[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_4, updated. RELEASE_3_4_1RC1-48-g97e5e3f

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue May 31 10:29:06 CEST 2011


The branch, QA_3_4 has been updated
    via 97e5e3fd20849d4bebdc150d4d38c0742587d3d9 (commit)
   from 99eb0cde320b136264e2360b07b83c9fdef7e265 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 97e5e3fd20849d4bebdc150d4d38c0742587d3d9
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue May 31 10:28:42 2011 +0200

  Update from master

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sk.po |  10 +++++++---
 1 files changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index c88bb74..8215a6e 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4242,6 +4242,8 @@ msgid ""
 "Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/"
 "insert mode"
 msgstr ""
+"Definuje, či sa majú alebo nemajú zobrazovať typové polia v móde úprav/"
+"vkladania"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:444
 #, fuzzy
@@ -4275,7 +4277,7 @@ msgstr "Zobraziť podrobné informácie o MySQL serveri"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:450
 msgid "Defines whether SQL queries generated by phpMyAdmin should be displayed"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, či sa budú zobrazovať SQL dopyty generované phpMyAdminom"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:451
 #, fuzzy
@@ -4316,7 +4318,7 @@ msgstr "Zobraziť komentár k tabuľke namiesto mena"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:458
 msgid "Display table comments in tooltips"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť komentáre tabuľky vo vyskakovacom okne nápovedy"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:459
 msgid ""
@@ -4330,7 +4332,7 @@ msgstr "Zobraziť otvorené tabuľky"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:465
 msgid "Requires SQL Validator to be enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Vyžaduje povolené kontrolovanie SQL"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:467
 #: libraries/display_change_password.lib.php:40
@@ -4359,6 +4361,8 @@ msgid ""
 "If you have a custom username, specify it here (defaults to [kbd]anonymous[/"
 "kbd])"
 msgstr ""
+"Pokiaľ máte vlastné užívateľské meno, zadajte ho tu (východzie [kbd]anonymous"
+"[/kbd])"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:471 tbl_tracking.php:405
 #: tbl_tracking.php:456


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list