[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0ALPHA1-228-gfa51fde

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Jan 11 15:30:39 CET 2012


The branch, master has been updated
    via fa51fdef7c1ce059d178699d47023db3c3346a70 (commit)
    via ef0028e87a7a089a2f8ed462c3d951a24005026a (commit)
    via 00ccfdb822cdcaec9bb239d2170376ed452a392e (commit)
    via d0f85e4c62a1c13f65d827b7d115de1417edf4be (commit)
    via 35e946a7635c8cf6d84b92476764c565c328ab55 (commit)
    via a1fc8715c9f31d3532572b4f78190d8cea8f993a (commit)
    via 9e679ef5024a0ce5b60a9ae952824ba073b6d65c (commit)
    via 95f4f82674d32bc9a02d30de0deaf3588c07009c (commit)
    via 09afbe9b57fc58b9a62a0fa05c5b0c24be158785 (commit)
    via b475d8bdfe2694753cc77687fa209bc385dada06 (commit)
    via 3081b1121b8048473aa29a5364424036c9f00e71 (commit)
    via d01521141b6274c72dfec6005431d00520f45f68 (commit)
    via cf1f87f167ca3b59961076f79fa263f3394467b1 (commit)
    via db3f9037548b0e099d3c6f6dacb74e2af2d43489 (commit)
    via 19b6242558312b773ba4f2976d87ea8548bf62e8 (commit)
    via e0fb199f459147ab2fe5c794680889902d61a9ec (commit)
    via b1cef63edd411c90e378a6a2024cf08eb3449603 (commit)
    via d4a2bfc8b4262aa051757fa9330f09e674ac231e (commit)
    via 41240ef0ba30b3f3042c389b4737071131b92cdf (commit)
    via ca9abfe2e34e733be5e4d0ee5a33eb6c433222cc (commit)
    via daa471deedcae8178ebdb2f7079244e90c50e7f6 (commit)
    via 3009b41842982321059f639703b5f5bbeaa26232 (commit)
    via 43c955d14ca456730c61f2c0f1beda024f32bff2 (commit)
    via e6a0c5a9b07bee979bfc01d73fe84e6ee229b9fc (commit)
    via 20639b060f4ab0483fc27d996433ee9b4acf5e8c (commit)
    via 3e52e907caf7ca0561ca4276686bc3645580f5b9 (commit)
   from 47072173b3239cc370230bf9171cb9eeeeebe12b (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit fa51fdef7c1ce059d178699d47023db3c3346a70
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:29:04 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ef0028e87a7a089a2f8ed462c3d951a24005026a
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:29:03 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 00ccfdb822cdcaec9bb239d2170376ed452a392e
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:28:55 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d0f85e4c62a1c13f65d827b7d115de1417edf4be
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:28:40 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 35e946a7635c8cf6d84b92476764c565c328ab55
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:28:38 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a1fc8715c9f31d3532572b4f78190d8cea8f993a
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:27:45 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9e679ef5024a0ce5b60a9ae952824ba073b6d65c
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:51 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 95f4f82674d32bc9a02d30de0deaf3588c07009c
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:40 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 09afbe9b57fc58b9a62a0fa05c5b0c24be158785
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:33 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b475d8bdfe2694753cc77687fa209bc385dada06
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:30 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3081b1121b8048473aa29a5364424036c9f00e71
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d01521141b6274c72dfec6005431d00520f45f68
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:25 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit cf1f87f167ca3b59961076f79fa263f3394467b1
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:18 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit db3f9037548b0e099d3c6f6dacb74e2af2d43489
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:01 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 19b6242558312b773ba4f2976d87ea8548bf62e8
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:26:01 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e0fb199f459147ab2fe5c794680889902d61a9ec
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:25:52 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b1cef63edd411c90e378a6a2024cf08eb3449603
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:25:20 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d4a2bfc8b4262aa051757fa9330f09e674ac231e
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:25:05 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 41240ef0ba30b3f3042c389b4737071131b92cdf
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:24:53 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit ca9abfe2e34e733be5e4d0ee5a33eb6c433222cc
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:24:24 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit daa471deedcae8178ebdb2f7079244e90c50e7f6
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:23:47 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3009b41842982321059f639703b5f5bbeaa26232
Author: Pootle server <noreply at l10n.cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:23:22 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 43c955d14ca456730c61f2c0f1beda024f32bff2
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:11:15 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e6a0c5a9b07bee979bfc01d73fe84e6ee229b9fc
Author: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:11:09 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 20639b060f4ab0483fc27d996433ee9b4acf5e8c
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 15:40:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 3e52e907caf7ca0561ca4276686bc3645580f5b9
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 15:40:20 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  25 +++++++++++++++++++------
 po/lt.po |  48 ++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/tr.po |  8 ++++----
 3 files changed, 45 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 95d15ab..db22490 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-11 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-10 15:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:28+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1511,14 +1511,14 @@ msgid "Differential"
 msgstr "Rozdíly"
 
 #: js/messages.php:171
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Divided by %s:"
 msgid "Divided by %s"
-msgstr "Vyděleno %s:"
+msgstr "Vyděleno %s"
 
 #: js/messages.php:172
 msgid "Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Jednotka"
 
 #: js/messages.php:174
 msgid "From slow log"
@@ -12136,6 +12136,10 @@ msgid ""
 "refman/5.5/en/ha-memcached.html\">memcached</a> instead of the MySQL Query "
 "cache, especially if you have multiple slaves."
 msgstr ""
+"Používáte vyrovnávací paměť dotazů MySQL na poměrně zatížené databázi. Mohlo "
+"by být výhodnější použít <a href=\"http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en"
+"/ha-memcached.html\">memcached</a>, obzvlášť pokud máte více podřízených "
+"serverů."
 
 #: po/advisory_rules.php:78
 #, php-format
@@ -12143,6 +12147,8 @@ msgid ""
 "The query cache is enabled and the server receives %d queries per second. "
 "This rule fires if there is more than 100 queries per second."
 msgstr ""
+"Je zapnuta vyrovnávací paměť dotazů a server přijal %d dotazů za sekundu. "
+"Toto pravidlo je aktivní při více než 100 dotazech za sekundu."
 
 #: po/advisory_rules.php:80
 #, php-format
@@ -12219,14 +12225,14 @@ msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:95
 msgid "Query cache low memory prunes"
-msgstr ""
+msgstr "Ořezávání vyrovnávací paměti dotazů"
 
 #: po/advisory_rules.php:96
 msgid ""
 "Cached queries are removed due to low query cache memory from the query "
 "cache."
 msgstr ""
-"Dotazy jsou odstraňovány z vyrovnávací paměti dotazů kvůli její malé "
+"Z vyrovnávací paměti dotazů jsou odstraňovány dotazy kvůli její malé "
 "velikosti."
 
 #: po/advisory_rules.php:97
@@ -12235,6 +12241,9 @@ msgid ""
 "overhead of maintaining the cache is likely to increase with its size, so do "
 "this in small increments and monitor the results."
 msgstr ""
+"Bylo by vhodné zvětšit {query_cache_size}. Mějte ale na paměti, že s větší "
+"vyrovnávací pamětí roste i její režie, a proto je lepší zvětšovat ji "
+"postupně a sledovat chování serveru."
 
 #: po/advisory_rules.php:98
 #, php-format
@@ -12242,6 +12251,8 @@ msgid ""
 "The ratio of removed queries to inserted queries is %s%%. The lower this "
 "value is, the better (This rules firing limit: 0.1%%)"
 msgstr ""
+"Procento odstraněných dotazů je %s%%. Čím je tato hodnota menší, tím lépe. "
+"(Pravidlo je aktivní od 0.1%%)"
 
 #: po/advisory_rules.php:100
 msgid "Query cache max size"
@@ -12274,6 +12285,8 @@ msgstr "Minimální velikost výsledku dotazu pro uložení do vyrovnávací pam
 msgid ""
 "The max size of the result set in the query cache is the default of 1 MiB."
 msgstr ""
+"Maximální velikost výsledku uloženého do vyrovnávací paměti je výchozích 1 "
+"MiB."
 
 #: po/advisory_rules.php:107
 msgid ""
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index b371a4e..f16c927 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -4,16 +4,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-11 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-08 18:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:28+0200\n"
 "Last-Translator: Kęstutis <forkik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: lithuanian <lt at li.org>\n"
 "Language: lt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
+"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
 
 #: browse_foreigners.php:35 browse_foreigners.php:53 js/messages.php:350
 #: libraries/display_tbl.lib.php:358 server_privileges.php:1677
@@ -811,10 +811,9 @@ msgid "ENUM/SET editor"
 msgstr ""
 
 #: enum_editor.php:28 js/messages.php:268
-#, fuzzy
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Values for a new column"
-msgstr "Stulpelio „%s“ reikšmės"
+msgstr "Reikšmės naujajam stulpeliui"
 
 #: enum_editor.php:30 js/messages.php:267
 #, fuzzy, php-format
@@ -843,20 +842,18 @@ msgid "Copy and paste the joined values into the \"Length/Values\" field"
 msgstr ""
 
 #: export.php:29
-#, fuzzy
 #| msgid "Bar type"
 msgid "Bad type!"
-msgstr "Juostinės diagramos tipas"
+msgstr "Blogas tipas!"
 
 #: export.php:77
 msgid "Selected export type has to be saved in file!"
 msgstr "Pasirinktas eksportavimo tipas gali būti saugomas tik faile!"
 
 #: export.php:106
-#, fuzzy
 #| msgid "Add parameter"
 msgid "Bad parameters!"
-msgstr "Pridėti parametrą"
+msgstr "Blogi parametrai!"
 
 #: export.php:166 export.php:191 export.php:652
 #, php-format
@@ -882,16 +879,15 @@ msgid "Dump has been saved to file %s."
 msgstr "Atvaizdis įrašytas faile %s."
 
 #: file_echo.php:21
-#, fuzzy
 #| msgid "Export type"
 msgid "Invalid export type"
-msgstr "Eksportavimo tipas"
+msgstr "Neteisingas eksportavimo tipas"
 
 #: gis_data_editor.php:84
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Values for the column \"%s\""
 msgid "Value for the column \"%s\""
-msgstr "Stulpelio „%s“ reikšmės"
+msgstr "Reikšmė „%s“ stulpeliui"
 
 #: gis_data_editor.php:113 tbl_gis_visualization.php:172
 msgid "Use OpenStreetMaps as Base Layer"
@@ -899,39 +895,38 @@ msgstr "Naudoti OpenStreetMaps kaip pagrindinį sluoksnį"
 
 #: gis_data_editor.php:134
 msgid "SRID"
-msgstr ""
+msgstr "SRID"
 
 #: gis_data_editor.php:151 js/messages.php:323
 #: libraries/display_tbl.lib.php:692
 msgid "Geometry"
-msgstr ""
+msgstr "Geometrija"
 
 #: gis_data_editor.php:172 js/messages.php:319
 msgid "Point"
-msgstr ""
+msgstr "Taškas"
 
 #: gis_data_editor.php:173 gis_data_editor.php:197 gis_data_editor.php:245
 #: gis_data_editor.php:297 js/messages.php:317
 msgid "X"
-msgstr ""
+msgstr "X"
 
 #: gis_data_editor.php:175 gis_data_editor.php:199 gis_data_editor.php:247
 #: gis_data_editor.php:299 js/messages.php:318
 msgid "Y"
-msgstr ""
+msgstr "Y"
 
 #: gis_data_editor.php:195 gis_data_editor.php:243 gis_data_editor.php:295
 #: js/messages.php:320
 #, php-format
 msgid "Point %d"
-msgstr ""
+msgstr "Taškas %d"
 
 #: gis_data_editor.php:204 gis_data_editor.php:250 gis_data_editor.php:302
 #: js/messages.php:326
-#, fuzzy
 #| msgid "Add constraints"
 msgid "Add a point"
-msgstr "Pridėti apribojimą"
+msgstr "Pridėti tašką"
 
 #: gis_data_editor.php:220 js/messages.php:321
 #, fuzzy
@@ -1028,6 +1023,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Cannot convert file's character set without character set conversion library"
 msgstr ""
+"Negalima perkonvertuoti failo ženklų rinkinio be ženklų rinkinio "
+"konvertavimo bibliotekos"
 
 #: import.php:390 libraries/display_import.lib.php:23
 msgid "Could not load import plugins, please check your installation!"
@@ -1133,16 +1130,15 @@ msgid "Add Index"
 msgstr "Pridėti indeksą"
 
 #: js/messages.php:47
-#, fuzzy
 #| msgid "Edit mode"
 msgid "Edit Index"
-msgstr "Redagavimo režimas"
+msgstr "Redaguoti indeksą"
 
 #: js/messages.php:48 tbl_indexes.php:293
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Add %s column(s)"
 msgid "Add %d column(s) to index"
-msgstr "Pridėti %s stulpelį(-ius)"
+msgstr "Pridėti %s stulpelį(-ius) į indeksą"
 
 #. l10n: Default description for the y-Axis of Charts
 #: js/messages.php:52
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index e0c8ffe..668eeba 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-11 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-09 12:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:11+0200\n"
 "Last-Translator: Burak Yavuz <hitowerdigit at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: turkish <tr at li.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -1514,14 +1514,14 @@ msgid "Differential"
 msgstr "Ayırdedici"
 
 #: js/messages.php:171
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Divided by %s:"
 msgid "Divided by %s"
-msgstr "Böleni %s:"
+msgstr "%s tarafından bölen"
 
 #: js/messages.php:172
 msgid "Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Birim"
 
 #: js/messages.php:174
 msgid "From slow log"


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list