[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, QA_3_5, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-1089-g195869e

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Feb 6 09:02:57 CET 2012


The branch, QA_3_5 has been updated
    via 195869e7b863bca70c9e9c75501f6c266c9b34ba (commit)
    via efba14c3cf87a074d285687f2e86922e790afd69 (commit)
    via e7fd4e59e246d25e15a2951a741969079f681b86 (commit)
    via 91b2640ce96fcd618631b385035c67190f03e96f (commit)
    via 50f9b72d4bd90e2b8e1fb62f772b934c41966fa8 (commit)
    via 8434a93012e8e7f4bdf7e6c2b36009c10b9b122a (commit)
    via 93341b0a6c111198a51ba0124702b49560cf366c (commit)
   from 5d301522290b5ba20c7167f1e5d26ae73b92f4e6 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  12 +-
 po/pl.po | 1004 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 po/sv.po |  5 +-
 3 files changed, 506 insertions(+), 515 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index a6b1cb8..3822101 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-04 10:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-05 21:44+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12652,6 +12652,8 @@ msgid ""
 "Opening tables requires disk I/O which is costly. Increasing "
 "{table_open_cache} might avoid this."
 msgstr ""
+"Otevírání tabulek vede k přístupům na disk, které jsou obvykle pomalé. "
+"Zvýšením {table_open_cache} můžete toto omezit."
 
 #: po/advisory_rules.php:183
 #, php-format
@@ -12809,6 +12811,8 @@ msgid ""
 "Set slow_launch_time to 1s or 2s to correctly count threads that are slow to "
 "launch"
 msgstr ""
+"Nastavte slow_launch_time na 1s nebo 2s pro správné počítání vláken, která "
+"pomalu nabíhají."
 
 #: po/advisory_rules.php:223
 #, php-format
@@ -12823,7 +12827,7 @@ msgstr "Procenta použitých připojení"
 msgid ""
 "The maximum amount of used connections is getting close to the value of "
 "max_connections."
-msgstr ""
+msgstr "Nejvýše využitý počet připojení se blíží max_connections."
 
 #: po/advisory_rules.php:227
 msgid ""
@@ -12836,7 +12840,7 @@ msgstr ""
 #, php-format
 msgid ""
 "Max_used_connections is at %s%% of max_connections, it should be below 80%%"
-msgstr ""
+msgstr "Nejvyšší počet připojení je na %s%% maxima, mělo by to být pod 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:230
 msgid "Percentage of aborted connections"
@@ -12857,7 +12861,7 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:233
 #, php-format
 msgid "%s%% of all connections are aborted. This value should be below 1%%"
-msgstr ""
+msgstr "%s%% všech připojení bylo přerušeno. Tato hodnota by měla být pod 1%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:235
 #| msgid "Persistent connections"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f0284e0..5e5a9a1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,11 +1,12 @@
+# iMutrix <lord_dark at wp.pl>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-30 23:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-05 23:11+0200\n"
 "Last-Translator: Marcin Kozioł <lord_dark at wp.pl>\n"
-"Language-Team: polish <pl at li.org>\n"
+"Language-Team: iMutrix\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -819,10 +820,10 @@ msgid "Values for a new column"
 msgstr "Wartości dla nowej kolumny"
 
 #: enum_editor.php:30 js/messages.php:267
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Values for column %s"
-msgstr "Wartości dla kolumny \"%s\""
+msgstr "Wartości dla kolumny %s"
 
 #: enum_editor.php:34 js/messages.php:269
 msgid "Enter each value in a separate field"
@@ -889,7 +890,6 @@ msgid "Use OpenStreetMaps as Base Layer"
 msgstr "Użyj OpenStreetMaps jako Podstawowej Warstwy"
 
 #: gis_data_editor.php:134
-#, fuzzy
 msgid "SRID"
 msgstr "SRID"
 
@@ -904,7 +904,6 @@ msgstr "Punkt"
 
 #: gis_data_editor.php:173 gis_data_editor.php:197 gis_data_editor.php:245
 #: gis_data_editor.php:297 js/messages.php:317
-#, fuzzy
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
@@ -1113,7 +1112,6 @@ msgid "This is not a number!"
 msgstr "To nie jest liczba!"
 
 #: js/messages.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add Index"
 msgstr "Dodaj indeks"
@@ -1467,9 +1465,9 @@ msgstr ""
 "long_query_time na 0-2 sekundy, w zależności od systemu."
 
 #: js/messages.php:154
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "long_query_time is set to %d second(s)."
-msgstr "long_query_time jest ustawiony na %d sekundy."
+msgstr "long_query_time jest ustawiony na %d sekund(y)."
 
 #: js/messages.php:155
 msgid ""
@@ -1609,7 +1607,6 @@ msgid "Profiling results"
 msgstr "Wyniki profilowania"
 
 #: js/messages.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "Table"
 msgctxt "Display format"
 msgid "Table"
@@ -1638,22 +1635,19 @@ msgid "Group queries, ignoring variable data in WHERE clauses"
 msgstr "Grupa zapytań, ignorowanie zmiennych danych w WHERE"
 
 #: js/messages.php:200
-#, fuzzy
 #| msgid "Number of inserted rows"
 msgid "Sum of grouped rows:"
-msgstr "Liczba wstawianych wierszy"
+msgstr "Suma zgrupowanych wierszy:"
 
 #: js/messages.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid "Total"
 msgid "Total:"
-msgstr "Ilość"
+msgstr "Ogółem"
 
 #: js/messages.php:203
-#, fuzzy
 #| msgid "Loading"
 msgid "Loading logs"
-msgstr "Wczytywanie"
+msgstr "Ładowanie logów"
 
 #: js/messages.php:204
 msgid "Monitor refresh failed"
@@ -1665,6 +1659,9 @@ msgid ""
 "This is most likely because your session expired. Reloading the page and "
 "reentering your credentials should help."
 msgstr ""
+"Choć żądanie nowych danych wykresu serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź. "
+"To jest najbardziej prawdopodobne, ponieważ Twoja sesja wygasła. Odświeżenie "
+"strony i ponownego wprowadzania poświadczenia powinno pomóc."
 
 #: js/messages.php:206
 msgid "Reload page"
@@ -1672,7 +1669,7 @@ msgstr "Przeładuj stronę"
 
 #: js/messages.php:208
 msgid "Affected rows:"
-msgstr ""
+msgstr "Zagrożone wiersze:"
 
 #: js/messages.php:210
 msgid "Failed parsing config file. It doesn't seem to be valid JSON code."
@@ -1904,10 +1901,12 @@ msgstr ""
 #: js/messages.php:305
 msgid "The plot can be resized by dragging it along the bottom right corner."
 msgstr ""
+"Wykres może być zmieniany przez przeciągnięcie go wzdłuż prawego dolnego "
+"rogu."
 
 #: js/messages.php:307
 msgid "Strings are converted into integer for plotting"
-msgstr ""
+msgstr "Ciągi są konwertowane na liczbę całkowitą dla wykreślania"
 
 #: js/messages.php:309
 msgid "Select two columns"
@@ -1992,18 +1991,23 @@ msgstr "Kliknij, aby zaznaczyć/odznaczyć"
 
 #: js/messages.php:349
 msgid "Click the drop-down arrow<br />to toggle column's visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij rozwijane strzałki <br/> aby przełączyć widoczność kolumn"
 
 #: js/messages.php:351
 msgid ""
 "This table does not contain a unique column. Features related to the grid "
 "edit, checkbox, Edit, Copy and Delete links may not work after saving."
 msgstr ""
+"Tabela ta nie zawiera unikalnej kolumny. Funkcje związane z edycją siatki, "
+"pól wyboru, edycji, kopiowania i usuwania łącza może nie działać po "
+"zapisaniu."
 
 #: js/messages.php:352
 msgid ""
 "You can also edit most columns<br />by clicking directly on their content."
 msgstr ""
+"Można także edytować większość kolumn <br /> klikając bezpośrednio na ich "
+"treść."
 
 #: js/messages.php:353
 msgid "Go to link"
@@ -2051,18 +2055,16 @@ msgid "Done"
 msgstr "Zakończ"
 
 #: js/messages.php:390
-#, fuzzy
 #| msgid "Prev"
 msgctxt "Previous month"
 msgid "Prev"
-msgstr "Poprzedni"
+msgstr "Poprz."
 
 #: js/messages.php:395
-#, fuzzy
 #| msgid "Next"
 msgctxt "Next month"
 msgid "Next"
-msgstr "Następne"
+msgstr "Nast."
 
 #. l10n: Display text for current month link in calendar
 #: js/messages.php:398
@@ -2734,7 +2736,6 @@ msgid "PBMS get BLOB info failed:"
 msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:373
-#, fuzzy
 #| msgid "get BLOB Content-Type failed"
 msgid "PBMS get BLOB Content-Type failed"
 msgstr "Pobieranie Content-Type dla pola BLOB nie udało się"
@@ -2969,7 +2970,6 @@ msgstr "Profilowanie"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: libraries/common.lib.php:1631
-#, fuzzy
 #| msgid "Sun"
 msgctxt "Short week day name"
 msgid "Sun"
@@ -2992,7 +2992,6 @@ msgstr "Brakuje parametru:"
 
 #: libraries/common.lib.php:2454 libraries/common.lib.php:2457
 #: libraries/display_tbl.lib.php:306
-#, fuzzy
 #| msgid "Begin"
 msgctxt "First page"
 msgid "Begin"
@@ -3001,7 +3000,6 @@ msgstr "Początek"
 #: libraries/common.lib.php:2455 libraries/common.lib.php:2458
 #: libraries/display_tbl.lib.php:307 server_binlog.php:135
 #: server_binlog.php:137
-#, fuzzy
 #| msgid "Previous"
 msgctxt "Previous page"
 msgid "Previous"
@@ -3010,7 +3008,6 @@ msgstr "Poprzednie"
 #: libraries/common.lib.php:2485 libraries/common.lib.php:2488
 #: libraries/display_tbl.lib.php:372 server_binlog.php:170
 #: server_binlog.php:172
-#, fuzzy
 #| msgid "Next"
 msgctxt "Next page"
 msgid "Next"
@@ -3018,7 +3015,6 @@ msgstr "Następne"
 
 #: libraries/common.lib.php:2486 libraries/common.lib.php:2489
 #: libraries/display_tbl.lib.php:389
-#, fuzzy
 #| msgid "End"
 msgctxt "Last page"
 msgid "End"
@@ -5036,7 +5032,6 @@ msgid "Automatically create versions"
 msgstr "Automatyczne tworzenie wersji"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:447
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]"
 #| "pma_tracking[/kbd]"
@@ -5044,8 +5039,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 "pma_userconfig[/kbd]"
 msgstr ""
-"Puste pole oznacza brak wsparcia śledzenia zapytań SQL, zaproponował: [kbd]"
-"pma_tracking[/kbd]"
+"Pozostaw puste, dla braku przechowywania preferencji użytkownika w bazie "
+"danych, zaproponował: [kbd]pma_tracking[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:448
 msgid "User preferences storage table"
@@ -5109,13 +5104,12 @@ msgid "Show create database form"
 msgstr "Pokaż formularz tworzenia bazy danych"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:460
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines whether or not type display direction option is shown when browsing "
 "a table"
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać zużycie miejsca i statystyki na temat baz danych i "
-"tabel, czy też nie."
+"Określa, czy typ opcji kierunku wyświetlania jest pokazywany podczas "
+"przeglądania tabeli"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:461
 msgid "Show display direction"
@@ -5547,7 +5541,7 @@ msgstr "Brak rozszerzenia %s. Proszę sprawdzić konfigurację PHP."
 
 #: libraries/core.lib.php:414
 msgid "possible deep recursion attack"
-msgstr ""
+msgstr "możliwy głęboki atak rekurencji"
 
 #: libraries/database_interface.lib.php:1813
 msgid ""
@@ -5936,10 +5930,9 @@ msgid "Start row"
 msgstr "Początek wiersza"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:429
-#, fuzzy
 #| msgid "Number of rows:"
 msgid "Number of rows"
-msgstr "Liczba wierszy:"
+msgstr "Liczba wierszy"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:434
 msgid "Mode"
@@ -6684,17 +6677,16 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:114 libraries/export/sql.php:173
 #: libraries/export/sql.php:180
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Add %s statement"
 msgid "Add %s statement"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Dodaj oświadczenie %s"
 
 #: libraries/export/sql.php:152
 msgid "Add statements:"
 msgstr "Cecha"
 
 #: libraries/export/sql.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Enclose table and field names with backquotes <i>(Protects field and "
 #| "table names formed with special characters or keywords)</i>"
@@ -6702,8 +6694,8 @@ msgid ""
 "Enclose table and column names with backquotes <i>(Protects column and table "
 "names formed with special characters or keywords)</i>"
 msgstr ""
-"Załączyć nazwy tabel i pól z cudzysłowy<i>(Ochrona nazw pól i tabel "
-"utworzonych ze znaków specjalnych lub słów kluczowych)</i>"
+"Załącz tabelę i nazwę kolumny z odwrotnym cudzysłowem <i> (Chroni kolumn i "
+"nazwy tabeli utworzonych ze znakami specjalnymi lub słowami kluczowymi)</i>"
 
 #: libraries/export/sql.php:231
 msgid "Instead of <code>INSERT</code> statements, use:"
@@ -6862,10 +6854,9 @@ msgstr ""
 "Następujące struktury zostały wcześniej utworzone lub zaktualizowane. Możesz:"
 
 #: libraries/import.lib.php:1101
-#, fuzzy
 #| msgid "View a structure`s contents by clicking on its name"
 msgid "View a structure's contents by clicking on its name"
-msgstr "Zobacz zawartość struktury klikając jej nazwę"
+msgstr "Pokaż zawartość struktury klikając jej nazwę"
 
 #: libraries/import.lib.php:1102
 msgid ""
@@ -6873,40 +6864,39 @@ msgid ""
 msgstr "Możesz zmienić wszystkie ustawienia klikając odnośnik \"Opcje\""
 
 #: libraries/import.lib.php:1103
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
 msgid "Edit structure by following the \"Structure\" link"
 msgstr "Edytuj strukturę po kliknięciu odnośnika \"Struktura\""
 
 #: libraries/import.lib.php:1106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to database"
 msgid "Go to database: %s"
-msgstr "Przejdź do bazy danych"
+msgstr "Idź do bazy danych: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1109 libraries/import.lib.php:1132
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Missing data for %s"
 msgid "Edit settings for %s"
-msgstr "Brakuje danych dla %s"
+msgstr "Edytuj ustawienia dla %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1127
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to table"
 msgid "Go to table: %s"
-msgstr "Przejdź do tabeli"
+msgstr "Przejdź do tabeli: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1130
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Structure only"
 msgid "Structure of %s"
-msgstr "Tylko struktura"
+msgstr "Struktura %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1136
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to view"
 msgid "Go to view: %s"
-msgstr "Przejdź do widoku"
+msgstr "Przejdź do widoku: %s"
 
 #: libraries/import/csv.php:38 libraries/import/ods.php:33
 msgid ""
@@ -6993,29 +6983,30 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/import/shp.php:19
 msgid "ESRI Shape File"
-msgstr ""
+msgstr "Plik kształtu ESRI"
 
 #: libraries/import/shp.php:280
 #, php-format
 msgid "There was an error importing the ESRI shape file: \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania pliku kształtów ESRI: \"%s\""
 
 #: libraries/import/shp.php:336
 msgid ""
 "You tried to import an invalid file or the imported file contains invalid "
 "data"
 msgstr ""
+"Próbujesz importować nieprawidłowy plik lub zaimportować plik zawierający "
+"nieprawidłowe dane"
 
 #: libraries/import/shp.php:338
 #, php-format
 msgid "MySQL Spatial Extension does not support ESRI type \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL Spatial Extension nie obsługuje typu ESRI \"%s\"."
 
 #: libraries/import/shp.php:376
-#, fuzzy
 #| msgid "This page does not contain any tables!"
 msgid "The imported file does not contain any data"
-msgstr "Ta strona nie zawiera żadnych tabel!"
+msgstr "Importowany plik nie zawiera żadnych danych"
 
 #: libraries/import/sql.php:33
 msgid "SQL compatibility mode:"
@@ -7037,11 +7028,11 @@ msgstr "Konwersja do Kana"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:254
 msgid "From"
-msgstr ""
+msgstr "Od"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:257
 msgid "To"
-msgstr ""
+msgstr "Do"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:262 libraries/mult_submits.inc.php:275
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:403
@@ -7050,13 +7041,12 @@ msgstr "Wyślij"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:267
 msgid "Add table prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj prefiks tabeli"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add prefix"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj prefiks"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:482 tbl_replace.php:356
 msgid "No change"
@@ -7317,14 +7307,13 @@ msgid "SQL history"
 msgstr "Historia SQL"
 
 #: libraries/relation.lib.php:136
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Persistent recently used tables"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Stale ostatnio używane tabele"
 
 #: libraries/relation.lib.php:140
 msgid "Persistent tables' UI preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Preferencje trwałych tabel UI"
 
 #: libraries/relation.lib.php:148
 msgid "User preferences"
@@ -7468,14 +7457,14 @@ msgstr "Generuj hasło"
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1254
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:75 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:80
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:103
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "The following queries have been executed:"
 msgid "The following query has failed: \"%s\""
-msgstr "Wykonane zostały następujące zapytania:"
+msgstr "Następujące zapytanie nie powiodło się: \"%s\""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:116
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped event."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczonego zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:117 libraries/rte/rte_routines.lib.php:267
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:90
@@ -7483,77 +7472,72 @@ msgid "The backed up query was:"
 msgstr ""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:121
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Event %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgstr "Zdarzenie %1$s zostało zmodyfikowane."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:133
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Event %1$s has been created."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgstr "Zdarzenie %1$s zostało utworzone."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:141 libraries/rte/rte_routines.lib.php:292
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:114
 msgid "<b>One or more errors have occured while processing your request:</b>"
 msgstr ""
+"<b>Jeden lub więcej błędów mogło wystąpić podczas przetwarzania żądania:</b>"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit server"
 msgid "Edit event"
-msgstr "Edytuj serwer"
+msgstr "Edytuj wydarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:212 libraries/rte/rte_routines.lib.php:370
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1276
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1312
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:187
-#, fuzzy
 #| msgid "Error in Processing Request"
 msgid "Error in processing request"
-msgstr "Błąd przetwarzania wywołania"
+msgstr "Błąd w przetwarzaniu wywołania"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:371 libraries/rte/rte_routines.lib.php:828
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:302
-#, fuzzy
 #| msgid "Details..."
 msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły…"
+msgstr "Szczegóły"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:374
-#, fuzzy
 #| msgid "Event type"
 msgid "Event name"
-msgstr "Typ zdarzenia"
+msgstr "Nazwa zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:395 server_binlog.php:182
 msgid "Event type"
 msgstr "Typ zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:416 libraries/rte/rte_routines.lib.php:849
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Change"
 msgid "Change to %s"
-msgstr "Zmień"
+msgstr "Zmień na %s"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:422
 msgid "Execute at"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonać w"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:430
 msgid "Execute every"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj co"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:449
-#, fuzzy
 #| msgid "Startup"
 msgctxt "Start of recurring event"
 msgid "Start"
-msgstr "Uruchamianie"
+msgstr "Pocz"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:457
-#, fuzzy
 #| msgid "End"
 msgctxt "End of recurring event"
 msgid "End"
@@ -7561,16 +7545,14 @@ msgstr "Koniec"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:465 libraries/rte/rte_routines.lib.php:923
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:354
-#, fuzzy
 #| msgid "Description"
 msgid "Definition"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Określenie"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:471
-#, fuzzy
 #| msgid "complete inserts"
 msgid "On completion preserve"
-msgstr "kompletne wstawianie"
+msgstr "Po zakończeniu zachować"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:475 libraries/rte/rte_routines.lib.php:933
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:360
@@ -7580,49 +7562,48 @@ msgstr ""
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:518 libraries/rte/rte_routines.lib.php:997
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:398
 msgid "The definer must be in the \"username at hostname\" format"
-msgstr ""
+msgstr "Definer musi znajdować się w formacie \"username at hostname\""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:525
 msgid "You must provide an event name"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:537
 msgid "You must provide a valid interval value for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłową wartość odstępu dla zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:549
 msgid "You must provide a valid execution time for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać poprawny czas realizacji dla tego wydarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:553
 msgid "You must provide a valid type for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłowy typ zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:572
 msgid "You must provide an event definition."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać definicję zdarzeń."
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:29 server_privileges.php:2411
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:91
 msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgstr "Wył"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:96
 msgid "ON"
-msgstr ""
+msgstr "Wł"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:108
 msgid "Event scheduler status"
-msgstr ""
+msgstr "Harmonogram zdarzeń stanu"
 
 #: libraries/rte/rte_list.lib.php:54
-#, fuzzy
 #| msgid "Return type"
 msgid "Returns"
-msgstr "Zwracany typ"
+msgstr "Powrót"
 
 #: libraries/rte/rte_list.lib.php:63 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:340
 msgid "Event"
@@ -7634,104 +7615,101 @@ msgid ""
 "handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!</"
 "b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
 msgstr ""
+"Używasz przestarzałego rozszerzenia PHP 'mysql', które nie jest w stanie "
+"obsługiwać wielozadaniowość. <b> Wykonanie niektórych przechowywanych "
+"procedur może się nie udać! </ b> Proszę korzystać z nowszego rozszerzenia "
+"'mysqli', aby uniknąć problemów."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:245
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1005
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Invalid server index: %s"
 msgid "Invalid routine type: \"%s\""
-msgstr "Nieprawidłowy indeks serwera: %s"
+msgstr "Nieprawidłowy typ procedury: %s"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:266
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped routine."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczony procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:271
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Column %s has been dropped"
 msgid "Routine %1$s has been modified."
-msgstr "Kolumna %s została upuszczona"
+msgstr "Kolumna %s została zmodyfikowana."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:284
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Routine %1$s has been created."
 msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:344
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit routine"
-msgstr "Tryb edycji"
+msgstr "Edycja procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:831
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "Routine name"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Nazwa procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:854
 msgid "Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametry"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:859
-#, fuzzy
 #| msgid "Direct links"
 msgid "Direction"
-msgstr "Bezpośrednie połączenia"
+msgstr "Kierunek"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:862 libraries/tbl_properties.inc.php:98
 msgid "Length/Values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgstr "Długość/Wartości"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:877
 msgid "Add parameter"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj parametr"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:881
-#, fuzzy
 #| msgid "Remove database"
 msgid "Remove last parameter"
-msgstr "Usuń bazę danych"
+msgstr "Usuń ostatni parametr"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:886
 msgid "Return type"
 msgstr "Zwracany typ"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:892
-#, fuzzy
 #| msgid "Length/Values"
 msgid "Return length/values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgstr "Powrót długości/wartości"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:898
-#, fuzzy
 #| msgid "Table options"
 msgid "Return options"
-msgstr "Opcje tabeli"
+msgstr "Powrót opcji"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:929
 msgid "Is deterministic"
-msgstr ""
+msgstr "Jest deterministyczna"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:938
-#, fuzzy
 #| msgid "Security"
 msgid "Security type"
-msgstr "Bezpieczeństwo"
+msgstr "Rodzaj zabezpieczenia"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:945
 msgid "SQL data access"
-msgstr ""
+msgstr "Dostęp SQL do danych"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1010
 msgid "You must provide a routine name"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać nazwę procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1036
 #, php-format
 msgid "Invalid direction \"%s\" given for parameter."
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowy kierunek \"%s\" podany dla parametru."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1048
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1086
@@ -7739,44 +7717,45 @@ msgid ""
 "You must provide length/values for routine parameters of type ENUM, SET, "
 "VARCHAR and VARBINARY."
 msgstr ""
+"Należy podać długość/wartość parametrów procedury typu ENUM, SET, VARCHAR i "
+"VARBINARY."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1066
 msgid "You must provide a name and a type for each routine parameter."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę i typ dla każdego parametru procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1076
 msgid "You must provide a valid return type for the routine."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać poprawny typ wartości zwracanej do procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1120
 msgid "You must provide a routine definition."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać definicję procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1210
 #, php-format
 msgid "%d row affected by the last statement inside the procedure"
 msgid_plural "%d rows affected by the last statement inside the procedure"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d wiersz dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
+msgstr[1] "%d wierszy dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
+msgstr[2] "%d wierszy dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1226
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Allows executing stored routines."
 msgid "Execution results of routine %s"
-msgstr "Pozwól wykonywać procedury składowane."
+msgstr "Wynik wykonanych procedur %s"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1300
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1306
 msgid "Execute routine"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1359
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1362
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "Routine parameters"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Parametry procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1369 libraries/tbl_select.lib.php:79
 #: tbl_change.php:292 tbl_change.php:330
@@ -7785,16 +7764,16 @@ msgstr "Funkcja"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:89
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped trigger."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczonego wyzwalacza."
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:94
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %s has been emptied"
 msgid "Trigger %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %s została opróżniona"
+msgstr "Tabela %s została zmodyfikowana."
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Trigger %1$s has been created."
 msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
@@ -7812,7 +7791,6 @@ msgid "Trigger name"
 msgstr "Wyzwalacze"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326
-#, fuzzy
 #| msgid "Time"
 msgctxt "Trigger action time"
 msgid "Time"
@@ -7820,67 +7798,61 @@ msgstr "Czas"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:405
 msgid "You must provide a trigger name"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:410
 msgid "You must provide a valid timing for the trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać poprawny czas dla wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:415
 msgid "You must provide a valid event for the trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłowe zdarzenie dla wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:421
-#, fuzzy
 #| msgid "Invalid table name"
 msgid "You must provide a valid table name"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
+msgstr "Musisz podać prawidłową nazwę tabeli"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:427
 msgid "You must provide a trigger definition."
 msgstr ""
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:18
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add routine"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:20
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Export contents"
 msgid "Export of routine %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgstr "Eksportuj procedurę %s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:21
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "routine"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Procedura"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:22
-#, fuzzy
 #| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
 msgid "You do not have the necessary privileges to create a routine"
-msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień, aby być tu i teraz!"
+msgstr "Nie masz odpowiednich uprawnień, aby utworzyć procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:23
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "No tables found in database"
 msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych"
+msgstr "Nie znaleziono procedury %1$s w bazie danych %2$s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:24
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no files to upload"
 msgid "There are no routines to display."
-msgstr "Brak plików do wysłania"
+msgstr "Brak procedur do wyświetlenia."
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Triggers"
 msgid "Add trigger"
-msgstr "Wyzwalacze"
+msgstr "Dodaj wyzwalacz"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:32
 #, fuzzy, php-format
@@ -7913,40 +7885,36 @@ msgid "There are no triggers to display."
 msgstr "Brak plików do wysłania"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:42
-#, fuzzy
 #| msgid "Add statements:"
 msgid "Add event"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Dodaj zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:44
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Export contents"
 msgid "Export of event %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgstr "Eksport zdarzenia %s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:45
-#, fuzzy
 #| msgid "Event"
 msgid "event"
-msgstr "Zdarzenie"
+msgstr "zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
 msgid "You do not have the necessary privileges to create an event"
-msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień, aby być tu i teraz!"
+msgstr "Nie masz odpowiednich uprawnień, aby stworzyć zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:47
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "No tables found in database"
 msgid "No event with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych"
+msgstr "Nie znaleziono zdarzenia %1$s w bazie danych %2$s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:48
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no files to upload"
 msgid "There are no events to display."
-msgstr "Brak plików do wysłania"
+msgstr "Nie ma żadnych zdarzeń do wyświetlenia."
 
 #: libraries/schema/Dia_Relation_Schema.class.php:230
 #: libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php:420
@@ -8107,10 +8075,9 @@ msgid "Current Server"
 msgstr "Bieżący serwer "
 
 #: libraries/server_links.inc.php:60
-#, fuzzy
 #| msgid "User"
 msgid "Users"
-msgstr "Użytkownik"
+msgstr "Użytkownicy"
 
 #: libraries/server_links.inc.php:79 server_synchronize.php:1154
 #: server_synchronize.php:1162
@@ -8134,7 +8101,7 @@ msgstr "Kodowania znaków"
 #: libraries/server_links.inc.php:104 server_plugins.php:47
 #: server_plugins.php:80
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczki"
 
 #: libraries/server_links.inc.php:108
 msgid "Engines"
@@ -8207,10 +8174,9 @@ msgid "Delimiter"
 msgstr "Separator"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:344
-#, fuzzy
 #| msgid " Show this query here again "
 msgid "Show this query here again"
-msgstr " Wywołaj ponownie zapytanie "
+msgstr "Pokaż to zapytanie tutaj ponownie"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:407
 msgid "View only"
@@ -8414,16 +8380,14 @@ msgid "Operator"
 msgstr "Operator"
 
 #: libraries/tbl_select.lib.php:103
-#, fuzzy
 #| msgid "Search"
 msgid "Table Search"
-msgstr "Szukaj"
+msgstr "Tabela szukania"
 
 #: libraries/tbl_select.lib.php:175 tbl_change.php:1000
-#, fuzzy
 #| msgid "Insert"
 msgid "Edit/Insert"
-msgstr "Wstaw"
+msgstr "Edycja/Wstaw"
 
 #: libraries/transformations/application_octetstream__download.inc.php:10
 msgid ""
@@ -8491,6 +8455,16 @@ msgid ""
 "will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line "
 "(Default 1)."
 msgstr ""
+"TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i podaje mu dane kolumn za "
+"pomocą standardowego wejścia. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. "
+"Domyślnie jest to Tidy, aby całkiem-drukować kod HTML. Ze względów "
+"bezpieczeństwa, trzeba ręcznie edytować plików "
+"libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i listę narzędzi, "
+"które chcesz udostępnić. Pierwsza opcja jest następnym numerem programu, "
+"który chcesz używać, a druga opcja to parametr programu. Trzecia opcja, "
+"jeśli ustawiony na 1, dokona konwersji wyjścia używając htmlspecialchars() "
+"(domyślnie 1). Czwartą opcją, jeśli ustawiony na 1, spowoduje, opakowanie i "
+"upewnić się, że produkcja pojawi się w jednym wierszu (domyślnie 1)."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__formatted.inc.php:10
 msgid ""
@@ -8587,10 +8561,9 @@ msgid "General Settings"
 msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 #: main.php:109
-#, fuzzy
 #| msgid "MySQL connection collation"
 msgid "Server connection collation"
-msgstr "Sortowanie połączeń MySQL"
+msgstr "Sortowanie połączenie z serwerem"
 
 #: main.php:124
 msgid "Appearance Settings"
@@ -8601,20 +8574,18 @@ msgid "More settings"
 msgstr "Więcej ustawień"
 
 #: main.php:169
-#, fuzzy
 #| msgid "Database for user"
 msgid "Database server"
-msgstr "Baza danych dla użytkownika"
+msgstr "Serwer bazy danych"
 
 #: main.php:172
 msgid "Software"
-msgstr ""
+msgstr "Oprogramowanie"
 
 #: main.php:173
-#, fuzzy
 #| msgid "Show versions"
 msgid "Software version"
-msgstr "Pokaż wersje"
+msgstr "Wersja oprogramowania"
 
 #: main.php:175
 msgid "Protocol version"
@@ -8627,20 +8598,18 @@ msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
 #: main.php:184
-#, fuzzy
 #| msgid "Server socket"
 msgid "Server charset"
-msgstr "Gniazdo serwera"
+msgstr "Kodowanie znaków serwera"
 
 #: main.php:196
 msgid "Web server"
 msgstr "Serwer WWW"
 
 #: main.php:209
-#, fuzzy
 #| msgid "Use light version"
 msgid "Database client version"
-msgstr "Użyj wersji uproszczonej"
+msgstr "Wersja klienta bazy danych"
 
 #: main.php:213
 msgid "PHP extension"
@@ -8778,10 +8747,9 @@ msgid "No databases"
 msgstr "Brak baz danych"
 
 #: navigation.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "filter tables by name"
 msgid "Filter tables by name"
-msgstr "filtr tabel wg nazwy"
+msgstr "Filtr tabel wg nazwy"
 
 #: navigation.php:303 navigation.php:304
 msgctxt "short form"
@@ -8833,10 +8801,9 @@ msgid "Toggle small/big"
 msgstr "Przełączanie małe/duże"
 
 #: pmd_general.php:99
-#, fuzzy
 #| msgid "To select relation, click :"
 msgid "Toggle relation lines"
-msgstr "Aby wybrać powiązanie, kliknij:"
+msgstr "Przełączanie linii relacji"
 
 #: pmd_general.php:104 pmd_pdf.php:76
 msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"
@@ -9133,7 +9100,7 @@ msgstr "Pokaż zrzut (schemat) bazy danych"
 
 #: server_plugins.php:81
 msgid "Modules"
-msgstr ""
+msgstr "Moduły"
 
 #: server_plugins.php:102
 msgid "Begin"
@@ -9141,15 +9108,15 @@ msgstr "Początek"
 
 #: server_plugins.php:111
 msgid "Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka"
 
 #: server_plugins.php:112 server_plugins.php:146
 msgid "Module"
-msgstr ""
+msgstr "Moduł"
 
 #: server_plugins.php:113 server_plugins.php:148
 msgid "Library"
-msgstr ""
+msgstr "Biblioteka"
 
 #: server_plugins.php:114 server_plugins.php:149 tbl_tracking.php:650
 msgid "Version"
@@ -9157,17 +9124,16 @@ msgstr "Wersja"
 
 #: server_plugins.php:115 server_plugins.php:150
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Autor"
 
 #: server_plugins.php:116 server_plugins.php:151
 msgid "License"
 msgstr "Licencja"
 
 #: server_plugins.php:182
-#, fuzzy
 #| msgid "Disabled"
 msgid "disabled"
-msgstr "Wyłączone"
+msgstr "wyłączone"
 
 #: server_privileges.php:34 server_privileges.php:369
 msgid "Includes all privileges except GRANT."
@@ -9374,10 +9340,9 @@ msgstr "Uprawnienia specyficzne dla tabel"
 
 #: server_privileges.php:537 server_privileges.php:689
 #: server_privileges.php:1704
-#, fuzzy
 #| msgid " Note: MySQL privilege names are expressed in English "
 msgid "Note: MySQL privilege names are expressed in English"
-msgstr " Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
+msgstr "Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
 
 #: server_privileges.php:614
 msgid "Administration"
@@ -9470,10 +9435,9 @@ msgid "Any"
 msgstr "Dowolny"
 
 #: server_privileges.php:1565
-#, fuzzy
 #| msgid "User overview"
 msgid "Users overview"
-msgstr "Omówienie użytkownika"
+msgstr "Omówienie użytkowników"
 
 #: server_privileges.php:1705 server_privileges.php:1899
 #: server_privileges.php:2258
@@ -9534,37 +9498,34 @@ msgstr "Zmień dane użytkownika / Kopiuj użytkownika"
 
 #: server_privileges.php:2187
 msgid "Create a new user with the same privileges and ..."
-msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i …"
+msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ..."
 
 #: server_privileges.php:2189
 msgid "... keep the old one."
-msgstr "… pozostaw starego."
+msgstr "... pozostaw starego."
 
 #: server_privileges.php:2190
-#, fuzzy
 #| msgid " ... delete the old one from the user tables."
 msgid "... delete the old one from the user tables."
-msgstr " … usuń starego z tabel użytkowników."
+msgstr "... usunąć starą z tabel użytkowników."
 
 #: server_privileges.php:2191
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " ... revoke all active privileges from the old one and delete it "
 #| "afterwards."
 msgid ""
 "... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards."
-msgstr " … odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń."
+msgstr ""
+"... unieważnij wszystkie aktywne uprawnienia ze starej i usuń je później."
 
 #: server_privileges.php:2192
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " ... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
 #| "afterwards."
 msgid ""
 "... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
 "afterwards."
-msgstr ""
-" … usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia."
+msgstr "... usuń starą z tabel użytkownika i przeładuj uprawnienia później."
 
 #: server_privileges.php:2215
 msgid "Database for user"
@@ -9608,10 +9569,9 @@ msgid "wildcard"
 msgstr "znak wieloznaczny"
 
 #: server_privileges.php:2406
-#, fuzzy
 #| msgid "Page has been created"
 msgid "User has been added."
-msgstr "Strona została stworzona"
+msgstr "Użytkownik został dodany."
 
 #: server_replication.php:49
 msgid "Unknown error"
@@ -9634,7 +9594,7 @@ msgid "Unable to change master"
 msgstr "Nie można zmienić serwera głównego"
 
 #: server_replication.php:72
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Master server changed succesfully to %s"
 msgid "Master server changed successfully to %s"
 msgstr "Serwer główny zmieniony pomyślnie na %s"
@@ -9866,76 +9826,69 @@ msgid "Runtime Information"
 msgstr "Informacje o działaniu serwera"
 
 #: server_status.php:786
-#, fuzzy
 #| msgid "See slave status table"
 msgid "All status variables"
-msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
+msgstr "Wszystkie zmienne stanu"
 
 #: server_status.php:787
 msgid "Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Monitor"
 
 #: server_status.php:788
 msgid "Advisor"
-msgstr ""
+msgstr "Doradca"
 
 #: server_status.php:798 server_status.php:820
-#, fuzzy
 #| msgid "Refresh"
 msgid "Refresh rate: "
-msgstr "Odśwież"
+msgstr "Częstotliwość odświeżania:"
 
 #: server_status.php:839 server_variables.php:115
-#, fuzzy
 #| msgid "Filter"
 msgid "Filters"
-msgstr "Filtr"
+msgstr "Filtry"
 
 #: server_status.php:841 server_variables.php:117
-#, fuzzy
 #| msgid "Do not change the password"
 msgid "Containing the word:"
-msgstr "Nie zmieniaj hasła"
+msgstr "Zawierające słowo:"
 
 #: server_status.php:846
-#, fuzzy
 #| msgid "Show open tables"
 msgid "Show only alert values"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
+msgstr "Pokaż tylko wartości alarmowe"
 
 #: server_status.php:850
 msgid "Filter by category..."
-msgstr ""
+msgstr "&Filtruj wg kategorii..."
 
 #: server_status.php:864
-#, fuzzy
 #| msgid "Browse foreign values"
 msgid "Show unformatted values"
-msgstr "Przeglądaj zewnętrzne wartości"
+msgstr "Pokaż niesformatowane wartości"
 
 #: server_status.php:868
-#, fuzzy
 #| msgid "Related Links"
 msgid "Related links:"
-msgstr "Powiązane linki"
+msgstr "Powiązane linki:"
 
 #: server_status.php:901
-#, fuzzy
 #| msgid "Analyze"
 msgid "Run analyzer"
 msgstr "Analizuj"
 
 #: server_status.php:902
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje"
 
 #: server_status.php:909
 msgid ""
 "The Advisor system can provide recommendations on server variables by "
 "analyzing the server status variables."
 msgstr ""
+"System Doradcy może dostarczyć zalecenia dotyczące zmiennych serwera poprzez "
+"analizę zmiennych stanu serwera."
 
 #: server_status.php:911
 msgid ""
@@ -9943,6 +9896,9 @@ msgid ""
 "calculations and by rule of thumb which may not necessarily apply to your "
 "system."
 msgstr ""
+"Jednak zauważ, że system ten zapewnia zalecenia oparte na prostych "
+"obliczeniach i zasadach, które nie mogą mieć obowiązkowego zastosowania do "
+"systemu."
 
 #: server_status.php:913
 msgid ""
@@ -9950,6 +9906,9 @@ msgid ""
 "changing (by reading the documentation) and how to undo the change. Wrong "
 "tuning can have a very negative effect on performance."
 msgstr ""
+"Przed zmianą jakichkolwiek konfiguracji, należy wiedzieć, co się zmienia "
+"(poprzez czytanie dokumentacji) i jak cofnąć zmiany. Złe ustawienia mogą "
+"mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność."
 
 #: server_status.php:915
 msgid ""
@@ -9957,33 +9916,36 @@ msgid ""
 "time, observe or benchmark your database, and undo the change if there was "
 "no clearly measurable improvement."
 msgstr ""
+"Najlepszym sposobem, aby ustawić swój system jest zmiana tylko jednego "
+"ustawienia w czasie, obserwować lub odniesienie bazy danych, i cofnąć "
+"zmianę, gdyby nie było jednoznacznego wymiernego postępu."
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: server_status.php:937
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Customize startup page"
 msgid "Questions since startup: %s"
-msgstr "Personalizuj stronę startową"
+msgstr "Pytania od uruchomienia: %s"
 
 #: server_status.php:973 tbl_printview.php:328 tbl_structure.php:833
 msgid "Statements"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Oświadczenia"
 
 #. l10n: # = Amount of queries
 #: server_status.php:976
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
 #: server_status.php:1049
 #, php-format
 msgid "Network traffic since startup: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch sieciowy od uruchomienia: %s"
 
 #: server_status.php:1058
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "This MySQL server has been running for %s. It started up on %s."
 msgid "This MySQL server has been running for %1$s. It started up on %2$s."
-msgstr "Ten serwer MySQL działa już od: %s. Wszystko zaczęło się o: %s."
+msgstr "Ten serwer MySQL działa już od: %s. Uruchomiony został o: %s."
 
 #: server_status.php:1069
 msgid ""
@@ -10006,7 +9968,6 @@ msgstr ""
 "procesie <b>replikacji</b>."
 
 #: server_status.php:1076
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For further information about replication status on the server, please "
 #| "visit the <a href=#replication>replication section</a>."
@@ -10062,12 +10023,13 @@ msgid ""
 "The number of connections that were aborted because the client died without "
 "closing the connection properly."
 msgstr ""
+"Liczba połączeń, które zostały przerwane, ponieważ klient zmarł bez "
+"poprawnego zamykania połączenia."
 
 #: server_status.php:1303
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not connect to MySQL server"
 msgid "The number of failed attempts to connect to the MySQL server."
-msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
+msgstr "Liczba nieudanych prób połączenia się z serwerem MySQL."
 
 #: server_status.php:1304
 msgid ""
@@ -10088,7 +10050,7 @@ msgstr ""
 #: server_status.php:1306
 msgid ""
 "The number of connection attempts (successful or not) to the MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Liczba prób połączenia (udane lub nie) do serwera MySQL."
 
 #: server_status.php:1307
 msgid ""
@@ -10512,6 +10474,8 @@ msgid ""
 "The maximum number of connections that have been in use simultaneously since "
 "the server started."
 msgstr ""
+"Maksymalna liczba połączeń, które były używane jednocześnie odkąd serwer "
+"został uruchomiony."
 
 #: server_status.php:1378
 msgid "The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues."
@@ -10544,6 +10508,9 @@ msgid ""
 "fragmentation issues, which may be solved by issuing a FLUSH QUERY CACHE "
 "statement."
 msgstr ""
+"Liczba wolnych bloków pamięci w buforze zapytań. Duża liczba może wskazywać "
+"na problemy z fragmentacją, które mogą być rozwiązane poprzez wydawanie "
+"polecenie FLUSH CACHE QUERY."
 
 #: server_status.php:1384
 msgid "The amount of free memory for query cache."
@@ -10727,61 +10694,57 @@ msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
 
 #: server_status.php:1551
 msgid "Start Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom monitor"
 
 #: server_status.php:1560
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Instructions/Setup"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje/Setup"
 
 #: server_status.php:1565
 msgid "Done rearranging/editing charts"
-msgstr ""
+msgstr "Gotowe przestawienie/edycji wykresów"
 
 #: server_status.php:1572 server_status.php:1643
 msgid "Add chart"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj wykres "
 
 #: server_status.php:1574
 msgid "Rearrange/edit charts"
-msgstr ""
+msgstr "przestawienie/edycji wykresów"
 
 #: server_status.php:1578
-#, fuzzy
 #| msgid "Refresh"
 msgid "Refresh rate"
-msgstr "Odśwież"
+msgstr "Częstotliwość odświeżania"
 
 #: server_status.php:1583
-#, fuzzy
 #| msgid "Columns"
 msgid "Chart columns"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Kolumny wykresu"
 
 #: server_status.php:1599
-#, fuzzy
 #| msgid "Error management:"
 msgid "Chart arrangement"
-msgstr "Błąd zarządzania:"
+msgstr "Układ wykresu"
 
 #: server_status.php:1599
 msgid ""
 "The arrangement of the charts is stored to the browsers local storage. You "
 "may want to export it if you have a complicated set up."
 msgstr ""
+"Układ wykresów są przechowywane w przeglądarce lokalnego przechowywania. "
+"Możesz wyeksportować go, jeśli masz skomplikowany zestaw górę."
 
 #: server_status.php:1600
-#, fuzzy
 #| msgid "Restore default value"
 msgid "Reset to default"
 msgstr "Przywróć wartość domyślną"
 
 #: server_status.php:1604
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Monitor Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje monitora"
 
 #: server_status.php:1605
 msgid ""
@@ -10802,7 +10765,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1623
 msgid "Using the monitor:"
-msgstr ""
+msgstr "Korzystanie z monitora:"
 
 #: server_status.php:1625
 msgid ""
@@ -10821,7 +10784,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1634
 msgid "Please note:"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę zwrócić uwagę:"
 
 #: server_status.php:1636
 msgid ""
@@ -10833,103 +10796,99 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1648
 msgid "Preset chart"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawiony wykres"
 
 #: server_status.php:1652
 msgid "Status variable(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienna statusu(ów)"
 
 #: server_status.php:1654
-#, fuzzy
 #| msgid "Select Tables"
 msgid "Select series:"
-msgstr "Wybierz tabele"
+msgstr "Wybierz serię:"
 
 #: server_status.php:1656
 msgid "Commonly monitored"
-msgstr ""
+msgstr "Najczęściej monitorowany"
 
 #: server_status.php:1671
-#, fuzzy
 #| msgid "Invalid table name"
 msgid "or type variable name:"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
+msgstr "lub wpisz nazwę zmiennej:"
 
 #: server_status.php:1675
 msgid "Display as differential value"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl jako wartości różnicy"
 
 #: server_status.php:1677
 msgid "Apply a divisor"
-msgstr ""
+msgstr "Zastosuj dzielnik"
 
 #: server_status.php:1684
 msgid "Append unit to data values"
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz urządzenia do wartości danych"
 
 #: server_status.php:1690
 msgid "Add this series"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj tę serię"
 
 #: server_status.php:1692
 msgid "Clear series"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść serie"
 
 #: server_status.php:1695
 msgid "Series in Chart:"
-msgstr ""
+msgstr "Seria na wykresie:"
 
 #: server_status.php:1708
-#, fuzzy
 #| msgid "Show statistics"
 msgid "Log statistics"
-msgstr "Pokaż statystyki"
+msgstr "Statystyki Log"
 
 #: server_status.php:1709
-#, fuzzy
 #| msgid "Select page"
 msgid "Selected time range:"
-msgstr "Wybierz stronę"
+msgstr "Wybrany zakres czasu:"
 
 #: server_status.php:1714
 msgid "Only retrieve SELECT,INSERT,UPDATE and DELETE Statements"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierać tylko oświadczenia SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE"
 
 #: server_status.php:1719
 msgid "Remove variable data in INSERT statements for better grouping"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zmiennych danych w oświadczeniu INSERT dla lepszej grupy"
 
 #: server_status.php:1724
 msgid "Choose from which log you want the statistics to be generated from."
 msgstr ""
+"Wybierz z którego dziennika chcesz statystyki które mają być generowane."
 
 #: server_status.php:1726
 msgid "Results are grouped by query text."
-msgstr ""
+msgstr "Wyniki są pogrupowane według zapytania tekstu."
 
 #: server_status.php:1731
-#, fuzzy
 #| msgid "Query type"
 msgid "Query analyzer"
-msgstr "Rodzaj zapytania"
+msgstr "Analizuj zapytanie"
 
 #: server_status.php:1771
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "per second"
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "na sekundę"
-msgstr[1] "na sekundę"
-msgstr[2] "na sekundę"
+msgstr[0] "%d sekunda"
+msgstr[1] "%d sekund"
+msgstr[2] "%d sekundę"
 
 #: server_status.php:1773
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "per minute"
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "na minutę"
-msgstr[1] "na minutę"
-msgstr[2] "na minutę"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minuty"
+msgstr[2] "%d minuty"
 
 #: server_synchronize.php:99
 msgid "Could not connect to the source"
@@ -11016,7 +10975,7 @@ msgstr "Docelowa baza danych została zsynchronizowana ze źródłową"
 
 #: server_synchronize.php:1046
 msgid "Executed queries"
-msgstr ""
+msgstr "Zrealizowane zapytania"
 
 #: server_synchronize.php:1202
 msgid "Enter manually"
@@ -11045,7 +11004,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_variables.php:80
 msgid "Setting variable failed"
-msgstr ""
+msgstr "Błędne ustawienie zmienne "
 
 #: server_variables.php:99
 msgid "Server variables and settings"
@@ -11066,6 +11025,7 @@ msgstr "Ściągnij"
 #: setup/frames/form.inc.php:25
 msgid "Incorrect formset, check $formsets array in setup/frames/form.inc.php"
 msgstr ""
+"Nieprawidłowa formset, sprawdź tablicę $formsets w setup/frames/form.inc.php"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:49
 msgid "Cannot load or save configuration"
@@ -11104,16 +11064,18 @@ msgid "Insecure connection"
 msgstr "Niezabezpieczone połączenie"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:94
-#, fuzzy
 #| msgid "Configuration storage"
 msgid "Configuration saved."
-msgstr "Konfiguracja magazynu"
+msgstr "Konfiguracja zapisana."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:95
 msgid ""
 "Configuration saved to file config/config.inc.php in phpMyAdmin top level "
 "directory, copy it to top level one and delete directory config to use it."
 msgstr ""
+"Konfiguracja zapisana do pliku config/config.inc.php w głównym katalogu "
+"phpMyAdmin, skopiuj go do jednego z najwyższego poziomu i usunąć katalog "
+"config z niego korzystać."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:102 setup/frames/menu.inc.php:15
 msgid "Overview"
@@ -11177,7 +11139,7 @@ msgstr "Dodaj nowy serwer"
 
 #: setup/index.php:22
 msgid "Wrong GET file attribute value"
-msgstr ""
+msgstr "Zła wartość atrybutu GET pliku"
 
 #: setup/lib/form_processing.lib.php:43
 msgid "Warning"
@@ -11235,7 +11197,7 @@ msgid "No newer stable version is available"
 msgstr "Nowsza stabilna wersja nie jest dostępna"
 
 #: setup/lib/index.lib.php:274
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "This %soption%s should be disabled as it allows attackers to bruteforce "
 #| "login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use %strusted "
@@ -11248,11 +11210,11 @@ msgid ""
 "proxies list%s. However, IP-based protection may not be reliable if your IP "
 "belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Ta %opcja%s powinna być wyłączona, ponieważ umożliwia napastnikowi "
-"bruteforce zalogować do dowolnego serwera MySQL. Jeśli uważasz, że jest to "
-"konieczne, należy użyć %sstrusted lista pełnomocników%s. Jednakże ochrona IP "
-"możę nie być wiarygodna, czy IP należy do ISP, w którym tysiące "
-"użytkowników, łącznie z Tobą, są podłączeni."
+"Ta %sopcion%s powinna być wyłączona, ponieważ umożliwia atakującemu na "
+"zalogowanie bruteforce do dowolnego serwera MySQL. Jeśli uważasz, że jest to "
+"konieczne, należy użyć %strusted proxies list%s. Jednak ochrona oparta na "
+"protokole IP mogą nie być wiarygodne, jeśli Twój adres IP należy do ISP, w "
+"którym tysiące użytkowników, w tym Ty, są podłączone."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:276
 msgid ""
@@ -11355,7 +11317,7 @@ msgstr ""
 "autoryzacji%s do [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:294
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 #| "system."
@@ -11363,7 +11325,8 @@ msgid ""
 "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"%sKompresja Zip% wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym systemie."
+"%sZip compression%s wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym "
+"systemie."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
 #, php-format
@@ -11375,10 +11338,9 @@ msgstr ""
 "systemie."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Należy używać połączeń SSL, jeśli serwer WWW ją obsługuje."
+msgstr "Należy używać połączeń SSL, jeśli serwer bazy danych je obsługuje."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
@@ -11398,7 +11360,7 @@ msgstr "Klucz powinien zawierać litery, cyfry [em]i[/em] znaki specjalne."
 
 #: setup/validate.php:22
 msgid "Wrong data"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowe dane"
 
 #: sql.php:105 tbl_change.php:262 tbl_select.php:28 tbl_zoom_select.php:58
 msgid "Browse foreign values"
@@ -11441,15 +11403,13 @@ msgid "Table %1$s has been altered successfully"
 msgstr "Tabela %1$s została pomyślnie zmodyfikowana"
 
 #: tbl_change.php:699
-#, fuzzy
 #| msgid " Because of its length,<br /> this column might not be editable "
 msgid "Because of its length,<br /> this column might not be editable"
-msgstr ""
-"Ze względu na jego długość,<br /> w tej kolumnie nie może być edytowalne"
+msgstr "Ze względu na jego długość, <br /> kolumna ta może nie być edytowalne"
 
 #: tbl_change.php:817
 msgid "Remove BLOB Repository Reference"
-msgstr "Usuń odołanie do repozytorium BLOBów"
+msgstr "Usuń odwołanie do repozytorium BLOBów"
 
 #: tbl_change.php:821
 msgid "Binary - do not edit"
@@ -11511,25 +11471,22 @@ msgid "Bar"
 msgstr "Binarne"
 
 #: tbl_chart.php:91
-#, fuzzy
 #| msgid "Column"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Column"
 msgstr "Kolumna"
 
 #: tbl_chart.php:93
-#, fuzzy
 #| msgid "Line"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Line"
 msgstr "Linia"
 
 #: tbl_chart.php:95
-#, fuzzy
 #| msgid "Inline"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Spline"
-msgstr "Mechanizmy"
+msgstr "Klin"
 
 #: tbl_chart.php:97
 #, fuzzy
@@ -11543,50 +11500,43 @@ msgid "Stacked"
 msgstr "Spakowany"
 
 #: tbl_chart.php:103
-#, fuzzy
 #| msgid "Report title:"
 msgid "Chart title"
-msgstr "Tytuł raportu"
+msgstr "Tytuł wykresu"
 
 #: tbl_chart.php:109
 msgid "X-Axis:"
-msgstr ""
+msgstr "Oś X:"
 
 #: tbl_chart.php:124
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Series:"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgstr "Serie:"
 
 #: tbl_chart.php:126
-#, fuzzy
 #| msgid "Textarea columns"
 msgid "The remaining columns"
-msgstr "Kolumny textarea"
+msgstr "Pozostałe kolumny"
 
 #: tbl_chart.php:139
-#, fuzzy
 #| msgid "X Axis label"
 msgid "X-Axis label:"
-msgstr "Etykieta osi X"
+msgstr "Etykieta osi X:"
 
 #: tbl_chart.php:141
-#, fuzzy
 #| msgid "Value"
 msgid "X Values"
-msgstr "Wartość"
+msgstr "Wartość X"
 
 #: tbl_chart.php:142
-#, fuzzy
 #| msgid "Y Axis label"
 msgid "Y-Axis label:"
-msgstr "Etykieta osi Y"
+msgstr "Etykieta osi Y:"
 
 #: tbl_chart.php:143
-#, fuzzy
 #| msgid "Value"
 msgid "Y Values"
-msgstr "Wartość"
+msgstr "Wartość Y"
 
 #: tbl_create.php:31
 #, php-format
@@ -11603,10 +11553,9 @@ msgid "View dump (schema) of table"
 msgstr "Pokaż zrzut (schemat) tabeli"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:112
-#, fuzzy
 #| msgid "Display servers selection"
 msgid "Display GIS Visualization"
-msgstr "Wyświetlaj wybór serwerów"
+msgstr "Wyświetlaj wizualizację GIS"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:128
 msgid "Width"
@@ -11617,38 +11566,33 @@ msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:136
-#, fuzzy
 #| msgid "Textarea columns"
 msgid "Label column"
-msgstr "Kolumny textarea"
+msgstr "Etykieta kolumny"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:138
-#, fuzzy
 #| msgid "- none -"
 msgid "-- None --"
-msgstr "- brak -"
+msgstr "-- Brak --"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:151
-#, fuzzy
 #| msgid "Relational display column"
 msgid "Spatial column"
-msgstr "Relacyjne wyświetlania kolumn"
+msgstr "Przestrzenna kolumna"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:175
 msgid "Redraw"
 msgstr "Przerysuj"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:177
-#, fuzzy
 #| msgid "Save as file"
 msgid "Save to file"
 msgstr "Zapisz jako plik"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:178
-#, fuzzy
 #| msgid "Table name"
 msgid "File name"
-msgstr "Nazwa tabeli"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 #: tbl_indexes.php:66
 msgid "The name of the primary key must be \"PRIMARY\"!"
@@ -11667,10 +11611,9 @@ msgid "Add index"
 msgstr "Dodaj indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:175
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Edit index"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Edytuj indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:187
 msgid "Index name:"
@@ -11808,7 +11751,6 @@ msgid "Check referential integrity:"
 msgstr "Sprawdź spójność powiązań:"
 
 #: tbl_printview.php:72
-#, fuzzy
 #| msgid "Show tables"
 msgid "Showing tables"
 msgstr "Pokaż tabele"
@@ -11842,14 +11784,13 @@ msgid "Row length"
 msgstr "Długość wiersza"
 
 #: tbl_printview.php:373 tbl_structure.php:898
-#, fuzzy
 #| msgid " Row size "
 msgid "Row size"
-msgstr " Rozmiar wiersza "
+msgstr "Rozmiar wiersza "
 
 #: tbl_printview.php:383 tbl_structure.php:906
 msgid "Next autoindex"
-msgstr ""
+msgstr "Następny autoindeks"
 
 #: tbl_relation.php:271
 #, php-format
@@ -11895,7 +11836,7 @@ msgstr "Kolejność wyświetlania:"
 
 #: tbl_structure.php:155 tbl_structure.php:160 tbl_structure.php:581
 msgid "Spatial"
-msgstr ""
+msgstr "Przestrzenny"
 
 #: tbl_structure.php:162 tbl_structure.php:166
 msgid "Browse distinct values"
@@ -11910,10 +11851,9 @@ msgid "Add unique index"
 msgstr "Dodaj indeks unikatowy"
 
 #: tbl_structure.php:173 tbl_structure.php:174
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add SPATIAL index"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj indeks przestrzenny"
 
 #: tbl_structure.php:175 tbl_structure.php:176
 msgid "Add FULLTEXT index"
@@ -11946,10 +11886,9 @@ msgid "Show more actions"
 msgstr "Pokaż więcej akcji"
 
 #: tbl_structure.php:607
-#, fuzzy
 #| msgid "Print view"
 msgid "Edit view"
-msgstr "Podgląd wydruku"
+msgstr "Edycja widoku"
 
 #: tbl_structure.php:624
 msgid "Relation view"
@@ -12032,22 +11971,19 @@ msgid "Version %s snapshot (SQL code)"
 msgstr "Wersja %s migawki (kod SQL)"
 
 #: tbl_tracking.php:388
-#, fuzzy
 #| msgid "Track these data definition statements:"
 msgid "Tracking data definition successfully deleted"
-msgstr "Śledź te instrukcje definicji danych:"
+msgstr "Śledzenie definicją danych pomyślnie usunięte"
 
 #: tbl_tracking.php:390 tbl_tracking.php:407
-#, fuzzy
 #| msgid "Gather errors"
 msgid "Query error"
-msgstr "Zbierz błędy"
+msgstr "Błąd zapytania"
 
 #: tbl_tracking.php:405
-#, fuzzy
 #| msgid "Track these data manipulation statements:"
 msgid "Tracking data manipulation successfully deleted"
-msgstr "Śledź te instrukcje manipulowania danymi:"
+msgstr "Śledzenie manipulacją danymi pomyślnie usunięte"
 
 #: tbl_tracking.php:417
 msgid "Tracking statements"
@@ -12059,16 +11995,14 @@ msgid "Show %s with dates from %s to %s by user %s %s"
 msgstr "Pokaż %s w okresie od %s do %s użytkownika %s %s"
 
 #: tbl_tracking.php:438
-#, fuzzy
 #| msgid "Delete tracking data for this table"
 msgid "Delete tracking data row from report"
-msgstr "Usuń dane monitorujące tę tabelę"
+msgstr "Usuń wiersz śledzenia danych z raportu"
 
 #: tbl_tracking.php:449
-#, fuzzy
 #| msgid "No databases"
 msgid "No data"
-msgstr "Brak baz danych"
+msgstr "Brak danych"
 
 #: tbl_tracking.php:459 tbl_tracking.php:516
 msgid "Date"
@@ -12143,36 +12077,34 @@ msgid "Create version"
 msgstr "Utwórz wersję"
 
 #: tbl_zoom_select.php:135
-#, fuzzy
 #| msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
 msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\") for two different columns"
-msgstr "Wykonaj \"zapytanie przez przykład\" (znak globalny: \"%\")"
+msgstr ""
+"Wykonaj \"zapytanie wg przykładu\" (symbol wieloznaczny \"%\") dla dwóch różnych "
+"kolumn"
 
 #: tbl_zoom_select.php:145
-#, fuzzy
 #| msgid "Hide search criteria"
 msgid "Additional search criteria"
-msgstr "Ukryj okno zapytania SQL"
+msgstr "Dodatkowe kryteria wyszukiwania"
 
 #: tbl_zoom_select.php:276
 msgid "Use this column to label each point"
-msgstr ""
+msgstr "W tej kolumnie oznacz każdy punkt"
 
 #: tbl_zoom_select.php:296
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of rows to display"
 msgid "Maximum rows to plot"
-msgstr "Maksymalna liczba wierszy do wyświetlenia"
+msgstr "Maksymalna liczba wierszy do wykreślenia"
 
 #: tbl_zoom_select.php:410
 msgid "Browse/Edit the points"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj/Edytuj punkty"
 
 #: tbl_zoom_select.php:417
-#, fuzzy
 #| msgid "Control user"
 msgid "How to use"
-msgstr "Użytkownik monitorujący"
+msgstr "Jak korzystać"
 
 #: themes.php:28
 msgid "Get more themes!"
@@ -12214,75 +12146,87 @@ msgstr "Zmień nazwę widoku na"
 
 #: po/advisory_rules.php:5
 msgid "Uptime below one day"
-msgstr ""
+msgstr "Czas działania poniżej jednego dnia"
 
 #: po/advisory_rules.php:6
 msgid "Uptime is less than 1 day, performance tuning may not be accurate."
 msgstr ""
+"Czas działania jest mniejszy niż 1 dzień, optymalizacja wydajności może nie "
+"być dokładna."
 
 #: po/advisory_rules.php:7
 msgid ""
 "To have more accurate averages it is recommended to let the server run for "
 "longer than a day before running this analyzer"
 msgstr ""
+"Aby mieć dokładniejsze średnie zalecane jest aby pozwolić serwerowi "
+"uruchomić na dłużej niż jeden dzień przed uruchomieniem tego analizatora"
 
 #: po/advisory_rules.php:8
 #, php-format
 msgid "The uptime is only %s"
-msgstr ""
+msgstr "Czas działania jest tylko %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:10
 msgid "Questions below 1,000"
-msgstr ""
+msgstr "Poniższe pytania 1,000"
 
 #: po/advisory_rules.php:11
 msgid ""
 "Fewer than 1,000 questions have been run against this server. The "
 "recommendations may not be accurate."
 msgstr ""
+"Mniej niż 1,000 pytań zostały uruchomione przed tym serwerze. Zalecenia mogą "
+"nie być dokładne."
 
 #: po/advisory_rules.php:12
 msgid ""
 "Let the server run for a longer time until it has executed a greater amount "
 "of queries."
 msgstr ""
+"Niech serwer będzie uruchomiony przez dłuższy czas, dopóki nie wykona "
+"większej ilości zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:13
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Current connection"
 msgid "Current amount of Questions: %s"
-msgstr "Bieżące połączenie"
+msgstr "Aktualna ilość pytań: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:15
 msgid "Percentage of slow queries"
-msgstr ""
+msgstr "Procent powolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:16
 msgid ""
 "There is a lot of slow queries compared to the overall amount of Queries."
-msgstr ""
+msgstr "Jest dużo powolnych zapytań w stosunku do ogólnej sumy zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:17 po/advisory_rules.php:22
 msgid ""
 "You might want to increase {long_query_time} or optimize the queries listed "
 "in the slow query log"
 msgstr ""
+"Może chcesz zwiększyć {long_query_time} lub zoptymalizować zapytania "
+"wymienione w logu wolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:18
 #, php-format
 msgid "The slow query rate should be below 5%%, your value is %s%%."
 msgstr ""
+"Wolne tempo zapytanie powinna być niższa niż 5%%, twoja wartość to %s%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:20
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query chart"
 msgid "Slow query rate"
-msgstr "Pokaż zapytanie wykresu"
+msgstr "Powolne tempo zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:21
 msgid ""
 "There is a high percentage of slow queries compared to the server uptime."
 msgstr ""
+"Istnieje duży odsetek powolnych zapytań w porównaniu z czasem działania "
+"serwera."
 
 #: po/advisory_rules.php:23
 #, php-format
@@ -12290,105 +12234,112 @@ msgid ""
 "You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per "
 "hour."
 msgstr ""
+"Masz powolne zapytania %s na godzinę, trzeba mieć mniej niż 1%% na godzinę."
 
 #: po/advisory_rules.php:25
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Long query time"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgstr "Długi czas zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:26
 msgid ""
 "long_query_time is set to 10 seconds or more, thus only slow queries that "
 "take above 10 seconds are logged."
 msgstr ""
+"long_query_time jest ustawiony na 10 sekund lub więcej, a więc tylko "
+"powolnych zapytań, które biorą ponad 10 sekund są rejestrowane."
 
 #: po/advisory_rules.php:27
 msgid ""
 "It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your "
 "environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
 msgstr ""
+"Sugeruje się, aby ustawić {long_query_time} do wartości niższej, w "
+"zależności od danego środowiska. Zazwyczaj sugerujemy wartość 1-5 sekund."
 
 #: po/advisory_rules.php:28
 #, php-format
 msgid "long_query_time is currently set to %ds."
-msgstr ""
+msgstr "long_query_time jest aktualnie ustawiony na %ds."
 
 #: po/advisory_rules.php:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query box"
 msgid "Slow query logging"
-msgstr "Pokaż okno zapytań"
+msgstr "Rejestrowanie powolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:31
 msgid "The slow query log is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Rejestrowanie powolnych zapytań jest wyłączone."
 
 #: po/advisory_rules.php:32
 msgid ""
 "Enable slow query logging by setting {log_slow_queries} to 'ON'. This will "
 "help troubleshooting badly performing queries."
 msgstr ""
+"Włączenie rejestrowania powolnych zapytań przez ustawienie "
+"{log_slow_queries} na \"WŁ\". To pomoże rozwiązać problemy źle "
+"przeprowadzonych zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:33
 msgid "log_slow_queries is set to 'OFF'"
-msgstr ""
+msgstr "log_slow_queries jest ustawiony na 'WYŁ'"
 
 #: po/advisory_rules.php:35
 msgid "Release Series"
-msgstr ""
+msgstr "Seria wydania"
 
 #: po/advisory_rules.php:36
 msgid "The MySQL server version less then 5.1."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja serwera MySQL jest mniejsza niż 5,1."
 
 #: po/advisory_rules.php:37
 msgid ""
 "You should upgrade, as MySQL 5.1 has improved performance, and MySQL 5.5 "
 "even more so."
 msgstr ""
+"Powinieneś zaktualizować, jak MySQL 5.1 ma lepsze osiągi i MySQL 5.5 jeszcze "
+"bardziej."
 
 #: po/advisory_rules.php:38 po/advisory_rules.php:43 po/advisory_rules.php:48
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Create version"
 msgid "Current version: %s"
-msgstr "Utwórz wersję"
+msgstr "Bieżąca wersja: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:40 po/advisory_rules.php:45
-#, fuzzy
 #| msgid "Version"
 msgid "Minor Version"
-msgstr "Wersja"
+msgstr "Mniejsza wersja"
 
 #: po/advisory_rules.php:41
 msgid "Version less than 5.1.30 (the first GA release of 5.1)."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja starsza niż 5.1.30 (pierwsze wydanie GA 5,1)."
 
 #: po/advisory_rules.php:42
 msgid ""
 "You should upgrade, as recent versions of MySQL 5.1 have improved "
 "performance and MySQL 5.5 even more so."
 msgstr ""
+"Powinieneś zaktualizować, jako ostatnie wersje MySQL 5.1 poprawiają "
+"wydajność a MySQL 5.5 jeszcze bardziej."
 
 #: po/advisory_rules.php:46
 msgid "Version less than 5.5.8 (the first GA release of 5.5)."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja starsza niż 5.5.8 (pierwsze wydanie GA 5,5)."
 
 #: po/advisory_rules.php:47
-#, fuzzy
 #| msgid "You should upgrade to %s %s or later."
 msgid "You should upgrade, to a stable version of MySQL 5.5"
-msgstr "Należy uaktualnić do %s %s lub nowszej."
+msgstr "Należy uaktualnić do stabilnej wersji MySQL 5.5 lub nowszej"
 
 #: po/advisory_rules.php:50 po/advisory_rules.php:55 po/advisory_rules.php:60
-#, fuzzy
 #| msgid "Description"
 msgid "Distribution"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Dystrybucja"
 
 #: po/advisory_rules.php:51
 msgid "Version is compiled from source, not a MySQL official binary."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja jest skompilowana ze źródeł, a nie oficjalnych binarnek MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:52
 msgid ""
@@ -12396,26 +12347,30 @@ msgid ""
 "distribution. The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries, "
 "not any package distributions (such as RedHat, Debian/Ubuntu etc)."
 msgstr ""
+"Jeśli nie kompilować ze źródeł, być może przy użyciu pakietu zmodyfikowane "
+"przez dystrybucji. Instrukcja MySQL tylko jest dokładna dla oficjalnych "
+"plików binarnych MySQL, a nie wszelkie dystrybucje pakietów (takich jak "
+"RedHat, Debian/Ubuntu itp)."
 
 #: po/advisory_rules.php:53
 msgid "'source' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgstr "\"Źródło\" znaleziono w version_comment"
 
 #: po/advisory_rules.php:56 po/advisory_rules.php:61
 msgid "The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL instrukcji tylko jest dokładna dla oficjalnych binarnych MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:57
 msgid "Percona documentation is at http://www.percona.com/docs/wiki/"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentacja Percona jest na www.percona.com/docs/wiki"
 
 #: po/advisory_rules.php:58
 msgid "'percona' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgstr "'percona' znaleziono w version_comment"
 
 #: po/advisory_rules.php:62
 msgid "Drizzle documentation is at http://docs.drizzle.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentacja Drizzle jest na http://docs.drizzle.org/"
 
 #: po/advisory_rules.php:63
 #, php-format
@@ -12423,14 +12378,13 @@ msgid "Version string (%s) matches Drizzle versioning scheme"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:65
-#, fuzzy
 #| msgid "MySQL charset"
 msgid "MySQL Architecture"
-msgstr "Kodowanie znaków dla MySQL"
+msgstr "Architektura MySQL"
 
 #: po/advisory_rules.php:66
 msgid "MySQL is not compiled as a 64-bit package."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL nie jest skompilowany jako pakiet 64-bitowy."
 
 #: po/advisory_rules.php:67
 msgid ""
@@ -12438,23 +12392,24 @@ msgid ""
 "so MySQL might not be able to access all of your memory. You might want to "
 "consider installing the 64-bit version of MySQL."
 msgstr ""
+"Twoja pojemność pamięci wynosi powyżej 3 GB (przy założeniu, że serwer jest "
+"na localhost), więc MySQL nie może być w stanie uzyskać dostęp do całej "
+"pamięci. Warto rozważyć zainstalowanie 64-bitowej wersji MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:68
 #, php-format
 msgid "Available memory on this host: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępna pamięć na tym hostie: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:70
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache disabled"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Pamięć podręczna zapytania wyłączona."
 
 #: po/advisory_rules.php:71
-#, fuzzy
 #| msgid "The server is not responding"
 msgid "The query cache is not enabled."
-msgstr "Serwer nie odpowiada"
+msgstr "Pamięć podręczna zapytania nie jest włączona."
 
 #: po/advisory_rules.php:72
 msgid ""
@@ -12463,20 +12418,25 @@ msgid ""
 "and setting {query_cache_type} to 'ON'. <b>Note:</b> If you are using "
 "memcached, ignore this recommendation."
 msgstr ""
+"Zapytanie pamięci podręcznej jest znane do znacznej poprawy wydajności, "
+"jeśli jest poprawnie skonfigurowany. Włącz ją, przez ustawienie "
+"{query_cache_size} na 2 cyfrową wartość MB i ustawienie {query_cache_type} "
+"na \"WŁ\". <b>Uwaga:</b> Jeśli używasz memcached, zignoruj to zalecenie."
 
 #: po/advisory_rules.php:73
 msgid "query_cache_size is set to 0 or query_cache_type is set to 'OFF'"
 msgstr ""
+"query_cache_size jest ustawiony na 0 lub query_cache_type jest ustawiony na "
+"'WYŁ'"
 
 #: po/advisory_rules.php:75
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query caching method"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Metoda buforowania zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:76
 msgid "Suboptimal caching method."
-msgstr ""
+msgstr "Optymalna metoda buforowania."
 
 #: po/advisory_rules.php:77
 msgid ""
@@ -12485,6 +12445,11 @@ msgid ""
 "refman/5.5/en/ha-memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query "
 "cache, especially if you have multiple slaves."
 msgstr ""
+"Używasz pamięci podręcznej zapytań MySQL z dość wysokim ruchem bazy danych. "
+"To może być warte rozważenia używając <a "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ha-"
+"memcached.html\">memcached</a> zamiast pamięci podręcznej MySQL zapytania, "
+"zwłaszcza jeśli masz wiele niewolników."
 
 #: po/advisory_rules.php:78
 #, php-format
@@ -12492,41 +12457,47 @@ msgid ""
 "The query cache is enabled and the server receives %d queries per second. "
 "This rule fires if there is more than 100 queries per second."
 msgstr ""
+"Zapytanie pamięci podręcznej jest włączone i serwer odbiera %d zapytań na "
+"sekundę. Zasada ta zadziała, jeśli istnieje więcej niż 100 zapytań na "
+"sekundę."
 
 #: po/advisory_rules.php:80
 #, php-format
 msgid "Query cache efficiency (%%)"
-msgstr ""
+msgstr "Wydajność pamięci podręcznej zapytań (%%)"
 
 #: po/advisory_rules.php:81
 msgid "Query cache not running efficiently, it has a low hit rate."
 msgstr ""
+"Pamięć podręczna zapytania nie działa sprawnie, ma niski współczynnik "
+"trafień."
 
 #: po/advisory_rules.php:82
 msgid "Consider increasing {query_cache_limit}."
-msgstr ""
+msgstr "Rozważ zwiększenie {query_cache_limit}."
 
 #: po/advisory_rules.php:83
 #, php-format
 msgid "The current query cache hit rate of %s%% is below 20%%"
-msgstr ""
+msgstr "Obecna pamięć podręczna zapytań trafień %s%% jest poniżej 20%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:85
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query Cache usage"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Wykorzystanie pamięci podręcznej zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:86
 #, php-format
 msgid "Less than 80%% of the query cache is being utilized."
-msgstr ""
+msgstr "Mniej niż 80%% z zapytania pamięci podręcznej jest wykorzystywane."
 
 #: po/advisory_rules.php:87
 msgid ""
 "This might be caused by {query_cache_limit} being too low. Flushing the "
 "query cache might help as well."
 msgstr ""
+"Może to być spowodowane przez {query_cache_limit} bo jest zbyt niski. "
+"Flushing zapytania pamięci podręcznej może pomóc."
 
 #: po/advisory_rules.php:88
 #, php-format
@@ -12534,16 +12505,17 @@ msgid ""
 "The current ratio of free query cache memory to total query cache size is %s"
 "%%. It should be above 80%%"
 msgstr ""
+"Bieżący współczynnik wolnej pamięci pamięci podręcznej zapytań do "
+"całkowitego zapytania wielkości cache to %s%%. Powinno być powyżej 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:90
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache fragmentation"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Fragmentacja pamięci podręcznej zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:91
 msgid "The query cache is considerably fragmented."
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie pamięci podręcznej jest znacznie pofragmentowane."
 
 #: po/advisory_rules.php:92
 msgid ""
@@ -12570,12 +12542,13 @@ msgid "Query cache low memory prunes"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:96
-#, fuzzy
 #| msgid "The amount of free memory for query cache."
 msgid ""
 "Cached queries are removed due to low query cache memory from the query "
 "cache."
-msgstr "Ilość dostępnej pamięci w podręcznym buforze zapytań."
+msgstr ""
+"Buforowane zapytania zostaną usunięte z powodu braku pamięci, z zapytania "
+"pamięci podręcznej."
 
 #: po/advisory_rules.php:97
 msgid ""
@@ -12592,38 +12565,42 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:100
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache max size"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Maksymalny rozmiar pamięci zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:101
 msgid ""
 "The query cache size is above 128 MiB. Big query caches may cause "
 "significant overhead that is required to maintain the cache."
 msgstr ""
+"Rozmiar zapytania pamięci podręcznej jest ponad 128 MB. Duże bufory zapytań "
+"mogą spowodować znaczne obciążenie, które są wymagane do utrzymania cache."
 
 #: po/advisory_rules.php:102
 msgid ""
 "Depending on your environment, it might be performance increasing to reduce "
 "this value."
 msgstr ""
+"W zależności od środowiska, to może być że wydajność wzrasta do zmniejszenia "
+"tej wartości."
 
 #: po/advisory_rules.php:103
 #, php-format
 msgid "Current query cache size: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualny rozmiar pamięci podręcznej zapytań: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:105
-#, fuzzy
 #| msgid "Query results"
 msgid "Query cache min result size"
-msgstr "Wyniki zapytania"
+msgstr "Minimalny rozmiar wyników zapytania pamięci podręcznej"
 
 #: po/advisory_rules.php:106
 msgid ""
 "The max size of the result set in the query cache is the default of 1 MiB."
 msgstr ""
+"Maksymalny rozmiar zestawu wyników w pamięci podręcznej zapytania jest "
+"domyślnie 1 MB."
 
 #: po/advisory_rules.php:107
 msgid ""
@@ -12639,23 +12616,24 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:108
 msgid "query_cache_limit is set to 1 MiB"
-msgstr ""
+msgstr "query_cache_limit jest ustawiony na 1 MB"
 
 #: po/advisory_rules.php:110
 msgid "Percentage of sorts that cause temporary tables"
-msgstr ""
+msgstr "Procent sortuje, które powodują tabele tymczasowe"
 
 #: po/advisory_rules.php:111 po/advisory_rules.php:116
-#, fuzzy
 #| msgid "Allows creating temporary tables."
 msgid "Too many sorts are causing temporary tables."
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
+msgstr "Zbyt wiele rodzajów jest przyczyną tabel tymczasowych."
 
 #: po/advisory_rules.php:112 po/advisory_rules.php:117
 msgid ""
 "Consider increasing sort_buffer_size and/or read_rnd_buffer_size, depending "
 "on your system memory limits"
 msgstr ""
+"Rozważyć zwiększenie sort_buffer_size i/lub read_rnd_buffer_size, w "
+"zależności od ograniczeń pamięci systemowej"
 
 #: po/advisory_rules.php:113
 #, php-format
@@ -12663,26 +12641,29 @@ msgid ""
 "%s%% of all sorts cause temporary tables, this value should be lower than "
 "10%%."
 msgstr ""
+"%s%% wszelkiego rodzaju spowodować tabel tymczasowych, ta wartość ta powinna "
+"być niższa niż 10%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:115
 msgid "Rate of sorts that cause temporary tables"
-msgstr ""
+msgstr "Kurs sortuje, które powodują tabele tymczasowe"
 
 #: po/advisory_rules.php:118
 #, php-format
 msgid ""
 "Temporary tables average: %s, this value should be less than 1 per hour."
 msgstr ""
+"Średnie tabele tymczasowe: %s ta wartość powinna być mniejsza niż 1 na "
+"godzinę."
 
 #: po/advisory_rules.php:120
-#, fuzzy
 #| msgid "Showing rows"
 msgid "Sort rows"
-msgstr "Pokaż wiersze "
+msgstr "Sortowanie wierszy"
 
 #: po/advisory_rules.php:121
 msgid "There are lots of rows being sorted."
-msgstr ""
+msgstr "Istnieje wiele wierszy posortowanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:122
 msgid ""
@@ -12695,7 +12676,7 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:123
 #, php-format
 msgid "Sorted rows average: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sortuj średnie wiersze: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:125
 msgid "Rate of joins without indexes"
@@ -12703,7 +12684,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:126
 msgid "There are too many joins without indexes."
-msgstr ""
+msgstr "Istnieje zbyt wiele łączy bez indeksów."
 
 #: po/advisory_rules.php:127
 msgid ""
@@ -12800,17 +12781,19 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:148
 #, php-format
 msgid "Current values are tmp_table_size: %s, max_heap_table_size: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualne wartości są tmp_table_size: %s, max_heap_table_size: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:150
 msgid "Percentage of temp tables on disk"
-msgstr ""
+msgstr "Procent z tabel tymczasowych na dysku"
 
 #: po/advisory_rules.php:151 po/advisory_rules.php:156
 msgid ""
 "Many temporary tables are being written to disk instead of being kept in "
 "memory."
 msgstr ""
+"Wiele tabel tymczasowych są zapisywane na dysku zamiast przechowywania w "
+"pamięci."
 
 #: po/advisory_rules.php:152
 msgid ""
@@ -12853,10 +12836,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:160
-#, fuzzy
 #| msgid "Sort buffer size"
 msgid "MyISAM key buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora sortowania"
+msgstr "Rozmiar bufora klucza MyISAM"
 
 #: po/advisory_rules.php:161
 msgid "Key buffer is not initialized. No MyISAM indexes will be cached."
@@ -12906,7 +12888,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:175
 msgid "Percentage of index reads from memory"
-msgstr ""
+msgstr "Procentowy wskaźnik odczytu z pamięci"
 
 #: po/advisory_rules.php:176
 #, php-format
@@ -12923,16 +12905,14 @@ msgid "Index reads from memory: %s%%, this value should be above 95%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:180
-#, fuzzy
 #| msgid "Rename table to"
 msgid "Rate of table open"
-msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
+msgstr "Wskaźnik otwartych tabel"
 
 #: po/advisory_rules.php:181
-#, fuzzy
 #| msgid "The current number of pending writes."
 msgid "The rate of opening tables is high."
-msgstr "Aktualna liczba zapisów w toku."
+msgstr "Wskaźnik otwartych tabel jest wysoki."
 
 #: po/advisory_rules.php:182
 msgid ""
@@ -12947,13 +12927,15 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:185
 msgid "Percentage of used open files limit"
-msgstr ""
+msgstr "Procent używania limitu otwartych plików"
 
 #: po/advisory_rules.php:186
 msgid ""
 "The number of open files is approaching the max number of open files. You "
 "may get a \"Too many open files\" error."
 msgstr ""
+"Liczba otwartych plików zbliża się do maks. liczbę otwartych plików. Możesz "
+"dostać błąd \"Zbyt wiele otwartych plików\"."
 
 #: po/advisory_rules.php:187 po/advisory_rules.php:192
 msgid ""
@@ -12968,16 +12950,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:190
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not open file: %s"
 msgid "Rate of open files"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pliku: %s"
+msgstr "Wskaźnik otwartych plików"
 
 #: po/advisory_rules.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of pending log file fsyncs."
 msgid "The rate of opening files is high."
-msgstr "Liczba wywołań fsync dla pliku dziennika w toku."
+msgstr "Wskaźnik otwartych plików jest wysoki."
 
 #: po/advisory_rules.php:193
 #, php-format
@@ -12990,10 +12970,9 @@ msgid "Immediate table locks %%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of times that a table lock was acquired immediately."
 msgid "Too many table locks were not granted immediately."
-msgstr "Ile razy blokada tabeli została uzyskana natychmiastowo."
+msgstr "Zbyt wiele blokad tabel nie zostały przyznane natychmiast."
 
 #: po/advisory_rules.php:197 po/advisory_rules.php:202
 msgid "Optimize queries and/or use InnoDB to reduce lock wait."
@@ -13014,10 +12993,9 @@ msgid "Table lock wait rate: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:205
-#, fuzzy
 #| msgid "Key cache"
 msgid "Thread cache"
-msgstr "Bufor klucza"
+msgstr "Pamięć podręczna wątku"
 
 #: po/advisory_rules.php:206
 msgid ""
@@ -13039,10 +13017,9 @@ msgid "Thread cache hit rate %%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid "Tracking is not active."
 msgid "Thread cache is not efficient."
-msgstr "Śledzenie nie jest aktywne."
+msgstr "Pamięć podręczna wątku nie jest wydajna."
 
 #: po/advisory_rules.php:212
 msgid "Increase {thread_cache_size}."
@@ -13058,10 +13035,9 @@ msgid "Threads that are slow to launch"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:216
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of threads that are not sleeping."
 msgid "There are too many threads that are slow to launch."
-msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
+msgstr "Istnieje zbyt wiele wątków, które wolne są do uruchomiania."
 
 #: po/advisory_rules.php:217
 msgid ""
@@ -13094,10 +13070,9 @@ msgid "slow_launch_time is set to %s"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:225
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of used connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Procent używanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:226
 msgid ""
@@ -13119,14 +13094,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:230
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Procent przerwanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:231 po/advisory_rules.php:236
 msgid "Too many connections are aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Zbyt wiele połączeń przerwanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:232 po/advisory_rules.php:237
 msgid ""
@@ -13135,31 +13109,37 @@ msgid ""
 "source-of-aborted_connects/\">This article</a> might help you track down the "
 "source."
 msgstr ""
+"Połączenia są zazwyczaj przerwane, kiedy nie mogą być autoryzowane. <a "
+"href=\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/08/23/how-to-track-down-the-"
+"source-of-aborted_connects/\">Ten artykół</a> może pomóc wyśledzić źródło."
 
 #: po/advisory_rules.php:233
 #, php-format
 msgid "%s%% of all connections are aborted. This value should be below 1%%"
 msgstr ""
+"%s%% wszystkich połączeń jest przerwana. Ta wartość ta powinna być poniżej 1"
+"%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:235
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Rate of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Wskaźnik przerwanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:238
 #, php-format
 msgid ""
 "Aborted connections rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Przerwana ocena połączenia jest na %s, ta wartość ta powinna być mniejsza "
+"niż 1 na godzinę"
 
 #: po/advisory_rules.php:240
 msgid "Percentage of aborted clients"
-msgstr ""
+msgstr "Procent przerwanych klientów"
 
 #: po/advisory_rules.php:241 po/advisory_rules.php:246
 msgid "Too many clients are aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Zbyt wielu klientów jest przerwanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:242 po/advisory_rules.php:247
 msgid ""
@@ -13167,50 +13147,57 @@ msgid ""
 "MySQL properly. This can be due to network issues or code not closing a "
 "database handler properly. Check your network and code."
 msgstr ""
+"Klienci są zazwyczaj zamykani gdy nie można zamknąć ich połączenia do MySQL "
+"prawidłowo. Może to być spowodowane problemami z siecią lub kod nie zamyka "
+"programu obsługi bazy danych poprawnie. Sprawdź swoją sieć i kod."
 
 #: po/advisory_rules.php:243
 #, php-format
 msgid "%s%% of all clients are aborted. This value should be below 2%%"
 msgstr ""
+"%s%% wszystkich klientów są przerwane. Ta wartość ta powinna być niższa niż "
+"2%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:245
-#, fuzzy
 #| msgid "Format of imported file"
 msgid "Rate of aborted clients"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgstr "Wskaźnik przerwanych klientów"
 
 #: po/advisory_rules.php:248
 #, php-format
 msgid "Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Przerwana ocena klienta jest na %s, ta wartość ta powinna być mniejsza niż 1 "
+"na godzinę"
 
 #: po/advisory_rules.php:250
 msgid "Is InnoDB disabled?"
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest wyłączone?"
 
 #: po/advisory_rule wyÅ‚Ä…czone?" , ta wartość ta powinna być mniejsza niż 1 "   1 per hour"  ’âéEì*     riêEì* ÀD˜vÿ     0E˜vÿ uêéEì* €
ëEì* Fì*             ’øGì* 0E˜vÿ €)Gì*      :˜vÿ     ð8˜vÿ k êEì* 6          è   è!   è!   ÀD˜vÿ 0E˜vÿ x´Gì*      ;˜vÿ     ’âéEì*     † êEì* ÀD˜vÿ `âéEì* ÿD˜vÿ     À¯jGì* uêéEì*   jGì* ؤjGì* ¨©jGì* €
ëEì*     x´Gì*      ;˜vÿ     ð9˜vÿ k êEì* à!   à!   ÀD˜vÿ 0E˜vÿ H~æFì*      <˜vÿ     ’âéEì*     † êEì* ÀD˜vÿ `âéEì* ÿD˜vÿ ðD˜vÿ èD˜vÿ 8Fì* Œp˜    0E˜vÿ uêéEì* €
ëEì*          <˜vÿ     Ð:˜vÿ k êEì*     G    H  I    J  K      M  N  O    P  ÀD˜vÿ 0E˜vÿ H5½Fì*      =˜vÿ     ’âéEì*     † êEì* ÀD˜vÿ     0¯jGì* uêéEì*  ÀGì*  išFì*   jGì* ؤjGì* ¨©jGì* €
ëEì*     H5½Fì*      =˜vÿ     à;˜vÿ k êEì* 85½Fì*      =˜vÿ     <˜vÿ k êEì* (5½Fì*      =˜vÿ     @<˜vÿ k êEì* 5½Fì*      =˜vÿ     p<˜vÿ k êEì* 	    ¨®jGì* uêéEì*     ¨©jGì* ð6˜vÿ     Š¸šFì* eééEì*     ؤjGì* =˜vÿ     y¸šFì* eééEì*      jGì* @=˜vÿ     Z¸šFì* eééEì* ØdšFì*  ÀGì*  išFì*   jGì* ØÄGì* ؤjGì* ¨©jGì* €
ëEì*     8Fì*            -fFì* 0E˜vÿ pû™Fì*     ð>˜vÿ     À=˜vÿ k êEì*   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    ÀD˜vÿ 0E˜vÿ à-cFì*         0E˜vÿ uêéEì*     Fì* p=˜vÿ     -fFì* eééEì* Fì*     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁC2Fì* 0E˜vÿ à-cFì*      @˜vÿ     Ð>˜vÿ k êEì* u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*Ä“vÀD˜vÿ 0E˜vÿ H~/Fì*     ÄkFì*     pF˜vÿ ¦ÐÍGì* ¦ÐÍGì*     iFì* ÿD˜vÿ 0F˜vÿ èD˜vÿ PA˜vÿ ÏGì* uêéEì* ØÄGì* °G˜vÿ ¢ÐÍGì* €F˜vÿ     B˜vÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢ÐÍGì*     8E˜vÿ         s.php:251
 msgid "You do not have InnoDB enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Nie masz włączonego InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:252
 msgid "InnoDB is usually the better choice for table engines."
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest zwykle lepszym wyborem dla silnika tabeli."
 
 #: po/advisory_rules.php:253
 msgid "have_innodb is set to 'value'"
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest ustawiony na 'wartość'"
 
 #: po/advisory_rules.php:255
 msgid "InnoDB log size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar Log InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:256
-#, fuzzy
 #| msgid "The number writes done to the InnoDB buffer pool."
 msgid ""
 "The InnoDB log file size is not an appropriate size, in relation to the "
 "InnoDB buffer pool."
-msgstr "Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB."
+msgstr ""
+"Rozmiar pliku log InnoDB nie jest odpowiednim rozmiarem w stosunku do puli "
+"bufora InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:257
 #, php-format
@@ -13235,11 +13222,11 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:260
 msgid "Max InnoDB log size"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. rozmiar Log InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:261
 msgid "The InnoDB log file size is inadequately large."
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar pliku log InnoDB jest niewystarczająco duży."
 
 #: po/advisory_rules.php:262
 #, php-format
@@ -13258,17 +13245,16 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:263
 #, php-format
 msgid "Your absolute InnoDB log size is %s MiB"
-msgstr ""
+msgstr "Twoja absolutny rozmiar dziennika InnoDB jest %s MB"
 
 #: po/advisory_rules.php:265
-#, fuzzy
 #| msgid "Buffer pool size"
 msgid "InnoDB buffer pool size"
-msgstr "Rozmiar rezerw buforowych"
+msgstr "Wielkość puli bufora InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:266
 msgid "Your InnoDB buffer pool is fairly small."
-msgstr ""
+msgstr "Twoja pula bufora InnoDB jest dość mała."
 
 #: po/advisory_rules.php:267
 #, php-format
@@ -13295,14 +13281,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "max. concurrent connections"
 msgid "MyISAM concurrent inserts"
-msgstr "maks. równoczesnych połączeń"
+msgstr "MyISAM jednoczesnych wstawień"
 
 #: po/advisory_rules.php:271
 msgid "Enable concurrent_insert by setting it to 1"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz concurrent_insert ustawiając ją na 1."
 
 #: po/advisory_rules.php:272
 msgid ""
@@ -13310,9 +13295,12 @@ msgid ""
 "writers for a given table. See also <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
 "refman/5.5/en/concurrent-inserts.html\">MySQL Documentation</a>"
 msgstr ""
+"Ustawienie {concurrent_insert} na 1 zmniejsza rywalizację pomiędzy odczytem "
+"i zapisem dla danej tabeli. Zobacz także <a Documentation "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-"
+"inserts.html\">Dokumentację MySQL</a>"
 
 #: po/advisory_rules.php:273
-#, fuzzy
 msgid "concurrent_insert is set to 0"
 msgstr "concurrent_insert jest ustawiony na 0"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 7d6668a..54a3dc8 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-16 21:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-22 18:27+0200\n"
 "Last-Translator: ProUser <stefan at inkopsforum.se>\n"
 "Language-Team: swedish <sv at li.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -11131,10 +11131,9 @@ msgstr ""
 "detta system."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Du ska använda SSL-anslutningar om din webbserver stödjer det."
+msgstr "Du ska använda SSL-anslutning om din databasserver stödjer det."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list