[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_5, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-1055-g0af07fa

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Feb 3 17:13:39 CET 2012


The branch, QA_3_5 has been updated
    via 0af07fa21353a5b85c94fd96123b61070140d6cd (commit)
    via b2561c745f7baa06b1ba0b2082a241ea5120a6a8 (commit)
    via 8ee446eb322a4632db2c15012ce96e30c51d22c3 (commit)
    via 8f51ba128e0a8f8a6ebda2f8bde79fb46f56d484 (commit)
    via 9970b8b6e175a52fcf9d9581e84477431a343ea7 (commit)
    via e7d83480eb91967b689e78ba7e6003e9554307fd (commit)
   from 17f4590c955e32ea972741fb02dd9922521a11cd (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  43 ++++++++++++++++++++++++-------------------
 po/es.po |  4 ++--
 po/tr.po |  8 ++++----
 3 files changed, 30 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ff3fd36..3b9a81c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,11 +1,12 @@
-# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011.
+#
+# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-02 15:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-03 17:12+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12660,38 +12661,42 @@ msgstr ""
 "hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Format of imported file"
 msgid "Percentage of used open files limit"
-msgstr "Formát importovaného souboru"
+msgstr "Využití limitu na otevřené soubory v procentech"
 
 #: po/advisory_rules.php:186
 msgid ""
 "The number of open files is approaching the max number of open files. You "
 "may get a \"Too many open files\" error."
 msgstr ""
+"Počet otevřených souborů se blíží maximu možného. V případě jeho dosažení "
+"dostanete chybu „Příliš mnoho otevřených souborů“."
 
 #: po/advisory_rules.php:187 po/advisory_rules.php:192
 msgid ""
 "Consider increasing {open_files_limit}, and check the error log when "
 "restarting after changing open_files_limit."
 msgstr ""
+"Zvažte zvýšení {open_files_limit}, restartujte a poté zkontrolujte chybové "
+"záznamy."
 
 #: po/advisory_rules.php:188
 #, php-format
 msgid ""
 "The number of opened files is at %s%% of the limit. It should be below 85%%"
 msgstr ""
+"Počet otevřených souborů je na %s%% maximálně povolených. Mělo by to být pod "
+"85%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:190
 msgid "Rate of open files"
 msgstr "Četnost otevírání souborů"
 
 #: po/advisory_rules.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of pending log file fsyncs."
 msgid "The rate of opening files is high."
-msgstr "Počet nevyřízených synchronizací logovacích souborů."
+msgstr "Četnost otevírání souborů je příliš velká."
 
 #: po/advisory_rules.php:193
 #, php-format
@@ -12702,22 +12707,21 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:195
 #, php-format
 msgid "Immediate table locks %%"
-msgstr ""
+msgstr "Procento okamžitého získání zámku tabulky"
 
 #: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid " number of times that a table lock was acquired immediately."
 msgid "Too many table locks were not granted immediately."
-msgstr "Počet okamžitých získání zámku tabulky."
+msgstr "Příliš mnoho zamykání tabulek čekalo na přidělení zámku."
 
 #: po/advisory_rules.php:197 po/advisory_rules.php:202
 msgid "Optimize queries and/or use InnoDB to reduce lock wait."
-msgstr ""
+msgstr "Pro omezení čekání na zámky optimalizujte dotazy nebo použijte InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:198
 #, php-format
 msgid "Immediate table locks: %s%%, this value should be above 95%%"
-msgstr ""
+msgstr "Okamžitých zamčení tabulky: %s%%, tato hodnota by měla být nad 95%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:200
 msgid "Table lock wait rate"
@@ -12731,44 +12735,45 @@ msgstr ""
 "hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:205
-#, fuzzy
 #| msgid "Key cache"
 msgid "Thread cache"
-msgstr "Vyrovnávací paměť klíčů"
+msgstr "Vyrovnávací paměť vláken"
 
 #: po/advisory_rules.php:206
 msgid ""
 "Thread cache is disabled, resulting in more overhead from new connections to "
 "MySQL."
 msgstr ""
+"Vyrovnávací paměť vláken je vypnutá, což způsobuje větší zátěž při nových "
+"připojení k MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:207
 msgid "Enable the thread cache by setting {thread_cache_size} > 0."
-msgstr ""
+msgstr "Povolte vyrovnávací paměť vláken nastavením {thread_cache_size} > 0."
 
 #: po/advisory_rules.php:208
 msgid "The thread cache is set to 0"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vyrovnávací paměti vláken je nastavena na 0."
 
 #: po/advisory_rules.php:210
 #, php-format
 msgid "Thread cache hit rate %%"
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšnost vyrovnávací paměti vláken"
 
 #: po/advisory_rules.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid "Tracking is not active."
 msgid "Thread cache is not efficient."
-msgstr "Sledování není zapnuté."
+msgstr "Vyrovnávací paměť vláken není efektivní."
 
 #: po/advisory_rules.php:212
 msgid "Increase {thread_cache_size}."
-msgstr ""
+msgstr "Zvyšte {thread_cache_size}."
 
 #: po/advisory_rules.php:213
 #, php-format
 msgid "Thread cache hitrate: %s%%, this value should be above 80%%"
 msgstr ""
+"Úspěšnost vyrovnávací paměti vláken: %s%%, tato hodnota by měla být nad 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:215
 msgid "Threads that are slow to launch"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 7ca8cca..79b3d99 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -11365,10 +11365,10 @@ msgstr ""
 "este sistema."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Debe utilizar conexiones SSL si su servidor web lo soporta."
+msgstr ""
+"Debe utilizar conexiones SSL si su servidor de base de datos lo soporta."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 7d866a0..05ff17d 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-28 22:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-03 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: turkish <tr at li.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -5041,7 +5041,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:452
 msgid "Verbose check"
-msgstr "Fazla bilgi denetimi"
+msgstr "Ayrıntılı kontrol"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:453
 msgid ""
@@ -5053,7 +5053,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:454
 msgid "Verbose name of this server"
-msgstr "Bu sunucunun fazladan adı"
+msgstr "Bu sunucunun ayrıntılı adı"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:455
 msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
@@ -5369,7 +5369,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:520
 msgid "Verbose multiple statements"
-msgstr "Çoklu ifadeler için fazla bilgi"
+msgstr "Ayrıntılı çoklu ifadeler"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:521 setup/frames/index.inc.php:243
 msgid "Check for latest version"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list