[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_7-22049-g96ec57c

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Tue Nov 1 13:50:32 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 96ec57c7b39093df498910b90a7cd7f8e79f2ffa (commit)
    via be9faa3a31af4d9f924b088b747e295603e61f73 (commit)
    via 8f4d88f3c265aed30dd94afea644232913ada6c6 (commit)
    via ce11e15ee33e7d951b5635e12e089470d83efef6 (commit)
    via 33d8cff55d29ae9be7995b96bd86161c148c732d (commit)
    via 7caa32933aaa16c191627a807b89d11457cc2b5a (commit)
    via 7eda49ded6580975d85e8948c869b7bd088d0d93 (commit)
    via 114074a6ccb525fd06df6c836817a69f5f3b65e4 (commit)
    via 8eb98edc9e34e19aaecfe3eedf1ad4e6f94c661a (commit)
    via be21ca0565712eb9a785df6e7f2014cdc5111a22 (commit)
   from cf90abf82c33c26230702818750eab5937bf63e3 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 96ec57c7b39093df498910b90a7cd7f8e79f2ffa
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:49:56 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit be9faa3a31af4d9f924b088b747e295603e61f73
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:49:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8f4d88f3c265aed30dd94afea644232913ada6c6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:49:18 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ce11e15ee33e7d951b5635e12e089470d83efef6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:48:31 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 33d8cff55d29ae9be7995b96bd86161c148c732d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:47:06 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7caa32933aaa16c191627a807b89d11457cc2b5a
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:46:24 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 7eda49ded6580975d85e8948c869b7bd088d0d93
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:46:24 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 114074a6ccb525fd06df6c836817a69f5f3b65e4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:40:28 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8eb98edc9e34e19aaecfe3eedf1ad4e6f94c661a
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:39:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit be21ca0565712eb9a785df6e7f2014cdc5111a22
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Tue Nov 1 14:38:03 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  21 ++++++++++++---------
 1 files changed, 12 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index a6e32bf..65885eb 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-01 13:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-01 14:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-01 14:49+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1805,7 +1805,7 @@ msgstr "Klikněte na odkaz pro obnovení zvětšení pro návrat do původního
 
 #: js/messages.php:281
 msgid "Click a data point to view and possibly edit the data row."
-msgstr ""
+msgstr "Klikněte na datový bod pro zobrazení a případnou úpravu řádky."
 
 #: js/messages.php:283
 msgid "The plot can be resized by dragging it along the bottom right corner."
@@ -2437,6 +2437,8 @@ msgid ""
 "after you refresh this page. Please check if the table structure has been "
 "changed."
 msgstr ""
+"Nepodařilo se uložit nastavení „%s“. Změny se neprojeví po novém načtení "
+"stránky. Prosím zkontrolujte jestli se nezměnila struktura tabulky."
 
 #: libraries/Theme.class.php:145
 #, php-format
@@ -2590,7 +2592,7 @@ msgstr "Authentizuji..."
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:272
 msgid "PBMS error"
-msgstr "Chyba PDMS"
+msgstr "Chyba PBMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:306
 msgid "PBMS connection failed:"
@@ -6068,7 +6070,8 @@ msgid ""
 "TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE."
 msgstr ""
 "Paměť, která je alokována při řazení MyISAM indexů během jejich vytváření "
-"příkazem CREATE INDEX nebo opravování příkazem ALTER TABLE."
+"příkazem CREATE INDEX nebo ALTER TABLE nebo opravování příkazem REPAIR "
+"TABLE."
 
 #: libraries/engines/pbms.lib.php:30
 msgid "Garbage Threshold"
@@ -7686,7 +7689,7 @@ msgstr "Tato stránka neobsahuje žádné tabulky!"
 
 #: libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php:228
 msgid "SCHEMA ERROR: "
-msgstr "Chyba při vytváření schéma: "
+msgstr "Chyba při vytváření schématu: "
 
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:858
 #: libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php:1171
@@ -11784,9 +11787,11 @@ msgid "Percentage of slow queries"
 msgstr "Procento pomalých dotazů"
 
 #: po/advisory_rules.php:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a lot of slow queries compared to the overall amount of Queries."
 msgstr ""
+"Server provedl hodně pomalých dotazů v porovnání s celkovým počtem dotazů."
 
 #: po/advisory_rules.php:17 po/advisory_rules.php:22
 msgid ""
@@ -11800,10 +11805,9 @@ msgid "The slow query rate should be below 5%%, your value is %s%%."
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:20
-#, fuzzy
 #| msgid "Flush query cache"
 msgid "Slow query rate"
-msgstr "Vyprázdnit vyrovnávací paměť dotazů"
+msgstr "Četnost pomalých dotazů"
 
 #: po/advisory_rules.php:21
 msgid ""
@@ -11818,10 +11822,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:25
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Long query time"
-msgstr "SQL dotazy"
+msgstr "Doba pomalých dotazů"
 
 #: po/advisory_rules.php:26
 msgid ""


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list