czas uruchomienia to zaledwie %s"
+msgid "This setting is disabled, it will not be applied to your configuration"
+msgstr "To ustawienie jest wyłączone, nie będzie stosowane w konfiguracji"
 
-#: po/advisory_rules.php:10
-msgid "Questions below 1,000"
-msgstr "Pytania poniżej 1,000"
+msgid ""
+"This value is interpreted using %1$sstrftime%2$s, so you can use time "
+"formatting strings. Additionally the following transformations will happen: %"
+"3$s. Other text will be kept as is. See the %4$sFAQ%5$s for details."
+msgstr ""
+"Wartość ta jest interpretowana za pomocą %1$sstrftime%2$s, dzięki czemu "
+"można używać wartości czsu formatowania. Dodatkowo po transformacji stanie "
+"się: %3$s. Inne teksty będą przechowywane tak jak są. Zobacz szczegóły w %4"
+"$sFAQ%5$s."
 
-#: po/advisory_rules.php:11
 msgid ""
-"Fewer than 1,000 questions have been run against this server. The "
-"recommendations may not be accurate."
+"This value should be double checked to ensure that this directory is neither "
+"world accessible nor readable or writable by other users on your server."
 msgstr ""
-"Mniej niż 1,000 pytań były uruchomione wbrew temu serwerowi. Zalecenia mogą "
-"być nieodpowiednie lub nietrafne."
+"Wartość ta powinna być dwukrotnie sprawdzona aby mieć pewność iż ten katalog "
+"jest zabezpieczony przed jakimkolwiek dostępem."
 
-#: po/advisory_rules.php:12
 msgid ""
-"Let the server run for a longer time until it has executed a greater amount "
-"of queries."
+"This view has at least this number of rows. Please refer to %sdocumentation%"
+"s."
 msgstr ""
-"Pozwól pracować serwerowi przez dłuższy czas aż wykona większą liczbę "
-"zapytań."
+"Pogląd ten ma co najmniej tą liczbę wierszy. Proszę odnieść się do %"
+"sdokumentacji%s."
 
-#: po/advisory_rules.php:13
-#, php-format
-msgid "Current amount of Questions: %s"
-msgstr "Ilość Zapytań: %s"
+msgid "Thread %s was successfully killed."
+msgstr "Wątek %s został pomyślnie zabity."
 
-#: po/advisory_rules.php:15
-msgid "Percentage of slow queries"
-msgstr "Procent wolnych zapytań"
+msgid "Threads"
+msgstr "Wątki"
 
-#: po/advisory_rules.php:16
-msgid ""
-"There is a lot of slow queries compared to the overall amount of Queries."
-msgstr "Jest wiele wolnych zapytań w porównaniu do ogólnej liczby Zapytań"
+msgid "Thu"
+msgstr "Czw"
 
-#: po/advisory_rules.php:17 po/advisory_rules.php:22
-msgid ""
-"You might want to increase {long_query_time} or optimize the queries listed "
-"in the slow query log"
-msgstr ""
-"Powinieneś zwiększyć {long_query_time} lub zoptymalizować zapytania ujęte w "
-"pliku wolnych zapytań"
+msgid "Thursday"
+msgstr "Czwartek"
 
-#: po/advisory_rules.php:18
-#, php-format
-msgid "The slow query rate should be below 5%%, your value is %s%%."
-msgstr ""
-"Udział wolnych zapytań powinien byc poniżej 5%%, a twoja wartość to %s%%."
+msgid "TiB"
+msgstr "TB"
 
-#: po/advisory_rules.php:20
-msgid "Slow query rate"
-msgstr "Udział wolnych zapytań"
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
 
-#: po/advisory_rules.php:21
-msgid ""
-"There is a high percentage of slow queries compared to the server uptime."
-msgstr "Jest wiele wolnych zapytań w porównaniu do czasu wstania serwera."
+msgid "Title"
+msgstr "Tytuł"
 
-#: po/advisory_rules.php:23
-#, php-format
-msgid ""
-"You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per "
-"hour."
-msgstr ""
-"Udział wolnych zapytań %s na godzinę, a powinien być mniejszy niż 1%% na "
-"godzinę."
+msgid "Title of browser window when a database is selected"
+msgstr "Tytuł okna przeglądarki, gdy baza danych jest wybrana"
 
-#: po/advisory_rules.php:25
-msgid "Long query time"
-msgstr "Czas długotrwałych zapytań"
+msgid "Title of browser window when a server is selected"
+msgstr "Tytuł okna przeglądarki, gdy serwer jest wybrany"
 
-#: po/advisory_rules.php:26
-msgid ""
-"long_query_time is set to 10 seconds or more, thus only slow queries that "
-"take above 10 seconds are logged."
-msgstr ""
-"long_query_time jest ustawiony na ponad 10 sekund, dlatego tylko wolne "
-"zapytania powyżej 10 sekund zostaną wpisane do loga."
+msgid "Title of browser window when a table is selected"
+msgstr "Tytuł okna przeglądarki, gdy tabela jest zaznaczona"
 
-#: po/advisory_rules.php:27
-msgid ""
-"It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your "
-"environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
-msgstr ""
+msgid "Title of browser window when nothing is selected"
+msgstr "Tytuł okna przeglądarki, gdy nic nie jest zaznaczone"
 
-#: po/advisory_rules.php:28
-#, php-format
-msgid "long_query_time is currently set to %ds."
-msgstr ""
+msgid "To select relation, click :"
+msgstr "Aby wybrać powiązanie, kliknij:"
 
-#: po/advisory_rules.php:30
-#, fuzzy
-#| msgid "Show query box"
-msgid "Slow query logging"
-msgstr "Pokaż okno zapytań"
+msgid "Today"
+msgstr "Dzisiaj"
 
-#: po/advisory_rules.php:31
-msgid "The slow query log is disabled."
-msgstr ""
+msgid "Toggle scratchboard"
+msgstr "Przełączanie scratchboard"
+
+msgid "Toggle small/big"
+msgstr "Przełączanie małe/duże"
+
+msgid "Total"
+msgstr "Ilość"
 
-#: po/advisory_rules.php:32
 msgid ""
-"Enable slow query logging by setting {log_slow_queries} to 'ON'. This will "
-"help troubleshooting badly performing queries."
+"Total (since startup) number of times the replication slave SQL thread has "
+"retried transactions."
 msgstr ""
+"Ile razy łącznie (od startu) podrzędny wątek SQL replikacji ponawiał "
+"transakcje."
 
-#: po/advisory_rules.php:33
-msgid "log_slow_queries is set to 'OFF'"
-msgstr ""
+msgid "Total size of buffer pool, in pages."
+msgstr "Całkowita wielkość puli bufora, w stronach."
 
-#: po/advisory_rules.php:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Select Tables"
-msgid "Release Series"
-msgstr "Wybierz tabele"
+msgid "Track table"
+msgstr "Śledź tabele"
 
-#: po/advisory_rules.php:36
-msgid "The MySQL server version less then 5.1."
-msgstr ""
+msgid "Track these data definition statements:"
+msgstr "Śledź te instrukcje definicji danych:"
 
-#: po/advisory_rules.php:37
-msgid ""
-"You should upgrade, as MySQL 5.1 has improved performance, and MySQL 5.5 "
-"even more so."
-msgstr ""
+msgid "Track these data manipulation statements:"
+msgstr "Śledź te instrukcje manipulowania danymi:"
 
-#: po/advisory_rules.php:38 po/advisory_rules.php:43 po/advisory_rules.php:48
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Create version"
-msgid "Current version: %s"
-msgstr "Utwórz wersję"
+msgid "Tracked tables"
+msgstr "Śledzenie tabel"
 
-#: po/advisory_rules.php:40 po/advisory_rules.php:45
-#, fuzzy
-#| msgid "Version"
-msgid "Minor Version"
-msgstr "Wersja"
+msgid "Tracking"
+msgstr "Śledzenie"
 
-#: po/advisory_rules.php:41
-msgid "Version less than 5.1.30 (the first GA release of 5.1)."
-msgstr ""
+msgid "Tracking for %s.%s , version %s is activated."
+msgstr "Śledzenie dla %s. %s, wersja %s jest aktywna."
+
+msgid "Tracking for %s.%s , version %s is deactivated."
+msgstr "Śledzenie dla %s. %s, wersja %s jest nieaktywna."
+
+msgid "Tracking is active."
+msgstr "Śledzenie jest aktywne."
+
+msgid "Tracking is not active."
+msgstr "Śledzenie nie jest aktywne."
+
+msgid "Tracking of %s.%s is activated."
+msgstr "Śledzenie %s. %s jest aktywne."
 
-#: po/advisory_rules.php:42
 msgid ""
-"You should upgrade, as recent versions of MySQL 5.1 have improved "
-"performance and MySQL 5.5 even more so."
+"Tracking of changes made in database. Requires the phpMyAdmin configuration "
+"storage."
 msgstr ""
+"Śledzenie zmian w bazie danych. Wymaga przechowywania konfiguracji "
+"phpMyAdmin."
 
-#: po/advisory_rules.php:46
-msgid "Version less than 5.5.8 (the first GA release of 5.5)."
-msgstr ""
+msgid "Tracking report"
+msgstr "Raport śledzenia"
 
-#: po/advisory_rules.php:47
-#, fuzzy
-#| msgid "You should upgrade to %s %s or later."
-msgid "You should upgrade, to a stable version of MySQL 5.5"
-msgstr "Zaleca się aktualizację do %s w wersji %s lub nowszej."
+msgid "Tracking report for table `%s`"
+msgstr "Raport śledzenia tabeli `% s`"
 
-#: po/advisory_rules.php:50 po/advisory_rules.php:55 po/advisory_rules.php:60
-#, fuzzy
-#| msgid "Description"
-msgid "Distribution"
-msgstr "Opis"
+msgid "Tracking statements"
+msgstr "Śledzenie instrukcji"
 
-#: po/advisory_rules.php:51
-msgid "Version is compiled from source, not a MySQL official binary."
-msgstr ""
+msgid "Traditional Chinese"
+msgstr "Chiński tradycyjny"
 
-#: po/advisory_rules.php:52
-msgid ""
-"If you did not compile from source, you may be using a package modified by a "
-"distribution. The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries, "
-"not any package distributions (such as RedHat, Debian/Ubuntu etc)."
-msgstr ""
+msgid "Traditional Spanish"
+msgstr "Tradycyjny hiszpański"
 
-#: po/advisory_rules.php:53
-msgid "'source' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgid "Traffic"
+msgstr "Ruch"
 
-#: po/advisory_rules.php:56 po/advisory_rules.php:61
-msgid "The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries."
-msgstr ""
+msgid "Transaction buffer size"
+msgstr "Rozmiar bufora transakcji"
 
-#: po/advisory_rules.php:57
-msgid "Percona documentation is at http://www.percona.com/docs/wiki/"
-msgstr ""
+msgid "Transaction coordinator"
+msgstr "Koordynator transakcji"
 
-#: po/advisory_rules.php:58
-msgid "'percona' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgid "Transformation options"
+msgstr "Opcje transformacji"
 
-#: po/advisory_rules.php:62
-msgid "Drizzle documentation is at http://docs.drizzle.org/"
-msgstr ""
+msgid "Triggers"
+msgstr "Wyzwalacze"
 
-#: po/advisory_rules.php:63
-#, php-format
-msgid "Version string (%s) matches Drizzle versioning scheme"
-msgstr ""
+msgid "Truncate Shown Queries"
+msgstr "Ucinaj wyświetlane zapytania"
 
-#: po/advisory_rules.php:65
-#, fuzzy
-#| msgid "MySQL charset"
-msgid "MySQL Architecture"
-msgstr "Kodowanie napisów dla MySQL"
+msgid "Try to connect without password"
+msgstr "Spróbuj połączyć się bez hasła"
 
-#: po/advisory_rules.php:66
-msgid "MySQL is not compiled as a 64-bit package."
-msgstr ""
+msgid "Try to revert erroneous fields to their default values"
+msgstr "Spróbuj przywrócić błędne pola do wartości domyślnych"
 
-#: po/advisory_rules.php:67
-msgid ""
-"Your memory capacity is above 3 GiB (assuming the Server is on localhost), "
-"so MySQL might not be able to access all of your memory. You might want to "
-"consider installing the 64-bit version of MySQL."
-msgstr ""
+msgid "Tu"
+msgstr "Czw"
 
-#: po/advisory_rules.php:68
-#, php-format
-msgid "Available memory on this host: %s"
-msgstr ""
+msgid "Tue"
+msgstr "Wto"
 
-#: po/advisory_rules.php:70
-msgid "Query cache disabled"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań wyłączona"
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Wtorek"
 
-#: po/advisory_rules.php:71
-msgid "The query cache is not enabled."
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań nie została włączona."
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecki"
 
-#: po/advisory_rules.php:72
-msgid ""
-"The query cache is known to greatly improve performance if configured "
-"correctly. Enable it by setting {query_cache_size} to a 2 digit MiB value "
-"and setting {query_cache_type} to 'ON'. <b>Note:</b> If you are using "
-"memcached, ignore this recommendation."
-msgstr ""
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
 
-#: po/advisory_rules.php:73
-msgid "query_cache_size is set to 0 or query_cache_type is set to 'OFF'"
-msgstr ""
+msgid "URL where logo in the navigation frame will point to"
+msgstr "Adres URL gdzie logo w ramce nawigacji będzie wskazywać na"
 
-#: po/advisory_rules.php:75
-#, fuzzy
-#| msgid "Query cache"
-msgid "Query caching method"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraiński"
 
-#: po/advisory_rules.php:76
-msgid "Suboptimal caching method."
-msgstr ""
+msgid "Unable to change master"
+msgstr "Nie można zmienić serwera głównego"
 
-#: po/advisory_rules.php:77
-msgid ""
-"You are using the MySQL Query cache with a fairly high traffic database. It "
-"might be worth considering to use <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
-"refman/5.5/en/ha-memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query "
-"cache, especially if you have multiple slaves."
-msgstr ""
+msgid "Unable to connect to master %s."
+msgstr "Nie można połączyć się z serwerem głównym %s."
 
-#: po/advisory_rules.php:78
-#, php-format
 msgid ""
-"The query cache is enabled and the server receives %d queries per second. "
-"This rule fires if there is more than 100 queries per second."
+"Unable to read master log position. Possible privilege problem on master."
 msgstr ""
+"Nie można odczytać pozycji dziennika głównego. Możliwy problem uprawnień na "
+"serwerze głównym."
+
+msgid "Uncheck All"
+msgstr "Odznacz wszystko"
+
+msgid "Unclosed quote"
+msgstr "Niezamknięty cudzysłów"
+
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unicode"
+
+msgid "Unique"
+msgstr "Jednoznaczny"
+
+msgid "Unknown Punctuation String"
+msgstr "Nieznany znak interpunkcyjny"
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany błąd"
+
+msgid "Unknown error in file upload."
+msgstr "Nieznany błąd w przesyłania pliku."
+
+msgid "Unknown language: %1$s."
+msgstr "Nieznany język: %1$s."
+
+msgid "Unparsable version string"
+msgstr "Nie udało się zanalizować numeru wersji"
+
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Odznacz wszystko"
 
-#: po/advisory_rules.php:80
-msgid "Query cache efficiency (%)"
-msgstr ""
+msgid "Untracked tables"
+msgstr "Nieśledzone tabele"
 
-#: po/advisory_rules.php:81
-msgid "Query cache not running efficiently, it has a low hit rate."
-msgstr ""
+msgid "Update Query"
+msgstr "Aktualizacja zapytania"
 
-#: po/advisory_rules.php:82
-msgid "Consider increasing {query_cache_limit}."
-msgstr ""
+msgid "Update row(s)"
+msgstr "Aktualizacja wiersz(y)"
 
-#: po/advisory_rules.php:83
-#, php-format
-msgid "The current query cache hit rate of %s%% is below 20%%"
-msgstr ""
+msgid "Updated"
+msgstr "Aktualizacja"
 
-#: po/advisory_rules.php:85
-#, fuzzy
-msgid "Query Cache usage"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgid "Upload directory"
+msgstr "Dodaj katalog"
 
-#: po/advisory_rules.php:86
-#, php-format
-msgid "Less than 80%% of the query cache is being utilized."
-msgstr ""
+msgid "Upload to BLOB repository"
+msgstr "Dodaj do repozytorium BLOB"
 
-#: po/advisory_rules.php:87
-msgid ""
-"This might be caused by {query_cache_limit} being too low. Flushing the "
-"query cache might help as well."
-msgstr ""
+msgid "Usage"
+msgstr "Używanie"
 
-#: po/advisory_rules.php:88
-#, php-format
-msgid ""
-"The current ratio of free query cache memory to total query cache size is %s"
-"%%. It should be above 80%%"
-msgstr ""
+msgid "Use Host Table"
+msgstr "Użyj tabeli hostów"
 
-#: po/advisory_rules.php:90
-#, fuzzy
-#| msgid "Query cache"
-msgid "Query cache fragmentation"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgid "Use LOCAL keyword"
+msgstr "Użyj słowa kluczowego LOCAL"
 
-#: po/advisory_rules.php:91
-msgid "The query cache is considerably fragmented."
-msgstr ""
+msgid "Use SSL"
+msgstr "Użyj SSL"
 
-#: po/advisory_rules.php:92
 msgid ""
-"Severe fragmentation is likely to (further) increase Qcache_lowmem_prunes. "
-"This might be caused by many Query cache low memory prunes due to "
-"{query_cache_size} being too small. For a immediate but short lived fix you "
-"can flush the query cache (might lock the query cache for a long time). "
-"Carefully adjusting {query_cache_min_res_unit} to a lower value might help "
-"too, e.g. you can set it to the average size of your queries in the cache "
-"using this formula: (query_cache_size - qcache_free_memory) / "
-"qcache_queries_in_cache"
+"Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere"
 msgstr ""
+"Użyj TAB, aby przejść z wartości do wartości, lub CTRL+strzałki do "
+"poruszania się w dowolnym miejscu"
 
-#: po/advisory_rules.php:93
-#, php-format
-msgid ""
-"The cache is currently fragmented by %s%% , with 100%% fragmentation meaning "
-"that the query cache is an alternating pattern of free and used blocks. This "
-"value should be below 20%%."
-msgstr ""
+msgid "Use Tables"
+msgstr "Użyj tabel"
 
-#: po/advisory_rules.php:95
-msgid "Query cache low memory prunes"
-msgstr ""
+msgid "Use database search"
+msgstr "Użyj szukania bazy danych"
 
-#: po/advisory_rules.php:96
-#, fuzzy
-#| msgid "The amount of free memory for query cache."
-msgid ""
-"Cached queries are removed due to low query cache memory from the query "
-"cache."
-msgstr "Ilość dostępnej pamięci w podręcznym buforze zapytań."
+msgid "Use delayed inserts"
+msgstr "Użyj opóźnionych dodań"
 
-#: po/advisory_rules.php:97
-msgid ""
-"You might want to increase {query_cache_size}, however keep in mind that the "
-"overhead of maintaining the cache is likely to increase with its size, so do "
-"this in small increments and monitor the results."
-msgstr ""
+msgid "Use hexadecimal for BLOB"
+msgstr "Użyj liczb szesnastkowych dla BLOB"
 
-#: po/advisory_rules.php:98
-msgid ""
-"The ratio of removed queries to inserted queries is %s%%. The lower this "
-"value is, the better (This rules firing limit: 0.1%)"
-msgstr ""
+msgid "Use icons on main page"
+msgstr "Użyj ikon na stronie głównej"
 
-#: po/advisory_rules.php:100
-#, fuzzy
-#| msgid "Query cache"
-msgid "Query cache max size"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgid "Use ignore inserts"
+msgstr "Użyj ignorowanych dodań"
 
-#: po/advisory_rules.php:101
-msgid ""
-"The query cache size is above 128 MiB. Big query caches may cause "
-"significant overhead that is required to maintain the cache."
-msgstr ""
+msgid "Use less graphically intense tabs"
+msgstr "Użyj mniej intensywnych graficznie zakładek"
 
-#: po/advisory_rules.php:102
-msgid ""
-"Depending on your environment, it might be performance increasing to reduce "
-"this value."
-msgstr ""
+msgid "Use light version"
+msgstr "Użyj wersji uproszczonej"
 
-#: po/advisory_rules.php:103
-#, php-format
-msgid "Current query cache size: %s"
-msgstr ""
+msgid "Use natural order for sorting table and database names"
+msgstr "Użyj naturalnego porządeku do sortowania nazw tabeli i bazy danych"
 
-#: po/advisory_rules.php:105
-#, fuzzy
-#| msgid "Query results"
-msgid "Query cache min result size"
-msgstr "Wyniki zapytania"
+msgid "Use only icons, only text or both"
+msgstr "Użyj tylko ikon, tylko tekst lub obu"
 
-#: po/advisory_rules.php:106
-msgid ""
-"The max size of the result set in the query cache is the default of 1 MiB."
-msgstr ""
+msgid "Use persistent connections to MySQL databases"
+msgstr "Użyć trwałych połączeń do bazy danych MySQL"
 
-#: po/advisory_rules.php:107
-msgid ""
-"Changing {query_cache_limit} (usually by increasing) may increase "
-"efficiency. This variable determines the maximum size a query result may "
-"have to be inserted into the query cache. If there are many query results "
-"above 1 MiB that are well cacheable (many reads, little writes) then "
-"increasing {query_cache_limit} will increase efficiency. Whereas in the case "
-"of many query results being above 1 MiB that are not very well cacheable "
-"(often invalidated due to table updates) increasing {query_cache_limit} "
-"might reduce efficiency."
-msgstr ""
+msgid "Use text field"
+msgstr "Użyj pola tekstowego"
 
-#: po/advisory_rules.php:108
-msgid "query_cache_limit is set to 1 MiB"
-msgstr ""
+msgid "Use this value"
+msgstr "Użyj tej wartości"
 
-#: po/advisory_rules.php:110
-#, fuzzy
-#| msgid "Allows creating temporary tables."
-msgid "Percentage of sorts that cause temporary tables"
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
+msgid "User"
+msgstr "Użytkownik"
 
-#: po/advisory_rules.php:111 po/advisory_rules.php:116
-#, fuzzy
-#| msgid "Allows creating temporary tables."
-msgid "Too many sorts are causing temporary tables."
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
+msgid "User for config auth"
+msgstr "Użytkownik dla konfiguracji uwierzytelniania"
 
-#: po/advisory_rules.php:112 po/advisory_rules.php:117
-msgid ""
-"Consider increasing sort_buffer_size and/or read_rnd_buffer_size, depending "
-"on your system memory limits"
-msgstr ""
+msgid "User name"
+msgstr "Nazwa użytkownika"
 
-#: po/advisory_rules.php:113
-#, php-format
-msgid ""
-"%s%% of all sorts cause temporary tables, this value should be lower than "
-"10%%."
-msgstr ""
+msgid "User overview"
+msgstr "Omówienie użytkownika"
 
-#: po/advisory_rules.php:115
-#, fuzzy
-#| msgid "Allows creating temporary tables."
-msgid "Rate of sorts that cause temporary tables"
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
+msgid "User preferences"
+msgstr "Preferencje użytkownika"
 
-#: po/advisory_rules.php:118
-#, php-format
-msgid ""
-"Temporary tables average: %s, this value should be less than 1 per hour."
-msgstr ""
+msgid "User preferences storage table"
+msgstr "Tabela przechowująca preferencje użytkowników"
 
-#: po/advisory_rules.php:120
-#, fuzzy
-#| msgid "Start"
-msgid "Sort rows"
-msgstr "Start"
+msgid "Username"
+msgstr "Użytkownik"
 
-#: po/advisory_rules.php:121
-msgid "There are lots of rows being sorted."
-msgstr ""
+msgid "Username:"
+msgstr "Użytkownik:"
 
-#: po/advisory_rules.php:122
-msgid ""
-"While there is nothing wrong with a high amount of row sorting, you might "
-"want to make sure that the queries which require a lot of sorting use "
-"indexed columns in the ORDER BY clause, as this will result in much faster "
-"sorting"
-msgstr ""
+msgid "Users cannot set a higher value"
+msgstr "Użytkownicy nie mogą ustawić wyższej wartości"
 
-#: po/advisory_rules.php:123
-#, php-format
-msgid "Sorted rows average: %s"
-msgstr ""
+msgid "Users having access to "%s""
+msgstr "Użytkownicy mają dostęp do \"%s\""
 
-#: po/advisory_rules.php:125
-#, fuzzy
-#| msgid "There are no files to upload"
-msgid "Rate of joins without indexes"
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
+msgid "Using bookmark \"%s\" as default browse query."
+msgstr "Korzystanie z zakładki \"%s\" jako domyślne przeglądanie zapytania."
 
-#: po/advisory_rules.php:126
-#, fuzzy
-#| msgid "There are no files to upload"
-msgid "There are too many joins without indexes."
-msgstr "Nie podałeś plików do wgrania na serwer"
+msgid "VIEW name"
+msgstr "Nazwa widoku"
 
-#: po/advisory_rules.php:127
-msgid ""
-"This means that joins are doing full table scans. Adding indexes for the "
-"columns being used in the join conditions will greatly speed up table joins"
-msgstr ""
+msgid "Validate SQL"
+msgstr "Weryfikacja SQL"
 
-#: po/advisory_rules.php:128
-#, php-format
-msgid "Table joins average: %s, this value should be less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "Validated SQL"
+msgstr "Weryfikacje SQL"
 
-#: po/advisory_rules.php:130
-msgid "Rate of reading first index entry"
-msgstr ""
+msgid "Value"
+msgstr "Wartość"
 
-#: po/advisory_rules.php:131
-msgid "The rate of reading the first index entry is high."
-msgstr ""
+msgid "Value must be equal or lower than %s"
+msgstr "Wartość musi być mniejsza bądź równa %s"
 
-#: po/advisory_rules.php:132
-msgid ""
-"This usually indicates frequent full index scans. Full index scans are "
-"faster than table scans but require lots of CPU cycles in big tables, if "
-"those tables that have or had high volumes of UPDATEs and DELETEs, running "
-"'OPTIMIZE TABLE' might reduce the amount of and/or speed up full index "
-"scans. Other than that full index scans can only be reduced by rewriting "
-"queries."
-msgstr ""
+msgid "Values for the column \"%s\""
+msgstr "Wartości dla kolumny \"%s\""
 
-#: po/advisory_rules.php:133
-#, php-format
-msgid "Index scans average: %s, this value should be less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "Variable"
+msgstr "Zmienna"
 
-#: po/advisory_rules.php:135
-msgid "Rate of reading fixed position"
-msgstr ""
+msgid "Variables"
+msgstr "Zmienne"
 
-#: po/advisory_rules.php:136
-msgid "The rate of reading data from a fixed position is high."
-msgstr ""
+msgid "Verbose check"
+msgstr "Szczegółowe sprawdzanie"
 
-#: po/advisory_rules.php:137
-msgid ""
-"This indicates that many queries need to sort results and/or do a full table "
-"scan, including join queries that do not use indexes. Add indexes where "
-"applicable."
-msgstr ""
+msgid "Verbose multiple statements"
+msgstr "Szczegóły wielokrotnych instrukcji"
 
-#: po/advisory_rules.php:138
-#, php-format
-msgid ""
-"Rate of reading fixed position average: %s, this value should be less than 1 "
-"per hour"
-msgstr ""
+msgid "Verbose name of this server"
+msgstr "Szczegółowa nazwa serwera"
 
-#: po/advisory_rules.php:140
-msgid "Rate of reading next table row"
-msgstr ""
+msgid "Version"
+msgstr "Wersja"
 
-#: po/advisory_rules.php:141
-msgid "The rate of reading the next table row is high."
-msgstr ""
+msgid "Version %s is created, tracking for %s.%s is activated."
+msgstr "Wersja %s jest tworzona, śledzenie %s. %s jest aktywna."
 
-#: po/advisory_rules.php:142
-msgid ""
-"This indicates that many queries are doing full table scans. Add indexes "
-"where applicable."
-msgstr ""
+msgid "Version %s snapshot (SQL code)"
+msgstr "Wersja %s migawki (kod SQL)"
 
-#: po/advisory_rules.php:143
-#, php-format
-msgid ""
-"Rate of reading next table row: %s, this value should be less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "Version check"
+msgstr "Sprawdzenie wersji"
 
-#: po/advisory_rules.php:145
-msgid "tmp_table_size vs. max_heap_table_size"
-msgstr ""
+msgid "Version information"
+msgstr "Informacja o wersji"
 
-#: po/advisory_rules.php:146
-msgid "tmp_table_size and max_heap_table_size are not the same."
-msgstr "tmp_table oraz max_heap_table_size nie są identyczne."
+msgid "Versions"
+msgstr "Wersje"
 
-#: po/advisory_rules.php:147
-msgid ""
-"If you have deliberately changed one of either: The server uses the lower "
-"value of either to determine the maximum size of in-memory tables. So if you "
-"wish to increase the in-memory table limit you will have to increase the "
-"other value as well."
-msgstr ""
+msgid "View"
+msgstr "Widok"
 
-#: po/advisory_rules.php:148
-#, php-format
-msgid "Current values are tmp_table_size: %s, max_heap_table_size: %s"
-msgstr ""
+msgid "View %s has been dropped"
+msgstr "Widok %s został usunięty"
 
-#: po/advisory_rules.php:150
-msgid "Percentage of temp tables on disk"
-msgstr "Procent tabel tymczasowych na dysku"
+msgid "View a structure`s contents by clicking on its name"
+msgstr "Zobacz zawartość struktury klikając jej nazwę"
 
-#: po/advisory_rules.php:151 po/advisory_rules.php:156
-msgid ""
-"Many temporary tables are being written to disk instead of being kept in "
-"memory."
-msgstr ""
+msgid "View dump (schema) of database"
+msgstr "Pokaż zrzut (schemat) baz danych"
 
-#: po/advisory_rules.php:152
-msgid ""
-"Increasing {max_heap_table_size} and {tmp_table_size} might help. However "
-"some temporary tables are always being written to disk, independent of the "
-"value of these variables. To eliminate these you will have to rewrite your "
-"queries to avoid those conditions (Within a temporary table: Presence of a "
-"BLOB or TEXT column or presence of a column bigger than 512 bytes) as "
-"mentioned in the beginning of an <a href=\"http://www.facebook.com/note.php?"
-"note_id=10150111255065841&comments\">Article by the Pythian Group</a>"
-msgstr ""
+msgid "View dump (schema) of databases"
+msgstr "Pokaż zrzut (schemat) bazy danych"
 
-#: po/advisory_rules.php:153
-#, php-format
-msgid ""
-"%s%% of all temporary tables are being written to disk, this value should be "
-"below 25%%"
-msgstr ""
+msgid "View dump (schema) of table"
+msgstr "Pokaż zrzut (schemat) tabeli"
 
-#: po/advisory_rules.php:155
-#, fuzzy
-#| msgid "%s table"
-#| msgid_plural "%s tables"
-msgid "Temp disk rate"
-msgstr "%s tabel"
+msgid "View image"
+msgstr "Pokaż zdjęcie"
 
-#: po/advisory_rules.php:157
-msgid ""
-"Increasing {max_heap_table_size} and {tmp_table_size} might help. However "
-"some temporary tables are always being written to disk, independent of the "
-"value of these variables. To eliminate these you will have to rewrite your "
-"queries to avoid those conditions (Within a temporary table: Presence of a "
-"BLOB or TEXT column or presence of a column bigger than 512 bytes) as "
-"mentioned in the <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/internal-"
-"temporary-tables.html\">MySQL Documentation</a>"
-msgstr ""
+msgid "View only"
+msgstr "Pokaż tylko"
 
-#: po/advisory_rules.php:158
-#, php-format
-msgid ""
-"Rate of temporary tables being written to disk: %s, this value should be "
-"less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "View output as text"
+msgstr "Pokaż wyjście jako tekst"
 
-#: po/advisory_rules.php:160
-#, fuzzy
-#| msgid "Sort buffer size"
-msgid "MyISAM key buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora dla sortowania"
+msgid "View video"
+msgstr "Zobacz wideo"
 
-#: po/advisory_rules.php:161
-msgid "Key buffer is not initialized. No MyISAM indexes will be cached."
-msgstr ""
+msgid "Views"
+msgstr "Widoki"
 
-#: po/advisory_rules.php:162
-msgid ""
-"Set {key_buffer_size} depending on the size of your MyISAM indexes. 64M is a "
-"good start."
-msgstr ""
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: po/advisory_rules.php:163
-msgid "key_buffer_size is 0"
-msgstr ""
+msgid "Warnings"
+msgstr "Ostrzeżenia"
 
-#: po/advisory_rules.php:165
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Sort buffer size"
-msgid "Max %% MyISAM key buffer ever used"
-msgstr "Rozmiar bufora dla sortowania"
+msgid "We"
+msgstr "Śro"
 
-#: po/advisory_rules.php:166 po/advisory_rules.php:171
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Sort buffer size"
-msgid "MyISAM key buffer (index cache) %% used is low."
-msgstr "Rozmiar bufora dla sortowania"
+msgid "Web server"
+msgstr "Serwer WWW"
 
-#: po/advisory_rules.php:167 po/advisory_rules.php:172
-msgid ""
-"You may need to decrease the size of {key_buffer_size}, re-examine your "
-"tables to see if indexes have been removed, or examine queries and "
-"expectations about what indexes are being used."
-msgstr ""
+msgid "Wed"
+msgstr "Śro"
 
-#: po/advisory_rules.php:168
-#, php-format
-msgid "max %% MyISAM key buffer ever used: %s, this value should be above 95%%"
-msgstr ""
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Środa"
 
-#: po/advisory_rules.php:170
-#, fuzzy
-#| msgid "Sort buffer size"
-msgid "Percentage of MyISAM key buffer used"
-msgstr "Rozmiar bufora dla sortowania"
+msgid "Welcome to %s"
+msgstr "Witamy w %s"
 
-#: po/advisory_rules.php:173
-#, php-format
-msgid "%% MyISAM key buffer used: %s, this value should be above 95%%"
-msgstr ""
+msgid "West European"
+msgstr "Zachodnioeuropejski"
 
-#: po/advisory_rules.php:175
-msgid "Percentage of index reads from memory"
+msgid "What PHP extension to use; you should use mysqli if supported"
 msgstr ""
+"Jakie rozszerzenie PHP w obsłudze; należy użyć mysqli jeśli jest obsługiwane"
 
-#: po/advisory_rules.php:176
-#, php-format
-msgid "The %% of indexes that use the MyISAM key buffer is low."
+msgid ""
+"When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host "
+"table are used instead."
 msgstr ""
+"Kiedy tabela Hosta jest używana, to pole jest ignorowane i wartość zapisana "
+"w tabeli hostów jest używana zamiast."
 
-#: po/advisory_rules.php:177
-msgid "You may need to increase {key_buffer_size}."
+msgid ""
+"When disabled, users cannot set any of the options below, regardless of the "
+"checkbox on the right"
 msgstr ""
+"Gdy jest wyłączona, użytkownicy nie mogą ustawić jakichkolwiek opocji z "
+"poniższych, niezależnie od wyboru po prawej stronie"
 
-#: po/advisory_rules.php:178
-#, php-format
-msgid "Index reads from memory: %s%%, this value should be above 95%%"
+msgid ""
+"When drawing a radar chart all values are normalized to a range [0..10]."
 msgstr ""
+"Podczas rysowania wykresu radarowego wszystkie wartości są znormalizowane do "
+"zakresu [0..10]."
 
-#: po/advisory_rules.php:180
-#, fuzzy
-#| msgid "Create table"
-msgid "Rate of table open"
-msgstr "Utwórz tabelę"
-
-#: po/advisory_rules.php:181
-#, fuzzy
-#| msgid "The current number of pending writes."
-msgid "The rate of opening tables is high."
-msgstr "Aktualna liczba zapisów w toku."
-
-#: po/advisory_rules.php:182
 msgid ""
-"Opening tables requires disk I/O which is costly. Increasing "
-"{table_open_cache} might avoid this."
+"When setting this to [kbd]nested[/kbd], the alias of the table name is only "
+"used to split/nest the tables according to the $cfg"
+"['LeftFrameTableSeparator'] directive, so only the folder is called like the "
+"alias, the table name itself stays unchanged"
 msgstr ""
+"Gdy jest ustawione na [kbd]nested[/kbd], alias nazwy tabeli jest używany "
+"tylko do rozdzielania/zagnieżdżania tabel zgodnie z dyrektywą $cfg"
+"['LeftFrameTableSeparator']. A więc tylko katalog jest nazywany jako alias, "
+"a nazwa tabeli pozostaje niezmieniona"
 
-#: po/advisory_rules.php:183
-#, php-format
-msgid "Opened table rate: %s, this value should be less than 10 per hour"
+msgid ""
+"Whether a DROP DATABASE IF EXISTS statement will be added as first line to "
+"the log when creating a database."
 msgstr ""
+"Czy sprawoadanie DROP DATABASE IF EXISTS zostanie dodany jako pierwsza linia "
+"w dzienniku podczas tworzenia bazy danych."
 
-#: po/advisory_rules.php:185
-#, fuzzy
-#| msgid "Format of imported file"
-msgid "Percentage of used open files limit"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgid ""
+"Whether a DROP TABLE IF EXISTS statement will be added as first line to the "
+"log when creating a table."
+msgstr ""
+"Czy sprawoadanie DROP TABLE IF EXISTS zostanie dodany jako pierwsza linia w "
+"dzienniku podczas tworzenia tabeli."
 
-#: po/advisory_rules.php:186
 msgid ""
-"The number of open files is approaching the max number of open files. You "
-"may get a \"Too many open files\" error."
+"Whether a DROP VIEW IF EXISTS statement will be added as first line to the "
+"log when creating a view."
+msgstr ""
+"Czy sprawozdanie DROP VIEW IF EXISTS zostanie dodany jako pierwsza linia w "
+"dzienniku podczas tworzenia widoku."
+
+msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
 msgstr ""
+"Czy użytkownik powinien mieć wyświetlony przycisk \"pokaż wszystkie (wiersze)"
+"\";"
 
-#: po/advisory_rules.php:187 po/advisory_rules.php:192
 msgid ""
-"Consider increasing {open_files_limit}, and check the error log when "
-"restarting after changing open_files_limit."
+"Whether a warning ("Are your really sure...") should be displayed "
+"when you're about to lose data"
 msgstr ""
+"Czy w wypadku ryzyka utraty danych ma być pokazywane ostrzeżenie ("Czy "
+"na pewno wykonać…")"
 
-#: po/advisory_rules.php:188
-#, php-format
 msgid ""
-"The number of opened files is at %s%% of the limit. It should be below 85%%"
+"Whether the tracking mechanism creates versions for tables and views "
+"automatically."
 msgstr ""
+"Czy mechanizm śledzenia tworzy wersje dla tabel i widoków automatycznie."
 
-#: po/advisory_rules.php:190
-#, fuzzy
-#| msgid "Format of imported file"
-msgid "Rate of open files"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgid "Width"
+msgstr "Szerokość"
 
-#: po/advisory_rules.php:191
-#, fuzzy
-#| msgid "The number of pending log file fsyncs."
-msgid "The rate of opening files is high."
-msgstr "Liczba wywołań fsync dla pliku dziennika w toku."
+msgid "Wiki"
+msgstr "Wiki"
 
-#: po/advisory_rules.php:193
-#, php-format
-msgid "Opened files rate: %s, this value should be less than 5 per hour"
+msgid "Wildcards % and _ should be escaped with a \\ to use them literally"
 msgstr ""
+"Symbole wieloznaczne % i _ należy uciec z \\ z nich korzystać dosłownie"
 
-#: po/advisory_rules.php:195
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Create table on database %s"
-msgid "Immediate table locks %%"
-msgstr "Utwórz nową tabelę w bazie danych %s"
+msgid "With selected:"
+msgstr "Z wybranymi:"
 
-#: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
-#, fuzzy
-#| msgid " number of times that a table lock was acquired immediately."
-msgid "Too many table locks were not granted immediately."
-msgstr "Ile razy blokada tabeli została uzyskana natychmiastowo."
+msgid "Without PHP Code"
+msgstr "Bez kodu PHP"
 
-#: po/advisory_rules.php:197 po/advisory_rules.php:202
-msgid "Optimize queries and/or use InnoDB to reduce lock wait."
-msgstr ""
+msgid "Wk"
+msgstr "Wk"
 
-#: po/advisory_rules.php:198
-#, php-format
-msgid "Immediate table locks: %s%%, this value should be above 95%%"
-msgstr ""
+msgid "Word(s) or value(s) to search for (wildcard: \"%\"):"
+msgstr "Słowo(a) lub wartość(i) do wyszukiwania (wildcard: \"%\"):"
 
-#: po/advisory_rules.php:200
-msgid "Table lock wait rate"
-msgstr ""
+msgid "Words are separated by a space character (\" \")."
+msgstr "Wyrazy są oddzielone zniakiem spacji (\" \")."
 
-#: po/advisory_rules.php:203
-#, php-format
-msgid "Table lock wait rate: %s, this value should be less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "Would you like to delete all the previous rows from target tables?"
+msgstr "Czy chcesz usunąć wszystkie poprzednie wiersze z docelowych tabel?"
 
-#: po/advisory_rules.php:205
-#, fuzzy
-#| msgid "Key cache"
-msgid "Thread cache"
-msgstr "Bufor podręczny indeksów"
+msgid "Write requests"
+msgstr "Żądania zapisu"
 
-#: po/advisory_rules.php:206
-msgid ""
-"Thread cache is disabled, resulting in more overhead from new connections to "
-"MySQL."
-msgstr ""
+msgid "Write waits"
+msgstr "Czekanie zapisu"
 
-#: po/advisory_rules.php:207
-msgid "Enable the thread cache by setting {thread_cache_size} > 0."
-msgstr ""
+msgid "Write waits in %"
+msgstr "Czekanie zapisu w %"
 
-#: po/advisory_rules.php:208
-msgid "The thread cache is set to 0"
-msgstr ""
+msgid "Wrong username/password. Access denied."
+msgstr "Błędny login/hasło. Odmowa dostępu."
 
-#: po/advisory_rules.php:210
-#, fuzzy, php-format
-#| msgid "Tracking is not active."
-msgid "Thread cache hit rate %%"
-msgstr "Monitorowanie nie jest aktywne."
+msgid "X Axis label"
+msgstr "Etykieta osi X"
 
-#: po/advisory_rules.php:211
-#, fuzzy
-#| msgid "Tracking is not active."
-msgid "Thread cache is not efficient."
-msgstr "Monitorowanie nie jest aktywne."
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
 
-#: po/advisory_rules.php:212
-msgid "Increase {thread_cache_size}."
-msgstr ""
+msgid "Y Axis label"
+msgstr "Etykieta osi Y"
 
-#: po/advisory_rules.php:213
-#, php-format
-msgid "Thread cache hitrate: %s%%, this value should be above 80%%"
-msgstr ""
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
 
-#: po/advisory_rules.php:215
-msgid "Threads that are slow to launch"
-msgstr ""
+msgid "You allow for connecting to the server without a password."
+msgstr "Możesz umożliwić podłączenie do serwera bez hasła."
 
-#: po/advisory_rules.php:216
-#, fuzzy
-#| msgid "The number of threads that are not sleeping."
-msgid "There are too many threads that are slow to launch."
-msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
+msgid "You are about to DESTROY a complete database!"
+msgstr "Masz zamiar ZNISZCZYĆ całą bazę danych!"
+
+msgid "You are about to DISABLE a BLOB Repository!"
+msgstr "Masz zamiar WYŁĄCZYĆ repozytorium BLOB!"
 
-#: po/advisory_rules.php:217
 msgid ""
-"This generally happens in case of general system overload as it is pretty "
-"simple operations. You might want to monitor your system load carefully."
+"You are not using a secure connection; all data (including potentially "
+"sensitive information, like passwords) is transferred unencrypted!"
 msgstr ""
+"Nie używasz bezpiecznego połączenia, wszystkie dane (w tym potencjalnie "
+"poufne informacje, takie jak hasła) są przekazywane niezaszyfrowane!"
 
-#: po/advisory_rules.php:218
-#, php-format
-msgid "%s thread(s) took longer than %s seconds to start, it should be 0"
+msgid ""
+"You are using Git version, run [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]The latest stable "
+"version is %s, released on %s."
 msgstr ""
+"Używasz wersji Git, uruchomić [kbd]git pull[/kbd] :-)[br]Najnowsza stabilna "
+"wersja to %s, wydana na %s."
 
-#: po/advisory_rules.php:220
-msgid "Slow launch time"
+msgid ""
+"You attempted to load file with unsupported compression (%s). Either support "
+"for it is not implemented or disabled by your configuration."
 msgstr ""
+"Próbowano załadować plik z nieobsługiwaną kompresją (%s). Albo do jego "
+"obsługi nie jest realizowany lub wyłączone w konfiguracji."
 
-#: po/advisory_rules.php:221
-msgid "Slow_launch_threads is above 2s"
-msgstr ""
+msgid "You can enter hostname/IP address and port separated by space."
+msgstr "Możesz wprowadzić nazwę hosta/adres IP i port oddzielając spacją."
 
-#: po/advisory_rules.php:222
 msgid ""
-"Set slow_launch_time to 1s or 2s to correctly count threads that are slow to "
-"launch"
+"You can execute the dump by creating and using a temporary database. Please "
+"ensure that you have the privileges to do so."
 msgstr ""
+"Możesz wykonać zrzut poprzez tworzenie i używanie tymczasowej bazy danych. "
+"Upewnij się, że masz uprawnienia do tego."
 
-#: po/advisory_rules.php:223
-#, php-format
-msgid "slow_launch_time is set to %s"
+msgid "You can reset all your settings and restore them to default values."
 msgstr ""
+"Można przywrócić wszystkie ustawienia i przywrócić je do wartości domyślnych."
 
-#: po/advisory_rules.php:225
-#, fuzzy
-#| msgid "Persistent connections"
-msgid "Percentage of used connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
-
-#: po/advisory_rules.php:226
 msgid ""
-"The maximum amount of used connections is getting close to the value of "
-"max_connections."
+"You can set more settings by modifying config.inc.php, eg. by using %sSetup "
+"script%s."
 msgstr ""
+"Możesz ustawić więcej ustawień poprzez modyfikację config.inc.php, przez "
+"użycie %sSkrypt instalacyjny%s."
 
-#: po/advisory_rules.php:227
 msgid ""
-"Increase max_connections, or decrease wait_timeout so that connections that "
-"do not close database handlers properly get killed sooner. Make sure the "
-"code closes database handlers properly."
+"You can use MySQL wildcard characters (% and _), escape them if you want to "
+"use their literal instances, i.e. use [kbd]'my\\_db'[/kbd] and not "
+"[kbd]'my_db'[/kbd]. Using this option you can sort database list, just enter "
+"their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
+"alphabetical order."
 msgstr ""
+"Możesz używać MySQL symboli wieloznacznych (% i _), od nich uciec, jeśli "
+"chcesz używać ich dosłownych, czyli użyć [kbd]'my\\_db'[/kbd] i nie "
+"[kbd]'my_db'[/kbd]. Za pomocą tej opcji możesz sortować listy bazy danych, "
+"wystarczy wpisać ich nazwiska w porządku i użyć [kbd]*[/kbd] na końcu by "
+"pokazać resztę w porządku alfabetycznym."
 
-#: po/advisory_rules.php:228
-#, php-format
 msgid ""
-"Max_used_connections is at %s%% of max_connections, it should be below 80%%"
+"You didn't have blowfish secret set and have enabled cookie authentication, "
+"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; "
+"you don't need to remember it."
 msgstr ""
+"Nie masz ustawionej ochrony blowfish i masz uwierzytelnienie cookie, więc "
+"klucz był generowany automatycznie dla Ciebie. Jest on używany do "
+"szyfrowania plików cookie, nie trzeba o tym pamiętać."
 
-#: po/advisory_rules.php:230
-#, fuzzy
-#| msgid "Persistent connections"
-msgid "Percentage of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
+msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień, aby być tu i teraz!"
 
-#: po/advisory_rules.php:231 po/advisory_rules.php:236
-msgid "Too many connections are aborted."
-msgstr ""
+msgid "You have added a new user."
+msgstr "Dodałeś nowego użytkownika."
 
-#: po/advisory_rules.php:232 po/advisory_rules.php:237
 msgid ""
-"Connections are usually aborted when they cannot be authorized. <a href="
-"\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/08/23/how-to-track-down-the-"
-"source-of-aborted_connects/\">This article</a> might help you track down the "
-"source."
+"You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This "
+"option is incompatible with phpMyAdmin and might cause some data to be "
+"corrupted!"
 msgstr ""
+"Masz włączone mbstring.func_overload w konfiguracji PHP. Opcja ta jest "
+"niezgodna z phpMyAdmin i może spowodować, że niektóre dane bądą uszkodzone!"
 
-#: po/advisory_rules.php:233
-#, php-format
-msgid "%s%% of all connections are aborted. This value should be below 1%%"
-msgstr ""
+msgid "You have no saved settings!"
+msgstr "Nie masz żadnych zapisanych ustawień!"
 
-#: po/advisory_rules.php:235
-#, fuzzy
-#| msgid "Persistent connections"
-msgid "Rate of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgid "You have revoked the privileges for %s"
+msgstr "Masz cofnięte uprawnienia dla %s"
 
-#: po/advisory_rules.php:238
-#, php-format
-msgid ""
-"Aborted connections rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
-msgstr ""
+msgid "You have to add at least one column."
+msgstr "Musisz dodać co najmniej jedną kolumnę."
 
-#: po/advisory_rules.php:240
-#, fuzzy
-#| msgid "Format of imported file"
-msgid "Percentage of aborted clients"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgid "You have to choose at least one column to display"
+msgstr "Musisz wybrać co najmniej jedną kolumnę do wyświetlenia"
 
-#: po/advisory_rules.php:241 po/advisory_rules.php:246
-msgid "Too many clients are aborted."
-msgstr ""
+msgid "You have updated the privileges for %s."
+msgstr "Zaktualizowano uprawnienia dla %s."
 
-#: po/advisory_rules.php:242 po/advisory_rules.php:247
 msgid ""
-"Clients are usually aborted when they did not close their connection to "
-"MySQL properly. This can be due to network issues or code not closing a "
-"database handler properly. Check your network and code."
+"You probably did not create a configuration file. You might want to use the %"
+"1$ssetup script%2$s to create one."
 msgstr ""
+"Prawdopodobnie powodem jest brak utworzonego pliku konfiguracyjnego. Możesz "
+"użyć %1$s skryptu instalacyjnego %2$s, aby utworzyć jedną."
 
-#: po/advisory_rules.php:243
-#, php-format
-msgid "%s%% of all clients are aborted. This value should be below 2%%"
+msgid ""
+"You probably tried to upload too large file. Please refer to %sdocumentation%"
+"s for ways to workaround this limit."
 msgstr ""
+"Prawdopodobnie próbowałeś przesyłać zbyt duży plik. Zapoznaj się %"
+"sdokumentacją%s dla sposobów na obejście tego ograniczenia."
 
-#: po/advisory_rules.php:245
-msgid "Rate of aborted clients"
-msgstr "Udział odrzucanych klientów"
-
-#: po/advisory_rules.php:248
-#, php-format
-msgid "Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
+msgid ""
+"You set the [kbd]config[/kbd] authentication type and included username and "
+"password for auto-login, which is not a desirable option for live hosts. "
+"Anyone who knows or guesses your phpMyAdmin URL can directly access your "
+"phpMyAdmin panel. Set %sauthentication type%s to [kbd]cookie[/kbd] or [kbd]"
+"http[/kbd]."
 msgstr ""
-"Udział odrzucanych klientów na poziomie %s, wartość powinna być poniżej 1 na "
-"godzinę"
-
-#: po/advisory_rules.php:250
-msgid "Is InnoDB disabled?"
-msgstr "Czy InnoDB wyłączone?"
-
-#: po/advisory_rules.php:251
-msgid "You do not have InnoDB enabled."
-msgstr "Nie masz włączonego InnoDB"
-
-#: po/advisory_rules.php:252
-msgid "InnoDB is usually the better choice for table engines."
-msgstr "InnoDB jest często lepsze do silników tabelarycznych."
+"Ustaw [kbd]konfigurację[kbd] typu uwierzytelniania i zawiera nazwę "
+"użytkownika i hasło automatycznego logowania, która nie jest pożądanym "
+"rozwiązaniem dla hsotów na żywo. Każdy, kto zna lub odwiedza adres "
+"phpMyAdmin URL ma bezpośredni dostęp do panelu phpMyAdmin. Ustaw %styp "
+"autoryzacji%s do [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd]."
 
-#: po/advisory_rules.php:253
-msgid "have_innodb is set to 'value'"
-msgstr "have_innodb jest ustawione na 'value'"
+msgid "You should upgrade to %s %s or later."
+msgstr "Należy uaktualnić do %s %s lub nowszej."
 
-#: po/advisory_rules.php:255
-msgid "InnoDB log size"
-msgstr "Rozmiar pliku logów InnoDB"
+msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
+msgstr "Należy używać połączeń SSL, jeśli serwer WWW ją obsługuje."
 
-#: po/advisory_rules.php:256
-#, fuzzy
-#| msgid "The number writes done to the InnoDB buffer pool."
-msgid ""
-"The InnoDB log file size is not an appropriate size, in relation to the "
-"InnoDB buffer pool."
-msgstr "Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB."
+msgid "You should use mysqli for performance reasons."
+msgstr "Należy użyć mysqli ze względu na wydajność."
 
-#: po/advisory_rules.php:257
-#, php-format
 msgid ""
-"Especially on a system with a lot of writes to InnoDB tables you should set "
-"innodb_log_file_size to 25%% of {innodb_buffer_pool_size}. However the "
-"bigger this value, the longer the recovery time will be when database "
-"crashes, so this value should not be set much higher than 256 MiB. Please "
-"note however that you cannot simply change the value of this variable. You "
-"need to shutdown the server, remove the InnoDB log files, set the new value "
-"in my.cnf, start the server, then check the error logs if everything went "
-"fine. See also <a href=\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot."
-"com/2007/01/increase-innodblogfilesize-proper-way.html\">this blog entry</a>"
+"Your PHP MySQL library version %s differs from your MySQL server version %s. "
+"This may cause unpredictable behavior."
 msgstr ""
+"PHP MySQL w wersji biblioteki %s różni się od serwera MySQL w wersji %s. "
+"Może to spowodować nieprzewidywalne zachowanie."
 
-#: po/advisory_rules.php:258
-#, php-format
 msgid ""
-"Your InnoDB log size is at %s%% in relation to the InnoDB buffer pool size, "
-"it should not be below 20%%"
+"Your PHP parameter [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
+"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] is lower that cookie "
+"validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire "
+"sooner than configured in phpMyAdmin."
 msgstr ""
+"Parametr PHP [a at http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini."
+"session.gc-maxlifetime@]session.gc_maxlifetime[/a] ma mniejszą wartość niż "
+"czas przechowywania ciasteczka skonfigurowany w phpMyAdmin. Z tego powodu "
+"sesja wygaśnie wcześniej niż jest to skonfigurowane w phpMyAdmin."
 
-#: po/advisory_rules.php:260
-msgid "Max InnoDB log size"
-msgstr ""
+msgid "Your SQL query has been executed successfully"
+msgstr "Zapytanie SQL zostało wykonane pomyślnie"
 
-#: po/advisory_rules.php:261
-msgid "The InnoDB log file size is inadequately large."
+msgid ""
+"Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to "
+"import it for current session?"
 msgstr ""
+"Twoja przeglądarka ma konfigurację phpMyAdmin dla tej domeny. Chcesz "
+"zaimportować to do bieżącej sesji?"
 
-#: po/advisory_rules.php:262
-#, php-format
 msgid ""
-"It is usually sufficient to set innodb_log_file_size to 25%% of the size of "
-"{innodb_buffer_pool_size}. A very big innodb_log_file_size slows down the "
-"recovery time after a database crash considerably. See also <a href=\"http://"
-"www.mysqlperformanceblog.com/2006/07/03/choosing-proper-innodb_log_file_size/"
-"\">this Article</a>. You need to shutdown the server, remove the InnoDB log "
-"files, set the new value in my.cnf, start the server, then check the error "
-"logs if everything went fine. See also <a href=\"http://"
-"mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-"
-"proper-way.html\">this blog entry</a>"
+"Your configuration file contains settings (root with no password) that "
+"correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is "
+"running with this default, is open to intrusion, and you really should fix "
+"this security hole by setting a password for user 'root'."
 msgstr ""
+"Twój plik konfiguracyjny zawiera ustawienia (root bez hasła), które "
+"odpowiadają domyślnie uprzywilejowanemu koncie MySQL. Twój serwer MySQL "
+"działa z tym domyślnie jest otwarty na włamania, i naprawdę powinieś "
+"naprawić tę lukę w zabezpieczeniach poprzez ustawienie hasła dla użytkownika "
+"'root'."
 
-#: po/advisory_rules.php:263
-#, php-format
-msgid "Your absolute InnoDB log size is %s MiB"
+msgid ""
+"Your preferences will be saved for current session only. Storing them "
+"permanently requires %sphpMyAdmin configuration storage%s."
 msgstr ""
+"Preferencje są zapisywane tylko w bieżącej sesji. Przechowywanie ich na "
+"stałe wymaga %skonfiguracja magazynowania phpMyAdmin%s."
 
-#: po/advisory_rules.php:265
-#, fuzzy
-#| msgid "Buffer pool size"
-msgid "InnoDB buffer pool size"
-msgstr "Rozmiar rezerw buforowych"
+msgid "ZIP"
+msgstr "ZIP"
 
-#: po/advisory_rules.php:266
-msgid "Your InnoDB buffer pool is fairly small."
+msgid ""
+"[kbd]SMART[/kbd] - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, "
+"DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise"
 msgstr ""
+"[kbd]SMART[/kbd] - tj. malejącej dla kolumny, wpisz DATE, DATETIME i "
+"TIMESTAMP, a rosnącej inaczej"
 
-#: po/advisory_rules.php:267
-#, php-format
 msgid ""
-"The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB "
-"tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database "
-"servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services "
-"(e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your "
-"available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the "
-"memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this "
-"variable accordingly. If it is set too high, your system will start "
-"swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="
-"\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2007/11/03/choosing-"
-"innodb_buffer_pool_size/\">this article</a>"
+"[kbd]horizontal[/kbd], [kbd]vertical[/kbd] or a number that indicates "
+"maximum number for which vertical model is used"
 msgstr ""
+"[kbd]poziomej[/kbd], [kbd]pionowej[/kbd] lub numer, który wskazuje "
+"maksymalną liczbę, dla których stosowany jest model pionowy"
 
-#: po/advisory_rules.php:268
-#, php-format
 msgid ""
-"You are currently using %s%% of your memory for the InnoDB buffer pool. This "
-"rule fires if you are assigning less than 60%%, however this might be "
-"perfectly adequate for your system if you don't have much InnoDB tables or "
-"other services running on the same machine."
+"[strong]Warning:[/strong] requires PHP SOAP extension or PEAR SOAP to be "
+"installed"
 msgstr ""
+"[strong]Ostrzeżenie:[/strong] wymaga zainstalowanego rozszerzenia PHP SOAP "
+"lub PEAR SOAP"
 
-#: po/advisory_rules.php:270
-msgid "MyISAM concurrent inserts"
-msgstr "MyISAM concurrent inserts"
+msgid "active"
+msgstr "aktywny"
 
-#: po/advisory_rules.php:271
-msgid "Enable concurrent_insert by setting it to 1"
-msgstr "Włącz concurrent_insert za pomocą ustawienia go na 1"
+msgid "all words"
+msgstr "wszystkie słowa"
 
-#: po/advisory_rules.php:272
-msgid ""
-"Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and "
-"writers for a given table. See also <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
-"refman/5.5/en/concurrent-inserts.html\">MySQL Documentation</a>"
-msgstr ""
-"Ustawienie {concurrent_insert} na 1 ogranicza zawartość pomiędzy odczytem a "
-"zapisem do danej tabeli. Patrz także: <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
-"refman/5.5/en/concurrent-inserts.html\">Dokumentacja MySQL.</a>"
+msgid "and then"
+msgstr "i potem"
 
-#: po/advisory_rules.php:273
-msgid "concurrent_insert is set to 0"
-msgstr "concurrent_insert jest ustawione na 0"
+msgid "as regular expression"
+msgstr "jako wyrażenie regularne"
 
-#~ msgid "Maximum number of records saved in \"table_uiprefs\" table"
-#~ msgstr "Maksymalna liczba rekordów zapisana w tabeli \"table_uiprefs\""
+msgid "at least one of the words"
+msgstr "co najmniej jedno ze słów"
 
-#~ msgid "Click to unselect"
-#~ msgstr "Kliknij, aby usunąć zaznaczenie"
+msgid "both of the above"
+msgstr "oba powyższe"
 
-#~ msgid "Create an index"
-#~ msgstr "Utwórz nowy indeksu"
+msgid ""
+"both of the above<br />       Example: <code>INSERT INTO "
+"tbl_name (col_A,col_B) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>"
+msgstr ""
+"obu powyższych<br /> Przykład:<code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B) "
+"VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>"
 
-#~ msgid "Modify an index"
-#~ msgstr "Modyfikacja indeksu"
+msgid "bzipped"
+msgstr "bzipped"
 
-#~ msgid "Column count has to be larger than zero."
-#~ msgstr "Liczba kolumn musi być większa niż zero."
+msgid "case-insensitive"
+msgstr "bez uwzględniania wielkości liter"
 
-#~ msgid "+ Restart insertion and add a new value"
-#~ msgstr "+ Zacznij wprowadzanie od nowa i dodaj nową wartość"
+msgid "case-sensitive"
+msgstr "uwzględniana wielkość liter"
 
-#~ msgid "Create Table"
-#~ msgstr "Utwórz tabelę"
+msgid "complete inserts"
+msgstr "kompletne wstawianie"
 
-#~ msgid "(or the local Drizzle server's socket is not correctly configured)"
-#~ msgstr ""
-#~ "(lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)"
+msgid "data"
+msgstr "dane"
 
-#~ msgid "Display direction for altering/creating columns"
-#~ msgstr "Wyświetl kierunek dla dodawania/zmiany kolumn"
+msgid "database-specific"
+msgstr "specyficzne dla bazy danych"
 
-#~ msgid "Create table on database %s"
-#~ msgstr "Utwórz nową tabelę w bazie danych %s"
+msgid "dictionary"
+msgstr "słownik"
 
-#~ msgid "Data Label"
-#~ msgstr "Nazwa"
+msgid "dynamic"
+msgstr "dynamiczny"
 
-#~ msgid "Location of the text file"
-#~ msgstr "Lokalizacja pliku tekstowego"
+msgid "errors."
+msgstr "błędy."
 
-#~ msgid "MySQL charset"
-#~ msgstr "Kodowanie napisów dla MySQL"
+msgid "export will not work, missing function (%s)"
+msgstr "eksport nie powiedzie się, brakuje funkcji (%s)"
 
-#~ msgid "MySQL client version"
-#~ msgstr "Wersja klienta MySQL"
+msgid "extended inserts"
+msgstr "rozszerzone wstawiania"
 
-#~ msgid "memcached usage"
-#~ msgstr "Wykorzystanie przestrzeni"
+msgid "filter tables by name"
+msgstr "filtr tabel wg nazwy"
 
-#~ msgid "% open files"
-#~ msgstr "Pokaż otwarte tabele"
+msgctxt "for MIME transformation"
+msgid "Description"
+msgstr "Opis "
 
-#~ msgid "% connections used"
-#~ msgstr "Połączenia"
+msgctxt "for Show status"
+msgid "Reset"
+msgstr "Resetuj "
 
-#~ msgid "% aborted connections"
-#~ msgstr "Kompresja połączenia"
+msgctxt "for default"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#~ msgid "CPU Usage"
-#~ msgstr "Wykorzystanie"
+msgid "get BLOB Content-Type failed"
+msgstr "Pobieranie Content-Type dla pola BLOB nie udało się"
 
-#~ msgid "Memory Usage"
-#~ msgstr "[2. Użycie]"
+msgid "global"
+msgstr "ogólny"
 
-#~ msgid "Swap Usage"
-#~ msgstr "Wykorzystanie"
+msgid "gzipped"
+msgstr "gzipped"
 
-#~ msgid "Excel 97-2003 XLS Workbook"
-#~ msgstr "Skoroszyt Excel 97-2003 XLS"
+msgid "horizontal"
+msgstr "poziomo"
 
-#~ msgid "Excel 2007 XLSX Workbook"
-#~ msgstr "Skoroszyt Excel 2007 XLSX"
+msgid "horizontal (rotated headers)"
+msgstr "poziomo (obrócone nagłówki)"
 
-#~ msgctxt "PDF"
-#~ msgid "page"
-#~ msgstr "stron"
+msgid "import will not work, missing function (%s)"
+msgstr "import nie zadziała, brakuje funkcji (%s)"
 
-#~ msgid "Inline Edit"
-#~ msgstr "Mechanizmy"
+msgid "in %s mode and repeat headers after %s cells"
+msgstr "w trybie %s i powtórz nagłówki po %s komórkach"
 
-#~ msgid "Previous"
-#~ msgstr "Poprzednie"
+msgid "in query"
+msgstr "w zapytaniu"
 
-#~ msgid "Next"
-#~ msgstr "Następne"
+msgid "in use"
+msgstr "w użyciu"
 
-#~ msgid "Create event"
-#~ msgstr "Utwórz związek"
+msgid ""
+"include column names in every <code>INSERT</code> statement <br />   "
+"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
+"(1,2,3)</code>"
+msgstr ""
+"dołączaj nazwy kolumn w każdym zapytaniu <code>INSERT</code> <br />  "
+"    Np: <code>INSERTI NTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES "
+"(1,2,3)</code>"
 
-#~ msgid "Create routine"
-#~ msgstr "Utwórz relację"
+msgid ""
+"insert multiple rows in every <code>INSERT</code> statement<br />   "
+"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), "
+"(7,8,9)</code>"
+msgstr ""
+"wstawić wiele wierszy w każdym <code>INSERT</code>oświadczeniu<br />  "
+"    Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), "
+"(7,8,9)</code>"
 
-#~ msgid "Create trigger"
-#~ msgstr "Utwórz związek"
+msgid "let the user choose"
+msgstr "pozwalają użytkownikowi wybrać"
 
-#~ msgid ""
-#~ "No themes support; please check your configuration and/or your themes in "
-#~ "directory %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Brak obsługi motywów graficznych, proszę sprawdzić konfigurację i/lub "
-#~ "motywy graficzne w katalogu %s."
+msgid "ltr"
+msgstr "ltr"
 
-#~ msgid "The following queries have been executed:"
-#~ msgstr "Wykonane zostały następujące zapytania:"
+msgid "max. concurrent connections"
+msgstr "maks. równoczesnych połączeń"
 
-#~ msgid "Switch to"
-#~ msgstr "Przełącz na"
+msgid "maximum %s"
+msgstr "maksimum %s"
 
-#~ msgid "settings"
-#~ msgstr "ustawienia"
+msgid "mcrypt warning"
+msgstr "ostrzeżenie mcrypt"
 
-#~ msgid "Refresh rate:"
-#~ msgstr "Odśwież"
+msgid "multilingual"
+msgstr "wielojęzyczny"
 
-#~ msgid "Clear monitor config"
-#~ msgstr "Użytkownik dla uwierzytelniania typu config"
+msgid "neither of the above"
+msgstr "żadne z powyższych"
 
-#~ msgid "Server traffic"
-#~ msgstr "Wybór serwera"
+msgid ""
+"neither of the above<br />       Example: <code>INSERT INTO "
+"tbl_name VALUES (1,2,3)</code>"
+msgstr ""
+"żadne z powyższych<br />Przykład: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3)</"
+"code>"
 
-#~ msgid "Value too long in the form!"
-#~ msgstr "Brakująca wartość w formularzu!"
+msgid "no description"
+msgstr "brak opisu"
 
-#~ msgid "Export of event \"%s\""
-#~ msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgid "not OK"
+msgstr "nie OK"
 
-#~ msgid "No trigger with name %s found"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie znaleziono prawidłowej ścieżki do obrazka dla motywu graficznego %s!"
+msgid "not active"
+msgstr "nie aktywne"
 
-#~ msgid "rows"
-#~ msgstr "Przeglądaj"
+msgid "not present"
+msgstr "nie występuje"
 
-#~ msgid "row(s) starting from row #"
-#~ msgstr "rekordów począwszy od"
+msgid "pages"
+msgstr "strony"
 
-#~ msgid "in %s mode and repeat headers after %s cells"
-#~ msgstr "w trybie %s powtórz nagłówki po %s komórkach"
+msgid "partitioned"
+msgstr "partycjonowanie"
 
-#~ msgid ""
-#~ "phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might "
-#~ "happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br /"
-#~ ">Please call the configuration file directly using the link below and "
-#~ "read the PHP error message(s) that you receive. In most cases a quote or "
-#~ "a semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, "
-#~ "everything is fine."
-#~ msgstr ""
-#~ "phpMyAdmin nie zdołał odczytać Twojego pliku konfiguracji!<br />Może się "
-#~ "to zdarzyć, jeśli PHP znajdzie w nim błąd składniowy lub nie może znaleźć "
-#~ "tego pliku.<br />Proszę wywołać bezpośrednio plik konfiguracyjny używając "
-#~ "poniższego linku i odczytać otrzymane komunikat(y) o błędach. W "
-#~ "większości przypadków brakuje gdzieś cudzysłowu lub średnika.<br />Jeżeli "
-#~ "otrzymasz pustą stronę, wszystko jest w porządku."
+msgid "per hour"
+msgstr "na godzinę"
 
-#~ msgid "Dropping Event"
-#~ msgstr "Usuwanie Zdarzenia"
+msgid "per minute"
+msgstr "na minutę"
 
-#~ msgid "Dropping Procedure"
-#~ msgstr "Usuwanie Procedury"
+msgid "per second"
+msgstr "na sekundę"
 
-#~ msgid "Theme / Style"
-#~ msgstr "Motyw graficzny / styl"
+msgid "phone book"
+msgstr "książka telefoniczna"
 
-#~ msgid "seconds"
-#~ msgstr "Sekunda"
+msgid "phpMyAdmin documentation"
+msgstr "Dokumewntacja phpMyAdmina"
 
-#~ msgid "Query execution time comparison (in microseconds)"
-#~ msgstr "Porównanie czasu wykonywania zapytania (w milisekundach)"
+msgid "phpMyAdmin homepage"
+msgstr "Strona główna phpMyAdmina"
 
-#~ msgid "GD extension is needed for charts."
-#~ msgstr "Rozszerzenie GD jest wymagane, do generowania wykresów."
+msgid "phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser."
+msgstr ""
+"phpMyAdmin jest bardziej przyjazny w przeglądarkach <b>obsługujących ramki</"
+"b>"
 
-#~ msgid "JSON encoder is needed for chart tooltips."
-#~ msgstr "Enkoder JSON jest potrzebny, dla dymków wykresów."
+msgid ""
+"phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the "
+"connection. You should check the host, username and password in your "
+"configuration and make sure that they correspond to the information given by "
+"the administrator of the MySQL server."
+msgstr ""
+"phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił "
+"połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w "
+"pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom danym "
+"przez administratora serwera MySQL."
 
-#~ msgid "The number of free memory blocks in query cache."
-#~ msgstr "Liczba wolnych bloków pamięci w podręcznym buforze zapytań."
+msgid ""
+"phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed."
+msgstr ""
+"phpMyAdmin nie mógł unicestwić wątku %s. Prawdopodobnie został on już "
+"zamknięty."
 
-#~ msgctxt "$strShowStatusReset"
-#~ msgid "Reset"
-#~ msgstr "Zresetuj"
+msgid ""
+"phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might "
+"happen if PHP finds a parse error in it or PHP cannot find the file.<br /"
+">Please call the configuration file directly using the link below and read "
+"the PHP error message(s) that you receive. In most cases a quote or a "
+"semicolon is missing somewhere.<br />If you receive a blank page, everything "
+"is fine."
+msgstr ""
+"phpMyAdmin nie zdołał odczytać Twojego pliku konfiguracji!<br />Może się to "
+"zdarzyć, jeśli PHP znajdzie w nim błąd składniowy lub nie może znaleźć tego "
+"pliku.<br />Proszę wywołać bezpośrednio plik konfiguracyjny używając "
+"poniższego linku i odczytać otrzymane komunikat(y) o błędach. W większości "
+"przypadków brakuje gdzieś cudzysłowu lub średnika.<br />Jeżeli otrzymasz "
+"pustą stronę, wszystko jest w porządku."
 
-#~ msgid "Show processes"
-#~ msgstr "Pokaż procesy"
+msgid "recommended"
+msgstr "zalecana"
 
-#~ msgctxt "for Show status"
-#~ msgid "Reset"
-#~ msgstr "Resetuj"
+msgid "row(s) starting from row #"
+msgstr "wiersz(e) zaczynające sie od wiersza #"
 
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics "
-#~ "of this MySQL server since its startup."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Ruch na serwerze</b>: Poniższe tabele pokazują statystyki ruchu na tym "
-#~ "serwerze MySQL od rozpoczęcia jego pracy."
+msgid "settings"
+msgstr "ustawienia"
 
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to "
-#~ "the server."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Statystyki zapytań</b>: Od rozpoczęcia jego pracy, do serwera zostało "
-#~ "wysłanych %s zapytań."
+msgid "shared"
+msgstr "współdzielone"
 
-#~ msgid "Chart generated successfully."
-#~ msgstr "Uprawnienia zostały pomyślnie przeładowane."
+msgctxt "short form"
+msgid "Create table"
+msgstr "Utwórz tabelę"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The result of this query can't be used for a chart. See [a at ./"
-#~ "Documentation.html#faq6_29 at Documentation]FAQ 6.29[/a]"
-#~ msgstr "Być może w przybliżeniu. Zobacz FAQ 3.11"
+msgid "static"
+msgstr "statycznie"
 
-#~ msgid "Add a New User"
-#~ msgstr "Dodaj nowego użytkownika"
+msgid "structure"
+msgstr "struktura"
 
-#~ msgid "Create User"
-#~ msgstr "Utwórz użytkownika"
+msgid "structure and data"
+msgstr "struktura i dane"
 
-#~ msgid "Show table row links on left side"
-#~ msgstr "Pokaż logo w lewej ramce"
+msgid "subquery"
+msgstr "w zapytaniu"
 
-#~ msgid "Background color"
-#~ msgstr "Kolor tła"
+msgid "take it"
+msgstr "weź to"
 
-#~ msgid "Delete the matches for the "
-#~ msgstr "Usuń wszystkie trafienia dla tabeli %s?"
+msgid "the exact phrase"
+msgstr "dokładna fraza"
 
-#~ msgid "Show left delete link"
-#~ msgstr "Pokaż/ukryj lewe menu"
+msgid "total"
+msgstr "wszystkich"
 
-#~ msgid "yes"
-#~ msgstr "Tak"
+msgid "unavailable"
+msgstr "niedostepny"
 
-#~ msgid "closed"
-#~ msgstr "Zamknij"
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
 
-#~ msgid "to/from page"
-#~ msgstr "od/do strony"
+msgid "use GZip output buffering for increased speed in HTTP transfers"
+msgstr ""
+"użyj buforowania wyjścia GZip dla zwiększenia szybkości transferów HTTP"
 
-#~ msgid "Disable Statistics"
-#~ msgstr "Wyłącz statystyki"
+msgid "use this for future exports"
+msgstr "użyj tego dla przyszłego eksportu"
 
-#~ msgid "Stop"
-#~ msgstr "Stop"
+msgid "vertical"
+msgstr "pionowo"
 
-#~ msgid "Display table filter"
-#~ msgstr "Wyświetl komentarze dla kolumn"
+msgid "visual builder"
+msgstr "graficzny kreator"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The additional features for working with linked tables have been "
-#~ "deactivated. To find out why click %shere%s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dodatkowe możliwości pracy z połączonymi tabelami zostały wyłączone. Aby "
-#~ "dowiedzieć się, dlaczego - kliknij %stutaj%s."
+msgid "web server upload directory"
+msgstr "katalog przesyłania serwera web"
 
-#~ msgid "Ignore duplicate rows"
-#~ msgstr "Ignoruj zdublowane rekordy"
+msgid "wildcard"
+msgstr "znak wieloznaczny"
 
-#~ msgid "No tables"
-#~ msgstr "Brak tabel"
+msgid "zipped"
+msgstr "zipped"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list