[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_7-22038-g3e566e5

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Nov 1 13:31:31 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 3e566e54633fe04faa0b1341ff88eca3a21405a7 (commit)
    via 5cc87e20e0302d6a01e6eca3ccb5dc6d4b6733d8 (commit)
    via c88dee558bd42fbceda43a675f75dd3d6df27bbc (commit)
    via 7c33ff3f5f2765c7fcaa3d6848f54b429271138f (commit)
    via f9be0f9784bb64436b48953a56710d8eec985726 (commit)
    via a516853b81b92acb4c0bb1b9044866bee4ae1b72 (commit)
    via d299192043bce17f054bc649dcfe1aa6d1db866b (commit)
    via e91b996f5dbe7b32724e9e039698082627d2f4e0 (commit)
    via 8a72539013bdf13cfded8edc1cf783909b848572 (commit)
    via de99ca275356371bede3512ce6c77125bd32c6e9 (commit)
    via 5157908cd022ccb0fe3b0cd7737944e3a47b94cb (commit)
    via d4a0f85a58d29c87e62ee7b19b059f613ecae09d (commit)
    via a420d80c4e3e603a0c5229b2fdc570385f02efd9 (commit)
    via d562da85c9f1cf8de22001dfce4cd486d1f8e83d (commit)
    via 22aaa0d50cb98920ed37707e6eb9648064e32b0c (commit)
   from af42ed27bda567130af8ba129eb99c5a8698818f (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 3e566e54633fe04faa0b1341ff88eca3a21405a7
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Tue Nov 1 13:31:13 2011 +0100

  Update header

commit 5cc87e20e0302d6a01e6eca3ccb5dc6d4b6733d8
Merge: af42ed2 c88dee5
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Tue Nov 1 13:30:50 2011 +0100

  Merge remote-tracking branch 'pootle/master'

commit c88dee558bd42fbceda43a675f75dd3d6df27bbc
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:30:36 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7c33ff3f5f2765c7fcaa3d6848f54b429271138f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:29:33 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f9be0f9784bb64436b48953a56710d8eec985726
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:28:43 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a516853b81b92acb4c0bb1b9044866bee4ae1b72
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:27:58 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d299192043bce17f054bc649dcfe1aa6d1db866b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:27:07 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e91b996f5dbe7b32724e9e039698082627d2f4e0
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:26:54 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8a72539013bdf13cfded8edc1cf783909b848572
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:26:36 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit de99ca275356371bede3512ce6c77125bd32c6e9
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:26:35 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5157908cd022ccb0fe3b0cd7737944e3a47b94cb
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:25:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d4a0f85a58d29c87e62ee7b19b059f613ecae09d
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:21:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a420d80c4e3e603a0c5229b2fdc570385f02efd9
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:18:12 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d562da85c9f1cf8de22001dfce4cd486d1f8e83d
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:16:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 22aaa0d50cb98920ed37707e6eb9648064e32b0c
Author: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>
Date:  Tue Nov 1 14:16:01 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  22 +++++++++++++++++-----
 po/hu.po |  20 +++++++++++++-------
 2 files changed, 30 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index eb5044d..c67e137 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,5 +1,3 @@
-# Automatically generated <>, 2010.
-# Michal <michal at cihar.com>, 2010.
 # Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011.
 #
 msgid ""
@@ -7,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-30 05:35-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-01 12:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-01 14:29+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1504,6 +1502,9 @@ msgid ""
 "However only the SQL query itself has been used as a grouping criteria, so "
 "the other attributes of queries, such as start time, may differ."
 msgstr ""
+"Tento sloupec ukazuje množství stejných dotazů, které jsou seskupeny "
+"dohromady. K seskupení byl však použit jen SQL dotaz, takže další vlastnosti "
+"dotazů, jako například čas jeho spuštění, se mohou lišit."
 
 #: js/messages.php:166
 msgid ""
@@ -1511,6 +1512,8 @@ msgid ""
 "same table are also being grouped together, disregarding of the inserted "
 "data."
 msgstr ""
+"Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno seskupení dotazů INSERT, jsou tyto dotazy "
+"pro jednu tabulku sloučeny dohromady, bez ohledu na skutečně vkládaná data."
 
 #: js/messages.php:167
 msgid "Log data loaded. Queries executed in this time span:"
@@ -1800,7 +1803,7 @@ msgstr "Kliknutím a táhnutím myší se můžete po grafu pohybovat."
 
 #: js/messages.php:279
 msgid "Click reset zoom link to come back to original state."
-msgstr ""
+msgstr "Klikněte na odkaz pro obnovení zvětšení pro návrat do původního stavu."
 
 #: js/messages.php:281
 msgid "Click a data point to view and possibly edit the data row."
@@ -4569,7 +4572,7 @@ msgstr "Kontrolní uživatel"
 msgid ""
 "An alternate host to hold the configuration storage; leave blank to use the "
 "already defined host"
-msgstr ""
+msgstr "Jiný server na kterém bude umístěno úložiště nastavení phpMyAdmina"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:386
 #| msgid "Control user"
@@ -9575,6 +9578,9 @@ msgid ""
 "calculations and by rule of thumb which may not necessarily apply to your "
 "system."
 msgstr ""
+"Prosím uvědomte si si však, že tento systém poskytuje doporučení na základě "
+"jednoduchých výpočtů a základních pravidel, která nemusí nutně platit pro "
+"váš systém."
 
 #: server_status.php:904
 msgid ""
@@ -9582,6 +9588,9 @@ msgid ""
 "changing (by reading the documentation) and how to undo the change. Wrong "
 "tuning can have a very negative effect on performance."
 msgstr ""
+"Než změníte některá z nastavení, ujistěte se, že víte, co chcete změnit "
+"(čtením dokumentace) a jak případně vrátit změny zpět. Špatné nastavení může "
+"mít velmi negativní vliv na výkon serveru."
 
 #: server_status.php:906
 msgid ""
@@ -9589,6 +9598,9 @@ msgid ""
 "time, observe or benchmark your database, and undo the change if there was "
 "no clearly measurable improvement."
 msgstr ""
+"Nejlepší způsob jak vyladit váš systém je měnit pouze jedno nastavení a "
+"sledovat výsledky případně provést zátěžové testy. Pokud nedošlo ke "
+"znatelnému zlepšení, můžete nastavení vrátit zpět."
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: server_status.php:928
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 9ddf434..beb13ae 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-24 17:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-01 14:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-01 14:26+0200\n"
 "Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail.com>\n"
 "Language-Team: hungarian <hu at li.org>\n"
 "Language: hu\n"
@@ -3129,7 +3129,7 @@ msgstr "A <tt>$cfg['PmaAbsoluteUri']</tt> utasítás értékét a konfiguráció
 #: libraries/common.inc.php:640
 #, php-format
 msgid "Invalid server index: %s"
-msgstr "Érvénytelen szerverindex: \"%s\""
+msgstr "Érvénytelen szerverindex: %s"
 
 #: libraries/common.inc.php:647
 #, php-format
@@ -3304,7 +3304,7 @@ msgstr "EiB"
 #: libraries/common.lib.php:1627
 msgctxt "Short week day name"
 msgid "Sun"
-msgstr "V"
+msgstr "Vas"
 
 #. l10n: See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
 #: libraries/common.lib.php:1643
@@ -3662,7 +3662,10 @@ msgstr "Bármilyen MySQL-szerverre történő bejelentkezés engedélyezése"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:21
 msgid "Enabling this allows a page located on a different domain to call phpMyAdmin inside a frame, and is a potential [strong]security hole[/strong] allowing cross-frame scripting attacks"
-msgstr "Ezt engedélyezve egy másik domain-on lévő oldal meg tudja hívni a phpMyAdmin-t egy kereten belül, és ez egy potenciális [strong]biztonsági rés[/strong], ami lehetővé teszi a \"cross-frame scripting\" támadásokat"
+msgstr ""
+"Ezt engedélyezve egy másik domain-on lévő oldal meg tudja hívni a "
+"phpMyAdmin-t egy kereten belül, és ez egy potenciális [strong]biztonsági "
+"rés[/strong], ami lehetővé teszi a cross-frame scripting támadásokat"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:22
 msgid "Allow third party framing"
@@ -5014,10 +5017,9 @@ msgid "This configuration make sure that we only keep N (N = MaxTableUiprefs) ne
 msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:397
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of tables displayed in table list"
 msgid "Maximum number of records saved in \"table_uiprefs\" table"
-msgstr "A táblalistában megjelenítendő táblák száma"
+msgstr "A \"table_uiprefs\" táblába elmentett maximális rekordok száma"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:398
 msgid "Try to connect without password"
@@ -8644,7 +8646,11 @@ msgstr "Változások listája"
 
 #: main.php:249
 msgid "Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole by setting a password for user 'root'."
-msgstr "A konfigurációs fájl olyan beállításokat (jelszó nélküli root hozzáférés) tartalmaz, melyek megegyeznek az alapértelmezett MySQL jogosult fiókéval. A MySQL szerver most ezzel az alapbeállítással fut, behatolásra nyitott. Javítsa ezt a biztonsági rést."
+msgstr ""
+"A konfigurációs fájl olyan beállításokat tartalmaz (jelszó nélküli root "
+"hozzáférés), amelyek megegyeznek az alapértelmezett MySQL jogosult fiókéval. "
+"A MySQL szerver most ezzel az alapbeállítással fut, behatolásra nyitott, "
+"ezért javítsa ezt a biztonsági rést a 'root' felhasználónak adott jelszóval."
 
 #: main.php:257
 msgid "You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause some data to be corrupted!"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list