[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_7_1-23275-g1ac63d1

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Nov 23 10:43:18 CET 2011


The branch, master has been updated
    via 1ac63d13898d0ffa86e15f0852236c2ba3391eb0 (commit)
    via c1a5a562512278af3bfd36f0aa70405d5a8cb717 (commit)
    via 97f15967d0a6f9dc56104bda07770f6e69e34799 (commit)
    via f0d8a0875789d532ec2f2d7fa7ab31aa76955607 (commit)
    via 95568ea0640b47f099b77371dc1ae55ac7b4ce9f (commit)
    via 3c4d5f61c8f18a9d2dd9a230cf48a56b7f21286d (commit)
    via 8d0f7a7c8244f562b042b12a743b50280ec52387 (commit)
    via 8da782fdf064306b21a48be9acb6d39f732d6d8c (commit)
    via da0745f2ec048e8fec204d2a6260cd53c8aaf1d6 (commit)
    via 4bf36e25f6e2a7ca5f1896c7861be1d6c74726f4 (commit)
    via 258e7772f2a4d4bbb6937533106c817c224fe8c1 (commit)
    via 97bb8d91e788253b6540676b260f1ee8a12d9ab1 (commit)
    via c6654002be8e95603c843794857908c85f412c3b (commit)
    via 4a612bb843b335f4b25829c1cf011898070bc7de (commit)
   from 1fe8946ccc1a397e2d117b675c8bbe77aad65661 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 1ac63d13898d0ffa86e15f0852236c2ba3391eb0
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:40:19 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c1a5a562512278af3bfd36f0aa70405d5a8cb717
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:40:09 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 97f15967d0a6f9dc56104bda07770f6e69e34799
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:39:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit f0d8a0875789d532ec2f2d7fa7ab31aa76955607
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:39:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 95568ea0640b47f099b77371dc1ae55ac7b4ce9f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:39:20 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3c4d5f61c8f18a9d2dd9a230cf48a56b7f21286d
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:38:57 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8d0f7a7c8244f562b042b12a743b50280ec52387
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:38:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 8da782fdf064306b21a48be9acb6d39f732d6d8c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:38:41 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit da0745f2ec048e8fec204d2a6260cd53c8aaf1d6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:38:32 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4bf36e25f6e2a7ca5f1896c7861be1d6c74726f4
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:37:42 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 258e7772f2a4d4bbb6937533106c817c224fe8c1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:37:02 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 97bb8d91e788253b6540676b260f1ee8a12d9ab1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:36:52 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c6654002be8e95603c843794857908c85f412c3b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:36:46 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4a612bb843b335f4b25829c1cf011898070bc7de
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Nov 23 11:36:24 2011 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  41 ++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9abbd37..2d8b5bb 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-20 15:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-23 11:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-11-23 11:40+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 #: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53 js/messages.php:329
 #: libraries/display_tbl.lib.php:358 server_privileges.php:1673
 msgid "Show all"
-msgstr "Zobrazit vše "
+msgstr "Zobrazit vše"
 
 #: browse_foreigners.php:70 libraries/PDF.class.php:42
 #: libraries/common.lib.php:2441
@@ -4144,7 +4144,7 @@ msgstr "Povolit zvýrazňování"
 #: libraries/config/messages.inc.php:290
 msgid "Maximum number of recently used tables; set 0 to disable"
 msgstr ""
-"Nejvyšší počet tabulek v seznamu nedávných tabulek; nastavte 0 pro vypnutí"
+"Nejvyšší počet tabulek v seznamu nedávných tabulek; nastavte 0 pro vypnutí"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:291
 msgid "Recently used tables"
@@ -7420,7 +7420,7 @@ msgid ""
 "handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!</"
 "b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
 msgstr ""
-"Používáte zastaralé rozšíření „mysql“, které neumí pracovat se složenými "
+"Používáte zastaralé rozšíření „mysql“, které neumí pracovat se složenými "
 "dotazy.<b>Spouštění některých rutin může selhat!</b> Pokud se chcete těmto "
 "problémům vyhnout, začněte, prosím, používat nové rozšíření „mysqli“."
 
@@ -7616,7 +7616,7 @@ msgstr "Nemáte dostatečná práva pro vytvoření rutiny"
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:23
 #, php-format
 msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "V databázi %2$s není žádná rutina se jménem %1$s"
+msgstr "V databázi %2$s není žádná rutina se jménem %1$s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:24
 msgid "There are no routines to display."
@@ -7932,7 +7932,7 @@ msgstr "Oddělovač"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:344
 msgid "Show this query here again"
-msgstr "Zobrazit zde tento dotaz znovu "
+msgstr "Zobrazit zde tento dotaz znovu"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:399
 msgid "View only"
@@ -9070,7 +9070,7 @@ msgstr "Oprávnění pro jednotlivé tabulky"
 #: server_privileges.php:535 server_privileges.php:687
 #: server_privileges.php:1700
 msgid "Note: MySQL privilege names are expressed in English"
-msgstr "Poznámka: názvy oprávnění v MySQL jsou uváděny anglicky "
+msgstr "Poznámka: názvy oprávnění MySQL jsou uváděny anglicky"
 
 #: server_privileges.php:612
 msgid "Administration"
@@ -9596,7 +9596,7 @@ msgid ""
 "calculations and by rule of thumb which may not necessarily apply to your "
 "system."
 msgstr ""
-"Prosím uvědomte si si však, že tento systém poskytuje doporučení na základě "
+"Prosím uvědomte si však, že tento systém poskytuje doporučení na základě "
 "jednoduchých výpočtů a základních pravidel, která nemusí nutně platit pro "
 "váš systém."
 
@@ -11062,7 +11062,7 @@ msgstr "Tabulka %1$s byla úspěšně změněna"
 
 #: tbl_change.php:699
 msgid "Because of its length,<br /> this column might not be editable"
-msgstr "Toto pole možná nepůjde <br />kvůli délce upravit "
+msgstr "Toto pole možná nepůjde <br />kvůli délce upravit"
 
 #: tbl_change.php:818
 msgid "Remove BLOB Repository Reference"
@@ -12376,11 +12376,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:155
-#, fuzzy
 #| msgid "%s table"
 #| msgid_plural "%s tables"
 msgid "Temp disk rate"
-msgstr "%s tabulka"
+msgstr "Četnost dočasného ukládání na disk"
 
 #: po/advisory_rules.php:157
 msgid ""
@@ -12421,16 +12420,16 @@ msgid "key_buffer_size is 0"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:165
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Sort buffer size"
 msgid "Max %% MyISAM key buffer ever used"
-msgstr "Velikost paměti pro řazení"
+msgstr "Nejvyšší využití (%%) vyrovnávací paměti MyISAM pro klíče"
 
 #: po/advisory_rules.php:166 po/advisory_rules.php:171
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Sort buffer size"
 msgid "MyISAM key buffer (index cache) %% used is low."
-msgstr "Velikost paměti pro řazení"
+msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:167 po/advisory_rules.php:172
 msgid ""
@@ -12538,10 +12537,10 @@ msgid "Opened files rate: %s, this value should be less than 5 per hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:195
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Create table on database %s"
 msgid "Immediate table locks %%"
-msgstr "Vytvořit novou tabulku v databázi %s"
+msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
 #, fuzzy
@@ -12588,10 +12587,10 @@ msgid "The thread cache is set to 0"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:210
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Tracking is not active."
 msgid "Thread cache hit rate %%"
-msgstr "Sledování není zapnuté."
+msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:211
 #, fuzzy
@@ -12644,10 +12643,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:223
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "long_query_time is set to %d second(s)."
 msgid "slow_launch_time is set to %s"
-msgstr "long_query_time je nastaven na %d sekund."
+msgstr "slow_launch_time je nastaven na %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:225
 #, fuzzy


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list