[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0BETA1-1113-g2ee107c

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Feb 6 09:03:38 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 2ee107c8023a1994563882c832efdeb5ffd16896 (commit)
    via 195869e7b863bca70c9e9c75501f6c266c9b34ba (commit)
    via efba14c3cf87a074d285687f2e86922e790afd69 (commit)
    via e7fd4e59e246d25e15a2951a741969079f681b86 (commit)
    via 91b2640ce96fcd618631b385035c67190f03e96f (commit)
    via 50f9b72d4bd90e2b8e1fb62f772b934c41966fa8 (commit)
    via f9aba83e7fb7acd2f3df527a6e17aafd0b58ee96 (commit)
    via 8434a93012e8e7f4bdf7e6c2b36009c10b9b122a (commit)
    via 93341b0a6c111198a51ba0124702b49560cf366c (commit)
   from d58e426a85cbc759cf71a7e840d7576fd166c7e4 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 2ee107c8023a1994563882c832efdeb5ffd16896
Merge: f9aba83 195869e
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Mon Feb 6 09:02:43 2012 +0100

  Merge branch 'QA_3_5'

commit f9aba83e7fb7acd2f3df527a6e17aafd0b58ee96
Merge: d58e426 8434a93
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Sun Feb 5 21:45:36 2012 +0100

  Merge branch 'QA_3_5'

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  12 +-
 po/pl.po | 1004 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 po/sv.po |  5 +-
 3 files changed, 506 insertions(+), 515 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index a6b1cb8..3822101 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-04 10:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-05 21:44+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -12652,6 +12652,8 @@ msgid ""
 "Opening tables requires disk I/O which is costly. Increasing "
 "{table_open_cache} might avoid this."
 msgstr ""
+"Otevírání tabulek vede k přístupům na disk, které jsou obvykle pomalé. "
+"Zvýšením {table_open_cache} můžete toto omezit."
 
 #: po/advisory_rules.php:183
 #, php-format
@@ -12809,6 +12811,8 @@ msgid ""
 "Set slow_launch_time to 1s or 2s to correctly count threads that are slow to "
 "launch"
 msgstr ""
+"Nastavte slow_launch_time na 1s nebo 2s pro správné počítání vláken, která "
+"pomalu nabíhají."
 
 #: po/advisory_rules.php:223
 #, php-format
@@ -12823,7 +12827,7 @@ msgstr "Procenta použitých připojení"
 msgid ""
 "The maximum amount of used connections is getting close to the value of "
 "max_connections."
-msgstr ""
+msgstr "Nejvýše využitý počet připojení se blíží max_connections."
 
 #: po/advisory_rules.php:227
 msgid ""
@@ -12836,7 +12840,7 @@ msgstr ""
 #, php-format
 msgid ""
 "Max_used_connections is at %s%% of max_connections, it should be below 80%%"
-msgstr ""
+msgstr "Nejvyšší počet připojení je na %s%% maxima, mělo by to být pod 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:230
 msgid "Percentage of aborted connections"
@@ -12857,7 +12861,7 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:233
 #, php-format
 msgid "%s%% of all connections are aborted. This value should be below 1%%"
-msgstr ""
+msgstr "%s%% všech připojení bylo přerušeno. Tato hodnota by měla být pod 1%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:235
 #| msgid "Persistent connections"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f0284e0..5e5a9a1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,11 +1,12 @@
+# iMutrix <lord_dark at wp.pl>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-30 23:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-05 23:11+0200\n"
 "Last-Translator: Marcin Kozioł <lord_dark at wp.pl>\n"
-"Language-Team: polish <pl at li.org>\n"
+"Language-Team: iMutrix\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -819,10 +820,10 @@ msgid "Values for a new column"
 msgstr "Wartości dla nowej kolumny"
 
 #: enum_editor.php:30 js/messages.php:267
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Values for column %s"
-msgstr "Wartości dla kolumny \"%s\""
+msgstr "Wartości dla kolumny %s"
 
 #: enum_editor.php:34 js/messages.php:269
 msgid "Enter each value in a separate field"
@@ -889,7 +890,6 @@ msgid "Use OpenStreetMaps as Base Layer"
 msgstr "Użyj OpenStreetMaps jako Podstawowej Warstwy"
 
 #: gis_data_editor.php:134
-#, fuzzy
 msgid "SRID"
 msgstr "SRID"
 
@@ -904,7 +904,6 @@ msgstr "Punkt"
 
 #: gis_data_editor.php:173 gis_data_editor.php:197 gis_data_editor.php:245
 #: gis_data_editor.php:297 js/messages.php:317
-#, fuzzy
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
@@ -1113,7 +1112,6 @@ msgid "This is not a number!"
 msgstr "To nie jest liczba!"
 
 #: js/messages.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add Index"
 msgstr "Dodaj indeks"
@@ -1467,9 +1465,9 @@ msgstr ""
 "long_query_time na 0-2 sekundy, w zależności od systemu."
 
 #: js/messages.php:154
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "long_query_time is set to %d second(s)."
-msgstr "long_query_time jest ustawiony na %d sekundy."
+msgstr "long_query_time jest ustawiony na %d sekund(y)."
 
 #: js/messages.php:155
 msgid ""
@@ -1609,7 +1607,6 @@ msgid "Profiling results"
 msgstr "Wyniki profilowania"
 
 #: js/messages.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "Table"
 msgctxt "Display format"
 msgid "Table"
@@ -1638,22 +1635,19 @@ msgid "Group queries, ignoring variable data in WHERE clauses"
 msgstr "Grupa zapytań, ignorowanie zmiennych danych w WHERE"
 
 #: js/messages.php:200
-#, fuzzy
 #| msgid "Number of inserted rows"
 msgid "Sum of grouped rows:"
-msgstr "Liczba wstawianych wierszy"
+msgstr "Suma zgrupowanych wierszy:"
 
 #: js/messages.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid "Total"
 msgid "Total:"
-msgstr "Ilość"
+msgstr "Ogółem"
 
 #: js/messages.php:203
-#, fuzzy
 #| msgid "Loading"
 msgid "Loading logs"
-msgstr "Wczytywanie"
+msgstr "Ładowanie logów"
 
 #: js/messages.php:204
 msgid "Monitor refresh failed"
@@ -1665,6 +1659,9 @@ msgid ""
 "This is most likely because your session expired. Reloading the page and "
 "reentering your credentials should help."
 msgstr ""
+"Choć żądanie nowych danych wykresu serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź. "
+"To jest najbardziej prawdopodobne, ponieważ Twoja sesja wygasła. Odświeżenie "
+"strony i ponownego wprowadzania poświadczenia powinno pomóc."
 
 #: js/messages.php:206
 msgid "Reload page"
@@ -1672,7 +1669,7 @@ msgstr "Przeładuj stronę"
 
 #: js/messages.php:208
 msgid "Affected rows:"
-msgstr ""
+msgstr "Zagrożone wiersze:"
 
 #: js/messages.php:210
 msgid "Failed parsing config file. It doesn't seem to be valid JSON code."
@@ -1904,10 +1901,12 @@ msgstr ""
 #: js/messages.php:305
 msgid "The plot can be resized by dragging it along the bottom right corner."
 msgstr ""
+"Wykres może być zmieniany przez przeciągnięcie go wzdłuż prawego dolnego "
+"rogu."
 
 #: js/messages.php:307
 msgid "Strings are converted into integer for plotting"
-msgstr ""
+msgstr "Ciągi są konwertowane na liczbę całkowitą dla wykreślania"
 
 #: js/messages.php:309
 msgid "Select two columns"
@@ -1992,18 +1991,23 @@ msgstr "Kliknij, aby zaznaczyć/odznaczyć"
 
 #: js/messages.php:349
 msgid "Click the drop-down arrow<br />to toggle column's visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij rozwijane strzałki <br/> aby przełączyć widoczność kolumn"
 
 #: js/messages.php:351
 msgid ""
 "This table does not contain a unique column. Features related to the grid "
 "edit, checkbox, Edit, Copy and Delete links may not work after saving."
 msgstr ""
+"Tabela ta nie zawiera unikalnej kolumny. Funkcje związane z edycją siatki, "
+"pól wyboru, edycji, kopiowania i usuwania łącza może nie działać po "
+"zapisaniu."
 
 #: js/messages.php:352
 msgid ""
 "You can also edit most columns<br />by clicking directly on their content."
 msgstr ""
+"Można także edytować większość kolumn <br /> klikając bezpośrednio na ich "
+"treść."
 
 #: js/messages.php:353
 msgid "Go to link"
@@ -2051,18 +2055,16 @@ msgid "Done"
 msgstr "Zakończ"
 
 #: js/messages.php:390
-#, fuzzy
 #| msgid "Prev"
 msgctxt "Previous month"
 msgid "Prev"
-msgstr "Poprzedni"
+msgstr "Poprz."
 
 #: js/messages.php:395
-#, fuzzy
 #| msgid "Next"
 msgctxt "Next month"
 msgid "Next"
-msgstr "Następne"
+msgstr "Nast."
 
 #. l10n: Display text for current month link in calendar
 #: js/messages.php:398
@@ -2734,7 +2736,6 @@ msgid "PBMS get BLOB info failed:"
 msgstr "Błąd połączenia z PBMS"
 
 #: libraries/blobstreaming.lib.php:373
-#, fuzzy
 #| msgid "get BLOB Content-Type failed"
 msgid "PBMS get BLOB Content-Type failed"
 msgstr "Pobieranie Content-Type dla pola BLOB nie udało się"
@@ -2969,7 +2970,6 @@ msgstr "Profilowanie"
 
 #. l10n: Short week day name
 #: libraries/common.lib.php:1631
-#, fuzzy
 #| msgid "Sun"
 msgctxt "Short week day name"
 msgid "Sun"
@@ -2992,7 +2992,6 @@ msgstr "Brakuje parametru:"
 
 #: libraries/common.lib.php:2454 libraries/common.lib.php:2457
 #: libraries/display_tbl.lib.php:306
-#, fuzzy
 #| msgid "Begin"
 msgctxt "First page"
 msgid "Begin"
@@ -3001,7 +3000,6 @@ msgstr "Początek"
 #: libraries/common.lib.php:2455 libraries/common.lib.php:2458
 #: libraries/display_tbl.lib.php:307 server_binlog.php:135
 #: server_binlog.php:137
-#, fuzzy
 #| msgid "Previous"
 msgctxt "Previous page"
 msgid "Previous"
@@ -3010,7 +3008,6 @@ msgstr "Poprzednie"
 #: libraries/common.lib.php:2485 libraries/common.lib.php:2488
 #: libraries/display_tbl.lib.php:372 server_binlog.php:170
 #: server_binlog.php:172
-#, fuzzy
 #| msgid "Next"
 msgctxt "Next page"
 msgid "Next"
@@ -3018,7 +3015,6 @@ msgstr "Następne"
 
 #: libraries/common.lib.php:2486 libraries/common.lib.php:2489
 #: libraries/display_tbl.lib.php:389
-#, fuzzy
 #| msgid "End"
 msgctxt "Last page"
 msgid "End"
@@ -5036,7 +5032,6 @@ msgid "Automatically create versions"
 msgstr "Automatyczne tworzenie wersji"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:447
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Leave blank for no SQL query tracking support, suggested: [kbd]"
 #| "pma_tracking[/kbd]"
@@ -5044,8 +5039,8 @@ msgid ""
 "Leave blank for no user preferences storage in database, suggested: [kbd]"
 "pma_userconfig[/kbd]"
 msgstr ""
-"Puste pole oznacza brak wsparcia śledzenia zapytań SQL, zaproponował: [kbd]"
-"pma_tracking[/kbd]"
+"Pozostaw puste, dla braku przechowywania preferencji użytkownika w bazie "
+"danych, zaproponował: [kbd]pma_tracking[/kbd]"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:448
 msgid "User preferences storage table"
@@ -5109,13 +5104,12 @@ msgid "Show create database form"
 msgstr "Pokaż formularz tworzenia bazy danych"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:460
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Defines whether or not type display direction option is shown when browsing "
 "a table"
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać zużycie miejsca i statystyki na temat baz danych i "
-"tabel, czy też nie."
+"Określa, czy typ opcji kierunku wyświetlania jest pokazywany podczas "
+"przeglądania tabeli"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:461
 msgid "Show display direction"
@@ -5547,7 +5541,7 @@ msgstr "Brak rozszerzenia %s. Proszę sprawdzić konfigurację PHP."
 
 #: libraries/core.lib.php:414
 msgid "possible deep recursion attack"
-msgstr ""
+msgstr "możliwy głęboki atak rekurencji"
 
 #: libraries/database_interface.lib.php:1813
 msgid ""
@@ -5936,10 +5930,9 @@ msgid "Start row"
 msgstr "Początek wiersza"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:429
-#, fuzzy
 #| msgid "Number of rows:"
 msgid "Number of rows"
-msgstr "Liczba wierszy:"
+msgstr "Liczba wierszy"
 
 #: libraries/display_tbl.lib.php:434
 msgid "Mode"
@@ -6684,17 +6677,16 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/export/sql.php:114 libraries/export/sql.php:173
 #: libraries/export/sql.php:180
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Add %s statement"
 msgid "Add %s statement"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Dodaj oświadczenie %s"
 
 #: libraries/export/sql.php:152
 msgid "Add statements:"
 msgstr "Cecha"
 
 #: libraries/export/sql.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Enclose table and field names with backquotes <i>(Protects field and "
 #| "table names formed with special characters or keywords)</i>"
@@ -6702,8 +6694,8 @@ msgid ""
 "Enclose table and column names with backquotes <i>(Protects column and table "
 "names formed with special characters or keywords)</i>"
 msgstr ""
-"Załączyć nazwy tabel i pól z cudzysłowy<i>(Ochrona nazw pól i tabel "
-"utworzonych ze znaków specjalnych lub słów kluczowych)</i>"
+"Załącz tabelę i nazwę kolumny z odwrotnym cudzysłowem <i> (Chroni kolumn i "
+"nazwy tabeli utworzonych ze znakami specjalnymi lub słowami kluczowymi)</i>"
 
 #: libraries/export/sql.php:231
 msgid "Instead of <code>INSERT</code> statements, use:"
@@ -6862,10 +6854,9 @@ msgstr ""
 "Następujące struktury zostały wcześniej utworzone lub zaktualizowane. Możesz:"
 
 #: libraries/import.lib.php:1101
-#, fuzzy
 #| msgid "View a structure`s contents by clicking on its name"
 msgid "View a structure's contents by clicking on its name"
-msgstr "Zobacz zawartość struktury klikając jej nazwę"
+msgstr "Pokaż zawartość struktury klikając jej nazwę"
 
 #: libraries/import.lib.php:1102
 msgid ""
@@ -6873,40 +6864,39 @@ msgid ""
 msgstr "Możesz zmienić wszystkie ustawienia klikając odnośnik \"Opcje\""
 
 #: libraries/import.lib.php:1103
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit its structure by following the \"Structure\" link"
 msgid "Edit structure by following the \"Structure\" link"
 msgstr "Edytuj strukturę po kliknięciu odnośnika \"Struktura\""
 
 #: libraries/import.lib.php:1106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to database"
 msgid "Go to database: %s"
-msgstr "Przejdź do bazy danych"
+msgstr "Idź do bazy danych: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1109 libraries/import.lib.php:1132
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Missing data for %s"
 msgid "Edit settings for %s"
-msgstr "Brakuje danych dla %s"
+msgstr "Edytuj ustawienia dla %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1127
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to table"
 msgid "Go to table: %s"
-msgstr "Przejdź do tabeli"
+msgstr "Przejdź do tabeli: %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1130
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Structure only"
 msgid "Structure of %s"
-msgstr "Tylko struktura"
+msgstr "Struktura %s"
 
 #: libraries/import.lib.php:1136
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Go to view"
 msgid "Go to view: %s"
-msgstr "Przejdź do widoku"
+msgstr "Przejdź do widoku: %s"
 
 #: libraries/import/csv.php:38 libraries/import/ods.php:33
 msgid ""
@@ -6993,29 +6983,30 @@ msgstr ""
 
 #: libraries/import/shp.php:19
 msgid "ESRI Shape File"
-msgstr ""
+msgstr "Plik kształtu ESRI"
 
 #: libraries/import/shp.php:280
 #, php-format
 msgid "There was an error importing the ESRI shape file: \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania pliku kształtów ESRI: \"%s\""
 
 #: libraries/import/shp.php:336
 msgid ""
 "You tried to import an invalid file or the imported file contains invalid "
 "data"
 msgstr ""
+"Próbujesz importować nieprawidłowy plik lub zaimportować plik zawierający "
+"nieprawidłowe dane"
 
 #: libraries/import/shp.php:338
 #, php-format
 msgid "MySQL Spatial Extension does not support ESRI type \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL Spatial Extension nie obsługuje typu ESRI \"%s\"."
 
 #: libraries/import/shp.php:376
-#, fuzzy
 #| msgid "This page does not contain any tables!"
 msgid "The imported file does not contain any data"
-msgstr "Ta strona nie zawiera żadnych tabel!"
+msgstr "Importowany plik nie zawiera żadnych danych"
 
 #: libraries/import/sql.php:33
 msgid "SQL compatibility mode:"
@@ -7037,11 +7028,11 @@ msgstr "Konwersja do Kana"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:254
 msgid "From"
-msgstr ""
+msgstr "Od"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:257
 msgid "To"
-msgstr ""
+msgstr "Do"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:262 libraries/mult_submits.inc.php:275
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:403
@@ -7050,13 +7041,12 @@ msgstr "Wyślij"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:267
 msgid "Add table prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj prefiks tabeli"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add prefix"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj prefiks"
 
 #: libraries/mult_submits.inc.php:482 tbl_replace.php:356
 msgid "No change"
@@ -7317,14 +7307,13 @@ msgid "SQL history"
 msgstr "Historia SQL"
 
 #: libraries/relation.lib.php:136
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Persistent recently used tables"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Stale ostatnio używane tabele"
 
 #: libraries/relation.lib.php:140
 msgid "Persistent tables' UI preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Preferencje trwałych tabel UI"
 
 #: libraries/relation.lib.php:148
 msgid "User preferences"
@@ -7468,14 +7457,14 @@ msgstr "Generuj hasło"
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1254
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:75 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:80
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:103
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "The following queries have been executed:"
 msgid "The following query has failed: \"%s\""
-msgstr "Wykonane zostały następujące zapytania:"
+msgstr "Następujące zapytanie nie powiodło się: \"%s\""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:116
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped event."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczonego zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:117 libraries/rte/rte_routines.lib.php:267
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:90
@@ -7483,77 +7472,72 @@ msgid "The backed up query was:"
 msgstr ""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:121
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Event %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgstr "Zdarzenie %1$s zostało zmodyfikowane."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:133
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Event %1$s has been created."
-msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
+msgstr "Zdarzenie %1$s zostało utworzone."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:141 libraries/rte/rte_routines.lib.php:292
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:114
 msgid "<b>One or more errors have occured while processing your request:</b>"
 msgstr ""
+"<b>Jeden lub więcej błędów mogło wystąpić podczas przetwarzania żądania:</b>"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:185
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit server"
 msgid "Edit event"
-msgstr "Edytuj serwer"
+msgstr "Edytuj wydarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:212 libraries/rte/rte_routines.lib.php:370
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1276
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1312
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:187
-#, fuzzy
 #| msgid "Error in Processing Request"
 msgid "Error in processing request"
-msgstr "Błąd przetwarzania wywołania"
+msgstr "Błąd w przetwarzaniu wywołania"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:371 libraries/rte/rte_routines.lib.php:828
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:302
-#, fuzzy
 #| msgid "Details..."
 msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły…"
+msgstr "Szczegóły"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:374
-#, fuzzy
 #| msgid "Event type"
 msgid "Event name"
-msgstr "Typ zdarzenia"
+msgstr "Nazwa zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:395 server_binlog.php:182
 msgid "Event type"
 msgstr "Typ zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:416 libraries/rte/rte_routines.lib.php:849
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Change"
 msgid "Change to %s"
-msgstr "Zmień"
+msgstr "Zmień na %s"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:422
 msgid "Execute at"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonać w"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:430
 msgid "Execute every"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj co"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:449
-#, fuzzy
 #| msgid "Startup"
 msgctxt "Start of recurring event"
 msgid "Start"
-msgstr "Uruchamianie"
+msgstr "Pocz"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:457
-#, fuzzy
 #| msgid "End"
 msgctxt "End of recurring event"
 msgid "End"
@@ -7561,16 +7545,14 @@ msgstr "Koniec"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:465 libraries/rte/rte_routines.lib.php:923
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:354
-#, fuzzy
 #| msgid "Description"
 msgid "Definition"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Określenie"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:471
-#, fuzzy
 #| msgid "complete inserts"
 msgid "On completion preserve"
-msgstr "kompletne wstawianie"
+msgstr "Po zakończeniu zachować"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:475 libraries/rte/rte_routines.lib.php:933
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:360
@@ -7580,49 +7562,48 @@ msgstr ""
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:518 libraries/rte/rte_routines.lib.php:997
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:398
 msgid "The definer must be in the \"username at hostname\" format"
-msgstr ""
+msgstr "Definer musi znajdować się w formacie \"username at hostname\""
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:525
 msgid "You must provide an event name"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę zdarzenia"
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:537
 msgid "You must provide a valid interval value for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłową wartość odstępu dla zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:549
 msgid "You must provide a valid execution time for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać poprawny czas realizacji dla tego wydarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:553
 msgid "You must provide a valid type for the event."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłowy typ zdarzenia."
 
 #: libraries/rte/rte_events.lib.php:572
 msgid "You must provide an event definition."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać definicję zdarzeń."
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:29 server_privileges.php:2411
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:91
 msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgstr "Wył"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:96
 msgid "ON"
-msgstr ""
+msgstr "Wł"
 
 #: libraries/rte/rte_footer.lib.php:108
 msgid "Event scheduler status"
-msgstr ""
+msgstr "Harmonogram zdarzeń stanu"
 
 #: libraries/rte/rte_list.lib.php:54
-#, fuzzy
 #| msgid "Return type"
 msgid "Returns"
-msgstr "Zwracany typ"
+msgstr "Powrót"
 
 #: libraries/rte/rte_list.lib.php:63 libraries/rte/rte_triggers.lib.php:340
 msgid "Event"
@@ -7634,104 +7615,101 @@ msgid ""
 "handling multi queries. <b>The execution of some stored routines may fail!</"
 "b> Please use the improved 'mysqli' extension to avoid any problems."
 msgstr ""
+"Używasz przestarzałego rozszerzenia PHP 'mysql', które nie jest w stanie "
+"obsługiwać wielozadaniowość. <b> Wykonanie niektórych przechowywanych "
+"procedur może się nie udać! </ b> Proszę korzystać z nowszego rozszerzenia "
+"'mysqli', aby uniknąć problemów."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:245
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1005
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Invalid server index: %s"
 msgid "Invalid routine type: \"%s\""
-msgstr "Nieprawidłowy indeks serwera: %s"
+msgstr "Nieprawidłowy typ procedury: %s"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:266
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped routine."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczony procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:271
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Column %s has been dropped"
 msgid "Routine %1$s has been modified."
-msgstr "Kolumna %s została upuszczona"
+msgstr "Kolumna %s została zmodyfikowana."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:284
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Routine %1$s has been created."
 msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:344
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit routine"
-msgstr "Tryb edycji"
+msgstr "Edycja procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:831
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "Routine name"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Nazwa procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:854
 msgid "Parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametry"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:859
-#, fuzzy
 #| msgid "Direct links"
 msgid "Direction"
-msgstr "Bezpośrednie połączenia"
+msgstr "Kierunek"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:862 libraries/tbl_properties.inc.php:98
 msgid "Length/Values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgstr "Długość/Wartości"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:877
 msgid "Add parameter"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj parametr"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:881
-#, fuzzy
 #| msgid "Remove database"
 msgid "Remove last parameter"
-msgstr "Usuń bazę danych"
+msgstr "Usuń ostatni parametr"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:886
 msgid "Return type"
 msgstr "Zwracany typ"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:892
-#, fuzzy
 #| msgid "Length/Values"
 msgid "Return length/values"
-msgstr "Długość/Wartości*"
+msgstr "Powrót długości/wartości"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:898
-#, fuzzy
 #| msgid "Table options"
 msgid "Return options"
-msgstr "Opcje tabeli"
+msgstr "Powrót opcji"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:929
 msgid "Is deterministic"
-msgstr ""
+msgstr "Jest deterministyczna"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:938
-#, fuzzy
 #| msgid "Security"
 msgid "Security type"
-msgstr "Bezpieczeństwo"
+msgstr "Rodzaj zabezpieczenia"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:945
 msgid "SQL data access"
-msgstr ""
+msgstr "Dostęp SQL do danych"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1010
 msgid "You must provide a routine name"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać nazwę procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1036
 #, php-format
 msgid "Invalid direction \"%s\" given for parameter."
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowy kierunek \"%s\" podany dla parametru."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1048
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1086
@@ -7739,44 +7717,45 @@ msgid ""
 "You must provide length/values for routine parameters of type ENUM, SET, "
 "VARCHAR and VARBINARY."
 msgstr ""
+"Należy podać długość/wartość parametrów procedury typu ENUM, SET, VARCHAR i "
+"VARBINARY."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1066
 msgid "You must provide a name and a type for each routine parameter."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę i typ dla każdego parametru procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1076
 msgid "You must provide a valid return type for the routine."
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać poprawny typ wartości zwracanej do procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1120
 msgid "You must provide a routine definition."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać definicję procedury."
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1210
 #, php-format
 msgid "%d row affected by the last statement inside the procedure"
 msgid_plural "%d rows affected by the last statement inside the procedure"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "%d wiersz dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
+msgstr[1] "%d wierszy dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
+msgstr[2] "%d wierszy dotyczy ostatniego sprawozdania wewnątrz procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1226
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Allows executing stored routines."
 msgid "Execution results of routine %s"
-msgstr "Pozwól wykonywać procedury składowane."
+msgstr "Wynik wykonanych procedur %s"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1300
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1306
 msgid "Execute routine"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1359
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1362
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "Routine parameters"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Parametry procedury"
 
 #: libraries/rte/rte_routines.lib.php:1369 libraries/tbl_select.lib.php:79
 #: tbl_change.php:292 tbl_change.php:330
@@ -7785,16 +7764,16 @@ msgstr "Funkcja"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:89
 msgid "Sorry, we failed to restore the dropped trigger."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, nie udało nam się przywrócić upuszczonego wyzwalacza."
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:94
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %s has been emptied"
 msgid "Trigger %1$s has been modified."
-msgstr "Tabela %s została opróżniona"
+msgstr "Tabela %s została zmodyfikowana."
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:106
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Table %1$s has been created."
 msgid "Trigger %1$s has been created."
 msgstr "Tabela %1$s została utworzona."
@@ -7812,7 +7791,6 @@ msgid "Trigger name"
 msgstr "Wyzwalacze"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:326
-#, fuzzy
 #| msgid "Time"
 msgctxt "Trigger action time"
 msgid "Time"
@@ -7820,67 +7798,61 @@ msgstr "Czas"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:405
 msgid "You must provide a trigger name"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać nazwę wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:410
 msgid "You must provide a valid timing for the trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać poprawny czas dla wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:415
 msgid "You must provide a valid event for the trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz podać prawidłowe zdarzenie dla wyzwalacza"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:421
-#, fuzzy
 #| msgid "Invalid table name"
 msgid "You must provide a valid table name"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
+msgstr "Musisz podać prawidłową nazwę tabeli"
 
 #: libraries/rte/rte_triggers.lib.php:427
 msgid "You must provide a trigger definition."
 msgstr ""
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:18
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add routine"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:20
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Export contents"
 msgid "Export of routine %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgstr "Eksportuj procedurę %s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:21
-#, fuzzy
 #| msgid "Routines"
 msgid "routine"
-msgstr "Procedury i funkcje"
+msgstr "Procedura"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:22
-#, fuzzy
 #| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
 msgid "You do not have the necessary privileges to create a routine"
-msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień, aby być tu i teraz!"
+msgstr "Nie masz odpowiednich uprawnień, aby utworzyć procedurę"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:23
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "No tables found in database"
 msgid "No routine with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych"
+msgstr "Nie znaleziono procedury %1$s w bazie danych %2$s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:24
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no files to upload"
 msgid "There are no routines to display."
-msgstr "Brak plików do wysłania"
+msgstr "Brak procedur do wyświetlenia."
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Triggers"
 msgid "Add trigger"
-msgstr "Wyzwalacze"
+msgstr "Dodaj wyzwalacz"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:32
 #, fuzzy, php-format
@@ -7913,40 +7885,36 @@ msgid "There are no triggers to display."
 msgstr "Brak plików do wysłania"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:42
-#, fuzzy
 #| msgid "Add statements:"
 msgid "Add event"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Dodaj zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:44
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Export contents"
 msgid "Export of event %s"
-msgstr "Eksportuj zawartość"
+msgstr "Eksport zdarzenia %s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:45
-#, fuzzy
 #| msgid "Event"
 msgid "event"
-msgstr "Zdarzenie"
+msgstr "zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:46
-#, fuzzy
 #| msgid "You don't have sufficient privileges to be here right now!"
 msgid "You do not have the necessary privileges to create an event"
-msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień, aby być tu i teraz!"
+msgstr "Nie masz odpowiednich uprawnień, aby stworzyć zdarzenie"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:47
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "No tables found in database"
 msgid "No event with name %1$s found in database %2$s"
-msgstr "Nie znaleziono tabeli w bazie danych"
+msgstr "Nie znaleziono zdarzenia %1$s w bazie danych %2$s"
 
 #: libraries/rte/rte_words.lib.php:48
-#, fuzzy
 #| msgid "There are no files to upload"
 msgid "There are no events to display."
-msgstr "Brak plików do wysłania"
+msgstr "Nie ma żadnych zdarzeń do wyświetlenia."
 
 #: libraries/schema/Dia_Relation_Schema.class.php:230
 #: libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php:420
@@ -8107,10 +8075,9 @@ msgid "Current Server"
 msgstr "Bieżący serwer "
 
 #: libraries/server_links.inc.php:60
-#, fuzzy
 #| msgid "User"
 msgid "Users"
-msgstr "Użytkownik"
+msgstr "Użytkownicy"
 
 #: libraries/server_links.inc.php:79 server_synchronize.php:1154
 #: server_synchronize.php:1162
@@ -8134,7 +8101,7 @@ msgstr "Kodowania znaków"
 #: libraries/server_links.inc.php:104 server_plugins.php:47
 #: server_plugins.php:80
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczki"
 
 #: libraries/server_links.inc.php:108
 msgid "Engines"
@@ -8207,10 +8174,9 @@ msgid "Delimiter"
 msgstr "Separator"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:344
-#, fuzzy
 #| msgid " Show this query here again "
 msgid "Show this query here again"
-msgstr " Wywołaj ponownie zapytanie "
+msgstr "Pokaż to zapytanie tutaj ponownie"
 
 #: libraries/sql_query_form.lib.php:407
 msgid "View only"
@@ -8414,16 +8380,14 @@ msgid "Operator"
 msgstr "Operator"
 
 #: libraries/tbl_select.lib.php:103
-#, fuzzy
 #| msgid "Search"
 msgid "Table Search"
-msgstr "Szukaj"
+msgstr "Tabela szukania"
 
 #: libraries/tbl_select.lib.php:175 tbl_change.php:1000
-#, fuzzy
 #| msgid "Insert"
 msgid "Edit/Insert"
-msgstr "Wstaw"
+msgstr "Edycja/Wstaw"
 
 #: libraries/transformations/application_octetstream__download.inc.php:10
 msgid ""
@@ -8491,6 +8455,16 @@ msgid ""
 "will prevent wrapping and ensure that the output appears all on one line "
 "(Default 1)."
 msgstr ""
+"TYLKO LINUX: Uruchamia zewnętrzną aplikację i podaje mu dane kolumn za "
+"pomocą standardowego wejścia. Zwraca standardowe wyjście tej aplikacji. "
+"Domyślnie jest to Tidy, aby całkiem-drukować kod HTML. Ze względów "
+"bezpieczeństwa, trzeba ręcznie edytować plików "
+"libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i listę narzędzi, "
+"które chcesz udostępnić. Pierwsza opcja jest następnym numerem programu, "
+"który chcesz używać, a druga opcja to parametr programu. Trzecia opcja, "
+"jeśli ustawiony na 1, dokona konwersji wyjścia używając htmlspecialchars() "
+"(domyślnie 1). Czwartą opcją, jeśli ustawiony na 1, spowoduje, opakowanie i "
+"upewnić się, że produkcja pojawi się w jednym wierszu (domyślnie 1)."
 
 #: libraries/transformations/text_plain__formatted.inc.php:10
 msgid ""
@@ -8587,10 +8561,9 @@ msgid "General Settings"
 msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 #: main.php:109
-#, fuzzy
 #| msgid "MySQL connection collation"
 msgid "Server connection collation"
-msgstr "Sortowanie połączeń MySQL"
+msgstr "Sortowanie połączenie z serwerem"
 
 #: main.php:124
 msgid "Appearance Settings"
@@ -8601,20 +8574,18 @@ msgid "More settings"
 msgstr "Więcej ustawień"
 
 #: main.php:169
-#, fuzzy
 #| msgid "Database for user"
 msgid "Database server"
-msgstr "Baza danych dla użytkownika"
+msgstr "Serwer bazy danych"
 
 #: main.php:172
 msgid "Software"
-msgstr ""
+msgstr "Oprogramowanie"
 
 #: main.php:173
-#, fuzzy
 #| msgid "Show versions"
 msgid "Software version"
-msgstr "Pokaż wersje"
+msgstr "Wersja oprogramowania"
 
 #: main.php:175
 msgid "Protocol version"
@@ -8627,20 +8598,18 @@ msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
 #: main.php:184
-#, fuzzy
 #| msgid "Server socket"
 msgid "Server charset"
-msgstr "Gniazdo serwera"
+msgstr "Kodowanie znaków serwera"
 
 #: main.php:196
 msgid "Web server"
 msgstr "Serwer WWW"
 
 #: main.php:209
-#, fuzzy
 #| msgid "Use light version"
 msgid "Database client version"
-msgstr "Użyj wersji uproszczonej"
+msgstr "Wersja klienta bazy danych"
 
 #: main.php:213
 msgid "PHP extension"
@@ -8778,10 +8747,9 @@ msgid "No databases"
 msgstr "Brak baz danych"
 
 #: navigation.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "filter tables by name"
 msgid "Filter tables by name"
-msgstr "filtr tabel wg nazwy"
+msgstr "Filtr tabel wg nazwy"
 
 #: navigation.php:303 navigation.php:304
 msgctxt "short form"
@@ -8833,10 +8801,9 @@ msgid "Toggle small/big"
 msgstr "Przełączanie małe/duże"
 
 #: pmd_general.php:99
-#, fuzzy
 #| msgid "To select relation, click :"
 msgid "Toggle relation lines"
-msgstr "Aby wybrać powiązanie, kliknij:"
+msgstr "Przełączanie linii relacji"
 
 #: pmd_general.php:104 pmd_pdf.php:76
 msgid "Import/Export coordinates for PDF schema"
@@ -9133,7 +9100,7 @@ msgstr "Pokaż zrzut (schemat) bazy danych"
 
 #: server_plugins.php:81
 msgid "Modules"
-msgstr ""
+msgstr "Moduły"
 
 #: server_plugins.php:102
 msgid "Begin"
@@ -9141,15 +9108,15 @@ msgstr "Początek"
 
 #: server_plugins.php:111
 msgid "Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka"
 
 #: server_plugins.php:112 server_plugins.php:146
 msgid "Module"
-msgstr ""
+msgstr "Moduł"
 
 #: server_plugins.php:113 server_plugins.php:148
 msgid "Library"
-msgstr ""
+msgstr "Biblioteka"
 
 #: server_plugins.php:114 server_plugins.php:149 tbl_tracking.php:650
 msgid "Version"
@@ -9157,17 +9124,16 @@ msgstr "Wersja"
 
 #: server_plugins.php:115 server_plugins.php:150
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Autor"
 
 #: server_plugins.php:116 server_plugins.php:151
 msgid "License"
 msgstr "Licencja"
 
 #: server_plugins.php:182
-#, fuzzy
 #| msgid "Disabled"
 msgid "disabled"
-msgstr "Wyłączone"
+msgstr "wyłączone"
 
 #: server_privileges.php:34 server_privileges.php:369
 msgid "Includes all privileges except GRANT."
@@ -9374,10 +9340,9 @@ msgstr "Uprawnienia specyficzne dla tabel"
 
 #: server_privileges.php:537 server_privileges.php:689
 #: server_privileges.php:1704
-#, fuzzy
 #| msgid " Note: MySQL privilege names are expressed in English "
 msgid "Note: MySQL privilege names are expressed in English"
-msgstr " Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
+msgstr "Uwaga: Uprawnienia MySQL są oznaczone w języku angielskim "
 
 #: server_privileges.php:614
 msgid "Administration"
@@ -9470,10 +9435,9 @@ msgid "Any"
 msgstr "Dowolny"
 
 #: server_privileges.php:1565
-#, fuzzy
 #| msgid "User overview"
 msgid "Users overview"
-msgstr "Omówienie użytkownika"
+msgstr "Omówienie użytkowników"
 
 #: server_privileges.php:1705 server_privileges.php:1899
 #: server_privileges.php:2258
@@ -9534,37 +9498,34 @@ msgstr "Zmień dane użytkownika / Kopiuj użytkownika"
 
 #: server_privileges.php:2187
 msgid "Create a new user with the same privileges and ..."
-msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i …"
+msgstr "Utwórz nowego użytkownika z takimi samymi uprawnieniami i ..."
 
 #: server_privileges.php:2189
 msgid "... keep the old one."
-msgstr "… pozostaw starego."
+msgstr "... pozostaw starego."
 
 #: server_privileges.php:2190
-#, fuzzy
 #| msgid " ... delete the old one from the user tables."
 msgid "... delete the old one from the user tables."
-msgstr " … usuń starego z tabel użytkowników."
+msgstr "... usunąć starą z tabel użytkowników."
 
 #: server_privileges.php:2191
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " ... revoke all active privileges from the old one and delete it "
 #| "afterwards."
 msgid ""
 "... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards."
-msgstr " … odbierz wszystkie aktywne uprawnienia staremu, a następnie go usuń."
+msgstr ""
+"... unieważnij wszystkie aktywne uprawnienia ze starej i usuń je później."
 
 #: server_privileges.php:2192
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " ... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
 #| "afterwards."
 msgid ""
 "... delete the old one from the user tables and reload the privileges "
 "afterwards."
-msgstr ""
-" … usuń starego z tabel użytkowników, a następnie przeładuj uprawnienia."
+msgstr "... usuń starą z tabel użytkownika i przeładuj uprawnienia później."
 
 #: server_privileges.php:2215
 msgid "Database for user"
@@ -9608,10 +9569,9 @@ msgid "wildcard"
 msgstr "znak wieloznaczny"
 
 #: server_privileges.php:2406
-#, fuzzy
 #| msgid "Page has been created"
 msgid "User has been added."
-msgstr "Strona została stworzona"
+msgstr "Użytkownik został dodany."
 
 #: server_replication.php:49
 msgid "Unknown error"
@@ -9634,7 +9594,7 @@ msgid "Unable to change master"
 msgstr "Nie można zmienić serwera głównego"
 
 #: server_replication.php:72
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Master server changed succesfully to %s"
 msgid "Master server changed successfully to %s"
 msgstr "Serwer główny zmieniony pomyślnie na %s"
@@ -9866,76 +9826,69 @@ msgid "Runtime Information"
 msgstr "Informacje o działaniu serwera"
 
 #: server_status.php:786
-#, fuzzy
 #| msgid "See slave status table"
 msgid "All status variables"
-msgstr "Zobacz status tabeli serwera podrzędnego"
+msgstr "Wszystkie zmienne stanu"
 
 #: server_status.php:787
 msgid "Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Monitor"
 
 #: server_status.php:788
 msgid "Advisor"
-msgstr ""
+msgstr "Doradca"
 
 #: server_status.php:798 server_status.php:820
-#, fuzzy
 #| msgid "Refresh"
 msgid "Refresh rate: "
-msgstr "Odśwież"
+msgstr "Częstotliwość odświeżania:"
 
 #: server_status.php:839 server_variables.php:115
-#, fuzzy
 #| msgid "Filter"
 msgid "Filters"
-msgstr "Filtr"
+msgstr "Filtry"
 
 #: server_status.php:841 server_variables.php:117
-#, fuzzy
 #| msgid "Do not change the password"
 msgid "Containing the word:"
-msgstr "Nie zmieniaj hasła"
+msgstr "Zawierające słowo:"
 
 #: server_status.php:846
-#, fuzzy
 #| msgid "Show open tables"
 msgid "Show only alert values"
-msgstr "Pokaż otwarte tabele"
+msgstr "Pokaż tylko wartości alarmowe"
 
 #: server_status.php:850
 msgid "Filter by category..."
-msgstr ""
+msgstr "&Filtruj wg kategorii..."
 
 #: server_status.php:864
-#, fuzzy
 #| msgid "Browse foreign values"
 msgid "Show unformatted values"
-msgstr "Przeglądaj zewnętrzne wartości"
+msgstr "Pokaż niesformatowane wartości"
 
 #: server_status.php:868
-#, fuzzy
 #| msgid "Related Links"
 msgid "Related links:"
-msgstr "Powiązane linki"
+msgstr "Powiązane linki:"
 
 #: server_status.php:901
-#, fuzzy
 #| msgid "Analyze"
 msgid "Run analyzer"
 msgstr "Analizuj"
 
 #: server_status.php:902
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje"
 
 #: server_status.php:909
 msgid ""
 "The Advisor system can provide recommendations on server variables by "
 "analyzing the server status variables."
 msgstr ""
+"System Doradcy może dostarczyć zalecenia dotyczące zmiennych serwera poprzez "
+"analizę zmiennych stanu serwera."
 
 #: server_status.php:911
 msgid ""
@@ -9943,6 +9896,9 @@ msgid ""
 "calculations and by rule of thumb which may not necessarily apply to your "
 "system."
 msgstr ""
+"Jednak zauważ, że system ten zapewnia zalecenia oparte na prostych "
+"obliczeniach i zasadach, które nie mogą mieć obowiązkowego zastosowania do "
+"systemu."
 
 #: server_status.php:913
 msgid ""
@@ -9950,6 +9906,9 @@ msgid ""
 "changing (by reading the documentation) and how to undo the change. Wrong "
 "tuning can have a very negative effect on performance."
 msgstr ""
+"Przed zmianą jakichkolwiek konfiguracji, należy wiedzieć, co się zmienia "
+"(poprzez czytanie dokumentacji) i jak cofnąć zmiany. Złe ustawienia mogą "
+"mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność."
 
 #: server_status.php:915
 msgid ""
@@ -9957,33 +9916,36 @@ msgid ""
 "time, observe or benchmark your database, and undo the change if there was "
 "no clearly measurable improvement."
 msgstr ""
+"Najlepszym sposobem, aby ustawić swój system jest zmiana tylko jednego "
+"ustawienia w czasie, obserwować lub odniesienie bazy danych, i cofnąć "
+"zmianę, gdyby nie było jednoznacznego wymiernego postępu."
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: server_status.php:937
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Customize startup page"
 msgid "Questions since startup: %s"
-msgstr "Personalizuj stronę startową"
+msgstr "Pytania od uruchomienia: %s"
 
 #: server_status.php:973 tbl_printview.php:328 tbl_structure.php:833
 msgid "Statements"
-msgstr "Cecha"
+msgstr "Oświadczenia"
 
 #. l10n: # = Amount of queries
 #: server_status.php:976
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
 #: server_status.php:1049
 #, php-format
 msgid "Network traffic since startup: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch sieciowy od uruchomienia: %s"
 
 #: server_status.php:1058
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "This MySQL server has been running for %s. It started up on %s."
 msgid "This MySQL server has been running for %1$s. It started up on %2$s."
-msgstr "Ten serwer MySQL działa już od: %s. Wszystko zaczęło się o: %s."
+msgstr "Ten serwer MySQL działa już od: %s. Uruchomiony został o: %s."
 
 #: server_status.php:1069
 msgid ""
@@ -10006,7 +9968,6 @@ msgstr ""
 "procesie <b>replikacji</b>."
 
 #: server_status.php:1076
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For further information about replication status on the server, please "
 #| "visit the <a href=#replication>replication section</a>."
@@ -10062,12 +10023,13 @@ msgid ""
 "The number of connections that were aborted because the client died without "
 "closing the connection properly."
 msgstr ""
+"Liczba połączeń, które zostały przerwane, ponieważ klient zmarł bez "
+"poprawnego zamykania połączenia."
 
 #: server_status.php:1303
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not connect to MySQL server"
 msgid "The number of failed attempts to connect to the MySQL server."
-msgstr "Nie można połączyć się z serwerem MySQL"
+msgstr "Liczba nieudanych prób połączenia się z serwerem MySQL."
 
 #: server_status.php:1304
 msgid ""
@@ -10088,7 +10050,7 @@ msgstr ""
 #: server_status.php:1306
 msgid ""
 "The number of connection attempts (successful or not) to the MySQL server."
-msgstr ""
+msgstr "Liczba prób połączenia (udane lub nie) do serwera MySQL."
 
 #: server_status.php:1307
 msgid ""
@@ -10512,6 +10474,8 @@ msgid ""
 "The maximum number of connections that have been in use simultaneously since "
 "the server started."
 msgstr ""
+"Maksymalna liczba połączeń, które były używane jednocześnie odkąd serwer "
+"został uruchomiony."
 
 #: server_status.php:1378
 msgid "The number of rows waiting to be written in INSERT DELAYED queues."
@@ -10544,6 +10508,9 @@ msgid ""
 "fragmentation issues, which may be solved by issuing a FLUSH QUERY CACHE "
 "statement."
 msgstr ""
+"Liczba wolnych bloków pamięci w buforze zapytań. Duża liczba może wskazywać "
+"na problemy z fragmentacją, które mogą być rozwiązane poprzez wydawanie "
+"polecenie FLUSH CACHE QUERY."
 
 #: server_status.php:1384
 msgid "The amount of free memory for query cache."
@@ -10727,61 +10694,57 @@ msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
 
 #: server_status.php:1551
 msgid "Start Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom monitor"
 
 #: server_status.php:1560
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Instructions/Setup"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje/Setup"
 
 #: server_status.php:1565
 msgid "Done rearranging/editing charts"
-msgstr ""
+msgstr "Gotowe przestawienie/edycji wykresów"
 
 #: server_status.php:1572 server_status.php:1643
 msgid "Add chart"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj wykres "
 
 #: server_status.php:1574
 msgid "Rearrange/edit charts"
-msgstr ""
+msgstr "przestawienie/edycji wykresów"
 
 #: server_status.php:1578
-#, fuzzy
 #| msgid "Refresh"
 msgid "Refresh rate"
-msgstr "Odśwież"
+msgstr "Częstotliwość odświeżania"
 
 #: server_status.php:1583
-#, fuzzy
 #| msgid "Columns"
 msgid "Chart columns"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Kolumny wykresu"
 
 #: server_status.php:1599
-#, fuzzy
 #| msgid "Error management:"
 msgid "Chart arrangement"
-msgstr "Błąd zarządzania:"
+msgstr "Układ wykresu"
 
 #: server_status.php:1599
 msgid ""
 "The arrangement of the charts is stored to the browsers local storage. You "
 "may want to export it if you have a complicated set up."
 msgstr ""
+"Układ wykresów są przechowywane w przeglądarce lokalnego przechowywania. "
+"Możesz wyeksportować go, jeśli masz skomplikowany zestaw górę."
 
 #: server_status.php:1600
-#, fuzzy
 #| msgid "Restore default value"
 msgid "Reset to default"
 msgstr "Przywróć wartość domyślną"
 
 #: server_status.php:1604
-#, fuzzy
 #| msgid "Introduction"
 msgid "Monitor Instructions"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgstr "Instrukcje monitora"
 
 #: server_status.php:1605
 msgid ""
@@ -10802,7 +10765,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1623
 msgid "Using the monitor:"
-msgstr ""
+msgstr "Korzystanie z monitora:"
 
 #: server_status.php:1625
 msgid ""
@@ -10821,7 +10784,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1634
 msgid "Please note:"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę zwrócić uwagę:"
 
 #: server_status.php:1636
 msgid ""
@@ -10833,103 +10796,99 @@ msgstr ""
 
 #: server_status.php:1648
 msgid "Preset chart"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawiony wykres"
 
 #: server_status.php:1652
 msgid "Status variable(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienna statusu(ów)"
 
 #: server_status.php:1654
-#, fuzzy
 #| msgid "Select Tables"
 msgid "Select series:"
-msgstr "Wybierz tabele"
+msgstr "Wybierz serię:"
 
 #: server_status.php:1656
 msgid "Commonly monitored"
-msgstr ""
+msgstr "Najczęściej monitorowany"
 
 #: server_status.php:1671
-#, fuzzy
 #| msgid "Invalid table name"
 msgid "or type variable name:"
-msgstr "Niewłaściwa nazwa tabeli"
+msgstr "lub wpisz nazwę zmiennej:"
 
 #: server_status.php:1675
 msgid "Display as differential value"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl jako wartości różnicy"
 
 #: server_status.php:1677
 msgid "Apply a divisor"
-msgstr ""
+msgstr "Zastosuj dzielnik"
 
 #: server_status.php:1684
 msgid "Append unit to data values"
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz urządzenia do wartości danych"
 
 #: server_status.php:1690
 msgid "Add this series"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj tę serię"
 
 #: server_status.php:1692
 msgid "Clear series"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść serie"
 
 #: server_status.php:1695
 msgid "Series in Chart:"
-msgstr ""
+msgstr "Seria na wykresie:"
 
 #: server_status.php:1708
-#, fuzzy
 #| msgid "Show statistics"
 msgid "Log statistics"
-msgstr "Pokaż statystyki"
+msgstr "Statystyki Log"
 
 #: server_status.php:1709
-#, fuzzy
 #| msgid "Select page"
 msgid "Selected time range:"
-msgstr "Wybierz stronę"
+msgstr "Wybrany zakres czasu:"
 
 #: server_status.php:1714
 msgid "Only retrieve SELECT,INSERT,UPDATE and DELETE Statements"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierać tylko oświadczenia SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE"
 
 #: server_status.php:1719
 msgid "Remove variable data in INSERT statements for better grouping"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zmiennych danych w oświadczeniu INSERT dla lepszej grupy"
 
 #: server_status.php:1724
 msgid "Choose from which log you want the statistics to be generated from."
 msgstr ""
+"Wybierz z którego dziennika chcesz statystyki które mają być generowane."
 
 #: server_status.php:1726
 msgid "Results are grouped by query text."
-msgstr ""
+msgstr "Wyniki są pogrupowane według zapytania tekstu."
 
 #: server_status.php:1731
-#, fuzzy
 #| msgid "Query type"
 msgid "Query analyzer"
-msgstr "Rodzaj zapytania"
+msgstr "Analizuj zapytanie"
 
 #: server_status.php:1771
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "per second"
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "na sekundę"
-msgstr[1] "na sekundę"
-msgstr[2] "na sekundę"
+msgstr[0] "%d sekunda"
+msgstr[1] "%d sekund"
+msgstr[2] "%d sekundę"
 
 #: server_status.php:1773
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "per minute"
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "na minutę"
-msgstr[1] "na minutę"
-msgstr[2] "na minutę"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minuty"
+msgstr[2] "%d minuty"
 
 #: server_synchronize.php:99
 msgid "Could not connect to the source"
@@ -11016,7 +10975,7 @@ msgstr "Docelowa baza danych została zsynchronizowana ze źródłową"
 
 #: server_synchronize.php:1046
 msgid "Executed queries"
-msgstr ""
+msgstr "Zrealizowane zapytania"
 
 #: server_synchronize.php:1202
 msgid "Enter manually"
@@ -11045,7 +11004,7 @@ msgstr ""
 
 #: server_variables.php:80
 msgid "Setting variable failed"
-msgstr ""
+msgstr "Błędne ustawienie zmienne "
 
 #: server_variables.php:99
 msgid "Server variables and settings"
@@ -11066,6 +11025,7 @@ msgstr "Ściągnij"
 #: setup/frames/form.inc.php:25
 msgid "Incorrect formset, check $formsets array in setup/frames/form.inc.php"
 msgstr ""
+"Nieprawidłowa formset, sprawdź tablicę $formsets w setup/frames/form.inc.php"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:49
 msgid "Cannot load or save configuration"
@@ -11104,16 +11064,18 @@ msgid "Insecure connection"
 msgstr "Niezabezpieczone połączenie"
 
 #: setup/frames/index.inc.php:94
-#, fuzzy
 #| msgid "Configuration storage"
 msgid "Configuration saved."
-msgstr "Konfiguracja magazynu"
+msgstr "Konfiguracja zapisana."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:95
 msgid ""
 "Configuration saved to file config/config.inc.php in phpMyAdmin top level "
 "directory, copy it to top level one and delete directory config to use it."
 msgstr ""
+"Konfiguracja zapisana do pliku config/config.inc.php w głównym katalogu "
+"phpMyAdmin, skopiuj go do jednego z najwyższego poziomu i usunąć katalog "
+"config z niego korzystać."
 
 #: setup/frames/index.inc.php:102 setup/frames/menu.inc.php:15
 msgid "Overview"
@@ -11177,7 +11139,7 @@ msgstr "Dodaj nowy serwer"
 
 #: setup/index.php:22
 msgid "Wrong GET file attribute value"
-msgstr ""
+msgstr "Zła wartość atrybutu GET pliku"
 
 #: setup/lib/form_processing.lib.php:43
 msgid "Warning"
@@ -11235,7 +11197,7 @@ msgid "No newer stable version is available"
 msgstr "Nowsza stabilna wersja nie jest dostępna"
 
 #: setup/lib/index.lib.php:274
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "This %soption%s should be disabled as it allows attackers to bruteforce "
 #| "login to any MySQL server. If you feel this is necessary, use %strusted "
@@ -11248,11 +11210,11 @@ msgid ""
 "proxies list%s. However, IP-based protection may not be reliable if your IP "
 "belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
-"Ta %opcja%s powinna być wyłączona, ponieważ umożliwia napastnikowi "
-"bruteforce zalogować do dowolnego serwera MySQL. Jeśli uważasz, że jest to "
-"konieczne, należy użyć %sstrusted lista pełnomocników%s. Jednakże ochrona IP "
-"możę nie być wiarygodna, czy IP należy do ISP, w którym tysiące "
-"użytkowników, łącznie z Tobą, są podłączeni."
+"Ta %sopcion%s powinna być wyłączona, ponieważ umożliwia atakującemu na "
+"zalogowanie bruteforce do dowolnego serwera MySQL. Jeśli uważasz, że jest to "
+"konieczne, należy użyć %strusted proxies list%s. Jednak ochrona oparta na "
+"protokole IP mogą nie być wiarygodne, jeśli Twój adres IP należy do ISP, w "
+"którym tysiące użytkowników, w tym Ty, są podłączone."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:276
 msgid ""
@@ -11355,7 +11317,7 @@ msgstr ""
 "autoryzacji%s do [kbd]cookie[/kbd] lub [kbd]http[/kbd]."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:294
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid ""
 #| "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 #| "system."
@@ -11363,7 +11325,8 @@ msgid ""
 "%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"%sKompresja Zip% wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym systemie."
+"%sZip compression%s wymaga funkcji (%s), która nie jest dostępna w tym "
+"systemie."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296
 #, php-format
@@ -11375,10 +11338,9 @@ msgstr ""
 "systemie."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Należy używać połączeń SSL, jeśli serwer WWW ją obsługuje."
+msgstr "Należy używać połączeń SSL, jeśli serwer bazy danych je obsługuje."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."
@@ -11398,7 +11360,7 @@ msgstr "Klucz powinien zawierać litery, cyfry [em]i[/em] znaki specjalne."
 
 #: setup/validate.php:22
 msgid "Wrong data"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowe dane"
 
 #: sql.php:105 tbl_change.php:262 tbl_select.php:28 tbl_zoom_select.php:58
 msgid "Browse foreign values"
@@ -11441,15 +11403,13 @@ msgid "Table %1$s has been altered successfully"
 msgstr "Tabela %1$s została pomyślnie zmodyfikowana"
 
 #: tbl_change.php:699
-#, fuzzy
 #| msgid " Because of its length,<br /> this column might not be editable "
 msgid "Because of its length,<br /> this column might not be editable"
-msgstr ""
-"Ze względu na jego długość,<br /> w tej kolumnie nie może być edytowalne"
+msgstr "Ze względu na jego długość, <br /> kolumna ta może nie być edytowalne"
 
 #: tbl_change.php:817
 msgid "Remove BLOB Repository Reference"
-msgstr "Usuń odołanie do repozytorium BLOBów"
+msgstr "Usuń odwołanie do repozytorium BLOBów"
 
 #: tbl_change.php:821
 msgid "Binary - do not edit"
@@ -11511,25 +11471,22 @@ msgid "Bar"
 msgstr "Binarne"
 
 #: tbl_chart.php:91
-#, fuzzy
 #| msgid "Column"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Column"
 msgstr "Kolumna"
 
 #: tbl_chart.php:93
-#, fuzzy
 #| msgid "Line"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Line"
 msgstr "Linia"
 
 #: tbl_chart.php:95
-#, fuzzy
 #| msgid "Inline"
 msgctxt "Chart type"
 msgid "Spline"
-msgstr "Mechanizmy"
+msgstr "Klin"
 
 #: tbl_chart.php:97
 #, fuzzy
@@ -11543,50 +11500,43 @@ msgid "Stacked"
 msgstr "Spakowany"
 
 #: tbl_chart.php:103
-#, fuzzy
 #| msgid "Report title:"
 msgid "Chart title"
-msgstr "Tytuł raportu"
+msgstr "Tytuł wykresu"
 
 #: tbl_chart.php:109
 msgid "X-Axis:"
-msgstr ""
+msgstr "Oś X:"
 
 #: tbl_chart.php:124
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Series:"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgstr "Serie:"
 
 #: tbl_chart.php:126
-#, fuzzy
 #| msgid "Textarea columns"
 msgid "The remaining columns"
-msgstr "Kolumny textarea"
+msgstr "Pozostałe kolumny"
 
 #: tbl_chart.php:139
-#, fuzzy
 #| msgid "X Axis label"
 msgid "X-Axis label:"
-msgstr "Etykieta osi X"
+msgstr "Etykieta osi X:"
 
 #: tbl_chart.php:141
-#, fuzzy
 #| msgid "Value"
 msgid "X Values"
-msgstr "Wartość"
+msgstr "Wartość X"
 
 #: tbl_chart.php:142
-#, fuzzy
 #| msgid "Y Axis label"
 msgid "Y-Axis label:"
-msgstr "Etykieta osi Y"
+msgstr "Etykieta osi Y:"
 
 #: tbl_chart.php:143
-#, fuzzy
 #| msgid "Value"
 msgid "Y Values"
-msgstr "Wartość"
+msgstr "Wartość Y"
 
 #: tbl_create.php:31
 #, php-format
@@ -11603,10 +11553,9 @@ msgid "View dump (schema) of table"
 msgstr "Pokaż zrzut (schemat) tabeli"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:112
-#, fuzzy
 #| msgid "Display servers selection"
 msgid "Display GIS Visualization"
-msgstr "Wyświetlaj wybór serwerów"
+msgstr "Wyświetlaj wizualizację GIS"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:128
 msgid "Width"
@@ -11617,38 +11566,33 @@ msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:136
-#, fuzzy
 #| msgid "Textarea columns"
 msgid "Label column"
-msgstr "Kolumny textarea"
+msgstr "Etykieta kolumny"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:138
-#, fuzzy
 #| msgid "- none -"
 msgid "-- None --"
-msgstr "- brak -"
+msgstr "-- Brak --"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:151
-#, fuzzy
 #| msgid "Relational display column"
 msgid "Spatial column"
-msgstr "Relacyjne wyświetlania kolumn"
+msgstr "Przestrzenna kolumna"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:175
 msgid "Redraw"
 msgstr "Przerysuj"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:177
-#, fuzzy
 #| msgid "Save as file"
 msgid "Save to file"
 msgstr "Zapisz jako plik"
 
 #: tbl_gis_visualization.php:178
-#, fuzzy
 #| msgid "Table name"
 msgid "File name"
-msgstr "Nazwa tabeli"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 #: tbl_indexes.php:66
 msgid "The name of the primary key must be \"PRIMARY\"!"
@@ -11667,10 +11611,9 @@ msgid "Add index"
 msgstr "Dodaj indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:175
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Edit index"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Edytuj indeks"
 
 #: tbl_indexes.php:187
 msgid "Index name:"
@@ -11808,7 +11751,6 @@ msgid "Check referential integrity:"
 msgstr "Sprawdź spójność powiązań:"
 
 #: tbl_printview.php:72
-#, fuzzy
 #| msgid "Show tables"
 msgid "Showing tables"
 msgstr "Pokaż tabele"
@@ -11842,14 +11784,13 @@ msgid "Row length"
 msgstr "Długość wiersza"
 
 #: tbl_printview.php:373 tbl_structure.php:898
-#, fuzzy
 #| msgid " Row size "
 msgid "Row size"
-msgstr " Rozmiar wiersza "
+msgstr "Rozmiar wiersza "
 
 #: tbl_printview.php:383 tbl_structure.php:906
 msgid "Next autoindex"
-msgstr ""
+msgstr "Następny autoindeks"
 
 #: tbl_relation.php:271
 #, php-format
@@ -11895,7 +11836,7 @@ msgstr "Kolejność wyświetlania:"
 
 #: tbl_structure.php:155 tbl_structure.php:160 tbl_structure.php:581
 msgid "Spatial"
-msgstr ""
+msgstr "Przestrzenny"
 
 #: tbl_structure.php:162 tbl_structure.php:166
 msgid "Browse distinct values"
@@ -11910,10 +11851,9 @@ msgid "Add unique index"
 msgstr "Dodaj indeks unikatowy"
 
 #: tbl_structure.php:173 tbl_structure.php:174
-#, fuzzy
 #| msgid "Add index"
 msgid "Add SPATIAL index"
-msgstr "Dodaj indeks"
+msgstr "Dodaj indeks przestrzenny"
 
 #: tbl_structure.php:175 tbl_structure.php:176
 msgid "Add FULLTEXT index"
@@ -11946,10 +11886,9 @@ msgid "Show more actions"
 msgstr "Pokaż więcej akcji"
 
 #: tbl_structure.php:607
-#, fuzzy
 #| msgid "Print view"
 msgid "Edit view"
-msgstr "Podgląd wydruku"
+msgstr "Edycja widoku"
 
 #: tbl_structure.php:624
 msgid "Relation view"
@@ -12032,22 +11971,19 @@ msgid "Version %s snapshot (SQL code)"
 msgstr "Wersja %s migawki (kod SQL)"
 
 #: tbl_tracking.php:388
-#, fuzzy
 #| msgid "Track these data definition statements:"
 msgid "Tracking data definition successfully deleted"
-msgstr "Śledź te instrukcje definicji danych:"
+msgstr "Śledzenie definicją danych pomyślnie usunięte"
 
 #: tbl_tracking.php:390 tbl_tracking.php:407
-#, fuzzy
 #| msgid "Gather errors"
 msgid "Query error"
-msgstr "Zbierz błędy"
+msgstr "Błąd zapytania"
 
 #: tbl_tracking.php:405
-#, fuzzy
 #| msgid "Track these data manipulation statements:"
 msgid "Tracking data manipulation successfully deleted"
-msgstr "Śledź te instrukcje manipulowania danymi:"
+msgstr "Śledzenie manipulacją danymi pomyślnie usunięte"
 
 #: tbl_tracking.php:417
 msgid "Tracking statements"
@@ -12059,16 +11995,14 @@ msgid "Show %s with dates from %s to %s by user %s %s"
 msgstr "Pokaż %s w okresie od %s do %s użytkownika %s %s"
 
 #: tbl_tracking.php:438
-#, fuzzy
 #| msgid "Delete tracking data for this table"
 msgid "Delete tracking data row from report"
-msgstr "Usuń dane monitorujące tę tabelę"
+msgstr "Usuń wiersz śledzenia danych z raportu"
 
 #: tbl_tracking.php:449
-#, fuzzy
 #| msgid "No databases"
 msgid "No data"
-msgstr "Brak baz danych"
+msgstr "Brak danych"
 
 #: tbl_tracking.php:459 tbl_tracking.php:516
 msgid "Date"
@@ -12143,36 +12077,34 @@ msgid "Create version"
 msgstr "Utwórz wersję"
 
 #: tbl_zoom_select.php:135
-#, fuzzy
 #| msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\")"
 msgid "Do a \"query by example\" (wildcard: \"%\") for two different columns"
-msgstr "Wykonaj \"zapytanie przez przykład\" (znak globalny: \"%\")"
+msgstr ""
+"Wykonaj \"zapytanie wg przykładu\" (symbol wieloznaczny \"%\") dla dwóch różnych "
+"kolumn"
 
 #: tbl_zoom_select.php:145
-#, fuzzy
 #| msgid "Hide search criteria"
 msgid "Additional search criteria"
-msgstr "Ukryj okno zapytania SQL"
+msgstr "Dodatkowe kryteria wyszukiwania"
 
 #: tbl_zoom_select.php:276
 msgid "Use this column to label each point"
-msgstr ""
+msgstr "W tej kolumnie oznacz każdy punkt"
 
 #: tbl_zoom_select.php:296
-#, fuzzy
 #| msgid "Maximum number of rows to display"
 msgid "Maximum rows to plot"
-msgstr "Maksymalna liczba wierszy do wyświetlenia"
+msgstr "Maksymalna liczba wierszy do wykreślenia"
 
 #: tbl_zoom_select.php:410
 msgid "Browse/Edit the points"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj/Edytuj punkty"
 
 #: tbl_zoom_select.php:417
-#, fuzzy
 #| msgid "Control user"
 msgid "How to use"
-msgstr "Użytkownik monitorujący"
+msgstr "Jak korzystać"
 
 #: themes.php:28
 msgid "Get more themes!"
@@ -12214,75 +12146,87 @@ msgstr "Zmień nazwę widoku na"
 
 #: po/advisory_rules.php:5
 msgid "Uptime below one day"
-msgstr ""
+msgstr "Czas działania poniżej jednego dnia"
 
 #: po/advisory_rules.php:6
 msgid "Uptime is less than 1 day, performance tuning may not be accurate."
 msgstr ""
+"Czas działania jest mniejszy niż 1 dzień, optymalizacja wydajności może nie "
+"być dokładna."
 
 #: po/advisory_rules.php:7
 msgid ""
 "To have more accurate averages it is recommended to let the server run for "
 "longer than a day before running this analyzer"
 msgstr ""
+"Aby mieć dokładniejsze średnie zalecane jest aby pozwolić serwerowi "
+"uruchomić na dłużej niż jeden dzień przed uruchomieniem tego analizatora"
 
 #: po/advisory_rules.php:8
 #, php-format
 msgid "The uptime is only %s"
-msgstr ""
+msgstr "Czas działania jest tylko %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:10
 msgid "Questions below 1,000"
-msgstr ""
+msgstr "Poniższe pytania 1,000"
 
 #: po/advisory_rules.php:11
 msgid ""
 "Fewer than 1,000 questions have been run against this server. The "
 "recommendations may not be accurate."
 msgstr ""
+"Mniej niż 1,000 pytań zostały uruchomione przed tym serwerze. Zalecenia mogą "
+"nie być dokładne."
 
 #: po/advisory_rules.php:12
 msgid ""
 "Let the server run for a longer time until it has executed a greater amount "
 "of queries."
 msgstr ""
+"Niech serwer będzie uruchomiony przez dłuższy czas, dopóki nie wykona "
+"większej ilości zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:13
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Current connection"
 msgid "Current amount of Questions: %s"
-msgstr "Bieżące połączenie"
+msgstr "Aktualna ilość pytań: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:15
 msgid "Percentage of slow queries"
-msgstr ""
+msgstr "Procent powolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:16
 msgid ""
 "There is a lot of slow queries compared to the overall amount of Queries."
-msgstr ""
+msgstr "Jest dużo powolnych zapytań w stosunku do ogólnej sumy zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:17 po/advisory_rules.php:22
 msgid ""
 "You might want to increase {long_query_time} or optimize the queries listed "
 "in the slow query log"
 msgstr ""
+"Może chcesz zwiększyć {long_query_time} lub zoptymalizować zapytania "
+"wymienione w logu wolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:18
 #, php-format
 msgid "The slow query rate should be below 5%%, your value is %s%%."
 msgstr ""
+"Wolne tempo zapytanie powinna być niższa niż 5%%, twoja wartość to %s%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:20
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query chart"
 msgid "Slow query rate"
-msgstr "Pokaż zapytanie wykresu"
+msgstr "Powolne tempo zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:21
 msgid ""
 "There is a high percentage of slow queries compared to the server uptime."
 msgstr ""
+"Istnieje duży odsetek powolnych zapytań w porównaniu z czasem działania "
+"serwera."
 
 #: po/advisory_rules.php:23
 #, php-format
@@ -12290,105 +12234,112 @@ msgid ""
 "You have a slow query rate of %s per hour, you should have less than 1%% per "
 "hour."
 msgstr ""
+"Masz powolne zapytania %s na godzinę, trzeba mieć mniej niż 1%% na godzinę."
 
 #: po/advisory_rules.php:25
-#, fuzzy
 #| msgid "SQL queries"
 msgid "Long query time"
-msgstr "Zapytania SQL"
+msgstr "Długi czas zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:26
 msgid ""
 "long_query_time is set to 10 seconds or more, thus only slow queries that "
 "take above 10 seconds are logged."
 msgstr ""
+"long_query_time jest ustawiony na 10 sekund lub więcej, a więc tylko "
+"powolnych zapytań, które biorą ponad 10 sekund są rejestrowane."
 
 #: po/advisory_rules.php:27
 msgid ""
 "It is suggested to set {long_query_time} to a lower value, depending on your "
 "environment. Usually a value of 1-5 seconds is suggested."
 msgstr ""
+"Sugeruje się, aby ustawić {long_query_time} do wartości niższej, w "
+"zależności od danego środowiska. Zazwyczaj sugerujemy wartość 1-5 sekund."
 
 #: po/advisory_rules.php:28
 #, php-format
 msgid "long_query_time is currently set to %ds."
-msgstr ""
+msgstr "long_query_time jest aktualnie ustawiony na %ds."
 
 #: po/advisory_rules.php:30
-#, fuzzy
 #| msgid "Show query box"
 msgid "Slow query logging"
-msgstr "Pokaż okno zapytań"
+msgstr "Rejestrowanie powolnych zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:31
 msgid "The slow query log is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Rejestrowanie powolnych zapytań jest wyłączone."
 
 #: po/advisory_rules.php:32
 msgid ""
 "Enable slow query logging by setting {log_slow_queries} to 'ON'. This will "
 "help troubleshooting badly performing queries."
 msgstr ""
+"Włączenie rejestrowania powolnych zapytań przez ustawienie "
+"{log_slow_queries} na \"WŁ\". To pomoże rozwiązać problemy źle "
+"przeprowadzonych zapytań."
 
 #: po/advisory_rules.php:33
 msgid "log_slow_queries is set to 'OFF'"
-msgstr ""
+msgstr "log_slow_queries jest ustawiony na 'WYŁ'"
 
 #: po/advisory_rules.php:35
 msgid "Release Series"
-msgstr ""
+msgstr "Seria wydania"
 
 #: po/advisory_rules.php:36
 msgid "The MySQL server version less then 5.1."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja serwera MySQL jest mniejsza niż 5,1."
 
 #: po/advisory_rules.php:37
 msgid ""
 "You should upgrade, as MySQL 5.1 has improved performance, and MySQL 5.5 "
 "even more so."
 msgstr ""
+"Powinieneś zaktualizować, jak MySQL 5.1 ma lepsze osiągi i MySQL 5.5 jeszcze "
+"bardziej."
 
 #: po/advisory_rules.php:38 po/advisory_rules.php:43 po/advisory_rules.php:48
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Create version"
 msgid "Current version: %s"
-msgstr "Utwórz wersję"
+msgstr "Bieżąca wersja: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:40 po/advisory_rules.php:45
-#, fuzzy
 #| msgid "Version"
 msgid "Minor Version"
-msgstr "Wersja"
+msgstr "Mniejsza wersja"
 
 #: po/advisory_rules.php:41
 msgid "Version less than 5.1.30 (the first GA release of 5.1)."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja starsza niż 5.1.30 (pierwsze wydanie GA 5,1)."
 
 #: po/advisory_rules.php:42
 msgid ""
 "You should upgrade, as recent versions of MySQL 5.1 have improved "
 "performance and MySQL 5.5 even more so."
 msgstr ""
+"Powinieneś zaktualizować, jako ostatnie wersje MySQL 5.1 poprawiają "
+"wydajność a MySQL 5.5 jeszcze bardziej."
 
 #: po/advisory_rules.php:46
 msgid "Version less than 5.5.8 (the first GA release of 5.5)."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja starsza niż 5.5.8 (pierwsze wydanie GA 5,5)."
 
 #: po/advisory_rules.php:47
-#, fuzzy
 #| msgid "You should upgrade to %s %s or later."
 msgid "You should upgrade, to a stable version of MySQL 5.5"
-msgstr "Należy uaktualnić do %s %s lub nowszej."
+msgstr "Należy uaktualnić do stabilnej wersji MySQL 5.5 lub nowszej"
 
 #: po/advisory_rules.php:50 po/advisory_rules.php:55 po/advisory_rules.php:60
-#, fuzzy
 #| msgid "Description"
 msgid "Distribution"
-msgstr "Opis"
+msgstr "Dystrybucja"
 
 #: po/advisory_rules.php:51
 msgid "Version is compiled from source, not a MySQL official binary."
-msgstr ""
+msgstr "Wersja jest skompilowana ze źródeł, a nie oficjalnych binarnek MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:52
 msgid ""
@@ -12396,26 +12347,30 @@ msgid ""
 "distribution. The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries, "
 "not any package distributions (such as RedHat, Debian/Ubuntu etc)."
 msgstr ""
+"Jeśli nie kompilować ze źródeł, być może przy użyciu pakietu zmodyfikowane "
+"przez dystrybucji. Instrukcja MySQL tylko jest dokładna dla oficjalnych "
+"plików binarnych MySQL, a nie wszelkie dystrybucje pakietów (takich jak "
+"RedHat, Debian/Ubuntu itp)."
 
 #: po/advisory_rules.php:53
 msgid "'source' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgstr "\"Źródło\" znaleziono w version_comment"
 
 #: po/advisory_rules.php:56 po/advisory_rules.php:61
 msgid "The MySQL manual only is accurate for official MySQL binaries."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL instrukcji tylko jest dokładna dla oficjalnych binarnych MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:57
 msgid "Percona documentation is at http://www.percona.com/docs/wiki/"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentacja Percona jest na www.percona.com/docs/wiki"
 
 #: po/advisory_rules.php:58
 msgid "'percona' found in version_comment"
-msgstr ""
+msgstr "'percona' znaleziono w version_comment"
 
 #: po/advisory_rules.php:62
 msgid "Drizzle documentation is at http://docs.drizzle.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentacja Drizzle jest na http://docs.drizzle.org/"
 
 #: po/advisory_rules.php:63
 #, php-format
@@ -12423,14 +12378,13 @@ msgid "Version string (%s) matches Drizzle versioning scheme"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:65
-#, fuzzy
 #| msgid "MySQL charset"
 msgid "MySQL Architecture"
-msgstr "Kodowanie znaków dla MySQL"
+msgstr "Architektura MySQL"
 
 #: po/advisory_rules.php:66
 msgid "MySQL is not compiled as a 64-bit package."
-msgstr ""
+msgstr "MySQL nie jest skompilowany jako pakiet 64-bitowy."
 
 #: po/advisory_rules.php:67
 msgid ""
@@ -12438,23 +12392,24 @@ msgid ""
 "so MySQL might not be able to access all of your memory. You might want to "
 "consider installing the 64-bit version of MySQL."
 msgstr ""
+"Twoja pojemność pamięci wynosi powyżej 3 GB (przy założeniu, że serwer jest "
+"na localhost), więc MySQL nie może być w stanie uzyskać dostęp do całej "
+"pamięci. Warto rozważyć zainstalowanie 64-bitowej wersji MySQL."
 
 #: po/advisory_rules.php:68
 #, php-format
 msgid "Available memory on this host: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępna pamięć na tym hostie: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:70
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache disabled"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Pamięć podręczna zapytania wyłączona."
 
 #: po/advisory_rules.php:71
-#, fuzzy
 #| msgid "The server is not responding"
 msgid "The query cache is not enabled."
-msgstr "Serwer nie odpowiada"
+msgstr "Pamięć podręczna zapytania nie jest włączona."
 
 #: po/advisory_rules.php:72
 msgid ""
@@ -12463,20 +12418,25 @@ msgid ""
 "and setting {query_cache_type} to 'ON'. <b>Note:</b> If you are using "
 "memcached, ignore this recommendation."
 msgstr ""
+"Zapytanie pamięci podręcznej jest znane do znacznej poprawy wydajności, "
+"jeśli jest poprawnie skonfigurowany. Włącz ją, przez ustawienie "
+"{query_cache_size} na 2 cyfrową wartość MB i ustawienie {query_cache_type} "
+"na \"WŁ\". <b>Uwaga:</b> Jeśli używasz memcached, zignoruj to zalecenie."
 
 #: po/advisory_rules.php:73
 msgid "query_cache_size is set to 0 or query_cache_type is set to 'OFF'"
 msgstr ""
+"query_cache_size jest ustawiony na 0 lub query_cache_type jest ustawiony na "
+"'WYŁ'"
 
 #: po/advisory_rules.php:75
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query caching method"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Metoda buforowania zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:76
 msgid "Suboptimal caching method."
-msgstr ""
+msgstr "Optymalna metoda buforowania."
 
 #: po/advisory_rules.php:77
 msgid ""
@@ -12485,6 +12445,11 @@ msgid ""
 "refman/5.5/en/ha-memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query "
 "cache, especially if you have multiple slaves."
 msgstr ""
+"Używasz pamięci podręcznej zapytań MySQL z dość wysokim ruchem bazy danych. "
+"To może być warte rozważenia używając <a "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ha-"
+"memcached.html\">memcached</a> zamiast pamięci podręcznej MySQL zapytania, "
+"zwłaszcza jeśli masz wiele niewolników."
 
 #: po/advisory_rules.php:78
 #, php-format
@@ -12492,41 +12457,47 @@ msgid ""
 "The query cache is enabled and the server receives %d queries per second. "
 "This rule fires if there is more than 100 queries per second."
 msgstr ""
+"Zapytanie pamięci podręcznej jest włączone i serwer odbiera %d zapytań na "
+"sekundę. Zasada ta zadziała, jeśli istnieje więcej niż 100 zapytań na "
+"sekundę."
 
 #: po/advisory_rules.php:80
 #, php-format
 msgid "Query cache efficiency (%%)"
-msgstr ""
+msgstr "Wydajność pamięci podręcznej zapytań (%%)"
 
 #: po/advisory_rules.php:81
 msgid "Query cache not running efficiently, it has a low hit rate."
 msgstr ""
+"Pamięć podręczna zapytania nie działa sprawnie, ma niski współczynnik "
+"trafień."
 
 #: po/advisory_rules.php:82
 msgid "Consider increasing {query_cache_limit}."
-msgstr ""
+msgstr "Rozważ zwiększenie {query_cache_limit}."
 
 #: po/advisory_rules.php:83
 #, php-format
 msgid "The current query cache hit rate of %s%% is below 20%%"
-msgstr ""
+msgstr "Obecna pamięć podręczna zapytań trafień %s%% jest poniżej 20%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:85
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query Cache usage"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Wykorzystanie pamięci podręcznej zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:86
 #, php-format
 msgid "Less than 80%% of the query cache is being utilized."
-msgstr ""
+msgstr "Mniej niż 80%% z zapytania pamięci podręcznej jest wykorzystywane."
 
 #: po/advisory_rules.php:87
 msgid ""
 "This might be caused by {query_cache_limit} being too low. Flushing the "
 "query cache might help as well."
 msgstr ""
+"Może to być spowodowane przez {query_cache_limit} bo jest zbyt niski. "
+"Flushing zapytania pamięci podręcznej może pomóc."
 
 #: po/advisory_rules.php:88
 #, php-format
@@ -12534,16 +12505,17 @@ msgid ""
 "The current ratio of free query cache memory to total query cache size is %s"
 "%%. It should be above 80%%"
 msgstr ""
+"Bieżący współczynnik wolnej pamięci pamięci podręcznej zapytań do "
+"całkowitego zapytania wielkości cache to %s%%. Powinno być powyżej 80%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:90
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache fragmentation"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Fragmentacja pamięci podręcznej zapytania"
 
 #: po/advisory_rules.php:91
 msgid "The query cache is considerably fragmented."
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie pamięci podręcznej jest znacznie pofragmentowane."
 
 #: po/advisory_rules.php:92
 msgid ""
@@ -12570,12 +12542,13 @@ msgid "Query cache low memory prunes"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:96
-#, fuzzy
 #| msgid "The amount of free memory for query cache."
 msgid ""
 "Cached queries are removed due to low query cache memory from the query "
 "cache."
-msgstr "Ilość dostępnej pamięci w podręcznym buforze zapytań."
+msgstr ""
+"Buforowane zapytania zostaną usunięte z powodu braku pamięci, z zapytania "
+"pamięci podręcznej."
 
 #: po/advisory_rules.php:97
 msgid ""
@@ -12592,38 +12565,42 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:100
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache max size"
-msgstr "Pamięć podręczna zapytań"
+msgstr "Maksymalny rozmiar pamięci zapytań"
 
 #: po/advisory_rules.php:101
 msgid ""
 "The query cache size is above 128 MiB. Big query caches may cause "
 "significant overhead that is required to maintain the cache."
 msgstr ""
+"Rozmiar zapytania pamięci podręcznej jest ponad 128 MB. Duże bufory zapytań "
+"mogą spowodować znaczne obciążenie, które są wymagane do utrzymania cache."
 
 #: po/advisory_rules.php:102
 msgid ""
 "Depending on your environment, it might be performance increasing to reduce "
 "this value."
 msgstr ""
+"W zależności od środowiska, to może być że wydajność wzrasta do zmniejszenia "
+"tej wartości."
 
 #: po/advisory_rules.php:103
 #, php-format
 msgid "Current query cache size: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualny rozmiar pamięci podręcznej zapytań: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:105
-#, fuzzy
 #| msgid "Query results"
 msgid "Query cache min result size"
-msgstr "Wyniki zapytania"
+msgstr "Minimalny rozmiar wyników zapytania pamięci podręcznej"
 
 #: po/advisory_rules.php:106
 msgid ""
 "The max size of the result set in the query cache is the default of 1 MiB."
 msgstr ""
+"Maksymalny rozmiar zestawu wyników w pamięci podręcznej zapytania jest "
+"domyślnie 1 MB."
 
 #: po/advisory_rules.php:107
 msgid ""
@@ -12639,23 +12616,24 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:108
 msgid "query_cache_limit is set to 1 MiB"
-msgstr ""
+msgstr "query_cache_limit jest ustawiony na 1 MB"
 
 #: po/advisory_rules.php:110
 msgid "Percentage of sorts that cause temporary tables"
-msgstr ""
+msgstr "Procent sortuje, które powodują tabele tymczasowe"
 
 #: po/advisory_rules.php:111 po/advisory_rules.php:116
-#, fuzzy
 #| msgid "Allows creating temporary tables."
 msgid "Too many sorts are causing temporary tables."
-msgstr "Pozwala tworzyć tabele tymczasowe."
+msgstr "Zbyt wiele rodzajów jest przyczyną tabel tymczasowych."
 
 #: po/advisory_rules.php:112 po/advisory_rules.php:117
 msgid ""
 "Consider increasing sort_buffer_size and/or read_rnd_buffer_size, depending "
 "on your system memory limits"
 msgstr ""
+"Rozważyć zwiększenie sort_buffer_size i/lub read_rnd_buffer_size, w "
+"zależności od ograniczeń pamięci systemowej"
 
 #: po/advisory_rules.php:113
 #, php-format
@@ -12663,26 +12641,29 @@ msgid ""
 "%s%% of all sorts cause temporary tables, this value should be lower than "
 "10%%."
 msgstr ""
+"%s%% wszelkiego rodzaju spowodować tabel tymczasowych, ta wartość ta powinna "
+"być niższa niż 10%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:115
 msgid "Rate of sorts that cause temporary tables"
-msgstr ""
+msgstr "Kurs sortuje, które powodują tabele tymczasowe"
 
 #: po/advisory_rules.php:118
 #, php-format
 msgid ""
 "Temporary tables average: %s, this value should be less than 1 per hour."
 msgstr ""
+"Średnie tabele tymczasowe: %s ta wartość powinna być mniejsza niż 1 na "
+"godzinę."
 
 #: po/advisory_rules.php:120
-#, fuzzy
 #| msgid "Showing rows"
 msgid "Sort rows"
-msgstr "Pokaż wiersze "
+msgstr "Sortowanie wierszy"
 
 #: po/advisory_rules.php:121
 msgid "There are lots of rows being sorted."
-msgstr ""
+msgstr "Istnieje wiele wierszy posortowanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:122
 msgid ""
@@ -12695,7 +12676,7 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:123
 #, php-format
 msgid "Sorted rows average: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sortuj średnie wiersze: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:125
 msgid "Rate of joins without indexes"
@@ -12703,7 +12684,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:126
 msgid "There are too many joins without indexes."
-msgstr ""
+msgstr "Istnieje zbyt wiele łączy bez indeksów."
 
 #: po/advisory_rules.php:127
 msgid ""
@@ -12800,17 +12781,19 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:148
 #, php-format
 msgid "Current values are tmp_table_size: %s, max_heap_table_size: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualne wartości są tmp_table_size: %s, max_heap_table_size: %s"
 
 #: po/advisory_rules.php:150
 msgid "Percentage of temp tables on disk"
-msgstr ""
+msgstr "Procent z tabel tymczasowych na dysku"
 
 #: po/advisory_rules.php:151 po/advisory_rules.php:156
 msgid ""
 "Many temporary tables are being written to disk instead of being kept in "
 "memory."
 msgstr ""
+"Wiele tabel tymczasowych są zapisywane na dysku zamiast przechowywania w "
+"pamięci."
 
 #: po/advisory_rules.php:152
 msgid ""
@@ -12853,10 +12836,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:160
-#, fuzzy
 #| msgid "Sort buffer size"
 msgid "MyISAM key buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora sortowania"
+msgstr "Rozmiar bufora klucza MyISAM"
 
 #: po/advisory_rules.php:161
 msgid "Key buffer is not initialized. No MyISAM indexes will be cached."
@@ -12906,7 +12888,7 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:175
 msgid "Percentage of index reads from memory"
-msgstr ""
+msgstr "Procentowy wskaźnik odczytu z pamięci"
 
 #: po/advisory_rules.php:176
 #, php-format
@@ -12923,16 +12905,14 @@ msgid "Index reads from memory: %s%%, this value should be above 95%%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:180
-#, fuzzy
 #| msgid "Rename table to"
 msgid "Rate of table open"
-msgstr "Zmień nazwę tabeli na"
+msgstr "Wskaźnik otwartych tabel"
 
 #: po/advisory_rules.php:181
-#, fuzzy
 #| msgid "The current number of pending writes."
 msgid "The rate of opening tables is high."
-msgstr "Aktualna liczba zapisów w toku."
+msgstr "Wskaźnik otwartych tabel jest wysoki."
 
 #: po/advisory_rules.php:182
 msgid ""
@@ -12947,13 +12927,15 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:185
 msgid "Percentage of used open files limit"
-msgstr ""
+msgstr "Procent używania limitu otwartych plików"
 
 #: po/advisory_rules.php:186
 msgid ""
 "The number of open files is approaching the max number of open files. You "
 "may get a \"Too many open files\" error."
 msgstr ""
+"Liczba otwartych plików zbliża się do maks. liczbę otwartych plików. Możesz "
+"dostać błąd \"Zbyt wiele otwartych plików\"."
 
 #: po/advisory_rules.php:187 po/advisory_rules.php:192
 msgid ""
@@ -12968,16 +12950,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:190
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not open file: %s"
 msgid "Rate of open files"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pliku: %s"
+msgstr "Wskaźnik otwartych plików"
 
 #: po/advisory_rules.php:191
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of pending log file fsyncs."
 msgid "The rate of opening files is high."
-msgstr "Liczba wywołań fsync dla pliku dziennika w toku."
+msgstr "Wskaźnik otwartych plików jest wysoki."
 
 #: po/advisory_rules.php:193
 #, php-format
@@ -12990,10 +12970,9 @@ msgid "Immediate table locks %%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:196 po/advisory_rules.php:201
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of times that a table lock was acquired immediately."
 msgid "Too many table locks were not granted immediately."
-msgstr "Ile razy blokada tabeli została uzyskana natychmiastowo."
+msgstr "Zbyt wiele blokad tabel nie zostały przyznane natychmiast."
 
 #: po/advisory_rules.php:197 po/advisory_rules.php:202
 msgid "Optimize queries and/or use InnoDB to reduce lock wait."
@@ -13014,10 +12993,9 @@ msgid "Table lock wait rate: %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:205
-#, fuzzy
 #| msgid "Key cache"
 msgid "Thread cache"
-msgstr "Bufor klucza"
+msgstr "Pamięć podręczna wątku"
 
 #: po/advisory_rules.php:206
 msgid ""
@@ -13039,10 +13017,9 @@ msgid "Thread cache hit rate %%"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:211
-#, fuzzy
 #| msgid "Tracking is not active."
 msgid "Thread cache is not efficient."
-msgstr "Śledzenie nie jest aktywne."
+msgstr "Pamięć podręczna wątku nie jest wydajna."
 
 #: po/advisory_rules.php:212
 msgid "Increase {thread_cache_size}."
@@ -13058,10 +13035,9 @@ msgid "Threads that are slow to launch"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:216
-#, fuzzy
 #| msgid "The number of threads that are not sleeping."
 msgid "There are too many threads that are slow to launch."
-msgstr "Liczba nieuśpionych wątków."
+msgstr "Istnieje zbyt wiele wątków, które wolne są do uruchomiania."
 
 #: po/advisory_rules.php:217
 msgid ""
@@ -13094,10 +13070,9 @@ msgid "slow_launch_time is set to %s"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:225
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of used connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Procent używanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:226
 msgid ""
@@ -13119,14 +13094,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:230
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Percentage of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Procent przerwanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:231 po/advisory_rules.php:236
 msgid "Too many connections are aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Zbyt wiele połączeń przerwanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:232 po/advisory_rules.php:237
 msgid ""
@@ -13135,31 +13109,37 @@ msgid ""
 "source-of-aborted_connects/\">This article</a> might help you track down the "
 "source."
 msgstr ""
+"Połączenia są zazwyczaj przerwane, kiedy nie mogą być autoryzowane. <a "
+"href=\"http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/08/23/how-to-track-down-the-"
+"source-of-aborted_connects/\">Ten artykół</a> może pomóc wyśledzić źródło."
 
 #: po/advisory_rules.php:233
 #, php-format
 msgid "%s%% of all connections are aborted. This value should be below 1%%"
 msgstr ""
+"%s%% wszystkich połączeń jest przerwana. Ta wartość ta powinna być poniżej 1"
+"%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:235
-#, fuzzy
 #| msgid "Persistent connections"
 msgid "Rate of aborted connections"
-msgstr "Trwałe połączenia"
+msgstr "Wskaźnik przerwanych połączeń"
 
 #: po/advisory_rules.php:238
 #, php-format
 msgid ""
 "Aborted connections rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Przerwana ocena połączenia jest na %s, ta wartość ta powinna być mniejsza "
+"niż 1 na godzinę"
 
 #: po/advisory_rules.php:240
 msgid "Percentage of aborted clients"
-msgstr ""
+msgstr "Procent przerwanych klientów"
 
 #: po/advisory_rules.php:241 po/advisory_rules.php:246
 msgid "Too many clients are aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Zbyt wielu klientów jest przerwanych."
 
 #: po/advisory_rules.php:242 po/advisory_rules.php:247
 msgid ""
@@ -13167,50 +13147,57 @@ msgid ""
 "MySQL properly. This can be due to network issues or code not closing a "
 "database handler properly. Check your network and code."
 msgstr ""
+"Klienci są zazwyczaj zamykani gdy nie można zamknąć ich połączenia do MySQL "
+"prawidłowo. Może to być spowodowane problemami z siecią lub kod nie zamyka "
+"programu obsługi bazy danych poprawnie. Sprawdź swoją sieć i kod."
 
 #: po/advisory_rules.php:243
 #, php-format
 msgid "%s%% of all clients are aborted. This value should be below 2%%"
 msgstr ""
+"%s%% wszystkich klientów są przerwane. Ta wartość ta powinna być niższa niż "
+"2%%"
 
 #: po/advisory_rules.php:245
-#, fuzzy
 #| msgid "Format of imported file"
 msgid "Rate of aborted clients"
-msgstr "Format importowanych plików"
+msgstr "Wskaźnik przerwanych klientów"
 
 #: po/advisory_rules.php:248
 #, php-format
 msgid "Aborted client rate is at %s, this value should be less than 1 per hour"
 msgstr ""
+"Przerwana ocena klienta jest na %s, ta wartość ta powinna być mniejsza niż 1 "
+"na godzinę"
 
 #: po/advisory_rules.php:250
 msgid "Is InnoDB disabled?"
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest wyłączone?"
 
 #: po/advisory_rule wyÅ‚Ä…czone?" , ta wartość ta powinna być mniejsza niż 1 "   1 per hour"  ’2J1½*     r¹J1½* Pµotÿ     Àµotÿ u:J1½* €ZK1½* Uk1½*             ’Hg2½* Àµotÿ €`‰2½*     °ªotÿ     €©otÿ kPJ1½* 6          è   è!   è!   Pµotÿ Àµotÿ xg2½*     °«otÿ     ’2J1½*     †PJ1½* Pµotÿ `2J1½* µotÿ     ÀÿÊ2½* u:J1½*  ðÊ2½* ØôÊ2½* ¨ùÊ2½* €ZK1½*     xg2½*     °«otÿ     €ªotÿ kPJ1½* à!   à!   Pµotÿ Àµotÿ HÎF2½*     ¬otÿ     ’2J1½*     †PJ1½* Pµotÿ `2J1½* µotÿ €µotÿ xµotÿ 8[k1½* Œp˜    Àµotÿ u:J1½* €ZK1½*         ¬otÿ     `«otÿ kPJ1½*     G    H  I    J  K      M  N  O    P  Pµotÿ Àµotÿ H…2½*     0®otÿ     ’2J1½*     †PJ1½* Pµotÿ     0ÿÊ2½* u:J1½*  g2½*  ¹ú1½*  ðÊ2½* ØôÊ2½* ¨ùÊ2½* €ZK1½*     H…2½*     0®otÿ     p¬otÿ kPJ1½* 8…2½*     0®otÿ      ¬otÿ kPJ1½* (…2½*     0®otÿ     Ьotÿ kPJ1½* …2½*     0®otÿ     ­otÿ kPJ1½* 	    ¨þÊ2½* u:J1½*     ¨ùÊ2½* €§otÿ     Šû1½* e9J1½*     ØôÊ2½*  ­otÿ     yû1½* e9J1½*     ðÊ2½* Эotÿ     Zû1½* e9J1½* Ø´ú1½*  g2½*  ¹ú1½*  ðÊ2½* Øg2½* ØôÊ2½* ¨ùÊ2½* €ZK1½*     8[k1½*            }Æ1½* Àµotÿ pKú1½*     €¯otÿ     P®otÿ kPJ1½*   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    Pµotÿ Àµotÿ à}Ã1½*         Àµotÿ u:J1½*     Uk1½*  ®otÿ     }Æ1½* e9J1½* Uk1½*     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁ“’1½* Àµotÿ à}Ã1½*     °otÿ     `¯otÿ kPJ1½* u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*Ä“vPµotÿ Àµotÿ HΏ1½*     Ì1½*      ·otÿ ¦ .3½* ¦ .3½*     fÉ1½* µotÿ À¶otÿ xµotÿ à±otÿ g2½* u:J1½* Øg2½* @¸otÿ ¢ .3½* ·otÿ      ²otÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢ .3½*     ȵotÿ         s.php:251
 msgid "You do not have InnoDB enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Nie masz włączonego InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:252
 msgid "InnoDB is usually the better choice for table engines."
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest zwykle lepszym wyborem dla silnika tabeli."
 
 #: po/advisory_rules.php:253
 msgid "have_innodb is set to 'value'"
-msgstr ""
+msgstr "InnoDB jest ustawiony na 'wartość'"
 
 #: po/advisory_rules.php:255
 msgid "InnoDB log size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar Log InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:256
-#, fuzzy
 #| msgid "The number writes done to the InnoDB buffer pool."
 msgid ""
 "The InnoDB log file size is not an appropriate size, in relation to the "
 "InnoDB buffer pool."
-msgstr "Liczba wykonanych zapisów do puli bufora InnoDB."
+msgstr ""
+"Rozmiar pliku log InnoDB nie jest odpowiednim rozmiarem w stosunku do puli "
+"bufora InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:257
 #, php-format
@@ -13235,11 +13222,11 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:260
 msgid "Max InnoDB log size"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. rozmiar Log InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:261
 msgid "The InnoDB log file size is inadequately large."
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar pliku log InnoDB jest niewystarczająco duży."
 
 #: po/advisory_rules.php:262
 #, php-format
@@ -13258,17 +13245,16 @@ msgstr ""
 #: po/advisory_rules.php:263
 #, php-format
 msgid "Your absolute InnoDB log size is %s MiB"
-msgstr ""
+msgstr "Twoja absolutny rozmiar dziennika InnoDB jest %s MB"
 
 #: po/advisory_rules.php:265
-#, fuzzy
 #| msgid "Buffer pool size"
 msgid "InnoDB buffer pool size"
-msgstr "Rozmiar rezerw buforowych"
+msgstr "Wielkość puli bufora InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:266
 msgid "Your InnoDB buffer pool is fairly small."
-msgstr ""
+msgstr "Twoja pula bufora InnoDB jest dość mała."
 
 #: po/advisory_rules.php:267
 #, php-format
@@ -13295,14 +13281,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:270
-#, fuzzy
 #| msgid "max. concurrent connections"
 msgid "MyISAM concurrent inserts"
-msgstr "maks. równoczesnych połączeń"
+msgstr "MyISAM jednoczesnych wstawień"
 
 #: po/advisory_rules.php:271
 msgid "Enable concurrent_insert by setting it to 1"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz concurrent_insert ustawiając ją na 1."
 
 #: po/advisory_rules.php:272
 msgid ""
@@ -13310,9 +13295,12 @@ msgid ""
 "writers for a given table. See also <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/"
 "refman/5.5/en/concurrent-inserts.html\">MySQL Documentation</a>"
 msgstr ""
+"Ustawienie {concurrent_insert} na 1 zmniejsza rywalizację pomiędzy odczytem "
+"i zapisem dla danej tabeli. Zobacz także <a Documentation "
+"href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-"
+"inserts.html\">Dokumentację MySQL</a>"
 
 #: po/advisory_rules.php:273
-#, fuzzy
 msgid "concurrent_insert is set to 0"
 msgstr "concurrent_insert jest ustawiony na 0"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 7d6668a..54a3dc8 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-31 11:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-16 21:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-22 18:27+0200\n"
 "Last-Translator: ProUser <stefan at inkopsforum.se>\n"
 "Language-Team: swedish <sv at li.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -11131,10 +11131,9 @@ msgstr ""
 "detta system."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:323
-#, fuzzy
 #| msgid "You should use SSL connections if your web server supports it."
 msgid "You should use SSL connections if your database server supports it."
-msgstr "Du ska använda SSL-anslutningar om din webbserver stödjer det."
+msgstr "Du ska använda SSL-anslutning om din databasserver stödjer det."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:336
 msgid "You should use mysqli for performance reasons."


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list