[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_1RC1-2770-g310466c

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon May 30 11:20:45 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via 310466c489603511a1a615db8e36f1714e249bcd (commit)
    via 60411dd4c6ebc898cedfbab14186e2c3037246db (commit)
    via 1af6d2e6ed6040b625c1c387c91c54a0cdf5c9c6 (commit)
    via 61c6ae73b0da27d4c057a55bf27db139d5168e71 (commit)
    via eaf3734ffd8ad7841c39c8627dea33c8dac5a96d (commit)
    via fdc105e0527ec41d2c2d016b5650bcc7eaba42d0 (commit)
    via e2f35b29465e5ea6a04992eed78187a1079faf4f (commit)
   from fd2712dfde5f41e626c4f19505b1b12b538d5f23 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 310466c489603511a1a615db8e36f1714e249bcd
Merge: 1af6d2e6ed6040b625c1c387c91c54a0cdf5c9c6 60411dd4c6ebc898cedfbab14186e2c3037246db
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon May 30 11:20:31 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'origin/QA_3_4'

commit 1af6d2e6ed6040b625c1c387c91c54a0cdf5c9c6
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 10:55:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 61c6ae73b0da27d4c057a55bf27db139d5168e71
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 10:52:58 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit eaf3734ffd8ad7841c39c8627dea33c8dac5a96d
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 10:51:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fdc105e0527ec41d2c2d016b5650bcc7eaba42d0
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 10:49:45 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e2f35b29465e5ea6a04992eed78187a1079faf4f
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 10:43:10 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sk.po |  16 +++++++++++++++-
 1 files changed, 15 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 68daedb..ec3c474 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-18 07:46-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-22 20:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-30 10:55+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Lacina <martin at whistler.sk>\n"
 "Language-Team: slovak <sk at li.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -3810,6 +3810,11 @@ msgid ""
 "their names in order and use [kbd]*[/kbd] at the end to show the rest in "
 "alphabetical order."
 msgstr ""
+"Môžete použiť nahradzujúce znaky (% a _). Pokiaľ ich potrebujete použiť v "
+"ich pôvodnom význame, vložte spätné lomítko \\ pred, napríklad "
+"[kbd]'moja\\_db'[/kbd] namiesto [kbd]'moja_db'[/kbd]. Použitím tejto voľby "
+"môžete ovplyvniť triedenie databáz v zozname. Stačí na konci zoznamu uviesť "
+"[kbd]*[/kbd] na konci pre zobrazenie ostatných v abecednom poradí."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:394
 msgid "Show only listed databases"
@@ -3840,6 +3845,9 @@ msgid ""
 "phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a] for complete information. Leave blank for "
 "no support. Suggested: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 msgstr ""
+"Databáza použitá pre ralácie, záložky a PDF možností. Pre kompletný popis "
+"viď [a at http://wiki.phpmyadmin.net/pma/pmadb]pmadb[/a]. Ak ponecháte prázdne, "
+"bude táto možnosť vypnutá. Doporučená hodnota: [kbd]phpmyadmin[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:400
 msgid "Database name"
@@ -3923,6 +3931,8 @@ msgid ""
 "Table to describe the display columns, leave blank for no support; "
 "suggested: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 msgstr ""
+"Tabuľka obsahujúca popisy polí. Nechajte prázdnu pre vypnutie tejto funkcie. "
+"Odporúčaná hodnota: [kbd]pma_table_info[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:417
 msgid "Display columns table"
@@ -4003,6 +4013,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 "pma_config[/kbd]"
 msgstr ""
+"Nechajte prázdne pre vypnutie možnosti ukladania užívateľských nastavení v "
+"databáze. Odporúčaná hodnota: [kbd]pma_config[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:431
 msgid "User preferences storage table"
@@ -4017,6 +4029,8 @@ msgid ""
 "Disable if you know that your pma_* tables are up to date. This prevents "
 "compatibility checks and thereby increases performance"
 msgstr ""
+"Vypnite, pokiaľ viete, že vaše pma_* tabuľky sú aktuálne. Tým zabránite "
+"kontrolám kompatibility a urýchlite zabrazovanie stránok."
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:435
 msgid "Verbose check"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list