[Phpmyadmin-translators] Dutch lang file update

Marc Delisle DelislMa at CollegeSherbrooke.qc.ca
Wed Jun 19 02:52:08 CEST 2002


Merged, thanks.

Ivo Teel wrote:

> Here you go :-)
>
> ---------------------------------------
> CaliMonk
> Network Administrator
> Axenet IRC Network
> http://www.axenet.org <http://www.axenet.org/>
> ICQ#: 12000049
> MSN: calimonk at gmx.net
> ---------------------------------------
> Webmaster & Co-Founder
> Gabber-nation.net
> http://www.gabber-nation.net <http://www.gabber-nation.net/>
> calimonk at gabber-nation.net
> ---------------------------------------
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
><?php
>/* $Id: dutch.inc.php3,v 1.155 2002/06/15 15:14:53 mikebeck Exp $ */
>
>/**
> * Updated by "CaliMonk" <calimonk at gmx.net> on 2002/06/18 11:25.
> */
>
>$charset = 'iso-8859-1';
>$text_dir = 'ltr';
>$left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
>$right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
>$number_thousands_separator = '.';
>$number_decimal_separator = ',';
>$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');
>
>$day_of_week = array('Zo', 'Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za');
>$month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sept', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
>// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
>// variable below
>$datefmt = ' %e %B %Y om %H:%M';
>
>$strAPrimaryKey = 'Een primaire sleutel is toegevoegd aan %s';
>$strAccessDenied = 'Toegang geweigerd ';
>$strAction = 'Actie';
>$strAddDeleteColumn = 'Toevoegen/Verwijderen Veld Kolommen';
>$strAddDeleteRow = 'Toevoegen/Verwijderen Criteria Rij';
>$strAddNewField = 'Nieuw veld toevoegen';
>$strAddPriv = 'Voeg nieuwe rechten toe';
>$strAddPrivMessage = 'U heeft nieuwe rechten toegevoegd.';
>$strAddSearchConditions = 'Zoekcondities toevoegen (het "where" gedeelte van de query):';
>$strAddToIndex = 'Voeg  %s  kolom(men) toe aan index';
>$strAddUser = 'Voeg een nieuwe gebruiker toe';
>$strAddUserMessage = 'U heeft een nieuwe gebruiker toegevoegd.';
>$strAffectedRows = 'Getroffen rijen:';
>$strAfter = 'Na %s';
>$strAfterInsertBack = 'Terug';
>$strAfterInsertNewInsert = 'Voeg een nieuw record toe';
>$strAll = 'Alle';
>$strAlterOrderBy = 'Wijzig de tabel order bij';
>$strAnIndex = 'Een index is toegevoegd aan %s';
>$strAnalyzeTable = 'Analyseer tabel';
>$strAnd = 'En';
>$strAny = 'Elke'; //! Willekeurige?
>$strAnyColumn = 'Een willekeurige kolom';
>$strAnyDatabase = 'Een willekeurige database';
>$strAnyHost = 'Een willekeurige host';
>$strAnyTable = 'Een willekeurige tabel';
>$strAnyUser = 'Een willekeurige gebruiker';
>$strAscending = 'Oplopend';
>$strAtBeginningOfTable = 'Aan het begin van de tabel';
>$strAtEndOfTable = 'Aan het eind van de tabel';
>$strAttr = 'Attributen';
>
>$strBack = 'Terug';
>$strBinary = ' Binair ';
>$strBinaryDoNotEdit = ' Binair - niet aanpassen ';
>$strBookmarkDeleted = 'De boekenlegger is verwijderd.';
>$strBookmarkLabel = 'Label';
>$strBookmarkQuery = 'Opgeslagen SQL-query';
>$strBookmarkThis = 'Sla deze SQL-query op';
>$strBookmarkView = 'Alleen bekijken';
>$strBrowse = 'Verkennen';
>$strBzip = '"ge-bzipt"';
>
>$strCantLoadMySQL = 'kan de MySQL extensie niet laden,<br />controleer de PHP configuratie.';
>$strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan index niet naar PRIMARY hernoemen';
>$strCardinality = 'Kardinaliteit';
>$strCarriage = 'Harde return: \\r';
>$strChange = 'Veranderen';
>$strChangeDisplay = 'Kies weer te geven veld';
>$strChangePassword = 'Wijzig paswoord';
>$strCheckAll = 'Selecteer alles';
>$strCheckDbPriv = 'Controleer database rechten';
>$strCheckTable = 'Controleer tabel';
>$strChoosePage = 'Kies een pagina om aan te passen';
>$strColumn = 'Kolom';
>$strColumnNames = 'Kolom namen';
>$strCompleteInserts = 'Invoegen voltooid';
>$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kon het configuratie bestand niet lezen! <br />Dit kan gebeuren als php een parse error in dit bestand aantreft of dit bestand helemaal niet gevonden kan worden.<br />Roep het configuratie bestand direct aan met de snelkoppeling hieronder en lees de php foutmelding(en). In de meeste gevallen ontbreekt er ergens bijvoorbeeld een quote.<br /> Wanneer er een blanco pagina wordt weergegeven zijn er geen problemen.';
>$strConfigureTableCoord = 'Configureer de coördinaten voor de tabel %s';
>$strConfirm = 'Weet u zeker dat u dit wilt?';
>$strCookiesRequired = 'Cookies moeten aan staan voorbij dit punt.';
>$strCopyTable = 'Kopieer tabel naar (database<b>.</b>tabel):';
>$strCopyTableOK = 'Tabel %s is gekopieerd naar %s.';
>$strCreate = 'Aanmaken';
>$strCreateIndex = 'Creëer een index op kolommen %s ';
>$strCreateIndexTopic = 'Creëer een nieuwe index';
>$strCreateNewDatabase = 'Nieuwe database aanmaken';
>$strCreateNewTable = 'Nieuwe tabel aanmaken in database %s';
>$strCreatePage = 'Creëer een nieuwe pagina';
>$strCriteria = 'Criteria';
>
>$strData = 'Data';
>$strDataOnly = 'Alleen data';
>$strDatabase = 'Database ';
>$strDatabaseHasBeenDropped = 'Database %s is vervallen.';
>$strDatabaseWildcard = 'Database (wildcards toegestaan):';
>$strDatabases = 'databases';
>$strDatabasesStats = 'Database statistieken';
>$strDefault = 'Standaardwaarde';
>$strDelete = 'Verwijderen';
>$strDeleteFailed = 'Verwijderen mislukt!';
>$strDeleteUserMessage = 'U heeft gebruiker %s verwijderd.';
>$strDeleted = 'De rij is verwijderd';
>$strDeletedRows = 'Verwijder rijen:';
>$strDescending = 'Aflopend';
>$strDisplay = 'Laat zien';
>$strDisplayOrder = 'Weergave volgorde:';
>$strDisplayPDF = 'Geef het PDF schema weer';
>$strDoAQuery = 'Voer een query op basis van een vergelijking uit (wildcard: "%")';
>$strDoYouReally = 'Weet u zeker dat u dit wilt ';
>$strDocu = 'Documentatie';
>$strDrop = 'Verwijderen';
>$strDropDB = 'Verwijder database %s';
>$strDropTable = 'Verwijder tabel';
>$strDumpingData = 'Gegevens worden uitgevoerd voor tabel';
>$strDumpXRows = '%s rijen aan het dumpen, start bij rij %s.';
>$strDynamic = 'dynamisch';
>
>$strEdit = 'Wijzigen';
>$strEditPDFPages = 'PDF Pagina\'s aanpassen';
>$strEditPrivileges = 'Wijzig rechten';
>$strEffective = 'Effectief';
>$strEmpty = 'Legen';
>$strEmptyResultSet = 'MySQL retourneerde een lege resultaat set (0 rijen).';
>$strEnd = 'Einde';
>$strEnglishPrivileges = ' Aantekening: de MySQL rechten namen zijn uitgelegd in het Engels ';
>$strError = 'Fout';
>$strExplain = 'Geef uitleg over de SQL Code';
>$strExport = 'Exporteer';
>$strExportToXML = 'Exporteer naar XML formaat';
>$strExtendedInserts = 'Uitgebreide invoegingen';
>$strExtra = 'Extra';
>
>$strField = 'Veld';
>$strFieldHasBeenDropped = 'Veld %s is vervallen';
>$strFields = 'Velden';
>$strFieldsEmpty = ' Het velden aantal is leeg! ';
>$strFieldsEnclosedBy = 'Velden ingesloten door';
>$strFieldsEscapedBy = 'Velden ontsnapt door';
>$strFieldsTerminatedBy = 'Velden beëindigd door';
>$strFixed = 'vast';
>$strFormEmpty = 'Er mist een waarde in het formulier!';
>$strFormat = 'Formatteren';
>$strFullText = 'Volledige teksten';
>$strFunction = 'Functie';
>
>$strGenTime = 'Generatie Tijd';
>$strGenBy = 'Gegenereerd door';
>$strGo = 'Start';
>$strGrants = 'Toekennen';
>$strGzip = '"ge-gzipt"';
>
>$strHasBeenAltered = 'is veranderd.';
>$strHasBeenCreated = 'is aangemaakt.';
>$strHome = 'Home';
>$strHomepageOfficial = 'Officiële phpMyAdmin Website';
>$strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin Download Pagina';
>$strHost = 'Host';
>$strHostEmpty = 'De hostnaam is leeg!';
>
>$strIdxFulltext = 'Voltekst';
>$strIfYouWish = 'Indien u slechts enkele van de tabelkolommen wilt laden, voer dan een door komma\'s gescheiden veldlijst in.';
>$strIgnore = 'Negeer';
>$strInUse = 'in gebruik';
>$strIndex = 'Index';
>$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s is vervallen';
>$strIndexName = 'Index naam :';
>$strIndexType = 'Index type :';
>$strIndexes = 'Indices';
>$strInsert = 'Invoegen';
>$strInsertAsNewRow = 'Voeg toe als nieuwe rij';
>$strInsertNewRow = 'Nieuwe rij invoegen';
>$strInsertTextfiles = 'Invoegen tekstbestanden in tabel';
>$strInsertedRows = 'Ingevoegde rijen:';
>$strInstructions = 'Instructies';
>$strInvalidName = '"%s" is een gereserveerd woord, je kunt het niet gebruiken voor een database/tabel/veld naam.';
>
>$strKeepPass = 'Wijzig het paswoord niet';
>$strKeyname = 'Sleutelnaam';
>$strKill = 'stop proces';
>$strLength = 'Lengte';
>$strLengthSet = 'Lengte/Waardes*';
>$strLimitNumRows = 'records per pagina';
>$strLineFeed = 'Regelopschuiving: \\n';
>$strLines = 'Regels';
>$strLinesTerminatedBy = 'Regels beëindigd door';
>$strLinkNotFound = 'Link niet gevonden';
>$strLinksTo = 'Gelinked naar';
>$strLocationTextfile = 'Locatie van het tekstbestand';
>$strLogPassword = 'Paswoord:';
>$strLogUsername = 'Gebruikers naam:';
>$strLogin = 'Inloggen';
>$strLogout = 'Uitloggen';
>
>$strModifications = 'Wijzigingen opgeslagen.';
>$strModify = 'Pas aan';
>$strModifyIndexTopic = 'Wijzig een index';
>$strMoveTable = 'Verplaats tabel naar (database<b>.</b>tabel):';
>$strMoveTableOK = 'Tabel %s is verplaatst naar %s.';
>$strMySQLReloaded = 'MySQL opnieuw geladen.';
>$strMySQLSaid = 'MySQL retourneerde: ';
>$strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% draait op %pma_s2% als %pma_s3%';
>$strMySQLShowProcess = 'Laat processen zien';
>$strMySQLShowStatus = 'MySQL runtime informatie';
>$strMySQLShowVars = 'MySQL systeemvariabelen';
>
>$strName = 'Naam';
>$strNext = 'Volgende';
>$strNo = 'Nee';
>$strNoDatabases = 'Geen databases';
>$strNoDescription = 'Geen beschrijving aanwezig';
>$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" opdrachten zijn niet mogelijk.';
>$strNoFrames = 'phpMyAdmin is vriendelijker met een browser die <b>frames</b> aan kan.';
>$strNoIndex = 'Geen index gedefinieerd!';
>$strNoIndexPartsDefined = 'Geen index delen gedefinieerd!';
>$strNoModification = 'Geen verandering';
>$strNoPassword = 'Geen wachtwoord';
>$strNoPrivileges = 'Geen rechten';
>$strNoQuery = 'Geen SQL query!';
>$strNoRights = 'U heeft niet genoeg rechten om hier te zijn!';
>$strNoTablesFound = 'Geen tabellen gevonden in de database.';
>$strNoUsersFound = 'Geen gebruiker(s) gevonden.';
>$strNone = 'Geen';
>$strNoPhp = 'zonder PHP Code';
>$strNotNumber = 'Dit is geen cijfer!';
>$strNotSet = '<b>%s</b> tabel niet gevonden of niet ingesteld in %s';
>$strNotValidNumber = ' geen geldig rijnummer!';
>$strNull = 'Null';
>$strNumSearchResultsInTable = '%s overeenkomst(en) in de tabel<i>%s</i>';
>$strNumSearchResultsTotal = '<b>Totaal:</b> <i>%s</i> overeenkomst(en)';
>
>$strOftenQuotation = 'Meestal aanhalingstekens. OPTIONEEL betekent dat alleen char en varchar velden omsloten worden met het "omsloten met"-karakter.';
>$strOperations = 'Handelingen';
>$strOptimizeTable = 'Optimaliseer tabel';
>$strOptionalControls = 'Optioneel. Geeft aan hoe speciale karakters geschreven of gelezen moeten worden.'; // 'Optional. Controls how to write or read special characters.';
>$strOptionally = 'OPTIONEEL';
>$strOptions = 'Opties';
>$strOr = 'Of';
>$strOverhead = 'Overhead';
>
>$strPageNumber = 'Pagina nummer:';
>$strPartialText = 'Gedeeltelijke teksten';
>$strPassword = 'Wachtwoord';
>$strPasswordEmpty = 'Het wachtwoord is leeg!';
>$strPasswordNotSame = 'De wachtwoorden zijn niet gelijk!';
>$strPdfDbSchema = 'Schema van de "%s" database - Pagina %s';
>$strPdfInvalidPageNum = 'Ongedefinieerde PDF pagina nummer!';
>$strPdfInvalidTblName = 'De tabel "%s" bestaat niet!';
>$strPhp = 'Creëer PHP Code';
>$strPHPVersion = 'PHP Versie';
>$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Documentatie';
>$strPmaUriError = 'De <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> richtlijn MOET gezet zijn in het configuratie bestand!';
>$strPos1 = 'Begin';
>$strPrevious = 'Vorige';
>$strPrimary = 'Primaire sleutel';
>$strPrimaryKey = 'Primaire sleutel';
>$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'De primaire sleutel is vervallen';
>$strPrimaryKeyName = 'De naam van de primaire sleutel moet PRIMARY zijn!';
>$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>moet</b> de naam van en <b>alleen van</b> een primaire sleutel zijn!)';
>$strPrintView = 'Printopmaak';
>$strPrivileges = 'Rechten';
>$strProperties = 'Eigenschappen';
>
>$strQBE = 'Query opbouwen';
>$strQBEDel = 'Verwijder';
>$strQBEIns = 'Toevoegen';
>$strQueryOnDb = 'SQL-query op database <b>%s</b>:';
>
>$strReType = 'Type opnieuw';
>$strRecords = 'Records';
>$strReferentialIntegrity = 'Controleer referentiële integriteit';
>$strRelationView = 'Relatie overzicht';
>$strReloadFailed = 'Opnieuw laden van MySQL mislukt.';
>$strReloadMySQL = 'MySQL opnieuw laden.';
>$strRememberReload = 'Vergeet niet de server opnieuw te starten.';
>$strRenameTable = 'Tabel hernoemen naar';
>$strRenameTableOK = 'Tabel %s is hernoemt naar %s';
>$strRepairTable = 'Repareer tabel';
>$strReplace = 'Vervangen';
>$strReplaceTable = 'Vervang tabelgegevens met bestand';
>$strReset = 'Opnieuw';
>$strRevoke = 'Ongedaan maken';
>$strRevokeGrant = 'Trek Grant recht in';
>$strRevokeGrantMessage = 'U heeft het Grant recht ingetrokken voor %s';
>$strRevokeMessage = 'U heeft de rechten ingetrokken voor %s';
>$strRevokePriv = 'Trek rechten in';
>$strRowLength = 'Rij lengte';
>$strRowSize = ' Rij grootte ';
>$strRows = 'Rijen';
>$strRowsFrom = 'rijen beginnend bij';
>$strRowsModeHorizontal = 'horizontaal';
>$strRowsModeOptions = 'in %s modus en herhaal kopregels na %s cellen';
>$strRowsModeVertical = 'verticaal';
>$strRowsStatistic = 'Rij statistiek';
>$strRunQuery = 'Query uitvoeren';
>$strRunSQLQuery = 'Draai SQL query/queries op database %s';
>$strRunning = 'wordt uitgevoerd op %s';
>$strSQLQuery = 'SQL-query';
>
>$strSave = 'Opslaan';
>$strScaleFactorSmall = 'De schaal factor is te klein om het schema op een pagina te zetten';
>$strSearch = 'Zoeken';
>$strSearchFormTitle = 'Zoeken in de database';
>$strSearchInTables = 'In de tabel(len):';
>$strSearchNeedle = 'Woord(en) of waarde(s) waarnaar gezocht moet worden (wildcard: "%"):';
>$strSearchOption1 = 'ten minste een van de woorden';
>$strSearchOption2 = 'alle woorden';
>$strSearchOption3 = 'de exacte zin';
>$strSearchOption4 = 'als een reguliere expressie';
>$strSearchResultsFor = 'Zoek resultaten voor "<i>%s</i>" %s:';
>$strSearchType = 'Vind:';
>$strSelect = 'Selecteren';
>$strSelectADb = 'Selecteer A.U.B. een database';
>$strSelectAll = 'Selecteer alles';
>$strSelectFields = 'Selecteer velden (tenminste 1):';
>$strSelectNumRows = 'in query';
>$strSelectTables = 'Selecteer tabellen';
>$strSend = 'verzenden';
>$strServerChoice = 'Server keuze';
>$strServerVersion = 'Server versie';
>$strSetEnumVal = 'Als het veldtype "enum" of "set" is, voer dan de waardes in volgens dit formaat: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Als u ooit een backslash moet plaatsen ("\") of een enkel aanhalingsteken ("\'") bij deze waardes, backslash het (voorbeeld \'\\\\xyz\' of \'a\\\'b\').';
>$strShow = 'Toon';
>$strShowAll = 'Toon alles';
>$strShowColor = 'Toon kleur';
>$strShowCols = 'Toon kolommen';
>$strShowGrid = 'Toon grid';
>$strShowPHPInfo = 'Laat PHP informatie zien';
>$strShowTableDimension = 'Geef de dimensies weer van de tabellen';
>$strShowTables = 'Toon tabellen';
>$strShowThisQuery = ' Laat deze query hier weer zien ';
>$strShowingRecords = 'Toon Records';
>$strSingly = '(apart)';
>$strSize = 'Grootte';
>$strSort = 'Sorteren';
>$strSpaceUsage = 'Ruimte gebruik';
>$strSplitWordsWithSpace = 'Woorden worden gesplit door een spatie karakter (" ").';
>$strSQL = 'SQL';
>$strSQLResult = 'SQL resultaat';
>$strStatement = 'Opdrachten';
>$strStrucCSV = 'CSV gegevens';
>$strStrucData = 'Structuur en gegevens';
>$strStrucDrop = '\'drop table\' toevoegen';
>$strStrucExcelCSV = 'CSV voor MS Excel data';
>$strStrucOnly = 'Alleen structuur';
>$strStructPropose = 'Tabel structuur voorstellen';
>$strStructure = 'Structuur';
>$strSubmit = 'Verzenden';
>$strSuccess = 'Uw SQL-query is succesvol uitgevoerd.';
>$strSum = 'Som';
>
>$strTable = 'Schoon de tabel ("FLUSH")';
>$strTable = 'Tabel ';
>$strTableComments = 'Tabel opmerkingen';
>$strTableEmpty = 'De tabel naam is leeg!';
>$strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s is vervallen';
>$strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s is leeg gemaakt';
>$strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s is geschoond';
>$strTableMaintenance = 'Tabel onderhoud';
>$strTableStructure = 'Tabel structuur voor tabel';
>$strTableType = 'Tabel type';
>$strTables = '%s tabel(len)';
>$strTextAreaLength = ' Vanwege z\'n lengte,<br /> is dit veld misschien niet te wijzigen ';
>$strTheContent = 'De inhoud van uw bestand is ingevoegd.';
>$strTheContents = 'De inhoud van het bestand vervangt de inhoud van de geselecteerde tabel voor rijen met een identieke primaire of unieke sleutel.';
>$strTheTerminator = 'De afsluiter van de velden.';
>$strTotal = 'totaal';
>$strType = 'Type';
>
>$strUncheckAll = 'Deselecteer alles';
>$strUnique = 'Unieke waarde';
>$strUnselectAll = 'Deselecteer alles';
>$strUpdatePrivMessage = 'U heeft de rechten aangepast voor %s.';
>$strUpdateProfile = 'Pas profiel aan:';
>$strUpdateProfileMessage = 'Het profiel is aangepast.';
>$strUpdateQuery = 'Wijzig Query';
>$strUsage = 'Gebruik';
>$strUseBackquotes = 'Gebruik backquotes (`) bij tabellen en velden\' namen';
>$strUseTables = 'Gebruik tabellen';
>$strUser = 'Gebruiker';
>$strUserEmpty = 'De gebruikersnaam is leeg!';
>$strUserName = 'Gebruikersnaam';
>$strUsers = 'Gebruikers';
>
>$strValue = 'Waarde';
>$strViewDump = 'Bekijk een dump (schema) van tabel';
>$strViewDumpDB = 'Bekijk een dump (schema) van database';
>
>$strWelcome = 'Welkom op %s';
>$strWithChecked = 'Met geselecteerd:';
>$strWrongUser = 'Verkeerde gebruikersnaam/wachtwoord. Toegang geweigerd.';
>
>$strYes = 'Ja';
>
>$strZip = '"Gezipt"';
>
>$strMissingBracket = 'Er ontbreekt een bracket'; 
>$strHaveToShow = 'Er moet ten minste 1 weer te geven kolom worden gekozen'; 
>$strCantLoadRecodeIconv = 'Kan iconv of recode extenties niet laden die nodig zijn voor de Karakterset conversie, configureer php om deze extensies toe te laten of schakel Karakterset conversie uit in phpMyAdmin'; 
>$strCantUseRecodeIconv = 'Kan iconv, libiconv en recode_string functies niet gebruiken zolang de extensies geladen moeten worden. Controleer de php configuratie.'; 
>$strMySQLCharset = 'MySQL Karakterset'; 
>$strComments = 'Commentaar';
>
>?>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.phpmyadmin.net/pipermail/translators/attachments/20020619/6f269ed9/attachment.html>


More information about the Translators mailing list