[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_5_0ALPHA1-249-g7b3e6bd

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Wed Jan 11 15:39:49 CET 2012


The branch, master has been updated
    via 7b3e6bd76d0725b322f27a10f57dcc3dc17cbfbe (commit)
    via 060983d2bdc6e24fac520a5814614a7c4ddfda7b (commit)
    via e17c409a5c5879d48552c551e6371a8aad9c7a61 (commit)
    via 2de8e87d5edc6b9efaa46839317907432b8bf0fe (commit)
    via e1d8671a4df67b9fae713cb9b97ac0e4a71b3fad (commit)
    via b2d4abaf56f2c9585ed94e9499844138e5bd11c9 (commit)
    via 608821c6dcd9707cb4b4cd18a6da6a6d66ceadf5 (commit)
    via 81f62a62d5d1b7732595125e9da25a28dfdc2312 (commit)
    via 5a15f357b2da2802261e00e514bb8d49f5392860 (commit)
    via 9a8d5a878e1b3c137eab9850808926eb7f5c8269 (commit)
    via a0d3f372d2830f6f03d3e4b52feb018f5e1d6c59 (commit)
    via 09efdb13e6b839d031e2cf7f59fe13c353119357 (commit)
    via 245793a004a31108184652aa2329a62fcc0df5e9 (commit)
    via deee3e6a1ac942eed76c0855e903a7cb50f5f5d1 (commit)
    via 20daa26484d07fc0190efb3baf68eb1a0e08daef (commit)
    via 1a9e3f90a2db246490728dd839c5f5a59aa7e45f (commit)
    via 4dde8e5637ba2071da3f4741b8085374eccaf938 (commit)
    via d5fb2e491b4a966f4439427301d67fcff4799a7c (commit)
    via 23b7f7f99befeeeb05182149257d6aa4da70e7fa (commit)
    via c1ba8e0161437edeab31f8a859a951699f0a6aec (commit)
    via fe21f652b609e8e69b10e040051f087480b33619 (commit)
   from fa51fdef7c1ce059d178699d47023db3c3346a70 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 7b3e6bd76d0725b322f27a10f57dcc3dc17cbfbe
Author: Michal Čihař <mcihar at suse.cz>
Date:  Wed Jan 11 15:39:29 2012 +0100

  Fix format string

commit 060983d2bdc6e24fac520a5814614a7c4ddfda7b
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:38:47 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e17c409a5c5879d48552c551e6371a8aad9c7a61
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:37:26 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 2de8e87d5edc6b9efaa46839317907432b8bf0fe
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:36:57 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit e1d8671a4df67b9fae713cb9b97ac0e4a71b3fad
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:36:49 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit b2d4abaf56f2c9585ed94e9499844138e5bd11c9
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:36:24 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 608821c6dcd9707cb4b4cd18a6da6a6d66ceadf5
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:35:57 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 81f62a62d5d1b7732595125e9da25a28dfdc2312
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:35:50 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 5a15f357b2da2802261e00e514bb8d49f5392860
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:35:35 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 9a8d5a878e1b3c137eab9850808926eb7f5c8269
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:35:05 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit a0d3f372d2830f6f03d3e4b52feb018f5e1d6c59
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:34:43 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 09efdb13e6b839d031e2cf7f59fe13c353119357
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:34:24 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 245793a004a31108184652aa2329a62fcc0df5e9
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:33:55 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit deee3e6a1ac942eed76c0855e903a7cb50f5f5d1
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:33:23 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 20daa26484d07fc0190efb3baf68eb1a0e08daef
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:33:10 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 1a9e3f90a2db246490728dd839c5f5a59aa7e45f
Author: Michal Čihař <michal at cihar.com>
Date:  Wed Jan 11 16:32:52 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 4dde8e5637ba2071da3f4741b8085374eccaf938
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:31:40 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit d5fb2e491b4a966f4439427301d67fcff4799a7c
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:31:28 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit 23b7f7f99befeeeb05182149257d6aa4da70e7fa
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:31:06 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit c1ba8e0161437edeab31f8a859a951699f0a6aec
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:30:37 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

commit fe21f652b609e8e69b10e040051f087480b33619
Author: Kęstutis <forkik at gmail.com>
Date:  Wed Jan 11 16:29:56 2012 +0200

  Translation update done using Pootle.

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/cs.po |  25 ++++++++++++++++---------
 po/lt.po |  30 ++++++++++++------------------
 2 files changed, 28 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index db22490..c724900 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-11 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:36+0200\n"
 "Last-Translator: Michal Čihař <michal at cihar.com>\n"
 "Language-Team: czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -5106,7 +5106,7 @@ msgstr "Zobrazit SQL dotazy"
 #: libraries/config/messages.inc.php:473
 msgid ""
 "Defines whether the query box should stay on-screen after its submission"
-msgstr "Určuje zda má pole pro zadání dotazu zůstat zobrazeno i po odeslání."
+msgstr "Určuje zda má pole pro zadání dotazu zůstat zobrazeno i po odeslání"
 
 #: libraries/config/messages.inc.php:474 libraries/sql_query_form.lib.php:352
 msgid "Retain query box"
@@ -12317,6 +12317,8 @@ msgid ""
 "Consider increasing sort_buffer_size and/or read_rnd_buffer_size, depending "
 "on your system memory limits"
 msgstr ""
+"V závislosti na vaší paměti zvažte zvětšení sort_buffer_size nebo "
+"read_rnd_buffer_size,"
 
 #: po/advisory_rules.php:113
 #, php-format
@@ -12324,6 +12326,8 @@ msgid ""
 "%s%% of all sorts cause temporary tables, this value should be lower than "
 "10%%."
 msgstr ""
+"%s%% všech řazení využilo dočasných tabulek, tato hodnota by měla být pod 10"
+"%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:115
 msgid "Rate of sorts that cause temporary tables"
@@ -12352,6 +12356,9 @@ msgid ""
 "indexed columns in the ORDER BY clause, as this will result in much faster "
 "sorting"
 msgstr ""
+"Na řazení není nic špatného, ale ujistěte se, že dotazy, které hojně "
+"využívají řazení používají klíče ve frázi ORDER BY, protože toto zajistí "
+"rychlejší řazení."
 
 #: po/advisory_rules.php:123
 #, php-format
@@ -12429,10 +12436,9 @@ msgid "Rate of reading next table row"
 msgstr "Kde zobrazit odkazy s akcemi při procházení"
 
 #: po/advisory_rules.php:141
-#, fuzzy
 #| msgid "Where to show the table row links"
 msgid "The rate of reading the next table row is high."
-msgstr "Kde zobrazit odkazy s akcemi při procházení"
+msgstr "Četnost čtení dalšího řádku tabulky je příliš vysoká."
 
 #: po/advisory_rules.php:142
 msgid ""
@@ -12557,11 +12563,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:168
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "Max %% MyISAM key buffer ever used"
 msgid ""
 "max %% MyISAM key buffer ever used: %s%%, this value should be above 95%%"
-msgstr "Nejvyšší využití (%%) vyrovnávací paměti MyISAM pro klíče"
+msgstr ""
+"Nejvyšší využití (%%) vyrovnávací paměti MyISAM pro klíče je %s%%, tato "
+"hodnota by měla být nad 95%%."
 
 #: po/advisory_rules.php:170
 #, fuzzy
@@ -12857,10 +12865,9 @@ msgid "Is InnoDB disabled?"
 msgstr ""
 
 #: po/advisory_rules.php:251
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not save recent table"
 msgid "You do not have InnoDB enabled."
-msgstr "Nepodařilo se uložit nedávnou tabulku"
+msgstr "Máte zakázané InnoDB."
 
 #: po/advisory_rules.php:252
 msgid "InnoDB is usually the better choice for table engines."
@@ -12936,7 +12943,7 @@ msgstr "Velikost vyrovnávací paměti InnoDB"
 
 #: po/advisory_rules.php:266
 msgid "Your InnoDB buffer pool is fairly small."
-msgstr "Nastavená vyrovnávací paměť InnoDB je poměrně malá"
+msgstr "Nastavená vyrovnávací paměť InnoDB je poměrně malá."
 
 #: po/advisory_rules.php:267
 #, php-format
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index f16c927..f6081a2 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta1-dev\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel at lists.sourceforge.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-11 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 16:36+0200\n"
 "Last-Translator: Kęstutis <forkik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: lithuanian <lt at li.org>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -1138,7 +1138,7 @@ msgstr "Redaguoti indeksą"
 #, php-format
 #| msgid "Add %s column(s)"
 msgid "Add %d column(s) to index"
-msgstr "Pridėti %s stulpelį(-ius) į indeksą"
+msgstr "Pridėti %d stulpelį(-ius) į indeksą"
 
 #. l10n: Default description for the y-Axis of Charts
 #: js/messages.php:52
@@ -1253,7 +1253,7 @@ msgstr "Prisijungimai / Procesai"
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: js/messages.php:87
 msgid "Questions since last refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Questions nuo paskutinio atnaujinimo"
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: js/messages.php:89
@@ -1279,22 +1279,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: js/messages.php:97
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache efficiency"
-msgstr "Užklausų saugykla"
+msgstr "Užklausų pagreitinimo (kešo) efektyvumas"
 
 #: js/messages.php:98
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache usage"
-msgstr "Užklausų saugykla"
+msgstr "Užklausų pagreitinimo (kešo) naudojamumas"
 
 #: js/messages.php:99
-#, fuzzy
 #| msgid "Query cache"
 msgid "Query cache used"
-msgstr "Užklausų saugykla"
+msgstr "Užklausų pagreitinimas (kešas) naudojamas"
 
 #: js/messages.php:101
 msgid "System CPU Usage"
@@ -1398,18 +1395,17 @@ msgid "EiB"
 msgstr "EiB"
 
 #: js/messages.php:132
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 #| msgid "%s table"
 #| msgid_plural "%s tables"
 msgid "%d table(s)"
-msgstr "%s lentelė"
+msgstr "%d lentelė(-ės)"
 
 #. l10n: Questions is the name of a MySQL Status variable
 #: js/messages.php:135
-#, fuzzy
 #| msgid "Versions"
 msgid "Questions"
-msgstr "Versijos"
+msgstr ""
 
 #: js/messages.php:136 server_status.php:1095
 msgid "Traffic"
@@ -1556,7 +1552,7 @@ msgstr "Padalintas į %s:"
 
 #: js/messages.php:172
 msgid "Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Vienetas"
 
 #: js/messages.php:174
 msgid "From slow log"
@@ -1571,10 +1567,9 @@ msgid "Analysing & loading logs. This may take a while."
 msgstr ""
 
 #: js/messages.php:177
-#, fuzzy
 #| msgid "Read requests"
 msgid "Cancel request"
-msgstr "Skaitymo užklausos"
+msgstr "Atsisakyti užklausos"
 
 #: js/messages.php:178
 msgid ""
@@ -1620,10 +1615,9 @@ msgid "Time"
 msgstr "Laikas"
 
 #: js/messages.php:189
-#, fuzzy
 #| msgid "Total:"
 msgid "Total time:"
-msgstr "Iš viso:"
+msgstr "Iš viso užtruko:"
 
 #: js/messages.php:190
 #, fuzzy


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list