[Phpmyadmin-git] [SCM] phpMyAdmin branch, master, updated. RELEASE_3_4_0BETA2-1253-ge061b8d

Michal Čihař nijel at users.sourceforge.net
Mon Jan 17 12:49:30 CET 2011


The branch, master has been updated
    via e061b8d0ac4c99317efd660e19d1ac0246351bef (commit)
   from f44f3eb5a12c8ab4ccf408650df2c40700ab7d4f (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit e061b8d0ac4c99317efd660e19d1ac0246351bef
Author: Michal Čihař <mcihar at novell.com>
Date:  Mon Jan 17 12:49:16 2011 +0100

  Fix format strings

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sv.po |  12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 6a05bad..cb19be2 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4522,7 +4522,7 @@ msgstr "Felaktig IP-adress: %s"
 #: libraries/core.lib.php:262
 #, php-format
 msgid "The %s extension is missing. Please check your PHP configuration."
-msgstr "%S tillägg saknas. Vänligen kontrollera din PHP konfiguration."
+msgstr "%s tillägg saknas. Vänligen kontrollera din PHP konfiguration."
 
 #: libraries/db_events.inc.php:14 libraries/db_events.inc.php:16
 #: libraries/export/sql.php:481
@@ -7021,7 +7021,7 @@ msgid ""
 "permanently requires %sphpMyAdmin configuration storage%s."
 msgstr ""
 "Dina inställningar kommer enbart att sparas för den aktuella sessionen.För "
-"att lagra dem permanent krävs %sphpMyAdmin% configuration storage%s."
+"att lagra dem permanent krävs %sphpMyAdmin configuration storage%s."
 
 #: libraries/user_preferences.lib.php:141
 #| msgid "Cannot load or save configuration"
@@ -9463,8 +9463,8 @@ msgid ""
 "(currently %d)."
 msgstr ""
 "%sLogin cookie validity%s är mer än 1440 sekunder kan orsaka slumpmässit "
-"ogiltigförklarande av session om%ssession.gc_maxlifetime s är mindre än dess "
-"värde (för närvarande%d)."
+"ogiltigförklarande av session om %ssession.gc_maxlifetime%s s är mindre än dess "
+"värde (för närvarande %d)."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:262
 #, php-format
@@ -9506,7 +9506,7 @@ msgid ""
 "of users, including you, are connected to."
 msgstr ""
 "Om du känner att detta är nödvändigt, använd extra skyddsinställningar - "
-"shost autentisering%s inställningarna och %strusted proxies listan%s. Dock "
+"%shost autentisering%s inställningarna och %strusted proxies listan%s. Dock "
 "kan IP-baserat skydd inte vara tillförlitligt om din IP tillhör en ISP där "
 "tusentals användare, inklusive dig, är anslutna till"
 
@@ -9553,7 +9553,7 @@ msgid ""
 "%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
 "system."
 msgstr ""
-"%sZip dekompression%s kräver funktioner ( s) som inte är tillgängliga på "
+"%sZip dekompression%s kräver funktioner (%s) som inte är tillgängliga på "
 "detta system."
 
 #: setup/lib/index.lib.php:296


hooks/post-receive
-- 
phpMyAdmin
More information about the Git mailing list