[Phpmyadmin-translators] Last minute messages

Valics Lehel lvalics at grafx.ro
Sun Feb 9 11:54:03 CET 2003


$strCheckPrivs = 'Verifica privilegiile';

$strCheckPrivsLong = 'Verifica privilegiile pentru baza de date
"%s".';

$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Nota: Activarea statisticilor pentru baza
de date, poate cauza cresterea traficului intre MySQL si serverul de web.';

$strDatabasesStatsDisable = 'Dezactiveaza statisticile';

$strDatabasesStatsEnable = 'Activeaza statisticile';

$strJumpToDB = 'Sari la baza de date "%s".';

$strDropSelectedDatabases = 'Arunca baza(ele) de date selectata(e)';

$strNoDatabasesSelected = 'Nu este selectat nici o baza de date.';

$strDatabasesDropped = '%s baza(ele) de data(e) au fost aruncate.';More information about the Translators mailing list