[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-1074-g898f921

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Fri Feb 3 17:14:12 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 898f921e31970a6aa37b81af4472fbb7f25e8b70 (commit)
    via 0af07fa21353a5b85c94fd96123b61070140d6cd (commit)
    via b2561c745f7baa06b1ba0b2082a241ea5120a6a8 (commit)
    via 8ee446eb322a4632db2c15012ce96e30c51d22c3 (commit)
    via 8f51ba128e0a8f8a6ebda2f8bde79fb46f56d484 (commit)
    via 9970b8b6e175a52fcf9d9581e84477431a343ea7 (commit)
    via e7d83480eb91967b689e78ba7e6003e9554307fd (commit)
   from dea23c88fd048bc2f92ef53232222ddbaa505002 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 898f921e31970a6aa37b81af4472fbb7f25e8b70
Merge: dea23c8 0af07fa
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Fri Feb 3 17:13:22 2012 +0100

  Merge branch 'QA_3_5'

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  43 ++++++++++++++++++++++++-------------------
 po/es.po |  4 ++--
 po/tr.po |  8 ++++----
 3 files changed, 30 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ff3fd36..3b9a81c 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,11 +1,12 @@
-# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011.
+#
+# Michal Čihař <michal at cihar.com>, 2010, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-02 15:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-03 17:12+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12660,38 +12661,42 @@ msgstr ""
 "hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Format of imported file"
 msgid "Percentage of used open files limit"
-msgstr "Formát importovaného souboru"
+msgstr "Využití limitu na otevřené soubory v procentech"
 
 #: po/advisory_rules.php:186
 msgid ""
 "The number of open files is approaching the max number of open files. You "
 "may get a \"Too many open files\" error."
 msgstr ""
+"Počet otevřených souborů se blíží maximu možného. V případě jeho dosažení "
+"dostanete chybu „Příliš mnoho otevřených souborů“."
 
 #: po/advisory_rules.php:187 po/advisory_rules.php:192
 msgid ""
 "Consider increasing {open_files_limit}, and check the error log when "
 "restarting after changing open_files_limit."
 msgstr ""
+"Zvažte zvýšení {open_files_limit}, restartujte a poté zkontrolujte chybové "
+"záznamy."
 
 #: po/advisory_rules.php:188
 #, php-format
 msgid ""
 "The number of opened files is at %s%% of the limit. It should be below 85%%"
 msgstr ""
+"Počet otevřených souborů je na %s%% maximálně povolených. Mělo by to být pod "
+"85%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:190
 msgid "Rate of open files"
 msgstr "Četnost otevírání souborů"
 
 #: po/advisory_rules.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of pending log file fsyncs."
 msgid "The rate of opening files is high."
-msgstr "Počet nevyřízených synchronizací logovacích souborů."
+msgstr "Četnost otevírání souborů je příliš velká."
 
 #: po/advisory_rules.php:193
 #, php-format
@@ -12702,22 +12707,21 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:195
 #, php-format
 msgid "Immediate table locks %%"
-msgstr ""
+msgstr "Procento okamžitého získání zámku tabulky"
 
 #: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid " number of times that a table lock was acquired immediately."
 msgid "Too many table locks were not granted immediately."
-msgstr "Počet okamžitých získání zámku tabulky."
+msgstr "Příliš mnoho zamykání tabulek čekalo na přidělení zámku."
 
 #: po/advisory_rules.php:197 po/advisory_rules.php:202
 msgid "Optimize queries and/or use InnoDB to reduce lock wait."
-msgstr ""
+msgstr "Pro omezení čekání na zámky optimalizujte dotazy nebo použijte InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:198
 #, php-format
 msgid "Immediate table locks: %s%%, this value should be above 95%%"
-msgstr ""
+msgstr "Okamžitých zamčení tabulky: %s%%, tato hodnota by měla být nad 95%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:200
 msgid "Table lock wait rate"
@@ -12731,44 +12735,45 @@ msgstr ""
 "hodinu"
 
 #: po/advisory_rules.php:205
-#, fuzzy
 #| msgid "Key cache"
 msgid "Thread cache"
-msgstr "Vyrovnávací paměť klíčů"
+msgstr "Vyrovnávací paměť vláken"
 
 #: po/advisory_rules.php:206
 msgid ""
 "Thread cache is disabled, resulting in more overhead from new connections to "
 "MySQL."
 msgstr ""
+"Vyrovnávací paměť vláken je vypnutá, což způsobuje větší zátěž při nových "
+"připojení k MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:207
 msgid "Enable the thread cache by setting {thread_cache_size} > 0."
-msgstr ""
+msgstr "Povolte vyrovnávací paměť vláken nastavením {thread_cache_size} > 0."
 
 #: po/advisory_rules.php:208
 msgid "The thread cache is set to 0"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vyrovnávací paměti vláken je nastavena na 0."
 
 #: po/advisory_rules.php:210
 #, php-format
 msgid "Thread cache hit rate %%"
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšnost vyrovnávací paměti vláken"
 
 #: po/advisory_rules.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid "Tracking is not active."
 msgid "Thread cache is not efficient."
-msgstr "Sledování není zapnuté."
+msgstr "Vyrovnávací paměť vláken není efektivní."
 
 #: po/advisory_rules.php:212
 msgid "Increase {thread_cache_size}."
-msgstr ""
+msgstr "Zvyšte {thread_cache_size}."
 
 #: po/advisory_rules.php:213
 #, php-format
 msgid "Thread cache hitrate: %s%%, this value should be above 80%%"
 msgstr ""
+"Úspěšnost vyrovnávací paměti vláken: %s%%, tato hodnota by měla být nad 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:215
 msgid "Threads that are slow to launch"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 7ca8cca..79b3d99 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -11365,10 +11365,10 @@ msgstr ""
 "este sistema."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Debe utilizar conexiones SSL si su servidor web lo soporta."
+msgstr ""
+"Debe utilizar conexiones SSL si su servidor de base de datos lo soporta."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 7d866a0..05ff17d 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-28 22:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-03 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: turkish <tr at li.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -5041,7 +5041,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:452
 msgid "Verbose check"
-msgstr "Fazla bilgi denetimi"
+msgstr "Ayrıntılı kontrol"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:453
 msgid ""
@@ -5053,7 +5053,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:454
 msgid "Verbose name of this server"
-msgstr "Bu sunucunun fazladan adı"
+msgstr "Bu sunucunun ayrıntılı adı"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:455
 msgid "Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button"
@@ -5369,7 +5369,7 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:520
 msgid "Verbose multiple statements"
-msgstr "Çoklu ifadeler için fazla bilgi"
+msgstr "Ayrıntılı çoklu ifadeler"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:521 setup/frames/index.inc.php:243
 msgid "Check for latest version"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list