[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin localized documentation branch, master, updated. f3339b0475982c424f025bc072e058cd6683078e

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue May 31 10:31:58 CEST 2011


The branch, master has been updated
    via f3339b0475982c424f025bc072e058cd6683078e (commit)
    via cbb665b1f7f1b9058a6e444b1c6651deaa593146 (commit)
    via 282bc71dabec7a1f43a34b8242dcf7108c1458c6 (commit)
    via ddfbd5ce4f19cdb38909d62c1c18b20e2f03c048 (commit)
    via 782d370704e9159de5217fd10de63cd85a1409fd (commit)
    via 352690b1afaab2cec83b0cb1dc79090228072995 (commit)
    via fc8c8c5d0697955b04894f35153a698701bce0f7 (commit)
    via 19cf9c90678955346600a4e513437294f41941e2 (commit)
    via e714e2215c5bbb95dfd9789fd739acbf39ae0495 (commit)
    via 1e58a448d1b267f0113a4cea783832637a7bdf1a (commit)
    via 3a189502c4aaeb2c6846b9785369c1cc55b96857 (commit)
    via 25538485380415a2a5182c6ac2549da8752df384 (commit)
    via ef2f0f5b4a01d67d84be3cb93bfc0369f252f53e (commit)
    via 6da60e8fcef97fbfbc341a78f4970769e084a612 (commit)
    via fb47b816029e31b580cd4811da7e3da49585c978 (commit)
    via 9879e8b0714026e1d31118bada3a781adde19665 (commit)
    via 848b060971042b7bd129c5874410b8fe083453e1 (commit)
   from 52005bc96485309e4de02b2dead3d81326a24206 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit f3339b0475982c424f025bc072e058cd6683078e
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue May 31 10:31:37 2011 +0200

  Update docs

commit cbb665b1f7f1b9058a6e444b1c6651deaa593146
Merge: 52005bc96485309e4de02b2dead3d81326a24206 282bc71dabec7a1f43a34b8242dcf7108c1458c6
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Tue May 31 10:29:59 2011 +0200

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master'
  
  Conflicts:
  	po/sk.po

commit 282bc71dabec7a1f43a34b8242dcf7108c1458c6
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:54:34 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ddfbd5ce4f19cdb38909d62c1c18b20e2f03c048
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:53:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 782d370704e9159de5217fd10de63cd85a1409fd
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:53:11 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 352690b1afaab2cec83b0cb1dc79090228072995
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:52:36 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fc8c8c5d0697955b04894f35153a698701bce0f7
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:50:29 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 19cf9c90678955346600a4e513437294f41941e2
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:49:15 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e714e2215c5bbb95dfd9789fd739acbf39ae0495
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:46:39 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1e58a448d1b267f0113a4cea783832637a7bdf1a
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:41:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3a189502c4aaeb2c6846b9785369c1cc55b96857
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:39:44 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 25538485380415a2a5182c6ac2549da8752df384
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:38:49 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ef2f0f5b4a01d67d84be3cb93bfc0369f252f53e
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:38:22 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 6da60e8fcef97fbfbc341a78f4970769e084a612
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:37:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fb47b816029e31b580cd4811da7e3da49585c978
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:35:31 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9879e8b0714026e1d31118bada3a781adde19665
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:34:00 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 848b060971042b7bd129c5874410b8fe083453e1
Author: Martin Lacina <martin at whistler.sk>
Date:  Mon May 30 12:33:21 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 output/sk/INSTALL |  2 +-
 output/sk/README |  4 ++--
 po/sk.po     |  41 ++++++++++++++++++++++++++++-------------
 3 files changed, 31 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/output/sk/INSTALL b/output/sk/INSTALL
index a298237..4410f4b 100644
--- a/output/sk/INSTALL
+++ b/output/sk/INSTALL
@@ -1,6 +1,6 @@
 phpMyAdmin - Inštalácia
 =========================
 
-Please have a look to the Documentation.txt or Documentation.html files.
+Pozrite sa prosím do súboru Documentation.txt alebo Documentation.html.
 
 
diff --git a/output/sk/README b/output/sk/README
index 089cef6..faa7f10 100644
--- a/output/sk/README
+++ b/output/sk/README
@@ -47,8 +47,8 @@ Požiadavky
 * MySQL 5.0 alebo novšie
 * web prehliadač (žeby?)
 
-Summary
--------
+Súhrn
+------
 
 phpMyAdmin má slúžiť na správu MySQL cez web. Podrobnejší súhrn vlastností
 nájdete v súbore Documentation.txt/.html.
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 9859cb1..d2cd26f 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin documentation VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-30 11:21+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-18 14:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-30 12:54+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Lacina <martin at whistler.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk at li.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "<a href=\"Documentation.html#developers\">Vývojári</a>"
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:36
 msgid "<a href=\"Documentation.html#copyright\">Copyright</a>"
-msgstr "<a href=\"Documentation.html#copyright\">Copyright</a>"
+msgstr "<a href=\"Documentation.html#copyright\">Autorské práva</a>"
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:37
@@ -241,18 +241,20 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><div><h3>
 #: orig-docs/Documentation.html:100
 msgid "Currently phpMyAdmin can:"
-msgstr ""
+msgstr "V súčastnosti phpMyadmin vie:"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:102
 msgid "browse and drop databases, tables, views, columns and indexes"
-msgstr ""
+msgstr "prechádzať a rušiť daabázy, tabuľky, pohľady, stĺpce a indexy"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:103
 msgid ""
 "create, copy, drop, rename and alter databases, tables, columns and indexes"
 msgstr ""
+"vytvárať, kopírovať, rušiť, premenovávať a upravovať databázy, tabuľky, "
+"stĺpce a indexy"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:105
@@ -260,6 +262,8 @@ msgid ""
 "maintenance server, databases and tables, with proposals on server "
 "configuration"
 msgstr ""
+"vykonávať údržbu servera, databáz a tabuliek s návrhmi na konfiguráciu "
+"servera"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:107
@@ -267,16 +271,19 @@ msgid ""
 "execute, edit and bookmark any <abbr title=\"structured query language"
 "\">SQL</abbr>-statement, even batch-queries"
 msgstr ""
+"vykonávať, upravovať a poznamenávať akékoľvek <abbr title=\"structured query "
+"language\">SQL</abbr> príkazy, včítane dávkových príkazov"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:110
 msgid "load text files into tables"
-msgstr ""
+msgstr "nahrávať textové súbory do tabuliek"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:111
 msgid "create<a href=\"#footnote_1\"><sup>1</sup></a> and read dumps of tables"
 msgstr ""
+"vytvárať<a href=\"#footnote_1\"><sup>1</sup></a> a načítavať zálohy tabuliek"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:113
@@ -290,6 +297,15 @@ msgid ""
 "abbr>, <abbr title=\"Microsoft Excel 97-2003 and Excel 2007\">Excel</abbr> "
 "and L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X formats"
 msgstr ""
+"exporovaťt<a href=\"#footnote_1\"><sup>1</sup></a> dáta do rôznych formátov: "
+"<abbr title=\"Comma Separated Values\">CSV</abbr>, <abbr title=\"Extensible "
+"Markup Language\">XML</abbr>, <abbr title=\"Portable Document "
+"Format\">PDF</abbr>, <abbr title=\"International Standards "
+"Organisation\">ISO</abbr>/<abbr title=\"International Electrotechnical "
+"Commission\">IEC</abbr> 26300 - OpenDocument text and tabuľky, <abbr "
+"title=\"Microsoft Word 2000\">Word</abbr>, <abbr title=\"Microsoft Excel "
+"97-2003 and Excel 2007\">Excel</abbr> a "
+"L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X formátov"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:123
@@ -3409,8 +3425,8 @@ msgid ""
 "shown."
 msgstr ""
 "Počet zobrazených riadkov pri prechádzaní sady výsledkov. Ak sada výsledkov "
-"obsahuje viac riadkov, zobrazia sa odkazy "Predchádzajúci" a ""
-"Ďalší""
+"obsahuje viac riadkov, zobrazia sa odkazy "Predchádzajúci" a "
+""Ďalší"."
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dt>
 #: orig-docs/Documentation.html:1624
@@ -3830,9 +3846,8 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd><ul><li>
 #: orig-docs/Documentation.html:1780
-#, fuzzy
 msgid "none - disable encoding conversion"
-msgstr "Verzia MySQL klienta"
+msgstr "žiadne - vypnúť zmenu kódovania"
 
 #. type: Content of: <html><body><div><dl><dd>
 #: orig-docs/Documentation.html:1782 orig-docs/Documentation.html:1828
@@ -11148,7 +11163,7 @@ msgstr "phpMyAdmin - Inštalácia"
 #: orig-docs/INSTALL:5
 msgid ""
 "Please have a look to the Documentation.txt or Documentation.html files."
-msgstr ""
+msgstr "Pozrite sa prosím do súboru Documentation.txt alebo Documentation.html."
 
 #. type: Title =
 #: orig-docs/TODO:2
@@ -11165,12 +11180,12 @@ msgstr ""
 #: orig-docs/TODO:7
 #, no-wrap
 msgid " http://sourceforge.net/tracker/?atid=377411&group_id=23067&func=browse\n"
-msgstr ""
+msgstr " http://sourceforge.net/tracker/?atid=377411&group_id=23067&func=browse\n"
 
 #. type: Plain text
 #: orig-docs/TODO:8
 msgid "-- swix/20010704"
-msgstr ""
+msgstr "-- swix/20010704"
 
 #. type: Title =
 #: orig-docs/README:2
@@ -11254,7 +11269,7 @@ msgstr "web prehliadač (žeby?)"
 #: orig-docs/README:51
 #, no-wrap
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Súhrn"
 
 #. type: Plain text
 #: orig-docs/README:55


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin localized documentation
More information about the Git mailing list